Belépés
2018. december 11. kedd | 50. hét | 345. nap | 03:29 | Árpád
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szenvedély...
Lévay József:

Szenvedély...

Folydogál éltem folyója,
Tükre csendes, tiszta, mély;
Rajta is játékot űzött
Egy lappangó szenvedély.

Lopva csábított magához,
Szinte már fejemre nőtt,
Míg az idő fegyverével
Végre is legyőztem őt.

Legyőzötten, szégyenkezve
Mikor engem elhagyott,
Gúnyosan fülembe súgta,
Hogy én is ember vagyok.
aranyoslila, 2018. március 13. kedd, 20:54
Címkék: Lévay József, lappangó szenvedély, szégyenkezve, fegyverével, legyőzötten, szenvedély,
Kommentek
Lévay József: Noé galambja.
Lévay József:

Noé galambja.

Pusztult vidékről leng felénk a szél,
Jajongással búsító gyászt regél.
Légi útján egy perczre meg-megáll,
Hol könyörülő sziveket talál.
Mért vándorol ? mit vársz a gyász regétől ?
Részvétkönyet a hallgatók szeméből.

Szegény valék; most már koldus vagyok,
Rám a csillag is szomorún ragyog.
E világon nincs annyi kis helyem,
Hol nyugalomra hajthatnám fejem ;
Mind elvesztem verítékem jutalmát,
A mit kuporgattam egy életen át.

Vizzé váltak a sűrű fellegek,
Végpusztulás omlott reánk vélek.
Elég volt egy borzalmas éjszaka,
Hullámokkal jött a halál maga.
Patakjaink is tengerré dagadtak
S élőt, nem élőt magokkal ragadtak.

Ég, föld haragja ellenünk riadt.
Tán büntetésül bűneink miatt.
Tőlük sújtott le, nem vártuk soha,
Árviz-alakban isten ostora,
Vagy sújtani tán a hazát akarták,
Hol a pártos viszályt már megsokalták.

De a
marcyt, 2018. augusztus 09. csütörtök, 07:55
Lévay József: Utasok
Lévay József:

Utasok

Hogy űzik egymást, hogy szaladnak
Apró hullámi a pataknak !
Miért sietnek, és hova ?
Mellettök, a mint útra kelnek,
Fürdő virágok esdekelnek,
De nem hallgatják meg soha,
Vigan iramlanak tova.

Szeretettel fordul hozzájok
S integeti bérczes hazájok:
Kis fiaim, ne menjetek !
A sík alföld bármint varázsol.
Sohasem lesztek boldogok máshol:
Itt van a ti jó helyetek,
Keblemen, hol születtetek.

Oh! ha köztük már czélhoz érve
Csak egy is újra vissza térne
És elregélné sorsukat :
Hogy vándorútjukat mi várja,
Ha elnyeli a tenger árja,
Nevök s emlékök sem marad:
Folytatnák-e futásukat ?

Vasárnapi Ujság 1913. márczius 23.
marcyt, 2018. július 13. péntek, 08:19
Lévay József: A tél játéka
Lévay József:

A tél játéka

- Tátra-Széplak 1909 augusztus. -

Mely nem rég hő sugárral illete,
Hidegszik a Tátra lehellete.
Bár föl nem ébredt még alvó viharja,
Fejét már vékony hólepel takarja;
Erdő, mező alant még ünnepel,
S félve tekint a havas bérczre fel.

Ne félj erdő, vidám mező, ne félj !
Örömeidnek csak nyugodtan élj,
Bátran viseld ünnepi zöld ruhádat,
Ne is emelj a természetre vádat;
Vándor felleg a bércztetőn havaz,
A télnek csak múló játéka az.

Ő maga még túl, messze éjszakon
Borong, bolyong jégfödte tájakon ;
Majd elközelg, határunkat átlépi,
Rólatok az ünnep díszét letépi,
De félelemből, még távol marad,
Mért áldoznátok néki a nyarat ?

Vasárnapi Ujság 1913. márczius 23.
marcyt, 2018. július 09. hétfő, 11:42
Lévay József: Régi emlék.
Lévay József:

Régi emlék.

A szabadság régi harczát
Én is végig harczolám ;
Nem dicsekszem hősi tettel,
Engem az nem díszített fel,
Nem is vetett fényt reám.

A nádori palotában
Tettem őr-szolgálatot,
Mikor a fenséges gazda,
A kit a vész elriaszta,
Többé ott már nem lakott.

Kivonultam nemzetőrként,
Fegyver nyomta vállamat.
Sűrű hideg őszi ködben
Előőrsön tévelyegtem,
Míg jött a várt pillanat.

