Belépés
2020. június 05. péntek | 23. hét | 157. nap | 05:51 | Fatime
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Móricz Zsigmond nvellái
AMI MEGÉRTHETETLEN

Kéz a kézben mentek az utcán, Valika és Pannika. Hazafelé mentek az iskolából. A kisutca sarkán el szoktak válni, s onnan Pannika ment a kisutcába, Valika meg a nagyutcába.

De most Valika nem eresztette el Pannika kezét, hanem húzta maga után.

- Na, gyere, na, gyere, nálunk fogsz ebédelni!

- Nem...

- A tanító néni megmondta, muszáj.

- De neem...

Valika nem törődött Pannikával, vitte magával. Erősebb volt, kövérebb és bátrabb. Pannika tudta, hogy a tanító néni megmondta Valikának, hogy kérje meg apukát, hogy adjanak enni egy kis szegény társnőnek, hát nem bánja, Pannikának, akivel úgyis jóban van. És mégsem akaródzott Pannikának, hogy elmenjen Valikával ebédelni. Nem tudta, miért, csak nem akaródzott.

Valika azonban tudta, hogy Pannika ma az övé, s nem engedte volna a világért se, hogy elszökjön tőle. Erősen fogta, húzta, vitte. Büszke volt, és alig várta, hogy a nagy vaskapun bemenjenek, akkor már Pannika nem tud megszökni.

- Anyuka, anyuka! - rohant előre, s kiabálta anyukájának: - Pannika ezután nálunk fog ebédelni húsvétig, a tanító néni mondta.

Az anyuka nevetett, és összecsókolta a kislányát. Nagyon boldog volt, hogy Valika ilyen kedves, aranyos és egészséges. És ilyen drágán tud csacsogni.

- A tanító néni mondta? No, az a tanító néni...

Még egyszer összecsókolta a kislányát, akkor megnézte azt a másik kislányt, akit magával hozott.

- Igaz ez, kislány?

De a kislány egy szót sem szólott, csak lesütötte a szemét, és a ruhája sarkát babrálta.

Valika azonban tovább lármázott:

- Mert ő szegény gyerek, és minden szegény gyereknek el kell menni valahova ebédelni. A tanító néni mondta.

Mindjárt le is kapcsolta a kis táskát a hátáról, s abból kikeresett egy levelet, amit a tanító néni küldött anyukának.

Anyuka elvette, elolvasta, s azt mondta:

- Na, jól van, kislány, akkor csak tedd le a holmidat te is kint az előszobában, aztán menjetek be a fürdőszobába, és jól mosd meg a kezedet. Te is mosd meg azt a kis maszatos praclidat - s ráveregetett a kislánya kezére, s aztán megcsókolgatta annak a maszatos kis kezét.

Beküldte őket a fürdőszobába, s megeresztette a csapot. A víz csorgott a fényes csőből, és anyuka a lavorba vett a vízből, azt letette egy nagyon szép kis fehér székre, s előbb a Valika kezét jól megmosta, újra összecsókolta most már a rózsaszínű kezecskét, s akkor azt mondta a kislánynak:

- Na, most te is mosd meg a kezedet, de jól!

És elment az ebédlőbe, hogy a szobalánynak megmondja, hogy még egy terítéket tegyen az asztalra. Aztán azt mondta a lánynak:

- Ugyan menjen, Rózsi, a fürdőszobába, s mossa meg annak a kislánynak a kezét, de jól! A nagyságos úr nagyon kényes arra, hogy a gyerekek az asztalnál tiszta kézzel üljenek.

Rózsi bement a fürdőszobába. Jó volt, hogy bement, mert a Pannika még most se dugta bele a kezét a lavorba. De ő megfogta a kislányt, s jó erősen megmosta a kezét, az arcát is jól megmosta, s aztán kivette a hajából a saját fésűjét, s azzal meg is fésülte.

- Na - mondta megelégedetten.

