Belépés
2020. július 16. csütörtök | 29. hét | 198. nap | 01:30 | Valter
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége”
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Április 19-én ünnepeljük idén az Isteni Irgalmasság vasárnapját, ebből az alkalomból idézzük fel az ünnep történetét.
..............


Szent II. János Pál egész pápaságában központi helyet foglalt el az Isteni Irgalmasság gondolata. Már megválasztása után két évvel, 1980 adventjének kezdetén kiadta második, Dives in misericordia (Irgalomban gazdag Isten) kezdetű enciklikáját, mellyel mintegy programot is adott: ,,Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától, s minél inkább elveszíti a világ eszméinek hatására az irgalom szó értelmét, az Egyháznak annál inkább joga és kötelessége, hogy »hathatós kiáltással« forduljon az isteni irgalomhoz." (96)
Milyen út vezetett a Dives in misericordia enciklikáig és az Isteni Irgalmasság vasárnapjának kihirdetéséig - II. János Pál pápa életében és az egyház 20. századi történetében?
Az irgalmasság gondolata és üzenete végig jelen van a Szentírásban - idézte fel kérésünkre győri látogatásakor e gondolatiság kezdeteit Stanisław Dziwisz bíboros, krakkói érsek. Majd így folytatta: a II. világháború előtt az Isteni Irgalmasság üzenete nagy erővel köszönt vissza Fausztina nővér életében és működésében. (Szent Faustyna Kowalska, vagyis Szent Fausztina nővér 1938. október 5-én hunyt el Krakkóban - a szerk.) Leírásra került: a világban nem lesz béke addig, míg nem fordulunk az Isteni Irgalmassághoz.
,,Az emberiség mindaddig nem talál békét, míg nem fordul bizalommal irgalmamhoz." (Szent Faustyna Kowalska: Napló 300)
A Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott ígéretek valamiképp óvtak minket a II. világháború előtt - tette hozzá a krakkói érsek, aki negyven éven keresztül volt II. János Pál személyi titkára és barátja. - És most a világ újra visszafordul az irgalmasság felé. Ez az orvosság, a kegyelem a korunk veszélyes ideológiáival folytatott harcban. Talán Isten így ad útmutatást: azt üzeni, hogy irgalmasságához fordulva tudjuk a világ gondjait, problémáit orvosolni, gyógyítani.
Stanisław Dziwisz elmondta, Karol Wojtyła Krakkó Łagiewniki városrészének kőfejtőjében dolgozott, amely nagyon közel volt Fausztina nővér rendházához. Ott ismerkedett meg a II. világháború alatt titokban szemináriumba járó, munkásként dolgozó fiatalember, a későbbi pápa az irgalmasságnak ezekkel a Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott jeleivel. És így válhatott az Isteni Irgalmasság az ő keresztény életének, papságának, püspökségének és pápaságának is középpontjává.
Az Isteni Irgalmasságnak két nagy szentje van: Fausztina nővér és II. János Pál pápa - hangsúlyozta Dziwisz bíboros.
Képen: Az Isteni Irgalmasság eredeti kegyképe (Vilnius)
.................


,,Fausztina nővér a második világháború előestéjén halt meg. Életének ebben az utolsó időszakában kapta meg az Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatását, s mindazt, amit megélt, leírta Naplójában. A második világháború túlélői számára Szent Fausztina Naplójának e sorai olybá tűntek, mint az Isteni Irgalomnak egy különleges, XX. század nézőpontjából megírt evangéliuma. A kortársak felfogták üzenetét, mégpedig éppen a második világháború során drámai módon felhalmozódott rossznak és a totalitárius rendszerek kegyetlenségének a tükrében. Mintha Krisztus azt akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a rossz - amelynek az ember létrehozója és áldozata - elé állított végső korlát éppen az Isteni Irgalom. Ennek az irgalomnak természetesen része az igazságosság is, ám a világ és az ember történelme során az isteni tervben nem kizárólag az igazságosságé az utolsó szó. Isten mindig el tudja választani a jót a rossztól, s azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére (vö. 1Tim 2,4): Isten a szeretet (1Jn 4,8). A Fausztina nővér előtt megjelent megfeszített és feltámadt Krisztus eme igazság legfőbb kinyilatkoztatása." (Az irgalom misztériuma. In: II. János Pál: Emlékezet és azonosság, Budapest, 2005, 58-62.)
Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét csak húsvét második vasárnapján került sor.
Képen: Szent Fausztina és Boldog Sopoćko
...................


Ekkor hirdette ki a pápa a világ számára az Isteni Irgalmasság ünnepét is, e szavakkal: ,,Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli." És a szentatya hozzátette, ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe.
,,Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!" (Napló 570)
,,Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám..." (Napló 699)
II. János Pál pápa, az Isteni Irgalmasság üzenetének fáradhatatlan hirdetője volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott.
,,Minthogy pedig az ima az egyetlen fegyver, amelyet a pápa használ, egy utolsó kérdést teszek fel neki, amelyben sok másik is benne foglaltatik, és amelyik e párbeszéd legrövidebb válaszát kapja. Azt kérdezem tőle, hogy milyen imát mond a világért? Ezt feleli: ,,Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért." (,,Ne féljetek!" - André Frossard és II. János Pál pápa párbeszéde, Budapest, 1986, 199.)
És a szentatya életével, pápaságával, betegségével és halálával is tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála időpontja - 2005. április 2., az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliája - által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert.
A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az Isteni Irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd szentté Ferenc pápa 2014-ben.
És a történet tovább folytatódik. Stanisław Dziwisz bíboros szavaival: ,,Ferenc pápa is az irgalmasságnak szenteli pontifikátusát." 2015. április 11-én, az Isteni Irgalmasság ünnepének vigíliáján tette közzé a szentatya az irgalmasság szentévét meghirdető, Misericordiae vultus kezdetű bulláját. A rendkívüli szentév - melynek mottója: ,,Irgalmasok, mint az Atya" - 2015. december 8-án kezdődött, és 2016. november 20-án, Krisztus Király vasárnapján zárul.
Ferenc pápa is fáradhatatlanul hirdeti Isten irgalmasságát. 2016. március 30-i katekézisében így tanított: ,,Isten nagyobb a bűnünknél! Az ő szeretete olyan óceán, amelybe megmerítkezhetünk az elsüllyedés veszélye nélkül: megbocsátani Isten számára azt jelenti, hogy nekünk adja azt a bizonyosságot, hogy ő sosem hagy el minket."
,,Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia." (Napló 1146)
Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Fotó: Lambert Attila; Opoka.org.pl; Vatikáni Rádió; SwietaFaustynaKowalska
.............


Borsodi Henrietta/Magyar Kurír 2020.04.19
maroka, 2020. április 19. vasárnap, 15:52
Címkék: Isteni Irgalmasság, Szent II, János Pál, Stanisław Dziwisz, Szent Faustyna Kowalska, Szent Fausztina,
Kommentek
Szent II. János Pál pápa máriás tanítása
lengyelországi pápalátogatás (1979) alkalmával is mélyen megérintette, sok erőt nyújtva élete és szolgálata további zarándokútjához, különösen amikor már egyre súlyosbodó betegségének kereszthordozása egyre erőteljesebben látszott meg vonásain. Viselte mindezt élő, sugárzó hittel, derűvel és Mária iránti töretlen bizalommal, mind utolsó zarándokútján, mely éppen Lourdes-ba vezetett 2004-ben, mind pedig végső ,,hazatalálásának" megindító óráiban 2005. április 2-án, az általa elrendelt Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén, mely akkor épp a Szűzanya Szívének oly kedves első szombatra esett. Odakint rózsafüzérek egész sorát imádkozó hívek kísérték e kivételes Embernek a mennyei Hazába költözését. János Pál pápa a halálos ágyán fekve is tanított: tapasztaljuk meg, hogy a Szűzanya életünk minden eseményében anyai szeretettel ölel át! Szeplőtelen Szíve mindig vár bennünket. Égi Édesanyánkat nemcsak megismerni, tisztelni lehet és kell, hanem gyermeki szívvel viszontszeretni is! Személyes emlékkel
maroka, 2020. június 20. szombat, 13:49
Jézus Szentséges Szíve 06.19
Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.
Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása: megnyitott, lángoló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.
Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Fausztina nővér látomásaiból született: az Irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből.
...........................
stenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
maroka, 2020. június 19. péntek, 08:26
II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Pio atyát 2. rész
A litánia végén a szentatya könyörgést mondott, majd felhangzott a latin nyelvű szentté avatási formula, amelyre a jelenlévők az egész világegyház képviseletében örömmel feleltek: ,,Ámen!"
A szentté avatás szertartása Saraiva Martins bíborosnak és a szentté avatási ügy posztulátorának a pápához intézett köszönő szavaival zárult, majd a szentmise a dicsőség eléneklésével folytatódott. Az evangélium felolvasására - az egyetemes egyház ősrégi szokása szerint - két nyelven, latinul és görögül került sor. Jóllehet a keleti és a nyugati egyház immár majdnem egy évezrede fájdalmas különváltságban él, mégis együtt kell örvendeniük, amikor egy új szentben Isten kegyelmének és szeretetének diadalát ünnepeljük.
A felajánlás közben a kórus énekelt: ,,Élő kövek, Krisztussal, az élő kővel - ajánljunk fel Istennek tetsző áldozatot!", majd felhangzottak a 117. zsoltár szavai: ,,Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkévaló az ő irgalma." A zsoltáros szavai
maroka, 2020. június 17. szerda, 17:58
A sérült fiú, aki nem tudott Eucharisztia nélkül élni
szerint szent életet élt, az életszentség lengte körül halálát is.
A szeretetház elöljárója, Julie Pereira így emlékszik vissza: ,,Rohan tizenöt éven át, hároméves korától tizennyolc éves koráig ajándék volt számunkra. Megadta annak örömét és kegyelmét, hogy Jézus Testét érinthettük."
Halála előtt húsz napon át folyamatosan lázas volt, Julie nővér éjjel-nappal a karjában tartotta, nem hagyta magára, nem tette be az ágyába: ,,Egy széken ültem, az ölemben volt, és az isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkoztam. Azokban a pillanatokban éreztem Isten jelenlétét, és Jézusét, aki azt mondja nekem: »Én vagyok az. Az én testemet tartod; tedd ezt az én emlékezetemre; mindent, amit érte tettél, Jézusért tetted.« Rohan megtanított minket arra, hogy sok szenvedés közepette is lehet élni és felajánlani a szenvedést Krisztusnak. Megtanított arra, hogyan szemléljük Istent és hogyan imádkozzunk hozzá. Minél többet szenvedett, annál őszintébben imádkozott. Haláltusája alatt is imádkozni
maroka, 2020. június 15. hétfő, 10:42
Prágai Szent Ágnes - Böjte Csaba t. jegyzete
méltóságodat és szentségedet alázatos könyörgéseimmel Jézus Krisztusnak ajánlom, hogy megerősödjél az ő szent szolgálatában, és növekedjél mindig, jóból a jobbra és erényről erényre, hogy Ő, kinek szíved egész érzületével szolgálsz, igen gazdagon ékesítsen föl kegyelmével. Téged is kérlek az Úrban, amennyire képes vagyok rá, hogy engem, a te szolgálódat, ki igen méltatlan vagyok, és a többi nővéreket, akik velem vannak a kolostorban, szent imádságaidban ajánld az Úrnak, hogy könyörgéseidtől támogatva irgalmasságot nyerhessünk Jézus Krisztustól, és veled együtt méltók legyünk az örök látás élvezetére. Élj boldogan az Úrban, és imádkozz értem. Alleluja.
Lelkem felének, kit szívből, egyedülálló módon szeretek, a nagy méltóságú Ágnes királynőnek, szerelmes anyámnak és mindenkinél jobban szeretett leányomnak, Klára, Krisztus méltatlan szolgálója és az ő szolgálóinak, kik a San Damiano kolostorban vannak, haszontalan szolgálóleánya, üdvözletemet küldöm, és kívánom, hogy a többi szent szüzekkel Isten és a
maroka, 2020. június 09. kedd, 06:45
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
siralmasak lehetnek. Amikor nap nap után imádkoztok, tehát levelet küldtök Istennek, nem tudjátok, mit fogtok veszíteni, ha a levél nem jut el a címzetthez. Mit tesztek azért, hogy imáitok eljussanak Hozzá?

