Belépés
2019. november 13. szerda | 46. hét | 317. nap | 01:40 | Szilvia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hová siettek őszi délutánok ?Hová siettek őszi délutánok ?

Hová siettek őszi délutánok ?
- Ti már csak leharcolt utakat jártok .
Lábaitok száraz avar , hulló falevél
Eső könnyeiteket csapkodja a szél .
Léptetek komoly megfontolt , s biztos
Az út nem vezet máshoz , csak az elmúláshoz .

Hová siettek évek , órák , percek ? !
A múltból vajon ki mehet veletek ?
Elvisztek vágyat , vigaszt , örömet
Hagyjátok itt a hitet , a lelket .
Ha még megmarad , várhatunk jólétet ,
S hittel remélhetünk örök üdvösséget .

Hová siettek gyermekek és ifjak ?
Titkos jövőbe , szemlélve sok jókat .
Ábrándos vágyaitok délibábos útján
Miért siettek hiú dicsvágy után
Mit el nem értetek , nem is maradandó
Egyedül Krisztustól várható ami jó .

Hová siettek , hisz már elkéstetek ? !
Csalódott múltatokból mi maradt veletek ?
- Görnyedt hát , fehér hajfürtök , komor őszi képe
Magányos marad , ha a lelket nem építette .
A földi lét után az jut fel a mennybe ,
Ki Istenben hitt , az országában élhet mindörökre .


Bédné Marika : 2016 . 10 : 07 . 21 : 30 . saját versem - ismételve
bedmarika47, 2019. november 08. péntek, 19:18
Címkék: Egyedül Krisztustól, Bédné Marika, múltból vajon, országában élhet, könnyeiteket, múltatokból,
Kommentek
Vercelli Szent Özséb püspök
Saját TVN blogomba

- A IV. században élt főpásztor tanításának lényegét a következő szavakkal foglalta össze: ,,Meg kell őrizni az értékek helyes rendjét anélkül, hogy meghajolnánk a pillanatnyi divatok, a hatalom méltánytalan követelései előtt."
Szent Özséb az első észak-itáliai főpásztor, akiről biztos adataink vannak. Szardíniában született, majd Rómában nevelkedett. 345-ben választották meg Vercelli püspökévé, mivel nagy megbecsülésnek örvendett. Buzgón evangelizálta a térség nagy többségében még pogány lakóit, majd monasztikus példára papi közösséget alapított, amelyből számos fontos szent került ki. Mivel szembeszállt a császár ariánusokat támogató politikájával, száműzetést szenvedett és öt évig távol volt püspöki székhelyétől. Ennek ellenére soha nem tagadta meg hitét, Jézus teljes istenségét, amelyet a niceai zsinat határozott meg.
Száműzetése során azonban levélben tartotta a kapcsolatot Piemont
maroka, 2019. augusztus 01. csütörtök, 17:21
15. évközi hét csütörtök 07.18
OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
Isten a csipkebokornál kinyilatkoztatja nevét Mózesnek: Én vagyok Jahve", azaz: Aki Van."
Mózes ezt mondta Istennek, aki megjelent neki az égő csipkebokorban: ,,Ha megérkezem Izrael fiaihoz, és elmondom nekik: Atyáitok Istene küldött«, akkor majd megkérdezik: »Mi a neve? - mit feleljek erre?"
Isten ezt válaszolta: ,,Én vagyok, aki vagyok." Azután folytatta: ,,Így beszélj Izrael fiaihoz: »Aki Van«, az küldött engem hozzátok."
Végül ezt mondta Isten Mózesnek: ,,Így beszélj Izrael fiaihoz: Az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről nemzedékre.
Menj, gyűjtsd egybe Izrael véneit, és mondd nekik: Az Úr, atyáitok Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megjelent nekem, és kijelentette: Letekintettem rátok, és láttam a bánásmódot, amelyben az egyiptomiak részesítenek titeket.
maroka, 2019. július 18. csütörtök, 09:04
Húsvét 2. hét kedd 04.30
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Az őskeresztény Egyház tagjainak példamutató élete.
A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondta vagyonát a saját tulajdonának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézusnak feltámadásáról, és nagy kegyelem munkálkodott mindnyájukban.
Nem is akadt közöttük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok elé tette. Mindenkinek adtak belőle, kinek-kinek a szükséghez mérten.
József, a ciprusi származású levita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el - ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia -, eladta földjét, és árát az apostolok lába elé tette.
Ez az Isten igéje. ApCsel 4,32-37

