Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 01:43 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
30 éve szabadon
A Kormány 1002/2019. (I. 9.) Korm. határozata
a ,,30 éve szabadon" emlékévről
1. A  Kormány - az  1989-90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójáról történő méltó megemlékezés érdekében -
a  2019. március 15. és a  2021. június 19. közötti időtartamot a ,,30 éve szabadon" emlékévvé (a  továbbiakban:
Emlékév) nyilvánítja. Az Emlékév célja, hogy
a) ráirányítsa a  magyar emberek és a  közép-európai nemzetek figyelmét az  akkori események világpolitikai
súlyára,
b) nyilvánvalóvá tegye, hogy Nyugat-Európa a második világháborút követően magára hagyta Közép-Európát,
ennek ellenére a  közép-európai nemzeti közösségek - élve a  történelmi lehetőséggel - maguk vívták ki
szabadságukat és függetlenségüket,
c) a szabadság és függetlenség visszaszerzéséért hozott áldozatok a  XXI. században elfoglalhassák méltó
helyüket a magyarság és Közép-Európa közösségi emlékezetében.
2. A Kormány az 1. pont szerinti célok megvalósítására a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. §
(1) bekezdése alapján - javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző szervként - 2019. január 15.
napjától 2021. június 19. napjáig terjedő időtartamra Emlékbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
3. A Bizottság feladatkörében
a) kidolgozza az Emlékév rendszerváltoztatás eseményeihez igazodó programtervét, amelyben külön figyelmet
fordít az  1989-es és 1990-es évek eseményeinek megismertetésére, a  rendszerváltoztatás időszakában
már aktív korosztályokra és azokra is, akik életkoruknál fogva még nem tapasztalhatták meg Magyarország
szabaddá válásának időszakát, valamint az  Emlékév alkalmából igyekszik a  nemzetközi figyelem
középpontjába állítani a  közép-európai régiónak - különös tekintettel a  Visegrádi Négyek országaira  -
az  antikommunista ellenállás és az  antikommunista forradalmak idején a  függetlenség és a  szabadság
visszaszerzésére tett erőfeszítéseit,
b) részt vesz a programok megvalósításában részt vevő szervezetek kiválasztásában,
c) az elnök, a  társelnök indítványára dönt az  Emlékév programjainak megvalósításával és kommunikációjával
összefüggő ügyekben.
4. A  Kormány felkéri a  Bizottság elnökének az  Országgyűlés elnökét. A  Bizottság társelnöke a  Miniszterelnökséget
vezető miniszter. A  Bizottság képviseletét az  elnök, a  társelnök vagy a  Bizottság elnökének egyedi megbízása
alapján kijelölt személy látja el.
5. A Kormány a Bizottság állandó tagjának felkéri a következő személyeket:
a) a külgazdasági és külügyminisztert,
b) a miniszterelnök kabinetfőnökét,
c) a Miniszterelnökséget vezető miniszter általános helyettesét,
d) az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárát,
e) az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnökét,
f) a Magyar Művészeti Akadémia elnökét,
g) a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost,
h) az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatóját,
i) a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját,
j) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját,
k) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,
l) Boross Pétert, Magyarország volt miniszterelnökét,
m) Lezsák Sándort, az Országgyűlés alelnökét, a Lakiteleki Népfőiskola alapítóját,
n) Balog Zoltánt, Magyarország volt emberi erőforrások miniszterét,
o) Kónya Imrét, Magyarország volt belügyminiszterét,
p) Schmidt Máriát, Széchenyi-díjas történészt, a  Terror Háza Múzeum, valamint a  XX. Század Intézet és
a XXI. Század Intézet főigazgatóját,
q) Szakály Sándor történészt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát és
r) M. Kiss Sándor történészt, professor emeritust.
6. A  Bizottság állandó tagjai közül az  5.  pont a)-k)  alpontjában megjelölt tag akadályoztatása esetén rendelkezhet
a helyettesítéséről.
7. A Bizottság további tagok és szakértők meghívásáról dönthet.
8. A Bizottság elnöke, társelnöke és tagjai a Bizottságban végzett munkájukért díjazásban nem részesülnek.
64 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 3. szám
9. A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Bizottság alakuló ülésének
összehívásáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal
10. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Bizottság működési feltételeinek
biztosításáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
11. A  Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Bizottság javaslata alapján készítse elő
az  Emlékév programtervében szereplő programokat és kezdeményezéseket részletesen bemutató előterjesztést,
a  megvalósítás költségtervével együtt, és gondoskodjon az  előterjesztés Kormány számára való benyújtásáról.
Az  előterjesztésben javaslatot kell tenni a  programterv megvalósításához, valamint a  Bizottság működéséhez
szükséges források rendelkezésre állását biztosító intézkedésekre is.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2019. január 31.
12. A  Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
az  Emlékév előkészületeinek megkezdése érdekében a  Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének
megvalósításáról szóló 1492/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat 5. pontjában és 6. pont c) alpontjában meghatározott
és az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.)
Korm. határozat 1.  pontja alapján biztosított forrás fel nem használt része - az  elszámolást és a  visszatérítési
kötelezettség teljesítését követően - kerüljön átadásra a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal
13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2021. június 19-én hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Magyar Közlöny, 2019.január 9.
azenujsagom, 2019. február 15. péntek, 04:20
Címkék: Visegrádi Négyek, Emberi Erőforrások Minisztériumának, Országgyűlés Külügyi, Magyar Művészeti Akadémia, Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum,
Kommentek
Az olasz jobboldal új választást, a járvány sújtotta rétegek segítését, a migráció leállítását követelte tüntet
Silvio Berlusconi volt az utolsó kormányfő, akit a választók, nem pedig hatalmi paktumok tettek meg miniszterelnöknek. "Ezért kellett bíróság elé állítani, hamisan adócsalással elítélni és kizárni a parlamentből Berlusconit" - állította Tajani. Hozzátette: az ügyészek ugyanezt teszik most a migrációs politikáért vizsgálat alá helyezett Matteo Salvinivel.

