Belépés
2019. szeptember 23. hétfő | 39. hét | 266. nap | 20:02 | Tekla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mindennapi Kenyerünk
Móra Ferenc:
MINDENNAPI KENYERÜNK

Ha én kisgyermekkoromban azt kérdeztem az édesanyámtól, mit eszünk vacsorára, akkor
az én lelkem-édesanyám igen sokszor adta azt a feleletet:
- Háromfélét: kenyeret, haját, bélét.
Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét ettünk volna. Inkább ettem volna a
kenyérrel szalonnácskát, mint haját, meg a bélét.
- Jaj, cselédem - simogatta ki édesanyám a szememből a kócos hajamat -, nagy úr ám a
szalonna, csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre, örüljünk neki, hogy a mindennapi
kenyerünket megadta a jó Isten.
Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az örülni való. Annál jobban örültem
annak, mikor a jó Isten először felejtette el megadni a mindennapi kenyeret.
- Kertészpecsenye lesz a vacsoránk - újságolta édesanyám.
Az ám, csakhogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett bicska. Kertészpecsenyének a sült
tököt csúfolja a szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én hamarosan fölmondtam
neki a barátságot. Visszakívántam a mindennapi kenyeret.
- Jaj, lelkecském - sóhajtott édesanyám - most már a kenyér is nagy úr lett, elszokott a
házunktól.
Rossz esztendő járt, mostohásan hozta a föld a termést. Amit meghagyott a fagy, elverte
a jégeső, leégette a forróság.
- Az idén aszalt almát termettek az almafák - hajította a sarokba esténként édesapám a
csíkos tarisznyát.
Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. Olyan szűkös volt nálunk a kenyér,
hogy egyszer három napig színét se láttuk.
Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, mikor a gazdag Dobákné rám kiáltott a
muskátlis ablakukból:
- Te fiúcska, szaggass a malackámnak egy kis papsajtfüvet ott az árokparton.
Szép kövérlevelű papsajtok bodorodtak ott, a levelüket megszedtem a malackának, én
magam meg teleraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával, abból lesz én nekem jó
vacsorácskám.
Gazdag Dobákné nagyon meg volt elégedve a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret
adott napszámba.
- Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Ferkó? - kérdezte tőlem.
De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a kenyérrel s már a kis ajtóban bele
haraptam. De abban a percben eszembe jutott édesanyám s a falat nem ment le a számon.
- Lesz öröm, ha haza viszem neki - gondoltam magamban s bele markoltam a papsajtba.
Most már sokkal ízesebb volt, mint azelőtt.
Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. Inkább sírva fakadt s visszakínálta az
ajándékom.
- Én már megettem a másik karajt - mondtam fülig elvörösödve.
Anyám meg arra erősködött, hogy ő is vacsorázott már. Még pedig bundás gombócot.
Az pedig a hajába főtt krumplinak ünneplős neve, nem rossz étel az, ha jól megsózza az
ember.
- Hanem tudod mit? - törülgette meg a szemét édesanyám -, eltesszük a kenyeret édesapádnak.
Jól esik neki, ha hazajön a szőlőből.
Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyomott az álom a dús vacsora után. Csak
hajnalban ébredtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édesanyámmal.
- Nem viszem ki a kenyeret, fiam. Egyétek meg magatok. Engem ellát odakint az öreg
eperfa.
- Minket se kell félteni, apja! - erősködött édesanyám s beletette a kenyeret a tarisznyába.
- Jó az Isten, ma is ád az annyit, mint tegnap.
Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépácskát, krumplicskát, de még egy darab
sajtocskát is találtunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, hogy a kés nem fogta. Örült
is annak édesanyám nagyon, mert így mind nekem adhatta.
- Nekem nem mén bele ez az öreg fogam, fiacskám.
Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édesapám hazatért a szőlőből. Vígan csóválta
meg a tarisznyáját:
- Találd ki, cselédem, mit hoztam neked?
- Mit ugyan? Tán fürjecskét? - ugrottam elé lelkendezve.
- Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is - ragyogott a szeme az édesapámnak s kiszedte
a tarisznya csücskéből a nagy kincset. - Nézd-e, madárlátta kenyér!
Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az édesanyámnak, az édesanyám meg
neki. Hármunknak a mindennapi kenyere. Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi
kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk.

