Belépés
2020. július 02. csütörtök | 27. hét | 184. nap | 16:44 | Ottó
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szegénység
SZEGÉNYSÉG

1.
Ezt nem lehet elmondani szavakkal,
meg-megnémít a boldogságtudat,
mert megtaláltam azt az új utat,
amelyen járni eddig nem akartam.

Lelked vonzása százszor élesebben
éleszti érted égő lángomat,
s élő igéd, ha újra látogat,
nagyobb öröm, mint mikor megismertem.

Mert akkor még nem tudhattam, mit érhet,
hogy földön égi boldog életet
adtál nekem. Ezért szívem tiéd lett.

S elhallgatok, ha hív egy új remény,
hiába mondok jót vagy szépeket,
a szó szívemhez képest oly szegény.

2
A szó szívemhez képest oly szegény,
tehát imámban ne a szót tekintsed,
de önmagad, számomra égi kincset,
halott lennék, ha nem lennél enyém.

S mit most szívedről festek, torz e kép
és mindig az, bár szép szavak ecsetje
szépítget rajta nappal s éjjelente.
De most, mikor eléd hozom ekképp,

úgy elfakul, mint szentjánosbogárka
a napvilágnál, semmi fénye nincs.
Csak akkor él minden, ha rátekintsz,

s ragyog fel izzón roppant gazdagsága.
Mint sarki fény Észak sötét jegén,
szerelmed lángja úgy lobog felém.

3
Szerelmed lángja úgy lobog felém,
mint bérc fokán a partot jelző lámpa
rémült hajósnak sűrű éjszakába',
hol már az éltét vívja vad veszély.

Halálból hozzád húzó fénysugár!
Szeretsz, mint aki fél, hogy elveszíthet
egy élet árán megvett drága kincset,
mint langy esőt a fényes arcú nyár,

amely szivárványívet húz az égre,
jelezvén, hogy a bús borúnak vége.
S egy drága dallamot dúdolva halkan,

sugallatod örömmel hallgatom.
Közel vagy ím, és messze is nagyon,
mint nyári nap a kéklő mély magasban.

4
Mint nyári nap a kéklő mély magasban,
fölötte állsz mindennek. Életem
és mindenem Tőled remélhetem.
Áldasz, vagy ütsz: mindenképp igazad van.

S ha arcod eltakartam akaratlan,
lesújtott rám a vádló rémület,
hisz nap nélkül nincs élet - nélküled.
Borút okozva majd' a búba haltam.

Miért is bántja újra jogtalan
a szép napot, ha néha búja van
elégedetlenül a törpe ember!

Én is, bolond, bántottalak bután,
de visszatértél, mint nap éj után.é
Ó, mért szeretsz így, drága égi Mester?!

5.
Ó, miért szeretsz így, drága égi Mester!
Belőled ennyi áldás hogy telik?
Próbálgatom felfogni mind, pedig
szíved nagyobb és mélyebb, mint a tenger,

és gazdagabb, hisz önként ömlik gyöngye
elém, és nem lehet megértenem,
miért, hisz nincsen semmi érdemem,
csak bűnöm van. S hogy szívem megköszönje,

méltatlan és kevés ahhoz, de minden,
mit adhatok, hisz nem ad tág teret
kimondani a koldus képzelet.

Áldásod ontod újra, bőven, ingyen.
Jobban szeretsz, mint vőlegény arát,
szeretsz, mint aki szült s kenyérrel áld.

6.
Szeretsz, mint aki szült s kenyérrel áld,
hisz egy személyben egyesíted őket,
mert úgy kapok áldást áldásra Tőled,
mint tőlük egykor. Ám örök barát

Te vagy csupán, kitől nem téphet el
a bús halál se', hisz az örök élet
Te vagy, s veled már az is az enyém lett,
ezért szívem csak rólad énekel.

S elhagyva mindent, mi utamban állt,
mint tenger tükrét túró törpe bárka,
török előre ama új világba,

mely álmokat végül valóra vált.
S kitárt kezed míg újból újra áld,
benned találtam én apát-anyát.

7.
Benned találtam én apát-anyát,
mindenkit, ki szeret, nélküled árván
bolyongtam céltalan, mindig csak várván
bárkitől is a szeretet szavát,

meleg szavát, s nem hallottam, noha
próbáltam adni mindig újra másnak,
de mindig fájó csalódások vártak,
megértő szívet nem leltem soha.

