Belépés
2020. március 30. hétfő | 14. hét | 90. nap | 07:17 | Zalán
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Irgalmasság rózsafüzér - A keresztény vallás üldözéséért
Irgalmasság rózsafüzér - A keresztény vallás üldözéséért . Minden pénteken imádkozzuk!

Jézus mondta: ,,Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom ve­szi körül a lelket“. Az általános ígéret így hangzik: ,,Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ... ha ez megegyezik akaratommal." Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök boldogságára vonatkozóan.
Más helyen ezt mondta Jézus: ,,E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod Hozzám az emberiséget."
,,Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján."

Ima menete:
BEVEZETÉS:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE:
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE (az öt tized után - háromszor):
Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Könyörögjünk: - Végén:
Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen

*
TÖRTÉNETE:
Ezt a rózsafüzér imádságot Jézus diktálta le Szent Fausztina nővérnek.
...........


Jézus ezeket mondta:
"Bárki, aki legalább egyszer elimádkozza ezt, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat...
Ez az ima a vihart is lecsendesítheti...
Fontos ezt az imát haldoklók mellett imádkozni!
Megbékélést hoz a halál perceiben!"

Az Irgalmasság órája (15:00)
Jézus ezt mondta:
"Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére.
Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján.
Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba.
Ebben az órában nem tagadok meg semmit a lelkektől,
akik szenvedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit."

Videó Link

Ferences Szegény gondozó Nővérek videó Link

*
- Az Irgalmasság Rózsafüzér ereje
Az Irgalmasság Rózsafüzérének az imádkozása közben látta valaki a következő képet: A Mennyei Atya ül a trónusán és szemléli az emberiséget. Nagy szomorúság, fájdalom és harag tükröződik az arcán. Ahogy szorítja a trónus karfáját, egészen elfehéredik az ökle. Előtte a földre borulva egy küldöttség több tagja látható. A küldöttség vezetője, ahogy térdel, a karjában tartja Jézus testét, ahogy a keresztről leemelték, véresen, sebzetten, összetörve, és nyújtja a Mennyei Atya felé. Mellette balra egy másik személy kezében tartja Jézus Szent vérét, melyet az angyalok és a Szűzanya gyűjtöttek egy kehelybe. Jobbra ott térdel a Szűzanya is a küldöttségben, aki egy-egy kehelyben a saját véres könnyeit és szent vérét hozta, melyet akkor ontott, mikor a tőrök átszúrták a szívét. A Mennyei Atya megrendülten felállt és karjaiba vette Szent Fiát, magához szorította.
Közben egy kb. 1.5 -2 éves kislány a leborult küldöttségi tagok között előre totyogott a Mennyei Atyához és meghuzigálta a palástja szegélyét, karjaival felé nyújtózott, kérve hogy emelje fel őt. Az Atya könnyes mosollyal a szemében az ölébe vette. A kislány egészen szorosan átölelte a nyakát és simogatta a Mennyei Atya arcát. Közben azt mondogatta, hogy ,,ne legyél szomorú. Adok neked gyógyító puszit!", és nagy cuppanós puszikat adott neki. Erre már a Mennyei Atya is elnevette magát, magához ölelte a gyermeket és a magasba emelte.
Más valakin keresztül jött a látomáshoz a következő magyarázat. Az irgalmasság rózsafüzérnek hatalmas ereje van, ezt mutatja ez a látomás. A küldöttség az engesztelők összességét szimbolizálja, akik engesztelik az Atyát a világ bűneiért. Mennyei Atyánk nagyon szomorú, és haragra gerjedt a bűnök sokasága miatt. Őt, ahogy ez a látomás mutatja, csak egyetlen dologgal lehet megvigasztalni: amikor az Ő Szent Fiának szenvedését, vérét és az Ő legszentebb leányának könnyeit ajánljátok fel. Akkor enyhül meg igazán. Ezért, ez a rózsafüzér kincs a kezetekben. Használjátok minél többet, mert ezzel tudjátok kiengesztelni az Atyát olyannyira, hogy még a büntetést is le tudjátok rövidíteni vagy pedig egyszerűen eltörli végtelen nagy irgalmában és szeretetében. Ezért imádkozzátok ezt a rózsafüzért gyakran, aki teheti napjában többször is! És olyan kisgyermekké kell újra válnotok, mint az a kislány, hogy megvigasztaljátok, és örömre derítsétek Mennyei Atyátokat.

