Belépés
2020. július 07. kedd | 28. hét | 189. nap | 10:51 | Apollónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Várnunk kell őt
Várnunk kell őt

,,Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok" (Máté 25,13)

Ez a tíz lány részt akart venni egy lakodalmi menetben. Képzeljük el, hogy ott várakoznak egy házban, félúton a menyasszony és a vőlegény lakása között. Ott ülnek, mindannyian ünnepi ruhába öltözve, kezükben lámpásaikkal, készen arra, hogy a vőlegény elé menjenek, ha az jön. Akkor aztán csatlakoznak a vőlegény barátaihoz. Vidám énekeket énekelve vezetik az ifjú párt abba a házba, ahol a lakodalmat tartják. Csakhogy sokkal több idő telt el, mint korábban gondolták. Izgatott beszélgetésük alább hagyott, szunyokálni kezdtek, majd elaludtak. Akkor hirtelen egy éles kiáltás riasztotta fel őket: Jön a vőlegény. Gyorsan rendbe hozták lámpácskáikat, melyekből az összes olaj kiégett. A lányok között ötnek volt elég előrelátása, hogy tartalék olajat hozzanak magukkal, és mentek a vőlegény fogadására, vidáman égő lámpákkal. De a többiek nem voltak elég elővigyázatosak, és kiderült, hogy ott állnak világító eszköz nélkül, pedig ez hozzátartozott volna felszerelésükhöz. Mivel amazoknak nem volt elég olajuk, hogy kölcsönözzenek, ezek elszaladtak vásárolni. De mire az öt balga lány futva odaért a lakodalmas házhoz, az ajtó már zárva volt. Kívül rekedtek. Túl későn érkeztek.
A történet lényege az, hogy mivel nem tudjuk sem a napját, sem az óráját Krisztus visszajövetelének, készen kell lennünk, hogy bármikor elébe álljunk. Amikor eljön Krisztus, már túl késő elkészülni. Most kell készen lennünk. Az Újszövetség arról beszél nekünk elejétől végig, hogy milyen félelmetes dolog az Úr hirtelen visszatérése azok számára, akik nem várják őt. A tíz lányról szóló példázat a legjobb indulattal megválasztott, a legtermészetesebb környezetbe helyezett példázat ennek az igazságnak a kifejtésére. Csakugyan: mindössze egy kis sajnálatot érzünk ez iránt az öt lány iránt. Nem érzel-e szomorúságot, amikor találkozol azzal a sok-sok emberrel, akik nem is gondolnak arra, hogy az Úr visszajön?

Napi gondolat
Hogy lehetséges abban a tudatban élned, hogy készülsz találkozni Krisztussal? Mit jelent ,,késznek lenni" a mindennapokban?

Andrew Kuyvenhoven
kalmanpiroska, 2020. január 26. vasárnap, 15:43
Címkék: Andrew Kuyvenhoven, lakodalmi menetben, vőlegény lakása, vőlegény barátaihoz, ifjú párt, lakodalmat tartják,
Kommentek
A szennyes bűnösök
A szennyes bűnösök

,,Ezért kiszolgáltatta őket az Isten... Ezért... Isten szolgáltatta ki őket... Isten kiszolgáltatta őket." (Róm 1,24-28)

Nem nekünk kell megítélnünk azokat, akik szívesebben élnek úgy, mint a disznók. Ők maguk szokták elsőként mondani nekünk: ,,Nem tartozik rátok, hogy miként élünk."
Isten az ő bírájuk, és a miénk is. Isten a magasztos hang, aki szól hozzájuk a csillagfényben, a harmatcseppben és (emberi!) lényük mélyén. Minden bizonnyal hallgatták Istent. Csakhogy nem akartak figyelni. Ezért hát ,,nincs mentségük" (20.v.), amikor megítéli őket.
A kárhozat és az üdvösség nem csak eljövendő, ezek már jelen is vannak - ámbár egyik sincs teljesen jelen. Vannak emberek, akik máris két lábon járó reklámjai Isten haragjának (18.v.), éppúgy, mint ahogy mások máris megtapasztalják Isten megváltó erejét (16.v.). Mindkettő itt kezdődik.
Amikor az emberek elnyomják azt a belső hangot, amelyiknek mindenki tudatában
kalmanpiroska, 2020. július 06. hétfő, 07:03
Az evangélium ereje
Az evangélium ereje

,,Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére." (Róm 1,16)