Anyám a kor kínozta szüntelen,
apám is messze volt, tehát nekem
tőlük kevés jutott. Ezért vehettem

azonnal észre, hogy a Te szíved
másként szeret, s lettem a Te híved.
Jobban szeretsz, mint önmagát az ember.

8.
Jobban szeretsz, mint önmagát az ember,
mert nagy szavak hiába hangzanak,
nincs semmi élő, semmi holt anyag,
amit nem hajtson egy hatalmas henger,

az önzés átka önmagunk alá, de
Te értem győztél önmagad felett,
nekem ajándékozva életed.
Oly önzetlen szerelmet ember ád-e,

mely eldob értem égi életet,
és földi kincseket sem élvezett,
megölve zsarnok vágyait a testnek?

E földön így még sohasem szerettek,
itt csődbe jut a dús emlékezet.
Szeretni ennél jobban nem lehet.

9.
Szeretni ennél jobban nem lehet,
értem lett gazdaggá e földi élet,
s az is szép lenne, hogyha csak emléked
szegődnék hozzám, s így élnék veled.

És így halnék meg fájó boldogan.
Te voltál szép való, s vagy édes álom,
örök remény, hogy egykor megtalálom
a vesztett Édent s vele önmagam.

De pünkösd lett, és benne újra jöttél,
élő Úrként szövetséget kötöttél,
hát hogyne lennék boldog Teveled!

Több vagy mint emlék: bennem él a Lelked,
örök tüzed ezért ma is szerethet,
mint minden élő élni hogy szeret.

10.
Mint minden élő élni hogy szeret:
az égre törve zordon erdő fái
egymás fölé, a napsugárba látni,
vagy sziklaágyba vájni gyökeret

az életért. És ezért csikorog
a vad villámtól tőbe törött törzsök,
a csapdát szétfeszítő tigris-körmök
s csapkod a hal, ha torkán a horog.

Ily harcosan szeretsz Uram, Te engem,
ezért nem kellett kárhozatra mennem,
s élvén-élek, mert rám szerelmed árad.

Mindig szeretsz esengve, küszködön,
mint búban szeret élni hű öröm,
mint halni szeret örömben a bánat.

11.
Mint halni szeret örömben a bánat,
Te úgy szeretsz, s ha él bűnbánatom,
meghal szívemben minden bántalom,
de nem hal el ajándékosztó vágyad,

s így szólsz: ,,Feledve mind, mi fájdalom volt,
minden, mit bánat könnye öntözött,
de te ne feledj semmi örömöt,
szívedben építsen, mi egykor rombolt."

Igen, Uram. Dicsőség érte Néked,
hogy visszaadtad égi békességed,
s így élhetek kegyelmi éveket.

Lélekkel újul minden régi emlék,
szent asztalodnál így lehetek vendég.
Értem halálba adtad életed.

12.
Értem halálba adtad életed,
értem, ki megtagadta szíved százszor,
de megkerestél, gondos égi Pásztor,
s mentségemre nem leltem érveket.

Ezzel megnyíltak titkos távlatok:
mint rút hernyó, hogy szép pillévé váljon,
a régi létből mindig újba vágyom,
mert hitben már a mennybe láthatok.

S bár elriaszt a tisztaság, a szentség,
mert nem mehet oda tisztátalan,
az én ,,fényemnek" mindig árnya van,

de van számomra egyetlenegy mentség:
hogy eltörölve minden vétkemet,
halálodból nyerhettem életet.

13.
Halálodból nyerhettem életet,
a Golgotán értem véred kiömlött,
örök szerelmed árja ott tetőzött,
ezért áldom megváltó véredet.

Mert senkiben nincs nagyobb szeretet,
mint abban, aki feláldozza éltét
a barátért, s mi több: az ellenségért!
Hisz ellenséged voltam én neked.

De bűnbocsánatod barátoddá tett,
a bűn, a széles út is múltammá lett,
azóta lábam keskeny úton járhat.

S míg földi harcaimban támogatsz,
hűlő szívemben újra lángot adsz,
elkészíted már most dicső hazámat.

14.
Elkészíted már most dicső hazámat,
míg tart e forró földi küzdelem.
Könyörgök hozzád buzgón: küzdj velem,
s ad örömöd, ha rám zuhan a bánat!

