Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 23:40 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szőke nő zűrben az űrben - 169.
SZÁZHATVANKILENCEDIK RÉSZÍródott Nyuzga javaslatáraA kérdés csattant, akár egy ökölcsapás. Ed Philips belevörösödött. Nem is felelt azonnal.- Akkor döntöttetek az időutazás mellett? - kérdezte a szőke nő újra, meglehetős kíméletlenséggel.- Meg kell értened, Karen - dadogta a férfi.

- Mit kell megértenem, Ed?Ed Philips felállt, tétován a pultra nézett. Mivel Karen ezúttal nem ugrott, hogy italt töltsön neki, maga ment a pulthoz, töltött, magába öntötte, aztán újra töltött. A szőke nő jól látta, hogy közben remeg a keze.- Nem volt más választásunk - mondta aztán, hosszúnak tűnő habozás után.

- Mert?

- Hidd el, komolyan vettük a Dokumentumok elemzését.

- A bunkók előtt persze bagatellizáltátok őket, igaz?

- Nem volt értelme pánikot kelteni közöttük.

- Szóval bagatellizáltátok őket.

- Akkor és ott hivatalosan senki sem nevezte őket bunkóknak.

- Bagatellizáltátok, vagy nem bagatellizáltátok a Dokumentumok értékét?

- Hát jó - sóhajtott a férfi. - bagatellizáltuk, ha ez téged megnyugtat.

- Nem nyugtat meg, Ed. Hamisítványoknak kiáltottátok ki őket?

- Igen, Karen.

- Nagyon jellemző! - vágta rá meglepő indulattal a szőke nő. - Mindenre ugyanaz a recept. Ami nem támogatja az uralmatokat, hamisítvány.

- Így van - hagyta rá Ed. - Hamisítványnak kellett kikiáltanunk, ez volt a döntés. A világ legjobb szakértői, tudósai sorra megszólaltak, és kivétel nélkül mind hamisítványnak nyilvánították a Dokumentumokat.Néhány pillanatig hallgattak.- Aki nem volt hajlandó, azzal mi történt? - kérdezte Helmut. - Meggyilkoltátok?Ed indulatos, de fáradt kifejezéssel nézett rá.- Dehogy. Nem gyilkoltunk meg senkit.

- Hanem? Mi lett velük?

- Semmi, Helmut. Nincsenek olyan tudósok.

- Nincsenek?

- Abszurdum volna, ha lennének. Arra az akadémiai szintre, ahol az általunk megszólaltatott professzorok és vezető tudományos kutatók állnak, semmiféle ellenzéki sem juthat el.Helmut Schellenberg tágra nyílt szemmel nézett rá, Karen tekintetében is érdeklődés villant.- Nem juthat el? - hitetlenkedett az ifjabb Schellenberg.

- Soha nem is juthatott el, Helmut. Minden ellenkező feltételezés alaptalan. A nagy egyetemeket és kutatóintézeteket kézben tartó szponzorok nemigen tűrik el a veszélyes elemeket. Demokrácia van, bármit lehet kutatni, de nem lehet bármilyen eredményekre jutni.

- Bármilyen eredményekre? Mi az, hogy bármilyen eredményekre? Milyen eredményekre nem lehet jutni? - kérdezte emelt hangon Helmut.Karen felelt neki:- Évszázadok óta így van ez, Helmut. Soha senkinek sem tűnik fel, hogy igazából csak nagyon kevés zseniális tudós van. Csak a tudomány művelőinek egy töredéke lángész. Nincs is többre szükség, nehéz kezelni őket. Csaknem lehetetlen alkalmazkodni hozzájuk. A tudósok zöme ostoba bürokrata, magát jól adminisztráló középszer, kapcsolatokkal érvényesülő senki, uborkafára kapaszkodó szélhámos, ranglétrára törtető karrierista. Mindig ezek alkotják a többséget, ezek alakítják ki a tudományos kánont.

- A tudományos kánont?

- Bizony, a tudományos kánont. A kánon vitathatatlan. Úgy is mondhatnám: dogma. Nagyon szigorú belső rendje van annak, mit tekintenek szalonképes elméletnek, és mit nem. Miután hamisítványnak nyilváníttattuk a Dokumentumokat, ez kánoni jogot nyert. Atlantisz léte is újra megkérdőjeleződött.

- Sátáni...