Újságíróknak, köztük az MTI tudósítójának nyilatkozva, Tajani úgy reagált Giuseppe Conte kormányfő korábbi kijelentésére, miszerint a jobbközép a visegrádi négyektől kérjen támogatást Olaszország uniós forrásokkal való segítéséhez, hogy a római kormányfő feladata a tagállamok meggyőzése. Hozzátette: "a magyar miniszterelnök nem Olaszország ellensége, személyes barátja a Hajrá Olaszország elnökének, Silvio Berlusconinak, s a magyar kormánypártok továbbra is az európai néppárti család tagjai, tehát a magyar kormányfő olyan döntéseket képvisel, amelyek Olaszország érdekei mellett szólnak".

Tajani modellnek nevezte a magyar kormány adópolitikáját és a
velemenyezd, 2020. július 05. vasárnap, 22:23
Átadták a Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete Díjat
A két 20 év alatti muzsikus a magyar klasszikus zene megismertetését és terjesztését szolgáló kimagasló művészeti teljesítménye elismeréseként vehette át az oklevelet a díjat alapító Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől.

Kásler Miklós az utánpótlás fontosságát hangsúlyozva bejelentette, hogy a Virtuózok hatodik évada, a Virtuózok V4+ Közös nyelven beszélünk című műsorfolyam a visegrádi négyek tagállamai, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia mellett Szerbia tehetségeit is felkutatja és bemutatja majd.

Kásler Miklós hozzátette: az eszméket meg kell személyesíteni, fel kell mutatni konkrétan, hogy ki képviseli a tehetséget, kiről lehet példát venni. Mint mondta, a két díjazottra nemcsak zenei tehetségük miatt, hanem emberi tulajdonságaik miatt is esett a választás. Kiváló tanulók, szerények és szorgalmasak - méltatta a két fiatal zenészt az emberi erőforrások minisztere.

A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete díjat, amelyet évente két alkalommal adnak majd
velemenyezd, 2020. június 29. hétfő, 13:34
Koronavírus - V4-védelmi miniszterek: a hadseregek a járvány idején is bizonyítottak
az év végéig be is fejezik. A közös lőszerbeszerzés a NATO szakosított ügynökségén (NSPA) keresztül valósulna meg.

