Belépés
2019. november 15. péntek | 46. hét | 319. nap | 20:00 | Albert, Lipót
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ferenc pápa imádsága a békéért
LinkFerenc pápa imádsága a békéért, és az erőszak és a terrorizmus elleni védelemért a krakkói minorita templomban

,,Ó, mindenható és irgalmas Isten, a világegyetem és a történelem Ura! Te mindent jónak teremtettél, az emberek hibáival való együttérzésed nem ismer határt!

Ma azért jöttünk Hozzád, hogy kérjünk Téged: őrizd meg a világot és lakóit békében, vesd messzire tőle a terrorizmus pusztító hullámát, helyébe hozz ismét barátságot és áraszd a teremtményeid szívébe a bizalmat és a megbocsátásra való készséget!

Ó, Életadó, Hozzád imádkozunk mindazokért is, akik a brutális terrorcselekményekben áldozataként haltak meg! Add meg nekik örök jutalmukat! Járjanak közben a konfliktusoktól és ellentétektől szaggatott világért!

Ó, Jézus, Béke Fejedelme, azokért könyörgünk hozzád, akik ezekben az embertelen cselekményekben megsérültek: a rosszba véletlenül került gyermekekért és fiatalokért, nőkért és férfiakért, az idősekért, az ártatlan emberekért! Gyógyítsd meg testüket és lelküket, vigasztald őket a Te erőddel, ugyanakkor töröld el a gyűlöletet és a bosszúvágyat!

Vigasztaló Szentlélek, látogasd meg a terrorizmus áldozatainak családjait, amelyek hibájukon kívül szenvednek! Borítsd be őket isteni irgalmasságod palástjával! Add, hogy Benned újra megtalálják az erőt és a bátorságot ahhoz, hogy továbbra is mások, különösen a menekültek, testvéreiként tudjanak élni tanúságot téve életükkel a Te szeretetedről!

Érintsd meg a terroristák szívét, hogy beismerjék tetteik gonoszságát, és hogy visszatérjenek a béke és a jóság, az élet és minden ember méltósága iránti tisztelet útjára, vallástól, hovatartozástól, gazdagságtól vagy szegénységtől függetlenül!

Ó, Isten, Örök Atya, hallgasd meg irgalmasságodban imánkat, amellyel Hozzád fordulunk a világ fülsüketítő zajából és kilátástalanságából! Nagy reménnyel és bizalommal telve fordulunk Hozzád, a Te Szent Anyád közbenjárására bízzuk magunkat, erőt merítünk a perui vértanúk, Boldog Zbigniew és Mihály példájából, akik bátran tettek tanúságot az Evangéliumról, amikor vérüket föláldozták. Add meg nekünk a béke ajándékát és tartsd távol tőlünk a terrorizmus sebét!

Krisztus a mi Urunk által.
Ámen."
sacimama, 2016. augusztus 01. hétfő, 00:22
Címkék: Béke Fejedelme, Vigasztaló Szentlélek, Örök Atya, Szent Anyád, Boldog Zbigniew, terrorizmus elleni,
Kommentek
A békesség szigete - a békességről
perceink.

Most minden hangos szó oktalan.
Jó ez a meghitt tisztaság,
megvillan benne a tűnt világ
minden kétsége, fájdalma is...
álomba simuló nappalok
nyomán a csituló szenvedés
beleolvad reményeimbe,
engesztelésül téged idéz
a mindenség e békességben,
s dalol a szívem: mégis élsz!


Groska József: JÖJJ BÉKESSÉG FEJEDELME!

Jöjj békesség fejedelme!
Az egész világ téged vár,
mert oly sok háború után
békességben szeretne élni már.

Jöjj békesség fejedelme!
A megváltott nép hív és vár!
Vándor utján probák között
félelemmel, fáradtan jár...

Jöjj békesség fejedelme!
Hozd el békeországodat!
Amelyben édeni béke
várja, a
menusgabor, 2019. október 03. csütörtök, 18:18
Nagy Kilenced Szent Pióhoz
hogy szőlőskertjébe munkásokat küldjön, és hogy erőt és Istengyermeki lelkületet adjon mindannyiunk számára. Kérünk téged, hogy járj közben a Szűzanyánál, hogy az emberiséget a kereszténység egységére vezesse, hogy egyetlen egy nagy házba terelje őket, és hogy életük viharos tengerén a világítótorony legyen számukra.,,Maradj mindig szorosan a katolikus Anyaszentegyház mellett, csak itt kaphatod meg a valódi békét, mert Jézust, a Szentségek által, egyedül csak itt találhatod meg, aki a valódi béke fejedelme." (Pió Atya) Pió Atya imája Jézus Szent Szívéhez (minden nap elmondjuk)

1. Jézusom, Te mondtad: ,,Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!" (Mt 7,7 Íme, zörgetünk, keresünk és kérjük a kegyelmet, hogy ... (kérés elmondása, amiért a kilenced felajánlásra kerül).

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Ima: Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom benned!

