Belépés
2018. december 17. hétfő | 51. hét | 351. nap | 08:55 | Lázár, Olimpia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hírnév
Hírnév

Végezetül Pál a vezetők közösségben elfoglalt helyéről elmélkedik. Először is feltételnek szabja, hogy újonnan megtért ember nem lehet vezető (3,6; szó szerint "frissen plántált személy"). Nem határozza meg, mennyi ideig kell valakinek keresztyénnek lennie, mielőtt vezetővé válhatna. A fejlődő növény metaforája azt sejteti, hogy az érés egy folyamat, amelyet nem ajánlatos siettetni. Pálra, de a Biblia egészére sem jellemző, hogy megadná a vezetővé válás folyamatának pontos időrendi menetét. Mégis kijelenthetjük, hogy a dolgok rendes menete szerint azért néhány évnek el kell telnie, míg valaki a vezetéshez elengedhetetlen mértékű érettségre szert tesz, vezetést vállalhat. A keresztyének persze mindig meg tudják indokolni, miért olyan sürgős egy újonnan megtért személyt vezetővé tenni. "Nincs elég vezető a gyülekezetben." "A mostaniak belefáradtak a szolgálatba." "A friss keresztyének tele vannak lelkesedéssel." "Azt szeretnénk, ha a szolgálat által növekednének." Ezzel szemben Pál azzal érvel, hogy ha valaki gyorsan emelkedik méltóságra, könnyen megkísérti a büszkeség és a felfuvalkodottság. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy az illető "az ördöggel azonos ítélet alá", és "az ördög csapdájába" esik (6-7. v.). Mit jelent ez? Azt, hogy az éretlen, öntelt vezetőt elönti a büszkeség, és így ugyanabban a kárhoztatásban lesz része, amit az ördögnek is el kell viselnie. Másrészt, az ördög kihasználja az éretlen vezető büszkeségét, csapdába ejti és utána vádolni kezdi őt. Ezek közül egyiket sem szeretnénk átélni.
Jobb, ha az ember fokozatosan lesz vezetővé. Amikor valakiben megvan a rátermettség és az alázat, először biztosan megpróbál segédkezni valamiben. Amennyiben a "kis dolgok"- ban hűségesnek mutatkozik, ahogy Jézus mondta, felelősségteljesebb dolgokat is rá lehet bízni (Mt 25,20-23). Más szavakkal: egy új vezető kiválasztásánál az a legjobb módszer, ha azokat a személyeket, akik már eddig is fejtettek ki észrevétlen, ámde hatékony vezetői tevékenységeket, valamilyen kevésbé látványos területre irányítjuk. Akadnak persze kivételek, de ha Isten hívott el valakit arra, hogy egy bizonyos munkát vezessen, és az ehhez megfelelő adottságokkal ellátta az illetőt, valószínűleg vágyat is ébresztett a szívében a szóban forgó munkaterület iránt. Ezért ezek az emberek bizonyosan megtalálják a módját, hogy azon a területen aktivizálják magukat még akkor is, ha senkitől nem kapnak konkrét megbízást vagy megerősítő elismerést.
Ugyanakkor, ha valakiről már kiderült alkalmassága, érdemes azt figyelni, hogy általában milyen kérésekkel fordulnak hozzá. A közösség egésze rendszerint igen gyorsan észreveszi, hogy melyek az egyes tagok erősségei. Amikor valakit mindig arra kérnek, hogy szervezze meg a soron következő alkalmakat, akkor az illető nagy valószínűséggel jó szervezői képességekkel rendelkezik. Ez fordítva is igaz, miszerint úgy fedezhetjük fel magunkban a hozzánk legjobban közelálló munkaterületet, ha feltesszük a kérdést: mire szoktak engem leginkább megkérni?
Pál fontos feltételnek látja, hogy a kívülállóknak jó véleménye legyen a vezetőről (3,7), hiszen egyszer már hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy egy vezető az őt körülvevő pogány elvárásoknak is megfeleljen. Vajon miért emlegeti fel Pál ismét a hírnév kérdését? Mindenekelőtt egy dologgal tisztában kell lennünk: az egyház bizonyságtételét semmi sem ássa alá gyorsabban, mint ha megkérdőjeleződik valamely tagjának a feddhetetlensége. A világi emberek eleve táplálnak egyfajta ellenérzést az egyházzal szemben, amiért olyan magasra teszi a mércét; magatartása a szentséget állítja szembe a világ rendes folyásával. Esetleg ismerünk mi is olyan keresztyén üzletembert, aki valahogy kilóg "a srácok" közül, amikor üzleti úton vannak. Mialatt a többiek egy topless bárban rángatják a "félkarú rablót", flörtölnek vagy iszogatnak, emberünk a szobájában kuksol, és könyvet olvas, vagy tévét néz. Ez a "néma bizonyságtétel" a többiekből ellenséges indulatokat, megvető pillantásokat, kényelmetlen feszengést válthat ki - akár egyszerre mindhármat. Ő most "szentebb, mint én"? Ezt a vádat teljességgel azért nem tudjuk kikerülni. Valóban magasra tesszük a mércét, törekszünk a szentségre, és ha valakinek ez egyáltalán nem számít, mi igenis megpróbálunk "szentebbek" lenni másoknál. Természetesen, ha egyszer kinyilvánítottuk óhajunkat, a világ készségesen megtisztel minket azzal, hogy ezentúl következetesen így is kezel.
Bill Clinton volt annyira nemtörődöm, hogy rögtön elnöksége kezdetén élő példát szolgáltatott ehhez. 1992-ben az elnökségért folyó harcban, harsányan hirdette, hogy adminisztrációjában az etikai feddhetetlenség terén a legmagasabbra kívánja helyezni a mércét. Megválasztása után a nemzeti törvényvégrehajtás legfőbb tisztviselőjének, a legfelsőbb ügyésznek a posztjára egy Zoe Baird nevű ügyvédnőt nevezett ki. Mivel a hölgy férje alkotmányjogász volt a Yale egyetemen, családjuk 600.000 dolláros évi jövedelmet élvezhetett. Nem sok idő múlva mégis az derült ki a hölgyről, hogy gyermekei mellé illegális bevándorlókat alkalmazott felügyelőnek. Ez a közvéleményt annál inkább megdöbbentette, mivel a főügyész hatáskörébe tartozik az egész bevándorlásügy. Ráadásul, magas fizetése ellenére, két éven át kijátszotta a társadalombiztosítást, mert nem fizette be a kötelező járulékokat az alkalmazottak után. Végül pedig kijelentette: vétségeiért azok felelősek, akik rossz jogi tanácsot adtak neki. A közvélemény felbolydult, mint a méhkas, hirtelen égni kezdtek a szenátori dolgozószobák telefonvonalai; miután mindenki azt követelte, hogy mondassák le, a főügyész asszony lemondott. Clinton ezzel azt bizonyította, hogy aki magasabb mércét követel, azt az által fogják megítélni. Mivel a keresztyének egy magasabb mércéhez ragaszkodnak, elengedhetetlen, hogy vezetőiknek jó hírnevük legyen.

