Belépés
2020. június 02. kedd | 23. hét | 154. nap | 06:19 | Kármen, Anita
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Amikor Isten megteremtette


Az első napon Isten megteremtette a kutyát

Az első napon Isten megteremtette a kutyát. És mondá az Úr: Ülj egész nap házad ajtaja előtt és morogj meg mindenkit, aki elhalad vagy bejön. Húsz évnyi életet adok neked.Húsz év? - kérdezte a kutya. Az túl sok morgás. Adj nekem csak tíz évnyi életet, a másik tízet visszaadom Neked. És beleegyezé az Úr.

Második napon Isten megteremtette a majmot. És mondá: Szórakoztasd az embereket, majomkodj és nevettesd meg őket. Ehhez húsz évnyi élettartamot adok neked.
Húsz év ehhez túl sok - mondta a majom. Én nem majomkodnék annyit. A kutya visszaadott Neked tíz évet, én is ezt teszem. És ebbe is beleegyezé az Úr.

Harmadik napon Isten megteremtette a szarvasmarhát. És mondá: járj ki a földekre a gazdáddal nap mint nap, izzadj a Nap heve alatt, fialj borjakat, és adj tejet a gazdádnak. Hatvan évnyi élettartamot adok neked mindehhez.
Azt mondja a marha: Ez meglehetősen kemény sors hatvan éven keresztül. Inkább vállalnék csak húszat és visszaadnék Neked negyvenet. És lőn: ebbe is beleegyezé az Úr.

Negyedik napon Isten megteremtette az embert. És mondá: Egyél, aludj, játssz és élvezd az életet. Minderre húsz évet adok neked.
Azt mondja az ember: Mi? Csak húsz év? Ha lehet, kérem még azt a negyvenet, amit a szarvasmarha adott vissza Neked, meg azt a tízet, amit a majom és azt a tízet is, amit a kutya utasított vissza.
Legyen! - mondá az Úr.

Hát így esett, hogy életed első húsz évében eszel, alszol és játszol, a következő negyven évben izzadsz a nap alatt és gürcölsz, hogy eltartsd a családod, a következő tíz évben majomkodsz, hogy szórakoztasd az unokáidat és az utolsó tíz évben csak üldögélsz a kapu előtt és megmorogsz mindenkit, aki a közeledbe jön.
liliana01, 2020. január 14. kedd, 16:08
Címkék: Amikor Isten, első napon, másik tízet, kutya visszaadott, szarvasmarha adott, kutya utasított,
Kommentek
Hogyan fejezzük be a napunkat Istennel?
lakozást"
(Zsolt. 4: 9)


Ennek a szövegnek a szavait (Zsolt. 4: 9) lehet képletesen (mint a lélek pihenését, amely meg van győződve Isten kegyelméről) és szó szerint is értelmezni (mint a test pihenését az Ő gondviselő kegyelmének védelmében). Nekem jól esik befogadni az Írást teljes szélességében, ezért lehetséges mind az első, mind a második értelmezés.

1. A zsoltáríró mindennél többre tartotta az Isten kegyelmét, ezt a sorsot választva arról az örömről beszél, amely eltöltötte őt, amikor azt látta, hogy sokak nem találták meg a békességet, állandóan azt a gyümölcstelen kérdést tették fel, hogy ,,Kicsoda láttat velünk jót?" (Zsolt. 4: 7). Mindenféle hiábavalósággal elcsigázzák magukat, miközben Dávid tökéletesen nyugodt maradt, bízva Isten jóakaratában: ,,Hozd fel ránk arcodnak világosságát, oh Uram!" (Zsolt. 4: 7). Minden haszon, amely Isten áldását nélkülözi, nem még akkor sem a célnak megfelelő, ha az megegyezik a világ helyeslésével: a
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:58
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
szolgálattevőktől, hogy mi mit keresünk itt, reméljük, hogy őszintén azt tudjuk felelni (ha Isten ad nekünk erőt), hogy segítsünk nektek a továbbiakban is. ,,Békességes a te jöveteled?" - kérdezték Sámueltől Betlehem vénei (ld. 1 Sám. 16:4). Ily módon, lehetséges, ti is ezt kérditek tőlünk; amire mi ugyanúgy felelünk, ahogyan a próféta felelt rá: ,,Békességes; azért jöttem, hogy áldozzam az Úrnak" (ld. 1 Sám. 16:5), hogy hívjunk benneteket ehhez az áldozatbemutatáshoz.