Link
tombika, 2016. február 12. péntek, 12:46
Címkék: Mindennapi Kenyerünk, Móra Ferenc, Gazdag Dobákné, kócos hajamat, ilyen szegény, örülni való,
Kommentek
Juhászné Bérces Anikó Augusztus 20. Országunknak szent kir.
Juhászné Bérces Anikó

Augusztus 20.

Országunknak szent királya,
Így emlékezünk Istvánra,
Ki államot alapított,
Istenhitre megtanított.
Óh, mennyi gond tépte, marta,
Hogy a népét egyben tartsa.
Törvénykönyve rögzítette,
Mint helyes a magyar tette.
Égi anyánkat felkérte,
Legyen hazánk védelmére...


Új búzából, új kenyér,
Friss illata száll felénk.
Köszöntjük szép szavakkal,
Nemzetiszín szalaggal.
Testet tápláló manna,
Üdv neked és hozsanna!
Áldott legyen a kenyér
István király ünnepén!
Megköszönjük Istenünk
Mindennapi kenyerünk...


Sorsom szele felkapott,
s földi pályára rakott.
Hálás vagyok én ezért,
kicsiny porszem létemért.
koszegimarika, 2019. augusztus 19. hétfő, 06:56
Évközi 17. vasárnap 07.28
igéje. Kol 2,12-14

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus imádkozni tanítja apostolait. Az állhatatos imádság meghallgatást nyer.
Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: ,,Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait." Jézus erre így szólt hozzájuk:
,,Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk
minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe."
Azután így folytatta: ,,Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok
maroka, 2019. július 28. vasárnap, 12:37
11. évközi hét csütörtök 06.20
Miatyánkra.
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
,,Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!"
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Ezek az evangélium igéi. Mt
maroka, 2019. június 20. csütörtök, 14:45
Mai harmónia kártyám
HarmoNet Harmóniakártya (2019-06-13)

Kedves eva6 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Alkotóerő hatja át.
Kenyér - Anyagi és szellemi táplálék, beavatás

Az életerő jelképe. A kenyér a beavatottak isteni szimbóluma is. A magból kikelt napérlelte búza, ami átment minden megpróbáltatáson, kövek alatt töretett, találkozott tűzzel, vízzel és levegővel, hogy végül a táplálkozás alapja lehessen. Ahogy a tégla a házat, a kenyér a testet építi. Az elengedhetetlen élelemforrás. A kenyér az élet, az egység szimbóluma, mert sok gabonaszemből készül. Szinte minden földművelő kultúrában alapvető élelemforrás, így a vele kapcsolatos munkákkal egyetemben a szakrális életben is kiemelt szerepe van. Bizonyos kultúrákban szerencsehozónak
eva6, 2019. június 13. csütörtök, 05:47
Mi azért így imádkozzunk: Mi Atyánk
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
10
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
11
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
12
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;
13
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
dandej, 2019. június 04. kedd, 22:28
Isten választja meg tananyagunk
,,Isten irgalmas, és nem hagyja ránk tananyagunk megválasztását. Bölcsessége tökéletes, tudása nemcsak minden világot, hanem minden szeretett gyermeke szívét és gondolkozását is felöleli. Ő választja meg a tananyagot, hiszen jól érti, mire van igazán szükségünk, és mire vagyunk képesek. Csak kérnünk kell: 'Add meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket, mindennapi leckéinket, házi feladatunkat.' Esetleg éppen egy haragos letorkolásra van szükségünk, amelyből nemcsak hosszútűrést és megbocsátást tanulhatunk, hanem szelídséget és udvariasságot is, olyan gyümölcsöket, amelyekkel nem születünk, hanem amelyeket csak a Szentlélek teremhet meg bennünk."

