Belépés
2020. január 21. kedd | 4. hét | 21. nap | 01:52 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tájékoztatásul...
Nyílt levél a Magyar Köztársaság közjogi méltóságainak
rübezal, p, 2006-10-13 07:11 Alvilág

A sajtó minden oldaláról érkezett beszámolóiból, valamint a hozzánk eljutott egyre sokasodó egyéni híradásokból értesülünk arról, hogy a miniszterelnök balatonöszödi beszédének nyilvánosságra kerülését követő tüntetések és zavargások kapcsán indult rendőrségi, ügyészségi és bírósági eljárások során egyértelmű sérülést szenvedtek az alkotmányos elvek, a törvények és az emberi jogokat védő nemzetközi egyezmények.

A hatályos magyar Alkotmány és törvények következetesen a bíróságokra és az ügyészségekre bízzák az alkotmányos rendnek továbbá az állampolgárok jogainak és törvényes érdekeinek védelmét. Kimondják, hogy az állampolgárokkal szemben kegyetlen, embertelen és megalázó eljárás nem folytatható. Kimondják, hogy a büntetés kiszabásánál a tett arányosságot, az elkövető személyét figyelembe kell venni.

A sokféle érdekkörből és társadalmi csoportból folyamatosan érkező hírek és beszámolók egybehangzó tartalma alapján nyilvánvaló, hogy a rendőrség és más nyomozati szervek bűnüldözési eljárása nem kevés esetben téves irányt vett. A tettesek elfogása során nem kis részben ártatlan személyeket is őrizetbe vettek. Nyilvánosságra kerültek olyan adatok és tények is, amelyek szerint a rendőrség messze túllépte jogosítványait, amikor a társadalmi rendet nem veszélyeztető, pusztán a bűncselekmények helyszínén jelenlévő személyeket vett őrizetbe. Ez az alkotmányosságot sérti.

Még súlyosabb megítélés alá esik, ha az ügyészség ártatlan személyek vagy a társadalomra jelentéktelen mértékben veszélyes cselekmények elkövetői ellen is előzetes letartóztatás kényszerítő intézkedését indítványozta, noha a szükséges és indokolt bizonyítékok nem álltak rendelkezésre. A legsúlyosabb megítélés alá azonban az esik, ha független, csak a törvényeknek alávetett bírák, akiknek döntése garanciális jellegű, a tömegével előállított gyanúsítottakat megfelelő bizonyítékok és körültekintő eljárás híján, a kötelességszerű érdemi vizsgálat nélkül helyezték előzetes letartóztatásba. Több esetben már első fokú ítéletet is hoztak olyan személyekkel szemben, akiknek - az eset összes körülményeit megismerve - bűnössége kétséges vagy olyan jelentéktelen, hogy a rájuk kiszabott büntetés messze eltúlzott. Sérti a jogállamiságot, hogy esetenként személyükben és a tett tárgyi súlyában kismértékű társadalomra veszélyes cselekmények büntetése messze nincs arányban a közelmúlt nem egy igen kirívó, jelentős súlyú bűncselekménye elkövetőjével szemben alkalmazott ügyészi indítvánnyal illetve meghozott ítélettel. Ugyanakkor a bírói függetlenséget súlyosan sértőnek tekintjük és elítéljük az eljárásban részt vevő ügyészek és bírák személyes adataival történő visszaélést.

A kifogásolt alkotmánysértő bűnüldözői és ítélkezési sorozat hazai jogtörténetünk legrosszabb időszakát idézi. A naponta érkező híradások az indokoltan vagy indokolatlanul előzetes letartóztatásba helyezett gyanúsítottakkal szemben alkalmazott kegyetlen és embertelenül megalázó bűnüldözői cselekményekről tudósítanak. Ez az alkotmánysértő gyakorlat elfogadhatatlan úgy a Magyar Köztársaságban, mint az Európai Unióban, amely különleges hangsúlyt fektet a jogállam és az emberi jogok védelmére. Különösen fájdalmas és megdöbbentő, hogy e súlyos jogsértésekre éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján kerül sor a hazai hatóságok részéről.

