Belépés
2020. május 27. szerda | 22. hét | 148. nap | 18:14 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Húsvéti üzenet
És lásátok, Isten betartotta igéretét

A világon sok üres sir van, mert mindig voltak és lesznek sirrablók. De a világon csak két üres sir van, amelyik nem azért üres, mert kirabolták, hanem azért, mert aki benne feküdt, az feltámadt, illetve mennybe vitték. Mindkét üres sir Jeruzsálemben van : a Szent Sir-bazilikában van, az Úr Jézus üres sirja, ahonnan húsvétvasárnap feltámadt. A Kedron-völgyében van Szűz Máris sirja, ahova temették, de Szent Fia testével-lelkével a mennybe vitte.
Az üres sir ma is a feltámadást hirdeti. Olyan világos bizonyiték volt az üres sir, hogy szent Péter a püspöki beszédben úgy hivatkozik rá, mint Jeruzsálemben közismert tényre. Ezért hiresztelte el a "Főtanács", hogy tanitványai ellopták Jézus holttestét, mert az üres sir tényét nem lehetett letagadni.
Húsvétvasárnap hajnalban a kenetvivő szent asszonyok jelentik az apostoloknak, hogy üresen találták a sirt. Szent Péter és Szent János a sirhoz rohant. A halotti lepedő és az arcot takaró izadságkendő szépen összehajtva a sirban volt. János látta és hitt. Ha a holttestet ellopták volna, a tolvajoknak nem lett volna ideje lefejteni a holttestre száradt véres halotti leplet. Külömben is a lepel úgy volt összehajtva, mint temetéskor, csak a test hiányzott belőle. Tehát a leplek bizonyitották, hogy a megdicsőült test föltámadáskor már nem ismerte a kiterjedést, és csak kiszált a halotti lepelből, amely igy lelapult. Ezért van nagy valószinűsége a turini halotti lepel hitelességének.
Amikor a világ keresztényeivel boldogan énekeljük : "Krisztus feltámadt", szálljunk lélekben Jeruzsálembe az üres sirhoz. Adjunk hálát a Feltámadottnak, hogy kereszthalálával megváltott bennünket, és feltámadásával megnyitotta számunkra az üdvösség kapúját, utját.
wob, 2019. április 21. vasárnap, 05:40
Címkék: Szent Sir-bazilikában, Szűz Máris, Szent Fia, Szent Péter, Szent János, világon csak,
Kommentek
Égi oltalmazó járványok idején
járványok idején.
Nagy Károly császár oly nagy tisztelettel volt iránta, hogy ereklyéit - Sienai Szent Viktor vértanú relikviáival együtt - Aachenbe vitette, és Szent Coronát az ottani Mária-kolostor egyik patrónájává tette.
Észak-Olaszországba, Castelfidardóba is kerültek Szent Corona- és Szent Viktor-ereklyék. IV. Károly Prágába is vitetett relikviáikból.
Szent Corona fejereklyéjét az észak-olaszországi Feltre közelében található, Szent Viktor és Szent Corona nevét viselő bazilikában őrzik.
A két vértanú sírját jelenleg nem kereshetik fel zarándokok, mert a Szent Viktorról és Szent Coronáról elnevezett kegyhely a Feltrétől 3 kilométerre fekvő Anzu településen, Észak-Olaszország Veneto tartományában - a koronavírus európai terjedése miatt egyik elsőként lezárt területen - található. A bizánci jegyeket is hordozó román kori templom 1096 és 1101 között, az első keresztes hadjárat idején épült a Dolomitok lábánál. Kőlépcsőkön lehet felkapaszkodni a fejedelmi
maroka, 2020. május 15. péntek, 10:16
Jézusnak egy sírja van
E csodálatos szép képpel köszöntöm az ortodox testvéreinket, kik ezekben a napokban emlékeznek meg a mi Urunk Jézus Krisztus kereszthaláláról és dicsőséges feltámadásáról!
A kép a Szent Sír-bazilikában készült Jeruzsálemben, ahol Mátyás testvér, Déván az otthonunkban felnőtt drága gyermekünk, mint ferences szerzetes szolgál egységben, békében az ugyanott szolgálatot teljesítő keleti keresztény szerzetesekkel!
Jézusnak egy sírja van és ha mi nem is ugyanakkor ünnepeljük dicsőséges feltámadását, azért egyek vagyunk és összetartozunk, hisz mindannyiunkért vállalta Megváltónk a kereszthalált!
Szeretettel kérem római katolikus testvéreimet, hogy ezekben a napokban szeretettel imádkozzanak az ortodox keresztényekért, és tartózkodjanak a politikusok által gerjesztett mindenféle hír kommentálásától! Ne árnyékolja be Krisztus keresztáldozatát a testvérek torzsalkodása!
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Élő hittel, Csaba t.

