Belépés
2020. július 12. vasárnap | 28. hét | 194. nap | 07:33 | Izabella, Dalma
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Devizahitel
A svájci frankkal történő virtuális trükközés révén háromezer-milliárd forinttal csapták be az ügyfeleket és hatszázmilliárd forinttal az államot - írja a Legfőbb Ügyészségre eljuttatott feljelentésében a Devizaalapú Csalás Áldozatai csoport vezetője. Menyhért Péter 850 ezer forintos személyi hitelt vett fel, annak kérte ki az elszámolását, és jött rá a technológiában elbújtatott trükkös hibára. Ennek alapján állítja, felerészben egy agyafúrt csalás okozza a törlesztőrészletek drámai mértékű megemelkedését. Szerinte ez a ,,termékhiba" minden deviza­elszámolású forintkölcsönnél tetten érhető. - See more at: http://archivum.magyarhirlap.hu/leleplezodott-a-devizahiteles-csal as#sthash.yKjaUYUy.dpuf

Egy rejtett, a devizaalapú kölcsön elszámolásának technológiájában elbujtatott ,,trükkös hiba" okozza legalább felerészben a törlesztőrészletek drámai mértékű megemelkedését - állítja a Deviza Alapú Csalás Áldozatai (DAC) csoport vezetője. A leleplezése kapcsán Menyhért Péter feljelentést is tett. A ,,konstruktőrök" az átveréssel azt próbálják leplezni, hogy ők a forintkölcsönt valójában devizahitelként kezelik, és számolják el. A forint gyengülésére spekuláló, agyafúrt termékkel lényegében több százezer magyar háztartás nappalijába telepítettek egy olyan ,,bankjegykiadó automatát", amelyhez a háziasszonyok nem, csak a pénzintézetek fértek hozzá. (Egymillió-háromszázezer devizaalapú forinthitelt kötöttek Magyarországon - a szerk.) Ezzel elérték azt is, hogy a fizetések csak ideiglenesen állomásozzanak a lakásokban. A svájci frankkal történő virtuális trükközés révén legkevesebb háromezer-milliárd forinttal csapták be az ügyfeleket és hatszázmilliárd forinttal az államot - írja a Legfőbb Ügyészségre eljuttatott feljelentésében a DAC-csoport vezetője. - See more at: http://archivum.magyarhirlap.hu/leleplezodott-a-devizahiteles-csal as#sthash.yKjaUYUy.dpuf

Menyhért Péter, a civilszervezet vezetője az ügyészséghez is eljuttatta a bizonyítékait - See more at: http://archivum.magyarhirlap.hu/leleplezodott-a-devizahiteles-csal as#sthash.yKjaUYUy.dpuf

A devizaelszámolású forinthitelről Róna Péter, az Oxfordi Egyetem professzora már 2010-ben megállapította, hogy ,,hibás termék", s el is magyarázta, mi benne a hiba. A hiba az - fejtette ki -, hogy nem kölcsön. A polgári törvénykönyv szerint ugyanis a kölcsön mindig egy meghatározott, fix összeg, amelyet az adós rendelkezésére is kell bocsátani, az adósnak pedig ezt a ,,fix, meghatározott" összeget kell visszafizetnie kamattal vagy anélkül, a szerződése szerint. Miután azonban az árfolyamkockázat miatt azt nem lehet megmondani, mennyi lesz az a fix összeg, amelyet az adósnak vissza kell majd fizetnie, ezért ez a ,,kölcsön" nem is kölcsön.

A ,,hibás termék" persze közgazdasági fogalom, míg a polgári törvénykönyv a ,,hibás teljesítést" említi, tehát az emberi magatartást értékeli. A hibás termék - Léhmann György ügyvéd szerint - következésképp hibás teljesítést jelent, aminek alapján a szerződések kivétel nélkül semmisnek, sőt létre sem jöttnek tekinthetők. Ezt néhány ítéletben már ki is mondta néhány bíróság, ám a teljes zűrzavart jól jellemzi, hogy más bíróságok pedig a bankoknak adtak igazat, arra hivatkozva, hogy itt ,,devizahitelről" van szó.

