Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 22:29 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Attól függ, kinek a kezében van...
LinkUrunk Mennybemenetelének ünnepén Jézus két mondata adja elmélkedésünk alapját, miként azt az Evangéliumban hallhattuk:
,,Én elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból."

Jézus világosan, érthetően fogalmaz és néha felmerül bennem a gyanú, hogy néhányan mintha nem lennénk teljesen beszámíthatóak. Rendszerint máshol, másban keressük a megoldásokat életünk égető kérdéseire. Önként hagyjuk magunkat átverni, megvezetni. Olyanok mögé állunk, akik azt mondogatják, amit szeretnénk hallani, ami csiklandozza érzékeinket és nem az igazságot. Dunát lehetne rekeszteni manapság az önjelölt megváltókból, akik tudják a tutit, a magabiztosság látszatával fogalmazzák meg programjaikat, rendszerint a római katolikus egyház bírálatára alapozva. Pedig tudhatnánk, hogy amint nincs gyógyszer a vádló lelkiismeretre, nem léteznek próféták sem, egyedül Krisztus. Jézus elküldte a létező legnagyobb ajándékot, amit teremtmény kaphat: a Szentlelket, vagyis saját Lelkét. Ettől a pillanattól kezdve már Ő él abban, aki Őt befogadja. Nem erőlteti magát senkire, aki nem igényli Őt, azt békén hagyja. ,,Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében." (Jn 1,12)

Nekünk, akik már tapasztalatból beszélünk - nem elméleti alapokról -, mindez természetes. Viszont sokan közülünk még az Úrral való személyes találkozáson innen vannak. Ők vagy elhiszik nekünk, vagy még futnak néhány kört az életben, elbuknak még néhányszor, de ők is meg fogják tapasztalni Isten végtelenül irgalmas szeretetét.

Amikor erő tölt el bennünket a magasságból, az annak a jele, hogy nyitott szívünkbe belépett az Isten Szentlelke által. Krisztus mennybemenetele után az egyház hitének pneumatikusnak, karizmatikusnak kell lennie. Lelkinek, mai szóval spirituálisnak. Nem feltétlenül a megújulási mozgalomra gondolok, amely a 60-as évektől elterjedt az egész világon, katolikus és protestáns testvéreink között is. Lelki értelemben az egyház kezdetektől fogva karizmatikus. Elsősorban a nagy szerzetesrendek és alapítóik. Mit jelent a spiritualitás? Sokan írtak már erről sokfélét.

Én spiritualitáson azt értem, hogy engedem szabadon áramolni életem minden területén a Lelket. Tudatosan, szabadon elfogadom sugallatait. Ezek a sugallatok a tér - idő dimenzióban realizálódnak, tehát anyaghoz, személyekhez kötöttek. A kegyelem a természetesre épít, nem lóg csak úgy a levegőben.

Találtam egy ismeretlen szerző által írt szellemes kis írást, amely nagyon érthető módon, kissé humorosan fogalmazza meg, amiről beszélek.

Egy tojás-labda az én kezemben kb. 19 dollárt ér. Tom Brady kezében Kb. 100 milliót. Attól függ, kinek a kezében van.

Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit. Ha a teniszütőt Roger Federer fogja, akkor megnyeri az US Open-t. Attól függ, kinek a kezében van.

Egy bot az én kezemben arra jó,hogy elkergessem a kutyákat. Egy bot Mózes kezében kettéválasztja a hatalmas Vörös-tengert. Attól függ, kinek a kezében van.

Egy parittya az én kezemben: gyermekjáték, verebekre vadászhatok. Egy parittya az ifjú Dávid kezében hatalmas fegyver, legyőzte vele Góliátot. Attól függ, kinek a kezében van.

Két hal és öt kenyér az én kezemben egy halas szendvics, a tízóraim. Két hal és öt kenyér Jézus kezében: jóllakat ezreket. Attól függ, kinek a kezében van.

Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetőt. A szögek Jézus kezében,megváltást hoznak az egész világnak. Attól függ, kinek a kezében van.

Tedd le törődöttségeidet, félelmeidet, aggodalmaidat, reményeidet, álmaidat, családodat és kapcsolataidat az Isten kezébe, hiszen tudod: Attól függ, kinek a kezében van.