Mi, a magyar jogásztársadalom tagjai hivatásunknál fogva is elítéljük a törvénysértő eljárásokat, amelyek az utóbbi hetekben Magyarországon jelentős számban megtörténtek. Kérjük, hogy alkotmányos kötelezettségével összhangban, jogi lehetőségeit felhasználva és társadalmi súlyával élve szíveskedjék mindent megtenni annak érdekében, hogy a törvénysértéseket haladéktalanul megszüntessék, a már elkövetett jogsértéseket a leghamarabb kivizsgálják, elkövetőiket felelősségre vonják, a sérelmet szenvedettek pedig teljes kártérítést kapjanak.
Nekünk nincsenek alkalmas eszközeink a jogellenes gyakorlat leállítására. Azonban magyar jogászként, akik az Alkotmányra és az igazság szolgálatára esküdtünk, mégsem hallgathatunk, mert vétkesek közt cinkos, aki néma, de még inkább felelős, aki bár tehetné, de nem tesz meg mindent a jogállamiság érvényesülésért. Mert a jogállamot és a demokráciát csak jogszerű és alkotmányos eszközökkel szabad védelmezni.

Dr. Herczegh Géza, a Hágai Nemzetközi Bíróság nyugalmazott bírája
Dr. Jávor Béla ügyvéd,
Dr. Király Miklós, tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Zlinszky János, volt alkotmánybíró

Kapják:

A Magyar Köztársaság elnöke,
A Magyar Országgyűlés elnöke
A Magyar Alkotmánybíróság elnöke
A Legfelsőbb Bíróság elnöke,
A Legfőbb ügyész
Az Országos Rendőrfőkapitány
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
Valamennyi ombudsman
A magyar országgyűlés alkotmányügyi bizottságának elnöke
A magyar országgyűlés rendészeti bizottságának elnöke
A magyar országgyűlés emberi jogi és kisebbségi bizottságának elnöke
A magyar országgyűlés valamennyi frakcióvezetője
furaila, 2007. november 30. péntek, 12:17
Címkék: Magyar Köztársaság, Magyar Köztársaságban, Európai Unióban, Herczegh Géza, Hágai Nemzetközi Bíróság, Jávor Béla,
Kommentek
Fidesz: Karácsony Gergely két éve nem vesz részt a Fővárosi Közgyűlés munkájában
Kovács Balázs a levelében arra kíváncsi, hogy a polgármester milyen intenzitással képviseli a több mint 120 ezer lakosú Zugló érdekeit a Fővárosi Önkormányzat közgyűlésében, annak tükrében, hogy az adatok tanúsága szerint gyakorlatilag nem vesz részt a testület munkájában.

A levélhez csatolt kimutatás szerint a polgármester 2017. február 25. és 2018. december 12. között öt alkalommal volt végig jelen a közgyűlésben, öt alkalommal meg sem jelent, míg 11 alkalommal csak néhány napirendi pontra jelent meg. Egyszer pedig úgy távozott, hogy nem jelentkezett ki.

Kovács Balázs úgy zárta levelét, hogy a Fővárosi Önkormányzat által készített kimutatást tájékoztatásul megküldte Molnár Zsoltnak, az MSZP budapesti elnökének is.
velemenyezd, 2018. december 18. kedd, 14:02
Az SZNT közvitára bocsátotta az autonómiatervezete elutasítására adott válaszát
Az SZNT a honlapján közzétett dokumentumban megállapítja, hogy a román parlamentben tavaly decemberben benyújtott székelyföldi autonómiastatútum-tervezetét elutasító határozatok a román Törvényhozási Tanács által megfogalmazott érveken alapulnak. Ezért úgy vélte, a törvényszövegek jogharmonizációját vizsgáló parlamenti szerv véleményezése tekinthető a román állam hivatalos álláspontjának.

Az SZNT szerint ez az álláspont számos tévedést, valótlan állítást és az európai értékrendtől idegen értelmezést tartalmaz, melyek cáfolatának joga a székely közösséget illeti meg. Ezért bocsátotta közvitára a törvényhozási tanács érveinek a tételes cáfolatát.

Az SZNT valótlan állításnak nevezte, hogy az autonómiastatútum törvénytervezete "egy különálló állami entitás létrehozását célozza, amely az egységes román nemzetállammal párhuzamosan működne". Közölte: valójában a törvénytervezet Románián belül hozna létre egy olyan közigazgatási egységet, amely többlethatáskörökkel rendelkezik, hogy az őshonos,
velemenyezd, 2018. szeptember 05. szerda, 17:24
Mosr akkor bűn, ha QRVA jól érzem magam, miután kiderült: SOKKAL TÖBBEN VAGYUNK, mint a Fidesz-bagázs idiótái?
...Texasban, már LELŐTTÉK VOLNA orbánt!... — Ott rühellik a hazug disznókat és marhatolvajokat! És mivel szabad fegyverviselés van, hamar megoldják a problémás ügyeket...