Polgári jogi értelemben tehát a devizaalapú hitelt már ,,tetten érték". A Devizaalapú Csalás Áldozatai csoport vezetője, Menyhért Péter a termékben felfedezett egy ,,konstrukciós elszámolási hibát is", amelynek kapcsán azt is állítja, nem egysze­rűen hibás, hanem csalárd termékkel állunk szemben. A bankok saját bizonylatai bizonyítják - állítja a Legfőbb Ügyészségre eljuttatott feljelentésében - az egyenleghamisítást. Ez pedig leleplezi azt, hogy a törlesztőrészletek brutális mértékű megemelkedését csupán felerészben okozza az a sajnálatos körülmény, hogy a forint árfolyama a pénzpiacokon alulmaradt a svájci frankkal szemben. A ,,drágulás" 40-50 százalékban egy másik komponensnek, a csalásnak köszönhető - írja a beadványban.

Lapunknak nem feladata, hogy a cselekményt büntetőjogi szempontból minősítse, ám az állítólagos átverési trükk és Menyhért bizonyítékai a nyilvánosságra tartoznak.

A megértés érdekében nézzük meg, miként is működik egy devizaelszámolású forinthitel. Az ügyfél kap száz forint kölcsönt, amelyet tíz hónap alatt havi tíz forintjával kell visszafizetnie. A devizához kötöttség csupán annyit jelent, hogy a havi tízforintos törlesztés összege nem biztos, hogy pont tíz forint lesz. Ha a forint árfolyama tíz százalékkal erősödik, akkor ténylegesen kilenc forintot, míg ha tíz százalékkal gyengül, akkor 11 forintot kell megfizetnie - ám mindkét esetben tíz forintot írnak jóvá a havi egyenlegében. A tizedik hónap végén - ha kölcsönről van szó - a tartozásnak el kell fogynia. Mint a példából látszik, az árfolyamnak csak és kizárólagosan az aktuálisan megfizetendő törlesztőrészlet nagyságához van köze - és semmi köze nincs az ügyfél tartozásának egyenlegéhez. Ennek a tételnek az ismerete alapvetően szükséges az átverés megértéséhez.
Most nézzük meg, hogy a leírt példához képest mi történik a valóságban. A logikus az lenne, hogy mivel az ügyfél a kölcsönt forintban kapta, és azt forintban is törleszti, akkor az egyenlegét (a fennálló tartozása aktuális értékét) is forintban tartsák nyilván. (Ha így lenne, az ügyfélnek persze még feltűnne, hogy miközben fizet, a tartozása nem biztos, hogy csökken. Az ismert reklám szövege alapján, ,,mert hülye azért nem vagyok".)
Legyen az ügyfél kölcsöne száz forint, amit a bank forintban nem közöl vele, hanem csak svájci frankban. Példánkban legyen egy svájci frank tíz forint. A bank a havi záróegyenlegben azt közli az ügyféllel, hogy tíz svájci frankkal tartozik, s ez a tíz svájci frank lesz az ügyfél nyitóegyenlege is. És amikor eljön a következő törlesztés időpontja, megváltozik az árfolyam is, a forint húsz százalékkal meggyengül a svájci frankhoz képest. Ebből az következne, hogy a banknak a százforintos tartozást hozzá kellene igazítania a svájci frankban vezetett egyenleghez, mert a svájci frank ebben az ügyletben nem valóságos pénz, csupán egy nyilvántartási eszköz. Ha ezt megtenné, akkor a húszszázalékos árfolyamgyengülés miatt a száz forint valóságos pénztartozás nyilvántartási értéke nyolc svájci frankra csökkenne.