Saját szavainkkal, példáinkkal is folytathatjuk. Amíg azt gondoltam, hogy az életem az én kezemben van és azt nekem kell irányítanom, addig tragédiák és gondok sorozata jellemezte életemet. Állandó összeférhetetlenségi problémák a munkahelyeken, feszült gyermek - szülő viszony, kihűlt, érzelmileg haldokló házastársi kapcsolat. Önmagamba fordulás, növekvő és egyre rendszeresebb alkohol fogyasztás és más pótcselekvések alkalmazása. Amikor ebbe teljesen belefáradtam, megadtam magamat, feltettem a kezemet és Istenhez fordultam: ,,Istenem, neked ajánlom magam, formálj engem tetszésed szerint, és tégy velem akaratod szerint. Vedd le rólam énem béklyóit, hogy jobban végrehajthassam akaratodat. Szabadíts meg bajaimtól, hogy a felettük aratott győzelem a Te Hatalmadról, a Te Szeretetedről, a Te akaratod szerinti életről tegyen tanúbizonyságot azok előtt, akiket ehhez hozzásegíthetek. Hadd teljesítsem mindig a Te akaratodat!"

Nem sokkal később már személyesebb hangot is kaptam a Lélektől: ,,Teremtőm, készen állok mindenestől - a bennem levő jóval és rosszal együtt - a Tiéd lenni. Kérlek, szabadíts meg minden olyan jellemhibámtól, amely útjában áll annak, hogy Neked és embertársaimnak hasznára legyek. Adj nekem erőt, hogy kilépve innen akaratod szerint cselekedhessem. Ámen."

Készen állunk mindenestől - a bennünk lévő jóval és rosszal együtt - Istené lenni?

Még nem?

Nem baj. Annyit kell csak megjegyezned, hogy Ő minden pillanatban készen áll, hogy belépjen az életedbe. De neked kell engedélyt adnod, hogy Ő átalakíthasson, átformálhasson nyitott, szabad, értelmes és boldog emberré.

Istennek választ csak személyesen adhatunk. A kérésünket fogalmazzuk meg pontosan, egyértelműen, miként az előbb idézett imában. ,,Készen állok mindenestől a Tiéd lenni". Ezek után pedig Ő válaszol a szentségekben: a keresztségben beavat minket az egyház közösségébe, a bérmáláskor megerősít, a szentgyónásban megbocsátja bűneinket - feltéve, hogy megbántuk azokat -, az eukarisztiában valóságos testét és vérét adja, a házasság szentségében egységbe hozza a két testet és lelket, a papi rend szentségében pásztorokat, szolgálattevőket küld, a betegek kenetében pedig Jézus azonosul a magára maradt szenvedővel és megerősíti azt.

Alaptalan volt tehát a tanítványok félelme, amikor Jézus felemelkedett a felhőben. Soha ilyen közel nem volt hozzánk. Így szólt: ,,És íme én veletek vagyok a világ végezetéig".

Dióssy Iván
sacimama, 2016. május 09. hétfő, 17:46
Címkék: Urunk Mennybemenetelének, Isten Szentlelke, Roger Federer, Dióssy Iván, megoldásokat életünk, önjelölt megváltókból,
Kommentek
Urunk mennybemenetele - vasárnapi igehirdetés
Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Istenünk! Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, hálaáldozatot mutatunk be neked Fiad mennybemenetelének ünnepén. Alázattal kérünk, viszonzásul add, hogy szentségi ajándékaid mennyei életre keltsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által.
Prefáció:
URUNK MENNYBEMENETELÉRŐL I.
A mennybemenetel misztériuma
A következő prefációt Urunk mennybemenetelének napján mondjuk; mondható Urunk mennybemenetele utáni napokon pünkösd előtti szombatig azokban a misékben, amelyeknek nincs saját prefációjuk.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.:
maroka, 2017. május 25. csütörtök, 09:43
Drága barátnőm Ágika szép üzenete!
KEDVES BARÁTNŐM!
SZERETETTEL KÖSZÖNTELEK EZEN A SZÉP MÁJUSI NAPON, AMIKOR IS HOL SÜT A NAP, HOL MEG
ESIK, DE HÁT A MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR, HÁT ÖRÜLJÜNK NEKI! KÍVÁNOK KELLEMES SZÉP
IDŐTÖLTÉST, SZÉP ÜNNEPET, MIVEL MA ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK, AZAZ URUNK MENNYBEMENETELÉNEK
NAPJA VAN.
SZERETETTEL ÁGIMENNYBEMENETELRŐL:
kannalidia, 2016. május 15. vasárnap, 17:31
A mennyre nem nézni kell!
Vasárnap van!
(URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE)

