Belépés
2020. július 10. péntek | 28. hét | 192. nap | 21:15 | Amália
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Amikor Isten megteremtette


Az első napon Isten megteremtette a kutyát

Az első napon Isten megteremtette a kutyát. És mondá az Úr: Ülj egész nap házad ajtaja előtt és morogj meg mindenkit, aki elhalad vagy bejön. Húsz évnyi életet adok neked.Húsz év? - kérdezte a kutya. Az túl sok morgás. Adj nekem csak tíz évnyi életet, a másik tízet visszaadom Neked. És beleegyezé az Úr.

Második napon Isten megteremtette a majmot. És mondá: Szórakoztasd az embereket, majomkodj és nevettesd meg őket. Ehhez húsz évnyi élettartamot adok neked.
Húsz év ehhez túl sok - mondta a majom. Én nem majomkodnék annyit. A kutya visszaadott Neked tíz évet, én is ezt teszem. És ebbe is beleegyezé az Úr.

Harmadik napon Isten megteremtette a szarvasmarhát. És mondá: járj ki a földekre a gazdáddal nap mint nap, izzadj a Nap heve alatt, fialj borjakat, és adj tejet a gazdádnak. Hatvan évnyi élettartamot adok neked mindehhez.
Azt mondja a marha: Ez meglehetősen kemény sors hatvan éven keresztül. Inkább vállalnék csak húszat és visszaadnék Neked negyvenet. És lőn: ebbe is beleegyezé az Úr.

Negyedik napon Isten megteremtette az embert. És mondá: Egyél, aludj, játssz és élvezd az életet. Minderre húsz évet adok neked.
Azt mondja az ember: Mi? Csak húsz év? Ha lehet, kérem még azt a negyvenet, amit a szarvasmarha adott vissza Neked, meg azt a tízet, amit a majom és azt a tízet is, amit a kutya utasított vissza.
Legyen! - mondá az Úr.

Hát így esett, hogy életed első húsz évében eszel, alszol és játszol, a következő negyven évben izzadsz a nap alatt és gürcölsz, hogy eltartsd a családod, a következő tíz évben majomkodsz, hogy szórakoztasd az unokáidat és az utolsó tíz évben csak üldögélsz a kapu előtt és megmorogsz mindenkit, aki a közeledbe jön.
liliana01, 2020. január 14. kedd, 16:08
Címkék: Amikor Isten, első napon, másik tízet, kutya visszaadott, szarvasmarha adott, kutya utasított,
Kommentek
Spiritualis gondolatok - Dr. David R.Hawkins
születik az Istennek történő önátadás hajlandósága.
Az igazság az önátadás mozzanatán keresztül nyilvánul meg.
Nem az igazság ,,okozza" a fájdalmat, és hiba lenne bálványozni a fájdalmat azt gondolván, hogy a szenvedés a Megvilágosodás fejedelmi útja.
Az éppen abból a felismerésből születik, hogy
a szenvedés nem az igazságnak köszönhető,
hanem azon vonakodásunknak, hogy elengedjük a hamisságot.
Az igazság az Istennek történő megadás révén fedi fel önmagát.
Amikor spirituális munkába kezdünk, emlékezvén belső ártatlanságunkra kérjük, hogy bukkanjon tudatosságunk felszínére az, ami nem igaz.
A folyamat így a siker bizonyítéka.
Következésképp a spirituális keresőnek címkézettek élete kissé kaotikusnak tűnhet. Ám a belső személy örül, mert
,,arra kértek, lássam meg, mi áll köztem és az igazság közé,
és ez felbukkant a tudatomban, hogy elismerjem, magaménak tudjam, újraértelmezzem és meggyógyítsam."
Biztonságos helyet és kontextust
liliana01, 2020. július 09. csütörtök, 19:49
14. évközi hét csütörtök 07.09
OLVASMÁNY Ozeás próféta könyvéből
Isten megbocsátó szeretete népe iránt első - öröktől való - szeretetéből fakad.
Ezt mondja az Úr:
Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. De minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem; a Baáloknak áldoztak, és a bálványoknak mutattak be áldozatokat. Én tanítottam megjárni Efraimot, karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajoltam hozzá, enni adtam neki.
Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember, a közöttetek élő Szent, aki nem a harag tüzével jön.
Ez az Isten igéje. Oz 11,1-4.8c-9