A banknak - egy kölcsönszerződés esetén - ezt kellene tennie, de nem ezt teszi. Hanem változatlanul hagyja az egyenlegben a 10 svájci frankot, ám az árfolyamgyengülés miatt így a 10 frankból rögtön 120 forintos tartozás lesz. Később pedig ezt a havonta így meghamisított egyenleget görgeti tovább újabb hamisításokkal megspékelve. Ez a folyamat kis forintgyengülés esetén kis csaláshoz (és kis profithoz), nagy forintgyengüléskor nagy csaláshoz (nagy profithoz) vezet.

A bank tehát nem a valósághoz igazítja a saját nyilvántartását, hanem a hamissá tett nyilvántartáshoz szabja a megfizetni rendelt valóságos pénzt - így teremt virtuális pénzből tényleges tartozást.,,Az agyafúrt hibás műveleti trükkel a pénzügyi szolgáltató hónapról hónapra becsapja az adóst, mert kétszer akkora összeg után szedi a kamatköltség hasznát, másrészt folyamatosan becsapja az államot is, mert a trükkös módon előállított árfolyamnyereségről nem ad számlát, és azt így nem is számolja el a bevételei közt" - állítja Menyhért Péter.
Ez az apró műveleti hiba Menyhért 850 ezer forintos személyi kölcsönét 342 921 forinttal drágította meg (lásd táblázatunkat). A műveleti hibának mégsem nevezhető megkárosítás okozza, hogy tartozásunkban a tőke nőni fog, amikor a forint árfolyama gyengül, s az adósnak akár egyetlen nap alatt 104 366 forint kárt okoz. (Menyhért tartozása 2009 januárjáról 2009 februárjára 825 ezerről 929 ezerre nőtt, annak ellenére, hogy az ak­tuális törlesztőrészletét a bank előírásai szerint hiánytalanul megfizette.)

Ám ez csak az átverés egyik tétele, amelynek bizonyítékát a bank által kiállított bizonylatok adják. A másik logikusan következik az elsőből. Mivel a hamis - a valóságosnál magasabb - egyenlegből vezetik le az aktuá­lis tőkerészt, a tőke nagyságától függő, százalékban meghatározott kamat és kezelési költség összege is magasabb lesz a ténylegesnél.

A feljelentő szerint a pénzügyi szolgáltató ezzel a sajátos ,,kölcsönkezeléssel" az államot is becsapja. A tőke rejtett megemeléséből származó árfolyamnyereségről ugyanis az adós számlát, bizonylatot nem kap, okkal feltételezhető tehát, hogy ezt az adóhatóságnak sem vallja be. Menyhért kölcsönének adatait kivetítve a teljes devizaalapú forinthitel-állományra (6800 milliárd forint), a szolgáltatók legkevesebb háromezermilliárd forinttal csaphatták be az adósokat és hatszázmilliárd forinttal az államot.

,,A pontos kár - magyarázza Menyhért - csak a szerződések egyedi, egyenkénti átvizsgálásával mérhető fel. Civilszervezetünknek nyolcezer tagja van, akiknek a szerződései gyakorlatilag az összes olyan pénzügyi szolgáltatót lefedik, amelyek ezt a terméket kínálták. Számos szolgáltató szerződését áttekintettük, ennek alapján bizonyított tény, hogy ez a trükközés valamennyi szerződés esetében fenn áll. Az agyafúrt terméket bizonyosan nem a bankok találták ki. Ilyet csupán egy boszorkánykonyhában lehet kifejleszteni. Számomra úgy tűnik, hogy a csalók nemcsak az ügyfeleket és az államot, hanem magukat a bankokat is átverték. Felmerül a kérdés, melyik boszorkánykonyhában dolgozták ki ezt a pénzpiaci szörnyszülöttet."

