Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 01:50 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
szeretettel
Mark Twain IdézetekA dohányzásról pofonegyszerű leszokni. Én magam is legalább százszor megtettem.

A bankár egy olyan ember, aki kölcsönadja neked az esernyőt, amikor süt a nap, de visszakéri egy perccel azelőtt, hogy eleredne az eső.

A valóság különösebb, mint a regényírás, mert a regényírónak ragaszkodnia kell a valószerűséghez; a valóságnak nem.

Az igazság a legbecsesebb kincsünk. Takarékoskodjunk vele!

Az ifjúság igazi kútja a szív.

A mennyországot a klímájáért, a poklot a jó társaságért részesítem előnyben.

A lélek halhatatlanságának az az egyik bizonyítéka, hogy rengetegen hisznek benne. Abban is rengetegen hittek, hogy a világ lapos.

A humor nem más, mint tragédia plusz idő.
A bűnnek Ádám volt a szerzője. Nem bánnám, ha bejegyeztette volna rá a nemzetközi szerzői jogot.

Mindenkiben el van rejtve a jónak egy szikrája. Néha igen hosszú időbe telik, mire előkerül.

Egész életemben egyetlen hajszál választott el attól, hogy angyal legyek. Ez ideig nem sikerült átlépnem rajta.

Ha az ember fogadalmat tesz, hogy tartózkodni fog valamitől, akkor biztos, hogy éppen arra a valamire vágyik leginkább.

A hazugságnak három fajtája létezik: hazugság, szemérmetlen hazugság és a statisztika.

Minél többet osztozol az emberek örömében és bánatában, annál közelebb kerülsz hozzájuk.Mark Twain a vallásról

A keresztrefeszítés.

A tegnapi szentbeszédben volt egy ósdi kitétel — egyike azoknak az ostobaságoknak, melyektől a szószék oly gyakran válik ékesszólóvá: Krisztus életét adta az emberiségért. Van ember a földön, aki ezt megtenné? — Férfiak és nők milliói többet tettek; bátran életüket adták azért, hogy egyetlen egyént megmentsenek a veszélytől — és ezzel az örök kárhozatot kockáztatták, mert úgy siettek mások megmentésére, hogy nem rendezték előbb bűneik számláját Istennel. A hadseregben minden önkéntes felajánlja az életét, hogy megmentse a hazáját vagy a hazája becsületét, és közben kockáztatja, hogy halála után a pokolban köt ki, nem a nagy fehér trónon, amely Krisztus biztos rendeltetési helye volt. Napjaink történetében igen gyakori eset, hogy az emberek eldobják életüket mások érdekében. Nevetséges, hogy az egyház ilyen nagy ügyet csinál az egyetlen példából, amikor semmi lényegeset sem kockáztattak, mert nem volt másról szó, csak néhány óra szenvedésről; hiszen minden lány többet kockáztat ennél, amikor férjhezmegy és ismételten aláveti magát a gyermekszülés valószínű fájdalmának.
A megváltás elméletében semmi ésszerűt nem találok. Ha Krisztus isten volt, akkor úgy elfajult a helyzet, hogy haragja Ádám ellen az idők folyamán fékezhetetlenné vált, és csak élő áldozat csillapíthatta le; így észre sem vette, milyen következetlen, ha Isten halálra ítéli önmagát — öngyilkosságot követ el a keresztfán, és ezzel az eredeti ötlettel letörli, ami az ősi rováson volt. Azt mondják, az Úr útjai mások, mint az emberé. Hát ezt nem vitatom.
Ha Krisztus isten volt, akkor a keresztrefeszítésben nincs méltóság. Egyszerűen nevetséges, mert abban, hogy az Isten elvisel néhány órás szenvedést, nincs semmi hősiesség.

Notesz, 1896

Isteni igazság.