- Igen, valóban az, most már én is tudom.Néhány pillanatnyi zavar csend után a szőke nő szólalt meg:- Te azonban nem fogadtad ezt el, ugye?Helmut most csodálkozva nézett rá. Karen Bozchana Kadlecikova szinte szégyellősen mosolygott. Úgy érezte, most jár egykori rabszolgatartójának ennyi elégtétel.Ed Philips hálásan mosolygott:- Így van.

- Apád sem?

- Voltunk néhányan - felelte egyszerűen. - Igazából nagyon kétségbe voltunk esve.Karen ezt minden további nélkül el is hitte.- Lehetetlen, úgyszólván skizofrén helyzetbe kerültetek, ugye?

- Igen, Karen. Tudtuk, hogy a Dokumentumok nem hamisítványok. Igazából a mi köreinken belül ezzel mindenki tisztában volt, bármit is szajkózott a buta média. Megbíztunk néhány tudományos intézményt, vesse egybe a Dokumentumok által elmondottakat a jelennel, készítsen őszinte prognózist.

- Megbíztatok bennük? - kérdezett közbe Helmut.

- Bennük? Kiben?

- Hát a tudósaitokban, akiket az előbb jellemeztél.Ed Philips kelletlenül vállat vont.- Talán igazad van, lehet, hogy erre kellett volna gondolnunk. Nem tudom, már nincs jelentősége.

- Miért nincs?

- Mert nincs. A tudomány vezető intézményei többéves titkos kutatás után azt a választ adták a kérdésünkre, hogy a Dokumentumokban foglaltak a Földön legfeljebb fél évszázadon belül újra le fognak játszódni, megakadályozásukra nincs mód, mert ez szükségszerűség.

- Szükségszerűség?

- Igen, az. Ez teljesen főbe kólintott bennünket.

- A szükségszerűségre való hivatkozás? - kérdezte most Karen is.

- Igen. Az volt a legrosszabb. Tehetetlenné váltunk tőle, holott éppen mi sugalltuk és sulykoltuk a tudománynak a szükségszerűség fogalmát.Karennek valami feltűnt. Tüstént rá is kérdezett.- Te ezzel már akkor is tisztában voltál?

- Hogy mi sugalltuk és sulykoltuk? Nem, Karen, erre már azóta jöttem rá.A szőke nő bólintott.- Saját elvetek bénított benneteket. Saját rossz elvetek.Helmut sem hagyta annyiban.- De hát mire jutottatok? - kérdezte. - Mit akartatok tenni? Nem hiszen el, hogy csendesen belenyugodtatok!

- Valóban nem. De teljesen döntésképtelenné váltunk. Igazából a többség hozott ugyan egy határozatot, de azt nem lehetett végrehajtani.Karen felfigyelt.- Mi volt az a határozat?

- Hogy evakuálni kell, el kell költöztetni az elitet a Földről.A szőke nő gúnyosan elmosolyodott, Helmut azonban kifakadt:- Nem azt mondtad, hogy abban a világban gyakorlatilag nem létezett űrutazás?

- De igen. Nem is létezett.

- Hát akkor?

- Évszázadokkal korábban tervek születtek a Mars lakhatóvá tételére. Ezek azonban nem valósultak meg.

- A költségek miatt? - kérdezte gúnyos hangsúllyal Karen.Ed se meg nem lepődött, se meg nem sértődött.- Úgy van - válaszolta. - a költségek miatt.Karen savanyú arcot vágott.- Mégiscsak döbbenetes - jegyezte meg. - hogy a világot ellenőrzése alatt tartó, mondhatni uraló pénzügyi rendszer éppen abban az akadályban botlik el, amelyet ő állított mások elé. Az egyetemes kisstílű fukarság, amit a világ számára kötelezővé tett, saját magát tette cselekvésképtelenné. Nem volt rá képes, hogy a rendelkezésére álló, többé-kevésbé fiktív és valódi értéket nem képező pénztömegeket nem volt képes szabadon, számítgatás nélkül és bőkezűen felhasználni - saját megmenekülése érdekében sem. Tanulságos.Ed Philips úgy folytatta, mintha nem is vett volna tudomást a szőke nő csípős megjegyzéséről:- Lehetetlen helyzet volt. Számos alkalommal tettünk javaslatot, de mindig leszavaztak bennünket. Lassan rá kellett döbbennünk, hogy adott helyzetben tökéletesen tehetetlenek vagyunk.

- Miért nem vittétek a dolgot a nyilvánosság elé? - kérdezte nagyon komolyan Helmut.Ed Philips hitetlenkedve bámult rá:- Mit képzelsz, Helmut? - rivallt rá hirtelen támadt ingerültséggel. - Az háborút jelentett volna a mi köreinken belül. Nem kockáztathattuk meg.

