Belépés
2020. május 26. kedd | 22. hét | 147. nap | 12:13 | Fülöp, Evelin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hová kell néznünk?
Hová kell néznünk?

,,Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk!" ,,Izráelita férfiak, mit
csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon?"(ApCsel 3,4.12)

Krisztus egyházának a tagjai sok időt pazarolnak el arra, hogy egymást bámulják. Amikor istentiszteletre jönnek össze, sok ember nem láthatja meg Krisztust, mert túl sokat látnak
egymásból. És a keresztyének sok beszélgetésében az igehirdetőkre és más vezetőkre összpontosul a beszéd, mint akik ,,veszélytelenül" helyettesítik a Krisztusra összpontosítást. Az emberek túl sokat foglalkoznak azzal, hogy egymást nézik. Nagyon nagy hasznát vennénk annak, ha feljebb tekintenénk.
Amikor Péter így szólt a sántának: ,,Nézz ránk!", akkor ez azért történt, hogy figyelmét arra a
tényre terelje, hogy ő és János csak emberek, és ráadásul szegény emberek. A sántának meg kellett értenie, hogy ha segítettek rajta, az nem azért történt, mert Péter és János ott voltak, hanem mivel az Úr él. Amikor a tömeg összesereglett, egy szenzációs csodára éhesen, Péter azt mondta nekik, hogy nem arra néznek, akire kellene. ,,Miért ránk néztek?" Az a Valaki, aki ott valójában munkálkodik, ugyanaz, akit Poncius Pilátus előtt megtagadtak (13. vers). Amikor ez a sánta ember meggyógyult, semmi másról nem volt szó, csak arról, hogy az élő Jézus szolgálata folytatódik.
,,Az apostolok cselekedetei" név szegényes címe annak a könyvnek, amelyik azt írja le, amit az Úr Jézus tett királyi székéből. A könyv Jézusról szól éppúgy, mint ahogy Lukács első könyve annak a feljegyzése, amit Jézus cselekedett, mielőtt ,,trónra lépett". Ezért amikor a Cselekedetek könyvét olvassuk, nem szabad ezt azzal az állandó gondolattal tennünk, hogy: ,,Bárcsak ilyen hőseink lennének az egyházban!" Ehelyett így kell gondolkodnunk: ,,Ilyen Ura van egyházunknak."
Legalább kétféle módon nézhetünk az egyházra. A szokásos mód a helytelen mód. Hitre van
szükségünk ahhoz, hogy lássuk, miként gyűjt össze, miként oltalmaz és őriz meg magának Isten Fia, Szentlelke és igéje által egy, az örök életre kiválasztott gyülekezetet (Heidelbergi Káté 54. kérdése).
Ha nyitva van a szemünk, és látjuk, amit az Úr tesz, csatlakozunk ehhez az egykori sátánhoz, és vele együtt dicsőítjük Istent. Ha azonban csak egymásra bámulunk, akkor olyan társasággá válunk, amelyik nem jobb és nem rosszabb, mint bármelyik másik.

Napi gondolat

Mi minden történik velünk egy olyan egyházban, ahol azt a kísértést tapasztaljuk, hogy inkább
az emberekre, mint Jézusra nézzünk?

Andrew Kuyvenhoven
kalmanpiroska, 2020. május 23. szombat, 20:18
Címkék: Amikor Péter, Poncius Pilátus, Ilyen Ura, Isten Fia, Heidelbergi Káté, Andrew Kuyvenhoven,
Kommentek
Az evangélium, ami üdvözít
Az evangélium, ami üdvözít

...Amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké. - Korinthusiakhoz írt 1. levél 15:2 -

