Belépés
2020. május 29. péntek | 22. hét | 150. nap | 20:18 | Magdolna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ferenc pápa imádsága a békéért
LinkFerenc pápa imádsága a békéért, és az erőszak és a terrorizmus elleni védelemért a krakkói minorita templomban

,,Ó, mindenható és irgalmas Isten, a világegyetem és a történelem Ura! Te mindent jónak teremtettél, az emberek hibáival való együttérzésed nem ismer határt!

Ma azért jöttünk Hozzád, hogy kérjünk Téged: őrizd meg a világot és lakóit békében, vesd messzire tőle a terrorizmus pusztító hullámát, helyébe hozz ismét barátságot és áraszd a teremtményeid szívébe a bizalmat és a megbocsátásra való készséget!

Ó, Életadó, Hozzád imádkozunk mindazokért is, akik a brutális terrorcselekményekben áldozataként haltak meg! Add meg nekik örök jutalmukat! Járjanak közben a konfliktusoktól és ellentétektől szaggatott világért!

Ó, Jézus, Béke Fejedelme, azokért könyörgünk hozzád, akik ezekben az embertelen cselekményekben megsérültek: a rosszba véletlenül került gyermekekért és fiatalokért, nőkért és férfiakért, az idősekért, az ártatlan emberekért! Gyógyítsd meg testüket és lelküket, vigasztald őket a Te erőddel, ugyanakkor töröld el a gyűlöletet és a bosszúvágyat!

Vigasztaló Szentlélek, látogasd meg a terrorizmus áldozatainak családjait, amelyek hibájukon kívül szenvednek! Borítsd be őket isteni irgalmasságod palástjával! Add, hogy Benned újra megtalálják az erőt és a bátorságot ahhoz, hogy továbbra is mások, különösen a menekültek, testvéreiként tudjanak élni tanúságot téve életükkel a Te szeretetedről!

Érintsd meg a terroristák szívét, hogy beismerjék tetteik gonoszságát, és hogy visszatérjenek a béke és a jóság, az élet és minden ember méltósága iránti tisztelet útjára, vallástól, hovatartozástól, gazdagságtól vagy szegénységtől függetlenül!

Ó, Isten, Örök Atya, hallgasd meg irgalmasságodban imánkat, amellyel Hozzád fordulunk a világ fülsüketítő zajából és kilátástalanságából! Nagy reménnyel és bizalommal telve fordulunk Hozzád, a Te Szent Anyád közbenjárására bízzuk magunkat, erőt merítünk a perui vértanúk, Boldog Zbigniew és Mihály példájából, akik bátran tettek tanúságot az Evangéliumról, amikor vérüket föláldozták. Add meg nekünk a béke ajándékát és tartsd távol tőlünk a terrorizmus sebét!

Krisztus a mi Urunk által.
Ámen."
sacimama, 2016. augusztus 01. hétfő, 00:22
Címkék: Béke Fejedelme, Vigasztaló Szentlélek, Örök Atya, Szent Anyád, Boldog Zbigniew, terrorizmus elleni,
Kommentek
Fegyencek himnusza
hogy a jó találkozik a rosszal és végül komoly harcok után a jó diadalmaskodik, a rossz elnyeri méltó jutalmát!! Egy statikus világban gondolkodunk, hol a szereplők nem párbeszédet folytatva egymást megismerik, hanem kérlelhetetlen csatában legyőzik ellenfeleiket!! Sajnos egymást is, de sokszor magunkat is betuszkoljuk e képletbe, és ebből fakadnak a véget nem érő gondjaink!!
Jézus Krisztus arról beszél, hogy az eldobott kő szegletkővé válik! Mellette Zakeus, Mária Magdolna, de akár az apostolok fejedelmei Szent Péter, Szent Pál is a sötétség udvarából képesek átvezetni az életszentség ragyogó palotájába!! Annak idején kíváncsian figyeltem, hogy az árva, utcáról közénk jött gyermekeket képesek vagyunk-e átvezetni a félelem, a csibészkedés partjairól, a kitartó tanulás, a bizalomból fakadó szófogadás, az értelmes, kibontakozó élet pályájára?? Az elmúlt évtizedek az bajban lévő gyermekek között, Krisztus tanításában, módszereiben való hitemben megerősítettek!! Hiszem és vallom, hogy Isten selejtet nem
maroka, 2020. március 05. csütörtök, 22:49
Holnap Szent Bálint ünnepén elkezdhetnénk
egy folyót... Hogy képzeled el? Gyorsfolyású? Lassú? Üdítő, tiszta víz... ahogy szalad, zenéje lecsendesíti az emberi elmét és benső békére vezet el.
"A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek" (ApCsel 13, 52).
"A szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki" (Jn 16,22).
A tanítványok öröme, amely a feltámadt Úrral való találkozásból fakad, a Szentlélek által válik maradandóvá, hiszen a Lélek tudatosítja bennük, hogy Jézus győzött a világ és a világ fejedelme felett (Jn 16,11).
Az Isten Országa öröm és béke a Szentlélekben. Miközben hívjuk a Szentlelket, az Öröm Lelkét, dicsőítsük a Teremtőt és a Megváltót énekkel, imádsággal! Dicsőítéskor öröm költözik a lelkünkbe a Szentlélek által! Mert mi is az igazi öröm? Nem más, mint az, hogy Isten szeret bennünket! A vidám szív jót tesz a testnek (Péld. 17. 22), örüljünk hát az Úrban! Ez a hitünk.
De a mindennapokban? Milyen sokszor vagyunk elfoglalva problémáinkkal, a gondok nyomasztanak és a bajtól való
suzymama, 2020. február 13. csütörtök, 08:58
Béke fejedelme -hanganyag telefonommal felvéve
Körösiné, Ilike Tanította meg a dalt

