Belépés
2019. október 16. szerda | 42. hét | 289. nap | 02:18 | Gál
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Bemutatták a Családi Bibliát Budapesten
A Szentírás vezesse a keresztény család életét - Bemutatták a Családi Bibliát Budapesten
2019. április 8., hétfő | 19:58
Megjelentette a Családi Biblia díszkiadását a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. A Borsos Miklós grafikáival illusztrált, reprezentatív kötetet április 8-án, hétfőn délelőtt Tarjányi Béla egyetemi tanár, a Bibliatársulat ügyvezető elnöke mutatta be a kiadó budapesti, Teréz körúti központjában.
..............


A rendezvény háziasszonya Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője volt. Bevezetőjében kiemelte: az idén harmincéves magyar bibliatársulat az egyetlen olyan katolikus kiadó Európában, amely csak Szentírás-kiadással foglalkozik. A Tarjányi Béla professzor vezette társulat legfőbb feladatának tartja, hogy Magyarországon és minden magyarok lakta területen legyen elérhető a Biblia a legkülönbözőbb méretekben és időnként díszkiadásokban, hiszen 2008-ban, a Biblia éve alkalmából a különlegesen szép Arany Bibliának örvendhettünk. A Szentírás-olvasás népszerűsítése érdekében a társulat százhatvan szemináriumot tartott az anyaországban és a határon túli magyarok lakta területeken. A Bibliatársulatnál valódi műhelymunka zajlik - emelte ki Juhász Judit, aki Tarjányi Béla igazgató méltatása mellett kiemelte Vágvölgyi Éva főtitkár és Gellei Anna irodaigazgató lelkiismeretes munkáját is.
...............Bővebben Link
maroka, 2019. április 09. kedd, 11:28
Címkék: Családi Bibliát Budapesten, Családi Biblia, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Borsos Miklós, Tarjányi Béla, Juhász Judit,
Kommentek
Öt új szenttel gazdagodik az Egyház
áldozatos szolgálatában azokban az években, amelyeket az általa alapított oratóriumban töltött. Látogatta a betegeket és a szegényeket, vigasztalta az elhagyatottakat, gondját viselte a börtönben levőknek. (...) Nem meglepő, hogy halála után ezrek álltak az utcák mentén, amikor földi maradványait temetkezési helyére szállították." Newman bíboros mottójára utalva - Cor ad cor loquitur (A szív a szívhez szól) - XVI. Benedek kifejtette: ez a mottó ,,lehetővé teszi, hogy behatoljunk a keresztény élet megértésébe, ami hivatás az életszentségre, és amit úgy tapasztalunk meg, mint a szív intenzív vágyát arra, hogy bensőséges szeretetközösségre lépjünk Isten Szívével".