(Tájékoztatásul a Fidesz-bagázs segg-hülyéinek,: a ,,marha", jelen kontextusban a régies magyar értelmezés szerint értendő, ami szerint pénzt, illetve ingó- és ingatlan vagyontárgyat is jelent...)
foxworkinspace, 2018. május 10. csütörtök, 22:28
Tudjátok a kifordított mondásokat folytatni?
Tájékoztatásul a 24-es sz. alatt jegyzetelőnek, valamint mindazoknak, akik ~ tévesen ~ úgy vélik, a nyomtatott nagybetűs írásmód helytelen volna, merthogy (a 24-es szerint) egyenlő volna a kiabálással.

Legjobb tudomásom szerint (javítson ki, aki bizonyítani tudja, hogy tévedek), a magyar nyelv helyesírási szabályait taglaló kiadványokban (ide értve az irányadó stilisztikai deklarációkat és ajánlásokat is) egyetlen olyan utalás sem található, amely szerint egy szónak, illetve kifejezésnek, pl.: egy valós, avagy rejtek-névnek, esetleg egy becenévnek, netalán egy egész mondatnak, végig nyomtatott nagybetűs írásmódja a szövegértelmezés tekintetében eleve kiabálását implikálna. Pusztán csak a szónak avagy kifejezésnek, illetve egy mondatnak szignifikánsan figyelemfelkeltő hangsúlyozását jelenti, semmi többet!

Egy írott szövegben (szóban, vagy egy egész mondatban) a felkiáltás érzékeltetésére a világ összes nyelvén a felkiáltójel (ez: ,,!") alkalmaztatik... (A spanyol nyelv
foxworkinspace, 2018. április 16. hétfő, 22:11
Az meg mi, hogy a FIDESZ-bagázs 2016-ban megszavazta egy muszlim imaház felépítését?
DIKTATÚRA ÉPÍTÉSÉN ,,DOLGOZIK"!...
És ezt a ,,működésmódot", csak a hülyék, és/vagy a Fidesz-bagázs (Félkegyelmű Imbecillis Diktatórikus Elmeháborodottak Szervezete) kiszolgálói és/vagy kedvezményezettjei, továbbá az autisták nem látják...

Azt, hogy a Fidesz-bagázs (Félkegyelmű Imbecillis Diktatórikus Elmeháborodottak Szervezete) kiszolgálóinak és/vagy kedvezményezettjeinek milyen indítékai vannak eme működésmód semmibevételére, most nem taglalnám, azt azonban tájékoztatásul közlöm: az autisták egyik jellemzője, hogy nem képesek ,,dekódolni" az emberek nonverbális megnyilvánulásait (akaratlan kézmozdulat, arcrezdülés, fintor, vigyor stb.), vagyis nem képesek ,,kitapintani" az előttük látható ember mozdulataiból árulkodóan ,,kilátszó" LÉNYEGET, vagyis nem képesek helyes következtetéseket levonni az illető valódi természetére és szándékaira vonatkozóan....

(Az a sajnálatos, hogy a magyar egészségügy nincs berendezkedve arra,
foxworkinspace, 2018. március 30. péntek, 16:54
MI lehet a magyarázata, ha olyan zeneművet hallasz magadban, amiről TUDOD, hogy soha sem hallottad az-előtt...?
...Mekkora bajban lennél, ha kiderülne, hogy az ,,eredeti", az kb. 300 googolplex-nyi földi évnek megfelelő ,,idővel" ezelőtt hangzott el — egy MÁSIK Univerzumban korábban élő és alkotó inkarnációm szerzeményeként!... Éspedig egy akkora koncert-teremben, mint a Maracana stadion, 10-szer! ;)

(Csak tájékoztatásul: 1 googolplex, az: 1*10^72)

...Mondom, hogy te vagy a legnagyobb seggfej ami a saját segglyukadon kitekint, Kalmár-kufár tehetségtelenül irigy álságos Lajos!...

