Belépés
2020. július 10. péntek | 28. hét | 192. nap | 18:18 | Amália
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Bibliaiskola
Bibliaiskola
/ Bibliaéve.hu /

11. A Krónikák könyvei - az emlékezés

1. A Krónikák könyveiA Krónikák könyvei a héber Bibliában az "évkönyv" nevet viselik. Szent Jeromos az "üdvtörténet krónikája" elnevezést javasolta, őt követte Luther és a későbbi bibliafordítások, így jutunk el a magyar Krónikák könyvei elnevezéshez. Mivel a szerző ideális képet fest a dávidi és salamoni korról, valamint sok tényt megismétel Mózes első, Sámuel és a Királyok könyveihez képest, a bibliakutatók a többi történelmi könyvhöz képest sokáig lebecsülték a Krónikákat, jóllehet azok sok olyan értékes információt hordoznak, amelyeket hiába keresnénk más bibliai könyvekben. A "krónikás" arra vállalkozott, hogy Izráel a Királyok könyveiből korábban már megismert történetét a babiloni fogság utáni korszak nézőpontjából mutassa be. Meggyőződése szerint Dávid volt a jeruzsálemi kultusz újjászervezője és a kultuszhoz oly fontos zenei élet megteremtője: a Krónikák központi témája mindvégig a templom és a kultusz marad. A jó királyok, Salamon, Jósáfát, Ezékiás és Jósiás Dávid szellemi örökösei voltak, akik tovább vitték elődjük művét. Életrajzaik szelektív életrajzok, csak a jót olvashatjuk róluk, mintha valamiféle "szent történetírással" lenne dolgunk. Az ószövetséges tudós, Gerhard von Rad szerint a Krónikák - a bölcsességirodalmat is megelőzve -, Isten és az egyén kapcsolatát állítják a választott nép és Isten kapcsolatának a helyébe, megelőlegezve ezzel a későbbi generációk Messiás-hitét is.

2. Emlékezzünk régiekrőlA Krónikák könyveire jellemzőek a hosszú nemzetségtáblázatok, amelyek az elődökre való emlékezés fontosságát és a múlttal való folyamatosságot hirdetik. A családi nemzetségtáblázatban egy személy elhelyezkedése hűen tükrözi társadalmi helyzetét, kiváltságait vagy éppen kötelezettségeit. A politikai jellegű nemzetségtáblázatok alkalmasak arra, hogy egy tisztség, intézmény vagy hatalmi helyzet igazolásául vagy elítéléséül szolgáljanak. A vallási jellegű nemzetségtáblázatok ugyanakkor jórészt azt a célt szolgálták, hogy közelebbről meghatározzanak egyes papi illetve lévita csoportokat. A bibliai nemzetségtáblázatoknak nem fogyatékossága, hanem lényeges jellemvonása a változékonyság. Amikor valaki kimarad a nemzetségtáblázatból, az csak azért történik, hogy valaki más ezáltal is közelebb kerülhessen a nemzetség köztiszteletben álló őséhez.

3. Emlékezés és történelem"Az emlékezet természeténél fogva sokféle és sokszorozódó, kollektív, többes számú, mégis individualizált. A történelem - épp ellenkezőleg - mindenkihez és senkihez sem tartozik, ez adja egyetemes elhivatottságát. Az emlékezet a konkrétben gyökerezik, a térben, a gesztusban, a képben és a tárgyban. (...) Az emlékezet abszolútum, míg a történelem csak a viszonylagost ismeri."
(Pierre Nora)
korall44, 2010. május 10. hétfő, 15:16
Címkék: Szent Jeromos, Jósiás Dávid, Pierre Nora, héber Bibliában, későbbi bibliafordítások, magyar Krónikák,
Kommentek
A szeretet szolgál
fiatal hívőt rák támadta meg, és mint gyógyíthatatlant, kórházba vitték. Itt az ellátás és a gondozás sajnos elégtelen volt. Az énekes - híresség volt a rádióban - hűségesen látogatta őt, ágyhuzatot cserélt, fürdette és etette ,,Timóteusát", és még sok mindent megcsinált, ami tulajdonképpen a személyzet dolga lett volna. Azon az éjszakán, amikor Fred meghalt, a híres énekes karjaiban tartotta, és vigasztaló igéket suttogott a fülébe. ,,...szeretetben szolgáljatok egymásnak."

Egy bibliaiskola egyik legmagasabb rangú tanára a férfiak mosdóhelyiségét gyakran találta piszkosnak a reggeli tisztálkodás után. Türelmesen megtisztította a berendezéseket és letérdelt, hogy a padozatot is szárazra törölje. Legjobb előadásait nem kizárólag a tanteremben tartotta. Tisztelt tanáruk példája nyomán - aki feltörölte utánuk a mosdót - a hallgatók megaláztattak, és indíttatást kaptak: ,,...szeretetben szolgáljatok egymásnak."