Most Valika és Pannika visszamertek az ebédlőbe. Éppen jókor, mert jött a nagyságos úr, s mindjárt azt kérdezte:

- Ki ez a kislány?

Valika a nyakába ugrott az apukájának, s azt mondta:

- Nálunk fog ebédelni húsvétig mindennap!

- Ejha!

- A tanító néni mondta.

Anyuka röviden elmagyarázta a dolgot, és megmutatta a levelet. Pannika ezalatt ott állott, lesütött fejjel, és várt.

- Na, hogy hívnak, kislány? - mondta csöndesen az apuka.

- Pannika - kiáltotta Valika.

- Nem tőled kérdeztem - mondta apuka.

- Mondd csak meg szépen.

- Pannika - mondta erre Pannika.

- Nagyon jó. Hát apádat hogy hívják?

- Édesapámnak - mondta Pannika.

- Te úgy hívod, de más hogy hívja?

- Kendnek - mondta Pannika.

- Más nevét nem tudod?... Varga János?... Vagy Kovács Mihály?... Csak van valami neve. No! Mi a másik neve?

- Nem tudom.

- Ejnye, a te apád még arra se tudott megtanítani... Hát téged hogy hívnak? - fordult a kislányához.

- Valika - felelte Valika.

- Jó, jó, hát engem hogy hívnak?

- Apukának.

- Aj, de szamár vagy, kis csacsi! Hát mások hogy hívnak engem?

- Nagyságos úrnak.

- Ajaj, te is ettől tanulsz már... Mondom, hogy nem jó ez a közös iskola. Elbutítja az ilyen kis gyereket. Hát most gyerünk ebédelni, mert éhes vagyok.

Leültek az asztalhoz. Valika a helyére ült, Pannikának egy székre a szobalány párnát tett, és arra ültette fel, s nevetett rajta.

Az asztalra fehér abrosz volt terítve, s fehér tányérok voltak, és fehér tál a középen. Minden tányéron aranykarika volt belül, de Pannika tányérján nem volt aranykarika, de az is szép volt azért.

Anyuka szedett Valikának, azután szedett apukának, azután szedett saját magának, azután szedett Pannikának is.

- Szereted a levest? - kérdezte tőle, de Pannika nem felelt.

Mikor apuka megette a levesét, azt kérdezte Valikától:

- Hát igazán nem tudod a nevemet?

- Doktor Vadkerti Antal - mondta Valika.

- Na, látod, mindenkinek van neve. Minden embernek, de ez a te barátnőd, ez nem tudja az apja nevét se.

Pannika lehajtotta a fejét.

Leves utáni húst ettek mártással. Az anyuka felvágta a húst apró darabkákra, s a Pannikáét is felvágta, és azt mondta neki:

- Villával kell enni.

Pannika nézte a villát, s megpróbált vele enni, de a hús nem akart megállni rajta.

- Hadd egye csak kanállal, ahogy ő szokta - mondta apuka.

Így Pannika már könnyebben meg tudta enni a húst és a mártást. Kenyeret is aprított bele, de amikor ezen Valika nagyot nevetett, akkor elpirosodott, és újra lesütötte a fejét.

Azután tésztát kaptak. Szép, fehér tésztát, kövér túró volt rajta. Pannikának megengedték, hogy ezt is kanállal egye.

- De azután meg kell tanulnod, hogy kell enni! Látod, Valika milyen szépen eszik.

Mikor az ebédtől felállottak, apuka azt mondta:

- No, kislány, most eredj szépen haza, és mondd meg apádnak, hogy jöjjön el, mert beszélni akarok vele.

Pannika abban a percben kereste a felsőruháját, felvette és ment.

- Megállj csak, hát köszönni is kell! Szépen meg kell köszönni az ebédet, és aztán, mikor az ember elmegy valahonnan, akkor köszön szépen mindenkinek...

De Pannika csak állott, s nem szólott semmit.

- No, majd megtanulja - mondta az apuka. - Húsvétig lesz ideje megtanulni.