Összegzés

Mindent egybevetve Pál jellemzése a keresztyén vezetőről elég rémisztően hangzik. Először: az Isten szerinti vezetőknek meg kell tapasztalniuk a Lélek gyümölcseit. Másodszor: ezekkel a nyilvánosság előtt kell élniük. Harmadszor: észben kell tartaniuk koruk "pogány mértékeit". Negyedszer: erősnek kell lenniük a lelki csatákban. Ötödször: odaszánt férjként kell élniük. Hatodszor: gyermekeik tiszteljék őket és engedelmeskednek nekik. Hetedszer: tegyenek szert jó hírnévre szűkebb környezetükben.
Mindnyájan sok jellembeli fogyatékossággal küszködünk, ezért óhatatlanul előtör belőlünk a kérdés: Ha ez a mérce, van-e valaki, aki érdemes a vezetésre? Pálnak egyáltalán nem áll szándékában "diszkvalifikálni" a vezetőket. Inkább azokról beszél, akik az életük és adottságaik alapján vezetővé válhatnak. A Biblia egy érett, keresztyén férfit ad elénk. Pontosan azért érezzük, hogy nyomás nehezedik ránk, mert a legtöbben elég messze vagyunk az isteni mintától...
Akkor tehát mit kíván Isten attól a férfitól, aki az Ő országában eredményes szolga és hatékony vezető szeretne lenni? Az illető legyen keresztyén, ismerje a bűneit, tudja, hogy Jézus az egyedüli reménye most, és mindenkor. Minden vezetőnek vannak bizonyos adottságai, amelyeket képesek használni, fejleszteni, különösen akkor, amikor ez nem is olyan könnyű. A világi vezetőknek jó észbeli képességekre, jó beszédkészségre és kapcsolatteremtési érzékre van szükségük. Azután: a vezetés elhíváson alapuljon, és határozottan kell követni ezt az elhívást. Minden egybevetve, véleményem szerint a Biblia itt mégis arról beszél, hogy egy elöljáró mindenek előtt szolgálni vágyjon, ne a dicsőséget szomjazza. Bár fontosak az adottságaink, egy keresztyén vezetőnél mégsem pótolhatja semmi az istenfélelmet és a tenni akarást ott, ahol a munkát el kell végezni.