2. Jézusom, Te mondtad: ,,Bármit kértek az Atyától a
suzymama, 2019. szeptember 22. vasárnap, 16:29
Szűz Mária szent neve 09.12 II. rész
szegődnek el, kik azelőtt bővelkedtek, * jóllakhatnak, akik nélkülöztek.
Anya lesz, kinek nem volt gyermeke, * erőtlenné válik a nagy családú.
H: Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.
E: Az Úr adja a halált és az életet, * letaszít az alvilágra és felhoz onnan.
Az Úr tesz szegénnyé és ő tesz gazdaggá, * ő az, aki megaláz és felmagasztal.
H: Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.
E: Fölemeli a porból a rászorulót, * a sárból a szegényt fölsegíti.
A fejedelmek sorába ülteti, * a dicsőség trónusára.
H: Szívem ujjong az Úrban, * megváltó Istenemben.
* * *
Válasz: Boldog vagy, Szűz Mária, * mert az örök Atya szent Fiát te hordoztad!
Előénekes: Magasztalja lelkem az Urat, * és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Hívek: Boldog vagy, Szűz Mária, * mert az örök Atya szent Fiát te hordoztad!
E: Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: * Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki
maroka, 2019. szeptember 10. kedd, 13:53
Boldogságos Szűz Mária királynő
lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében.
Mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.
Ez az Isten igéje. Iz 9,1-6

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának.
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese
maroka, 2019. augusztus 22. csütörtök, 16:33
Szent István király, Magyarország fő védőszentje
belőle.
Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.
Ezek az evangélium igéi. Mt 7,24-29

*

- Magyar kurír oldalon
Első, államalapító, szent királyunk, hazánk fő védőszentje életét és művét idézzük fel liturgikus ünnepén, augusztus 20-án.
...............
A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Nyugat felé fordult, és megnyitotta az ország kapuit a kereszténység előtt. Beengedte az országba Pilgrim passaui püspök követeit. Egyes források szerint a bajor papok egyike keresztelte meg őt és kisgyermek fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor a passaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta.
Az Érdy-kódex leírása szerint Géza felesége, Sarolta csodálatos álmot látott fia
maroka, 2019. augusztus 20. kedd, 20:18
Szűz Mária, a keresztények segítsége 05.24
lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében.
Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó. Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.
Ez az Isten igéje. Iz 9,1-6

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Mária gyermeket fogant a Szentlélektől.
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében
maroka, 2019. május 24. péntek, 08:39
Útravaló – 2019. április 29.
Sienai Szent Katalin az örök értékekre szegezte tekintetét, amikor az Egyház állapota kétségbeejtő volt. A 14. században a főpapok életét fényűzés, intrikák és javadalmak hajszolása jellemezte, a pápa Avignonban raboskodott. Katalin helyesen ismerte föl, hogy minden Istentől van. Így imádkozott: ,,Uram! Te hívsz engem, és én Hozzád megyek. Nem a magam érdeméből. Egyedül a Te irgalmadból. A Te kiontott véred által. Csak e vér által." Tanulatlansága nem volt akadály, hogy fejedelmek közt szolgálja az Egyház érdekét. Szolgálatának aranyfedezetét önfeláldozó egyház- és istenszeretete adta. Üzenete politikusok számára is máig érvényes: áldozat és igazságra törekvés nélkül nincs béke.

Sienai Szent Katalin üzenete: áldozat és igazságra törekvés nélkül nincs béke.
maroka, 2019. április 29. hétfő, 10:02
Ha elérted már a hatvan évet (Móra Magda )
Ha elérted már a hatvan évet
(Móra Magda )

Ha elérted már a hatvan évet,
a lelked gyakran tűnt időkbe téved.
A dolgaidban tartod még a rendet,
de egyre inkább áhítod a csendet.

Már nem vársz rangot, címet, hatalmat,
és nem mész fejjel valamennyi falnak.
Már tiszteled az évgyűrűt a fában,
és hinni tudsz: a mások igazában.

Már reméled, hogy nem hiába éltél:
mit szóval mondtál vagy tettel beszéltél,
nem maradt hang: a semmibe kiáltó.
Ha nem is lettél irányjelző zászló,
a magad helyén álltál rendületlen:
szélben, viharban, ködben, szürkületben,
mint kapubálvány őrizted a házat,
és voltál tűrés, és lettél alázat.
A tieidnek maradtál a béke:
a nyitott ajtó biztos menedéke.

Ha elérted majd a hatvan évet,
már nem hiszed, hogy adósod az élet,
csak azt
lilagondolatok, 2019. április 09. kedd, 11:35
Képek, videók
Fejedelmek195x300.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 14. csütörtök, 10:06
O.V. Tolvajok fejedelme.p
agica2004
2014. december 16. kedd, 15:27
a sőtétség fejedelme
elisha24
2013. április 16. kedd, 12:36
Jöjj békesség fejedelme
anna4459
2011. november 28. hétfő, 10:48
fejedelmek_hza055_k_12 311
deaktibor
2011. november 01. kedd, 18:23
Békesség Fejedelme
etel31
2008. december 23. kedd, 13:25
A Sötétség Fejedelme.hu.c
finike
2007. augusztus 07. kedd, 08:23
A Sötétség Fejedelme.hu.j
rambobby
2007. február 19. hétfő, 04:35
vigasztaló szentháromság0
maroka
2019. június 16. vasárnap, 07:01
vigasztaló cica.jpg
maroka
2019. február 06. szerda, 18:37
Vígasztaló
dandej
2018. június 25. hétfő, 15:45
A vigasztaló 01.jpg
chillik
2017. december 01. péntek, 03:24
A vigasztaló 02.jpg
chillik
2017. december 01. péntek, 03:24
A vigasztaló 03.jpg
chillik
2017. december 01. péntek, 03:23
A vigasztaló 04.jpg
chillik
2017. december 01. péntek, 03:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.