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Az apostolok ingyen kapták hatalmukat Istentől. Ingyen kell azt gyakorolniuk.
Jézus e szavakkal küldte a nép közé
maroka, 2020. július 09. csütörtök, 17:01
A pusztaság
,,Ákór" jelentése ,,zavaros", mégis Ákór völgyét ,,a reménység kapujá"-nak nevezik.
Igen, Isten ismeri szükségünket arra, hogy pusztai élményünk legyen. Pontosan tudja, hogy hol és hogyan hoz létre bennünk maradandó vonásokat. Az az ember, aki bálványimádó volt, lázadt, elfelejtette Istent, és ezt mondta teljes tudatossággal: ,,Elmegyek a szeretőim után" (Hós 2,4), rá fog jönni, hogy Isten elzárta ösvényét. ,,Szaladgál majd szeretői után, de nem éri utol őket. Amikor keresi őket, és nem találja..." (Hós 2,6) Amikor aztán teljesen reménytelenné és elhagyatottá válik, Isten ezt mondja: ,,Kicsalogatom őt, elviszem a pusztába, és szívére beszélek."
Milyen nagy szeretettel van tele a mi Istenünk! (Crumbs)
Soha nem tudjuk meg, hogy Isten hova rejtette el a forrásait. Látunk egy nagy terméskövet, és el sem képzeljük, hogy az egy forrást takar. Látunk egy sziklás területet, és nem gondoljuk, hogy élő víz van alatta. Isten vezet ki
kalmanpiroska, 2020. július 09. csütörtök, 06:44
Hámori István Péter versei
szeretlek, mert tehetem nyíltan,
Elmondatlan szó bennem nem reked,

Azért szeretlek, mert amit itt írtam,
Sosem kérted, hogy elmondjam Neked.

Vallomás


Kifeszítve (grendorf-stanzák)

Én oly sok mindent már megéltem,
dobált az élet szerte-szét,
álltam talpon és voltam térden,
alázva, s dicsben, így, e kép
vegyes. Forgott a sorskerék,
s habár nem volt fényes az érdem,
házamból megvan pár cserép,
amikor szóltam csak beszéltem,

mozgott a nyelvem ám a szó
a mindenségben szertefoszlott,
ugye mesém mily megható?
Szövegem ócska, régi, koszlott,
folyvást légüres térben mozgott,
s nem varrja össze szó-szabó,
hiába fércel bűnnel gondot,
e ruha bálba nem való.

Firkáltam stanzát és szonettet,
és akadt néhány ballada,
elítélhetik bár e tettet,
nálam is szólt a dallama.
Védje meg magát majd maga,
Egy-két jó versem
menusgabor, 2020. július 08. szerda, 21:30
Pio atya 10 fontos tanácsa
törődj a holnappal, azzal foglalkozz, hogy ma jót tegyél!

2. Ha Jézus ilyen boldoggá tesz minket a földön, milyen lesz a mennyben?

3. Ha a félelem megbénít, mondd, ahogy Szent Péter: ,,Ments meg, Uram!" Ő kinyújtja a kezét - szorítsd meg erősen, és járj boldogan!

4. Igyekezz mindig a legjobbat tenni: ma jobbat, mint tegnap, holnap jobbat, mint ma!

5. Ha az ördög nem alszik, hogy elveszejtsen minket, a Szűzanya nem hagy el minket egy pillanatra sem.

6. Amikor időt vesztegetsz, lekicsinyled Isten ajándékát, azt az ajándékot, amelyet Ő, a végtelenül jó a te szeretetedre és nagylelkűségedre bíz.

7. Legyetek lelki méhecskék, amelyek a kaptárjukba nem visznek mást, mint mézet és viaszt! Otthonotok legyen csurig tele édes szelídséggel, békével, egyetértéssel, alázatossággal és kegyességgel, így beszéljetek másokkal!

