Belépés
2020. július 10. péntek | 28. hét | 192. nap | 18:48 | Amália
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A magára hagyott nemzedék árulói
(Ajánlom ezen alábbi írásom elolvasását, különös tekintettel a Magyar Nyelvőr nyelvőrködés mögé megbújó kioktatásaira!)
-
El lehet képzelni milyen nagyon elkeserített ez az egész politikai helyzet, amikor arról olvastam, hogy 1999-től Bauer Béla volt az Ifjúsági és Sportminisztérium ifjúsági ügyekért felelős helyettes államtitkárának szakértője. Az a Bauer Béla, aki - az alábbi újságcikk tanúsága szerint (megjelent a SZÁMALK-ban, a Karrier-Munkaerő c. rovatban, 2001. január 24-én) - elnyerte akkoriban az ,,ÉV EMBERE" kitüntető címet.
Az a Bauer Béla, aki az egész Felnőttképzési Atlasz létrejöttében ügyködött a Német Népfőiskolai Szövetséggel. Hogy miért lett agyonhallgatva az egész ,,projekt", azt nem tudhatjuk meg talán soha.
Végül is nem hinném, hogy történt valami érdemleges, valami olyan, aminek jótékony hatását megérezte volna az akkori ifjúság? Pedig Bauer érdemeit is hosszan sorolják a mellékelt újságcikkben. Pont, mint a Nemzeti Konzultációs Testület tudós konzulenseiét az internetes wikipédiában. http://furaila.xfree.hu/260817 (Az ÉV EMBERE)
Amikor, pedig 2001-ben valakitől kölcsönkaptam az ,,IFJÚSÁG 2000 GYORSJELENTÉS" című kiadványt és abban megláttam Bauer Béla nevét, mint az egyik szerkesztőjéét, már tudtam, hogy végérvényesen leírták egész nemzedékemet.

http://furaila.xfree.hu/260817_ (Gyorsjelentés...)