Ragaszkodj hozzám úgy, miként az árnyék,
mely bárhová megyek, mindig követ.
Te így vigyázod minden léptemet,
tenálad jobb gazdát sosem találnék.

S feltámadásod örök életem
örök garanciája lett nekem,
testem is él megdicsőült alakban.

Itt ajkamon elhal az énekem:
a szó véges, szerelmed végtelen,
ezt nem lehet elmondani szavakkal.

15.
Ezt nem lehet elmondani szavakkal,
a szó szívemhez képest, oly szegény.
Szerelmed lángja úgy lobog felém,
mint nyári nap a kéklő mély magasban.

Ó, mért szeretsz így, drága égi Mester?
Szeretsz, mint aki szült s kenyérrel áld.
Benned találtam én apát-anyát.
Jobban szeretsz, mint önmagát az ember.

Szeretni ennél jobban nem lehet,
mint minden élő élni hogy szeret,
mint halni szeret örömben a bánat.

Értem halálba adtad életed,
halálodból nyerhettem életet,
elkészíted már most dicső hazámat!

Balog Miklós
kalmanpiroska, 2020. június 09. kedd, 20:08
Címkék: Balog Miklós, szót tekintsed, partot jelző, éltét vívja, élet árán, fényes arcú,
Kommentek
ÁSZ: kevesebben élnek szegénységben, a munkahelyek megőrzése a kulcs
Az ÁSZ kapcsolódó elemzése arra is rámutat, hogy a szegénység mérséklése terén 2010 óta elért eredmények elsősorban a foglalkoztatás bővítésének köszönhetőek, ezért a koronavírus-járvány gazdasági és társadalmi hatásainak mérséklése érdekében prioritást kell adni a munkahelyek megőrzésének, illetve a munkahelyteremtés ösztönzésének.

A számvevőszék összefoglalója szerint Magyarországon 2010-ben a lakosság egyharmada, megközelítőleg 3 millió ember élt a szegénységi küszöb alatt.

A szervezet ellenőrzése megállapította, hogy a magyar kormány - az Európa 2020 Stratégia szegénység csökkentésére vonatkozó célkitűzéseihez kapcsolódóan - 2011-ben megalkotta a nemzeti szintű stratégiát és az annak megvalósítását szolgáló intézkedési tervet.

Az ÁSZ tájékoztatása szerint a szegénységi küszöb alatt élők felemelése érdekében kidolgozott stratégiák megvalósítása eredményes volt, mivel a stratégiai dokumentumokban 2020-ra rögzített célértékek a kitűzött dátum előtt teljesültek. Magyarországon 2008 és
velemenyezd, 2020. június 26. péntek, 11:31
Besúgással vádolják a Román Nemzeti Bank immár csaknem harminc éve funkcióban levő elnökét
jelentéseket írt a Securitaténak 1979 és 1989 között. Úgynevezett hálózatot támogató személyként használták, majd 1986-ban már a Román Kommunista Párt is beleegyezett a beszervezésébe.

Az átvilágító bizottság két, kézzel írt jelentésre hivatkozott, az egyik 1985-ből, a másik 1987-ből származik. Ezekben a nemzeti bank későbbi vezetője többek között diplomatákról is jelentett, akik elégedetlenek voltak a nyolcvanas években tapasztalható fűtési gondok miatt, hiszen a Romániában akkor meglehetősen nagy szegénység volt, hiány volt alapvető szükségleti cikkekből és a közműszolgáltatások is akadoztak. Israescu egy másik jelentésben azt írta valakiről, hogy elégedetlen volt a társadalmi helyzettel, a tömegközlekedéssel, a fűtési és élelmiszerellátási gondokkal, a televízióban sugárzott adásokkal. Az átvilágító bizottság szerint ezek a jelentések kimerítik a besúgást, hiszen az érintettek a román hatóságok látókörébe kerülhettek.

Isarescu múltjáról már három évvel ezelőtt is cikkezett a román média, akkor a
velemenyezd, 2020. június 25. csütörtök, 20:22
ENSZ jelentés: a járvány miatt egyre többen foglalkoznak drogkereskedelemmel és nőtt a kábítószer fogyasztók sz
A tanulmányban olvasható, hogy a növekvő munkanélküliség és a munkapiac szűkülő lehetőségei következtében a legszegényebbek egyre kiszolgáltatottabbá válnak a kábítószer kereskedőkkel szemben.

