Belépés
2019. szeptember 19. csütörtök | 38. hét | 262. nap | 04:50 | Vilhelmina
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
JANUÁR 21. – MADÁCH IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1823


Madách Imre (Alsósztregova, 1823. január 21. - Alsósztregova, 1864. október 5.): drámaíró, költő.
1831-37-ben magántanuló, a váci piarista gimnáziumban tette le vizsgáit. 1837-ben a pesti egyetem filozófiai tanfolyamára került, 1838-ban a jogi karra. Megismerte a reformkor kiválóságait, barátságot kötött Lónyay Menyhérttel, és beleszeretett annak Etelke nevű húgába. 1842-ben ügyvédi vizsgát tett, megyei másodjegyző lett, de 1843-ban betegsége miatt lemondott tisztségéről. 1845-ben feleségül vette Fráter Erzsébetet. A szabadságharcban megyei főbiztosként segítette a hadsereg élelmezését. 1849-ben nénjét honvédtiszt férjével román parasztfelkelők megölték. 1852-53-ban Kossuth titkárának, Rimóczy Jánosnak rejtegetése miatt börtönben, majd rendőri felügyelet alatt élt Pesten. 1854-től, válása után anyjával és gyermekeivel Sztregovára húzódott vissza, irodalommal foglalkozott. 1861-ben visszatért a megyei közéletbe, országgyűlési képviselő lett.
Írói pályáját versekkel kezdte (Lantvirágok, 1840), későbbi költeményei, bár ciklusokba és kötetbe szerkesztette őket, csak halála után jelentek meg. Részletszépségeik és főleg a Tragédiát előlegező motívumaik miatt Madách Imre lírai művei közül a természeti és a bölcseleti ihletésűek a legértékesebbek. Széles körű olvasottságról, eklektikus szemléletről tanúskodó értekezéseinek zöme ugyancsak fő művével áll kapcsolatban mint előkészítés vagy utólagos kommentár. Cikkei és beszédei a centralistákéval rokon liberális és hazafias szemléletet tükröznek, meggyőző szónoki képességre vallanak. Novellái kevésbé jelentősek. Kezdettől a nagy dráma megalkotása iránti becsvágya ösztönözte. A Commodus (1839) és a Nápolyi Endre (1841-42) történelmi tárgyat dolgoz föl, A Csák végnapjai (1843, 1861) Kisfaludy Károly és Petőfi fölfogását követi, a főhőst tragikus végzetű nemzeti hősként ábrázolja. Korábban prózában, ettől kezdve jambikus versben írta drámáit. Héraklész a hőse a Férfi és nőnek (1842-43), amelyet forrásaitól (Szophoklész, Seneca, Ovidius) a romantikus hős- és szerelemeszmény fölmagasztosítása különböztet meg. A nagyra törő lázadó és a kisszerű környezet összeütközésére épül a Csak tréfa (1843-44) és a Mária királynő (1855); az utóbbiban az eredmény nélküli küzdelem motívuma is hangsúlyos.
Igazán jelentős művei 1859 és 1861 között keletkeztek. A civilizátor (1859) ,,komédia Aristophanes modorában", időszerű visszavágás Bach miniszter Blickjére, akárcsak Széchenyi Rückblickje. Antik mintaképére emlékeztetően leplezte le az önkényuralom korszakának demagógiáját és módszereit, de a nemzeti önkritika sem hiányzik belőle, főleg a meghátráló passzivitást bírálta. Az ember tragédiája sikere után 1862-ben beválasztották a Kisfaludy Társaságba, 1863-tól az MTA tagja volt.
Az ember tragédiáját 1859. február 7. és 1860. március 20. között írta, és Arany János - főleg nyelvi és verselési - javításait figyelembe véve jelentette meg (1861). Végső változata a második kiadás (1863).
Műfaji mintát Madách Imre a drámai vagy epikai formában írott ,,emberiségpoémákban" talál, ötvözve a fausti típusú drámai költemény és az egész emberi történelmet áttekintő ,,poème d'humanité" hagyományait, melyeknek gyökerei visszanyúlnak az antik mítoszba, a bibliába és a keresztény középkor irodalmába. A közvetlen műfaji előzmények közé tartoznak Milton, Goethe, Byron és Shelley emberiségkölteményei. A filozófusok közül a görög, keresztény, a klasszikus német filozófia és a Madách Imrével kortárs mechanikus materialista és korai pozitivista irányok képviselőinek nézetei kapnak a többinél nagyobb hangsúlyt. A hazai romantikus liberalizmus válsága és az 1850-60-as évek fordulójának bel- és külpolitikai reményei éppúgy belejátszottak a mű születésébe, mint a világtörténelmi olvasmányok és a házasságában szerzett, elméletté általánosított tapasztalatok. A legfontosabb szereplők, egyénítő vonásaikon kívül, jelképes megtestesítői valamilyen általános emberi magatartás-változatnak és ehhez kapcsolódó filozófiai irányzatnak.
Eszerint Ádám érzelmei és érvei a haladásban bízó liberális és a fejlődést dialektikusan és eszményi cél felé törekvő módon elképzelő hegeliánus fölfogásában gyökereznek. Lucifer a mechanikus materializmus meg a pozitivizmus közötti átmenet eszmerendszeréből merít. Éva a természet és a szellem világa között közvetít. A szereplők funkciójáról számos más értelmezés is született, mert a hősök a történelmi szerep és helyzet változásai szerint váltogatják arcukat.
A Tragédia művészeti értékeit kritikusai kezdettől mély gondolatiságában, szövevényes, mégis szilárd szerkezetében, a lírai és drámai elemek eredeti vegyítésében ismerték föl. Nyelvét, Arany nyomán, erőtlenebbnek ítélték, bár kétségbevonhatatlan erénye tömörsége, fogalmisága, egy-egy kor stílusának sikeres utánzása.
Utolsó nagyobb befejezett műve, a Mózes (1860), az akadémiai Károlyi-pályázaton nem nyert díjat. A biblikus példázatban ezúttal is a szabadságharc bukását követő idők kérdéseire keresett választ, valamint a férfi és a nő, a nagy ember és a tömeg, a nagyszerű terv és a silányabb megvalósulás ellentétét vizsgálta. Drámái a Tragédia kivételével nem jelentek meg életében. Színpadra először a Tragédia került (1883. szept. 21., Nemzeti Színház), világsikere, fordításokban és előadásokban, 1892-ben kezdődött. A Mózest Kolozsvárt mutatták be (1888), A civilizátor 1938-ban került először színre.
Neumann-ház - Irodalmi Szerkesztőség (Csűrös Miklós szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000
akiram45, 2016. január 21. csütörtök, 10:26
Címkék: Madách Imre, Lónyay Menyhérttel, Fráter Erzsébetet, Rimóczy Jánosnak, Nápolyi Endre, Kisfaludy Károly,
Kommentek
Változatos évaddal készül a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház
Az évad első bemutatója a Kosztolányi Dezső Színház művészének, Kucsov Borisznak a tollából született. A kút nem a kiút munkacímet viselő előadás a külföldi munkavállalással és az elvándorlással foglalkozik, illetve azzal, kire milyen élet vár külföldön, és melyek a kivándorlással kapcsolatos elvárások. Mindezt humorral fűszerezve tálalják a nézőknek.

