Belépés
2019. augusztus 24. szombat | 34. hét | 236. nap | 00:30 | Bertalan
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Sienai Szent Bernardin áldozópap
- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Nincs üdvösség senki másban, egyedül Jézus Krisztusban.
Azokban a napokban Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti, vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket - miután egy beteggel jót tettünk -, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból.
Ő az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk."
Ez az Isten igéje. ApCsel 4,8-12

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Követlek téged, bárhová mégy.
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, útközben valaki így szólt hozzá: ,,Követlek, bárhová mégy." Jézus így válaszolt: ,,A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania."
Egy másikat Jézus szólított fel: ,,Kövess engem!" Az így válaszolt: ,,Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat." ,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat - mondta neki -, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: ,,Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: ,,Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Ezek az evangélium igéi. Lk 9,57-62

*
- Wikipedia oldalon Link

- Katolikus oldalon Link
Istenünk, ki Szent Bernardin áldozópapot Jézus Szent Nevének különleges szeretetével tüntetted ki, az ő érdemeiért és könyörgésére engedd, hogy szereteted Lelke gyújtson lángra minket!

- Magyar kurír oldalon Link
Olasz származású ferences papra, hitszónokra, a nándorfehérvári ütközet egyik hőse.
A magyar honvédségnek hivatalosan is védőszentje volt 1945-ig.
A Katonai Ordinariátus védőszentje.
Istenünk, te Kapisztrán Szent Jánost küldted szorongattatásban élő híveid megerősítésére. Add, hogy oltalmad alatt biztonságban éljünk, és őrizd meg Egyházadat szüntelen békében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
A harcterek járványa, a pestis vitte halálba még azon évben. Kapisztrán Szent János 1456. október 23-án halt meg. Sírja az akkor magyar szerémi Újlakon (Ilok) volt. A magyar honvédségnek hivatalosan is védőszentje volt 1945-ig.

- Katolikus rádió oldalon Link.
.....................................
maroka, 2019. május 20. hétfő, 08:41
Címkék: Sienai Szent Bernardin, Apostolok Cselekedeteiből, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusnak, EVANGÉLIUM Szent Lukács, Szent Bernardin,
Kommentek
Sienai Szent Bernardin áldozópap....
.............

..............................

Sienai Szent Bernardin leírás itt olvasható
maroka, 2017. október 14. szombat, 19:10
Sienai Szent Bernardin áldozópap
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Nincs üdvösség senki másban, egyedül Jézus Krisztusban.
Azokban a napokban Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti, vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket - miután egy beteggel jót tettünk -, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból.
Ő az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk."
Ez az Isten igéje.
ApCsel 4,8-12

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Vö. 8a és 9a. vers.
Előénekes: Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
Új éneket adott az ajkamra, * Istenünknek zengő
maroka, 2017. május 20. szombat, 19:31
Ó, dicső név
Ó dicső név, ó kedves név, ó szeretett és erőteljes név!

Általad megoldódnak a bűn kötelékei,

általad győzzük le az ellenséget,

általad gyógyulnak meg a betegek,

általad edződnek meg a megpróbáltatásokban és gyulladnak örömre a szenvedők.

Te vagy a hívők dicsősége, te az igehirdetők tanítója,

a munkálkodók erőforrása, te az ellankadók támasza.

A te tüzedtől és melegedtől csillapodnak a bűnös vágyak,

nyerjük meg a kért segítséget,

esnek elragadtatásba a szemlélődő lelkek,

és általad dicsőülnek meg mindnyájan, akik a mennyei dicsőségre jutnak.

A te szent neved által, édes Jézusunk, velük együtt minket is gyűjts egybe.

Amen(Sienai
sacimama, 2014. május 20. kedd, 02:10
Marchiai Szent Jakab, áldozópap Ünnepe: november 28.
Marchiai Szent Jakab, áldozópap

Ünnepe: november 28.

Híres ferences népszónok. 1393-ban született. Sienai Szent Bernardin tanítványa volt. Előbb hazájában, Olaszországban küzdött a fraticelliek ellen, majd a Szent Ferenc Rend reformátoraként működött. A pápa megbízásából keresztes hadjáratot hirdetett Németországban, Lengyelországban és Magyarországon is. Magyarországra Kapisztrán Szent János halála után érkezett, 1457-ben. Boszniában mint inkvizitor működött, majd a váradi egyházmegye területén prédikált a husziták ellen. Erdélyt és Csanád megyét igehirdetőként járta végig. 1476-ban halt meg Nápolyban.