Ezt az apuka nagyon szépen mondta, s nevetett is, nem haragudott, de azért Pannika csak újra lehajtotta a fejét, és elment.

Valikát nem engedték ki, hogy meg ne fázzon.

- Aztán megmondd apádnak, hogy rögtön jöjjön el, mert munkát akarok adni neki.

Apuka akkor lefeküdt, s egy óráig aludt, mikor felébredt, már itt is volt az ember. Kiment hozzá a tornácra.

Egy olyan szegény napszámosember állott a tornácon, nagyon rongyos ruhában, s várt. Mikor a nagyságos úr kilépett a tornácra, levette a kalapját, s úgy állott előtte. A nagyságos úr nagy, kövér ember volt, a másik, az kicsi volt, sovány és rossz arcú.

- Hogy híjják kendet?

- Takaró János.

- Jól van... Hát a kislánya itt fog nálunk ebédelni húsvétig mindennap. Megértette?

Az ember nem szólott, csak megbillentette a fejét.

- Ha jól viseli magát, megkapja a kislányom levetett ruháját és cipőjét. Mindent kap, ami neki kell, csak jól viselje magát. Kend miből él?

- Munkanélküli vagyok.

- Mióta?

- Aratástul óta.

A nagyságos úr nézte s hallgatott. Az ember is hallgatott, s a kalapját a kezében tartotta.

- Akkor mibül él?

Az ember megrántotta a vállát, s tovább hallgatott.

- Hány gyereke van?

- Hat.

- Hat?!... Hm... Hogy mer maga hat gyereket vállalni, ha nem tud nekik keresni? No, mindegy... Hát nézze csak, barátom, a lányát elvállalom. Húsvétig mindennap hazajön a kislányommal, és nem kell érte semmit se fizetni, érti?... De én nem akarom, hogy maga úgy érezze, hogy ingyen tartom, hát valamit fog érte csinálni. Ott van a favágító szín... - és megmutatta az udvar hátuljában a színt. - Menjen oda, és vágjon fát. Vág egy kis fát, és rendben van a dolog.

Ezzel megfordult, és bement a házba.

Az ember is megfordult, feltette a kalapját, és elment az udvaron keresztül, az eltakarított hóban a színig, s megkereste a fejszét. Hozzáfogott fát hasogatni. Két óráig vágta a fát, s akkor elment. Nem szólott senkinek, csak Rózsi, a szobalány jött be alkonyat felé, s mondta, hogy az ember már elment.

- Nem baj - mondta a nagyságos úr -, ha elment, elment, pedig adni akartam neki egy pohár pálinkát.

Másnap a kislány nem ment iskolába, s nem jött ebédelni Valikával.

Valika sírt, hogy nincs Pannika.

- Majd eljön holnap.

De Pannika nem jött többet.

Pár nap múlva el is felejtették.

De egy napon a nagyságos úr a városháza előtt meglátta s megismerte az embert. Ott állott a munkanélküliek közt, és sötéten nézett. Megszólította:

- Kend az a Takaró János?

- Én.

- Hát hol a kislánya? Miért nem jön ebédelni?

Az ember nem felelt, csak hallgatott. Sok sürgetésre aztán vadul és mogorván azt mondta:

- Nem szeretem én, hogy azt firtassák, hogy a szegény mibül él.

A nagyságos úr csodálkozva nézett rá, s csak annyit mondott:

- Megérthetetlen. Hát nem sajnálja, hogy a kislánya koplal és éhezik? Hogy micsoda emberek maguk, az megérthetetlen!

Az ember nem válaszolt, csak elfordult, és mogorván nézett maga elé.

1932
piroska0101, 2015. július 31. péntek, 18:00
Címkék: Móricz Zsigmond, Most Valika, Varga János, Vagy Kovács Mihály, Doktor Vadkerti Antal, Takaró János,
Kommentek
Kilenc bemutatót tervez a jövő évadban a Nemzeti Színház
művét mutatják be szeptemberben, Szabó K. István rendezésében. Az idén, folytatva az együttműködést a Gyulai Várszínházzal, Márai-napokat tartanak Gyulán, várhatóan augusztus végén - tette hozzá.

