Belépés
2020. május 27. szerda | 22. hét | 148. nap | 16:33 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten megjelent testben
,,Nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben." (1Tim 3,16)

Krisztust megismerni, vagyis azt, hogy ő emberré lett és oly mélyen megalázkodott, hogy a legmegvetettebb és legméltatlanabb embernek tekintették, Isten őt gyötörte és csapással sújtotta, ezt pedig a mi bűneink miatt viselte el, ez a keresztyének igazi értékes tudománya és legnagyobb bölcsessége. Az ördögnek nem is lehet egyébbel nagyobb szenvedést okozni, ellene jobban védekezni, mint azzal, hogy Jézus Krisztusról és az ő emberré lételéről tanítunk, prédikálunk, énekelünk és beszélünk. Ezért bizony nagyon tetszik nekem, ha a templomban szép lassan énekeljük: Et homo factus est; et verbum caro factum est (ez azt jelenti: és ő emberré lett; és az Ige testté lett). Az ördög nem bírja hallani e szavakat, előlük mérföldekre elmenekül, mert átérzi tartalmukat. Ha e szavak szívünkben felvidítanának, az ördög attól úgy megijedne és megrettenne, hogy jól menne dolgunk. De a világ megveti Istennek minden munkáját és Igéjét, mert azok szerény és egyszerű szavakkal adatnak eléje.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. december 29. vasárnap, 20:48
Címkék: Jézus Krisztusról, Luther Márton, keresztyének igazi, templomban szép, ördög attól, világ megveti,
Kommentek
Erdő Péter bíboros, prímás írása Szent II. János
Pál pápa a programjában a püspökök közötti kollegiális együttműködést és a keresztények egységére irányuló ökumenikus törekvést is irányadónak tartja péteri szolgálata számára.
Arra a kérdésre, hogy merre haladjon az Egyház, egyértelműen azt válaszolja, hogy Krisztus felé, mert maga Krisztus a forrása az Istennel való bensőséges egyesülésének és az egész emberi nem egységének.
Hangsúlyosan ismétli Szent Pál szavait: ,,Elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a Megfeszítettről" (1Kor 2,2; Redemptor hominis 7.). Ezután elemzi a megváltás misztériumát, és meghirdeti, hogy az Egyház küldetésének és a kereszténységnek az alapja Krisztus titka. Az ő személyéből kiindulva mutatja be az Egyház küldetését a mai világban. Már ebben a megnyilatkozásában (14. pont) kimondja azt a kulcsfontosságú mondatát, hogy ,,az Egyház útja az ember... Krisztus ugyanis kivétel nélkül minden embert megváltott."
Képen: Erdő Péter püspökké szentelése (2000.
maroka, 2020. május 18. hétfő, 08:22
A Lélek eljövetele
jelenlétét bebizonyítsa. Teljesen rá tartozik a jelek megválasztása. Azok a jelek amelyeket akkor, az első pünkösdkor választott (a szél zúgása, a tüzes nyelvek, a beszéd), soha nem ismétlődtek meg, amennyire tudjuk. Még a nyelveken szólás jele is, mellyel később találkozunk, eltér az első pünkösdétől, amikor egyetlen üzenet minden nyelven érthetővé vált. Mégis, létezik egy biztos jel, mely által mindig meghatározhatjuk, hogy jelen van-e a Lélek vagy nincs. Ő készteti arra az egyházat, hogy beszéljen Krisztusról. Ő mondatja el az emberekkel Isten csodálatos munkáit. Ez a Lélek jelenlétének bizonysága és ez az élet jele.
Ahol csak jelen van a Lélek, az egyház merészen és világosan beszél Megváltójáról és Uráról. Ma Jézus nevét dicsérik a világ minden részén. A földkerekségen mindenütt a Lélek az aki életet ad az embereknek, megérintve szívüket. És ahol csak ez megtörténik, az embereknek valami mondanivalójuk lesz Isten csodálatos munkáiról. Ha a Lélek bennünk van, nemcsak lehetséges, hanem
kalmanpiroska, 2020. május 18. hétfő, 07:28
Húsvét 2. hét csütörtök 04.23
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Isten nagy tetteiről az apostolok a Szentlélek erejével tanúskodtak.
Az apostolok a főtanács tilalma ellenére bátran hirdették a Krisztusról szóló tanítást. Ezért a főtanács elé állították őket.
A főpap kérdőre vonta az apostolokat: ,,Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét."
Péter és az apostolok így válaszoltak: ,,Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és Üdvözítővé emelte, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk mi és a Szentlélek, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki."
Amikor a főtanács tagjai ezt hallották, nagy haragra gyulladtak, és meg akarták ölni őket.
Ez az Isten igéje. ApCsel
maroka, 2020. április 23. csütörtök, 09:57
A feltámadás öröme képes átformálni az aggódó és csüggedt sz
legtökéletesebb formájaként Isten saját Fiát sem kímélte, hanem odaadta az emberekért, hogy ők a jó útra térhessenek. Nem rosszé, hanem a jóé; nem szomorúságé, hanem az örömé az utolsó szó. Ez az öröm képes átformálni az aggódó és csüggedt szíveket, amelyekből a mostani körülmények között is felszínre tud törni az az öröm, amelyet az egész Egyház élete hirdet számunkra, a legnagyobb bizonytalanság közepette is.
Az üres sír látványa meghatározta az Ősegyháznak a mindennapi életét, és átértelmezte a Jézus Krisztusról alkotott képüket. Ekkor értették meg, hogy mit tanított számukra a Mester. Mit jelentettek az elhangzott példabeszédek. Mire utalt akkor, amikor őket intette, hogyan cselekedjenek, tanítványává téve minden népet. Természetesen mindezt még jobban, még tisztábban fogják érteni a Szentlélek kiáradása után, Pünkösd ünnepével. Húsvétkor előtérbe kerül Jézus Krisztusnak az a megváltó műve, amely teljes összhangban van az ősatyák tanításával. Azzal, amit a próféciákban olvashattak. Szent János
maroka, 2020. április 14. kedd, 13:29
Ferenc pápa a hajléktalanokért ajánlotta a kedd reggeli ....
Ferenc pápa a hajléktalanokért ajánlotta a kedd reggeli szentmisét
,,Imádkozzunk ma a hajléktalanokért, akik ebben a helyzetben azt kérik tőlünk, hogy hadd legyenek valahol otthon. Vegye észre a társadalom ezt a valóságot, és segítsen, az Egyház pedig fogadja be őket" - mondta a pápa március 31-én a Szent Márta-házban bemutatott szentmise elején. Homíliájában a napi olvasmány alapján a rézkígyó bibliai jelentéséről és a keresztre feszített Krisztusról elmélkedett.
A Mózes negyedik könyvéből, a Számok könyvéből vett olvasmány a pusztában vándorló nép életének egy jelentős mozzanatáról szól. Azt tanítja: Isten megkönyörül mindazokon, akik feltekintenek a Megváltó előképére, a fán függő rézkígyóra. ,,Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt."
A kígyó nem szimpatikus állat, mindig a rosszhoz társítják - mondta homíliája elején a Szentatya. - A kinyilatkoztatásban
maroka, 2020. április 01. szerda, 09:32
„Én vagyok az élet kenyere"
Mohos Gábor püspök atya, Esztergom-budapesti segédpüspök, a NEK-et előkészítő titkárság vezetője Homrogdon járt, hogy ott is felhívja a figyelmet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.
Az Oltáriszentségben Jézus személyesen van jelen, amit ha magunkhoz veszünk, táplálja bennünk Isten szeretetét. Erről, az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztusról szól a Kongresszus, erről a kincsről, amit nekünk hagyott - hangsúlyozta Mohos püspök.
"Semmi sem olyan nagy, mint az Eucharisztia. Ha Istennek volna bármi, ami ennél értékesebb, nekünk adta volna." - Vianney-i Szent János