Minket, vagyis korosztályom maradékait magára hagyta és fogja hagyni a jövőben is a magát baloldalinak, vagy jobboldalinak valló politikai ,,elit".
*
Ekkor értettem meg azt is, hogy miért volt a főiskolán olyan szálka a személyem Bauer Bélának, Hidy Péternek és Agárdi Péternek. Ekkor értettem meg mindazt a negatív megkülönböztetést (diszkriminációt) amivel igyekeztek a főiskoláról kiebrudalni. Lehetőleg úgy, hogy szerintük: a ,,továbbtanulási alkalmatlanság"-om bebizonyosodjon...
*
Én meg kitartóan küzdöttem... miközben magánéleti tragédiák sorát kellett átélnem.
Egy valamivel nem számoltak, mégpedig azzal a szellemi tőkével, amivel felvérteződtem, mire végre felvételt nyertem az egyetem főiskolai karának levelező tagozatára! Nekem, szinte minden témából már ,,kész" dolgozataim voltak és csak fel kellett azokat frissíteni az új ismeretekkel.
*
Visszatérve a Felnőttképzési Atlaszra, még az is eszembe jutott, hogy talán azért vágtak bele a ,,projektbe" - eleinte belevéve engem is - mert én választottam ezt a szakdolgozati témát 1997 októberében. Hiszen, én voltam az, aki Dr. Csoma Gyula andragógia professzornak átadtam a kézzel megírt témaválasztásomat - felkérve őt ezzel arra, hogy legyen a konzulensem...
http://furaila.xfree.hu/260817 (Diplomaterv)
*
Tiszteltem őt, egész életművéért. Úgy voltam vele is, mint Pozsgayval. Nem érdekelt a politikai irányultsága, mert azt néztem, hogy milyen, mint EMBER. Nekem ők rokonszenvesek voltak emberileg és kész.
De, hogy mi történhetett azután, hogy átadtam Csoma Gyulának a szakdolgozati témaválasztásomról írott feljegyzést, azt már megint csak találgathatom.
Mert NEM ő lett a konzulensem. Talán, felháborította Agárdit és társait a témaválasztásom? Talán, mert féltek (a magukat szocialistának meg liberális-demokratának mondogató főiskolai oktatók) hogy még a szakdolgozatomban majd leleplezem őket?
Mármint azt, hogy ők voltak az elsők, akik piacosították az oktatást és a kultúrát - kirekesztve ezzel pont azt a réteget a kulturálódásból és az oktatásból, felnőttképzésből, amelyiket ,,munkás-paraszt" helyzetben ért a rendszerváltozás.
*
Itt szeretnék utalni Hoffmann Rózsára, a 2005-ben létrehozott Nemzeti Konzultációs Testület egyik tagjára, aki szintén az oktatás piacosításának szükségességéről cikkezett a rendszerváltozásban.
"" Dr. Hoffmann Rózsa 1948-ban született (Bajnai Rózsaként) Balatonfüreden, és Budapesten végezte tanulmányait.
Az ELTE-BTK-n szerzett - francia-orosz szakos - középiskolai tanári diplomát 1971-ben. Doktori fokozatot 1985-ben ért el. 1995-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézetének intézetvezető egyetemi docense lett. 2003 ősze óta a Mester és Tanítvány című pedagógiai folyóirat főszerkesztője. Tudományos munkásságát fordítóként kezdte és első írásait a '80-as évek elején a Szovjet Irodalom című folyóirat közölte. Pl. neki köszönhetően vált magyarul is olvashatóvá Jurij Guszev: ,,A szocialista forradalom korának irodalma" című műve. Később, az akkoriban (1991) liberálisnak számító Magyar Hírlapban a saját gondolatait közli ,,Piacgazdaságot a tanárképzésben" címmel.
Közéleti tevékenységének köszönhette, hogy Orbán Viktor meghívta a Testületbe.
Politikai pályafutását a rendszerváltozás előtt, a Magyar Szocialista Munkáspártban kezdte. 1988-ban lépett ki. 2003 óta a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tagja, 2009-ben a Kulturális Tagozat elnöke lett. 2006-tól országgyűlési képviselő a KDNP-frakcióban."" Bővebben itt olvashatunk róla:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hoffmann_R%C3%B3zsa
*
*
A '80-as évek munkásai, az un. szocializmus idején, a társadalom peremére lettek taszítva (kontraszelektálva).
Mert, arra senki nem akar emlékezni, hogy az 1980-as munkás-parasztja nem azonos azokkal, akik 1945 után megvalósították a proletárdiktatúrát. Hanem, bizony, sokkal inkább azonosak azokkal, akiken megvalósult az!
Hiszen, a fényes-szelek munkás-paraszt nemzedékének "felemelésével" egy-időben megtörtént azok ,,felhozása" is, akik többnyire nem véletlenül voltak ,,alul".
Belőlük, a ,,felhozottakból" lett az a gátlástalan - politikailag teljesen elvtelen módon - a hatalmat feltétel nélkül kiszolgáló réteg, amelyik segítségével diktatúrává lehetett változtatni a szocializmust.
Ennek a politikai diktatúrának volt ,,köszönhető" az a helycserés támadás, amivel 1945 utáni, de legfőképpen 1956 utáni évtizedekben helyet cserélt a munkás-parasztsággal.
Hogy ez mekkora tragédia, óriási ellentmondás volt, bizonyítja, hogy a szocialisták rendszerváltozás utáni, egyik oktatási minisztere: Báthory Zoltán is ezt a taglalja a "Tanulók, iskolák, különbségek (Egy differenciális tanuláselmélet vázlata)" című könyvében. Megjelent: 1992-ben a Tankönyv Kiadónál.
Báthory Zoltán olyan statisztikai adatokra hivatkozik ebben, a mások munkáját is összegző könyvében, melyek azt bizonyítják, hogy az 1980-as évek szakmunkás rétegének gyermekei teljesítenek a legrosszabbul az iskolákban. A továbbtanulási arányuk egyre kisebb... Az okokat "kutatva" megállapítják a szerzők: a szegénységgel, a megélhetés szempontjából halmozott hátrányos helyzettel magyarázhatók az "alul teljesítések" (vagyis: képességeik szerint többre lennének képesek).
*
Ez a tény egy másik, politikai ellentmondásra hívta fel a figyelmet, ami miatt - több írásomban is - fel kellett tennem régi-új kompetenséknek a nagy KÉRDÉST:
- ,,Hogyan lehetséges, hogy a Magyar Népköztársaságban, az uralkodó osztálynak kikiáltott munkásosztályhoz tartozó népesség volt az 1980-as években a legszegényebb?"
Erre az ellentmondásra is kaptam részleges magyarázatot a főiskolán, az egyik kultúraközvetítés elmélete c. szakirodalmi jegyzetből.
A szerző, egyetemi tanár az "értelmiségi" fogalmára és "funkciójára" keresett és talált magyarázatot, Szelényi Iván:
,,Az értelmiség az államszocialista társadalmak osztályszerkezetében" című műve alapján:.
"... a kelet-európai értelmiség nyilvánvalóan nem osztály. Nemcsak hatalmának osztályjellegét nem ismeri fel, de az osztálynélküliség és a megegyezés ideológiáját pártolja, s - ami még nagyobb paradoxon - azt állítja, hogy a hatalom, amelyet az értelmiségiek gyakorolnak, voltaképpen a proletariátus hatalma."
*
*
Ezen ismeretek birtokában már tudtam, hogy sem a jobbosnak, sem a balosnak mondott politikusok nem fognak semmit tenni - a kádári időkben a társadalom peremére taszított és 1990 után ott felejtett - nehéz-sorsúakért! Hiszen, ahhoz el kellene ismerni a tenger-sok panaszt, amit tartalmaztak a ,,MAGYARSÁG ÖNKÉPE AZ EZREDFORDULÓN" című szociográfiai pályázatra érkező pályamunkák.

