Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 05:01 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A keresztfa tövében letérdelek én,
A keresztfa tövében letérdelek én,
Kezemben a könyvvel imádkozom én.
A feszületről Jézus néz le rám,
Arca fájdalomban úszik, de mosolyog reám.
Halkan kérdezem, miért?
Ő csak annyit mond: érted, s mindenkiért.
Bár ne tennéd, Jézusom! Kiáltok fel én,
S erre kérdezi Ő csendben, miért?
Mert hatalmadnál fogva leigázhattad őket,
Kik gyűlöletből kereszthalálra ítéltek!
Valóban. - szólt Jézus. - De én szeretetből teszem ezt értetek,
Mennyei Atyám nem akar megölni benneteket!
De Téged igen, Uram? - kérdeztem.
Így volt megírva. - válaszolta.
Nem értem. - mondottam.
Jézus válaszolta: Nem kell értened, csak hinned,
Hogy megváltottalak, neveden szólítottalak.
Hogyan Uram? - kérdeztem.
Vállamon bűneidet vittem, s mikor meghalok, azokat
Mennyei Atyám elé viszem. - Jézus mondotta.
Nem értem, Uram! - válaszoltam.
Nem baj. De elhiszed? - kérdezte Jézus.
Hiszem Uram! Mert Te Magad mondtad!
A keresztfa tövében letérdelek én,
Átgondolom bűneim, és megbánom azokat én.
suzymama, 2017. október 27. péntek, 18:04
Címkék: Mennyei Atyám, Hogyan Uram, Hiszem Uram, Mert Te Magad, keresztfa tövében, könyvvel imádkozom,
Kommentek
Az én imám . . .
Mennyei Atyám ! Te ismered az én gyenge ,
nyugtalan , könnyen elcsüggedő szívemet , és
én is ismerem a Te szerető és könyörülő
atyai szívedet . Eljövök Hozzád ebben
az esti órában és kérlek , ne hagyj el engem .
Erős kezed tartson erősen . Segíts , hogy végig
megálljak a hitben , míg el nem érkezem az
örökkévalóságba , ahol szemtől szembe láthatlak majd .

Ámen

Bédné Marika : 2018 . 12 . 07 . 20 : 04
bedmarika47, 2018. december 07. péntek, 20:08
1. adventi hét csütörtök 12-06
örökké megmaradó Szikla! Letaszította a magasban lakókat, és a büszke várost megalázta, földig alázta, a porba sújtotta, úgyhogy most láb tiporja, a szegénynek lába, a szűkölködők talpa.
Ez az Isten igéje. Iz 26,1-6

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki az Atya akaratát cselekszi, az eljut a mennyek országába.
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! - jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.
Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle."
Ezek az
maroka, 2018. december 06. csütörtök, 13:36
1. adventi hét kedd 12.04
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az ajándékozó Isten Lelke megnyugszik az Izáj törzsökéből származó Megváltón, akinek országa a békesség országa lesz.
Az eljövendő Messiásról így szól a próféta:
Azon a napon: Vessző kél majd Izáj törzsökéből és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség lesz csípőjén a kötő.
Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú és az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és
maroka, 2018. december 04. kedd, 08:21
Megtérő Ima
A Biblia tanítja: a hitünkről megvallást kell tennünk. Ezért az imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki HANGOSAN TELJES HITTEL:

"Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. Azt mondod az Igében:

,,Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz." (Róm. 10,9.)

Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.

Hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért.

Hiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.

Kérlek Jézus Krisztus, legyél az én Uram!

Kérlek Jézus Krisztus, legyél az én Megváltóm!

Kérlek Jézus Krisztus, legyél az én Gyógyítóm!

A Te Igéd szerint: ,,Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre." (Róm. 10,10.)