Isten az Újszövetség nagy részét Pál apostol közvetítésével adta nekünk. És az evangélium, a maga legteljesebb megfogalmazásában, ahogy Pál hirdette azt, abban a levélben található, melynek neve: a Rómaiakhoz írt levél. A ,,Róma" - az evangélium Pál szerint.
A levél nagyon régen megíratott, mégpedig az 58. évben. Róma volt akkor a Római Birodalom fővárosa. Maga a császár Rómában élt. De a császár és a többi jelentős római állampolgár zöme mit sem tudott arról, hogy városukban van egy kicsiny keresztyén csoport, akik egy nap kaptak egy levelet, mely túl fogja élni a birodalmat. Isten úgy döntött, hogy ez a kis levél mélyebb hatást tesz az emberiség történetére, mint az összes római hadsereg.
Isten római gyülekezete leült, hogy elolvassa a levelet. ,,Pál Rómába jön! - kiáltották. - És íme, leírja az evangéliumot, ahogy ő hirdeti
kalmanpiroska, 2020. július 05. vasárnap, 17:57
A gyümölcstermés
A gyümölcstermés

,,Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek." (Jn 15,8)

A ,,gyümölcstermés" emberekre alkalmazva képes beszéd. Gyümölcsösre vagy szőlőskertre kell gondolnunk. Isten a gyümölcsös tulajdonosa. Most jön, hogy gyümölcsöt keressen, hisz ez a gyümölcstermelő elsődleges érdeke.
A sok gyümölcs a tulajdonos díszére válik. Boldoggá teszi őt. Ha nincs gyümölcs, metszőkésével megmetszi az ágakat. Ha ezután sincs gyümölcs, levágja az ágakat.
Ahogy a gyümölcstermelő bajlódik fáival, úgy bajlódik Isten a népével. Célja a gyümölcs - a sok gyümölcs. Csak azért használja a kést, hogy gazdagabb termésre tegyen szert. Az ágat pedig csak akkor vágja le, ha semmiféle gyümölcs nem mutatkozik, miután munkáját elvégezte. Ez azt jelenti, hogy nem tűri el többé az ilyen embert, mint népének tagját.
Nem teremhetünk gyümölcsöt, hacsak Jézushoz nem tartozunk. ,,Nélkülem semmit sem tudtok
kalmanpiroska, 2020. július 04. szombat, 22:18
A bennünk lakozó kegyelem
A bennünk lakozó kegyelem

,,Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála." (Jn 14,23)

Jézust szeretni annyit tesz, mint engedelmeskedni neki. Ezért mondja az Úr: ,,Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet." A Krisztus iránti szeretet, amint a házastársi szeretet is, nagyon gyakorlati dolog. Nem szavakból áll, hanem tettekből. Vagy ha szavakra van szükség, ezek csak akkor hordozhatók el, ha a tettekkel megegyeznek.
Aki ily módon, azaz az engedelmességben megmutatkozó szeretet-kapcsolat módján kötődik Krisztushoz, Isten kegyelmét egyre gazdagabban tapasztalja meg életében. Állandóan bizalmat érez magában Isten kegyelme iránt. Valójában Isten lakozik benne.
Megtanulunk úgy gondolni Istenre, mint aki személyében három: Atya, Fiú és Szentlélek. Azért gondolunk rá ily módon, mert így jelenti ki a Biblia az egy örök Istent. Tehát az Atyára gondolunk,
kalmanpiroska, 2020. július 04. szombat, 06:21
Tartalom és csomagolás
Tartalom és csomagolás

,,Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket... Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam." (ApCsel 20,32-33)

Sok lelkipásztor vette kölcsön Pál apostolnak ezeket a szavait búcsúbeszédéhez vagy igehirdetéséhez, amikor otthagyott egy-egy gyülekezetet: ,,Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket." Nem sokan vannak azonban, aki hangsúlyt helyeztek azokra a szavakra, melyek az alapigét követik: ,,Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam, sőt ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak."
Nos, szégyenletes lenne, ha egy normális gyülekezet nem gondoskodna lelkipásztora megélhetéséről, Isten maga Pál apostolt használta fel arra, hogy ebben a vonatkozásban lefektessen néhány szabályt.
A tény azonban tény marad, a tekintetben, hogy szoros viszony áll fenn az üzenet, és az üzenetet átadó személy magatartása között. Ha
kalmanpiroska, 2020. július 01. szerda, 07:29
A teljes üzenet
A teljes üzenet

,,Én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát." (ApCsel 20,26-27)