Október végén láthatja a közönség a balkáni térség egyik legismertebb rendezőjének, Kokan Mladenovicnak a szerzői projektjét, a Gusztáv, aki mindenért hibás című darabot. Az előadás a világhírű magyar rajzfilmhős karakterének felhasználásával készül. Urbán András szerint Gusztáv az a karakter, aki soha semmiért sem szól, mindent elvisel, minden teherhez alkalmazkodik, sohasem mondja azt, hogy fáj, és ő a hibás minden történésért, ahogyan azért is, hogy így él, hiszen soha nem szólal meg.

Az évad első felében mutatják be az egyelőre Szem munkacímet viselő előadást, amelyet maga az igazgató, Urbán András rendez. Kiemelte, hogy a darab művészi
velemenyezd, 2019. szeptember 16. hétfő, 12:15
Budapest Ritmo: idén a lengyel zene áll a fókuszban
Idén is lesznek különleges közös produkciók hazai és külföldi kiválóságokkal. Köztük lesz a lengyel világzenei színtér egyik legfontosabb szereplője, a Kroke fellépése Dresch Mihállyal és Borbély Mihállyal, a szenegáli-lengyel koprodukció, Mamadou Diouf & Yama Soon vagy az albán csellista, Redi Hasa és az olasz énekesnő, Maria Mazzotta közös műsora - mondta Weyer Balázs szervező a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

A Hangvető és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál által megszervezett fesztivál október 3-án a Szimplában ingyenes showcase-nappal indul: fellép a magyar Babra, iNosnach és Le Rom, a brit-török-szerb-bolgár She'Koyokh, a belgrádi Naked és a zágrábi Kazan.