A szegénység, az oktatás hiánya és a társadalmi kirekesztés továbbra is azok a fő tényezők, amelyek növelik a kábítószer fogyasztás kockázatát - hangsúlyozta Ghada Waly a hivatal igazgatója.

A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy habár a járvány megszakította a hagyományos beszállítási láncokat, a kereskedők azonban új útvonalakat és ellátási módszereket találnak ki, ami fokozza a drogkereskedelmet. Ezen kívül felhalmozódtak az el nem adott kábítószerek, így fennáll a veszélye annak is, hogy a korlátozások enyhítése után azok elárasztják a világpiacot. Rámutat továbbá arra is, hogy Afganisztánban, a világ legnagyobb ópiumtermelő országában, a járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések akadályozták az idei betakarítást, ami opiát hiányhoz vezethet világviszonylatban.

Ez azt eredményezheti,
velemenyezd, 2020. június 25. csütörtök, 15:52
Koronavírus - Koszovóban lemondták vagy elhalasztották a nyári fesztiválokat
közvetlen kapcsolatok és az átfertőződés sokkal nagyobb veszéllyel jár, mint a határnyitás, ezért támogatta a kormánynak azt a döntését, hogy péntektől nyissák meg az ország összes szárazföldi átkelőjét.

Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 3588-ról 3676-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában két ember halt bele a betegségbe, így a halottak száma 173. A Világbank jelentése szerint a kormányok segítsége nélkül a Nyugat-Balkánon mintegy 400 ezren süllyedhetnek teljes szegénységbe, ami azt is jelenti, hogy a gazdasági válság Bosznia-Hercegovinában is majdnem százezer embert érint igen súlyosan.

Montenegróban csütörtökre 383-ról 389-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az Adria-parti országban két hónapja nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe. A kormány közzétett egy térképet, amelyen követhető, honnan hurcolták be a vírust az országba. Eszerint jelenleg 59 fertőzött van, közülük 45-en Szerbiában
velemenyezd, 2020. június 25. csütörtök, 10:31
Költségvetés - A DK nem támogatja a jövő évi költségvetés elfogadását
Varju László azt mondta, az elmúlt hetekben bemutatták, hogy hogyan képzelik el az ország jövőjét. Saját javaslataikat sorolva kiemelte a pedagógusok és a szociális területen dolgozók béremeléséről, valamint a méltányossági nyugdíj növeléséről szóló módosító indítványaikat.

A képviselő kitért az alapvető víz-, gáz- és áramhasználat ingyenessé tételére, kérte, hogy az állami és az egyházi iskolák között ne tegyenek különbséget, valamint megemlítette a családi pótlék növelésének szükségességét.

Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt elnöke azt mondta, hogy a büdzsében évek óta nem jelenik meg az egyenlő bánásmód és az egyenlő méltóság elve melletti kiállás.

A DK frakciójának tagja rámutatott, hogy leginkább a közszféra tagjait sújtja a dolgozói szegénység problémája. Kiemelte, hogy a pályaelhagyás miatt 26 ezer ember hiányzik a betegágyak mellől.

A kormány a szociális problémák orvoslásában számít az önkormányzatokra, de ez források nélkül nem fog menni - szögezte le.
velemenyezd, 2020. június 24. szerda, 13:31
A magyarok többsége a döntéshozóktól várná a megoldásokat a környezeti problémákra
A WWF Magyarország reprezentatív kutatása többek között azt vizsgálta, hogy a városi magyar lakosság hogyan viszonyul a természet- és környezetvédelemhez.

A kutatás eredményeiből kiderül, hogy a magyarok nagy része fontosnak és aktuálisnak tartja a környezeti problémákat, és készen áll a változtatásokra a fenntartható jövő érdekében. A kormányok és vállalatok globális összefogását azonban elengedhetetlennek tartják ahhoz, hogy elkerülhető legyen a környezeti katasztrófa.