A Gobbi Hilda Színpadon Szilágyi Andor Leánder és Lenszirom című mesejátékát állítja színpadra Márkó Eszter, szintén szeptemberi premierrel. Ez az első előadása a színháznak, amely kisgyerekeknek szól - emelte ki Vidnyánszky Attila.

A Gobbi Hilda Színpadon tervezik műsorra tűzni októberben Móricz Zsigmond Forró mezők című művét, amelyet Berettyán Nándor rendez, novemberben pedig Csehov Ivanov című drámáját Szász János rendezésében, aki már több alkalommal is dolgozott Csehov drámáin, de most először rendezi az Ivanovot. Mint Szász János a sajtótájékoztatón elmondta, úgy látja, hogy a karanténhelyzet, az elgondolkodás és bezártság jól hatott a munkára, sokkal bátrabbá és őszintébbé teheti az embert.

Vidnyánszky Attila két nagyszínpadi előadást rendez. William Shakespeare Rómeó és Júlia című darabját
velemenyezd, 2020. május 25. hétfő, 15:32
Dollár Papa Talks címmel indul beszélgetéssorozat
Zoltán és Major Erik lesz - olvasható a Trafó - Kortárs Művészetek Háza MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Mint írják, a Dollár Papa Gyermekei társulat előadásaiban központi helyet foglalnak el az erős, ám gyakran elnyomott, gúzsba kötött nők. Flaubert minden oldalról nyomorgatott Bovary Emmája, az Ibsen Kis Eyolfjában megjelenő Rita Almers, Strindberg Pelikánjának anyafigurája, Elise, aki vérével eteti a kicsinyeit, Ibsen Nórája, Csehov Arkagyinája és Ranyevszkajája, Diderot apácái, Móricz Zsigmond Árvácskája és Lady Chatterley mind-mind a saját boldogságukért és szabadságukért küzdő, önmagukat határozottabban megfogalmazni próbáló, emblematikus nőalakok.

A nőkről, és így a férfiakról való gondolkodás is meghatározó eleme a társulat alkotói folyamatainak és az azokban létrejövő párbeszédeknek - mutatnak rá a közleményben, amelyben Ördög Tamás társulatvezető hozzáteszi, hogy mindehhez szorosan kapcsolódik az intimitás kérdése is, amely különösen aktuális kérdés lesz nemcsak a színházak,
velemenyezd, 2020. május 20. szerda, 17:18
Móricz Zsigmondról és a hang terjedéséről is szó lesz az M5 keddi oktatási műsorában
amelyben az elsősök a mesék, a másodikosok pedig a szöveges matematikai feladatok világában kalandozhatnak.

A Felsős című műsorukat a 6-8. évfolyamon tanulók figyelmébe ajánlják, a 8.30-kor kezdődő, nyolcadikosoknak szóló adásban több tantárgyat is érintenek: biológiából a tápanyagokról lesz szó, a földrajzos részben Észak-Európa országait, a skandináv államokat fedezik fel, a történelmi percekben pedig Magyarország 1945 utáni újjászervezésében mélyednek el.

A hetedikesek irodalomórán Móricz Zsigmond Hét krajcár című novellájáról tanulhatnak. Történelemből a 6. osztályosok megtudhatják, hogyan sikerült másfél évszázad után visszafoglalni Budát a törököktől. Fizikából a hang terjedésével, a hangkeltéssel, a hang hullámtermészetével ismerkedhetnek meg a 7. osztályosok, majd szó lesz az impresszionizmusról is. Ezután a nyolcadikosokkal Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényét veszik górcső alá.

