Belépés
2020. január 17. péntek | 3. hét | 17. nap | 16:58 | Antal, Antónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Húsvéti készület Székely János püspökkel Kapuváron
Legyen a mi életünk is fénylő élet!
2019. április 16., kedd | 19:56
A Gartai Népfőiskola meghívására április 14-én, vasárnap délután Kapuvárra látogatott Székely János püspök. Megindító előadása, gondolatai igazi, nagyhétre készítő lelkigyakorlatként szolgáltak.
A történetében is igazán különleges kapuvári ferences templom megtelt ezen a virágvasárnap délutánon. A Szombathelyi Egyházmegye főpásztorát Degovics István, a Gartai Népfőiskola elnöke köszöntötte, az általa idézett evangéliumi mondatokkal (Mt 10,28) már előrevetítve a délután témáját.
A püspöki előadás középpontjában a fény állt. ,,Lángolj és világíts" - e ciszterci jelmondatot, mely Boldog Brenner János életének is sajátja volt, ismételte újra és újra Székely János, nemcsak a vértanú életére vonatkoztatva, hanem mintegy (élet)feladatul ajánlva hallgatóságának is.
Fénylő életekről, boldog házasságokról és családokról, a szeretet mindent átható szépségéről, a szeretetből lett világról beszélt a főpásztor. A nagyhétbe való belépés napján, azután, hogy a virágvasárnapi szentmisén nemcsak bekísértük az Urat Jeruzsálembe, de végigéltük kínszenvedését is, ez a délután tovább nyitogatta a szíveket a kegyelemre. Mély tanítást kaptunk: történeteket, szavakat, melyeket őrizhetünk és hordozhatunk - példaként és feladatként.
Az alábbiakban - a fény tematikájánál maradva - apró, de messzire világító szikrákat, lángokat kínálunk az elhangzottakból, a teljesség igénye nélkül.
...........


Egy magyar falusi iskola negyedikesei feladatot kaptak: rajzolják le, milyen a boldog ember. Az eredmény megdöbbentő lett: minden rajzon ott volt, méghozzá középen valamely, a pénzhez kapcsolódó dolog, gyakran egy nagy pénzeszsák; ezt szorongatja a ,,boldog ember", aki egyedül van a rajzokon, család nélkül. ,,Mintha a gyerekek szívéből hiányozna valami nagyon-nagyon fontos dolog" - fogalmazott Székely János az előadást indító történet végén.

Mindenekelőtt a családjából hozta Brenner János azt a lángolást, hitet, belső erőt, ami egy életen át sugárzott belőle - hangsúlyozta aztán a szombathelyi főpásztor a vértanú papban égő legyőzhetetlen tűzről szólva. Lelkinaplójából is idézett, csupa fénnyel, sugárzással, tűzzel, lángolással teli mondatot: ,,Isten tűz. Add nekem a te tüzedet!" ,,Az élet izzó folyosó. A szeretet és a szenvedés tüzén át jutok el Isten szeretetének lángoló trónusáig." Brenner János erre vágyott: hogy égjen. Arra, hogy odaadhassa az életét.