Köztük a TUDÓSÍTÁS MAGYARORSZÁGRÓL c. középdíjas szocioregény, amit én írtam és 2013-ban jelentettem meg "MATRIOTA MILONA" álnéven a magát ingyenességgel hirdető kiadónál! Ezt a könyvet nem tették ki a forgalmazásra kijelölt Líra Könyváruház polcaira, hanem külön meg kellett rendelni a pultnál és egy hét múlva érte mehettél volna, ha egyáltalán tudtál volna róla!

Így fordulhatott elő az a mostani méltatlan élethelyzet, hogy meg kell vásárolnom 18 eladhatatlannak nyilvánított kötetet 98.000,- Ft-ért! (A havi nyugdíjam 62.000,- Ft!)
*
*
Ugyanez lett a sorsa ,,MAGYARORSZÁG FELNŐTTKÉPZÉSI ATLASZA"-nak is.
Ennek az un. ,,elitnek" majd be kellene ismerniük azt is, hogy ők bizony minderről évtizedekig szinte semmit nem tudtak, vagy tétlenül szemlélték. Vagyis, az 1990 előtti évtizedekben hallgatólagosan hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen nagy válságon menjen keresztül a magyar nép.
Közülük is a NEHÉZ-SORSÚAK többsége, akik valóságos vészhelyzetbe kerültek 1990 után. Erről a vészhelyzetről írtam a Tudósítás Magyarországról (1946-1996) című szociográfiámat is, ami nagyon nem érdekelt senkit.
Nagyon el voltam keseredve. Ennek ellenére megpróbáltam tenni a dolgomat. Ugye, nekem is ,,tovább kellett lépni"-tudni MINDEN ÉV MINDEN NAPJÁN!
Pont úgy, mint ahogy a SORSTALANSÁG főhősének az alatt az EGY ÉV alatt, ott a koncentrációs táborban!

