Belépés
2020. január 18. szombat | 3. hét | 18. nap | 06:37 | Piroska
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Amikor Isten megteremtette


Az első napon Isten megteremtette a kutyát

Az első napon Isten megteremtette a kutyát. És mondá az Úr: Ülj egész nap házad ajtaja előtt és morogj meg mindenkit, aki elhalad vagy bejön. Húsz évnyi életet adok neked.Húsz év? - kérdezte a kutya. Az túl sok morgás. Adj nekem csak tíz évnyi életet, a másik tízet visszaadom Neked. És beleegyezé az Úr.

Második napon Isten megteremtette a majmot. És mondá: Szórakoztasd az embereket, majomkodj és nevettesd meg őket. Ehhez húsz évnyi élettartamot adok neked.
Húsz év ehhez túl sok - mondta a majom. Én nem majomkodnék annyit. A kutya visszaadott Neked tíz évet, én is ezt teszem. És ebbe is beleegyezé az Úr.

Harmadik napon Isten megteremtette a szarvasmarhát. És mondá: járj ki a földekre a gazdáddal nap mint nap, izzadj a Nap heve alatt, fialj borjakat, és adj tejet a gazdádnak. Hatvan évnyi élettartamot adok neked mindehhez.
Azt mondja a marha: Ez meglehetősen kemény sors hatvan éven keresztül. Inkább vállalnék csak húszat és visszaadnék Neked negyvenet. És lőn: ebbe is beleegyezé az Úr.

Negyedik napon Isten megteremtette az embert. És mondá: Egyél, aludj, játssz és élvezd az életet. Minderre húsz évet adok neked.
Azt mondja az ember: Mi? Csak húsz év? Ha lehet, kérem még azt a negyvenet, amit a szarvasmarha adott vissza Neked, meg azt a tízet, amit a majom és azt a tízet is, amit a kutya utasított vissza.
Legyen! - mondá az Úr.

Hát így esett, hogy életed első húsz évében eszel, alszol és játszol, a következő negyven évben izzadsz a nap alatt és gürcölsz, hogy eltartsd a családod, a következő tíz évben majomkodsz, hogy szórakoztasd az unokáidat és az utolsó tíz évben csak üldögélsz a kapu előtt és megmorogsz mindenkit, aki a közeledbe jön.
liliana01, 2020. január 14. kedd, 16:08
Címkék: Amikor Isten, első napon, másik tízet, kutya visszaadott, szarvasmarha adott, kutya utasított,
Kommentek
Bárcsak leszállnál!
szétszakítanád az eget és leszállnál."
Itt, ebben az igeversben Isten egyik embere van a térdein. Isten népének evilági reménytelen állapotára mutat rá. Elvesztették az igazságot, és elvesztették az utat. Elvesztették szabadságukat, és el a templomukat. ,,Kérünk, Istenünk, tégy valamit ebben a helyzetben... Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál."
Isten mindig felel az imádságra. Ez a különös ószövetségi ima olyan módon talált meghallgatásra, ahogy Ézsaiás el sem tudta képzelni. Amikor eljött az idő teljessége, az Úr maga jött el a bolygónkra, mint kisgyermek, Betlehembe. Az egek megnyíltak, és az angyalok egybesereglettek, hogy dicsőséget adjanak Istennek.
Amióta az egek megnyíltak, és Isten Fia eljött, Isten most már tesz valamit értünk látszólag reménytelen helyzetünkben. Behatolt világunkba, és új világának előjelei megmutatkoznak már népének életében és cselekedeteiben. De Isten országának a teljessége még nem jelent meg. Újból kiáltanunk kell és állhatatosan
kalmanpiroska, 2020. január 17. péntek, 17:14
Az élő Isten
,,Amikor a verem közelébe ért, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt a király Dánielhez: Dániel, az élő Isten szolgája! A te Istened, akit mindenkor tisztelsz, meg tudott-e szabadítani az oroszlánoktól?" (Dán 6,20)