El akartuk fogni a bánt
S kósza, rabló pórhadát;
De mire a köd felszállott,
A vitéz bán odább állott,
Messze tőlünk >jobbra át<.

És engem tovább repített
Az a felséges vihar;
Nyugodalmat sohse leltem,
Mindenütt ott lenge lelkem
Sergeink zászlóival.

Ott valék, hol fellegek közt
Vérpiros napunk leszállt,
Láttam a sírt, melynek szélén,
Tört reményű hadak élén
A nemzet döbbenve állt.

S a romok közt én is azt
marcyt, 2018. június 15. péntek, 08:27
Lévay József: Csárdában.
Lévay József:

Csárdában.

Rozsnyó 1846.

Elment minden a' maga útjára,
Csak én maradtam itt utoljára,
Eloltották a' gyertyát mindenütt,
A' korcsmáros is régen lefeküdt.

Bort kérnék, de nincsen a' ki adna,
Kedvem sincsen , mellyböl dal fakadna ;
Az asztalra némán könyökölök
Füstölvén, mint egy kávézó török.

Egyik szögben a' vénanyó hörög ,
Másikban a' szolgáló hömpörög;
A' biliárdon egy boglyos fiú,
'S alatta jóllakott kutyája fú. -

Körültem a' füstbarnított falon,
Idétlen mázolt képcsoport vagyon.
Ott függ többek közt egy magyar huszár.
Feje liordó-nagy, lába pipaszár.

Ott egy foghúzó, a' mint betegét
Fogánál fogva vonszolgatja szét.
Egy kétlábú ökör, egy sánta ló . . .
E' társaság poétának való !

Megpróbálom, behúnyom a' szemem ,
Hisz' úgy is ébren alvó a' nevem !
Csak egy kissé , csak egy pillanatig,
Csak a' közel hajnal
marcyt, 2018. május 15. kedd, 07:55
Lévay József: Elbocsátom éltem hajóját. . .
Lévay József:

Elbocsátom éltem hajóját. . .

Elbocsátom éltem hajóját
Hullámos tengeredre, oh világ !
Sorsom mi roszat, vagy mi jót ád,
Az égiek reám azt nem bizák.

Vitorlámmal bizalmas szellők
Ritkán fognak játszódni, gondolom ;
Fejem fölött a' sűrű felhők
Gyakrabban szólnak sürgő hangokon.

Kezemben a' lapát! ha zúg is,
Ha csöndesen ül is a' förgeteg;
Sikamlós utam bárhová visz,
Bátran küzdendek, a' míg küzdhetek.

Megdöntheti a' vész erőmet
Az ellenem dühült hullámokon . . .
Hadd döntse meg ; de evezőmet
Elvetni kislelküleg nem fogom !

Életképek, 1847. július. 18.
marcyt, 2018. április 16. hétfő, 06:44
Március 15. - Kitüntetések - Magyar Érdemrend középkeresztje
részére a magyar gépjármű- és futóműgyártás folyamatos fejlesztése mellett a hazai gyártók piacképességének fenntartását és a helyi gazdaság élénkítését is szolgáló eredményes munkája elismeréseként;

ROST ANDREA Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja részére a világ legrangosabb operaszínpadain és koncertpódiumain is páratlanul sikeres, rendkívül gazdag repertoárt magába foglaló művészi pályája elismeréseként;STEINBACH JÓZSEF, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke részére az egyházkerület közösségei érdekében végzett elhivatott lelkészi szolgálata, valamint széles körű oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként;DR. STÉPÁN GÁBOR Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részérea
velemenyezd, 2018. március 15. csütörtök, 18:12
Képek, videók
Lévay Józsefnek 01.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:42
Lévay Józsefnek 02.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:42
Lévay Józsefnek 03.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:41
Lévay Józsefnek 04.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:41
Lévay Józsefnek 05.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:40
Lévay Józsefnek 06.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:40
Lévay Józsefnek 07.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:40
Lévay Józsefnek 08.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:38
Lévay Józsefnek 09.jpg
chillik
2017. november 07. kedd, 05:38
Lévay József.jpg
chillik
2016. január 23. szombat, 05:34
Lévay József.jpg
sarkadykati
2015. május 16. szombat, 05:50
Pilinszky Egy szenvedély
menusgabor
2017. november 27. hétfő, 17:46
Szenvedélyek.jpg
chillik
2017. szeptember 24. vasárnap, 04:32
Bűnös szenvedély.png
cady89
2017. június 05. hétfő, 07:06
szenvedély.png
menusgabor
2016. december 30. péntek, 19:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.