Belépés
2020. február 18. kedd | 8. hét | 49. nap | 05:10 | Bernadett
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Fekete hóesés - XX.
XX. Rész

Ez is kiderül Magliani meséjéből. Illetve ,,Zrínyi utolsó szavaiból".

Nézzük meg közelebbről:

,,Rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa (melyet csatákon is magával hordozott) sebtében állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen jó."

Fentebb említettem, hogy eredetileg Magliani talán úgy tervezte, hogy Zrínyi utolsó szavai csupán a vadkanról fognak szólni, ahogy ennek a hosszú replikának az első tagmondata. Tehát így:

,,,,Rútul bánék vélem a disznó"

Ennyi lett volna talán - eredetileg. Most azonban Magliani hirtelen arra kényszerült, hogy rögtönözzön, és ezt nem különösebben tehetségesen hajtotta végre.

Képzeljük el, ahogy megérkezik sebbel-lobbal az ifjabb Guzics és Angelo. Mit látnak? Ezt?

,,hát Póka egy horgas fán, az úr arccal a földön, s a kan a hátán; ő hozzálő, elfut a disznó,"

Egészen biztosan nem. Tudniillik, ha a két érkezőt ez a látvány fogadja, akkor a szituáció önmagát magyarázza, és Magliani nem kényszerül rá, hogy hozzátegye Zrínyi gróf ,,utolsó szavaihoz" ezt az önveszélyes marhaságot:

,,de ihol egy fa (melyet csatákon is magával hordozott) sebtében állítsátok meg a sebnek vérét véle, az arra igen jó."

Ebben a félresikerült mondatban érezni lehet a gyilkos kétségbeesését. Miért?

Az ifjabb Guzics és Angelo elé a következő kép tárult, amikor a gyilkosság helyére megérkeztek: Zrínyi Miklós súlyosan sebesülten fekszik a földön, körülötte Magliani és Paka - merő véresen.

Ezt kellett gyorsan megmagyarázni. Ezért agyalta ki Magliani az ostoba mondatot a vérzést elállítani képes fácskával.

Előbb azonban még vissza kellett küldenie a vadásztársasághoz az ifjabb Guzicsot, nehogy túlságosan szétnézzen, és összerakhassa, mi is történt ott néhány perccel korábban.

Honnan vette Magliani a fácska történetét? Netán Zrínyi valóban mesélt erről, esetleg valóban magával hordott a vérzés elállítására egy fácskát, és Magliani is hallhatta, amikor erről mesélt?

Nem hinném. Ez nem egy tábornok, inkább egy őrmester nyilatkozata. Vagy még inkább egy közlegényé. Bő másfél évtizeddel korábban ért véget a kor ,,világháborúja", a harmincéves háború. Európa csapszékei még mindig tele vannak a veteránjaival. Magliani bárhol hallhatott olyan történetet, hogy a katonák fácskákat - vagy bármi egyebet - hordtak maguknál a vérzés elállítására.

Magliani számára természetesen a fácska volt a legmegfelelőbb ,,vérzés-ellálító eszköz", hiszen azt a helyszínen egy másodperc alatt minden nehézség nélkül találhatott. Ki tudja ellenőrizni, hogy valóban ezt a fakéreg darabot hordta-e magánál Zrínyi Miklós?

Valóban létezett a katonák közt ilyen szokás? Hatásos volt?

A katonák ilyesmi helyett általában különféle amuletteket hordtak maguknál. Erre a célra csaknem bármilyen tárgy megfelelt. A hit volt a lényeg, a baka bízzon az őt védő tárgyban, hogy miatta nem fogja sem a golyó, sem a kard, sem a pika.

És a fácska? Hatásos lehetett a vérzés ellen az ilyesmi? Látszólag igen, hiszen akadtak veteránok, akik ilyesmiről regéltek.

Csakhogy...

A súlyos sebesültek általában meghaltak. Minden csata után sztereotípiaszerűen ismétlődnek a visszaemlékezések erre utaló megjegyzései.