A Szentírásban sokszor megtalálható az a kifejezés, hogy ,,az élő Isten", mégis éppen ez az a kifejezés, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni. Tudjuk, hogy az Írás beszél ,,az élő Isten"-ről, de mindennapi életünkben csaknem semmi mást sem veszítünk el a szemünk elől olyan gyakran, mint azt, hogy Isten élő Isten. Elfelejtjük, hogy Ő ma pontosan az, aki volt három- vagy négyezer évvel ezelőtt, hogy neki ugyanaz a szuverén hatalma van és hogy ugyanazt az irgalmas szeretetet terjeszti ki azokra, akik szeretik és szolgálják Őt. Elfelejtjük, hogy Ő megteszi ugyanazt velünk, amit tett évezredekkel ezelőtt másokért, egyszerűen azért, mert Ő változhatatlan, élő Isten. Milyen rendkívüli alap ez ahhoz, hogy megbízzunk benne, és legsötétebb pillanatainkban se
kalmanpiroska, 2020. január 17. péntek, 13:22
1. évközi hét péntek 01.17
OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből
Sámuel figyelmezteti a népet: ,,Ne kérjetek magatoknak királyt, mert ti fogtok a legjobban panaszkodni rá!"
Amikor Sámuel megöregedett, összegyűltek a választott nép elöljárói. Elmentek Sámuelhez Rámába, és azt mondták neki: ,,Lásd, te megöregedtél, fiaid pedig nem járnak a te utaidon. Rendelj tehát fölénk királyt, hogy király uralkodjék rajtunk is, mint az összes többi nemzeteken!"
Sámuelnek nem tetszett a beszéd, amelyet neki mondtak: ,,Adj nekünk királyt, hogy az uralkodjék rajtunk!" Az Úrhoz fordult imádságában.
Az Úr ekkor azt felelte neki: ,,Hallgass a nép szavára, bármit követelnek is tőled! Mert nem téged vetettek meg, hanem engem, amikor azt akarják, hogy ne én legyek a királyuk."
Sámuel közölte is az Úr minden szavát a néppel, amely királyt kért tőle. Aztán megmagyarázta nekik: ,,A királynak, aki uralkodni fog rajtatok, joga lesz a következőkhöz. Elveheti fiaitokat, és szolgálatra rendelheti
maroka, 2020. január 17. péntek, 12:27
Egy nem mindennapi bírósági tárgyalás
láttam!
- Nem értem!...Nem értem!...- siránkozott a bíró. - Hogy jön ahhoz a pereces, hogy ő dobja be a labdát? Másrészt mi abban a feltűnő, ha a dobó játékos kézzel ér a labdához? Hát mivel érjen hozzá, könyörgöm, mivel...?!
- Csak sorjában...csak sorjában. Először is mi kifogása van a Pereces ellen? Az ellenfél térfeléről mindig ő végzi a bedobásokat. Mint említettem, hatalmas dobása van.
- Remek!... És hová teszi közben a pereceket?
- A pereceket? - csuklott fel a vádlott. - Vagy úgy!.. Nos, amikor azt mondom, hogy Pereces, akkor egyáltalán nem a lelátón péksüteményt áruló fickóra gondolok, de nem ám! Hanem Pereces Tónira, a Sirokkó bal hátvédjére. Aki a lelátón perecet árul, az nem a Pereces. Azt a manó tudja, hogy hívják!
- Szóval az ön főnöke tudja, hogy ki a pereces?
- Kapaszkodjon meg a csengettyűjében, bíró úr. Nem tudja.
A bíró lenyelte a tablettákat, és még hosszabban ivott.
- De hiszen most mondta, hogy a Manó tudja. Az ön főnöke. Aki egyébként nem azonos a
menusgabor, 2020. január 16. csütörtök, 21:00
A vihar
nyomasztó vereség - hirtelen szakad ránk. Más viharok lassan jelennek meg a horizont egyenetlen szegélyén, amely nem nagyobb egy ember tenyerénél. Az annyira jelentéktelennek látszó baj azonban kiterjed, amíg már-már eltakarja az eget, és túlárad rajtunk.
Mégis a viharban készít fel minket Isten a szolgálatra. Isten a tölgyfát oda ülteti, ahol a viharok megtépázzák, és az esők ráömlenek. Az elemekkel vívott éjféli csata fejleszti ki a tölgy durva szerkezetét, és belőle lesz az erdő királya. Amikor Isten hasznos emberré akar tenni valakit, bizonyos viharba helyezi bele. Az emberiség története mindig durva és kemény volt. Senki sem válik teljessé addig, amíg nem volt kint a vihar sodrásában, és nem találta meg az imában a dicsőséges beteljesedést: ,,Istenem, végy kezedbe, törj össze, tégy azzá, amivé akarsz!"
Egy francia festő megfestette az egyetemes géniuszok képét. Festményére kerültek a híres szónokok, filozófusok és mártírok, mindazok, akik kiemelkedőkké váltak az élet
kalmanpiroska, 2020. január 16. csütörtök, 11:43
1. évközi hét csütörtök 01.16
,,Miért engedte meg Isten, hogy ma vereséget szenvedjünk a filiszteusoktól? Hozzuk el Silóból az Úr szövetségének szekrényét! Jöjjön közénk, és szabadítson meg ellenségeink kezéből!"
A nép követeket küldött Silóba. El is hozták onnan a frigyszekrényt, melynek tetején a Seregek Ura trónol a kerubok felett. Héli két fia, Ofni és Fineász kísérték az Úr szövetségének szekrényét. Amint megérkezett a táborba, az egész nép akkora örömrivalgásban tört ki, hogy még a föld is rengett belé.
Amikor a filiszteusok meghallották az ujjongás zaját, tanakodni kezdtek: ,,Mit jelent ez a nagy örömrivalgás a héberek táborában?" Mihelyt megtudták, hogy az Úr szekrénye érkezett meg a táborba, rémülten mondták egymásnak: ,,Az ő Istenük itt van a táborban." Majd jajveszékelni kezdtek: ,,Jaj nekünk, mert nem volt ekkora ujjongás sem tegnap, sem tegnapelőtt! Jaj nekünk! Hogyan szabadulhatnánk meg ennek a hatalmas Istennek kezéből? Hisz ő az az Isten, aki oly sok csapással sújtotta az
maroka, 2020. január 16. csütörtök, 11:13
"Véreddel, mely el-kifolyt..."
természetellenesnek véltem. De amint jobban megnéztem, megértettem, hogy nagy igazságot próbált a festő megörökíteni, hiszen a hitünk lényege, a reformáció megújító mozgalma is, Jézus vérében keresendő. Ahhoz, hogy megtisztuljon az életem, szükséges Jézus Krisztus váltsága és szabadítása. Tehát kikerülhetetlen, hogy Jézussal kapcsolatban ne beszéljünk az Ő tisztító véréről, és talán sokan azért irtóznak ettől a képtől, mert nem élték át Jézus szabadításának örömét.
Te már átélted?