Mint elhangzott, a fesztivál első hivatalos napján, október 4-én pénteken áll színpadra a Romano Drom különleges, a zenekar 20. születésnapját ünneplő produkciója, sok régi taggal, vissza- és előretekintéssel. A Kovács Antal által alapított és vezetett Romano Drom idei lemezét, a Give Me Wine-t az egyik legismertebb
velemenyezd, 2019. szeptember 12. csütörtök, 13:11
Távozik az Alibaba éléről Jack Ma
A cég arcaként ismert Jack Ma egy évvel ezelőtt, tavaly szeptemberben, 54. születésnapján beszélt először visszavonulási terveiről, hogy jótékonysági és oktatási tevékenységére összpontosítsa erejét. A bejelentés hírére az Alibaba részvényeinek ára csaknem 4 százalékkal esett a New York-i tőzsdén, és csak két nappal később kapaszkodott vissza korábbi értékére, ami jól érzékelhető jele annak, hogy mennyire összeforrt Jack Ma személye az általa alapított vállalattal. A kínai vállalati kultúrában ráadásul kifejezetten szokatlannak számít, hogy az alapítók ilyen fiatalon visszavonuljanak.

Ma fokozatosan vonul ki az Alibaba-csoport vezetéséből, egy hosszú távú terv keretében, mivel megítélése szerint a vállalat vezetésének viszonylag fiatalnak kell lennie, és távozásának nem szabad hatást gyakorolnia a cég tevékenységére. A cég társalapítója a soron következő, 2020-ban esedékes részvényesi közgyűlésig megtartja helyét az igazgató tanácsban, ezt követően pedig élete végéig tagja marad az Alibaba
velemenyezd, 2019. szeptember 10. kedd, 07:05
Szűz Mária születése – Kis Boldogasszony 2. rész
- Magyar kurír oldalon
Bár idén a vasárnap felülírja az ünnepet, azért ne feledkezzünk meg róla, hogy szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli.
...........
A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg I. Sergius pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd IV. Ince pápa a 13. században nyolcadot csatolt hozzá, mely 1955-ig élt.
...........
Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújárónap. A
maroka, 2019. szeptember 08. vasárnap, 20:47
Kalász Márton költő 85 éves - Egy félreértett házi feladat indította el a pályán
"Tulajdonképpen német vagyok. Lent, Baranyában születtem, ott voltam tízéves koromig német gyerek" - emlékezett gyökereire Kalász Márton, aki iskolás koráig csak a helyi frank dialektust beszélte.

Szülőfalujában, Sombereken németek, magyarok és délszlávok éltek, a közös nyelv azonban a német volt. A faluba a háború végén telepítettek bukovinai székelyeket, Kalász Márton tőlük kezdett magyarul tanulni.

Ezt a világot a szerző később egyik főművében, a Téli bárány című regényben is megírta. Mint felidézte, először édesapjáról készült életrajzi regényt írni. "De aztán rájöttem, ahhoz hogy az ő alakját megértsem, ezt az egész világot meg kell írnom, a harmincas évektől az ötvenes évek végéig" - jegyezte meg.

Kalász Márton a költészettel tanítója révén találkozott, aki gyakran olvasott és elemzett verseket az osztályban. Egy nap Arany Jánostól vitte be a Családi kört, majd házi feladatként a gyerekeknek azt kellett megírniuk, mit csinál a családjuk esténként.

A legmegbízhatóbb tanuló
velemenyezd, 2019. szeptember 08. vasárnap, 15:01
Az Apey & the Pea tizedik születésnapját ünnepli a Budapest Parkban
"Sohasem kötöttünk kompromisszumot. Lemezeink egyre keményebbek és agresszívebbek, zenénk nem rádióbarát, mégis egyre nagyobb közönség előtt játszhatunk. A mainstream elkezdett minket befogadni" - idézi a frontember Áron András "Apey-t" a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közlemény.