- Nem, mert összeomlott volna a hatalmatok - vonta le a következtetést Schellenberg.Ed Philips helyben hagyólag bólintott.- Voltaképpen nem is volt a Földön abban a korban igazi nyilvánosság. Látszat volt az is, mint a demokrácia, vagy mint az államok függetlensége.

- Éppen ti teremthettétek volna meg a valódi nyilvánosságot.

- Bele is buktunk volna.Meddő vita, gondolta Karen, lépjünk tovább.- Az időutazás is titkos projekt volt? - kérdezte éles hangon.Ed Philips úgy nézett vissza rá, mint aki nem kap levegőt.Karen megismételte a kérdést:- Az időutazás is titkos projekt volt?

- Igen, az volt, de most nem ez a lényeg. Akkor már senki sem sajnálta volna a pénzt a Mars terraformálására, nem ezzel volt a baj.

- Hanem mivel?

- Az idővel. Nem volt rá elég idő. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a civilizáció összeomlása sokkal hamarabb következik be, mint amennyi idő a vörös bolygó lakhatóvá tételéhez kell.

- Miért nem próbáltatok időt nyerni?

- Apám egész javaslatcsomagot dolgozott ki, de a hangadók visszautasították. Azt mondták, életük alkonyán nem hajlandók lerombolni a saját státuszukat, nem hajlandók megingatni azt a szerepet, amit a modern világban a pénz betölt.

- Inkább pusztuljon a civilizáció?

- Igen, akadt, aki ezt így ki is mondta.

- Akkor jutott eszetekbe az időutazás?

- Igen. Az volt az egyetlen lehetőség. Legalábbis komoly lehetőségnek tűnt. Óvatosan megkaparintottunk mindent, ami az időutazással volt kapcsolatban. Ellenőrzés alá vontuk azokat az intézményeket, amelyek a szükséges eszközök és személyek fölött diszponáltak. A hangadók nem fogtak gyanút, vagy csak nem tulajdonítottak jelentőséget a céljainknak.

- Vagy nálatok többet tudtak.

- Még az is elképzelhető. Igazából nagyon egyszerű volt a tervünk. Vissza akartunk menni az időben úgy negyven-ötven esztendőt, és újra vitára bocsátani a javaslatainkat, de úgy, hogy kiküszöböljük azokat a hangadókat, akikkel nem tudtunk mit kezdeni.

- Visszamentetek?

- Igen.Ed nagyot sóhajtott.A szőke nő elhúzta a száját.- Utána vált rémálommá?Ed Philips sápadtan bólintott.Folytatása következik.
lnpeters, 2012. június 30. szombat, 00:31
Címkék: Íródott Nyuzga, Mivel Karen, Helmut Schellenberg, Karen Bozchana Kadlecikova, kérdés csattant, időutazás mellett,
Kommentek
Szőke nő zűrben az űrben - 226.
KÉTSZÁZHUSZONHATODIK RÉSZÍródott Nyuzga javaslatáraNéhány perc szünet után ismét rámordult a fogolyra:

- Halljam!

- Miből gondolja, hogy bármi lényegeset is tudhatok, admirális asszony?

Talán időt akart nyerni, de Karen nem hagyta:

- Majd én eldöntöm, mi a lényeges! Halljam!

Olyan fenyegető tartásban állt a fogoly előtt, hogy Eastman megszeppent.

- Igen, igen.. - makogta. - Máris mondom.

- Halljam!

Mivel a fogoly ijedten pislogott, Karen folytatta:

- A Rodney csatahajót a szövetségi hatóságok hivatalosan veszteséglistára tették, a nyilvánosan elérhető adatok szerint ütközetben pusztult el. Ennek némileg ellentmond, hogy ugyanazon nyilvánosan elérhető adatok szerint a hajó soha semmiféle harci cselekményben nem vett részt.

Pillanatnyi szünetet tartott, közben Eastman arcát
lnpeters, 2013. július 19. péntek, 23:13
Szőke nő zűrben az űrben - 225.
KÉTSZÁZHUSZONÖTÖDIK RÉSZÍródott Nyuzga javaslatáraA férfiak hallgattak.

A szőke nő könyörtelenül folytatta:

- Azt gondolom, másféle magyarázat nem lehetséges.

Még mindig hallgattak. Karen mély lélegzetet vett:

- Admirális a hajónak! Hallottad a megjegyzésemek?