*
- Kilenced az Isteni Irgalmassághoz Link
maroka, 2020. február 07. péntek, 15:31
Címkék: Örök Atya, Felajánlom Neked, Urunk Jézus Krisztusnak, Szent Isten, Urunk Jézus Krisztus, Szent Fausztina,
Kommentek
Koronavírus - Ferenc pápa a járvány sújtotta emberiségért imádkozott
A katolikus egyházfő a pápai lakosztály úgynevezett könyvtárszobájából jelentkezett be. Ferenc pápa állva mondott rövid beszédet, majd latinul elimádkozta a miatyánkot.

A pápa korábban jelentette be, hogy a világ keresztény közösségeinek vezetőit és hívőit közös imára szólítja az új koronavírus okozta betegség, a Covid-19 miatt kialakult járványhelyzet miatt.

Ferenc pápa elmondta, a miatyánk imádsággal irgalmasságért könyörög az emberiség számára, melyet a koronavírus-járvány kemény próbára tesz.

"Együtt imádkozunk, minden egyház és közösség kereszténye, kortól, nyelvtől és nemzettől függetlenül" - jelentette ki a pápa.

Hozzátette, az imádság a betegekért és családjaikért szól, az őket segítő egészségügyi dolgozóknak, a hatóságoknak, a rendfenntartó hatóságoknak és az önkénteseknek, valamint a közösségeket szolgálóknak.

Miután Ferenc pápa elimádkozta a miatyánkot, Angelo Comastri bíboros, a pápa vatikáni helynöke a teljesen üres Szent Péter-bazilika főoltáránál mondta el az
velemenyezd, 2020. március 25. szerda, 13:23
Ferenc pápa: Boldogságmondások
Mindenkinek szüksége van a megbocsátásra, és szüksége van a türelemre.