A feljelentő véleményéhez annyit hozzáfűzhetünk: ez a magyar specialitás - nevezzük hamis bankgulyásnak - igazi hungarikum. Lényege abban foglalható össze, hogy a bankok devizaelszámolású kölcsönként valójában egy tőzsdei befektetési típusú, hazárdnak látszó terméket fejlesztettek ki. Azért csak hazárdnak látszót, mert a svájci frank gyengülésének az esélye annyi volt, mint annak, hogy holnap arra ébredünk, a nap nem keleten, hanem nyugaton kél. Mindenesetre elvben előfordulhatott volna az is, hogy a 6800 milliárdnyi forint egy pillanat alatt köddé válik, vagyis ebben az esetben nem a hiteleseket, hanem a betéteseiket nullázzák le a szolgáltatók.
Hogy e termék igazi arcát leplezzék - vagyis azt, hogy a kölcsönnek álcázott forintterméket úgy számolják el, mintha az devizahitel lenne, s azt is hamisan -, az alábbi logikai példát hozzák fel. Vegyünk egy tízmillió forint összegű devizaelszámolású forinthitelt, amelyből az adós egymillió forintot törlesztett, tehát még kilenccel tartozik. A svájci frank váratlanul ,,összeomlik", a 240 forintos árfolyam tíz forintra zuhan. A ránk sózott termék banki elszámolási módszere szerint ebben az esetben a tartozásunk 375 ezer forintra csökkenne.

Köddé válna.
Lehetséges ez egy kölcsönnél?

Ugye, nem. Valójában persze az árfolyam drámai mértékű megváltozása nem az adósságot tüntetné el - az maradna továbbra is kilencmillió forint -, csupán az aktuális törlesztőrészletünk összege csökkenne a töredékére. E példa önmagában is leleplezi az átverést, hogy a bank, amely papíron egy devizaelszámolású forinthitelt adott, azt valójában - előttünk titkoltan - devizahitelként, csalási trükközéssel számolja el.

Ehhez az ügylethez azonban a svájci franknak semmi köze nincs. A jó hírnevét sértené, ha lenne.
- See more at: http://archivum.magyarhirlap.hu/leleplezodott-a-devizahiteles-csal as#sthash.yKjaUYUy.dpuf

A fenti táblázatot Menyhért Péter 850 ezer forintos személyi kölcsönének banki elszámolása alapján készítettük. A táblázat pőrén mutatja be a csalást. Az ügyfél havi egyenlegét svájci frankban nyilvántartó harmadik oszlopban a záró- és nyitótételnél különböző számoknak kellene állniuk, mivel az eltérő árfolyamok miatt a svájci frankos nyilvántartás tételeinek is eltérőnek kellene lennie. Ezzel szemben itt egyforma adatokat találunk. Itt bukik ki a hiba, vagyis elmarad a nyilvántartás aktualizálása, ez emeli meg rejtett módon a tartozást.
A táblázat negyedik oszlopában tüntettük fel az ügyfél valóságos egyenlegét forintban. Itt a záró- és nyitótételnek meg kellene egyeznie, ám mint látható, nem egyezik meg, az ügyfél tartozása - miközben fizet - nem csökken, hanem nő.
A táblázatunk utolsó oszlopában az ügyfél megkárosításának havi tételeit tüntettük fel néhány hónapban. Ez összességében az ötven hónap alatt 342 921 forint volt. Az államot az árfolyamnyereség-adó elmaradása miatt 68 584 forint kár érhette. - See more at: http://archivum.magyarhirlap.hu/leleplezodott-a-devizahiteles-csal as#sthash.yKjaUYUy.dpuf