A cseh házigazda meghívására a prágai találkozón Benkő Tibor magyar és Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszter, valamint Pawel Wozny, a lengyel tárcavezető helyettese vett részt. Mariusz Blaszczak lengyel miniszter Andrzej Duda államfő kíséretében jelenleg hivatalos látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodik.

"A váratlan járvány ugyan nagymértékben befolyásolta Csehország visegrádi elnökségét, de számos tekintetben, így a védelmi együttműködés terén is, sikerült előrelépni" - jelentette ki Metnar. "A V4-ek együttműködése, kölcsönös segélynyújtása a járvány idején is jól működött" - tette hozzá.

A miniszterek tárgyaltak az Európai Unión belüli új visegrádi harcászati egység (Battlegroup) létrehozásáról is, amely 2023-tól lenne készenléti állapotban. A cseh miniszter szerint a tárgyalások még nem fejeződtek be, de országonként előzetesen mintegy 300-600 katonával
velemenyezd, 2020. június 24. szerda, 17:22
V4-Babis: nehéz és elhúzódó tárgyalásokra kell számítani a helyreállítási alapról
következményeinek felszámolására hozta létre.

"Úgy gondolom, hogy a legfőbb kritériumnak a GDP csökkenését kellene tekinteni. Ezt azonban csak a jövő év elején lehet kiértékelni" - szögezte le Babis.

Igor Matovic szlovák kormányfő azt mondta: Szlovákia számára a helyreállítási alap pénzeinek tervezett elosztása kedvezőbb, mint például Magyarország vagy Csehország számára. "Szolidárisak kívánunk lenni és mi is úgy véljük, igazságosan kell elosztani a pénzeket" - szögezte le Matovic.

A négy visegrádi ország egyetért abban, hogy az Európai Unió következő 2021-2027-es költségvetési keretének kialakítása során el kell érni, hogy a szegényebb országok ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a gazdagabb tagállamokkal szemben - mutatott rá Babis.

"Ebben egyetértés van a V4-ek között" - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.

Babis, Morawiecki és Matovic szlovák kormányfő egyaránt azt hangsúlyozták, hogy a "korrekt" költségvetésre van szükség, amelynek keretében a pénzek
velemenyezd, 2020. június 11. csütörtök, 17:22
Krónika 10. rész (költségvetés)
kormány.

Fidesz: a külgazdasági és külügyi tárca élen járt a járvány elleni védekezésben

Balla Mihály (Fidesz) arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésben a Külgazdasági és Külügyminisztérium az élen járt. A járványhelyzet miatt a tárca feladatai is megnövekedtek, mert a védőfelszerelések beszerzésén túl külföldön ragadt magyar állampolgárok hazahozatala során is komoly munkát végeztek - tette hozzá.

Magyarország jövőre új feladatokhoz jut, mert az Európa Tanács és a visegrádi négyek elnöki posztjait is be fogja tölteni - hívta fel a figyelmet.

MSZP: nem áll meg az egészségügyi dolgozók létszámcsökkenése

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) az egészségügyi költségvetésről beszélve bírálta, hogy az egészségbiztosítási alapot egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alapra nevezték át. Ez egyrészt megtévesztő, másrészt aggodalomra ad ok - fogalmazott.

A gyógyító megelőző ellátások kapcsán kiemelte, hogy a javaslat az eddiginél kisebb személyi létszámmal számol,
velemenyezd, 2020. június 10. szerda, 19:43
Mazars: egyre versenyképesebb a magyar munkáltatói bérköltségarány
A nyolcadszor megjelent kelet-közép-európai adóbrosúra 21 ország adatait tartalmazza. A kedden ismertetett idei kiadványban a visegrádi négyek mellett szerepelnek Délkelet-Európa országai, Oroszország, Ukrajna, valamint a balti államok.

Az elemzés szerint az adók és járulékok közül a munkáltatókat terhelő költségek bruttó bérekre vetített aránya átlagosan mindössze 16 százalék, ugyanakkor a legalacsonyabb és a legmagasabb munkáltatói járulékok között 30 százalékpontot meghaladó különbség van. Ez rávilágít az egyes adózási rendszerek összehasonlíthatóságának korlátaira is.