2) Dulce Lopes Pontes a brazíliai Bahia állambeli Salvador városban született 1914-ben, Maria Rita néven. Hatévesen elvesztette édesanyját, nevelését nagynénjei vették át. 13 éves korában az egyikük magával vitte, hogy megmutassa neki a város legszegényebb részeit, és ez a látogatás felébresztette érzékenységét.
maroka, 2019. október 11. péntek, 17:09
Newman bíboros életszentségének aktualitása
nem egy elmélet változik meg, hanem az élet alapállása lesz más. Ilyen megtérésre van mindnyájunknak szüksége, ekkor haladunk a helyes úton."
Ferenc pápa is megfogalmazta Newman iránti rokonszenvét az Evangélium öröme kezdetű alapvető művében, ahol idéz Newman egyik leveléből: ,,Nyilvánvaló, hogy egyes helyeken spirituális »elsivatagosodás« játszódott le azoknak a társadalmi projekteknek az eredményeként, melyeket Isten nélkül akarnak felépíteni, vagy amelyek szétrombolják keresztény gyökereiket. Ott a »keresztény világ terméketlenné válik, kiürül, mint a kizsákmányolt föld, mely homokká válik«." Ezen a helyen Ferenc pápa Newman szavaival szól egy sajnos gyakran az Egyházon belül is megtalálható Isten nélküli élet és tevékenység sterilitásáról. Minél inkább kapcsolatban élünk az élő Istennel és szolgáljuk az ő terveit, annál termékenyebb lesz szolgálatunk.
A Newman-barátok körlevelének (Róma, 2019. július 1.) fenti rövid részleteiből is világosan kiderül
maroka, 2019. október 11. péntek, 17:04
Szent XXIII. János pápa 10.11
3-án avatta boldoggá. Emléknapját október 11-ére (a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulójára) helyezték. Ferenc pápa 2014. április 27-én, az isteni irgalmasság vasárnapján avatta szentté XXIII. Jánost II. János Pál pápával együtt. XXIII. János pápa enciklikái: Ad Petri cathedram, Princeps pastorum, Mater et Magistra, Pacem in terris.
Mindenható, örök Isten, te Szent XXIII. János pápa életében az egész világ előtt felragyogtattad a jó pásztor példáját. Közbenjárására add, hogy az igaz keresztény szeretetet mi is örömmel sugározzuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
- XXIII. János és II. János Pál szentté avatásához kapcsolódva a pápákról szóló rövid történetek, anekdoták, illetve a pápák mondásai közül szemezgettünk összeállításunkban,,
mely itt olvasható sok cikket tartalmaz az oldal
- Török Csaba teológus Szent XXIII.
maroka, 2019. október 11. péntek, 07:32
Önkormányzat 2019 - Ellenzék: nyomravezetői díjat kap az, aki bizonyítani tudja, hogy befolyásolják a soroksári
szerint a fideszesek újra meg újra kísérletet tesznek arra, hogy beavatkozzanak a választásokba. Október 13-án ismét felmerülhet a választási csalás lehetősége, ezért hozott létre az ellenzék egy alternatív szavazatszámláló rendszert - közölte.

Nem szeretnénk azt, hogy október 13-án olyanok maradjanak hatalomban, mint a Borkai-féle fideszesek, akik szégyent hoznak a sportolókra, az olimpia eszményére, az egész nemzetre - hangoztatta. A politikus úgy értékelte, nem magánügyről, hanem közügyről, a keresztény családok közügyéről van szó, majd a vallásos emberek nevében kikérte azt az erkölcstelenséget, amit Borkai Zsolt, Győr fideszes polgármestere képvisel.

Kunhalmi Ágnes szerint Borkai Zsolt szégyent hozott a nemzetre, és szerinte a polgármester, akinek példaértékűen kellene viselkednie, egy olyan hálózatot tarthat fenn, amely elsíbolja a közpénzt. Sürgette, hogy Borkai Zsolt mondjon le olimpiai járadékáról, illetve hogy a hatóságok indítsanak vizsgálatot.

"Mindannyian elképedve látjuk
velemenyezd, 2019. október 09. szerda, 15:11
Erdő Péter: a békés rendszerváltásnak politikai és erkölcsi ára is volt
szerveztek, amelyek hozzájárultak a II. vatikáni zsinat eredményeinek és a kánonjog újításainak bevezetéséhez.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a konferencia résztvevőinek küldött üzenetében úgy fogalmazott: "a tőlünk nyugatra lévő" társadalmak és vezetőik "elfogadták az Isten nélküli szekularizált életet, mi több, kívánatosnak, sőt más népek számára is kötelezően követendőnek tartják".

Mindeközben a "szerény, hitéhez hűséges kisebbség tehetetlenül nézi, vezetői miként száműzik a közéletből a keresztény gyökerekből táplálkozó, eleddig természetesnek tartott igazságokat, például azt, hogy családot csak férfi és nő alapíthat" - fogalmazott.

XVI. Benedeket idézte, aki szerint a férfi és a nő egyenjogúsága a történelem során csak azokban a társadalmakban valósult meg, ahol a keresztény hit elterjedt. Benedek pápa ezért is óvott attól, hogy nem keresztény néptömegek rendezett vagy rendezetlen keretek között bebocsátást nyerjenek a keresztény gyökerekkel rendelkező Európába - tette hozzá Semjén
velemenyezd, 2019. október 08. kedd, 13:15
Mai evangélium 10.08 - Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
elé!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és Nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Alakítsd át szívünket, hogy Boldogasszonyunk példája szerint mi is reád figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5. Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatástudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6. Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek
maroka, 2019. október 08. kedd, 09:47
Aradi vértanúk - Kövér László: az 1948-49-es szabadságharc erőt adott, hogy felülkerekedhessünk a XX.-XXI. száz
megújult a templom népének önbizalma és életereje is - tette hozzá az Országgyűlés elnöke.