Mintha kissé félénken hangzott volna a géphang válasza:

,,Hajó az admirálisnak. Igen, hallottam, Karen Bozchana Kadlecikova admirális."

- Admirális a hajónak! Rendelkezel-e ilyen mechanizmussal?

Mintha most habozott volna a számítógép.

- Admirális a hajónak! Várom a választ!

,,Hajó az admirálisnak! Nem létezik egyértelmű válasz."

- Admirális a hajónak! egyenes választ kérek!

Mind a vezérlőpult felé fordultak.

,,Hajó az admirálisnak! A mechan izmus létezik, de kizárólag egy admirális rendelheti el a
lnpeters, 2013. július 13. szombat, 00:36
Szőke nő zűrben az űrben - 224.
KÉTSZÁZHUSZONNEGYEDIK RÉSZÍródott Nyuzga javaslatáraAz idegen csatahajó lassan távolodott.- Meg kellene fogni - nyögte Helmut.A szőke nő a fejét rázta. Nem! Csak hadd menjen.- Admirális a hajónak! Mi irányítja az idegen csatahajót? Tartózkodik valaki a fedélzetén?Feszült csendben várták a választ.,,Hajó az admirálisnak! Senki nem tartózkodik a hajó fedélzetén! Semmiféle élőlény nincs ott!"- Admirális a hajónak! Esetleg robotok vezérlik?,,Hajó az admirálisnak! Nincsenek ott működő robotok sem. Határozottan távirányításnak tűnik, Karen Bozchana Kadlecikova admirális asszony!- Távirányítás? - nyögte Ed Philips.

- Nem lehetséges! - vágta rá Helmut.Karen ismét megrázta
lnpeters, 2013. július 06. szombat, 00:49
Szőke nő zűrben az űrben - 223.
KÉTSZÁZHUSZONHARMADIK RÉSZÍródott Nyuzga javaslatára

A szőke nő érezte, hogy a szája széle kiszárad, és a fülében őrjítően dörömböl a vér. A három férfi is döbbenten szemlélte a látványt.

- Vajon mióta halottak ezek az emberek? - nyögte Helmut. - Úgy fest, mintha időtlen idő telt volna el a haláluk óta.

Ed Philips csendesen bólintott.

- Admirális a hajónak! Hallottad a kérdést! Mióta halottak ezek az emberek?

Néhány pillanatig vadul dobolt a csend.

,,Hajó az admirálisnak. Becsléseink szerint több ezer éve."

- Több ezer éve? - visszhangozta a fogoly.

- Hát ahogy elnézem...- motyogta Helmut.

Karen a fejét csóválta.

- Nem hiszem!

- Hanem? - nézett rá Eastman.

- Illetve... - Karen néhány hosszúra nyúlt pillanatig kereste a szavakat. - Illetve
lnpeters, 2013. június 28. péntek, 22:47
Szőke nő zűrben az űrben - 222.
KÉTSZÁZHUSZONKETTEDIK RÉSZÍródott Nyuzga javaslatáraA három férfi szótlan megrökönyödéssel meredt a képernyőre. Karen a fejét csóválta. Egyre nagyobb és kelletlenebb felelősségnek érezte botcsinálta admirálisságát. Össze kell szednie magát, a helyzet egyre kibogozhatatlanabb.

- Admirális a hajónak! Az előbb azt jelentetted, hogy mindhárom hajón elkezdődött a fegyverzet aktiválása.

- Ez így van! - vágta rá Helmut.

Karen úgy érezte, felforrósodott a levegő. Legszívesebben letépte volna magáról a felsőt, de nem akart egy szál trikóban mutatkozni a férfiak előtt.

,,Hajó az admirálisnak! Ezt a megtévesztő jelzést vettük."

- Megtévesztő jelzést?

,,Hajó az admirálisnak! Így van! Sajnálom, nem voltam képes felfedni a jelzést, asszonyom. Egyébként jelenleg is vesszük, ismeretlen jeladó olyan látszatot kelt, mintha a közeledő hajón éppen a fegyverzet
lnpeters, 2013. június 21. péntek, 23:16
Szőke nő zűrben az űrben - 221.
KÉTSZÁZHUSZONEGYEDIK RÉSZ

Íródott Nyuzga javaslatáraA szőke nő úgy érezte, elviselhetetlen a meleg.

- Miféle hajók ezek? - kérdezte kiszáradt szájjal.