Link
tripike, 2015. január 15. csütörtök, 08:22
Címkék: Legfőbb Ügyészségre, Devizaalapú Csalás Áldozatai, Menyhért Péter, Deviza Alapú Csalás Áldozatai, Róna Péter, Oxfordi Egyetem,
Kommentek
Krónika 3. rész (vagyongazdálkodás, jelnyelv)
lakásokbanBöröcz László (Fidesz) kijelentette: aki most állami tulajdonú lakásban él és nem tudja megvenni a lakást, de továbbra is ott szeretne élni, tovább tudja fizetni a bérleti díjat egy utódszervnek. Mindenki biztonságban van - tette hozzá.A vitát ezt követően az elnöklő Hiller István lezárta.Államtitkár: az eszközkezelő teljesítette a feladatátFónagy János államtitkár zárszavában elmondta: a mostani vita nem alkalmas arra, hogy az elmúlt években kialakult devizahiteles helyzet mindent okát és felelősét megtalálják, de a tények alapján azoknak az intézkedéseknek az eredményességét, amelyeket a polgári kormány a lehetetlen helyzetbe került családok megsegítésére tett, nem lehet vitatni. Az eszközkezelő elérte a célját, teljesítette a feladatát - vélte.

Megerősítette: "senki nem kerül az utcára", akik nem vették meg a lakást, amelyben élnek, bérlőként továbbra is maradhatnak.

Azt kérte az ellenzéktől, hogy az önkormányzatokkal való megegyezést
velemenyezd, 2020. június 04. csütörtök, 14:51
Krónika 2. rész (vagyongazdálkodás)
kérdésekben, valamint a barnamezős területeken megvalósuló beruházások ösztönzéséről.

Államilag kiemelt érdeknek nevezte ezen területek fejlesztését, szólt ugyanakkor arról, hogy ez nem érinti az építési övezetek általános szabályait. Ha az önkormányzat meghatározza az övezeteket és azok hasznosításának célját, akkor a kormányhivatal csak azzal összhangban hozhat döntéseket - mondta.Jobbik: állami bérlakásokra van szükség

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) bírálta a kormány devizahitelesekkel kapcsolatos intézkedéseit, köztük az eszközkezelőt is, megjegyezte ugyanakkor, hogy ennek tevékenységes talán a többi intézkedésénél jobb szándékú.

Kijelentette: ha nem "simogatnák" a bankrendszert, a probléma sem állt volna elő.

Bírálta a kedvezményes lakásáfa kivezetését , mert szerinte ez 20-25 százalékkal veti vissza a lakásépítést, és üdvözölte, hogy azt a barnaövezetekben visszahoznák. Azt javasolta ugyanakkor, hogy ezen területeken épüljenek bérlakások.MSZP: az
velemenyezd, 2020. június 04. csütörtök, 14:12
Krónika 7. rész (azonnali kérdések)
pénzügyminisztertől, miért "szabotálja el" a fiatalok lakáshoz juttatásának programját a kormány.

Óriási hiányosságnak nevezte, hogy ez a cél nem szerepel a jövő évi költségvetésben, mondván, egy "tipikus élethelyzetben lévő magyar fiatal" nem tudja kihasználni a csok kedvezményét, miközben "brutális" lakbérleti díjakkal kell szembesülnie.

Válaszában Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta: a kormánynak először a több mint egymillió családot érintő devizahitel-problémát kellett kezelnie, csak ezt követően, 2015-ben indulhatott el egy valós otthonteremtési program.

Ennek elemeként említette a családi otthonteremtési kedvezményt és a családvédelmi programot, akárcsak azt, hogy az új lakások teremtését csökkentett áfával támogatja a kormányzat; mindezeket a cél felé tett komoly lépésnek nevezte.

Viszonválaszában a képviselő azt hangsúlyozta: a kormányzatnak nincsen üzenete a több százezer albérletben élő fiatalnak, "vegytiszta neoliberális módon
velemenyezd, 2020. június 02. kedd, 17:32
BÉT - Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten
4,8 százalékos GDP-növekedést vár, az infláció 3 százalékon maradhat, a költségvetési hiány idén 3,8 százalék, jövőre 2,9 százalék lehet. Az elemzői konszenzus idén 5 százalékos deficitet vár.