A megemlékezésen Kövér László felidézte azt is: a vallásszabadság erdélyi unitárius alapgondolata egy fontos lépés volt az emberi méltóság kiteljesedéséhez vezető úton, amely mind a mai napig az eszmei alapját képezi az európai demokráciának.

Nem véletlen - mondta Kövér László -, hogy az Európai Unió gondolatának egyik szülőatyja, Robert Schuman a második világháború után így fogalmazott: "A demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét". "Azon a napon született, amikor az ember küldetésévé vált, hogy mulandó élete során az egyéni szabadság, mindenki jogának tiszteletben tartása és a testvéri szeretet gyakorlása révén kivívja az emberi személyiség méltóságát. Soha Krisztus előtt nem fogalmazódtak meg hasonló gondolatok. Ilyen módon a demokrácia eszmeileg és időrendben szorosan kötődik a kereszténységhez (.) a demokrácia a kereszténység lényegéből fakad, mert mozgatóereje a szeretet. A demokrácia vagy
velemenyezd, 2019. október 06. vasárnap, 17:22
Torna-vb - Csuszovityina a nyolcadik olimpiájára készülhet
szovjet, majd lett színekben szerepelt sportlövő, Afanasijs Kuzmins és az osztrák vitorlázó, Hubert Raudaschl (9-9) előtt.

"Senki sem tudja, hány éves valójában, mert úgy tűnik, hogy szinte az összes olimpián ott volt" - viccelődött sporttársával az amerikai tornász, Shawn Johnson.

Szeptemberben a párizsi világkupa-versenyen ismét aranyérmet nyert ugrásban, ami azt mutatja, hogy továbbra is a világ legjobbjai között van ezen a szeren.

A magánélet számos kihívás elé állította. Ortodox keresztény vallású családja nem nézte jó szemmel, hogy a muzulmán birkózóhoz, Bahodir Kurbanovhoz ment feleségül. A fiuk, Aliser még csak három éves volt, amikor leukémiát diagnosztizáltak nála, és mivel Üzbegisztánban nem volt biztosított a megfelelő orvosi ellátás, Németországba költöztek.

A Német Torna Szövetség segített nekik pénzt gyűjteni a kezelésekre, ő pedig felvette az állampolgárságot, és jó néhány évig német színekben versenyzett.

Csuszovityina többször fontolgatta már a visszavonulást,
velemenyezd, 2019. október 06. vasárnap, 14:42
Képek, videók
Budapesten
agica2004
2018. február 28. szerda, 23:54
Egy tél Budapesten 01.jpg
chillik
2017. május 18. csütörtök, 06:16
Egy tél Budapesten 02.jpg
chillik
2017. május 18. csütörtök, 06:16
1983Budapesten24.JPG
papajasd
2016. november 07. hétfő, 14:59
1983Budapesten23.JPG
papajasd
2016. november 07. hétfő, 14:58
1983Budapesten22.JPG
papajasd
2016. november 07. hétfő, 14:58
1983Budapesten21.JPG
papajasd
2016. november 07. hétfő, 14:58
1983Budapesten20.JPG
papajasd
2016. november 07. hétfő, 14:58
1983Budapesten19.JPG
papajasd
2016. november 07. hétfő, 14:58
1983Budapesten17.JPG
papajasd
2016. november 07. hétfő, 14:58
1983Budapesten16.JPG
papajasd
2016. november 07. hétfő, 14:58
KERESZTÉNYEK-S.jpg
katolikusokoldala
2017. május 24. szerda, 18:06
Keresztény Himnusz
dandej
2017. március 30. csütörtök, 20:09
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.