Időzzünk el ma kicsit az ötödik boldog mondásnál, amely így szól: ,,Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak" (Mt 5,7). Van ennek a boldog mondásnak egy sajátossága: ez az egyetlen, amelyben a boldogság oka és gyümölcse megegyezik; ez az irgalmasság. Azok, akik gyakorolják az irgalmat, irgalomra is fognak találni, ők lesznek az irgalmasok.
A megbocsátás kölcsönösségnek ez a témája nemcsak ebben a boldogságban van jelen, hanem visszatér az egész evangéliumban. És hogyan is lehetne másként? Az irgalom magának Istennek a szíve! Jézus mondja: ,,Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Ne ítélkezzetek, hogy benneteket se ítéljenek el. Bocsássatok meg, hogy nektek is megbocsássanak. (Lk 6,37). Mindig ugyanaz a kölcsönösség. Ezt Jakab levele is megerősíti: ,,Az irgalmasság azonban győzelmet arat az ítéleten" (2,13).
De főleg a Miatyánkban, amelyben így imádkozunk: ,,Bocsásd meg
maroka, 2020. március 24. kedd, 23:39
A harag a szeretet másik arca?
csúcsán lévő király elrendeli, hogy számolják meg a népet, különösen a kardforgató férfiakat. Amikor aztán megtudja a számlálás eredményét, az olvasó számára kissé váratlan fordulattal bűnbánatot tart, büntetését azonban maga választhatja meg. A történet befejezéseként megveszi azt a szérűt, ahol az Úr büntető angyala abbahagyta a nép büntetését.
Az elbeszélés fordulópontja, hogy Dávid bűnbánatot tart a hozzá érkező próféta előtt: ,,Nagyon szorongok, de jobb az Úr kezébe esnem (mert nagy az ő irgalmassága), mint az emberekébe. - Döghalált bocsátott tehát az Úr Izraelre attól a reggeltől kezdve a megszabott ideig, s meghalt a népből Dántól Beersebáig hetvenezer ember" (2Sám 24,14-15).
Mint mindig, most is érdemes szétválasztanunk, mi az, amit a történet hangsúlyoz, és mi az, ami minket igazából érdekel. Mit hangsúlyoz a történet? Először is azt, hogy Isten elfogadja Dávid bűnbánatát. Bár megbünteti a népet - vagyis csökkenti azt a haderőt, amelyet Dávid büszkén
maroka, 2020. március 24. kedd, 08:36
Változás az örök imádás helységében
Kedves Testvérek!
Szinte mindenki vállalta, hogy a már megszokott órájában elmondja a hagyományos és az Irgalmasság rózsafüzért. Mellékelten küldöm a táblát erről.
Csak a szerda éjjel 02.00 óra maradt, ahol még nem mondja senki. Az most is rám vár , amíg nincs gazdája. A piros szín azt jelzi, akik már visszajeleztek, hogy vállalják. Ahol számot is láttok, ott még plusz annyian mondják. Vidékről, Szlovákiából is becsatlakoztak testvérek.
Károly atya csodálatosan kialakította az új helyét az Úrnak,, ahol kivilágítva éjjel-nappal ott lesz velünk. Aki közel lakik, és amíg nincs kijárási tilalom, az Úr előtt is el lehet mondani az imáinkat.
Nagyon kérlek titeket, hogy keressétek meg az időseket, a barátaitokat, és beszéljétek rá őket, hogy vegyenek részt ebben a "hadjáratban " !
Ha mindenki 2-3 embert beszervez, akkor gyorsabbak leszünk, mint a vírus ! :-)
Valósítsuk meg Mindszenty bíboros álmát az egymillió imádkozóról!
Szeretnék nektek idézni Michael Hesemann : Fatima
maroka, 2020. március 23. hétfő, 13:20
Tomboló szél
a vihar mennydörgése. Így folytatódott ez egész éjszaka a következő nap hajnaláig, amint az utolsó izráelitának a lába is partra lépett, és befejeződött a tomboló szél munkája.
Akkor Izráel éneket énekelt az Úrnak arról, hogy a tomboló szél miként teljesítette az Ő szavát: ,,Az ellenség azt mondta: Űzöm, utolérem őket, zsákmányt osztok... Rájuk leheltél leheledettel és a tenger elborította őket. Elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben." (2 Móz. 15,9-10). Valamikor az Ő nagy irgalmassága által mi is megállunk az ,,üvegtenger" mellett, kezünkben tartva az Istentől kapott hárfákat. Aztán énekeljük ,,Mózesnek, Isten szolgájának énekét... és a Bárány énekét: 'Nagyok és csodálatosak a Te tetteid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a Te útjaid, nemzetek Királya!'" (Jel. 15,2-3). Aztán megismerjük, hogy a tomboló viharok miként vitték véghez a szabadítást.
Ma csak kérdések vetődnek föl nagy szomorúságodban, de akkor meglátod, hogy a riogató ellenséget
kalmanpiroska, 2020. március 22. vasárnap, 20:02
Az öt elem, az öt fejlődési út – A víz útja
