Belépés
2020. július 11. szombat | 28. hét | 193. nap | 08:43 | Nóra, Lili
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Angyalszó - Csoda és titok; Az Úr jelenléte; Felajánljuk ...
...........


Felajánljuk életünket
Urunk, Jézus Krisztus! Te a kereszten örökre és visszavonhatatlanul odaadtad magadat Istennek és nekünk. Felajánlásod értünk bemutatott áldozat. Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben, amely az örök élet kenyere számunkra.
E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi jelenvalóvá a szentmisében, hogy lelkünk tápláléka légy. Élj bennünk szent tested által, hogy életünket a te szolgálatodra és az evangélium hirdetésére szenteljük! Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél, és úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. A te áldozatodhoz odatesszük a mi áldozatunkat is, felajánljuk egész életünket Istennek.

Az Úr jelenléte
A mai napon, Úrnapján, Krisztus valóságos jelenléte áll ünneplésünk középpontjában.
Minden szentmisében csodát és titkot ünneplünk.
Azt a csodát, hogy a Szentlélek leszállása után a Krisztus személyében cselekvő pap szavára a kenyér az Úr Jézus valóságos testévé, a bor pedig az ő valóságos vérévé változik át.
Azt a titkot ünnepeljük, hogy az általunk felajánlott kenyérben és borban valóságosan jelenvalóvá válik Krisztus, hogy lelki szemeinkkel szemlélhessük őt és a szentáldozáskor szívükbe költözzön.
Krisztus jelenléte teszi ünneppé a szentmisét.
Az ő jelenvalóvá válása teszi lehetővé, hogy egyesüljünk vele.
Az ő jelenléte hozza létre mindazok közösségét és egységét, akik részt vesznek a szentmisén.
Az ő jelenléte hitelesíti annak igazságát, ami elhangzik az ige liturgiájában.
Az ő jelenléte biztosítja számunkra azt, hogy egy szívvel imádkozzunk
Atyánkhoz, aki elfogadja áldozatunkat. Az Úr jelenléte ösztönöz minket arra, hogy szentmise után a világba induljunk tanúságot tenni Istenről.
A szentmisében soha nem maradhatunk hallgatók és nézők, mert ez távolságtartást jelentene részünkről.
A szentmise részei cselekvésre ösztönöznek minket, hogy ne kívülállóként szemléljük a cselekményeket.
Ennek jele, hogy miután meghallgattuk Isten szavát, megvalljuk hitünket és kéréseinket Isten felé tárjuk. Másik jele, hogy az áldozati adományokkal, a kenyérrel és a borral együtt önmagunkat is felajánljuk Istennek.
És ennek jele az is,amikor az Úr szent testét magunkhoz vesszük a szentáldozáskor.

Csoda és titok
Keresztény életünk jellegzetessége, hogy látni szeretnénk a láthatatlan Istent.
Nevezhetjük ellentmondásnak is azt a tényt, hogy a szeretetből nekünk életet ajándékozó Isten rejtve marad számunkra, földi életünk során nem láthatjuk Teremtőnket. Szeretjük őt, életünket neki ajánljuk, másokkal is meg akarjuk őt ismertetni, de ő láthatatlan marad.
Hozzá fordulunk imádságainkban, olvassuk üzenetét, tanítását a Szentírásban, érezzük közelségét, de ő láthatatlan marad számunkra. Megtapasztaljuk szeretetét a szentségekben, érezzük kegyelmi segítségét, de ő rejtve marad szemünk elől.
A vallásos, Istenben hívő és hozzá imádkozó ember számára a teremtés óta élmény, hogy amikor közeledünk Isten világához és be akarunk oda lépni, akkor az emberi bizonyosságok világából ismeretlen területre érünk, ahol már nincsenek világos válaszok, pontosan magyarázható ismeretek, tudományosan igazolható tények.
Itt mindig az ismeretlenben tapogatózunk, a következő lépésünket homály fedi, szüntelen és nyugtalan keresés minden gondolatunk és érzésünk.
A dolgok irányítása kicsúszik a kezünk közül, csak az marad, hogy bizalommal Istenre hagyatkozunk, engedjük, hogy ő vezessen minket.
Folytonos keresésünk nem kétségbeesett és nem reményvesztett, mert Isten jeleket ad számunkra. Ablakokat vagy ajtókat nyit, amelyek az ő világára nyílnak. Jeleiben megmutatkozik cselekvése, megnyilvánul ereje és hatalma, és megvalósul általuk az üdvösség műve. Ilyen jel, s minden bizonnyal a legcsodálatosabb és legtitokzatosabb jel számunkra az Oltáriszentség, amelyben
valóságosan jelen van az Úr
maroka, 2019. június 24. hétfő, 17:11
Címkék: Jézus Krisztus, kereszten örökre, örök élet, evangélium hirdetésére, titkot ünnepeljük, általunk felajánlott,
Kommentek
Az Eucharisztia liturgiája
Jézusnak adott. Ez volt mindene, de bármilyen kicsi is volt, Jézus kezébe helyezve bőséges és elegendő táplálékká vált sokak számára, s még maradt is belőle. Ehhez hasonlóan, a mi egyszerű felajánlásunk is a kenyérben és a borban, az Úr kezeibe helyezve, szintén nagy bőséggé fog válni, Krisztus Testévé és Vérévé, amely számtalan embert táplál, akik az Istennel való kapcsolatot éhezik. A szentmiséken mi mindannyian ez a sokaság vagyunk. A kenyérrel és a borral mi magunkat is az Istennek ajándékozzuk. Felajánljuk neki erőfeszítéseinket, áldozatvállalásainkat, örömeinket, nehézségeinket. Felajánljuk neki gyengeségünket, hogy nagy dolgokat cselekedjen általa. Amikor Isten a kenyeret és a bort az ő Testévé és Vérévé változtatja, minket is átalakít, jobbá tesz minket.