Isten örök szeretet: Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete. Ebből a titokból van a világ - hallgattuk tovább a püspököt, aki a Szentháromságról és a szeretetből lett világról is tanított. - Az Atya szüntelen önátadás: mindent átad a Fiúnak. Talán azt is lehet mondani, hogy az Atya szegény; semmit nem tart meg magának, semmit sem birtokol. Az Atya szüntelen önátadás, öröktől fogva örökké szüli a Fiút, életet ad neki; mindent átad; a szeretet örök eksztázisában él. A Fiú örök születés: öröktől fogva mindörökké születik az Atyától, az istenség teljességét kapja. Az Atya olyan, mint a nap, amely sugározza a fényt, mindent átad. A Fiú olyan, mint a tükör, mely mindent befogad, s mindent azonnal visszaad. A Szentlélek maga a fény, amely árad Atya és Fiú között. Ebből a titokból van a világ. Ez a világ végtelen szeretetből lett. Ebből van az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok. Mi, emberek arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni, megtanuljuk az életünket odaadni. Arra, hogy megtanuljuk tisztán énekelni a szeretet énekét, szeretetdallamokká legyünk, és a halál kapuján át majd beléphessünk Isten örök, végtelen békességébe, szépségébe.
*
A gonosz legfőbb célja, hogy elvágja az éltető forrásokat, a kapcsolatokat a Teremtővel és az élettel - figyelmeztetett ezután Székely János, majd hathatós eszközöket sorolt a gonosz elleni harchoz.
A gonosz öt halálos ellensége:
1. Isten, hit, vallás - ez az a legalapvetőbb gyökér, a legalapvetőbb forrás, amely az emberi életnek irányt, erőt, tartást ad.
2. A család - azok a szálak, amelyek a szeretteinkhez kötnek.
3. A nemzet - azok a szálak, amelyek az őseinkhez, az anyanyelvünkhöz, hazánkhoz, kultúránkhoz kötnek.
4. Az anyaföld - ,,Valaki így mondta: az utolsó magyar nemesek a magyar parasztok voltak, akiknek még volt saját földjük. Nem lehetett őket a meggyőződésüktől egykönnyen eltéríteni."
5. A közösségek - minden olyan hely, ahol emberek együtt álmodják, tervezik az életüket, a jövőjüket.
*
Legenda:
Élt egyszer három fa - szólalt meg az előadásban a boldog fák legendája. - Az első fa arról álmodott, hogy kincsesláda lesz, és aranyat, ezüstöt, drágaköveket őriz; a második arról álmodott, hogy hadihajó lesz, büszkén szeli majd a tengert; a harmadik arról álmodott, hogy zászlórúd lesz, amelyre mindenki föltekint. Aztán kivágták az első fát. Nem lett belőle kincsesláda, hanem jászol, állatok ettek belőle. De egy szép napon beletették az ég és a föld királyát, az élő Istent. És a fa boldog volt. Aztán kivágták a második fát. Nem lett belőle hadihajó, hanem egy kicsi halászcsónak. Egy szép napon azonban beszállt ebbe a halászcsónakba egy hófehér ruhába öltözött, tiszta tekintetű názáreti tanító, akinek szavára engedelmeskedett a szél és a víz, akinek a szavára halakkal teltek meg a hálók. És a fa boldog volt. A harmadik fából sem lett zászlórúd, hanem keresztfa. Egy szép napon az Isten Fiát feszítették föl rá. És a fa boldog volt.
*
- Befejezésül egy család történetét kaptuk: egy fiatal, ötgyermekes édesanya tragédiájáról és az édesapa bátor szeretetéről beszélt a püspök. A feleség betegsége következtében fokozatosan elvesztette mind mozgás-, mind beszédképességét. Férje a kínzó kérdések - Miért engedi ezt Isten? - és fájdalom közepette lassanként megértette, hogy itt, ebben a földi életben elég annyit tudnia, hogy Isten velük van. Amikor az asszony már mosolyogni sem tudott, akkor a férje megtanult a tekintetéből olvasni. Amikor pedig már lélegeztető gépre és szondás táplálásra szorult, akkor férje állását föladva ápolta őt otthon, több mint két éven át, napi 24 órás szolgálatban. Sokan kérdezték tőle, hogy miért teszi ezt. Mire ő kérdéssel felelt: ,,Nem ez a természetes?". A betegszobáról pedig ezt mondta: ,,Számunkra ez a szoba nagyon különleges, itt Isten szeretetének fátyla borít be minket."

Forrás: Magyar kurír
maroka, 2019. április 16. kedd, 20:30
Címkék: Székely János, Gartai Népfőiskola, Szombathelyi Egyházmegye, Degovics István, Boldog Brenner János, Urat Jeruzsálembe,
Kommentek
Püspöki szentmise Urunk megjelenése (Vízkereszt) 2018.01.06
Videó