(Folyt.köv.)

Bóna Mária Ilona
furaila, 2016. október 08. szombat, 04:32
Címkék: Magyar Nyelvőr, Bauer Béla, Felnőttképzési Atlasz, Német Népfőiskolai Szövetséggel, Pedig Bauer, Nemzeti Konzultációs Testület,
Kommentek
Átadták a Magyar Nyelvőr-díjakat a Parlamentben
A Magyar Nyelvőr Alapítvány rangos elismerését idén Kiss Jenő Széchenyi-díjas nyelvész; Iszlai Enikő, a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum magyartanára; valamint Bernád Ildikó, a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola igazgatója kapta.

A díjátadón Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára kiemelte: a magyar nyelv magában hordozza a magyarság történelmét, meghatározza kultúráját, és összetartja a nemzetet.

Fontos elismerni azokat, akik munkásságukat a magyar nyelv megőrzésének szentelték - tette hozzá az államtitkár.

Az aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló díjat és az elismeréssel járó pénzjutalmat minden évben olyan személyek kaphatják, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért Magyarországon és a határon túl.

A Magyar Nyelvőr Alapítvány a magyar nyelv kutatását, megőrzését és oktatását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat és törekvéseket támogatja - mondta Spang Gyula, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az
velemenyezd, 2019. december 19. csütörtök, 10:41
Utcabállal indul a Francia Intézet nyári szezonja
A Francia Intézet vízivárosi épülete elé meghirdetett utcabál ezúttal szakít a hagyományokkal - ígéri az intézet által az MTI-hez eljuttatott közlemény. A francia kötődésű fellépők mellett a magyar Bélaműhely hangszerkészítő workshopjával és karmesterjátékával színesíti a programot. Este a Hét Hat Club zenekara ötvözi a Balkán és Erdély zenei világát a francia sanzonéval, majd az utcabált éjszakába hajló bakelitlemezes buli zárja, Dj Cyborg Templar a mai francia elektronikus zenék mellett jazzt, soult, funkot is mixel.

A Francia Hullám programsorozatnak a Római-parti Fellini Kultúrbisztró ad otthont. A július 10-én kezdődő vízi mozi (a Vízhatás című romantikus vígjáték) főszereplője természetesen a víz, de a nyitófilm előtt még egy új punk-jazz trió, a Kinetic Erotic koncertjévél is várják a nézőket. A Cannes-ban díjazott Vízhatásban a negyvenes darukezelő, Samir őrülten belehabarodik egy nőbe. Megtudja, hogy Agathe úszóoktató, ezért beiratkozik egy tanfolyamra, holott tökéletesen
velemenyezd, 2019. július 06. szombat, 13:11
Alternatív nyelvoktatási módszert ajánl egy nemzetközi hálózat Magyarországon
A Magyarországon már mintegy tízezer tanulót oktató hálózat vezetője hangsúlyozta, hogy a nyelvtanárok egy reprezentatív felmérés egyik kérdésére azt válaszolták, hogy az eredményes tanítás érdekében szívesen ismerkednének új módszerekkel. "Ha a személyi feltételek adottak, a tanár megfelelő képzést kap és az oktatás intézményi keretekben zajlik, a tudás megszerzése már nem kíván további befektetést a szülőktől" - mondta.

A nyelvész felajánlotta oktatási módszere ingyenes átadását a szaktárcának, hangsúlyozva, hogy az beilleszthető a magyar közoktatás tanmenetébe.

A hamaros induló, 140 ezer diákot érintő külföldi nyelvtanulási program is csak akkor lehet igazán hatékony, ha egyúttal a tanulmányutakat megalapozó idegennyelvi képzést is megerősítik, "helyzetbe hozzák" - szögezte le.

