Belépés
2020. február 20. csütörtök | 8. hét | 51. nap | 20:17 | Aladár, Álmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
JANUÁR 21. – MADÁCH IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1823


Madách Imre (Alsósztregova, 1823. január 21. - Alsósztregova, 1864. október 5.): drámaíró, költő.
1831-37-ben magántanuló, a váci piarista gimnáziumban tette le vizsgáit. 1837-ben a pesti egyetem filozófiai tanfolyamára került, 1838-ban a jogi karra. Megismerte a reformkor kiválóságait, barátságot kötött Lónyay Menyhérttel, és beleszeretett annak Etelke nevű húgába. 1842-ben ügyvédi vizsgát tett, megyei másodjegyző lett, de 1843-ban betegsége miatt lemondott tisztségéről. 1845-ben feleségül vette Fráter Erzsébetet. A szabadságharcban megyei főbiztosként segítette a hadsereg élelmezését. 1849-ben nénjét honvédtiszt férjével román parasztfelkelők megölték. 1852-53-ban Kossuth titkárának, Rimóczy Jánosnak rejtegetése miatt börtönben, majd rendőri felügyelet alatt élt Pesten. 1854-től, válása után anyjával és gyermekeivel Sztregovára húzódott vissza, irodalommal foglalkozott. 1861-ben visszatért a megyei közéletbe, országgyűlési képviselő lett.
Írói pályáját versekkel kezdte (Lantvirágok, 1840), későbbi költeményei, bár ciklusokba és kötetbe szerkesztette őket, csak halála után jelentek meg. Részletszépségeik és főleg a Tragédiát előlegező motívumaik miatt Madách Imre lírai művei közül a természeti és a bölcseleti ihletésűek a legértékesebbek. Széles körű olvasottságról, eklektikus szemléletről tanúskodó értekezéseinek zöme ugyancsak fő művével áll kapcsolatban mint előkészítés vagy utólagos kommentár. Cikkei és beszédei a centralistákéval rokon liberális és hazafias szemléletet tükröznek, meggyőző szónoki képességre vallanak. Novellái kevésbé jelentősek. Kezdettől a nagy dráma megalkotása iránti becsvágya ösztönözte. A Commodus (1839) és a Nápolyi Endre (1841-42) történelmi tárgyat dolgoz föl, A Csák végnapjai (1843, 1861) Kisfaludy Károly és Petőfi fölfogását követi, a főhőst tragikus végzetű nemzeti hősként ábrázolja. Korábban prózában, ettől kezdve jambikus versben írta drámáit. Héraklész a hőse a Férfi és nőnek (1842-43), amelyet forrásaitól (Szophoklész, Seneca, Ovidius) a romantikus hős- és szerelemeszmény fölmagasztosítása különböztet meg. A nagyra törő lázadó és a kisszerű környezet összeütközésére épül a Csak tréfa (1843-44) és a Mária királynő (1855); az utóbbiban az eredmény nélküli küzdelem motívuma is hangsúlyos.
Igazán jelentős művei 1859 és 1861 között keletkeztek. A civilizátor (1859) ,,komédia Aristophanes modorában", időszerű visszavágás Bach miniszter Blickjére, akárcsak Széchenyi Rückblickje. Antik mintaképére emlékeztetően leplezte le az önkényuralom korszakának demagógiáját és módszereit, de a nemzeti önkritika sem hiányzik belőle, főleg a meghátráló passzivitást bírálta. Az ember tragédiája sikere után 1862-ben beválasztották a Kisfaludy Társaságba, 1863-tól az MTA tagja volt.
Az ember tragédiáját 1859. február 7. és 1860. március 20. között írta, és Arany János - főleg nyelvi és verselési - javításait figyelembe véve jelentette meg (1861). Végső változata a második kiadás (1863).
