Belépés
2020. július 07. kedd | 28. hét | 189. nap | 04:19 | Apollónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja: - Angyalszó c. hetilap
Szent Fausztina nővér magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott az Úr Jézussal, melyben - a nővér naplója alapján - Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatta Fausztina nővért. A lengyel Helena
Kowalska látomásában találkozott a szenvedő Krisztussal, aminek hatására 1925. augusztus 1-jén belépett a varsói Zytnia utcai az Irgalmasság Anyjáról nevezett rendbe. Ott a Faustyna Maria nevet kapta. A rendben kifogástalan, derűs életet élt. Imádságaiban következetesen együttműködött Jézussal, a lelkek megmentésének ügyében. Jézussal való beszédeit naplóban rögzítette. Részlet a naplóból, Jézus kéri Fausztinát: ,,Azt kívánom, hogy a képet (...) húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják meg.
Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe. (..) Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnősök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, (...) Az a lélek, aki gyónáshoz és szentáldozáshoz járul teljes bűnbocsánatot
nyer, és mentesül a büntetés alól." Az isteni irgalom elnyerésének vannak további feltételei.
1) Teljes bizalom Isten jóságában;
2) Gyakorló felebaráti szeretet;
3) A szentgyónás utáni megszentelő kegyelem állapota, szentáldozás. Ezek a feltételek
azt tükrözik, hogy egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul Jézushoz bizalommal. (Mondta Jézus Fausztina nővérnek).
A pápa által kihirdetett ünnep ,,húsvét után az első vasárnap", azaz húsvét második vasárnapjára esik. Jézus megkérte Fausztina nővért, hogy amikor délután hármat üt az óra, bárhol is van, merüljön el az imában és igyekezzen elvégezni a keresztutat. Azért, mert ,,az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára". Az imát az egész világnak, de főleg a szegény bűnösökért kérte Jézus.

(Forrás: Wikipédia)
Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia

Tamás tanulság tétele
Nagyobb kép Link
..........
maroka, 2020. április 19. vasárnap, 15:13
Címkék: Isteni Irgalmasság, Szent Fausztina, János Pál, Irgalmasság Anyjáról, Faustyna Maria, Mondta Jézus Fausztina,
Kommentek
Szent II. János Pál pápa máriás tanítása
lengyelországi pápalátogatás (1979) alkalmával is mélyen megérintette, sok erőt nyújtva élete és szolgálata további zarándokútjához, különösen amikor már egyre súlyosbodó betegségének kereszthordozása egyre erőteljesebben látszott meg vonásain. Viselte mindezt élő, sugárzó hittel, derűvel és Mária iránti töretlen bizalommal, mind utolsó zarándokútján, mely éppen Lourdes-ba vezetett 2004-ben, mind pedig végső ,,hazatalálásának" megindító óráiban 2005. április 2-án, az általa elrendelt Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén, mely akkor épp a Szűzanya Szívének oly kedves első szombatra esett. Odakint rózsafüzérek egész sorát imádkozó hívek kísérték e kivételes Embernek a mennyei Hazába költözését. János Pál pápa a halálos ágyán fekve is tanított: tapasztaljuk meg, hogy a Szűzanya életünk minden eseményében anyai szeretettel ölel át! Szeplőtelen Szíve mindig vár bennünket. Égi Édesanyánkat nemcsak megismerni, tisztelni lehet és kell, hanem gyermeki szívvel viszontszeretni is! Személyes emlékkel
maroka, 2020. június 20. szombat, 13:49
Jézus Szentséges Szíve 06.19
Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.
Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása: megnyitott, lángoló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.
Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Fausztina nővér látomásaiból született: az Irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből.
...........................
stenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
maroka, 2020. június 19. péntek, 08:26
II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Pio atyát 2. rész
A litánia végén a szentatya könyörgést mondott, majd felhangzott a latin nyelvű szentté avatási formula, amelyre a jelenlévők az egész világegyház képviseletében örömmel feleltek: ,,Ámen!"