Fiatal koromban, amikor fellángolt bennem az istenszeretet, úgy éreztem, hogy meg fogom téríteni az egész világot. Azután hamarosan ráébredtem, hogy az is elég lenne, ha saját városom lakóit meg tudnám téríteni, sokat fáradoztam is rajta, de mint hiába. Aztán rájöttem, hogy még mindig túl sok, amire vállalkoztam, és most már csak a családommal kezdtem törődni. De megtérítenem őket nem sikerült. Ekkor döbbentem rá végül, hogy először a magam dolgát kell rendbe tennem, hogy Istent igazán szolgálhassam. Egyelőre
kalmanpiroska, 2020. január 15. szerda, 16:07
Isten hangja megköveteli a lélek csöndjét
,,Azon az éjszakán megjelent neki [Izsáknak] az Úr" (1Móz 26,24)

Ugyanazon az éjszakán ment Izsák Beérsebába. Azt gondolod, hogy ez az Istentől jövő kijelentés véletlenül hangzott el? Azt gondolod, hogy ennek az ideje véletlen volt? Úgy véled, hogy történhetett volna bármelyik éjszakán és még ezen is? Ha igen, akkor súlyosan tévedsz. Miért következett be Izsákkal ez azon az éjszakán, amikor elérte Beérsebát? Azért, mert azon az éjszakán érte el a nyugalmat. Régi földjén gyötrelmeket élt át. A kicsinyes vitáknak egész sorozata történt ott azoknak a jelentéktelen kutaknak a birtoklása miatt. Nincs olyan, hogy csekély aggály, különösen akkor, amikor egész sorozat van belőlük. E kis aggodalmak miatt még akkor is, amikor a feszültségnek vége lett, az a hely rossz emlékeket idézett fel Izsákban. Ezért elhatározta, hogy távozik, és megváltoztatja a helyszínt. Messze, az előző vita helyétől távoli helyen ütötte fel sátorát. Éppen ezen az éjszakán kapott kinyilatkoztatást. Isten akkor beszélt
kalmanpiroska, 2020. január 15. szerda, 15:47
Képek, videók
amikor Isten.jpg
sz719eszter
2018. július 15. vasárnap, 13:52
amikor Isten bezár.jpg
sz719eszter
2018. július 15. vasárnap, 13:51
Amikor Isten megteremtett
cipello
2016. január 02. szombat, 14:45
Amikor Isten megteremtett
margoboszi
2015. október 25. vasárnap, 11:11
Amikor Isten.....jpg
pacsakute
2012. október 12. péntek, 10:50
Amikor Isten meghallja a
sztana45
2011. március 11. péntek, 23:24
amikor meghaltak az isten
hollygergo
2009. január 19. hétfő, 20:17
Anior Isten megteremtette
sanci81
2016. február 13. szombat, 14:43
Isten megteremtette
sanci81
2015. december 08. kedd, 17:23
Egy napon valóság lesz
furaila
2020. január 04. szombat, 05:50
213_eve_ezen_a_napon_s zul
menusgabor
2019. március 30. szombat, 21:26
Kertem virágai Anna napon
veronika76
2018. augusztus 12. vasárnap, 22:52
Egy napon
anna4459
2018. augusztus 03. péntek, 18:50
Kazetta teteje a napon ül
borzola
2018. február 05. hétfő, 17:26
Fésűs Éva - Naponta
sanci81
2018. február 02. péntek, 18:00
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.