...Olyan korban élünk, amikor a múlandó és lényegtelen dolgokat úgy emelik piedesztára, mintha azok lennének a legfontosabbak. Ennek azonban Isten népe között nem így kellene lennie. Úgy vágyakozunk ezekre a pillanatnyi örömökre, mintha érdemesek volnának ekkora ragaszkodásra. Nekünk egyetlen igazság mellett kell kitartanunk, mégpedig az evangélium legnagyobb ígérete, az üdvösség mellett. Minden más ígéret és előny jelentéktelen összehasonlítva ezzel az eggyel: az evangélium Isten hatalma az üdvösségre, és mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül.
Péter apostol szerint a hívő hitének az üdvösség az igazi végeredménye és célja. Ez áll minden mögött, amit Krisztus tett az Ő népéért, minden hívőnek ez után kellene sóvárognia, és e cél felé igyekeznie. Isten nem tud nagyobb ajándékot adni, és
kalmanpiroska, 2020. május 24. vasárnap, 22:49
Szűz Mária, a keresztények segítsége
Elrendelte, hogy október 7-e Mária, a Rózsafüzér Királynője ünnepe legyen, és a keresztények segítsége megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta e megszólítás a loretói litánia fohászai között szerepel.
Képen: Mária, keresztények segítsége templom (Basilica Santa Maria Ausiliatrice), Róma
...............
Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepét VII. Piusz rendelte el szabadulása emlékére: amikor Napóleon elűzte a pápát Szent Péter székéből, és fogságban tartotta Franciaországban, a pápai államot pedig birodalmához csatolta, az egész Egyház buzgón imádkozott, a Boldogságos Szűz oltalmát kérve.
VII. Piusz a Lorettói litánia fohászai között szereplő megnevezéssel fordult védelemért Máriához, a keresztények segítségéhez. Napóleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, a pápa 1812-ben kiszabadult. 1814. május 24-én magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be Rómába. 1815-ben a
maroka, 2020. május 24. vasárnap, 08:27
Móra László: Az édesanya magyar költők verseiben
szebben, csodálatosabban és teljesebben tudták és tudják azt költőink kifejezni, megörökíteni. A költők, akiknek a szíve istenadta ajándék, egy zengő lant. Ennek a szív-lantnak Istentől felszerelt húrjai ki vannak feszítve mindenkoron s a legcsekélyebb lélek- és életmozdulásra megrezdülnek, muzsikálni kezdenek. S hangozhat-e rajta szebb dal, messze szállóbb muzsika, mint amely akkor születik a költő szívében, mikor az édesanyját ábrázolja, vagy a tulajdon maga édes édesanyját magasztosítja?!

Most, amikor a rózsa fehér és bokor zöld ruhája hirdeti a felújhodott Élet vigasztalását, boldogságát, amikor a gyöngyvirág, a liliom és minden-minden virág örül, nevet, ajándékot oszt a tavaszt szomjazó embereknek: akaratlanul is odatévedt a lelkem abba a nagy virágos kertbe, amelyet így hívnak: magyar költészet.

Egy csokort kötöttem az itt termett gyönyörű virágokból.