Műfaji mintát Madách Imre a drámai vagy epikai formában írott ,,emberiségpoémákban" talál, ötvözve a fausti típusú drámai költemény és az egész emberi történelmet áttekintő ,,poème d'humanité" hagyományait, melyeknek gyökerei visszanyúlnak az antik mítoszba, a bibliába és a keresztény középkor irodalmába. A közvetlen műfaji előzmények közé tartoznak Milton, Goethe, Byron és Shelley emberiségkölteményei. A filozófusok közül a görög, keresztény, a klasszikus német filozófia és a Madách Imrével kortárs mechanikus materialista és korai pozitivista irányok képviselőinek nézetei kapnak a többinél nagyobb hangsúlyt. A hazai romantikus liberalizmus válsága és az 1850-60-as évek fordulójának bel- és külpolitikai reményei éppúgy belejátszottak a mű születésébe, mint a világtörténelmi olvasmányok és a házasságában szerzett, elméletté általánosított tapasztalatok. A legfontosabb szereplők, egyénítő vonásaikon kívül, jelképes megtestesítői valamilyen általános emberi magatartás-változatnak és ehhez kapcsolódó filozófiai irányzatnak.
Eszerint Ádám érzelmei és érvei a haladásban bízó liberális és a fejlődést dialektikusan és eszményi cél felé törekvő módon elképzelő hegeliánus fölfogásában gyökereznek. Lucifer a mechanikus materializmus meg a pozitivizmus közötti átmenet eszmerendszeréből merít. Éva a természet és a szellem világa között közvetít. A szereplők funkciójáról számos más értelmezés is született, mert a hősök a történelmi szerep és helyzet változásai szerint váltogatják arcukat.
A Tragédia művészeti értékeit kritikusai kezdettől mély gondolatiságában, szövevényes, mégis szilárd szerkezetében, a lírai és drámai elemek eredeti vegyítésében ismerték föl. Nyelvét, Arany nyomán, erőtlenebbnek ítélték, bár kétségbevonhatatlan erénye tömörsége, fogalmisága, egy-egy kor stílusának sikeres utánzása.
Utolsó nagyobb befejezett műve, a Mózes (1860), az akadémiai Károlyi-pályázaton nem nyert díjat. A biblikus példázatban ezúttal is a szabadságharc bukását követő idők kérdéseire keresett választ, valamint a férfi és a nő, a nagy ember és a tömeg, a nagyszerű terv és a silányabb megvalósulás ellentétét vizsgálta. Drámái a Tragédia kivételével nem jelentek meg életében. Színpadra először a Tragédia került (1883. szept. 21., Nemzeti Színház), világsikere, fordításokban és előadásokban, 1892-ben kezdődött. A Mózest Kolozsvárt mutatták be (1888), A civilizátor 1938-ban került először színre.
Neumann-ház - Irodalmi Szerkesztőség (Csűrös Miklós szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000
akiram45, 2016. január 21. csütörtök, 10:26
Címkék: Madách Imre, Lónyay Menyhérttel, Fráter Erzsébetet, Rimóczy Jánosnak, Nápolyi Endre, Kisfaludy Károly,
Kommentek
Egy ajándékba kapott zarándoklat
A Szentföldön járt a pannonhalmi főapát.
Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát tavaly, a 60. születésnapjára egy szentföldi zarándokutat kapott a munkatársaitól ajándékba, amire idén januárban tudott elmenni. A főpásztor személyes beszámolóját közöljük, szerkesztett formában.
maroka, 2020. február 17. hétfő, 11:09
A magyar széppróza napja - Programok a Petőfi Irodalmi Múzeumban
A Magyar Írószövetség választmánya 2017-ben kezdeményezte, hogy február 18-án, Jókai Mór születésnapján megrendezzék a magyar széppróza napját, amelyet először 2018-ban ünnepeltek meg.