A súlyos sebesültek általában belehaltak sérülésükbe, a fertőzésekbe, vagy - a kezelésbe. A kezelés okozta sokkba. Ne feledjük el, hogy az orvosok és felcserek az egészségügyi ellátáshoz szükséges felszerelés minimumával sem rendelkeztek, a tudásuk hiányairól nem is beszélve. Azonnal amputáltak - baltával és fűrésszel - a sebeket forró olajjal fertőtlenítették. Érzéstelenítővel nem rendelkeztek, esetleg megpróbálták a sebesülteket leitatni. Egy dologhoz azonban értettek, és erre még vissza kell térnem.

Most még mindig a fácskáról van szó. Elképzelhető-e, hogy Zrínyi Miklós valóban egy kis fadarabot hordott magával az esetleges sebesülések ellen? Hogy legyen valamivel csillapítani a vérzést?

Ezen kívül más adat nem vall erre, de nem is tarthatjuk tökéletesen elképzelhetetlennek.

Csakhogy...

Most itt nem ez az igazi kérdés.

Hanem az, vajon Zrínyi úgy ment-e vadászni 1664. november 18-án, mintha háborúba menne?Folytatása következik.
lnpeters, 2013. október 08. kedd, 22:54
Címkék: Zrínyi Miklós, Netán Zrínyi, sebnek vérét, arra igen, vadkanról fognak, hosszú replikának,
Kommentek
A magyar kultúra napja - Programok Zala megyében
képzőművészek munkáiból nyílik tárlat. A kiállításra az alkotók festészet, szobrászat, grafika és elektrografika, digitális print, médiaművészet, valamint installáció műfajban nyújthatták be pályázataikat. A legjobb műalkotásért járó Szalon-díjat és a közönségdíjat a kiállításmegnyitón vehetik át a képzőművészek.

A Kultúra Mecénása Díjat, a Keresztury Dezső-díjat és a közművelődési elismeréseket a magyar kultúra napján, január 22-én, az Irodalom és zene címmel rendezett gálaesten adják át. Az ünnepi műsorban Zrínyi Miklós és Weöres Sándor versei hangzanak el Rátóti Zoltán színművész előadásában. Tóth László zongoraművész és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Sándor János vezényletével Liszt Ferenc műveket szólaltat meg, a gálaesten többek közt a Joseph Autran költeménye nyomán készült Les Préludes című zeneműve is felcsendül.

A megyei levéltárban kedden értékelik a közgyűjtemény elmúlt évi tudományos és közművelődési tevékenységét. A program keretében Vajda László a levéltárnak adományozza
velemenyezd, 2020. január 16. csütörtök, 10:01
Iskolai dolgozatokból
Már többször olvastam, mindig jót derülök rajta. Most megint megkaptam, továbbküldöm. -

Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban..
  - A katonák életüket és halálukat kockáztatták. 
 - A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.
  - A víz oxigénből és folyadékból áll
.  - A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is találhatunk. 
 - A mocsári vész 1526-ban volt. 
 - A Szent Jobb István király bal keze.
  - Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában. 
 - Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel fejünk  belül üres sötét.
 - A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak. 
 - A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt, úgy elöl, mint hátul. 
 - A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a szagával.  
- Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
  - Sok régi kőzetben
lovaszmarika, 2019. december 30. hétfő, 09:10
Soltész Miklós: a magyar kormány a jövőben is támogatni fogja a magyarországi horvátok kulturális, oktatási és
hozzá az adott nemzet értékeihez.

Hangsúlyozta: Magyarország tizenöt, Horvátország pedig hatodik éve tagja az Európai Uniónak. A két nép viszonyát az együttélés során kialakult kölcsönös tisztelet és együttműködés jellemezte, geopolitikai gyökerekből sarjadó közös történelmi, gazdasági, társadalmi kapcsolataik meghatározóak és elszakíthatatlanok - fogalmazott.

Jakab István emlékeztetett: a magyar király által kinevezett horvát bánok névsorában ott vannak a legjelentősebb történelmi családok: a Zrínyiek, a Frangepánok, az Esterházyak és a Nádasdyak, akik közjogi, politikai feladataik mellett valamennyien hozzájárultak a közös horvát-magyar kultúra értékeinek megőrzéséhez.