Amikor hallgatni fogjátok ezeket a prédikációkat, lehetőségetek lesz folytatni reggeli csendességeteket. Személyes imádatotokon, valamint családi áhítatotokon kívül, melynek nem szabad felcserélődnie vagy kiszorulnia, segítségül hívhatjátok Isten nevét az ünnepélyes gyülekezés közepette is. Ez a közös imádság éppúgy kötelességetek, mint a prédikáció hallgatása. Azt mondják, hogy a reggeli szolgálat alapvető célja az imádságra való gyülekezés volt azokban az időkben, mikor a nemzet szenvedett a
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:47
Isten jósága
Isten jósága nem választható el az igazságosságától. Nem úgy ad, hogy közben megtagadná végtelen értékét, szépségét és hatalmasságát. Éppen ezért Isten igazsága egyaránt magában foglalja a jóságát és az ítéletét is. Amikor Isten megbünteti a meg nem tért embereket a pokolban, nem részesíti őket a jóságában. De mégsem szűnik meg jónak lenni. A szentsége és igazsága vezeti a jóságának adományát. Éppen ezért a jósága különösen azok felé árad ki, akik félik Őt, és benne keresnek menedéket. "Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket" (Zsolt 31,19).
Azonban tisztelettel és hittel az ember nem érdemelheti ki Isten jóságát. Véges, teljes függőségben levő bűnösök nem érdemelhetnek ki semmit Istennél. Istennek a bűnösök felé mutatott jósága mindig ingyenes, és nem lehet kiérdemelni. Miért van akkor az, hogy Isten hajlamos megmutatni hatalmas jóságát azoknak, akik
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 19:34
Lourdes megnyitotta kapuit a zarándokok előtt
Úgy éreztük magunkat, mint Mózes, aki feltartott kézzel imádkozik az egész emberiségért. A világ imádságos tüdejének éreztük magunkat. Volt olyan nap, amikor 1500 oldalnyi imaszándékig jutottunk, szívünk csordultig telt meghatottsággal
A közkedvelt franciaországi Mária-kegyhely már egész nap várja a zarándokokat. A karantén két hónapja alatt a lourdes-i barlang szerzetesei éjt nappallá téve imádkoztak, május 30-án pedig bekapcsolódnak Ferenc pápa rózsafüzér imádságába, amellyel az egész emberiséget az Úr oltalmába ajánlja.
...............
Szombaton délután 17.30-kor a világ legnagyobb kegyhelyei (többek közt Lourdes, Fatima, Luján, Milagro, Guadalupe, San Giovanni Rotondo és Pompei) élő video-összeköttetésben kapcsolódnak a vatikáni lourdes-i barlanghoz, ahol Ferenc pápa a Máriának szentelt májusi hónap lezárásaként elimádkozza a rózsafüzért, a Szűzanya lába elé helyezi az emberiség gondjait és fájdalmait, és kéri
maroka, 2020. május 31. vasárnap, 19:21
Ferenc pápa pünkösdi homíliája
felfogások és fogékonyságok. Mindenki más volt.
Jézus nem változtatta meg, nem uniformizálta őket, nem csinált belőlük sorozat gyártott bábocskákat.
..........................
Nem. Meghagyta sokféleségüket, és most egyesíti őket, felkenve őket Szentlélekkel. Az egyesítés - sokféleségeik egyesítése - a felkenéssel jön létre. Pünkösdkor az apostolok megértik a Lélek egyesítő erejét. Saját szemükkel látják, amikor valamennyien, bár eltérő nyelveket beszélnek,
egyetlen népet alkotnak: Isten népét, melyet a Lélek hoz létre, aki összeszövi az egységet sokszínűségünkkel, aki harmóniát ad, mert a Lélekben van a harmónia. Ő a harmónia.
Most nézzünk magunkra, nézzük a mai Egyházat. Megkérdezhetjük magunktól: ,,Mi egyesít bennünket, mi az alapja egységünknek?" Köztünk is vannak különbözőségek, például vélemények, választások, fogékonyságok szempontjából. De mindig fenyeget bennünket a kísértés,
maroka, 2020. május 31. vasárnap, 19:12
Isten Szentlelke ma is működik a világban
Cserháti Ferenc ünnepi szentmiséje Gazdagréten
.. a Lélek ma is csodákat művel az Úr tanítványai, a hit bajnokai, a szentek által, akik hagyják, hogy a szeretet lángja, fénye, világossága vezérelje őket, míg aztán maguk is a hit és a szeretet ragyogó csillagaivá válnak ebben a nem egyszer goromba és sötét világban."
Május 31-én, pünkösdvasárnap délelőtt Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét a világ magyarságáért a gazdagréti Szent Angyalok-templomban.
A szertartás kezdetén Szederkényi Károly Miklós címzetes prépost, a templom esperes-plébánosa köszöntötte a főpásztort. Kiemelte: ahogyan annak idején, az első pünkösdkor, a választott nép szórványban élő közössége eggyé lett és találkozott Jeruzsálemben, most ebben a szentmisében a szétszórtan élő magyarság is találkozhat, együtt lehet szeretetben, az Isten iránti hűségben, a keresztény hitben, és a nemzeti összetartozásban
Cserháti
maroka, 2020. május 31. vasárnap, 18:27
Trianoni magány
TRIANONI MAGÁNY
Írta: Papp Sándor - 2020.05.22.