Helmut tétova arccal meredt maga elé, Ed Philips sápadtan hallgatott, a fogoly lehorgasztotta a fejét.

- Miféle hajók ezek?

,,Hajó az admirálisnak! Mindhárom csatahajó azonosíthatatlan! Ismétlem: mindhárom csatahajó azonosíthatatlan! Semmiféle listán nem szerepelnek! Ismétlem: semmiféle listán nem szerepelnek!"

- Tehát ezek a hajók voltaképpen nincsenek - motyogta Ed Philips.

Az ellenséges hajók lassan közeledtek.

- Engem nem vigasztal, ha olyanok nyírnak ki, akik nincsenek - mondta Helmut. - Három zombihajó.

Szinte kirobbant belőlük a nevetés. Egyszerűen nem tudták visszatartani. A helyzet annyira kétségbe ejtő volt, hogy csak kacagni lehetett rajta.

Karen
lnpeters, 2013. június 08. szombat, 00:27
Szőke nő zűrben az űrben - 220.
KÉTSZÁZHUSZADIK RÉSZ

Íródott Nyuzga javaslatáraA szőke nő a férfikra nézett:

- West Poorland űrflotta?

- Sok jót nem hallottam róluk - dörmögte Ed Philips. - Kalózok. Senki se tud róluk közelebbit.

Karen Eastmanre nézett. A fogoly remegett.

- Kik ezek, Eastman?

A fogoly szóra nyitotta a száját, de hang se jött ki a torkát. Helmut egy pohár italt nyújtott neki, a férfi mohón felhajtotta.

- Kik ezek, Eastman?

A fogoly összerándult.

- Kik ezek, Eastman?

A fogoly küszködött a szavakkal. Karen Bozchana Kadlecikova elkapta a férfi gallérját, és törékeny termetéhez képest szokatlan erővel megrázta:

- Kik ezek, Eastman?

- Nem tudom pontosan, admirális asszony! Megkínoznak és kivégeznek mindannyiunkat!

- Megkínoznak és kivégeznek?

- Az egyik beosztottamnak
lnpeters, 2013. május 31. péntek, 23:09
Szőke nő zűrben az űrben - 219.
KÉTSZÁZTIZENKILENCEDIK RÉSZÍródott Nyuzga javaslatára

Mindannyian talpra ugrottak.

- Hajók? - kérdezte Helmut.- Miféle hajók?

- Admirális a hajónak! azonosítsd a közeledőket!

,,Hajó az admirálisnak! Hat Cooper osztályú nehézcirkáló és harmincöt kisebb hadihajó. Egész hadiflotta, admirális.

Ed Philips füttyentett.

- Admirális a hajónak! Veszélyt jelentenek ránk?

,,Hajó az admirálisnak! Minket könnyűszerel megsemmisíthetnek, de a Rodney-nak nem árthatnak. Aktiváltuk a védelmét is, a fegyverrendszerét is, admirális.

- Megnyugtató - motyogta Helmut.

- Admirális a hajónak! Bevonhatjuk a hajót a csatahajó védelmi rendszerébe?

,,Hajó az admirálisnak! Kérem, azt adja parancsba."

- Gyorsan! - sürgette a szőke nőt Ed Philips. - Ez a flotta veszedelmesnek
lnpeters, 2013. május 24. péntek, 23:03
Képek, videók
Hozzád íródott dal
mikojutka
2011. január 06. csütörtök, 13:08
mivel tudod.jpg
sz719eszter
2018. május 26. szombat, 13:45
mivel szinezzük a tojást.
irmus
2018. március 25. vasárnap, 11:35
ön mivel.jpg
sz719eszter
2018. március 15. csütörtök, 14:31
Albert Camus - Mivel szük
sanci81
2018. január 13. szombat, 16:54
Mivel-tartozol-a-szule idn
menusgabor
2016. október 04. kedd, 18:24
Tudod mivel kezdődik a bo
suzymama43
2015. július 02. csütörtök, 17:24
Követhetsz mivel.......pn
csalogany13
2015. május 08. péntek, 08:49
Mivel lepjük meg anyuékat
suzymama43
2015. március 12. csütörtök, 16:31
Mivel a Szeretet
sanci81
2014. december 18. csütörtök, 15:35
Mivel jó voltál
sanci81
2014. december 02. kedd, 20:19
Mivel tarsadalomban....
borigit
2014. október 27. hétfő, 10:28
Mivel mi határozzuk meg..
pacsakute
2014. július 06. vasárnap, 15:39
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.