Testünk a lélek hangszere, és aszerint, hogy milyen elemekből áll, milyen energiák vannak bennünk, ad a testünk lehetőséget a léleknek a megfelelő tanulási úton járni. A test energiái határozzák meg az egyéni tudatunkat is. Az elmúlt két évezred tapasztalatai, a Halak víz elem energiái, különösen az érzelmi vágytermészetünket formálták. A víz elemen keresztül megéljük korunk legnagyobb átalakulási témáit. A víz a változások szimbóluma, melyben vágyainkat és érzéseinket tanuljuk tudatosabban megélni. A víz elem az érzelmek energiája, ami által megtapasztaljuk a hullámhegyek boldogságait éppúgy, mint a hullámvölgyek elkeseredéseit is. Ez a háború és a béke energiája, de hogy melyiket választjuk, az kizárólag a fejlődésünktől, a tudatos vagy tudattalan érzelmeinktől függ. Csak ha a nagy és erős érzelmi energiák már a transzperszonális síkok érettségi szintjén vannak, vagyunk képesek önzetlenségre és jóságra, együttérzésre és irgalmasságra. A Vízöntő szelleme a tudás keresését kíséri. A most következő korszakban
maroka, 2020. március 21. szombat, 23:11
3. nagyböjti hét szombat 03.21
Jézus korában bármelyik nap megtörténhetett. Egészen életszerű, hogy a jeruzsálemi templomba imádkozni járnak az emberek, köztük a farizeusok, akik a vallásosság példaképének tartották magukat, és a vámosok is, akiket foglalkozásuk miatt bűnösnek tartottak a farizeusok. Amit a farizeus elmond, az jóindulattal sem nevezhető szívből fakadó imádságnak, valójában öndicséret, dicsekvés Isten előtt. A vámos szavait joggal nevezzük imának, bűnbánó imának, hiszen alázattal megvallja Isten előtt bűnösségét és irgalmasságot kér.
Jézus története azért gondolkodtat el bennünket, mert önmagunkat ismerhetjük fel a szereplőkben. Be kell látnunk, hogy a farizeusi képmutatás bizony minket is sokszor megkísért. Úgy gondoljuk, hogy másoknál magasabb erkölcsi szinten állunk. Úgy gondoljuk, hogy Istennek tetsző az életünk, nincs súlyos bűnünk. Alapvetően elégedettek vagyunk vallásosságunkkal, legyen Isten is elégedett velünk!
Máskor beismerjük, hogy ez a gondolkodásmód helytelen, ráébredünk arra, hogy egyáltalán nem
maroka, 2020. március 21. szombat, 14:57
Örök imád szünetel templomunkban
lesz. A kis előtérben - ahol a faliújságok is vannak jobb és bal oldalt - lesz egy térdeplő és egy szék illetve kint a szabadban két szék. Az Úr itt van velünk ebben a nehéz helyzetben most is. Bármikor meg lehet Őt látogatni.
Szombattól non-stop rózsafüzér imádságot hirdetünk ( 24/7/365 ) otthonról! Örök imádás helyett Örök imádság! MÓZES kitárt karja !
Kérjük, hogy minden órafelelős a megszokott órájában tartson imaórát otthon egy kereszt előtt, és mondjon el egy hagyományos és egy irgalmasság rózsafüzért .
Ez azért is szükséges, hogy amikor helyreáll az élet és újra elindul az Örök imádás, akkor könnyű legyen visszaállni a sorba.
Kérek visszajelzést vasárnapig mindenkitől, hogy vállalja-e az imádságot az órájában otthon! ( Ha többen mondják, azt is kérem szépen megadni )Ebben az esetben ha elutazol, akkor is vállalható, hiszen nincs helyhez kötve , hogy hol mondod el. Mellékelem a táblát.
A többiket ( a beugrókat ) pedig buzdítom, hogy az eddig be nem fedett órák valamelyikét
maroka, 2020. március 20. péntek, 10:16
Képek, videók
Irgalmasság-AVAR
1vargaildyko
2016. november 06. vasárnap, 05:39
isteni_irgalmassag_000 5.j
tnemarika
2016. augusztus 27. szombat, 20:21
Irgalmasság vasárnapja.jp
pacsakute
2016. április 03. vasárnap, 22:03
Irgalmasság cselekvés
sacimama
2016. március 07. hétfő, 08:52
isteni_irgalmassag_000 5.j
foldinefehereva
2016. február 28. vasárnap, 18:29
Isteni irgalmasság rózsaf
sacimama
2016. január 30. szombat, 08:57
Irgalmasság-VÍZ
1vargaildyko
2016. január 20. szerda, 09:53
irgalmasság.jpg
maroka
2016. január 06. szerda, 10:30
Irgalmasság cselekedetei
sacimama
2015. december 18. péntek, 02:06
ÚK-IRGALMASSÁG.JPG
keresztenyhivek
2015. november 14. szombat, 11:50
ÚJHÉTRE.-20 Irgalmasságho
keresztenyhivek
2015. szeptember 01. kedd, 13:03
Örök reménység.jpg
menusgabor
2020. március 06. péntek, 16:12
0 a a Jók örökké élnek im
lovaszmarika
2019. június 29. szombat, 17:23
a szíved nagy örök titok.
menusgabor
2019. április 18. csütörtök, 20:27
örök hűség
eva6
2019. február 20. szerda, 17:41
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.