Belépés
2019. november 15. péntek | 46. hét | 319. nap | 22:31 | Albert, Lipót
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Csíksomlyóról indult az erdélyi Szent Antal-tisztelet
Ma is gyönyörű kereszténynek lenni, annak ellenére, hogy a világ teljesen mást diktál. Van miből gazdálkodnunk: felnézhetünk szentjeinkre, akik üzennek nekünk, közbenjárnak értünk.
,,Azt tegyétek, amit belül hallotok" - Csíksomlyóról indult az erdélyi Szent Antal-tisztelet
.............


A Szent Antal-nagykilenced végén, június 13-án idén is megtartották a Szent Antal közbenjárásáért bemutatott búcsúmisét Csíksomlyón, a Szent Antal-kápolnánál.
Minden év június 13-án Páduai Szent Antalra figyelünk jobban szentjeink között. Talán nincs is olyan katolikus, aki ne ismerné a hagyományos Szent Antal-szoborábrázolást: amint a ferences szerzetes karján a kis Jézussal tekint a hívek vagy a Mennyei Atya felé.
A Szent Antal közbenjárásáért bemutatott búcsúmisét idén is megtartották Csíksomlyón, a Szent Antal-kápolnánál - itt sohasem maradhat el az ima a szegények védőszentjének közbenjárásáért, hiszen Somlyóról indult az erdélyi Szent Antal-tisztelet hagyománya már több mint 270 éve.
Amikor már úgy érezzük, hogy semminek sincs értelme, lapozzuk át azoknak az életrajzát, akik nagy lélekké váltak, mert a szellemet tették uralkodóvá; a test csupán alázatos szolgája mindennek. A szentek életpéldájából erőt meríthetünk. Életük egyszerű, ugyanakkor rendkívüli; mondhatnánk, semmi különlegeset nem tettek, csupán próbálták életüket a lehető legtökéletesebben Istennek szentelni.

Bővebben Link

- Szent Antal- Hogyan győzte le Szent Antal az ördögöt?
.................


Egyedül élt a sivatagban, mégsem volt egyedül. Hogyan győzte le Szent Antal az ördögöt? - teszi fel a kérdést Philip Kosloski az Aleteia nemzetközi katolikus portálon.
Remete Szent Antal az evangélium hatására eladta minden vagyonát, és elvonult a sivatagba, azonban reményei ellenére a csendes kis remetelakban sem tudott megszabadulni legkitartóbb ellenségétől.
Az ördög, aki tisztában volt vele, hogy Antal szent ember, és közel áll Istenhez, mindent bevetett ellene. Ha már nem tudta őt eltántorítani Istentől az e világi gazdagság csábításával, megtámadta őt fizikai és spirituális eszközökkel egyaránt. Szent Atanáz, Antal jóbarátja írta le Szent Antal élete című művében a gonosz néhány próbálkozását.
Miután hiába próbálta a vagyonnal kísértésbe ejteni Antalt, az ördög támadásba lendült a fiatalember ellen, nem hagyta nyugodni éjjel, és zaklatta nappal, mindenki látta, milyen küzdelem zajlik kettejük között. A remete azonban minden kísértés után megerősítette testét hittel, imádsággal és böjttel.
A többszörösen kudarcot valló ördög gyermek képében ment oda Antalhoz, és beszélgetést kezdeményezett vele. Antal így válaszolt: ,,Milyen hitvány vagy, rosszmájú, és gyenge, mint egy gyermek. Tehát nem is kell tartanom tőled, »mert az Úr az én segítőm, letekintek ellenségeimre«".
A gonosz egy időre magára hagyta Antalt, majd visszatért hozzá, hogy ismét próbára tegye őt, s ez alkalommal démonok hadát hozta magával. Az ördög ütötte-verte Antalt, azt remélve, visszatér korábbi életéhez, félelemből. Ő azonban szilárd maradt a hitben, s odakiáltotta a gonosznak: ,,Itt vagyok, én, Antal, nem menekülök el a korbácsod ütései elől, mert ha még több fájdalmat okozol is, semmi nem választhat el Krisztus szeretetétől... ha egy egész sereget állítasz ellenem, akkor sem fél a szívem."
Antal minden egyes találkozás után még jobban megerősödött hitében, és Isten a segítségére sietett. Tanítványait arra is oktatta, hogyan tudják legyőzni a démonokat: ,,Jelöljétek meg magatokat a kereszt jelével, és bátran távozzatok, hagyjátok, hadd játszadozzanak magukban." Máskor pedig: ,,De nekünk nem kell félnünk attól, amit sugalmaznak, mert az ima, a böjt és az Úrban való hit hatására minden támadásuk elbukik."
Bármilyen kísértést szenvedjünk is, Remete Szent Antal arra tanít, a hit, az ima, a böjt és a kereszt jele segít, hogy elkerüljük a gonosz csapdáit. Bár hatalmasnak tűnik az ördög, a szentek újra és újra bizonyítják, hogy nem az, és nem ér fel azokkal, akik Istenbe vetik bizalmukat.