Felajánló könyörgés
Az áldozati adományok bemutatása után a pap az oltár irányába hajol, majd alig hallhatóan imádkozik. (Számos ilyen alkalom van a szentmisén, amikor a pap nagyon halkan beszél.) Ebből az alkalomból így imádkozik:
maroka, 2020. május 22. péntek, 10:22
Élő rózsafüzér-imalánc indult hazánkban
rózsafüzér titkaival.

* * *

Az ima lényege: a vállalt egy órát rózsafüzér imádsággal töltsd el minden nap addig, amíg nem lehet újra szentmisére menni!
Aki valamilyen okból nem tudná elmondani az imát, az hívja fel előtte a következő számot: 20/993-2002. Ebben az esetben az imát más mondja el helyette.
Fontos, hogy megszakítás nélkül, egymást váltva, egymással közösséget alkotva imádkozzunk az alábbi szándékra:
Gondviselő Mennyei Atyánk! Az imaórát Krisztus áldozatával felajánljuk Neked, a Szűzanya és a szentek közbenjáró imájához csatlakozva: a járvány mielőbbi megszűnéséért, a fertőzött betegek gyógyulásáért, és családtagjaikért, a gyógyításban részt vevő orvosokért, ápolókért, a mai napon elhunyt lelkekért, országunk és Egyházunk vezetőiért, papokért és szerzetesekért, hazánkért és családunkért.
Az imacsoporthoz bármikor lehet csatlakozni, sőt ha tudsz apostolkodni az ismerőseid között, akkor tedd meg Te is! - írja Lovasné Bessenyei Mária, az imalánc
maroka, 2020. április 25. szombat, 15:09
Újabb idézetek Pio atyától
- "Az anyagi és erkölcsi betegségek szenvedése a legértékesebb ajánlat, amelyet tehettek annak, aki szenvedés által megmentett minket!"Pio atya

- "Csak Istenben bízok teljes mértékben." Pio atya

- "A lelki életben minél többet futsz, annál kevésbé fáradsz bele". Pio atya

- "Szenvedünk, és sajnálkozás nélkül felajánljuk Jézusnak szenvedéseinket."Pio atya

- "Jézus nélkül semmit nem tehetsz". Pio atya

Forrás: Facebook - Szent Pio atya emlékoldal
maroka, 2020. április 16. csütörtök, 09:42
Tízezer ajándékmaszk érkezett kínai testvér kerületünkből
XI. ker. Új Buda önkormányzat
A személyes jó kapcsolat okán és az Európa Kapuja V4-Kína Egyesület közreműködésének köszönhetően több ezer védőmaszkot kaptunk Jiaxing város Xiuzhou kerületétől. Az arcmaszkok a kerületi felnőtt- és gyermek háziorvosokhoz, illetve minél szélesebb körben a lakossághoz fognak eljutni. Köszönjük nekik a segítséget!

Telefonon keressük fel azokat, akiknek segítségre lehet szüksége.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a mostani helyzetben se maradjon senki magára, ezért a 65 év felettieket telefonon is felkeressük, hogy megfelelő tájékoztatást adjunk nekik, és felajánljuk segítségünket bevásárlásba, gyógyszerek beszerzésében.
Vigyázzunk egymásra!
maroka, 2020. április 09. csütörtök, 22:35
Közös ima templomunkban
Küldöm a jövő heti táblát is. Kérem, hogy jelezzétek a változást!
Most szombaton 18.00 órakor együtt imádkozunk Magyarországért a kápolnában, és felajánljuk a Szűzanya Szeplőtelen szívének hazánkat. Aki teheti jöjjön el!
Ha nem tudtok eljönni, akkor legalább otthon mondjatok el egy imát erre a szándékra a szombati nap folyamán - kérve a magyar szentek közbenjárását!