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, Jézus Krisztus.
Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt
maroka, 2019. április 30. kedd, 08:43
Angyalszó - Vándorolva; Merre haladjunk?; Vezesd a ......
nagy előnye szerintük, hogy sok emberrel találkoznak útjuk során.
Ma, a Szent Család vasárnapján elgondolkoztat bennünket ez a két kép.
Belekapaszkodunk a biztonságot nyújtó falakba vagy vállaljuk a bizonytalanságot? Ragaszkodunk a megszokottsághoz vagy keressük az új utakat és lehetőségeket? Mindenáron egy helyben akarunk-e maradni vagy vállaljuk az út kockázatait, nehézségeit?
Az Egyház, mint nagyobb közösség minden korban keresi a választ ezekre a kérdésekre, mégpedig azért, hogy Krisztustól kapott küldetését teljesíteni tudja.
A családok, a kisebb közösségek szintén keresik a választ e kérdésekre, mert érzik, hogy helyük és küldetésük van az Egyházban.
Ha nem a magunk biztonsága felől, hanem küldetésünk, a világ felé szóló küldetésünk szempontjából keressük a választ, akkor könnyen felismerjük, hogy egy nagy zarándok
közösség tagjai vagyunk. Nem zárkózhatunk be, nem maradhatunk egy helyben, hanem állandóan úton vagyunk, haladunk előre, ahová Isten vezet minket. Újra és
maroka, 2018. december 30. vasárnap, 21:50
Szent Család vasárnapja - Igenaptár 12.30
levéshez, amelynek nagy előnye, hogy sok emberrel találkoznak útjuk során.
Ma, a Szent Család vasárnapján elgondolkoztat bennünket ez a két kép. Belekapaszkodunk a biztonságot nyújtó falakba vagy vállaljuk a bizonytalanságot? Ragaszkodunk a megszokottsághoz vagy keressük az új utakat és lehetőségeket? Mindenáron egy helyben akarunk-e maradni vagy vállaljuk az út kockázatait, nehézségeit?
Az Egyház, mint nagyobb közösség minden korban keresi a választ ezekre a kérdésekre, mégpedig azért, hogy Krisztustól kapott küldetését teljesíteni tudja. A családok, a kisebb közösségek szintén keresik a választ e kérdésekre, mert érzik, hogy helyük és küldetésük van az Egyházban. Ha nem a magunk biztonsága felől, hanem küldetésünk, a világ felé szóló küldetésünk szempontjából keressük a választ, akkor könnyen felismerjük, hogy egy nagy zarándok közösség tagjai vagyunk. Nem zárkózhatunk be, nem maradhatunk egy helyben, hanem állandóan úton vagyunk, haladunk előre, ahová Isten vezet minket. Újra és újra
maroka, 2018. december 30. vasárnap, 12:39
Megváltó született! Istené a dicsőség, miénk a békesség
fő értelme

Istennek az a célja, hogy úgy adjon békességet, hogy közben Ő a legdicsőségesebb személy az életünkben. Az Újszövetségben öt alkalommal ,,a békesség Istene" nevet viseli (Róm 15,33; 16,20; Fil 4,9; 1Thessz 5,23; Zsid 13,20). Ezt mondja Jézus: ,,Az én békességemet adom nektek" (Jn 14,27), Pál pedig: ,,[Jézus] a mi békességünk." (Ef 2,14).
Ez azt jelenti, hogy a békesség Istene vagy Krisztus békessége soha nem választható el Istentől vagy Krisztustól. Ha arra vágyunk, hogy békesség uralkodjon az életünkben, Isten uralmára van szükségünk. Krisztusnak kell uralkodnia az életünkben. Isten nem akar önmagától függetlenül békességgel megajándékozni. Neki az a célja, hogy úgy adjon békességet, hogy közben Ő a legdicsőségesebb személy az életünkben.
A békesség kulcsa tehát az, hogy ami az angyalok számára egységet képez - az Istent megillető dicsőség és emberek közötti békesség -, az számunkra is egységes maradjon. Az Isten dicsőségét kereső szív
kalmanpiroska, 2018. december 29. szombat, 14:54
Önmegtagadás
megférhetnek.
Hanem azt kívánja ezzel, hogy tanítványa legyen kész érte minden világi boldogságát, minden földi gyönyörűségét, a legártatlanabbakat is odahagyni s a legkedvesebb dolgokról is lemondani, melyek az ő tudományának vallásával össze nem férnek. Eszerint hát, aki kész mindent elhagyni Krisztusért, aki inkább megválik minden földi javáról, becsületétől, hivatalától, emberek előtt való kedvességétől, apjától, anyjától, feleségétől, gyermekeitől, atyafiaitól is, sőt saját életétől is, mintsem Krisztustól elszakadjon és tudományának vallásától elálljon és aki inkább kész akármi nagy kárt vallani, mintsem Isten ellen tudva vétkezni: az tagadja meg magát Krisztus kívánsága szerint.
Nem lehet tagadni, hogy Krisztusnak ez a kívánsága igen nehéznek tűnik a test és vér számára, de jegyezd meg és vedd eszedbe keresztyén ember itt a következőket:
1. Ezt nem a maga hasznára, hanem a te javadért kívánja tőled Krisztus. Ha hiszed, hogy egyedül a vele való közösségben lehetsz boldog, ha hiszed,
kalmanpiroska, 2018. október 24. szerda, 13:50
Képek, videók
krisztustövis.bmp
ilona60
2009. december 27. vasárnap, 17:36
0 a Fotó Katitól Marika.
lovaszmarika
2019. június 21. péntek, 16:57
0 a Kati fotója Marika 1.
lovaszmarika
2019. június 21. péntek, 16:54
marikától.jpg
maroka
2019. március 08. péntek, 22:34
marikától0308.gif
maroka
2019. március 08. péntek, 20:41
Németh Marika&barátnői.jp
menusgabor
2019. január 24. csütörtök, 13:46
őszné Marikától0107.jpg
maroka
2019. január 08. kedd, 15:56
SZKT-Tóth Marika.jpg
agica2004
2018. szeptember 02. vasárnap, 19:01
Szigetfű Marika
irmus
2018. augusztus 26. vasárnap, 12:02
Marika Sz.-tól
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:08
Marika S.-né
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:08
Marika L.-né
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:07
Marika kisu...
csalogany13
2018. augusztus 25. szombat, 23:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.