Ha Isten azt mondja egy gonosz embernek, hogy ,,meg kell halnia", de Isten prófétája elmulasztja a figyelmeztetést továbbítani, akkor az a próféta bűne. ,,Az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon." Ezt mondja Isten Ezékiel könyvében, a 3,18-21. versekben. Isten annyira szereti a bűnösöket, hogy megtérésüket akarja. Nem akarja, hogy meghaljanak.
Olyan ,,zord hírek szállingóznak", hogy Isten pusztítja el az embereket azáltal, hogy a pokolba veti őket. Ezzel szemben az a bibliai igazság, hogy az emberek maguk sietnek a pokolra, és pusztítják önmagukat. És Isten bármit kész megtenni annak érdekében, hogy meggátolja az embereket az önpusztításban. Egészen addig elment, hogy halálra adta saját Fiát, hogy megmentse azokat, akik őt gyűlölik. Továbbá Isten figyelmezteti népét,
kalmanpiroska, 2020. június 29. hétfő, 21:02
Egy varrónő, mint a kegyelem eszköze
Egy varrónő, mint a kegyelem eszköze

,,Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát." (ApCsel 9,36)

Krisztus közössége nem nagyon tesz különbséget anyagi és lelki szolgálat között. Mindkettő isteni forrásból ered, és mindkettő Isten dicsőségét tartja szem előtt. Teljesen lelki szolgálatról van szó, mert mindkettőt az egy Lélek használja.
A kölcsönös segítségért érzett felelősség nem korlátozódik az egyház tisztségviselőire. Nem is korlátozódik az egyik nemre. Mindazoknak, akiket Isten kegyelme elért, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy Isten kegyelmének folyama általuk tovább áradjon.
Ajándékaink nem egyformák, és nem ugyanarra a munkára vagyunk alkalmasak. Dorkász olyan nő volt, akiben a segítségnyújtás ajándéka volt meg. Mégpedig a lehető legnagyobb mértékig megvolt. ,,Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát." Nem olyan valaki volt, aki arra szorítkozott, hogy olykor-olykor egy-két dolgot megcsinált egy szükségben levő emberi lénynek. Nem, számára
kalmanpiroska, 2020. június 29. hétfő, 07:05
Az asztalok körüli szolgálat
Az asztalok körüli szolgálat

,,Válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfiút, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és ezeket állítsuk be ebbe a munkába." (ApCsel 6,3)

Minthogy a keresztyén közösség szívben és lélekben eggyé lett, megosztja javait. Így kezdődött. Az idők változhatnak, de a norma marad.
A gyülekezet tagjainak kell hogy legyen mindig közös hitvallása, éneke, hiszen ők egyek szívben és lélekben. És kell hogy legyen mindig perselytányéruk, kellenek áldozati borítékok, pénzgyűjtő akciók, segélyezési misszió és az összes egyéb, mert a javakhoz fűződő magatartásukat Isten Lelke megszentelte.
A legelső keresztyén egyházban, a jeruzsálemiben, a gyülekezet anyagi eszközeit közös alapba gyűjtötték össze, és naponként segélyt osztottak. A hét férfinak, akiket arra állítottak be, hogy ,,az asztalok körül" szolgáljanak, az volt a feladata, hogy utánanézzen, nehogy valakiről megfeledkezzenek. Hacsak egy is
kalmanpiroska, 2020. június 28. vasárnap, 06:48
Képek, videók
Andrew Matthews - Az erőf
sanci81
2018. január 17. szerda, 15:26
St Andrews katedrális.jpg
pacsakute
2017. október 25. szerda, 23:11
St Andrews katedrális Skó
pacsakute
2017. október 25. szerda, 23:10
Andrew Matthes Barátozni
sanci81
2014. október 08. szerda, 20:31
Meghalni boldogan Andrew
hollyka
2014. március 22. szombat, 19:53
andrew Matthews.jpg
sarkadykati
2014. január 24. péntek, 05:54
1-Andrew Gn ,dívattervezö
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -1.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -2.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -3.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:04
Andrew Gn -4.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:03
Andrew Gn -5.JPG
farkas1945
2013. október 06. vasárnap, 14:03
harry-herceg lakodalmi ké
agica2004
2018. május 23. szerda, 21:43
Lakodalmi köszöntö távolb
chillik
2016. október 19. szerda, 05:20
Lakodalmi jármű mellett
sanci81
2015. október 08. csütörtök, 15:48
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.