A virágok összeszedegetésénél csupán az vezetett, hogy minél több színes képét tudjam adni annak az érésnek, amely akkor
menusgabor, 2020. május 23. szombat, 22:00
Világméretű szentségimádásra és imára hívnak június 13-án
Erdő Péter bíboros és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust előkészítő titkárság ismét közös imára hív mindenkit június 13-án, úrnapja hetének szombatján. Ezúttal a járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, a Szentírás olvasásával, és ezt jelezheti is az esemény nyolcnyelvű honlapján, megadva települése nevét és irányítószámát.
Erdő Péter bíboros így hív mindannyiunkat: ,,Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz »mindennap, a világ végezetéig«. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.
Június 13-án, úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban,
maroka, 2020. május 23. szombat, 08:55
II. János Pál pápa gondolatai Pio atyáról
Az 1986. február 23-án, a Szent Péter téren összegyűlt fiatalok előtt tett tanúságtételét, így folytatja II. János Pál pápa: ,,Újra meg kell találnunk magunkban ezt a fajta hitet mind a papok részéről, akik gyóntatnak és szerető gonddal meg akarják menteni a hozzájuk forduló lelkeket, mind pedig a hívek részéről. Sok esetben a gyóntató pap hite az, amely kisugárzásával a gyóntatószékbe vonzza a híveket. Amikor én még szeminarista voltam, azt tanították nekünk, hogy a papoknak a gyóntatószékben kell a híveket várniuk, ezzel is ki kell fejezniük szolgálatkészségüket, és várakozás közben imádkozniuk kell a bűnösök lelkéért. Így járt el az ,,ars-i plébános is, vagy a nagy olasz szentek közül Néri Szent Fülöp, és még sokan mások. A gyóntatás nagy problémát jelent az egész egyház számára Rómában, Olaszországban és mindenhol, mert sajnos - és ez aggodalomra ad okot - a gyónások száma manapság szinte folyamatosan csökken. Ez pedig rossz jel. Még nagyobb hitet kell találni magunkban, és
maroka, 2020. május 22. péntek, 14:27
A vagyonközösség
megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával?" (ApCsel 5,4)
Csakugyan mélységesen különbözik egymástól a materialista kommunizmus és a keresztyén tulajdonszemlélet. Röviden: ,,Mindaz, ami a tied, az enyém" - mondja a kommunizmus, míg a
keresztyén így szól: ,,Mindaz, ami az enyém, a tiéd." Ezek a nézőpontok szöges ellentétben állnak egymással.
Azt is elég gyakran mondják, hogy az ősegyház tagjai hibát követtek el, amikor szétosztották vagyonukat. Megbocsátható persze - az új élet első izgalmában követték el -, de mégiscsak tévedés. Aztán meg emlékeztetnek minket arra, hogyan kellett Pál apostolnak gyűjtést indítania a megtért pogányok között a szegénység sújtotta jeruzsálemi gyülekezetnek. ,,Ide jutunk, ha nem teszünk félre valamit a szűk esztendőkre, ha mindent lelkesülten feláldozunk, alighogy a Szentlélek kitöltetik reánk."
Csakhogy valami pozitívabbat is
kalmanpiroska, 2020. május 22. péntek, 08:10
Jakubinyi György emlékezése Szent II. János Pál pápára
,,tanította" a szent pápát.
Szent II. János Pál korunk legnagyobb pápája volt. A római Szentek Ügyeinek Kongregációja (és elődjei) 1588-tól intézi a boldoggá és szentté avatásokat. Azóta nem volt még ilyen eset, hogy egy pápát halála után hat évvel, 2011. május 1-jén boldoggá, és halála után kilenc évvel, 2014. április 27-én szentté avassanak. Sőt, már érkeznek a javaslatok, hogy avassák egyházdoktorrá is, továbbá azt is kezdeményezik többen, hogy Európa társvédőszentjének is nyilvánítsák. Most, amikor századik születésnapját ünnepeljük (Wadowice, Lengyelország, 1920. május 18.), érthető, hogy mindenki visszagondol arra, hogy milyen kapcsolatban is állt a ,,Nagy"-nak is nevezett pápával.
Ezt illetően érdemes megjegyeznünk, hogy a 266 pápa között az Annuario Pontificio (Pápai Évkönyv) 2019. évi kiadásának listájában csak háromnak van ,,nagy" jelzője: Nagy Szent Leó (440-461), Nagy Szent Gergely (590-604) és Nagy Szent Miklós (858-867).
- Szent
maroka, 2020. május 21. csütörtök, 11:41
Képek, videók
Eddáék, amikor nem zenéln
agica2004
2019. augusztus 14. szerda, 19:20
Amikor-az-élet-meggyöt ör-
menusgabor
2019. július 12. péntek, 19:56
Amikor nem értem
dandej
2019. január 09. szerda, 13:00
amikor.png
menusgabor
2019. január 03. csütörtök, 17:15
amikor változtatsz.jpg
sz719eszter
2018. október 05. péntek, 19:57
amikor mások kedve.jpg
sz719eszter
2018. október 05. péntek, 19:47
amikor kijössz a viharból
sz719eszter
2018. október 05. péntek, 19:45
amikor depressziós vagy.j
sz719eszter
2018. szeptember 24. hétfő, 12:34
amikor a sebész.jpg
sz719eszter
2018. szeptember 22. szombat, 00:55
amikor150
azarus
2018. szeptember 10. hétfő, 16:49
Mint amikor sebektől vérz
sanci81
2018. augusztus 16. csütörtök, 21:33
Amikor még nagyon szerett
furaila
2018. augusztus 12. vasárnap, 05:01
Poncirus trifoliata / vad
zemenkati
2012. május 13. vasárnap, 19:51
Poncirus trifoliata Bitte
dandej
2009. november 14. szombat, 10:38
poncirus.jpg
kasztl11
2007. január 14. vasárnap, 14:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.