c) Soroljátok fel az Ő címeit, ahogyan akkor teszitek ezt, amikor egy tiszteletreméltó emberhez fordultok. Forduljatok úgy Hozzá, mint a magasságos Jahvéhoz, mindenek Istenéhez, Aki áldott örökké, Aki a Királyok Királya és az Urak Ura. Forduljatok úgy az Úristenhez, mint a kegyelem és az irgalmasság Istenéhez. Hadd teljen meg a szívetek és a szátok szent imádattal és Iránta való elragadtatással, amikor az Isten címeire gondoltok, amelyeknek szent félelmet kell gyakorolniuk értelmetekre, hogy képesek legyetek szívből imádni Őt, mély istenfélelemmel és ünnepélyes remegéssel. Úgy fordítsátok Feléje imáitokat, mint ahogyan a dicsőség Istene felé kell fordítani, Aki hatalmas, Akinek nagysága elérhetetlen; hogy ne merjetek könnyelműen viselkedni Előtte vagy kigúnyolni Őt azzal, ahogyan beszéltek
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:47
XVI. Benedek: II. János Pál nem erkölcsi rigorista, az Isten
hogy megvédjük a jót.
Tizennégy enciklikájában átfogóan, ugyanakkor emberi módon mutatta be az Egyház hitét és tanítását. Ezzel pedig elkerülhetetlenül ellenállást váltott ki a nyugati egyházban, amelyet hatalmába kerített a kétség és a bizonytalanság.
Ma fontosnak tűnik meghatározni azt az igazi középpontot, amelynek szempontjából elolvashatjuk a különféle szövegekben szereplő üzenetet. Az ő halálának órájában bizony észrevehettük volna ezt. II. János Pál pápa az általa alapított Isteni Irgalmasság ünnepén halt meg. Először hadd tegyek egy rövid személyes megjegyzést, amely fontos szempontnak tűnhet ahhoz, hogy megértsük a pápa személyét és munkáját. II. János Pált kezdettől mélyen megérintette Faustina Kowalska, a krakkói apáca üzenete, aki hangsúlyozta az isteni irgalmat mint a keresztény hit lényegi központját. Faustina nővér bízott abban, hogy idővel bevezetik ezt az ünnepet. A konzultációkat követően erre a pápa húsvét második vasárnapját választotta. A végső döntés meghozatala előtt azonban
maroka, 2020. május 16. szombat, 07:59
Képek, videók
isteni_irgalmassag_000 5.j
tnemarika
2016. augusztus 27. szombat, 20:21
isteni_irgalmassag_000 5.j
foldinefehereva
2016. február 28. vasárnap, 18:29
Isteni irgalmasság rózsaf
sacimama
2016. január 30. szombat, 08:57
isteni-irgalmassag-kep .jp
borigit
2015. április 13. hétfő, 10:39
Isteni irgalmasság vasárn
sacimama
2015. április 12. vasárnap, 08:39
isteni-irgalmassag-kep .jp
menusgabor
2015. január 15. csütörtök, 19:24
Isteni irgalmasság képe.j
pacsakute
2014. augusztus 17. vasárnap, 03:10
Isteni irgalmasság
sacimama
2014. július 29. kedd, 00:59
Isteni irgalmasság képe
pacsakute
2014. április 30. szerda, 18:05
Áldás isteni irgalmasság
sacimama
2014. április 26. szombat, 19:21
ISTENI IRGALMASSÁG MOZGÓ
zsofi0413
2011. március 31. csütörtök, 20:43
Szent II_jános pál pápa.j
maroka
2019. január 06. vasárnap, 23:17
szent II_jános pál pápa12
maroka
2018. december 31. hétfő, 09:19
Szent II. János Pál pápa
sacimama
2017. október 22. vasárnap, 20:56
Szent II. János Pál
sacimama
2014. április 28. hétfő, 01:36
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.