Idén a Magyar Írószövetség, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Petőfi Irodalmi Ügynökség szakmai irányításával csaknem száz rendezvény zajlik határon innen és túl február 18-tól február 28-ig.

Kedden a PIM-ben novellaíróversennyel, antológiabemutatóval és koncerttel várják az érdeklődőket.

A novellaíróverseny résztvevője Csender Levente, Király Farkas és Szilágyi-Nagy Ildikó. A gálaesten bemutatják Az év novellái 2020 című antológiát és koncertet ad a Misztrál zenekar. Az est műsorvezetője Völgyi Tóth Zsuzsa lesz, közreműködik Turi Bálint színművész - olvasható a közleményben.

A PIM rendezvényére a belépés ingyenes.
velemenyezd, 2020. február 17. hétfő, 07:05
116 éves néni - 76 éve kulcsolja kezeit imára
..................
A 116 éves francia Lucille Randon, azaz André szerzetesnővér Európa legidősebb és a világ második legidősebb embere. Február 11-én ünnepelte születésnapját. Vértesaljai László jegyzetét szerkesztve közöljük.
Lucille Randon 1904. február 11-én született Avignon közelében, Alès kisvárosában. A római pápát akkor X. Piusznak hívták, a Vatikáni Rádió még nem létezett és még sok egyéb dolog sem.
Lucille ikertestvére, Lydie alig egyéves korában ,,elment", így valamiként az élet Urától megkapta az ő részét is az évekből. Szülei nem kereszteltették meg Lucile-t.
Tizenkét éves korában Marseille-be került, és egy ottani özvegy orvos három árva lányának lett dajkája. 1920-ban - fogalma sem lehetett, hogy mi történik Magyarországgal - Versailles-ban a Peugeot családnál lett nevelőlány, majd 19 évesen került Párizsba, és a Notre Dame du Cénacle-ban megérintette Isten
maroka, 2020. február 13. csütörtök, 11:04
A házasságról
A házasságról

Ha egy férfi elcsábítja a feleségedet, legjobb bosszú, ha hagyod hogy megtartsa.
David

Bissonette

Házasság után a férj és feleség egy érem két oldala lesz; sosem néznek egymásra mégis együtt maradnak.

Sacha Guitry

Mindenesetre nősülj meg. Ha jó asszonyt kapsz, boldog leszel. Ha rosszat, filozófus.

Socrates

Az asszonyok nagy célokra inspirálnak és megakadályozzák, hogy elérjük azokat.

Anonymous

A nagy kérdés... amire még nem tudtam válaszolni..., "Mit akar a nő?"

Dumas

Volt néhány szavam a feleségemmel - neki egész fejezetei voltak velem.

Sigmund Freud

Néhányan a hosszú házasság titkát kérdezik. Rendszeresen járunk étterembe, hetente kétszer. Egy kis gyertyafény, vacsora, lágy zene, tánc. A
lilagondolatok, 2020. február 09. vasárnap, 12:26
Isten kezében- Portréfilm Rieger Tibor szobrászművészről
Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművészről készült portréfilm az alábbi linken keresztül megtekinthető.


Ad multus annos! - Élj soká számos éven át!
A film a művész 80. születésnapja tiszteletére készült.

Holnap a kollégistákkal is megnézzük együtt.

Január 10-i születésnapjához közel már tartottam
a művészről egy vetített képest előadást, kiemelve a
mosonmagyaróvári és környéki alkotásait.

A gyerekek jól beazonosították őket, de fogok egy sétát is szervezni Rieger Tibor alkotásai mentén.