Az én Jézusom a Krisztus, aki kivezette tanítványait ,,Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket,
Áldás közben eltávozott tőlük és felemelkedett az égbe." (Lk 24, 51)??
Ez az áldása máig ható és mindörökre szól. Apostolainak szóló parancsa is.
Hogy mindenkinek hirdessék Örömhírét.
Ismertessék meg személyét és művét, - tanítását, - az egész világgal.

Ez a küldetés szól nekünk is!

Az ember, hite által válik annak az új világnak tagjává, amit Krisztus eljövetele kezdett meg.
Hite által lesz részesévé annak, ami Krisztussal történt és ami állandóan történik, - Krisztus erejében.
Jézus, - mennybemenetele által, - emberi természete szerint is elnyerte a legnagyobb méltóságot.
Szimbolikusan valljuk ezt amikor mondjuk: ,,az Atya jobbján ül."

Nekünk pedig megengedi, sőt parancsba adja, küzdjünk életünkben Országának terjedéséért.
Az apostolok
sacimama, 2016. május 08. vasárnap, 10:36
HÉtvégére
KEDVES BARÁTNŐM!
SZERETETTEL KÖSZÖNTELEK EZEN A SZÉP MÁJUSI NAPON, AMIKOR IS HOL SÜT A NAP, HOL MEG
ESIK, DE HÁT A MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR, HÁT ÖRÜLJÜNK NEKI! KÍVÁNOK KELLEMES SZÉP
IDŐTÖLTÉST, SZÉP ÜNNEPET, MIVEL MA ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK, AZAZ URUNK MENNYBEMENETELÉNEK
NAPJA VAN.
SZERETETTEL ÁGI
marika4528, 2016. május 06. péntek, 07:39
Mindenkinek
SZERETETTEL KÖSZÖNTELEK EZEN A SZÉP MÁJUSI NAPON, AMIKOR IS HOL SÜT A NAP, HOL MEG ESIK, DE HÁT A MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR, HÁT ÖRÜLJÜNK NEKI! KÍVÁNOK KELLEMES SZÉP IDŐTÖLTÉST, SZÉP ÜNNEPET, MIVEL MA ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK, AZAZ URUNK MENNYBEMENETELÉNEK NAPJA VAN.
SZERETETTEL ÁGIMENNYBEMENETELRŐL:

,,Az egybegyűltek
agnesst, 2016. május 05. csütörtök, 13:56
Képek, videók
Mária Mennybemenetele
cipello
2015. augusztus 15. szombat, 12:57
Jézus mennybemenetelére
sacimama
2015. május 17. vasárnap, 12:05
Jézus mennybemenetele
sacimama
2014. szeptember 14. vasárnap, 00:42
Mária mennybemenetele.jpg
rochlitzne
2009. október 11. vasárnap, 07:38
Jézus mennybemenetele.jpg
szilvi1113
2009. július 22. szerda, 06:33
Krisztus mennybemenetele.
nemarika
2006. október 26. csütörtök, 21:40
ISTEN SZENTLELKE
angyalcsillag
2012. június 04. hétfő, 02:30
Roger Federer
peaisland
2010. január 08. péntek, 12:45
Dióssy Iván
sacimama
2016. március 07. hétfő, 23:34
Hűsítő megoldások
janna53
2013. június 22. szombat, 21:11
feladatok és megoldások10
hollygergo
2009. január 08. csütörtök, 15:31
megoldások
marci30
2008. május 22. csütörtök, 14:25
A megoldások értékelése
gyalikviz
2006. október 29. vasárnap, 22:44
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.