A szentté avatás szertartása Saraiva Martins bíborosnak és a szentté avatási ügy posztulátorának a pápához intézett köszönő szavaival zárult, majd a szentmise a dicsőség eléneklésével folytatódott. Az evangélium felolvasására - az egyetemes egyház ősrégi szokása szerint - két nyelven, latinul és görögül került sor. Jóllehet a keleti és a nyugati egyház immár majdnem egy évezrede fájdalmas különváltságban él, mégis együtt kell örvendeniük, amikor egy új szentben Isten kegyelmének és szeretetének diadalát ünnepeljük.
A felajánlás közben a kórus énekelt: ,,Élő kövek, Krisztussal, az élő kővel - ajánljunk fel Istennek tetsző áldozatot!", majd felhangzottak a 117. zsoltár szavai: ,,Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkévaló az ő irgalma." A zsoltáros szavai
maroka, 2020. június 17. szerda, 17:58
A sérült fiú, aki nem tudott Eucharisztia nélkül élni
szerint szent életet élt, az életszentség lengte körül halálát is.
A szeretetház elöljárója, Julie Pereira így emlékszik vissza: ,,Rohan tizenöt éven át, hároméves korától tizennyolc éves koráig ajándék volt számunkra. Megadta annak örömét és kegyelmét, hogy Jézus Testét érinthettük."
Halála előtt húsz napon át folyamatosan lázas volt, Julie nővér éjjel-nappal a karjában tartotta, nem hagyta magára, nem tette be az ágyába: ,,Egy széken ültem, az ölemben volt, és az isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkoztam. Azokban a pillanatokban éreztem Isten jelenlétét, és Jézusét, aki azt mondja nekem: »Én vagyok az. Az én testemet tartod; tedd ezt az én emlékezetemre; mindent, amit érte tettél, Jézusért tetted.« Rohan megtanított minket arra, hogy sok szenvedés közepette is lehet élni és felajánlani a szenvedést Krisztusnak. Megtanított arra, hogyan szemléljük Istent és hogyan imádkozzunk hozzá. Minél többet szenvedett, annál őszintébben imádkozott. Haláltusája alatt is imádkozni
maroka, 2020. június 15. hétfő, 10:42
Prágai Szent Ágnes - Böjte Csaba t. jegyzete
méltóságodat és szentségedet alázatos könyörgéseimmel Jézus Krisztusnak ajánlom, hogy megerősödjél az ő szent szolgálatában, és növekedjél mindig, jóból a jobbra és erényről erényre, hogy Ő, kinek szíved egész érzületével szolgálsz, igen gazdagon ékesítsen föl kegyelmével. Téged is kérlek az Úrban, amennyire képes vagyok rá, hogy engem, a te szolgálódat, ki igen méltatlan vagyok, és a többi nővéreket, akik velem vannak a kolostorban, szent imádságaidban ajánld az Úrnak, hogy könyörgéseidtől támogatva irgalmasságot nyerhessünk Jézus Krisztustól, és veled együtt méltók legyünk az örök látás élvezetére. Élj boldogan az Úrban, és imádkozz értem. Alleluja.
Lelkem felének, kit szívből, egyedülálló módon szeretek, a nagy méltóságú Ágnes királynőnek, szerelmes anyámnak és mindenkinél jobban szeretett leányomnak, Klára, Krisztus méltatlan szolgálója és az ő szolgálóinak, kik a San Damiano kolostorban vannak, haszontalan szolgálóleánya, üdvözletemet küldöm, és kívánom, hogy a többi szent szüzekkel Isten és a
maroka, 2020. június 09. kedd, 06:45
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
siralmasak lehetnek. Amikor nap nap után imádkoztok, tehát levelet küldtök Istennek, nem tudjátok, mit fogtok veszíteni, ha a levél nem jut el a címzetthez. Mit tesztek azért, hogy imáitok eljussanak Hozzá?