- Magyar kurír
A IV. század elejétől kezdődően lett Vízkereszt napja liturgikus ünneppé és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton. A keresztények körében 312-325 között kezdett terjedni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe.
A Székesegyházban Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét. A szertartás a vízszenteléssel kezdődött. Püspök atya megáldotta a sót és a vizet, majd a sót a vízhez adta és a szenteltvízzel meghintette az egybegyűlt híveket.
Szentbeszédében - a három ma ünnepelt esemény közül - Jézus keresztségére és ezzel párhuzamosan a mi keresztségünkre irányított a a hívek figyelmét. Miért áll be a bűnbánók közé, hogy megkeresztelkedjen? - tette fel a kérdést Székely János. Azért, mert magára akarta venni a világ bűneit, adta meg a választ. A keresztvíz előre jelzi Jézus kereszten kiontott vérét.
maroka, 2020. január 06. hétfő, 22:37
Megváltó születésének ünnepe Szombathely 12.25
oldalon
December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Az örömünnep tárgya a megtestesült Ige földi születése a Boldogságos Szűz Máriától Betlehemben. E születés az üdvtörténet központi eseménye, mert aki született, nemcsak egy az emberek közül, hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az idő kezdete előtt születő Fiú. A megváltó Jézus születése mindenki számára üdvösséget hoz, aki engedi, hogy lelkében a kegyelem által megszülethessék. A szombathelyi Székesegyházban dr. Székely János megyéspüspök mutatta be az éjféli szentmisét.
Mi karácsony ünnepének az igazi lényege, üzenete? - tette fel a kérdést prédikációja elején Székely János. Isten kezébe vette a világot, az ember szívét és a világ ettől az érintéstől felragyogott, megkapta az igazi fényét, távlatát, adta meg a választ a megyéspüspök. Isten magához ölelt minket, emberi szívvel akart minket szeretni, egészen közel akart hozzánk jönni, rámosolygott a világra a betlehemi gyermekben. Innen tanulta meg az emberiség az
maroka, 2019. december 25. szerda, 13:46
Mindenki karácsonya
embereket a Szombathelyi Egyházmegye, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász és a Áldott Kereszt Egyesület és Szeretetszolgálat Szombathelyen.
Ismét a Székesegyház és a Püspöki Palota voltak a fő helyszínei a szeretetvendégségnek. A Székesegyházban a szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola diákjai adtak műsort, amelyeket további fellépők műsora színesített. Jézus születése annyi fényt és békét hozott a világba, hogy 2000 év óta emberek szívét ez a fény betölti és átjárja, mondta rövid köszöntőjében Székely János megyéspüspök.
Jézusban a Teremtő Isten ragyogása, békéje áradt ki ebbe a világba. Jézus nem palotában született, nem gazdagok közé, hanem egyszerű barlangi istállóban, szegények közé. Karácsony ünnepléséhez ma sem kell arany és ezüst, hanem csak nyitott szív, jó szív, ahová Jézus ma is megszülethet, mondta Székely János.
Ősi szokás, hogy karácsony táján megvendégeljük a szegényeket, hangsúlyozta Székely János.
A martinus.hu-nak adott interjújában kiemelte: már az első
maroka, 2019. december 20. péntek, 17:01
Ismét benyújtották a román parlamentben a Székelyföld autonómiastatútumának tervezetét
Biró Zsolt és Kulcsár-Terza József közös közleményben fejezte ki reményét, hogy ha eddig nem is sikerült érdemi párbeszédet folytatni a román pártok képviselőivel, eljön az a pillanat, amikor áttörés következhet be az autonómiaharcban, és a többség elismeri és elfogadja a székelység nemzeti önrendelkezéshez való jogát.

A törvénykezdeményezésről az MPP sajtóirodája is közleményt adott ki, amely szerint Kulcsár-Terza Józsefet a párt országos elnöksége kérte fel a tervezet ismételt benyújtására. A közleményben idézett Mezei János MPP-elnök kijelentette: párbeszédet kell folytatni a többségi nemzettársakkal, hogy megértsék, nem kiváltságokat kér a magyar közösség az önrendelkezéssel.

A két képviselő az MPP jelöltjeként az RMDSZ frakcióban tevékenykedett a parlamentben. Jelenleg mindketten a Magyar Polgári Mozgalomhoz tartoznak, amely az MPP jelenlegi vezetőinek a belső ellenzékét és a pártból az elmúlt hónapokban kizzárt politikusokat tömöríti.

Kulcsár-Terza József az MTI-nek elmondta:
velemenyezd, 2019. december 18. szerda, 18:02
Átadták a 2019-es Gábor Dénes-díjakat
vagy vallási hovatartozás nélkül, politikai indíttatást mellőzve kerülhettek és kerülnek fel a díjazottak tablójára a magyar természettudomány, a műszaki, szellemi élet kiválóságai.

A Novofer Alapítvány által alapított, immáron 31. alkalommal átadott Gábor Dénes-díjban és életműdíjban 2019-ban összesen kilencen, köztük két határon túli magyar tudós, kutató és feltaláló részesült. Az elismerést napjainkig összesen 229-en vehették át.

A díjazottak közül Pető Mária fizikus, a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium fizikatanára az erdélyi fiatalok természettudományos orientációja érdekében végzett sikeres munkájáért, innováció vezérelt oktatási módszeréért, az általa képzett- és irányított diákokkal a nemzetközi innovációs versenyeken elért eredményekért részesült külhoni Gábor Dénes-díjban. Rekeczky Csaba villamosmérnök, a Verizon Communications Inc vezetője és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, egyebek mellett az emberi látórendszer felépítése és működési mechanizmusa által inspirált,
velemenyezd, 2019. december 17. kedd, 14:42
Boldog Brenner Jánosra emlékezik 2019. december 14-én
Jánoson keresztül a ma emberének? - tette fel a kérést Fazakas Márton.
" Egészen biztos vagyok benne, hogy ezt:
- Ne féljetek!
- Mit aggodalmaskodtok? - ott vannak az eszközeitek - éljetek velük- tegyétek a dolgotokat akár alkalmas akár nem, akár szidnak érte akár dicsérnek, akár komolyan vesznek- akár megmosolyognak.
Mert amit tesztek eggyel is a legkisebbek közül velem tettétek!
És nincs olyan hatalom a földön, amely ennek értékét el tudja venni.