A foglalkoztatást terhelő adókat vizsgálva a régió országai a legjelentősebb szórást a bérszínvonalukban mutatják. Magyarországon a minimálbér 2017 óta évről évre 8 százalék körüli mértékben nő, ugyanakkor több régiós országban - főleg az alacsonyabb kategóriából induló országok esetében - ennél nagyobb léptékű a felzárkózás. Euróban kifejezve a legjelentősebb minimálbér-emelkedés Ukrajnában volt 2020-ra, a privát szektorra
velemenyezd, 2020. június 09. kedd, 17:03
PM: Brüsszel helyreállítási terve méltánytalan Magyarországgal szemben
hogy érdemben nem módosítottak - a kilábalásban szintén fontos szerepet betöltő - 2021-2027 közötti költségvetésre vonatkozó februári javaslaton sem. Így az továbbra is indokolatlanul nagy kohéziós forrásvesztést jelentene hazánk számára - tette hozzá Varga Mihály.

Az aránytalanságokat jól mutatja, hogy az 50 milliárd eurós kohéziós többletforrást úgy osztanák fel, hogy annak 65 százalékát a négy déli tagállam - Olaszország, Spanyolország, Görögország és Portugália kapja, és csak 12 százalékát a Visegrádi négyek - mutatott rá a magyar miniszter.

Varga Mihály szerint egy olyan valódi helyreállítási programra lenne szükség, amely figyelembe veszi azt is, hogy a fegyelmezett költségvetési politikát folytató, de kevésbé fejlett, nyitott gazdasággal rendelkező országoknak a helyreállítás nagyobb terhet jelenthet a későbbiekben. Ezért a források elosztásánál nagyobb súllyal kell szerepelnie a GDP- és munkanélküliségi mutatókban a válság eredményeként bekövetkező változásnak, vagy éppen a válságnak
velemenyezd, 2020. június 09. kedd, 16:12
Illegális bevándorlás - Közép- és kelet-európai EU-tagállamok levélben tiltakoznak a menekültek kötelező eloszt
A levelet Szlovénia mellett a visegrádi négyek - Magyarország, Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Szlovákia - valamint két balti állam, Észtország és Lettország írta alá.

Sajtójelentések szerint Ales Hojs szlovén belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a levéllel kívánják már előre jelezni az unió döntéshozó testületének, hogy a kötelező elosztás módszere nem fogadható el, más megoldást kell találni a menekültkérdés hosszabb távú megoldásra.

A miniszter - akinek nyilatkozatát a szlovén hírügynökség is idézte - hozzátette, hogy a tiltakozó levél megírására az késztette, hogy a bizottság a közeljövőben teszi közzé új uniós menekültügyi politikai javaslatait, amelyek között az értesülések szerint a kötelező betelepítési kvótákat is felveti.

Az EU-tagállamok belügyminisztereinek pénteki videokonferenciáján Hojs kifejezte aggodalmát azzal kapcsolatban is, hogy az Afrikából Európába, a tengeren keresztül érkező migránsok betelepítése "katasztrófához vezet majd Európában, különösen országában,
velemenyezd, 2020. június 05. péntek, 19:32
Képek, videók
visegrádi négyek.jpg
agica2004
2011. február 22. kedd, 15:51
erőforrás
dandej
2016. január 10. vasárnap, 20:24
Hatalmas erőforrás....jpg
pacsakute
2013. július 19. péntek, 19:06
A budai országgyülés 01.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:50
A budai országgyülés 02.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:49
A budai országgyülés 03.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:49
A budai országgyülés 04.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:49
A budai országgyülés 05.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:48
A budai országgyülés 06.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:48
A budai országgyülés 07.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:47
A budai országgyülés 08.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:47
A budai országgyülés 09.j
chillik
2018. március 19. hétfő, 03:47
Országgyűlés megnyitása
taltos1
2018. március 15. csütörtök, 00:15
Országgyűlési Könyvtár
sanci81
2015. április 14. kedd, 15:02
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.