Én hiszem a szívemben és most a számmal is
dandej, 2018. december 01. szombat, 13:57
A végső dolgok előtt alázattal meghajolva - Csaba atya ....
Még negyven nap és Ninive elpusztul! Jónás szavára a niniveiek nem kétségbeestek, hanem bűnbánatot tartottak! A végső dolgokról szóló jövendöléseknek nem az a célja, hogy félelmünkben összekuporodva elbújjunk s feladjuk elkezdett munkánkat, hanem az, hogy bűnbánatot tartva, javainkat egymással megosztva megtérjünk és még nagyobb lendülettel végezzük mindazt, mit Isten jónak látott ránk bízni! Jézus Krisztus szemünkbe nézve, mosolyogva nagyon sokszor mondta, hogy ne féljünk, hanem bízzunk a mennyei Atyánkba, kinek gondja van az ég madaraira, a mezők virágára, aki felkelti napját jókra, gonoszokra egyaránt! Testvéreim, mi nem a kishitűség lelkét kaptuk, hanem hegyeket mozgató erőt, felhívást Isten országának építéséhez, az evangélium hirdetéséhez a világ végéig!
Isten angyala ha személyesen, bizalmasan elmondaná, hogy holnap itt a világ vége, én azonnal kiállnék a reményt hirdetve, mert meg vagyok győződve, hogy Teremtőnk ki ily sok szépet ajándékozott, ki megteremtett bennünket egymásnak, magának, ennyi
maroka, 2018. november 29. csütörtök, 12:18
Szent I. Kelemen pápa és vértanú 11.23
Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának."
Ő tovább kérdezte őket: ,,Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt mondta neki: ,,Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Ezek az evangélium igéi. Mt 16,13-19

- Wikipedia oldalon
Szent I. Kelemen pápa a hajósok, kalaposok, márványfaragók,
maroka, 2018. november 23. péntek, 16:16
33. évközi hét péntek 11.23
19,45-48
.........

Imádság
Urunk Jézus Krisztus! Te az utolsó vacsorán úgy rendelted, hogy életed folytatódjon tanítványaid, követőid életében, a mi életünkben. Szent tested az Atyának szóló áldozat és nekünk adott ajándék, amely által áldozatod naponta megújul és életed bennünk folytatódik. Az általad adott csodálatos kenyér keresztény életünk forrása. Élj bennünk! Táplálj minket! Segíts, hogy áldozatodhoz kapcsolódva mi is felajánljuk életünket a mennyei Atyának.

Jeruzsálembe érkezvén Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból. Olyan határozottsággal és magabiztossággal cselekszik, hogy senki sem próbálja őt megakadályozni ebben. E cselekedetével Jézus mintegy birtokba veszi a templomot, az ő Atyjának lakóhelyét, az imádság házát és visszaadja azt eredeti rendeltetésére. Ugyanennél a jelenetnél János evangélista kiemeli Jézus szavait: ,,Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" (Jn 2,16).
maroka, 2018. november 23. péntek, 16:09
Napi ige 11.21 A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a ......
,,Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."
...................
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus azokat nevezi anyjának és testvéreinek, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik
Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: ,,Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled."
Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ,,Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ,,Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám
Ezek az evangélium igéi. Mt 12,46-50

OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből
Örvendj, Sion leánya, íme, eljövök!
Örvendj és ujjongj, Sion leánya, mert íme, eljövök majd
maroka, 2018. november 21. szerda, 14:12
Képek, videók
Mennyei atyam....
borigit
2015. január 18. vasárnap, 15:29
Mennyei Atyám, .....jpg
margoboszi
2010. augusztus 07. szombat, 16:52
hogyan.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:47
Hogyan légy boldog.jpg
pacsakute
2018. február 23. péntek, 21:31
Azon gondolkodtam, hogyan
cuppika59
2017. augusztus 12. szombat, 10:17
Azon gondolkodtam hogyan
cuppika59
2017. augusztus 12. szombat, 10:15
nem tudom hogyan ....jpg
dnemethk
2017. március 19. vasárnap, 17:06
Hogyan használható a sál
sanci81
2016. március 20. vasárnap, 14:26
m_hogyan mondjam el png
erzsikepuskas
2016. január 18. hétfő, 14:37
hogyan.jpg
melindaaah64
2015. november 26. csütörtök, 18:16
hogyan.jpg
lenke1964
2015. október 04. vasárnap, 10:52
szakitas_utan_hogyan_t ova
lenke1964
2015. szeptember 16. szerda, 15:58
Nem hiszem.
alvaro-hopihe
2018. augusztus 16. csütörtök, 12:53
hiszem hogy a jó.jpg
sz719eszter
2018. május 10. csütörtök, 16:03
Azt hiszem...
sanci81
2017. augusztus 12. szombat, 16:35
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.