Nyirati Klára (Sikeres Bajáért Egyesület) Baja polgármestere köszöntőjében a 400 éve született és 355 éve elhunyt Zrínyi Miklós költőről, politikusról és hadvezérről emlékezett meg, akit a horvátok a magyarokhoz hasonlóan tisztelnek, és saját hősüknek tekintenek.

Kiemelte, a bunyevác horvátok betelepedésükkor magukkal
velemenyezd, 2019. november 16. szombat, 21:42
Csoóri Sándor : Azt modják
valamint első kötetében (Felröppen a madár, 1954) még leginkább Petőfi realista közéletiségét követte. Költészete az 1960-as évekre forrott ki igazán. A Kádár-kor ellenzékének egyik legmarkánsabb képviselőjévé vált. A hetvenes évekre alakult ki költészetének jellegzetes karaktere, melynek legfőbb ismérvei: a képekből áradó metafizikai sugárzás, a váratlan és meglepő asszociációk sora, a mindenkor személyes hangvétel mint hitelesítő jegy és a közösségi elkötelezettség. Szakolczay Lajos így fogalmazott: ,,Zrínyi kezéből vette ki a kardot, s Kosztolányi selyemsálát csavarta a nyakára." Görömbei András szerint ,,költőként az a legnagyobb irodalomtörténeti érdeme, hogy összetéveszthetetlenül egyéni színnel vitte tovább költészetünknek azt a fő vonulatát, melyet elődei és kortársai Balassi Bálinttól Nagy Lászlóig megteremtettek." Mint monográfusa fogalmaz, a Csoóri-vers ,,sokrétegű, (...) gazdag képvilágú, érzékletes közvetlenséget és szürrealisztikus asszociációkat együtt mozgató, a
lilagondolatok, 2019. augusztus 03. szombat, 08:42
Újabb Szulejmán korabeli épület nyomaira bukkantak Szigetvárnál
Mint írták, a türbétől északra fekvő épület azon a helyen került elő, ahol Esterházy Pál az 1664-es turbéki látogatása idején feltüntette a komplexum alaprajzában a katonai barakkot.

A határvidéken álló sírkomplexum ki volt téve támadásoknak. Eleinte ötven, később pedig száz katona védte, akik a szigetvári őrséghez tartoztak. 1664 februárjában részben fel is égették a kisvárost Zrínyi Miklós csapatai. 1688/89-ben Szigetvárt blokád alá vette egy keresztény sereg, amelynek katonáit részben a turbéki komplexumban szállásolták el, amit igazolnak az ásatáskor előkerült használati tárgyaik.

A közleményben Pap Norbertet, a PTE egyetemi tanárát, a kutatás szakmai vezetőjét idézve azt írják, hogy az egykor erőddel védett, türbéből, dzsámiból és derviskolostorból álló épületegyüttes feltárása rövidesen befejeződik, és év végére lezárul a régészeti és földtudományi módszerekkel zajló, 2013-ban kezdődött kutatási folyamat. A napokban előkerült újabb épületrész az utolsó volt, amelyet még
velemenyezd, 2019. július 11. csütörtök, 14:50
BKK: megjelent a közbeszerzés a Lánchíd körüli felújítás terveinek elkészítésére
pedig biztosítják a Lánchíd kétszer egy forgalmi sávos megközelítését és a tér déli oldalán a József Attila utcára való közvetlen rávezetést, a körforgalom megszüntetésével együtt.

A Széchenyi tér keleti oldalán vegyes funkciójú, forgalomcsökkentett útpálya tervezése szükséges, a helyi intézmények gépjárművel való kiszolgálhatóságának fenntartásával.

A Lánchíd járdái közvetlenül kapcsolódnak majd a Széchenyi tér gyalogos zónájával és a fő gyalogos folyosókkal. Létrejöhet a Szent István Bazilika-Zrínyi Miklós utca-Lánchíd-Clark Ádám tér-budai Vár "összefüggő gyalogostengelye" - jelezték.

A Széchenyi rakpart átépítésével közvetlen gyalogos kapcsolat jöhet létre a Dunakorzó, a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi tér között. A József Attila utca esetében tanulmányterv készül az útszakasz kétszer egy sávossá és csillapított forgalmúvá tételére - sorolta a kommüniké.