11.30-tól a szokott módon a nyelvtanuláshoz nyújtanak segítséget, jön a Szólalj meg angolul
velemenyezd, 2020. május 18. hétfő, 14:01
Kerékpársávot alakítanak ki a Villányi úton
A közlemény szerint az új kerékpársáv kialakításának munkálatai hétfőn kezdődnek, az átalakítással nem csökken az autók által használható forgalmi sávok száma.

A Móricz Zsigmond körteret és a Budaörsi utat összekötő új szakasznak köszönhetően biztonságosabban megközelíthetővé válnak a Villányi út mentén található MOL Bubi gyűjtőállomások - írták.

Hozzátették: a Fővárosi Önkormányzat folyamatosan figyeli majd az új sávok használatát, azok végleges kialakításáról a többi szakasszal egyszerre, várhatóan nyár végén dönt majd.

A Fővárosi Önkormányzat március végén döntött arról, hogy ideiglenes kerékpársávokat alakít ki a koronavírus-járvány terjedésének lassításáért. Ennek eredményeként a Bartók Béla út Móricz Zsigmond körtér és Tétényi út közötti szakaszán, a Tétényi úton a Bartók Béla út és az Etele út között, az Üllői út Kálvin tér és a Könyves Kálmán körút közötti szakaszán és a Nagykörúton az Üllői út és a Váci út között hoztak létre kerékpársávokat mintegy 20 kilométer hosszan -
velemenyezd, 2020. május 10. vasárnap, 08:11
Koronavírus - BRFK: idős embereket becsapó és magukat hivatalnoknak álcázó csalók is tevékenykednek a veszélyhe
összeget.

A rendőrök olyan esettel is találkoztak, amikor az elkövetők azt állították, hogy egy kábítószeres ügy miatt túszul ejtették a rokont, és váltságdíjat követeltek - közölte Nagy-Kovács Dávid.

Obbágy Gábor, a BRFK III. kerületi rendőrkapitánysága bűnügyi osztályának vezetője egy csoportos rablásról számolt be: három férfi mobiltelefonokat tulajdonított el egy taxisofőrtől múlt szombaton. Az elkövetőket már elfogták, amiben kamerafelvételek segítették a rendőröket.

A három elkövető a Móricz Zsigmond körtérről a Nagyszombat utcába vitette magát. Ott azonban nem fizették ki a fuvart, sőt elvettek három telefont a taxistól, akit meg is ütöttek. A férfiak közül kettő a vételár kiegyenlítése nélkül elvitt két sört egy Bécsi úti boltból. Egyiküket házkutatás során otthonában fogták el, társa önként jelentkezett a rendőrségen. A harmadik elkövetőt szintén elkapták, őt egy kirakat betörése után rongálás miatt is kihallgatták.

A rendőrség kezdeményezte a férfiak letartóztatását. Ellenük
velemenyezd, 2020. április 21. kedd, 15:52
Koronavírus - BKK: az Üllői úton is elkezdődik az ideiglenes kerékpársávok kialakítása
A fővárosi önkormányzat még március végén döntött arról, hogy kihasználva a felére csökkent gépjárműforgalmat, néhány fontos útvonalon ideiglenes kerékpársávokat alakít ki, ezzel is segítve a koronavírus-járvány terjedésének lassítását - emlékeztetett a BKK az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Közölték, első lépésként a Bartók Béla úton, a Móricz Zsigmond körtér és Tétényi út közötti szakaszán, második lépésként a Tétényi úton a Bartók Béla út - Etele út között kezdődött el a munka. Szombaton táblák kihelyezésével kezdődik meg a munka az Üllői úton, majd a Rákóczi út is kerékpárbaráttá válhat.

A teljes budapesti kerékpárforgalmi főhálózat hossza 325 kilométer, amely a jelenlegi fejlesztésnek köszönhetően mintegy 20 kilométerrel bővül, a főváros legfontosabb szakaszain - olvasható a közleményben.
velemenyezd, 2020. április 17. péntek, 19:49
Színházi, zenei, turisztikai és gyermekirodalmi alkotások válnak elérhetővé a héten az interneten
Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a miskolci teátrum minden héten egy-egy korábbi évadának előadásfelvételét teszi közzé az interneten. Ezúttal, a Rusznyák Gábor által a 2016-2017-es évadban rendezett, Móricz Zsigmond Kivilágos Kivirradtig regényéből készült előadása csütörtöktől vasárnapig látható a Miskolci Nemzeti Színház Facebook-oldalán.