A héten - a hivatalos közlemény szerint más fontos vezetői megbízatása miatt - lemondott posztjáról Nagy Márton, az MNB alelnöke. A monetáris politikával kapcsolatos feladatokat Virág Barnabás, míg az nhp és nkp programok vezetését Patai Mihály veszi át. Nagy Márton dolgozta ki többek között a lakossági devizahitelek forintra váltásának konstrukcióját, illetve gyakran reagált a piaci folyamatokra a nyilvánosság előtt. Megszólalásai általában piacmozgató hatással bírtak, mivel a szereplők meghatározó stratégaként tekintettek rá a jegybankon belül - írja elemzésében az Equilor.

A monetáris tanács keddi kamatdöntő ülésén nem változtak a kamatszintek, és nem volt új bejelentés sem. Az egyhetes betéti eszköz 0,9 százalékos szintjét megfelelőnek tartja a jegybank. A közlemény utolsó bekezdése tartalmában
velemenyezd, 2020. május 31. vasárnap, 07:10
Teljesítette a kitűzött célokat, megszűnhet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
meg úgy a többmilliós hiteltartozásától, hogy továbbra is az otthonában maradhatott. Az elmúlt évek hatékony gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően a bérlők többségének helyzete stabilizálódott, így az érintettek 2019-ben lehetőséget kaptak arra, hogy újból tulajdonosaivá váljanak korábbi otthonuknak- írták.

A kormány által kitűzött cél, miszerint lehetőleg minden család saját otthonban élhessen a Nemzeti Eszközkezelő Programban sikeresen teljesült. Tízből kilenc, korábban bajba jutott devizahiteles ugyanis visszavásárolta otthonát, így a nemzetközileg is egyedülálló intézkedés közel 28 ezer család lakhatására vonatkozóan biztosított megnyugtató és végleges megoldást.

A visszavásárolt ingatlanok következtében a NET Zrt. ingatlanportfoliója jelentősen csökkent, feladata átalakult, ezért a hatékony állami vagyongazdálkodás szempontjait figyelembe véve időszerűvé vált a társaság működésének felülvizsgálata. Ennek eredményeként a benyújtott törvénytervezet javasolja a NET törvény hatályon kívül
velemenyezd, 2020. május 27. szerda, 08:41
Koronavírus - Az ÁKK módosította a 2020. évi finanszírozási tervét
419 milliárd forinttal 3669 milliárdról 4088 milliárd forintra emelte a bruttó intézményi forintkötvény kibocsátások tervezett volumenét 2020 egészét tekintve. Mindezt döntően a fix államkötvény aukciók idén áprilistól bevezetett heti aukciós gyakoriságára építve, a 3 és 5 éves kötvények mellett fenntartva, és a piaci lehetőségek szerint növelve a 10, 15 és 20 éves papírok kibocsátását. Másrészről módosította az áprilisi tervekben szereplő 4 milliárd euró keretösszegű nemzetközi devizakötvény és devizahitel kibocsátási keretet 4 milliárd euró nemzetközi devizakötvény és 0,5 milliárd euró nemzetközi pénzügyi intézményektől igényelt hitel keretösszegre, amellyel az államadósság átlagos futamidejét és a befektetői diverzifikációt kívánják növelni.

A 4 milliárd forintos keretből már áprilisban megvalósított 2 milliárd euró devizakötvény kibocsátás után továbbra is tervben van Zöld Kötvények kibocsátása, euróban, japán jenben, és amennyiben erre lehetőség adódik kínai jüanban. Az elmúlt évek gyakorlatának
velemenyezd, 2020. május 26. kedd, 15:53
Koronavírus - Bankszövetségi-elnök: Magyarországnak most jó esélye van jól teljesíteni
csökkent a nem teljesítő hitelek aránya. Ez így együtt mind támogatja a szektor stabilitását, kedvező alapot teremt a gazdasági fejlesztésekhez - összegezte Jelasity Radován.