Jövő szombaton - március 14-én - egész napos nagyböjti lelki napot tartunk Mijo Barada horvát karizmatikus misszionáriussal. Mellékelem ennek a plakátját is, amit lehet továbbküldeni.
Kérem, hogy aki teheti jöjjön el, és hozzatok valami kis sósat, vagy sütit, ( esetleg üdítőt )hogy így fogadjuk a kedves testvéreket, akik távolról érkeznek.

Szeretettel ölelünk titeket! Medgyesi Zsuzsa
maroka, 2020. március 05. csütörtök, 09:49
Március 7-én, első szombaton , 18.00 órakor közös imádság
Március 7-én, első szombaton , 18.00 órakor közös imádságra hívunk titeket, melyben felajánljuk hazánkat a Szűzanyának és kérjük a magyar szentek közbenjárását értünk.
*
Nagyböjt első napján az alábbi cikket ajánlom a figyelmetekbe. Ez a fiú, akiről szól, mindannyiunk, de különösen az ifjúság példaképe is lehetne . Ákos testvérünk hívta fel rá a figyelmet.
Különösen arra jó példa, hogy lehet a számítógépet, az internetet, a Facebookot Isten országa terjedésére is használni!!!

Áldott nagyböjtöt kívánunk nektek sok-sok kegyelemmel!
Medgyesi Zsuzsi és Kőrösiné, Ili
maroka, 2020. február 27. csütörtök, 08:29
3. évközi hét csütörtök 01.30
amije van."
Ezek az evangélium igéi. Mk 4,21-25
............

Imádság
Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged illet!

Elmélkedés
Jézus előszeretettel beszélt példázatokban az Isten országáról, hogy a hallgatóság megértse mondanivalóját, üzenetét. Hasonlatai feltárják, hogy az Isten országa mennyire titokzatosan jön el és növekszik. Egyesek számára láthatatlanul, másoknak látható módon, de mindenképpen csendesen valósul meg. Nincs látványosság, nincs
maroka, 2020. január 30. csütörtök, 00:47
Felajánló ima a magyarok Nagyasszonyához
fényében átgondoljuk most hivatásunkat. - A gondviselő Isten téged Jézus és az Egyház anyjául rendelt. - Ezért ajánljuk most magunkat anyai oltalmadba.
Legyen bár imádkozó közösségünk kisded nyáj az emberiség nagy családjában, bízunk benne, hogy imánk meghallgatásra talál, hiszen te kérted az egész emberiség felajánlását szeplőtelen Szíved-ek. - Fogadd el hát testvéri közösségünket: mindegyikünket külön-külön és együtt is!
Boldogságos Szűz Mária, magyarok Nagyasszonya! Felajánljuk neked Szent István királyunktól örökölt Mária-tisztelő lelkületünket. Újítsd meg ezt a lelkületet, hogy belőle élet és üdvösség fakadjon számunkra!.

Boldogságos Szűz Mária, Istennek szent Anyja! Isten téged min-den ajándékával elhalmozott. Benned Isten minden ajándéka bő termést hozott. Felajánljuk neked jó kezdeményezéseinket. A te példád szerint legyen termékeny bennünk Isten magvetése!
Fogadd el felajánlásunkat!
Szeplőtelen Szűz Mária, bűnösök menedéke! Te, aki bűnt nem is-mertél,
maroka, 2020. január 03. péntek, 11:32
Képek, videók
Szent Korona felajánlása
sanci81
2016. június 13. hétfő, 17:12
Felajánló ima
sacimama
2015. február 07. szombat, 02:44
Szent Ignác felajánló ima
sacimama
2014. április 07. hétfő, 08:47
A római felajánlása.jpg
mohini
2011. november 27. vasárnap, 08:06
Felajánlás.-1.jpg
majus16
2011. október 26. szerda, 20:40
A felajánlás
banustotius
2011. május 16. hétfő, 15:00
Vodafonos felajánlás átad
ujnemarika
2011. április 30. szombat, 16:21
felajánlás
gizko52
2009. szeptember 13. vasárnap, 15:24
Jótékonysági felajánlás
maria-vargane
2007. október 02. kedd, 17:29
Jézus Krisztus Isten fia
dandej
2020. január 04. szombat, 16:18
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
jezus-krisztus-feltama das
borigit
2016. május 30. hétfő, 14:11
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.