Kérdések

1. Vajon a vezetés eddig neked is inkább azt jelentette, hogy valaki valamit tesz, nem pedig azt, hogy kicsoda is valójában? A keresztyén vezetés miért kapcsolódik inkább az ember jelleméhez, mint cselekedeteihez?
2. Istenfélő vezető, "egyfeleségű" vagy-e otthon? Vezeted a gyermekeidet és gondoskodsz róluk?
3. Magyarázd meg, mi a különbség a tekintély és a hatalom között a vezetői szerepkört illetően!
4. Elég érett vagy-e ahhoz, hogy vezetővé válhass? Jó-e a hírneved? Fontos-e ez neked? Elég régen járod-e a hit útját? Megfelelően növekedsz-e lelkiekben? Vágysz-e az Isten szerinti vezető szerepére? Helyesek-e a motivációid?
5. Van-e valamilyen vezető szereped a társadalmi vagy közösségi életben? Nehéz területeken szolgálsz? Ha nem, mi akadályoz abban, hogy a nagy nyilvánosság előtt is megvalld a hitedet?

Dan Doriani
kalmanpiroska, 2018. június 12. kedd, 20:41
Címkék: Végezetül Pál, Bill Clinton, vezetők közösségben, fejlődő növény, vezetővé válás, dolgok rendes,
Kommentek
Az uniós bíróság helybenhagyta a korábbi egyiptomi elnökkel szemben hozott korlátozó intézkedések meghosszabbít
Az ügy előzménye, hogy az Egyiptomban 2011 januárjában indult politikai események miatt az Európai Unió Tanácsa az év tavaszán olyan határozatot fogadott el, amely az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelősként azonosított, és a hozzájuk kapcsolódó emberekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben korlátozó intézkedéseket vezetett be.

A határozatot, amely a korábbi egyiptomi elnököt, Hoszni Mubarakot is jegyzékbe vette amiatt, hogy az állami pénzeszközök hűtlen kezelésével összefüggésben az egyiptomi hatóságok bírósági eljárást folytatnak ellene az ENSZ korrupció elleni egyezménye alapján, már kétszer meghosszabbították. Mubarak azt kérte az Európai Unió Törvényszékétől, hogy semmisítse meg az uniós tanács határozatában szereplő intézkedések meghosszabbításra vonatkozó jogi aktusokat. Szerdán kihirdetett ítéletében az uniós törvényszék elutasította a keresetet és helybenhagyja a vagyon befagyasztásának meghosszabbítására vonatkozó, 2017-es és 2018-as tanácsi határozatokat.

Indoklásában a
velemenyezd, 2018. december 12. szerda, 12:22
Stormy Daniels pornószínésznőnek ki kell fizetnie Donald Trump perköltségeit
James Otero szövetségi bíró döntése értelmében a Stormy Daniels néven ismert pornószínésznő köteles megtéríteni Donald Trump 293 ezer dolláros ügyvédi költségeit és fizetnie kell további 100 ezer dollárt büntetésként, miután a bíróság elutasította a jó hírnév megsértésének megállapítására vonatkozó keresetét.

Donald Trump ügyvédje, Charles Harder ugyan összesen csaknem 780 ezer dollár kártérítést követelt - 389 ezer dollárt az ügyvédi költségek megtérítésére, 389 ezret pedig büntetésként -, az ítélet után azonban elégedettségét hangoztatta. Az ügyvéd közleményt adott ki, amelyben azt hangsúlyozta, hogy ez "totális győzelem az elnök számára".

Stormy Daniels - akinek eredeti neve Stephanie Clifford - az a pornószínésznő, aki azt állította, hogy 2006-ban egyéjszakás kalandja volt Donald Trumppal, és hallgatásáért cserében Trump ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett neki a 2016-os választási kampány idején.