Kalondai elsőáldozók a II. világháború idején (Fotó: Papp Sándor archívuma)


Egyedül maradtunk. Teljesen. Pedig olyan sokan voltunk valamikor. A város főterén, aztán a falu kultúrházában. Lelkesen, nagy terveket szőve: földreform, úrbéres erdők, saját önkormányzat és határnyitás. Olyan szépen indult minden, mert sokan voltunk, magyarok.

Micsoda fintora a sorsnak, hogy megint zsákfalu lettünk a koronavírus-járvány miatt. Most alig van forgalom, kicsit jól is esne ez a csend, ha nem lenne ennyire síri...

Csak itt-ott hallani a gyerekzsivajt a focipályán, vagy az ófaluban, de már nem magyarul. Szlovákul. Csak szlovákul.

Az újranyitott kocsmateraszon az aktuális öregek még meg-megszólalnak palócul, de már csak egymás
menusgabor, 2020. május 31. vasárnap, 17:01
Vegyétek a Szentlelket!
építjük, ahogyan Ferenc pápa tanítja (vö. Mt 5,9).
Az evangélista megjegyzi azt is, hogy ,,az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat" (Jn 20,20). A feltámadt Jézussal való találkozás az igazi öröm forrása, mert Krisztus a bűn és a halál szomorú hatalmát megtörve az örök élet örömének lehetőségét ajándékozza mindenkinek. A Lélek ebben az örömben erősít meg minket azáltal, hogy megvigasztal bennünket, növeli a hitünket, és elmélyíti a Jézussal való személyes barátságunkat.
Ma, amikor az emberiség nagy családja oly sokat szenved a különböző betegségektől, illetve a bűn, a közömbösség, a háború és az önzés járványától, akkor különösen átérezzük, hogy igen időszerű és gyógyító az irgalom, a béke és az öröm, amit a feltámadt Jézus Krisztus ajándéka, a Szentlélek tud megvalósítani bennünk és általunk ott, ahol élünk. Éppen ezért mindennap kérjük az isteni Mestertől a Lelket, hiszen nekünk is mondja szüntelenül, ma is: ,,Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 20,22)

Nyúl
maroka, 2020. május 31. vasárnap, 08:16
Képek, videók
amikor Isten.jpg
sz719eszter
2018. július 15. vasárnap, 13:52
amikor Isten bezár.jpg
sz719eszter
2018. július 15. vasárnap, 13:51
Amikor Isten megteremtett
cipello
2016. január 02. szombat, 14:45
Amikor Isten megteremtett
margoboszi
2015. október 25. vasárnap, 11:11
Amikor Isten.....jpg
pacsakute
2012. október 12. péntek, 10:50
Amikor Isten meghallja a
sztana45
2011. március 11. péntek, 23:24
amikor meghaltak az isten
hollygergo
2009. január 19. hétfő, 20:17
Anior Isten megteremtette
sanci81
2016. február 13. szombat, 14:43
Isten megteremtette
sanci81
2015. december 08. kedd, 17:23
Egy napon.jpg
liliana01
2020. május 07. csütörtök, 10:06
Egy napon valóság lesz
furaila
2020. január 04. szombat, 05:50
213_eve_ezen_a_napon_s zul
menusgabor
2019. március 30. szombat, 21:26
Kertem virágai Anna napon
veronika76
2018. augusztus 12. vasárnap, 22:52
Egy napon
anna4459
2018. augusztus 03. péntek, 18:50
Kazetta teteje a napon ül
borzola
2018. február 05. hétfő, 17:26
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.