A BKK beszámolt arról is, hogy jelenleg is tart a Lánchíd, a budai Váralagút és a Széchenyi téri villamos-közúti aluljáró
velemenyezd, 2019. július 05. péntek, 13:11
Junius 19 - A független Magyarország napja
ország török és Habsburg uralom alá került, míg az erdélyi rész is az Oszmán birodalom vazallusa lett.

A Habsburg császárok alatt folyamatosan háttérbe kerültek a magyar érdekek, az uralkodók az abszolutizmus politikájával a magyar nemesség jogainak megfosztását irányozták elő. Korlátlan hatalommal rendelkeztek, hivatalnokaik és hadseregük fojtogatta a nemzet szabadságát. A török uralom alatti országrész elnéptelenedett, a Habsburg zsoldosok kegyetlen fosztogatása, gyilkolása következtében. Zrínyi Miklós hősies erőfeszítéssel próbálta a törököt kiűzni, a szétszakadt országot újraegyesíteni, Wesselényi Miklós a Habsburgok ellen szervezett nemesi ellenállást, míg Thököly Imre török segítséggel próbált szabadulni a császári önkénytől. Kísérleteik kudarccal végződtek.

A 17. század végére sikerül a keresztény hadak által az oszmán rabiga lerázása. Magyarország a török uralom alól való felszabadulása nyomán teljes egészében a Habsburg-dinasztia uralma alá került, a magyar rendek ugyanis
menusgabor, 2019. június 19. szerda, 23:00
Kortárs előadások és zenés produkciók a zalaegerszegi Kvártélyházban
érdeklődés miatt Miklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél másik helyszínen, a Hevesi Sándor Színházban ad koncertet június 29-én. A jazz, az opera és az operett világát idéző esten a Liszt Ferenc-díjas trombitaművész-zeneszerző műveiből és átirataiból is elhangzik néhány darab.

Mészáros Piroska a Call Girl című monodrámával érkezik június 30-án Zalaegerszegre. A Manna és a Független Színművészekért Alapítvány produkcióját Spáh Dávid rendezésében mutatják be, a színpadi mű dramaturgja a zalaegerszegi Zrínyi gimnázium egykori diákja, Boronkay Soma - tette hozzá Tompa Gábor.

A nyári színházi programsorozat a Kvártélyház Szabadtéri Színház zenés előadásaival, köztük egy új bemutatóval folytatódik. Huszka Jenő Lili bárónő című művét augusztus 2-án mutatják be: a főbb szerepeket Foki Veronika, Ticz András, Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor játssza.

Júliusban a tavaly nagy sikerrel játszott Szép nyári nap című Neoton-musicalt tűzik műsorra. A zenés előadással július 27-én Szombathelyen, az Iseumi
velemenyezd, 2019. június 15. szombat, 23:25
Képek, videók
zrinyi miklós.png
chillik
2017. november 16. csütörtök, 16:22
Zrinyi Miklós-Tóth Béla
garaferi
2011. június 08. szerda, 21:06
Zrínyi Miklós szobra- Bud
irmus
2011. május 11. szerda, 07:14
Zrinyi Miklós.jpg
farkas1945
2011. április 08. péntek, 23:53
Zrínyi Miklós.jpg
sarkadykati
2011. január 31. hétfő, 01:02
Zrinyi Miklós
irmus
2010. augusztus 03. kedd, 07:31
Zrínyi Miklós és I.Szulej
ludysi
2009. augusztus 26. szerda, 08:10
Zrínyi_Miklós.jpg
aranyibarbara
2009. március 07. szombat, 05:31
Zrínyi Miklós.gif
ujjozsef
2009. február 13. péntek, 06:05
Zrinyi Miklós.jpg
szonikk
2008. május 02. péntek, 15:00
SZKV-Zrínyi u..jpg
agica2004
2018. szeptember 02. vasárnap, 19:08
Zrinyi, a költö.jpg
chillik
2018. március 20. kedd, 04:48
Szeged-Kozsó. Zrínyi u..j
agica2004
2017. március 12. vasárnap, 16:51
SzKV-Zrínyi u. felé.jpg
agica2004
2017. január 24. kedd, 15:52
Zrínyi Velencében.jpg
chillik
2017. január 04. szerda, 15:14
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.