Attól, mert neked soha életedben nem akadt, egyetlen misztikusan egyedi (vagy egyedien misztikus, ahogy tetszik) zenei ihletésed, még nem kéne elvitatnod attól, aki már többedszer élt meg ilyesmit... :((

(Intelligens ember vagok, ezért meg tudom különböztetni az előzmény nélküli valóságost a déjà vu-től...)
foxworkinspace, 2018. február 19. hétfő, 01:52
Valaki mondjon egy jó dolgot amit a fityisz csinált 12 év alatt?
...Idióták királya! (170, 174) Nem tudsz te ebből a SZELLEMI ÖNMEGSEMISÜLÉSBŐL már jól kijönni!...

Vagy el akarok tartani valakit, vagy nem! — Függetlenül attól, hogy milyen anyagi helyzetben van...Ha tehát egy idiótának az az elve, hogy: ,,Nem kellene senkit eltartani, ha az adott nyugdijas elég járulékot fizetett volna be, s lenne megfelelő nyugdija!", akkor NEM a nyugdíj kicsiny voltára kellene hivatkoznia az eltartás indoklásául, ha az eltartásra szorult, amúgy egyébiránt (állítólag) anyagilag nem szorul rá az eltartásra, viszont beteges!...

Idióták királya! Mondtam már: kb. annyira vagy hiteles (szellemileg is...), mint egy szültésétől agysérült, súlyos szürkályoggal küszködő, nyáladzó idióta!... :((

Egyébiránt, csak tájékoztatásul: éppen most fejeztem be a vacsorálást, és nem gitt volt a menü!... — Kitűnően elkészített pontyhalászlét ettem rövidmetélttel, amihez Tokaji Szamorodnit fogyasztottam, majd zárásképpen kértem még egy pár képviselőfánkot! ;)
foxworkinspace, 2018. február 11. vasárnap, 19:42
A Románia által ratifikált kisebbségi tárgyú egyezmények betartásának a számonkérését sürgeti az SZNT
főtitkár figyelmét arra, hogy míg az államelnök Strasbourgban Németh Zsolt magyarországi képviselő kérdésére válaszolva egyházi épületek visszaadásáról beszélt, addig az Európa Tanács 176/1993 számú, Románia csatlakozására vonatkozó véleményezése az egyházi iskolák visszaállítására szólítja fel a román államot.

A levél címzettje függelékben megkapta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács közös árnyékjelentését a Kisebbségi Keretegyezmény romániai alkalmazásáról. A levelet tájékoztatásul megkapták az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke, politikai csoportjainak vezetői, valamint Klaus Iohannis államelnök is.

A román külügyminisztérium több éves késéssel nyújtotta be 2016 elején az Európa Tanácshoz mind a kisebbségvédelmi keretegyezmény, mind pedig a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartája ratifikálásakor vállalt kötelezettségek betartásáról szóló jelentését. Mindkét jelentéshez több erdélyi magyar szervezet is árnyékjelentést készített. A romániai
velemenyezd, 2017. február 14. kedd, 15:52
Képek, videók
Tájékoztatás_Oldal_1.j pg
hencz_laszlo
2015. április 05. vasárnap, 11:46
TÁJÉKOZTATÁS.jpg
fama2
2011. december 01. csütörtök, 15:36
Élet - tájékoztatás a hat
anci-ani
2011. június 14. kedd, 15:49
tájékoztatás.JPG
matavkut
2010. november 07. vasárnap, 10:00
Magyar köztársaság.jpg
kicsoda57
2016. március 15. kedd, 15:29
uj-magyar-koztarsasago t.j
agica2004
2015. március 16. hétfő, 14:51
Magyar Koztarsasag
gcsaszar1950
2010. június 03. csütörtök, 15:48
Magyar Köztársaság cimere
kicsoda57
2009. szeptember 27. vasárnap, 15:58
Európaí
sanci81
2017. december 23. szombat, 14:55
O.V.Európai nemzet.jpg
agica2004
2017. február 03. péntek, 18:25
Európai vidra.jpg
pacsakute
2015. május 31. vasárnap, 17:58
Vadaspark, európai őz.jpg
erzsikepuskas
2013. szeptember 06. péntek, 16:47
európai őz.jpg
erzsikepuskas
2013. szeptember 06. péntek, 16:40
európai udvari szaletri
orban47
2013. július 12. péntek, 20:35
Europai frizurák.jpg
farkas1945
2013. április 27. szombat, 11:36
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.