A Természet Bibliája nem mond nekünk semmit a jövő életről, csak a jelenlegiről. Nem ígér túlvilági életet; még halványan sem jelez ilyesmit. Éppúgy nem üzen nekünk semmit, mint a tudós az életben maradt baktériumoknak, amikor egy milliárdot forral halálra egy gyűszűnyi edénykében. A baktériumok biztosan megtalálják benne az üzenetet — ha van szószékük.
A Természet Könyve világosan bebizonyítja, hogy az Isten egy mákszemnyit sem törődik velünk — de egyetlen teremtménnyel sem. Elmondja, hogy a törvényei fájdalmat, szenvedést és bánatot hoznak ránk, de arról nem beszél, azért teszi-e, mert kínunkban gyönyörűséget talál. Nem tudjuk, mi a célja, mert a Könyvből ez nem derül ki. Nem vitás, hogy volt célja, de képtelenek vagyunk felismerni. A tudósnak van célja: de nem a baktériumok gyötrése.
A Gyönyör és Kín Megoszlási Törvénye az igazságérzet teljes hiányát mutatja. A büntetés mértéke nincs arányban a törvényszegés mértékével; ez is az igazságérzék hiányát bizonyítja. Ismertem egy utolsó gazembert, aki gazdagnak született, gazdag maradt, egy napig sem volt beteg, sosem törte csontját, vidám életet élt 80 éves koráig, és fájdalom nélkül, agyvérzésben halt meg. És ismertem egy embert, aki másodéves egyetemista korában kimelegedve beugrott a jéghideg folyóba, hogy megmentsen egy papot a vízbefú-lástól; félig megbénult, 38 évig volt ágyban fekvő beteg, nem tudott beszélni, enni, írni, agyát semmivel sem tudta megnyugtatni — még ez a jótétemény sem jutott neki osztályrészül, csak feküdt, gondolkozott, rágódott és szomorkodott és a halálért esedezett 38 éven át. Egy törvény sem ered igazságérzetből; mind rideg és merev. Ha olyanok a körülmények, hogy egy váratlan jeges fürdőtől 38 évre megbénulhatsz, akkor ez mindenképpen be is következik a fürdőtől — még akkor sem menekedsz meg tőle, ha magát Szűz Máriát mented meg a vizbeugrással.

Notesz, 1898

Isten - javítva.

Ha én alkotnék istent, olyan hajlamokkal ruháznám fel, olyan jellemvonásokkal és tulajdonságokkal, melyek hiányoznak a jelenlegiből (a bibliaiból).
Nem alacsonyodna le annyira, hogy kívánja az ember bókjait, dicséretét, talpnyalását; magasan felette állna annak, hogy követelje őket. Olyan önbecsüléssel ruháznám föl, ami minden jobbfajta emberben megvan.
Nem lenne kereskedő, vállalkozó. Nem vásárolná a fentieket. Nem árusítana és nem kínálgatna eladásra pillanatnyi jótéteményeket vagy az örökkévalóság örömét, azért az árucikkért, amelyet imádatnak hívnak. Olyan méltóságteljesre alkotnám, amilyenek a jobbfajta emberek e tekintetben.
Csak azt a szeretetet értékelné, amelyik az önkéntes kedvességből adódik; nem jótétemények ellenszolgáltatásaként. Az emberi szívben érzett megbánás megszüntetné és megsemmisítené az elkövetett rosszat és bűnt, nem kellene még bűnbocsánatért is imádkozni; nem követelné, kívánná, várná el az embertől senki.
Bibliájában nem lenne halálos bűn. Elismerné, hogy ő a teremtője és alkotója a bűnnek; ő a teremtője és alkotója az eszköznek, a lehetőségnek, amellyel elkövetik a bűnt; és az egész felelősséggel azt terhelné, akire jog szerint tartozik: önmagát, az egyetlen bűnöst.
Isten nem lenne féltékeny — ez olyan alacsony gondolkodásra vall, hogy még az emberek is megvetik egymást érte.
Nem hencegne.
Nem terjesztené, hogy mennyire csodálja önmagát; méltóságával összeférhetetlennek tartaná, hogy önmaga dicséretét zengje.
Szívében nem lenne bosszúvágy; s akkor ajkáról sem hangzanék el ilyesmi.
Pokol sem lenne — eltekintve attól, amelyben a bölcsőtől a koporsóig élünk.
Nem lenne olyanfajta mennyország, amilyen a világ bibliáiban van leírva.
Az örökkévalóság egy részében megpróbálhatná megbocsátani önmagának, hogy az embert boldogtalanná tette, pedig ezzel az erővel tehette volna boldoggá is, a többi időt pedig csillagászati stúdiumokra fordíthatná.

Notesz, 1896
sayuri, 2011. július 20. szerda, 11:05
Címkék: Mark Twain Idézetek, Mark Twain, Természet Bibliája, Természet Könyve, Megoszlási Törvénye, Szűz Máriát,
Kommentek
Facebookon kaptam
Szia drága barátnöm teljen jól az estéd álmodj szépet szeretettel küldöm puszim
eva6, 2020. július 13. hétfő, 20:51
Keresztmama keresztvíz alá tartja drága fogadott gyermekét
......
Keresztmama keresztvíz alá tartja drága fogadott gyermekét! Sokféleképpen vállalhatunk Isten előtt kedves, embertársaink számára fontos szolgálatot! A keresztszülőség is egy ilyen szolgálat lehet az alapítványoknál, hisz nagyon sokszor a bajban lévő gyermekek, leányanyák magukban vannak, nincs senkijük, és ilyenkor nagyon jó, ha valaki gyöngéd szeretettel, talán anyagi segítséggel is a gyermek segítségére siet!

