Belépés
2019. október 16. szerda | 42. hét | 289. nap | 02:05 | Gál
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Imádság
,,Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar." (Lk 18,7-8)

A komoly és buzgó imádság, amely nem adja fel, és nem fárad bele, hanem vár és kitart az utolsó pillanatig, végül áthatol égen és földön, és lehetetlen, hogy meg ne hallgattasson. Mert kellemes áldozat Istennek, ha úgy imádkozunk, hogy imádságunk felülmúlja értelmünket és gondolatainkat, ahogy Pál mondja: Isten bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk." Amikor valamely ügyed majdnem elveszettnek, és minden jó szándék és buzgalom hiábavalónak tűnik, vigyázz magadra, nehogy elpártolj Istentől. Mert Isten mindent a halálból és a semmiből hív elő. Isten segítsége ott kezdődik, ahol már nincs sem segítség, sem reménység. Ha ilyen módon imádkozol, és nem kapsz választ, jöjj, és büntess meg engem hazugságért! Ha nem is válaszol abban a pillanatban, annyit akkor is adni fog, hogy szíved bátorságot és erőt nyer mindaddig, míg sokkal gazdagabban megajándékoz, mint ahogy remélni merted volna.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. június 14. péntek, 13:43
Címkék: Mert Isten, Luther Márton, utolsó pillanatig, megcselekedhetik, választottaiért, gondolatainkat,
Kommentek
Szűzanyám - versben
Anyám, te, aki fent vagy az égben,
Vigyázz reánk a sok nehézségben.
Te megtehetsz mindent, mit tőled kérünk,
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Te vagy az asszony, kit Isten választott,
Az Ő egyetlen Fia benned fogantatott.
Megszülted Őt, hogy életét adja nékünk,
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Vigyázz azokra, kik betegek, félők,
Mert ők is csak Téged szeretők.
Ne hagyd el azokat sem, akik szegények,
Mert a szívükben őriznek, Szűzanyám, Téged.

Legyek az életben szegény, vagy gazdag,
De ígérem, Téged soha el nem hagylak.
Te sem hagytál cserben, bármit is kértem,
Mindig velem voltál, segítettél nékem.

Téged dicsőít a Föld és az Ég,
Téged tisztel minden nemzedék.
Mert Te vagy az Asszony, hazánk reménye
Ezért kér szívből a világ népe,

Soha ne hagyj el minket, légy velünk,
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!Ámen
maroka, 2019. október 15. kedd, 21:25
Az emberiség krízisből krízisbe vándorol
világosan beszél! Ninivé lakóinak nem még több segély, támogatás kell, hanem bűnbánat, megtérés! Jónás nem hangzatos elméleteket, adományokat, pályázati lehetőségeket vitt magával, hanem nyíltan hirdeti: minden hatalmatok, gazdagságotok ellenére "Még negyven nap, és elpusztul Ninive!" Jónás próféta könyve 3,4
Jézus által, a példaképül elénk állított niniveiek nem másban keresték a rájuk leselkedő pusztulás okát, hanem alázattal magukba száltak és ahogy a Szentírás megfogalmazza: "Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek. Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült. Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében: ,,Ember és állat, ökör és juh semmit se egyék, ne legeljen, és vizet se igyék. Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbevitt. Ki
maroka, 2019. október 15. kedd, 16:32
A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanít
magunk is, akik a Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reménybeli. De a remény, amelyet már teljesedni látunk, nem is remény többé. Ha tehát reméljük, amit még nem látunk, várjunk állhatatosan!
Gyöngeségünkben pedig segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki szívünket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
Ez az Isten igéje. Róm 8,22-27

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet
maroka, 2019. október 15. kedd, 15:35
Mága Zoltán hegedű virtuóz adott koncertet. 2019.10.12
oktatást segítve szervezték a péntek esti hangversenyt. Dr. Szederkényi Károly Miklós címzetes prépost, esperes, a katolikus templom plébánosa köszönetet mondott Mága Zoltánnak, hogy a jótékonysági koncertjét templomukba is eljuttatta, és így az Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolát segíthetik. Templomuk nevére utalva az esperes úgy fogalmazott: az emberi képzetben és a művészetben az angyalokat hangszeren játszó alakokként társítják, és ez azért van, mert a muzsikaszó Istennek tetsző hang. A zene felemeli a lelket, és magasztosságot, belső szépséget ad, és egy koncert alkalmával felülemelkedhetünk a hétköznapokon is - tette hozzá. Szederkényi Károly Miklós szintén köszönetet mondott a kerület polgármesterének, Hoffmann Tamásnak és az alpolgármesternek, Király Nórának, hogy a kerület hitéletéhez, kulturális eseményeihez minden támogatást megadott, és pártfogásukba vették jótékonysági kezdeményezésüket is.
Mága Zoltán köszöntőjében szintén kiemelte, hogy a XI.
maroka, 2019. október 13. vasárnap, 22:03
Zarándokutunkat Székelyhídről
2019. október 12. - Szombat"Boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!" Boldogok, mert az emberek bízhatnak bennük és ezért hiszem, hogy a választásokkor rájuk is szavaznak! A társadalmunkban felelős pozíciókat betölteni akaró erőknek tudniuk kell, hogy mindannyian jó, irgalmas, béketűrő, szeretetet árasztó vezetőkre vágyunk! Egymást lejárató, mocskoló beszédek helyett, mi szavazók arra vágyunk, hogy a megmérettetés porondjára kiálló erők emberséges, szép arcában gyönyörködhessünk! Közéletünk irányítóitól nem gyűlölettől tajtékzó, gyilkos ítéleteket várunk, hanem vigasztaló szót, gyógyírt társadalmunk sebeire. Nem polgárháborúra készülünk, hanem egymással szövetkezve Kárpát-medencét minden itt élő ember számára tündérkertté akarjuk tenni! Nem vészbíróságok felállítására szavazunk, hanem gyógyító orvosokért kiálltunk e pár soros levélben, melynek megírására engem oly sokan kértek! A harag, a széthúzás, a gyűlölködés emberei, ha ideig - óráig be is tudják csapni a szavazóikat,
maroka, 2019. október 13. vasárnap, 08:41
Évközi 28. vasárnap 10.13
OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből
A szíriai Námán meggyógyul leprájából, és hálát ad az Úrnak.
Elizeus próféta szavára a leprában szenvedő arám Námán lement és az Isten emberének utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyermek teste.
Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt mondta: ,,Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Fogadj el ezért szolgádtól némi ajándékot!"
De az így felelt: ,,Úgy igaz, ahogy az Úr él, akinek szolgálatában állok: nem fogadok el semmit." És hiába unszolta, hogy fogadja el, az nem volt rá hajlandó.
Námán ezért így szólt: ,,Ha nem, akkor adj szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár ökör elhúz, mert szolgád ezentúl nem mutat be égő és véres áldozatot másnak, csak az Úrnak."
Ez az Isten igéje. 2Kir 5,14-17