A pornószínésznő jó hírneve megsértéséért indított pert, mert Trump még
velemenyezd, 2018. december 12. szerda, 07:04
Kövér: Lengyelország sorsának alakulása magyar és közép-európai ügy is
Kövér László kiemelte: az erős, szuverén és független lengyel állam nélkül nem létezik egyensúlyteremtésre képes Közép-Európa. Ilyen Közép-Európa nélkül pedig Európa ismét és végleg elveszítheti egyensúlyát, és ezáltal nemcsak a mi térségünk, hanem Európa valamennyi országa és nemzete kiszolgáltatottá válhat Európán kívüli érdekeknek - mutatott rá az Országgyűlés elnöke.

Úgy fogalmazott: keresztény államaink egy évezrede történt megalapítása óta a történelem megtanított bennünket arra, hogy nemzeteink emelkedésére, fejlődésére és gyarapodására csak akkor van esély, ha létezik a nemzetét szolgálni képes független, szuverén és cselekvőképes állam.

Az is közös tapasztalatunk, hogy ilyen állam hiányában a nemzeteink mindig csak idegen érdekeket és értékeket képviselő hatalmak nyomása alatt sínylődnek és hanyatlanak, keresve az alkalmat, hogy visszaállítsák nemzeti szabadságukat, azaz megteremtsék annak lehetőségét, hogy életüket a saját érdekeik és értékeik szerint éljék - mondta, hozzátéve:
velemenyezd, 2018. december 08. szombat, 13:26
Átadták a Szegedi Tudós Akadémia képzési központját
Hegyi Péter, az SZTA programigazgatója elmondta, a nemzetközileg is egyedülálló oktatási és tehetséggondozó kezdeményezés célja kiválasztani és képezni azokat a fiatal tehetségeket, akik tovább erősíthetik Magyarország tudományos hírnevét. Hozzátette: a másik fő célkitűzés, hogy a tehetségeket továbbkísérjék egészen a posztdoktori időszakig.

A programhoz már az ország 123 gimnáziuma csatlakozott több mint ezer diákkal. A természettudományos oktatásban országosan és nemzetközi szinten is sikereket elérő Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban kialakított képzési központban gyakorlati foglalkozásokat tartanak a 11. és 12. évfolyamosoknak. A kétéves képzés alatt a laboratóriumokban a fiatalok megismerkedhetnek a biológiai kutatási módszerek alapjaival.

A központ - amelyben a kísérletek típusától függően 30-60 diák dolgozhat egy időben - felszereltsége megegyezik a hasonló egyetemi laboratóriumokéval.

A szegedi országos középiskolai képzési központ - amelyhez hasonló működik a hódmezővásárhelyi
velemenyezd, 2018. december 07. péntek, 12:52
Együttműködési megállapodást kötött az Óbudai Egyetem és a Siemens
Az Óbudai Egyetemen a cég gyakorlati oktatása az idei egyetemi szemeszter második félévében, vagyis 2019 elején indul villamosmérnöki alapképzésben - közölte Dale A. Martin, a Siemens magyarországi vállalatának vezetője.

A megállapodás aláírásán a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a jövő munkaerőpiaci kihívásaira a duális képzés készíti fel a leghatékonyabban a pályakezdőket. Magyarországon elsőként a Siemens indított német mintára duális képzést - emlékeztetett.

Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a duális képzés nagy terhet jelent a hallgatóknak, azonban a megszerzett tudással a szakterületen tevékenykedő cégek bármelyikénél elhelyezkedhetnek.

Megfogalmazása szerint a gyakorlati oktatás új kezdeményezésnek tűnhet Magyarországon, holott már a száz évvel korábbi tanrendekben is fontos szerepe volt. Újbóli bevezetésüktől az intézmény vezetője azt reméli, hogy a magyar felsőoktatás visszaszerezheti korábbi rangját és hírnevét.

Az Innovációs
velemenyezd, 2018. november 29. csütörtök, 23:08
Krónika 6. rész (kormányzati igazgatás)
KDNP: fontosak a családbarát intézkedések

Nacsa Lőrinc (KDNP) fontosnak nevezte, hogy hatékony, professzionális, 21. századi, számon kérhető közigazgatási rendszer alakuljon ki, amelynek mérföldköve az előterjesztés.

A közigazgatási és a magánszektor közötti kereseti olló kicsit nagyobbra nyílt, mint az egészséges lenne - ismerte el -, ezt a trendet állítja meg a javaslat.

A járási- és kormányhivatalokban dolgozók bére az elmúlt időszakban már jelentősen emelkedett, most a központi közigazgatásban dolgozóké fog átlagosan 30 százalékkal emelkedni.