*
- Eucharisztia- Jézus érző dobogó szíve - ünnep Homrogdon.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évébe léptünk. Az év első eucharisztikus ünnepét tartotta a homrogdi Krisztus Teste és Vére plébánia, 2020. január 31-én. A találkozón együtt imádkozó és a kongresszusra készülő hívek nagy szeretettel fogadták Mohos Gábor Esztergom-budapesti segédpüspököt, a NEK-et előkészítő titkárság
maroka, 2020. március 31. kedd, 16:54
Az elrejtettek
hajnal!"- és aztán eltűnik. Végezd a legmindennapibb és legjelentéktelenebb feladatokat,
tudva azt, hogy Isten látja. Ha nehéz emberekkel élsz együtt, nyerd meg őket szeretet által!
Ha valaha valami nagy hibát követtél el az életben, ne engedd meg, hogy elfelhőzze életed többi részét, hanem azt titokban szívedbe zárva, fogadd el, hogy erőt és jellemet kölcsönöz neked !
Több jót teszünk, mint gondolnánk. Amiket ma cselekszünk - legyen az magvetés vagy egyszerűen
az igazság ismertetése Krisztusról -, arra az emberek egy napon úgy fognak hivatkozni, hogy az volt
az első hatás, ami őket a Krisztus felől való gondolkodásra késztette. Részemről elégedett leszek azzal, ha nem helyeznek, valami nagy sírkövet a sírom fölé, de egy napon egyszerű emberek gyülekeznek oda, ahova eltemettek, és ezt mondják: ,,Jó ember volt, soha nem tett semmi csodát,
de szólt nekem Krisztusról, akit személyesen is megismertem." ( George Matheson )

Az elrejtettek

Zöld
kalmanpiroska, 2020. február 24. hétfő, 19:38
Évközi 5. vasárnap 02.09
kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik.
Ez az Isten igéje. Iz 58,7-10

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Jézus Krisztust, a megfeszítettet hirdetem nektek.
Testvéreim!
Amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.
Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja.
Ez az Isten igéje. 1Kor 2,1-5

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ti vagytok a világ világossága.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti,
maroka, 2020. február 09. vasárnap, 14:59
Képek, videók
Jézus Krisztus Isten fia
dandej
2020. január 04. szombat, 16:18
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
jezus-krisztus-feltama das
borigit
2016. május 30. hétfő, 14:11
Megváltás Jézus Krisztus
sacimama
2016. március 26. szombat, 09:32
PJ Jézus Krisztus.jpg
sz719eszter
2016. március 20. vasárnap, 18:45
Jézus Krisztus
irmus
2016. március 20. vasárnap, 14:33
jezus_krisztus_224549_ 611
paka68
2016. január 30. szombat, 16:57
jezus_krisztus_szulete se.
borigit
2015. december 15. kedd, 13:13
Luther Márton - 5 Sola
dandej
2019. október 31. csütörtök, 13:39
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.