Forrás: Aleteia.org
Fotó: Wikipédia
Magyar Kurír
maroka, 2019. június 18. kedd, 08:26
Címkék: Szent Antal-tisztelet, Szent Antal-nagykilenced, Szent Antal, Szent Antal-kápolnánál, Páduai Szent Antalra, Szent Antal-szoborábrázolást,
Kommentek
Ájtatosság SZENT ANTAL tiszteletére
"Amikor az Isten műveit alkotta - olvassuk Sirák Fia könyvében -, feladatát mindnek kezdettől fogva kitűzte." (Sir 16). Az ember feladatát meghatározta Isten Ezt a feladatot felismerni és teljesíteni - ez az ember számára az igazi bölcsesség és istenszolgálat.
"A bölcsesség szeretete: Isten törvényeinek megtartása; a törvények megtartása. a halhatatlanság biztosítása; a halhatatlanság pedig eljuttat Isten közelébe" - tanítja a bölcsesség könyve. (6. f.)
Kötelességeink teljesítéséért bőséges lesz a jutalom, amint az Úr mondja a példabeszédben:
"Jól van te hűséges és derék szolga! Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be Urad örömébe!" (Mt. 25.)
Szent Antal ragyogó példával jár elöl a kötelesség teljesítésében. Jóllehet fáradhatatlanul prédikál, rendtársait a hittudományokra tanítja, mégsem hanyagolja el a szerzetesi hivatással járó egyéb kötelességeit. Ezért történt néhány esetben, hogy, amikor egy időben két feladatot is kellett ellátnia, Isten csodálatosan megsegítette:
maroka, 2019. november 06. szerda, 10:08
Mindenszentek ünnepe 11.01
................
November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki - miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont - 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel.
III. Gergely pápa (731-741) kiszélesítette az ünnepelendők körét: a ,,Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek" emléknapjává tette mindenszentek ünnepét.
IV. Gergely pápa (827-844) döntése értelmében került az ünnep november
maroka, 2019. november 01. péntek, 07:51
A kassai vértanúk halálának 400. évfordulójára emlékeztek ..
mi a hivatásunk, mi a katolikus ember útja és feladata, óhatatlanul eszünkbe jut a Biblia tanítása: ,,Ezt mondja az Úr: »Vegyétek szemügyre az ősi utakat, és kérdezősködjetek a régi ösvényekről: Melyik volt a jó út? És azon járjatok! Akkor majd megtaláljátok lelketek nyugalmát«" (Jer 6,16). Gyönyörűen felismerte ezt Pázmány Péter, aki a kassai vértanúk szentté avatását kezdeményezte 1628-ban. De felismerte X. Szent Piusz pápa is, aki 1905-ben engedélyezte ezeknek a vértanúknak a tiszteletét. Szent II. János Pál pápa pedig, aki napjaink szentje és sugárzó prófétája, 1995-ben a ma ünnepelt három vértanút szentté avatta. Azóta is új és új példaképekkel gazdagodott Magyarország és Szlovákia egyháza és a világegyház. Új és új boldogokban és szentekben ismerjük fel Isten akaratának odaadó követését és teljes elfogadását. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán, Bogdánffy Szilárd, Scheffler János, Gojdis Péter Pál, Vaszil Hopko, a nemrégen boldoggá avatott Koleszár Anna és mellettük még olyan sokan
maroka, 2019. szeptember 10. kedd, 13:42
Márianosztra templom többi oltárai
Orgona
...................
1) Irgalmas Jézus Öt Szent Sebe oltár
Krisztus Öt Szent Sebének tisztelete a pálos lelkiség meghatározó eleme. A bazilika kétszintes kegyoltára a remeteség allegóriája. Páratlan oltárképe 1760-tól az Öt Szent Seb Társulat főoltára volt. Az oltárképtől balra Keresztelő Szt. János, jobbra a szentföldi remeteségbe vonuló, s a kísértések ellen mellét kővel verő Szt. Jeromos szobra látható az általa meggyógyított oroszlánnal. A második szint központi alakja az Atanáz püspök köpenyével a haldokló Remete Szt. Pálhoz siető Remete Szt. Antal. A képet két híres vezeklő, balra az utcanőből szentföldi remetévé vált Egyiptomi Szt. Mária, Szt. Jeromos fölött pedig lelki leánya, a római gazdag életét Krisztusért elhagyó özvegy, Szt. Paula szobra keretezi. Az oltárt a gyermek Jézust tartó Szt. József szobra zárja. (Az oltár történetéről az Ave Regina 2013. 4.sz.-ban lehet bővebben
maroka, 2019. augusztus 21. szerda, 18:53