A családbarát intézkedéseket emelte ki: a kormány bevezeti a kormánytisztviselők családalapítási támogatását. A gyermeket nevelőknek a gyermek 10 éves koráig otthoni munkavégzésre is lehetőségük nyílhat, az úgynevezett home office gyakorlatot kívánják ezzel bevezetni.

Kérelemre családalapítási támogatás is nyújtható a köztisztviselőkszámára, és évente egy alkalommal iskolakezdési támogatás is jár.

Reményét fejezte ki, hogy a
velemenyezd, 2018. november 28. szerda, 15:42
Krónika 5. rész (kormányzati igazgatás)
A kormányzati igazgatásról

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára expozéjában kifejtette: a törvényjavaslat célja a hatékony és modern közigazgatás megteremtése mellett a bürokrácia csökkentése és a családbarát szemlélet erősítése a közszférában.

Célul tűzte egy elszámoltatható, felelősségteljes, semleges, professzionális, 21. századi közigazgatásnak a működtetését, amely nem az ország versenyképességének a gátja, hanem a versenyképességi fordulat katalizátora.

Alapvetésnek nevezte, hogy csak annyi közszolgára van szükség, amennyi az állam hatékony működéséhez szükséges, nekik viszont versenyképes bérezésben kell részesülniük. Ezért olyan rendszert kell kialakítani, amelyben nem termelődik újra a bürokrácia - mondta.

Arról is beszélt az államtitkár, hogy közigazgatás személyi állományát már eddig is folyamatosan megújították, 2010 után megkezdődött egy fiatalítás, erről szólt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozása is.

Közölte, januártól átlagosan 30 százalékkal nő a
velemenyezd, 2018. november 28. szerda, 15:02
Krónika 14. rész (olimpikonok járadéka)
Kormány: még nagyobb megbecsülést kapnak a többszörös érmesek

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár emlékeztetett, hogy az olimpiai járadék bevezetéséről 1997-ben döntött az Országgyűlés.

A szabályokat az elmúlt húsz évben többször módosították, a jogosultsági kört például kibővítették az edzőkkel és az érmesekkel is. A szabályok alapján jelenleg mintegy 900-an részesülnek járadékban sportolóként, edzőként vagy özvegyként - közölte.

A jelenlegi szabályozás hátrányos azokkal szemben, akik egynél több érmet nyertek, ezért a módosítás kezeli ezt a helyzetet - szögezte le. Az indítvány lehetőséget ad arra, hogy a többszörös érmeseket még nagyobb megbecsülésben részesítsék - hangsúlyozta.Fidesz: eddig kevesebb pénz járt a második éremért

A javaslat támogatására bíztató Simon Róbert (Fidesz) azt hangsúlyozta, hogy eddig lényegesen kevesebb pénz járt a második olimpiai éremért, mint az elsőért. A törvényjavaslat igazságosabbá akarja tenni a rendszert, mert a jövőben minden
velemenyezd, 2018. november 27. kedd, 18:59
Képek, videók
Jellem és hírnév.jpg
scorpionsrose
2013. október 06. vasárnap, 10:37
15 perc hírnév (minőségi
picurcica
2007. július 02. hétfő, 00:22
15 Perc Hírnév v2.hu.c.jp
finike
2007. június 01. péntek, 09:44
15 Perc Hírnév.hu.jpg
finike
2007. február 22. csütörtök, 10:16
15 Perc Hírnév.hu.jpg
rambobby
2007. február 03. szombat, 11:46
15_perc_hírnév.jpg
bmosz
2006. május 11. csütörtök, 10:29
az_idok_vegezeteig_egy utt
menusgabor
2013. október 06. vasárnap, 23:06
141287F Az idők végezetéi
sarkadykati
2011. szeptember 13. kedd, 05:33
Végezet
csipfer
2006. július 20. csütörtök, 12:18
tony-blair-bill-clinto n.j
agica2004
2017. február 25. szombat, 16:10
Bill Clinton 22- 26 évese
agica2004
2017. február 18. szombat, 20:28
Bill és Hillary Clinton
sanci81
2015. november 16. hétfő, 15:59
Göncz Á.- Bill Clinton.jp
agica2004
2015. október 13. kedd, 20:48
goncz-arpad-bill-clint on1
agica2004
2015. október 06. kedd, 19:58
Bill Clinton-John F.Kenne
agica2004
2014. június 16. hétfő, 13:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.