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Aki
maroka, 2019. október 13. vasárnap, 08:28
Ördög és világ
,,Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják. Azért vigyázzatok..." (ApCsel 20,30-31)

Ha nem lennének a hordák, amelyek által az ördög minket felébreszt, ellustulnánk, hortyognánk, örökre elszenderednénk, és mindkettő, mind a hit, mind az Ige, elhomályosodna és megrozsdásodna nálunk, míg minden teljesen megromolna. De hát ezek a csőcselékek a mi csiszolóink, amelyek hitünket és tanításunkat köszörülik és fényezik, hogy tükörként simán, tisztán csillogjanak. Ezenfelül megismerjük az ördögöt és gondolatait, és alkalmasokká leszünk arra, hogy ellene harcoljunk. Másodszor ezáltal az Ige maga is a világ előtt mind világosabban napfényre kerül, mert e háború által az igazságot sokan megismerik, és benne megerősödnek. Mert az Isten Igéjének sietős a dolga. Ezért Isten sok vesződségbe viszi, nyomába ereszti az ördögöt és a világot, és hajszolja, hogy az ő hatalma és érdeme nyilvánvalóvá legyen, a hazugságok pedig szégyent
kalmanpiroska, 2019. október 13. vasárnap, 08:14
Aleppó érseke elítélte a török katonai offenzívát Szíriában
Jean-Clément Jeanbart, Aleppó melkita érseke rettenetesnek nevezte az elmúlt két nap történéseit, amelyek ismét ártatlan életeket követeltek.
A humanitárius krízis súlyosbodása és további civil áldozatok lesznek a következményei a török hadsereg és szíriai szövetségeseik támadásának, amelyről az október 9-i, szerda délutáni hírek tájékoztattak.
Az Eufrátesztől keletre, Szíria északkeleti részén zajló hadművelet a kurdok ellenőrzése alatt álló terület ellen zajlik. Jean-Clément Jeanbart érsek a SIR hírügynökségnek kifejezte, attól tart, a támadásnak vérfürdő és az ártatlanok halála lesz a következménye.
Tegnapi híradások szerint a török előrenyomulás első napja máris gyermekáldozatokat követelt.
A török kormány arra hivatkozott, azért támadja meg a kurd milíciák irányította szír területet, hogy ezáltal egy ,,biztonsági zónát" hozzon létre. Jean-Clément Jeanbart, Aleppó melkita érseke rámutatott, habár Törökország ezt ,,Béke tavasza“ hadműveletnek nevezi, ennek
maroka, 2019. október 12. szombat, 14:49
Képek, videók
Mert úgy szeret Isten
dandej
2018. szeptember 29. szombat, 10:10
mert_ugy_szerette_iste n_e
menusgabor
2017. április 14. péntek, 11:46
Mert Istennél....
pacsakute
2015. július 20. hétfő, 18:39
Jóság, mert Isten jóságos
sacimama
2014. július 17. csütörtök, 22:22
Mert úgy szerette Isten..
pacsakute
2012. december 19. szerda, 18:56
Mert úgy szerette Isten a
pacsakute
2012. szeptember 29. szombat, 12:30
MERT ÚGY SZERETTE ISTEN E
hegyesne
2011. április 17. vasárnap, 01:49
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
Az utolsó pillanatok!
inoke
2009. október 09. péntek, 22:13
Mozart utolsó pillanatai-
mezixy
2008. augusztus 16. szombat, 16:00
egy kerék utolsó pillanat
agica2004
2008. június 18. szerda, 16:01
utolsó pillanatok1
tanzen
2007. március 16. péntek, 14:51
utolsó pillanatok
atkaguru
2006. november 26. vasárnap, 15:48
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.