Híres ferences népszónok. 1393-ban született. Sienai Szent Bernardin tanítványa volt. Előbb hazájában, Olaszországban küzdött a fraticelliek ellen, majd a Szent Ferenc Rend reformátoraként működött. A pápa megbízásából keresztes hadjáratot hirdetett Németországban, Lengyelországban és Magyarországon is. Magyarországra Kapisztrán Szent János halála után érkezett,
1vargaildyko, 2013. november 28. csütörtök, 10:30
Minden Szentek!
(február 14.)
- Szent Barnabás: Ciprus, Firenze és Miláno (június 11.)
- Szent Béda: tudósok (május 25.)
- Nursiai Szent Benedek: szerzetesek, itáliai mezőgazdasági munkások és parasztok védőszentje, barlangkutatók, mérnökök, építészek patrónusa (március 21. és július 11.)
- Biscopi Szent Benedek: angol bencés szerzetesek (január 12.)
- Labre Szent Benedek: csavargók és hajléktalanok (április 16.)
- Szent Bernadett: pasztorlányok (április 16.)
- Sienai Szent Bernardin: hirdetők, hirdetési szakmai dolgozók, rekedtségtől szenvedők (május 20.)
- Clairvaux-i Szent Bernát: Gibraltár (augusztus 20.)
- Szent Bertalan: cserzővargák, bőrművesek, gipsz munkások, vakolók. (augusztus 24.)
- Szent Borbála: a bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők védőszentje (december 4.)
- Szent Borisz: Moszkva (július 24.)
- Szent Brigitta: Írország, költők, fejőnők, kovácsok és népi gyógyítok (február 1.)
- Svéd Szent Brigitta:
angyalcsillag, 2013. november 01. péntek, 15:59
Sienai Szent Bernardin Ünnepe: május 20.
Sienai Szent Bernardin

Ünnepe: május 20.

Az Atyához megyek - mondja Jézus az apostoloknak, mielőtt visszatérne az Atyához, akitől jött, de ez a visszatérés valójában már a feltámadás pillanatában megtörtént. Akkor miért beszél újra visszatérésről? Talán csak meg akarja értetni az apostolokkal és velünk, hogy miután egy ideig újra látható volt ebben a világban, és közvetlenül találkozni lehetett vele, most visszavonja közvetlen jelenlétét a világtól, és ezt majd az idők végén fogja újra megadni.

SIENAI SZENT BERNARDIN 1380. szeptember 8-án született Sziena közelében, Massa-Carrara városkában egy gazdag bányatulajdonos családban. Apja kormányzati tisztséget töltött be. Négy éves korában mindkét szülőjét elvesztette. Rokonai nevelték. Tehetséges jó tanuló volt, jámborul élt. A prédikációhallgatás és ministrálás volt kedvenc elfoglaltsága. Bámulatos memóriával jegyezte meg a beszédeket, szóról-szóra vissza tudta idézni pajtásainak.
Kerülte az illetlenséget,
1vargaildyko, 2013. május 20. hétfő, 11:06
Mense:IV. current - Napokra lebontva
1889
REMÉNYI ANTAL SZÜLETÉSNAPJA - 1825
SÁRKÖZY IMRE SZÜLETÉSNAPJA - 1869
WINTERL JÓZSEF JAKAB SZÜLETÉSNAPJA - 1739

.......... -

.......................................................ÁPRILIS 16

Névnapok: Csongor, Áhim, Bánk, Bános, Bende, Bene, Benedek, Benediktusz, Bernadett, Bernadetta, Bernarda, Bernardina, Cecil, Cecilián, Detti, Enikő, Joachim, Joáhim, Joakim, József, Lambert, Lamberta, Tercia, Zonga, Zongor

-

EGERVÁRY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA - 1891
KRÁLIK LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA - 1897
MIKOLA SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA - 1871
SZABÓ BÉLA SZÜLETÉSNAPJA - 1896
SZTRÓKAY
nagyuska, 2013. április 28. vasárnap, 13:09
Képek, videók
Szent Bernardin fresko
borigit
2015. január 27. kedd, 14:42
Bernardino Luini.bmp
klara50
2010. december 16. csütörtök, 19:01
A meleg napokban Ágitól
csalogany13
2011. augusztus 28. vasárnap, 22:17
Annától a napokban
csalogany13
2011. július 14. csütörtök, 00:34
Anikótól a napokban
csalogany13
2011. március 17. csütörtök, 11:12
Rózsától a napokban
csalogany13
2011. február 02. szerda, 10:04
Én a napokban
tshenge
2007. március 15. csütörtök, 09:22
Bill a minden napokban
clafagaba
2006. július 12. szerda, 17:54
Nincs ami annak az embern
suzymama43
2012. március 13. kedd, 18:30
A-Nazareti-Jezus-1.jpg
rzsi-
2015. január 25. vasárnap, 12:23
dvd_nazareti_jezus_v07 12.
jencuska1970
2008. június 20. péntek, 20:21
A Názáreti Jézus.v2.hu.c.
finike
2007. szeptember 22. szombat, 15:59
A Názáreti Jézus.hu.c.jpg
finike
2007. szeptember 22. szombat, 15:59
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.