8. Munkálkodj a jón bárhol, amíg bárki azt nem mondhatja: ,,Ez Krisztus fia." Viseld el a gyötrelmeket, a betegséget, a
maroka, 2020. július 08. szerda, 08:35
14. évközi hét szerda 07.08
akkor először is vázlatokat készít, majd pedig a közösség felelős vezetőinek és tagjainak útmutatásai, kérései alapján szépen lassan kidolgozza az építendő templom terveit. Előfordulhat, hogy a vázlatrajzok vagy a tervek alapján nem minden érintett tudja elképzelni, hogy a kész épület hogyan is fog kinézni. Ilyenkor az építész készít egy makettet, egy méretarányosan kicsinyített templomot papírból vagy más egyszerű anyagból, amely kicsiben azt mutatja, hogy milyen lesz majd nagyban az új templom.
Amikor Jézus kiválasztja a tizenkét apostolt, akiket név szerint felsorol a mai evangélium, akkor tulajdonképpen elkészíti egy Egyház makettjét. Kicsiben, mindössze tizenkét személy segítségével megmutatja azt, hogy milyen lesz majd az ő nagy közössége, az Egyház, amelyhez milliók fognak csatlakozni. Ez a tizenkét ember lesz aztán az alap, a kiindulópont. Ez a tizenkét küldött, az apostolok lesznek az első építőmesterek is, akik igehirdetésükkel sokakat megnyernek, hogy ők is, mint élő kövek, csatlakozzanak a
maroka, 2020. július 08. szerda, 08:17
Isten válasza nem késik
volt a ,,Késlekedő áldások hivatala", ahol Isten felhalmozta a válaszokat bizonyos imádságokra, amíg ésszerűvé lett azok elküldése.
Egyeseknek, akik imádkoznak, várva a választ, hosszú időbe kerül, amíg megtanulják, hogy a válaszok késlekedése nem azonos azok elutasításával. Lényegében a ,,Késlekedő áldások hivatalá"-ban a szeretetnek és bölcsességnek olyan mély titkai találhatók, amiket soha el sem képzeltünk volna! Hajlamosak vagyunk arra, hogy leszedjük áldásainkat a fáról, amikor még zöldek, de Isten azt akarja, hogy várjunk addig, amíg teljesen beérnek.
,,Azért vár még az Úr, hogy könyörüljön rajtatok... Boldogok mindazok, akik Őt várják!" (Ézs 30,18) Az Úr vigyáz ránk minden nehéz helyzetben is, és nem enged meg egyetlen próbát sem, ami túl sok lenne nekünk. Alkalmazza finomító tüzét, hogy kiégesse tisztátalanságainkat, aztán dicsőségesen segítségünkre siet.
Ne szomorítsuk meg Őt azzal, hogy kételkedünk szeretetében! Ehelyett emeljük fel
kalmanpiroska, 2020. július 08. szerda, 07:27
14. évközi hét kedd 07.07
gyógyít mindenütt.
Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: ,,Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban megjegyezték: ,,Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."
Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.
Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: ,,Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!"
Ezek az evangélium igéi. Mt 9,32-38
..................

Imádság
Ó emberszerető Uralkodónk, gyújtsd föl szívünkben isteni ismeretednek ragyogó világosságát, nyisd fel szemünket, hogy helyesen fogjuk
maroka, 2020. július 07. kedd, 12:08
Képek, videók
amikor Isten.jpg
sz719eszter
2018. július 15. vasárnap, 13:52
amikor Isten bezár.jpg
sz719eszter
2018. július 15. vasárnap, 13:51
Amikor Isten megteremtett
cipello
2016. január 02. szombat, 14:45
Amikor Isten megteremtett
margoboszi
2015. október 25. vasárnap, 11:11
Amikor Isten.....jpg
pacsakute
2012. október 12. péntek, 10:50
Amikor Isten meghallja a
sztana45
2011. március 11. péntek, 23:24
amikor meghaltak az isten
hollygergo
2009. január 19. hétfő, 20:17
Anior Isten megteremtette
sanci81
2016. február 13. szombat, 14:43
Isten megteremtette
sanci81
2015. december 08. kedd, 17:23
Egy napon.jpg
liliana01
2020. május 07. csütörtök, 10:06
Egy napon valóság lesz
furaila
2020. január 04. szombat, 05:50
213_eve_ezen_a_napon_s zul
menusgabor
2019. március 30. szombat, 21:26
Kertem virágai Anna napon
veronika76
2018. augusztus 12. vasárnap, 22:52
Egy napon
anna4459
2018. augusztus 03. péntek, 18:50
Kazetta teteje a napon ül
borzola
2018. február 05. hétfő, 17:26
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.