A Komáromi Jókai Színház szintén előadásfelvételeket tesz közzé Youtube-csatornáján, az internetre ezúttal Gogol komédiája, a Revizor került fel, amelyet Méhes László állított színpadra 2012-ben. A főbb szerepekben többek között Fabó Tibor, Majorfalvi Bálint, Szvrcsek Anita és Tar Renáta láthatók - olvasható a színház közleményében.

Egy hétre ingyenessé tette a Fonó Budai Zeneház a Cimbaliband és Danics Dóra Iram című teljes lemezét a Youtube-on. A zenekar 11. albumának különlegessége, hogy Unger Balázs népzenei ihletettségű dallamaira Danics Dóra írt szöveget. A lemezen az autentikus magyar népzene és a balkán dallamvilága ötvöződik.
velemenyezd, 2020. április 15. szerda, 17:52
Koronavírus - BKK: a Tétényi úton is elkezdődött az ideiglenes kerékpársávok kialakítása
Ezzel párhuzamosan a fővárosi önkormányzat további helyszínek bevonásáról is döntött, így hamarosan több útszakaszokon is biztonságosabban lehet majd biciklivel közlekedni - olvasható a BKK által az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Kerékpársávok lesznek a Tétényi útnak a Bartók Béla út és az Etele út közötti részén, az Üllői útnak a Kálvin tér és a Könyves Kálmán körút közötti szakaszán, a Baross utcában a Kálvin tér és az Orczy tér között, illetve a Rákóczi úton.

A Bartók Béla út Móricz Zsigmond körtér és Tétényi út közötti szakaszán már használható az ideiglenes kerékpársáv.

A BKK közölte: ha a későbbi tapasztalatok kedvezők lesznek, a kialakított sávok egy része a járvány után akár véglegessé is válhat.

A közlemény szerint az elmúlt időszakban nőtt a kerékpár-forgalom Budapesten. A kerékpározás a járványügyi veszélyhelyzet idején is megfelelő közlekedési forma, hiszen biciklivel lehet a leginkább minimalizálni az utazás közbeni fertőzés esélyét - írták emlékeztetve arra is, hogy
velemenyezd, 2020. április 15. szerda, 13:52
Képek, videók
Móricz Zsigmond körtér an
eva6
2019. február 18. hétfő, 15:30
Móricz Zsigmond idézet: A
cuppika59
2018. január 23. kedd, 15:43
móricz zsigmond.png
chillik
2017. november 12. vasárnap, 15:17
Móricz Zsigmond
egrilany51
2017. június 29. csütörtök, 19:52
Móricz Zsigmondnak 01.jpg
chillik
2016. március 03. csütörtök, 05:46
Móricz Zsigmondnak 02.jpg
chillik
2016. március 03. csütörtök, 05:45
Móricz Zsigmond portréja
sanci81
2015. november 20. péntek, 15:58
Móricz Zsigmond.jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 16:05
Móricz Zsigmond-Rippl-Rón
eva_gyulai
2014. február 21. péntek, 11:18
Móricz Zsigmond (2).JPG
laczko65
2013. november 16. szombat, 08:52
Móricz Zsigmond (1).JPG
laczko65
2013. november 16. szombat, 08:52
Móricz Zsigmond
1951anna
2013. augusztus 01. csütörtök, 05:54
Rózsa kézben
eva6
2020. április 15. szerda, 09:52
kézben lévő mécses1031.jp
maroka
2019. október 31. csütörtök, 22:12
kiscica kézben0831.jpg
maroka
2019. augusztus 31. szombat, 09:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.