A kutatás szerint a lakosság nagy része az egyéni felelősségvállalás helyett a felülről érkező megoldásokat szorgalmazná. A többség (49 százalék) a globális összefogást sürgetők körébe tartozik: ők úgy gondolják, az egyes emberek már kevesek a környezeti katasztrófa elkerüléséhez, és világméretű összefogásra lenne szükség a kormányok és vállalatok részéről. Ennél kevesebben, a megkérdezettek 36 százaléka tartja csak kulcsnak az egyéni felelősségvállalást - szerintük, ha minden ember csökkentené a saját fogyasztását és
velemenyezd, 2020. június 23. kedd, 21:54
A búzát megtörik
hogy megérinthetjük Krisztus áldásaival mások életét. A legértékesebb dolgok ma a könnyek és a fájdalom révén jutottak hozzánk. (J .R. Miller)
Isten kenyérré tett engem kiválasztottaiért, és ha nekem szükséges, hogy ,,megtörténjenek" az oroszlánok fogai között, hogy tápláljam az Ő gyermekeit, akkor legyen áldott az Úr neve! (Ignatius)

Hogy ragyogva égjünk, életünknek meg kell tapasztalnia a lángot.
Más szóval, nem lehetünk mások áldására, ha már nem vérzünk.

Szegénység, nehézség és szerencsétlenség hajtotta sokak életét az erkölcsi hősiességhez és szellemi nagysághoz. A nehézségek követelik energiáinkat és kitartásunkat, ezáltal nyeri meg lelkünk a legerősebb tulajdonságokat az életben. A nagyapa régi órasúlyai felelősek a forgásért. Sok tengerész nézett már szembe erős széllel, de arra használta, hogy kikötőbe jusson. Isten az ellenállást választotta ki, mint katalizátorát a hitünknek és a szent szolgálatnak.
A Biblia legkiemelkedőbb személyeit összetörték,
kalmanpiroska, 2020. június 22. hétfő, 06:49
Kicsoda Mária ?
5. Mária nem gyenge

Ez a téves elképzelés nagyon elterjedt a Szűzanyával kapcsolatban és abból fakad, hogy emberként nehezen tudjuk megérteni az engedelmesség és alázat fogalmát. Igen, Mária engedelmes és alázatos volt, de ez nem azt jelenti, hogy balek, szolgalelkű vagy megalázkodó lett volna. Sokkal inkább azt jelenti, hogy mindvégig tudta, hogy Istennek tökéletes terve van számára, jobb, mint a sajátja, nagyobb, mint amit fel tud fogni. Azt jelenti, hogy nagyvonalú volt mindenben és őszintén törődött a körülötte levőkkel. Miközben alázatos volt, magabiztos is - gondoljunk Máriára a kánai menyegzőn (Jn 2.1), amikor kitartóan kérte Jézust, hogy tegyen valamit a helyzet megoldása érdekében. Ahhoz is erősnek kell lenni, hogy valaki engedelmes legyen. Ahogyan ahhoz is, hogy valaki menekült legyen (Mt 2.13), hogy szegénységben felneveljen egy gyermeket egy olyan helyen, ahol gyanakvás és gúny veszi körül, és az országot egy másik nép erőszakos megszállói uralják.

Erősnek kellett
suzymama, 2020. június 18. csütörtök, 18:56
Képek, videók
Szegénység
eva6
2019. március 15. péntek, 20:08
A legnagyobb szegénység
anna4459
2018. augusztus 22. szerda, 19:42
Szegénység szennylepleibe
chillik
2017. május 19. péntek, 04:42
A lelki szegénység dícsér
chillik
2016. november 10. csütörtök, 04:11
Szent szegénység.jpg
chillik
2016. március 16. szerda, 05:05
ahol a szegénység az úr.j
cady89
2016. március 09. szerda, 21:18
Balog Miklós.jpg
blackfeet
2010. november 02. kedd, 11:40
Tekintsrm.png
sz719eszter
2016. május 20. péntek, 15:11
A problémát tekintsd.....
pacsakute
2016. január 30. szombat, 22:04
Ne tekints hátra.jpg
pacsakute
2013. július 27. szombat, 11:48
Tekintsünk röviden önmagu
csalogany13
2010. szeptember 27. hétfő, 00:21
109 Ugy tekints.....jpg
foldinefehereva
2010. augusztus 24. kedd, 19:55
tekints rám
marisza
2009. április 14. kedd, 21:47
Úgy tekints....jpg
navaratna
2009. április 09. csütörtök, 21:17
Messze tekints
jakabgasparne
2009. március 14. szombat, 05:28
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.