Az ercsi Mária ösvényein
Megújulását keresi az évszázados kegyhely.
2016-ban összefogás mentette meg az összeomlás határára jutott Szapáry-Eötvös-kápolnát, Ercsi Mária-tiszteletének egyik kegyhelyét - visszaadva szépségét a Székesfehérvári Egyházmegye egyik gyöngyszemének. A hagyomány él, a kegyhely a főpásztor szándéka szerint a megújulás lehetőségeit keresi. Ercsi határából gyalogosan vagy kerékpárral érdemes útnak indulni a Szapáry-Eötvös-kápolna felé. De érkezhetünk vízen is, majd megmászva a meredek löszfalat jutunk fel a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt épülethez. Páratlan a látvány és az atmoszféra. A zöld lombok ölelésében álló hófehér falak, alant a Duna megcsillanó hullámai. A dombtető nemcsak Ercsi legszebb pontja, de megszentelt hely, a ,,természet békés, csendes katedrálisa".
A Székesfehérvári Egyházmegye települése évszázados Mária-kegyhely. Ennek gyökerét a középkorban találjuk. Bizonyítja a régi ercsi pecsét fölirata: ,,BODOC ASON ERSI VAROS POCZETI" 1638-ból.
Ahogy a
maroka, 2019. augusztus 15. csütörtök, 12:14
Wieliczka: Árpád-házi Szent Kinga sóbányája
szobrok sóból készültek
........
Az Árpád-házi királylány első magyarországi emlékművét a Március 15. téri Belvárosi Templom mellett állították fel 2002-ben, később felszentelték wieliczkai sóból készült szobrát az egri Minorita templomban is, ahol Boldog Jolán és Szent Hedvig (Jadwiga), Nagy Lajos király lányának ereklyéje is megtalálható.
Szent Kinga nevét Esztergomban utca őrzi, 2013-ban templom épült tiszteletére a Veszprém megyei Küngösön, az eddigi egyetlen magyarországi Szent Kinga-templomban ereklyéjét is elhelyezték. A település - amely a IV. Béla által lányának ajándékozott területen fekszik - nevét több forrás szerint Kingáról kapta, Kingus a Kunigunda név besenyő változata volt.
Képen: A királynőnek átnyújtják a gyűrűjét tartalmazó sótömböt. A képen látható szobrok sóból
maroka, 2019. augusztus 04. vasárnap, 08:41
Szent Charbel atyának ünnepe. 07.27
különösen szívesen vonult el egy közeli barlangba, ahol egy Szűzanya-kép előtt imádkozott.
Egy alkalommal eltévedt az egyik rábízott kecske. Elindult megkeresni, és az Úr segítségét kérte. Imádság közben hangot hallott: ,,Hagyj el mindent, és kövess engem!" Hallgatva az isteni
szóra, 1851-ben belépett a mayfouqi Boldogasszony-kolostorba. Egy év noviciátus után átkerült az annayai Szent Maron-kolostorba, és a Libanoni Maroniták Rendjének tagja lett. A korai antiochiai egyház mártírja tiszteletére vette fel a Charbel nevet. Charbel engedelmes, alázatos és szorgalmas szerzetes volt, sokat dolgozott és tanult. 1875-ben megkezdhette a vágyott remeteéletet: a magány, a csend évei következtek, napjait az imádság és a mezei munka töltötte ki. Huszonhárom évig élt így, csak elöljárója kérésére látogatott el néha az anyakolostorba.
Már életében szentség hírében állt, közbenjáró imájára számos csoda történt. 1898-ban súlyosan
megbetegedett. Szenteste halt meg. VI. Pál pápa 1965.
maroka, 2019. július 21. vasárnap, 22:06
Képek, videók
Szent Antal tisztelete 01
chillik
2016. október 16. vasárnap, 02:10
Szent Antal tisztelete 02
chillik
2016. október 16. vasárnap, 02:09
csíksomlyő_missziós keres
maroka
2019. október 04. péntek, 17:56
csíksomlyói szűzanya0903.
maroka
2019. szeptember 03. kedd, 22:09
csíksomlyó0706.jpg
maroka
2019. július 07. vasárnap, 08:29
csíksomlyó úrnapja 0623.j
maroka
2019. június 24. hétfő, 12:59
csíksomlyói szűzanya.jpg
maroka
2019. június 08. szombat, 16:19
csíksomlyó0601_2.jpg
maroka
2019. június 01. szombat, 11:01
csíksomlyó0601.jpg
maroka
2019. június 01. szombat, 10:58
nyereg_csíksomlyó.jpg
maroka
2019. május 29. szerda, 10:30
csíksomlyó 0420.jpg
maroka
2019. április 21. vasárnap, 18:34
csíksomlyó 0421.jpg
maroka
2019. április 21. vasárnap, 13:15
csíksomlyó_passió0414. jpg
maroka
2019. április 14. vasárnap, 20:39
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.