Ugyanabban a bibliaiskolában a kosárlabdacsapat egyik tagjának
kalmanpiroska, 2019. április 15. hétfő, 07:46
Imádság
,,Lehet, hogy Istennek éppen akkor kell a legnagyobb türelmet tanúsítania népe iránt, amikor azok 'imádkoznak'? Hányszor megesik, hogy kioktatjuk, mit és hogyan tegyen! Imáinkban ítéletet hozunk és véleményt alkotunk, azaz - röviden és tömören szólva - mindenfélét csinálunk, csak éppen nem imádkozunk. Nincs bibliaiskola, amely megtaníthatna bennünket erre a tudományra. Vagy talán ismerünk olyan intézményt, amely az 'Imádság' nevű tárgyat is felvette a tantervében? A legfontosabb, hogy tanulmányozzuk a Könyvben az imádságról szóló részeket. De vajon kitől tanulhatunk erről a témáról? Rázzuk le magunkról az utolsó köteléket, és jelentsük ki bátran, hogy sok egyházvezető és tanító nem imádkozik, nem ejt könnyeket, és fogalma sincs, mit jelent tusakodni Isten előtt. Vajon megtaníthatnak-e bennünket arra, amit ők maguk sem tudnak?"

-Leonard Ravenhill-
kalmanpiroska, 2018. november 15. csütörtök, 14:57
Istentől kapott kölcsön
Istentől kapott kölcsön

Olyan jellemző ránk, hogy mind a vagyonunkat, mind pedig a képességeinket a saját tulajdonunkként kezeljük. Bennünk minden úgy él, mint az én szervezőképességem, az én emberi adottságaim, az én intellektusom, művészi hajlamaim vagy atlétatermetem. Amikor ezekkel jól bánok, az én pénzemet keresem meg. Valahogyan a képességeink hozzánk tartoznak, jóllehet azt azért tudjuk, hogy a legtöbbet születésünkkor kaptuk. Jó, rendben, kamatoztatjuk a tehetségünket, és fejlesztjük képességeinket, de ki adta a vágyat szívünkbe, hogy ezt tegyük? Ki küldött az utunkba egy edzőt vagy egy tanárt, hogy jó mederben tartsák a fejlődésünket? Valahol mélyen tisztában vagyunk azzal, hogy minden képességünk az Úrtól kölcsönbe kapott ajándék, amelyeket nemcsak a mi élvezetünkre, hanem az Ő örömére is adott.
Meglehetősen zűrös héten próbálom megírni ezt az oldalt. Szombaton egy hétórás szemináriumot tartottam. Vasárnap igét hirdettem és a vasárnapi iskolában tanítottam egy nagy
kalmanpiroska, 2018. június 26. kedd, 15:41
A visszaút
A visszaút

A tegnap egy lejárt csekk.

A mai nap készpénz.

A holnap egy kötelezvény azoknak,
akik elfogadják Jézus győzelmét.

Évekkel ezelőtt, amikor édesapám rabok rehabilitációjában segédkezett, megkérdezte tőlem, szeretnék-e vele menni segíteni neki, és rendszeres látogatóvá válni a börtöncellákban. Azt válaszoltam:
- Kérlek, Édesapám, ne kérj, hogy bármi effélét tegyek! Még a börtönbe se mernék belépni, nem is beszélve a cellákról!
Most azonban, hogy én magam is voltam fogoly, ez a félelem teljesen elhagyott, és amikor csak lehetséges, megpróbálom az evangéliumot hirdetni a börtönökben.
Meghívást kaptam a Sing Singbe, s ott álltam, hogy megtekintsem ezt a modern büntetőintézetet.
A parkolóban egy látogatóba jött futballcsapat autói álltak, akik azért jöttek, hogy összemérjék képességeiket a Sing Sing tizenegyével. Több kapu nyílt ki és csukódott be mögöttünk, majd egy igazi rabszállító furgonnal vittek minket a magas dombra, ahol az
kalmanpiroska, 2018. március 02. péntek, 19:17
Felhívás idősebb nőknek
Felhívás idősebb nőknek