Gyermekeink keresztszüleit sok szeretettel köszöntöm, és biztatom, hogy a nyári elcsendesedésben, ha tehetik látogassák meg fogadott gyermeküket akár egy telefonhívás erejéig, vagy ha tehetik el is vihetik egy pár napra otthonaikba, vagy egy örömteli kirándulásra!! A tüzet, ha nem élesztjük kialszik!
Szeretettel, Csaba t.
maroka, 2020. július 13. hétfő, 17:49
Ferenc pápa vasárnap délben 07.12
igéjének olvasásához, és hogy megértsétek, melyik az a mag, amelyet Isten nektek kínál, és hogy elgondolkodjatok, milyen talajjal fogadjátok azt!
Segítsen nekünk imájával Szűz Mária, a jó és termékeny föld tökéletes mintaképe, hogy tövisek és kövek nélküli készséges talajjá váljunk, hogy jó gyümölcsöt tudjunk teremni magunknak és testvéreinknek!

A Szentatya szavai az Angelus elmondása után:
Kedves testvérek!
Mára, július második vasárnapjára esik a tenger nemzetközi napja. Szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik a tengeren dolgoznak, különösen azokat, akik messze vannak szeretteiktől és országuktól. Üdvözlöm mindazokat, akik ma délelőtt Civitavecchia-Tarquinia kikötőjében összegyűltek az eucharisztia megünneplésére.
És a tenger gondolatban kissé messzebbre visz: Isztambulba. A Hagia Sophiára gondolok, és nagyon szomorú vagyok.
Köszöntelek mindnyájatokat, római hívők és más országokból érkezett zarándokok, különösen a Fokoláre Mozgalom családjai. Hálás szívvel köszöntöm a
maroka, 2020. július 13. hétfő, 08:22
Facebookon kaptam
Szervusz Kedves Évi.
Köszönöm szépen.
Szép estét és jó éjszakát kívánok sok szeretettel.
Puszillak.
Amíg fényt hozol mások életébe
Addig sötétség a tiédben sem lehet
Becsülj meg minden egyes embert
Aki melletted áll és igazán szeret
Örülj annak, hogy van már múltad
Úgy éld meg a jelent, s a holnapot
Hogy adj hálát, mindig értékeld azt
Amit az élet neked már megadott.
Sun
eva6, 2020. július 12. vasárnap, 21:08
Facebookon kaptam
Szia drága Barátnőm! Szép estét, jó pihenést kívánok neked, sok szeretettel!
eva6, 2020. július 12. vasárnap, 20:52
Facebookon kaptam
Kedves Évike! Nyugodalmas jó éjszakát kívánok neked szeretettel ölellek drága barátnőm
eva6, 2020. július 12. vasárnap, 20:50
Facebookon kaptam
Szia drága barátnöm szép estét és szép álmot kívánok szeretettel küldöm
eva6, 2020. július 12. vasárnap, 20:45
Facebookon kaptam
Szia drága barátnöm szép napot kívánok szeretettel küldöm puszim Anikó
eva6, 2020. július 12. vasárnap, 12:17
Képek, videók
Szeretettel
dandej
2019. december 09. hétfő, 22:36
0 a Igaz szeretettel Neke
lovaszmarika
2019. szeptember 11. szerda, 12:28
0 a Emlékére szeretettel
lovaszmarika
2019. június 29. szombat, 17:22
szeretettel
eva6
2019. április 06. szombat, 06:05
Szeretettel
eva6
2018. november 24. szombat, 06:54
0 igaz szeretettel Otilia
lovaszmarika
2018. szeptember 16. vasárnap, 18:39
Sok szeretettel
csalogany13
2018. augusztus 23. csütörtök, 22:49
Sok szeretettel neked.jpg
vorosrozsa66
2018. július 11. szerda, 20:28
Szeretettel
borigit
2018. július 10. kedd, 13:59
Szeretettel Neked
sanci81
2018. július 09. hétfő, 16:49
Sok szeretettel Neked
vorosrozsa66
2018. július 02. hétfő, 20:24
karacsonyi_idezetek_2_ 448
menusgabor
2019. december 23. hétfő, 18:59
idezetek5.jpg
menusgabor
2019. december 23. hétfő, 18:55
idezetek3-800x800.jpg
menusgabor
2019. december 23. hétfő, 18:55
idezetek2.gif
menusgabor
2019. december 23. hétfő, 18:52
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.