Énekelünk

Ilike tárogatón játszik
maroka, 2020. január 22. szerda, 16:00
Béke fejedelme - vallásos
Videó és dal szövege

Videó
Béke fejedelme, szentséges Istenünk,
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
Rfr://Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!//

2)
Szűz Mária Szíve, béke példaképe,
Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!
Rfr://
3)
Liliom virágszál, Te vagy óh Mária.
Eszközölj Fiadnál békét a számunkra!
Refr.//

4)
Árvák és özvegyek sírását hallgasd meg,
Könyörgésünket oh Mária, ne vesd meg!
Rfr//

5)
Derítsd fel hazánkra a békesség napját,
Adjál világ-békét, Mária, Szűzanyánk!
Rfr//

6)
Szüntesd meg a világ Háborgó tengerét,
Enyhítsd vérző szívünk Fajdalmát, keservét
Fefr//
maroka, 2020. január 18. szombat, 14:23
Szűz Mária, Isten anyja 2020.01.01
ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba" (Ter 3,15). - Ez a kígyótipró asszony Mária.
- Szűz anya lesz: Ácház király kapta a jövendölést, ami a szabadulás jele: ,,Íme, anya lesz a szűz és fia születik, és Emmánuelnek fogják hívni" (Iz 7,14- 16). - Mária ez a szűz anya, akinek fiában Velünk az Isten (ez az Emmanuel szó jelentése).
- Betlehemben fogja szülni a fiát: ,,És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőled származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre megy vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék" (Mik 5,1-5). - Mária az a Szűz, akinek Betlehemben kell majd világra hoznia Őt, akinek származása, mert Isten Fia, az örökkévalóságból való.
- A Megváltó anyja egy lesz az Úr szegényei közül: a Messiás országa ugyanis a
maroka, 2020. január 01. szerda, 15:31
Bendur István - A hajléktalan..monológja ...
Esperente vers

eserves élet! Helyet keresek,
Szenderednék még egy keveset,
Gyerekem egy sem, nejem se szeret,
Mert nem tevékenykedek, vedelek,
Telekre se engedtek be,
Mehettem ebemmel reszketve,
Erzsébet eresztékére ereszkedve
Éjjelente. Szemetet szemelgetve
Menedékre nem lelek,
Mert megvetnek emberek.


Bendur István - Ábel a rengetegben
Gyerekfejjel keveredett fel
gleccseres hegyre
Ebre lelt, s fegyverekre.
Ellenfele megette
eledelét. és kecskéjét.
Szerzetesekkel,
erdészekkel cseverészett,
Éles székely elmével,
ékes beszédével, nyelvével

Heverészett. Pénzre tett szert.
Beteg lett, mert evett egy szelet ehetetlen
Két méteres egek fejedelmét,
Félrenyelt,
Bérelt szekéren elment vezéréhez pénzzel,
Felérte ésszel eltemetett beteg Édes teteme mellett:
Nem mehet fel két évre hegyre,
Helyette elmegy messze:
Csendes tenger megett
Elkezd
lovaszmarika, 2019. december 29. vasárnap, 14:24
Mai evangélium – 2019. december 24.
minden ellenségétől, a király így szólt Nátán prófétához: ,,Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik."
Erre Nátán ezt mondta a királynak: ,,Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert veled van az Úr."
Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz: ,,Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: »Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyül? Elhoztalak a legelőről, a juhok mellől, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szereztem neked, olyat, mint a föld nagyjaié. Népemnek, Izraelnek is meghatároztam egy helyet, és oda telepítettem. Ezen a helyen lakik majd, és nem fogják többé háborgatni. A gonoszok sem szorongatják, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Megszabadítalak minden ellenségedtől. Azt is közli veled az Úr, hogy fölépíti (uralkodó)-házadat. Házad és
maroka, 2019. december 24. kedd, 08:17
Képek, videók
Békesség fejedelme
dandej
2019. december 26. csütörtök, 14:44
Fejedelmek195x300.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 14. csütörtök, 10:06
O.V. Tolvajok fejedelme.p
agica2004
2014. december 16. kedd, 15:27
a sőtétség fejedelme
elisha24
2013. április 16. kedd, 12:36
Jöjj békesség fejedelme
anna4459
2011. november 28. hétfő, 10:48
fejedelmek_hza055_k_12 311
deaktibor
2011. november 01. kedd, 18:23
Békesség Fejedelme
etel31
2008. december 23. kedd, 13:25
A Sötétség Fejedelme.hu.c
finike
2007. augusztus 07. kedd, 08:23
A Sötétség Fejedelme.hu.j
rambobby
2007. február 19. hétfő, 04:35
vigasztaló szentháromság0
maroka
2019. június 16. vasárnap, 07:01
vigasztaló cica.jpg
maroka
2019. február 06. szerda, 18:37
Vígasztaló
dandej
2018. június 25. hétfő, 15:45
A vigasztaló 01.jpg
chillik
2017. december 01. péntek, 03:24
A vigasztaló 02.jpg
chillik
2017. december 01. péntek, 03:24
A vigasztaló 03.jpg
chillik
2017. december 01. péntek, 03:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.