A szentmise végén Székely János megyéspüspök imádkozott a vértanú sírjánál, a ministránsok pedig gyertyákat helyeztek az oltárra.
Első alkalommal ezen a szentmisén adták át a Boldog Brenner János-díjat, amelyet minden évben kiemelkedő ministránsi szolgálatért vehetnek át fiatalok. Első alkalommal a zalaegerszegi Horváth Patrik vehette át a díjat Székely János megyéspüspöktől. Patrik - adott interjújában kiemelte: számára fontos a ministránsi szolgálat, hiszen ezzel Istennel kapcsolatot létesíthet, és ebben segítheti a
maroka, 2019. december 14. szombat, 21:28
Krónika 5. rész (napirend után)
intézkedésekről.

Nyitrai Zsolt (Fidesz) arról számolt be, hogy lerövidül az Eger-Budapest távolság az által, hogy jövő nyáron közvetlen autópálya-összeköttetést kap a város az M3-as sztrádával.

Nacsa Lőrinc (KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy jövőre lesz a nemzeti összetartozás éve, de a Zrínyi-emlékév is. 2020-ban a világegyház és a történelem egyik legnagyobb alakjára, Szent II. János Pál pápára is emlékezünk - fűzte hozzá.

Keresztes László Lóránt (LMP) fontos célnak nevezte a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének megvalósítását, amelynek lényege, hogy a nemzeti kisebbségek által lakott régiók is fejlesztési forrásokhoz jussanak.

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt mondta: gyalázatos határozaton van túl a Ház, mert leszavazták pártja javaslatát a kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról.

Frakciótársa, Lukács László György azokat a teendőket sorolta, amellyel a Nagykunságnak segíteni lehetne: a többi között közlekedési és kórházfejlesztéseket említett.

A
velemenyezd, 2019. december 03. kedd, 12:22
Krónika 5. rész (interpellációk, azonnali kérdések)
Januártól a négy gyermeket nevelő nők mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetésétől, így minden eddiginél nagyobb összeg jut családtámogatásra. A jövőben a családi adókedvezmény a munkaerő-piaci járulékra is igénybe vehető lesz - sorolta a változásokat.

A jövő évtől az áfamentes üzletekről is nyugtát kell adni, és egyre többen lépnek majd be az online számlaadás rendszerébe - ismertette.

A képviselő elfogadta a választ.

Független: miért szüntették meg a munkaügyi bíróságokat?

Székely Sándor független képviselő arra várt választ: miért szüntették meg a munkaügyi bíróságokat? Rámutatott: százezrek végzik munkájukat veszélyes helyen, perek azonban nem indulnak a kártérítésekért.

Úgy fogalmazott: "kiherélték" a szakszervezeteket, és olyan nyomtatványokat kell kitölteni a munkaügyi eljárások során, amely sokaknak gondot okoz, ahogy az ügyvéd kifizetése is. Ellehetetlenítik a villanyszerelők, a buszvezetők, a munkások, az ápolók, a rendőrök,tűzoltók vagy az autópálya-karbantartók
velemenyezd, 2019. december 02. hétfő, 17:52
Képek, videók
székely jános1215.jpg
maroka
2019. december 15. vasárnap, 07:29
székely jános1214_2.jpg
maroka
2019. december 14. szombat, 21:27
székely jános1214.jpg
maroka
2019. december 14. szombat, 21:26
bucsu_székely jános1023.j
maroka
2019. október 23. szerda, 17:25
székely jános1010.jpg
maroka
2019. október 11. péntek, 16:38
székely jános1009_2.jpg
maroka
2019. október 09. szerda, 23:28
székely jános1009.jpg
maroka
2019. október 09. szerda, 23:26
székely jános0930.jpg
maroka
2019. szeptember 30. hétfő, 12:13
székely jános0916.jpg
maroka
2019. szeptember 16. hétfő, 21:49
székely jános0901_2.jpg
maroka
2019. szeptember 01. vasárnap, 18:21
székely jános0901.jpg
maroka
2019. szeptember 01. vasárnap, 18:21
0 a viragvasarnap_913885_
lovaszmarika
2019. április 16. kedd, 18:24
templomunk virágvasárnap0
maroka
2019. április 15. hétfő, 00:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.