1948-ban, amikor alig néhány hete tanultam a Prairie Bible Instituteb-ban (ez Albertá-ban volt, egy kietlen prérin álló, fából készült, nagyon komoly épületegyüttesben) kicsit úgy éreztem, hogy nem vagyok a helyemen, és egy délután nagyon egyedül éreztem magam, amikor kopogást hallottam az ajtómon. Kinyitottam és egy szép pirospozsgás arcot láttam, amelyet fehér haj foglalt keretbe. Tulajdonosa elbűvölően raccsolt, mint minden skót.
- Nem ismersz, de én ismerlek. Kedves Betty, imádkoztam érted. Mrs. Cunningham vagyok. Ha egyszer egy csésze teára és skót süteményre vágysz, csak gyere el hozzám.
Megadta a címét, majd azzal folytatta, hogy a tanár kar megbeszélésén említették a nevemet (sohasem mondta meg, hogyan - nem tudom, úgy gondolták-e nem való vagyok ide?), és az Úr a szívé helyezett. Sok téli délutánon vettem igénybe kedves meghívását. Együtt ültünk aprócska, de nagyon kedélyes alagsori lakásában, míg teát töltött nekem, én meg a lelkemet öntöttem ki neki.
kalmanpiroska, 2018. február 20. kedd, 14:38
Gyülekezet
"Ebben a korszakban Isten akaratának legmagasztosabb kifejeződése a kihívott Gyülekezet, amit saját vére árán vásárolt meg. Hogy bibliailag bármilyen hitbeli tevékenység érvényes legyen, annak a Gyülekezethez kell tartoznia. Világosan meg kell fogalmaznunk, hogy nem lehet Isten előtt elfogadható szolgálat ebben a korszakban, ami nem összpontosul a Gyülekezetben és nem abból fakad. Bibliaiskolák, traktátus társulatok, keresztyén üzletemberek bizottságai, szemináriumok és sok független csoport, amelyek a keresztyénség égisze alatt munkálkodnak, mindezeknek tisztelettudóan és bátran ellenőrizniük kell magukat, mert nincs igazi lelki jelentőségük a Gyülekezeten kívül vagy a Gyülekezettől függetlenül."

- A. W. Tozer -
kalmanpiroska, 2017. november 01. szerda, 15:36
Imádság
"Ha sem a bibliaiskolában, sem a vasárnapi iskolában nem tudsz tanítani, az utcán sem tudsz prédikálni, és ilyen módon nem tudsz harcolni, akkor legalább sokat imádkozhatsz csendben Isten előtt. Ó, elmondhatatlan haszna származik a keresztyén gyülekezetnek a nyugodt, imádkozni szerető tagjaiból! Az ilyeneket a Földön a legkevésbé, de a mennyben a legjobban ismerik."

- C. H. Spurgeon -
kalmanpiroska, 2017. augusztus 25. péntek, 18:34
De nekem diplomám van!
De nekem diplomám van!

Egy asszony felkérést kapott, hogy tartson tájékoztatást egy bibliaiskolában lányoknak a teológiai végzettségűek álláslehetőségeiről. Így ír tapasztalatairól: "Először főleg arról beszéltem nekik, hogy Isten akarata szerint éljünk, cselekedjünk, és járjunk (ne az legyen a lényeg, hogy ki vagyok, hanem az, hogy kié vagyok). Majd felsoroltam mind a hagyományos, mind a kreatív lehetőségeket, ahogyan Isten országában teljesíteni lehet az igényeket. Három feministát különösen sértett, hogy a hetvenegynéhány munkalehetőség között megemlítettem a dadust. Arisztotelész azonban Nagy Sándor mellett a "dada" szerepét töltötte be! Ezek a nők vevők lettek a világ értékeire, és készek voltak harcolni a számítógépes programozásban szerzett tíz éves tapasztalataikért. Azt mondták, hogy előadásom jobban megalázta őket, mint bármelyik férfi előadása.
A teológia Isten tudományát jelenti, de ha egy tudományágban elért fokozat olyan helyzetet teremt az életben, amely a szolgai formát
kalmanpiroska, 2017. augusztus 09. szerda, 16:46
Képek, videók
orig-Szent_Jeromos.jpg
aranyosmagdika
2011. március 14. hétfő, 13:44
josiah800.jpg
konoksag
2008. augusztus 23. szombat, 08:30
josiane.gif
ibolya1964
2007. február 14. szerda, 19:52
Pierre La Mure - Ne várj
sanci81
2018. március 24. szombat, 19:07
Pierre Curie.jpg
bbbarbara
2016. január 24. vasárnap, 15:35
m_Pierre jpg
erzsikepuskas
2016. január 11. hétfő, 13:57
zastyivshie-volnyi-pie rre
orsi1
2015. január 10. szombat, 21:04
Mezőgazdaság a Bibliában
dandej
2018. március 13. kedd, 21:29
Jézus a Bibliában
sacimama
2015. április 20. hétfő, 00:23
Drágakövek a Bibliában
sacimama
2014. november 08. szombat, 19:29
Igazság a Bibliában
sacimama
2013. június 12. szerda, 12:09
Későbbi szakdolgozat-mint
furaila
2017. május 12. péntek, 16:09
MSZ-nek későbbi elnöke
furaila
2016. október 05. szerda, 14:55
korábbi-későbbi, uj keret
lovaszmarika
2011. április 07. csütörtök, 18:33
korábbi-későbbi
lovaszmarika
2011. április 07. csütörtök, 18:31
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.