Húsvét éjszakáján a remény isteni Fényessége beragyogta
maroka, 2020. április 19. vasárnap, 10:54
Regina caeli, laetare, alleluia
dixit: ,,feltámadott, amint mondta" - hirdeti az angyal is az üres sírnál (Mt 28,6). Most, amikor a járvány-sújtotta területekről érkező tudósítások képeiben szinte szó szerint koporsó koporsót ér, különösen is erőt ad Krisztus valóra vált ígérete.
Egy jámbor hagyomány szerint a Regina caeli egyébként a VI. századból származna, amikor a Rómát sújtó pestisjárvány idején a Szűzanya [később: a Salus Populi Romani, azaz a római nép Megmentője (a kegyképet a Santa Maria Maggiore-bazilikában örzik; március 15-én, vasárnap délután Ferenc pápa elhagyta a Vatikánt, és ellátogatott a bazilikába, ahol imádkozott a járvány elmúltáért - a Szerk.)] ősi ikonját az Örök Városban körbehordozó Nagy Szent Gergely pápa hallotta volna a mai Angyalvárnál ezen imádság szavait, mint angyalok által sugallt éneket. Noha a liturgiatörténeti kutatások az antifóna eredetét ma későbbre datálják, a legenda üzenete ma újra aktualitást mutat. Felbuzdulva Szent Pál apostol szavain - ha tehát Krisztussal
maroka, 2020. április 16. csütörtök, 08:57
Koronavírus/Húsvét - A keresztények feladata a remény hirdetése a halál sötétségében Ferenc pápa szerint
Az egyházfő kijelentette, a keresztényekre vár a feladat, hogy vigaszt nyújtsanak, magukra vegyék mások terheit, és az élet örömhírét hirdessék a halál idején.

"Ne engedjünk a csüggedésnek, ne tegyük félre a reményt. Reménykedhetünk és remélnünk kell, mivel Isten (...) nem hagyott magunkra" - mondta Ferenc pápa a homíliájában.

Hozzátette: Isten fénye beragyogta a sír sötétségét, és ugyanez a fény eljut az élet legsötétebb szegleteibe is.

"Nővérem, fivérem, ha el is temetted a szívedben a reményt, ne add fel! (...) Bátorság, Istennel nincs veszve semmi!" - hangoztatta a pápa.

A Krisztus sírjához tartó nőket idézte, akiknek fájdalmát a jövő miatti félelmek növelték. Ez volt életük legsötétebb pillanata, amiként nekünk a mostani időszak - emelte ki a pápa, megjegyezve, hogy a nők azonban nem hagyták magukat megbénítani, nem engedtek a sírásnak, nem zárkóztak pesszimizmusba, nem menekültek a valóságtól, nem mondtak le a szeretetről.

"Ez a mai éjszaka visszavonhatatlan joggal ruház
velemenyezd, 2020. április 11. szombat, 23:43
Koronavírus - Jeruzsálemben egészen szűk körben tartják meg a nagypénteki keresztutat
Jeruzsálemben idén nincsenek zarándokok és turisták az utcákon, a szokásos több ezres tömeg helyett csak néhány ferences papi méltóság járja végig Jézus szenvedésének útját, a via dolorosát, az óvárosban a Golgotához vezető kilenc stációt, majd a Szent sír bazilikában az utolsó öt stációt a Szent Sírig.

A Szent Sír Székesegyházat március 25-én bezárták, de a misék időtartamára megnyitják a súlyos fakapukat. Mindössze hat papi méltóság fogja megtartani a nagypénteki szertartásokat a járványügyi előírások követésével, azonban mindent élő közvetítésben figyelhetnek a hívők az interneten szerte a világban.

A Szent Sír templomát utoljára 1349-ben zárták be hosszabb időre a nyilvánosság elől, amikor Jeruzsálemben is lábra kapott a pestis.