Helyszínei:

Zsidanits Park
Bárka
Református templom
Gyásztér
Magyaróvári temető
azenujsagom, 2020. február 09. vasárnap, 05:48
Mai harmónia kártyám
HarmoNet Harmóniakártya (2020-02-04)

Kedves eva6 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Egyéniség hatja át.
Csecsemő - születés, újrakezdés, megújulás, élet, ártatlanság

Az újszülött az újrakezdés lehetősének, új életszakasz beálltának szimbóluma. Valami új dolog születése. Nem elsősorban anyagi természetű gyarapodást jelent. Valami új dolgot hozhatsz létre, elölről kezdhetsz valamit, amire már régen vágysz. A régi álmoskönyvek tanúsága szerint a fiú csecsemő őszinteséget, gyarapodást jelképez, míg a leány csalást, pletykát. Azonban nézz a képen az arcra - tudod-e, hogy milyen nemű ez az újszülött? Ez az a pillanat, amikor még minden lehetséges. A csecsemő a jövő, az életerő, a lehetőség, az ártatlanság megtestesítője.
eva6, 2020. február 04. kedd, 05:55
Bob Marley-emlékkoncert az A38-on az LB27-tel és barátaival
"1996-ban készítettünk albumot Bob Marley Emlékére címmel, azóta minden februárban koncertet adunk a mester születésnapja környékén. Marley nagyon fiatalon, 36 évesen hunyt el 1981-ben, az LB27 története a nyolcvanas évek közepén az ő hatására indult, a rádióban hallottam Babylon By Bus című koncertlemezét, ami mindent megváltoztatott" - mondta Bodnár Tibor, az LB27 vezetője, gitárosa az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.

Bob Marley február 6-án lenne 75 éves. A hatvanas évek elejétől Jamaicában, majd a hetvenes évek elejére világszerte ismertté vált, legnépszerűbb lemezei ekkor készültek. Legnagyobb slágerei közé tartozott a Get Up, Stand Up; az I Shot the Sheriff, a No Woman, No Cry; a One Love, a Could You Be Loved, a Buffalo Soldier.

"Mindig szoktunk vendégeket hívni a Marley-koncertjeinkre, idén velünk lesz Gyárfás István Gyafi dzsesszgitáros, KRSA, a PASO énekese, CéAnne, Pataki Lilla és Tulkán Szilvia vokalista, György Ákos "Doki" énekes, Szlovákiából érkezik Superior, és
velemenyezd, 2020. február 03. hétfő, 11:42
Bosco Szent János imája 01.31
Bosco Szent János, a Szalézi Szent Ferenc Társaság alapítója, ,,az ifjúság szentje" emléknapját, égi születésnapját január 31-én ünnepli az Egyház. A szent egyik rövid imájának elmondására hívunk mindenkit, a napjainkban is megtapasztalható széthúzás, gyűlölködés és személyes önzés gyógyírjaként.
............
Uram, engedj azért imádkoznom, hogy szüntelen erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, hogy ne legyek ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. Ámen.

Forrás és fotó: Óbudai Szaléziak.hu
Magyar Kurír
maroka, 2020. január 31. péntek, 17:59
Képek, videók
0 a Születésnapjára 043
lovaszmarika
2019. június 22. szombat, 16:09
szuletesnapjara
borigit
2017. február 11. szombat, 09:27
75 éves születésnapjára
stefania51
2015. július 08. szerda, 11:08
17.-dik születésnapjára.
sargarozsa15
2015. május 19. kedd, 00:33
egy vadász születésnapjár
stefania51
2015. április 08. szerda, 16:41
Vera születésnapjára
stefania51
2015. január 09. péntek, 09:04
Kedvesem születésnapjára
bedmarika47
2014. augusztus 19. kedd, 14:43
Feri Születésnapjára gyer
margoboszi
2014. április 10. csütörtök, 13:40
Annának születésnapjára!.
bongyi53
2014. február 14. péntek, 16:40
Jancsi születésnapja 076.
ujnemarika
2013. november 01. péntek, 19:25
Jancsi születésnapja 023.
ujnemarika
2013. november 01. péntek, 19:24
Madách Imre:Mózes
general67
2012. december 31. hétfő, 08:37
madach_imre_idezet_102 152
angyalcsillag
2012. március 04. vasárnap, 14:35
madach-imre-karacsonyi -id
kraszkoedit
2011. december 12. hétfő, 21:49
madach-imre-karacsonyi -id
irke43
2011. december 09. péntek, 17:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.