Az Apey & the Pea 2009-ben alakult Apey "szobaprojektjéből". Az énekes, gitáros Makai László dobossal és Prepelicza Zoltán basszusgitárossal először egy Pantera tribute-zenekarban játszott közösen. Első stúdióalbumuk, a Devil's Nectar 2013-ban jelent meg, de már addig kiadott anyagaikkal és koncertjeikkel is ismertek lettek. Kezdetben könnyebben emészthető grunge-os dalokat játszottak, de harmadik lemezük, a 2017-es Hex már egy jóval extrémebb világát képviseli a színtérnek.

Tavaly megnyerték a Nagy-Szín-Pad!-ot, a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös versenyét, amelynek köszönhetően felléptek a Sziget fesztiválon, a Telekom VOLT-on, a Strandon, a Campuson, a MOL Nagyon Balaton rendezvényein, az Akvárium
velemenyezd, 2019. szeptember 08. vasárnap, 10:41
Harmónia......
HarmoNet Harmóniakártya (2019-08-30)

Kedves agica2004 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Gondosság hatja át.

Csecsemő - születés, újrakezdés, megújulás, élet, ártatlanság

Az újszülött az újrakezdés lehetősének, új életszakasz beálltának szimbóluma. Valami új dolog születése. Nem elsősorban anyagi természetű gyarapodást jelent. Valami új dolgot hozhatsz létre, elölről kezdhetsz valamit, amire már régen vágysz. A régi álmoskönyvek tanúsága szerint a fiú csecsemő őszinteséget, gyarapodást jelképez, míg a leány csalást, pletykát. Azonban nézz a képen az arcra - tudod-e, hogy milyen nemű ez az újszülött? Ez az a pillanat, amikor még minden lehetséges. A csecsemő a jövő, az életerő, a lehetőség, az ártatlanság megtestesítője. Pénzügyi, vállalkozási kérdésekben jó jel. Kínában a bőség, a szerencse jelképe. Az egyén változását a
agica2004, 2019. szeptember 07. szombat, 17:31
Szeptember 8. Égi Édesanyánk Mária születésnapja
Kis Boldogasszony napja. 2019 évben vasárnapra esik és a liturgia nem említi meg.
*
- Vallásos Network oldalon
...............
A mai ünnep eredetileg annak a jeruzsálemi templomnak felszenteíési évfordulója, amely ott áll, ahol a hagyomány szerint Mária született. (Ma Szent Anna-templom.) Bizáncban és Rómában egyaránt már a VII. században megünnepelték Mária születésnapját. Rajta kívül csak Jézusnak és Keresztelő Szent Jánosnak üljük meg földi születésnapját. Ez a nap a nagy Mária-ünnepek közé tartozik.
Mária születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami szép, valami szent kezdődik.
Számos keleti egyházban a liturgikus év kezdetét jelentette, így természetes,
maroka, 2019. szeptember 07. szombat, 10:11
Képek, videók
0 a Születésnapjára 043
lovaszmarika
2019. június 22. szombat, 16:09
szuletesnapjara
borigit
2017. február 11. szombat, 09:27
75 éves születésnapjára
stefania51
2015. július 08. szerda, 11:08
17.-dik születésnapjára.
sargarozsa15
2015. május 19. kedd, 00:33
egy vadász születésnapjár
stefania51
2015. április 08. szerda, 16:41
Vera születésnapjára
stefania51
2015. január 09. péntek, 09:04
Kedvesem születésnapjára
bedmarika47
2014. augusztus 19. kedd, 14:43
Feri Születésnapjára gyer
margoboszi
2014. április 10. csütörtök, 13:40
Annának születésnapjára!.
bongyi53
2014. február 14. péntek, 16:40
Jancsi születésnapja 076.
ujnemarika
2013. november 01. péntek, 19:25
Jancsi születésnapja 023.
ujnemarika
2013. november 01. péntek, 19:24
Madách Imre:Mózes
general67
2012. december 31. hétfő, 08:37
madach_imre_idezet_102 152
angyalcsillag
2012. március 04. vasárnap, 14:35
madach-imre-karacsonyi -id
kraszkoedit
2011. december 12. hétfő, 21:49
madach-imre-karacsonyi -id
irke43
2011. december 09. péntek, 17:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.