Izraelben pénteken enyhítettek a szigorú pészahi korlátozó rendelkezéseken,reggeltől ismét lehet közlekedni a települések között, és dolgozhatnak a létfontosságú munkahelyeken a korábban engedélyezett korlátozott módon, az emberek közötti legalább kétméteres
velemenyezd, 2020. április 10. péntek, 10:41
Jeruzsálemi Szent Sír Bazilika
legfontosabb szentélye.A ,,Szent Sír-templom" megnevezés a nyugati kereszténység körében elterjedt név, az ortodox egyházak itt Feltámadás templomáról beszélnek (Anasztaszísz). A templom egyben székhelye a jeruzsálemi görög ortodox pátriárkának és a jeruzsálemi latin pátriárkának is. Ezen túlmenően az örmény, a kopt, a szír és etióp vallási közösség is kötődik hozzá. Maga a Szent Sír számtalan templom és kápolna mintájául szolgált az egész keresztény világban. A Keresztút X-XIV. stációi a bazilikában találhatók
Korábbi története:
Jeruzsálem egykori falain kívül található, a Golgotát magába foglalja. Építését Nagy Konstantin császár uralkodása alatt kezdték meg 326-ban, majd 335-ben szentelték fel. 614-ben a perzsák felégették a templomot, de újjáépítése hamar megkezdődött I. Hérakleiosz parancsára.
1103-1130 között a keresztesek emeltették a mai kupolás bazilikát, mely a II. és a III. keresztes háború között, 1187-ben muszlim kézre került.

- Katolikus
maroka, 2020. április 01. szerda, 16:57
Guadalupei Boldogságos Szűz Mária - Amerika védőszentje
az én anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ,,Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."
Ezek az evangélium igéi. Mt 12,46-50

*
- Magyar kurír oldalon
............................
December 12-e a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária ünnepnapja. A guadalupei bazilikában őrzött 16. századi Mária-ikon Mexikó legismertebb vallási, kulturális és nemzeti szimbóluma. A Guadalupei Miasszonyunk neve a mexikói nép nyelvén: Lupita.
A Szűzanya 1531. december 9-én jelent meg egy egyszerű indiánnak, Cuauhtlatoatzinnak (Beszélő Sas), aki a keresztségben a Juan Diego nevet kapta. A jelenés a Mexikóvárostól északnyugatra fekvő Tepeyac-dombon történt.
A ragyogó, aranyködbe burkolózó nőalak Isten Anyjaként mutatkozott be, és arra szólította föl az indiánt, menjen a püspökhöz, s
maroka, 2019. december 12. csütörtök, 15:03
Teljes búcsút engedélyezett a pápa a guadalupei Mária-kegyhe
apostoli áldást kapnak a vele járó teljes búcsúval, amely a szokásos feltételek mellett nyerhető el: szentségi gyónás, szentáldozás, valamint ima a római pápa szándékaira". A búcsú kiterjed azokra is, akik a rádión és a televízión keresztül vesznek részt a szertartásokon, az egyházi normák előírásainak megfelelően.

*
- Ferenc pápa homíliája a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária ünnepén.
December 12-én este hat órakor a szentatya ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Péter-bazilikában a Guadalupei Boldogságos Szűz Máriának, Mexikó, Amerika és a Fülöp-szigetek védőszentjének tiszteletére.
2016. december Homíliáját teljes terjedelmében közöljük.

*
- Amerika védőszentje - Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
December 12-e a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária ünnepnapja. A guadalupei bazilikában őrzött 16. századi Mária-ikon Mexikó
maroka, 2019. szeptember 19. csütörtök, 18:31
Képek, videók
böjtecsaba bazilikában100
maroka
2017. október 02. hétfő, 22:20
A Bazilikában
alburnus
2011. november 22. kedd, 20:25
freskó a Bazilikában
zsenyenka
2007. augusztus 25. szombat, 20:41
szentmise Bazilikában
maroka
2007. augusztus 21. kedd, 21:32
Esztergomi Bazilikában
anita003
2006. szeptember 02. szombat, 11:58
Kis Mariska 01.jpg
chillik
2018. május 29. kedd, 03:15
Kis Mariska 02.jpg
chillik
2018. május 29. kedd, 03:15
Kis Mariska 03.jpg
chillik
2018. május 29. kedd, 03:14
Kis Mariska 04.jpg
chillik
2018. május 29. kedd, 03:14
maris.jpg
borigit
2016. augusztus 13. szombat, 11:38
marissa_002_166.jpg
club123
2016. június 01. szerda, 10:57
marissa_002_165.jpg
club123
2016. június 01. szerda, 10:57
marissa_002_164.jpg
club123
2016. június 01. szerda, 10:57
marissa_002_163.jpg
club123
2016. június 01. szerda, 10:57
marissa_002_162.jpg
club123
2016. június 01. szerda, 10:57
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.