A Helen Doron-módszer 19 éves korig foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal. Egyik ismérve, hogy - hasonlóan ahhoz, ahogy a csecsemők az anyanyelvet tanulják - személyiség- és tevékenységközpontú foglalkozásokon
velemenyezd, 2019. május 31. péntek, 18:36
Átadták a Magyar Nyelvőr Díjakat
"A magyar nyelv a legnagyobb kincsünk, a magyarság összetartó ereje" - hangsúlyozta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a díjátadón. Kiemelte: azok, akik a magyar nyelvvel foglalkoznak, kiemelt felelősséggel kell hogy végezzék munkájukat, mert ha anyanyelvünket nem műveljük megfelelően, akkor a magyar kultúra és az egész magyarság is széthullik.

A Magyar Nyelvőr Alapítvány minden évben olyanoknak adja át a Magyar Nyelvőr Díjat, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért - emelte ki Keszi István, az alapítvány alapítói képviselője. Hozzáfűzte: az elismerést minden évben egy határon túli és egy Magyarországon élő ember kaphatja meg, továbbá az, aki a legtöbbet tette az alapítvány céljainak megvalósításáért - mondta el Keszi István.

Raátz Judit a magyar nyelv kutatásáért, oktatásáért, munkásságáért vehette át az elismerést, Hódi Éva pedig a magyar nyelv megőrzése és oktatása érdekében végzett külhoni tevékenységéért részesült az aranyszínű talapzaton álló,
velemenyezd, 2018. december 20. csütörtök, 18:20
RMDSZ: megkapják a románórákért járó túlórapénzt a magyar tanítók
A romániai magyar érdekvédelmi szervezet tájékoztatása szerint az oktatási tárcát ideiglenesen vezető Rovana Plumb hétfő este aláírta a miniszteri rendeletet, amely megszünteti az idén nyáron keletkezett diszkriminációt az elemi oktatásban.

Múlt szerdán a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megállapította, hogy a bukaresti Oktatási Minisztérium hátrányosan különböztette meg a kisebbségek nyelvén oktató tanítókat, amikor egy júliusban hozott rendelettel eltörölte az általuk tartott román nyelvórák túlóraként történő kifizetését. A tanács szerint a minisztérium az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét sértette meg. A magyar iskolák tanítói azért tartanak hetente hárommal vagy néggyel több órát, mint a román iskolákban oktató társaik, mert ők a román és a magyar nyelvet is oktatják.

Az RMDSZ hírlevele Szabó Ödön parlamenti képviselőt, a szövetség oktatási szakpolitikusát idézte, aki szerint "az RMDSZ-nek a minisztériumban, a parlamentben és más intézményekben dolgozó szakembereinek
velemenyezd, 2018. október 22. hétfő, 20:37
Megtarthatják a román órákat a magyar elemi iskolák tanítói de pénzt már nem kapnak ezért
A minisztérium ugyanis július 27-én elfogadott 4165-ös rendelete szerint októberre már nem utalják ki a kisebbségi nyelveken oktató tanítóknak a román nyelvórák megtartásáért járó juttatást. A minisztérium korábban túlórákként könyvelte el és fizette ki a kisebbségi iskolákban megtartott román órákat, melyek többletterhet rónak az ilyen tanintézetekben dolgozó tanítókra. A kisebbségi nyelveken oktató iskolákban ugyanis az anyanyelvi írás, olvasás, kommunikáció és irodalom órák mellett tanítják a román nyelvet is, melya román iskolákban az anyanyelv oktatásának számít.

Asztalos Csaba az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke a portálnak elmondta: hivatalból kivizsgálják a diszkriminációgyanús rendeletet. A testület október 15-i ülésére behívták az Oktatási Minisztérium képviselőit. Asztalos azért tartotta diszkriminációgyanúsnak a rendeletet, mert az sérti az "azonos munkáért azonos bér"- elvét.

Szabó Ödön parlamenti képviselő, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
velemenyezd, 2018. október 05. péntek, 18:42
Román oktatásügyi miniszter: tanítók is taníthatják a román nyelvet, de ez nem lesz az ő kizárólagos feladatuk
Valentin Popa miniszter a magyar közmédiának adott nyilatkozatában beszélt erről hétfőn, miután a csíkszentdomokosi magyar tannyelvű Márton Áron általános iskolában megnyitotta a tanévet.