c) Soroljátok fel az Ő címeit, ahogyan akkor teszitek ezt, amikor egy tiszteletreméltó emberhez fordultok. Forduljatok úgy Hozzá, mint a magasságos Jahvéhoz, mindenek Istenéhez, Aki áldott örökké, Aki a Királyok Királya és az Urak Ura. Forduljatok úgy az Úristenhez, mint a kegyelem és az irgalmasság Istenéhez. Hadd teljen meg a szívetek és a szátok szent imádattal és Iránta való elragadtatással, amikor az Isten címeire gondoltok, amelyeknek szent félelmet kell gyakorolniuk értelmetekre, hogy képesek legyetek szívből imádni Őt, mély istenfélelemmel és ünnepélyes remegéssel. Úgy fordítsátok Feléje imáitokat, mint ahogyan a dicsőség Istene felé kell fordítani, Aki hatalmas, Akinek nagysága elérhetetlen; hogy ne merjetek könnyelműen viselkedni Előtte vagy kigúnyolni Őt azzal, ahogyan beszéltek
kalmanpiroska, 2020. május 31. vasárnap, 22:47
XVI. Benedek: II. János Pál nem erkölcsi rigorista, az Isten
hogy megvédjük a jót.
Tizennégy enciklikájában átfogóan, ugyanakkor emberi módon mutatta be az Egyház hitét és tanítását. Ezzel pedig elkerülhetetlenül ellenállást váltott ki a nyugati egyházban, amelyet hatalmába kerített a kétség és a bizonytalanság.
Ma fontosnak tűnik meghatározni azt az igazi középpontot, amelynek szempontjából elolvashatjuk a különféle szövegekben szereplő üzenetet. Az ő halálának órájában bizony észrevehettük volna ezt. II. János Pál pápa az általa alapított Isteni Irgalmasság ünnepén halt meg. Először hadd tegyek egy rövid személyes megjegyzést, amely fontos szempontnak tűnhet ahhoz, hogy megértsük a pápa személyét és munkáját. II. János Pált kezdettől mélyen megérintette Faustina Kowalska, a krakkói apáca üzenete, aki hangsúlyozta az isteni irgalmat mint a keresztény hit lényegi központját. Faustina nővér bízott abban, hogy idővel bevezetik ezt az ünnepet. A konzultációkat követően erre a pápa húsvét második vasárnapját választotta. A végső döntés meghozatala előtt azonban
maroka, 2020. május 16. szombat, 07:59
Képek, videók
isteni_irgalmassag_000 5.j
tnemarika
2016. augusztus 27. szombat, 20:21
isteni_irgalmassag_000 5.j
foldinefehereva
2016. február 28. vasárnap, 18:29
Isteni irgalmasság rózsaf
sacimama
2016. január 30. szombat, 08:57
isteni-irgalmassag-kep .jp
borigit
2015. április 13. hétfő, 10:39
Isteni irgalmasság vasárn
sacimama
2015. április 12. vasárnap, 08:39
isteni-irgalmassag-kep .jp
menusgabor
2015. január 15. csütörtök, 19:24
Isteni irgalmasság képe.j
pacsakute
2014. augusztus 17. vasárnap, 03:10
Isteni irgalmasság
sacimama
2014. július 29. kedd, 00:59
Isteni irgalmasság képe
pacsakute
2014. április 30. szerda, 18:05
Áldás isteni irgalmasság
sacimama
2014. április 26. szombat, 19:21
ISTENI IRGALMASSÁG MOZGÓ
zsofi0413
2011. március 31. csütörtök, 20:43
Irgalmasság-AVAR
1vargaildyko
2016. november 06. vasárnap, 05:39
Irgalmasság vasárnapja.jp
pacsakute
2016. április 03. vasárnap, 22:03
Irgalmasság cselekvés
sacimama
2016. március 07. hétfő, 08:52
Irgalmasság-VÍZ
1vargaildyko
2016. január 20. szerda, 09:53
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.