Kitért arra is, hogy az elért eredményekkel mindeközben a magyar bankszektor sereghajtóból a régió éllovasává vált. A tőkeerő jelentősen nőtt, mert az elmúlt évek nyereségeit a tulajdonosok nem vették ki, hanem visszaforgatták a bankszektor fejlesztéseibe. Ez idő alatt ráadásul a pénzintézetek nemcsak részben finanszírozták a devizahitelek jól időzített forintosítását, hanem sikeresen menedzselték a folyamatot, amivel a teljes magyar gazdaság sokkal jobb helyzetből nézett szembe az új válsággal. "A kormányzat, az MNB és a szektor együttműködése olyan előremutató termékeket hozott létre, mint a Babaváró hitel vagy a Növekedési hitelprogram (Nhp), amelynek legújabb konstrukciója, az Nhp hajrá az első tapasztalatok szerint a korábbiaknál is népszerűbb lehet" - sorolta. A közös erőfeszítések nyomán pedig létrejöhetett az azonnali
velemenyezd, 2020. május 26. kedd, 14:02
Krónika 2. rész (Kúria-beszámoló)
Jobbik: nem szabad a devizahitelesek ügyét félretenni!

Varga-Damm Andrea, a Jobbik vezérszónoka annak a véleményének adott hangot, hogy amikor bíróságokról van szó, akkor az igazság és a szolgáltatás fogalmától nem lehet eltérni. Az igazságra való törekvés elsődleges, így ha az intézményrendszer vagy a politika befolyása ezt veszélyezteti, akkor nem beszélhetünk demokratikus jogállamról, a szolgálat pedig azt jelenti, hogy a bírák szolgálják a törvényeket, az igazságot és a társadalmat, mert enélkül nincs bizalom az igazságszolgáltatás felé - fejtette ki.

A Jobbik képviselője a devizahitelesek ügyet emelte ki, arra kérve a Kúria elnökét, hogy amíg az utolsó szerződés érvényben van vagy a végrehajtások nem fejeződtek be, ne tegyék félre ezt kérdést. Hangsúlyozta: a pénzügyi intézmények nem jártak el tisztességen, félrevezető információkat adtak az adósoknak.

Az új polgári perrendtartás kérdésében a jogalkotót bírálta, mert szerinte számos kérdésben nem a Kúriának kellene jogegységi munkát
velemenyezd, 2020. május 06. szerda, 12:01
Képek, videók
O.V.-devizahitel.jpg
agica2004
2015. május 18. hétfő, 17:51
Devizahitel.jpg
cipello
2015. január 05. hétfő, 18:56
devizahitel.jpg
wiwat
2013. június 26. szerda, 04:46
Devizahitelek Egy jó nagy
cipello
2012. január 10. kedd, 18:28
Ügyészség.JPG
cs-gyurka
2009. augusztus 24. hétfő, 21:36
Ügyészség
driszkili
2006. október 31. kedd, 19:38
A sztlinizmus áldozatai
gezemice1949
2016. január 23. szombat, 15:45
II.v.h. áldozataiért.JPG
drozdikata
2011. november 15. kedd, 20:39
Móvári sortűz áldozatai 5
bodajne
2011. november 10. csütörtök, 13:10
I.világh. áldozatai.jpg
drozdikata
2011. október 30. vasárnap, 02:34
express lift áldozatai
juditmama
2011. január 23. vasárnap, 12:30
Sztalin áldozatai.jpg
farkas1945
2010. november 16. kedd, 17:54
Bombázások áldozatainak e
szjozsefm
2009. szeptember 20. vasárnap, 17:37
2131 - A háború áldozatai
takacsandrea3
2008. május 03. szombat, 20:34
A Concorde áldozatainak e
repulestorci
2007. szeptember 26. szerda, 13:41
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.