A miniszter kijelentette: az intézkedés nem érinti a tanítói normát. A kisebbségi iskolákban a román nyelvórák megtartását eddig is a norma fölötti óradíjjal fizették, és most csupán annyi változik, hogy kivonták ezeket az órákat a tanítók feladatai közül, és a munkáltatóknak meg kell próbálniuk szakképzett romántanárt keresni az órák megtartására.

"Nincsenek kizárva a tanítók, csak a prioritáslista amely alapján ezeket az órákat kiosztják, megváltozott" - magyarázta. A miniszter hozzátette: ugyanez történt korábban az elemi oktatásban, amikor a testnevelés órákat, a vallásórákat és az idegennyelv órákat szaktanárokra bízták. Megjegyezte, a módosítások bevezetésekor akkor sem volt meg a szükséges számú szaktanár, de idővel sikerült a tanárokat is biztosítani.

Valentin Popa azzal indokolta a
velemenyezd, 2018. szeptember 10. hétfő, 13:41
Több romániai magyar és német oktatási intézményben japán sztrájkkal kezdik a tanévet
A tiltakozási hullámot a német tannyelvű temesvári Nicolaus Lenau Gimnázium 31 tanítója és tanárja indította el, akik a közösségi hálón publikált pénteki bejegyzésben tudatták, hogy japán sztrájkba léptek, és kedden bojkottálják a miniszteri rendelet életbeléptetését. Az oktatók szerint a kormányrendelet veszélyezteti a kisiskolások komfortérzetét, és olyanokra bízza a román nyelvű írás és olvasás tanítását, akiknek képesítésük sincs erre, és tapasztalattal sem rendelkeznek az elemi iskolások oktatásában.

Fehér szalag viselésére szólított fel pénteken a temesvári Bartók Béla Gimnázium is. Az iskola közösségi oldalán publikált felhívásban felelőtlenségnek nyilvánították, hogy 10 nappal az iskolakezdés előtt a kormány olyan radikális változást vezet be, amelyet sem előzetes felmérés, sem az érintettekkel és szakemberekkel folytatott konzultáció nem előzött meg.

Csatlakozott a japán sztrájkhoz a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium is. A közösségi hálón közzétett felhívásában az iskola
velemenyezd, 2018. szeptember 09. vasárnap, 16:02
Képek, videók
smile nyelvöltő1.gif
veronika74
2010. július 24. szombat, 08:31
smile nyelvöltő.gif
veronika74
2010. július 24. szombat, 08:30
nyelvolt.gif
yaskane
2010. március 11. csütörtök, 09:36
Cambridge Angol Nyelvokta
finike
2007. augusztus 20. hétfő, 08:49
Cambridge - Angol Nyelvok
rambobby
2007. március 24. szombat, 09:16
Bauer Béla 1998-2001
furaila
2017. április 10. hétfő, 18:19
Bauer Béla Felnőttképzési
furaila
2017. március 07. kedd, 02:32
Felnőttképzési Atlasz-elt
furaila
2017. március 06. hétfő, 04:27
Sátoros-pusztai népfőisko
furaila
2011. augusztus 18. csütörtök, 10:59
Már pedig oda be kellett
furaila
2020. január 09. csütörtök, 16:20
Mi pedig így imádkozzunk
dandej
2019. szeptember 13. péntek, 22:21
Bizony, de sok van pedig.
alvaro-hopihe
2018. augusztus 21. kedd, 08:36
Pedig, de sok ilyet ismer
alvaro-hopihe
2018. augusztus 21. kedd, 08:26
Egyszer pedig magamba men
chillik
2018. május 04. péntek, 02:23
Pedig sajnos sokan teszik
alvaro-hopihe
2018. március 25. vasárnap, 13:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.