-Elisabeth Elliot-
kalmanpiroska, 2019. május 25. szombat, 11:28
Betkó András: Add meg kenyerünket - vallásos vers
közelegnek,
csak a szívük dobban: most, most jön ő!

Ah, de tovább megy az utcán jövő
és ők csalódnak újra, meg újra
s fölsír keblükben új kétség húrja.

S mire az óra újra üt megint,
reményét végkép veszti a kebel,
jövőbe a szem lemondón tekint
s a szívre bús gond dermesztőn lehel.

,,...Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben..."
imázik a legkisebb gyermek,
aludni tér, hogy melegedjen.
szegényke, úgy fázik, úgy dermed.
,,...A mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk!" - hangzik tovább szava
s egy percre kétséget, gondot szüntet
s visszhangként mondja rá az anya:
,,Oh, add meg Atyánk, add meg nékünk,
Meggyötörten, esengve kérünk!..."

És bús lemondással,
fásult megadással
vár tovább az anya.
Férje nem jött haza,
bár az éj rég beállt már.
Ah, tehát hiába vár,
hiába virraszt éhesen,
férje hazajön részegen
s újra kezdődik nyomoruk...

Künn léptek
maroka, 2019. április 23. kedd, 22:47
Betkó András : Add meg kenyerünket
ő!
Ah, de tovább megy az utcán jövő
és ők csalódnak újra, meg újra
s fölsír keblükben új kétség húrja.

S mire az óra újra üt megint,
reményét végkép veszti a kebel,
jövőbe a szem lemondón tekint
s a szívre bús gond dermesztőn lehel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,,...Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben..."
imázik a legkisebb gyermek,
aludni tér, hogy melegedjen.
szegényke, úgy fázik, úgy dermed.
,,...A mi mindennapi kenyerünket
add meg nékünk!" - hangzik tovább szava
s egy percre kétséget, gondot szüntet
s visszhangként mondja rá az anya:
,,Oh, add meg Atyánk, add meg nékünk,
Meggyötörten, esengve kérünk!..."

És bús lemondással,
fásult megadással
vár tovább az anya.
Férje nem jött haza,
bár az éj rég beállt már.
Ah, tehát hiába vár,
hiába virraszt éhesen,
férje hazajön részegen
s újra kezdődik nyomoruk...

- - - - - - - -
lilagondolatok, 2019. április 20. szombat, 10:48
Képek, videók
Mindennapi kenyerünk
tombika
2016. február 12. péntek, 12:47
Mindennapi kenyerünk.jpg
chillik
2015. augusztus 20. csütörtök, 17:38
Mindennapi kenyerünk
cipello
2015. augusztus 20. csütörtök, 12:24
Mindennapi kenyerünket
sacimama
2013. július 04. csütörtök, 20:24
0 OV mindennapi kenyerünk
lovaszmarika
2012. október 21. vasárnap, 15:56
mindennapi kenyerünket.BM
agica2004
2012. március 03. szombat, 18:12
Mindennapi kenyerünket ad
gigi55
2011. május 02. hétfő, 06:35
Mindennapi kenyerünket ad
kicsifecske
2010. november 22. hétfő, 12:20
Mindennapi kenyerünker _
sarkadykati
2010. április 21. szerda, 14:19
Mindennapi_kenyerunket ...
rochlitzne
2009. október 11. vasárnap, 10:35
Mindennapi kenyerünk!.jpg
szilvia108
2009. július 22. szerda, 11:50
mindennapi kenyerünk
zselic-var
2009. június 09. kedd, 16:38
Elhagytam a hajamat 2.jpg
fular
2010. január 10. vasárnap, 00:58
Dávid hajamat gyártja
lizzy_h
2006. szeptember 23. szombat, 11:00
Már csak a saját hajamat
breieranita
2006. augusztus 29. kedd, 10:30
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.