Belépés
2020. július 16. csütörtök | 29. hét | 198. nap | 01:22 | Valter
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Gonzága Szent Alajos szerzetes 06.21
Az ifjúság példaképe és védőszentje
.......................


- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia, legyőzi a világot.
Testvéreim!
Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Az ő parancsai nem nehezek.
Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
Ez az Isten igéje. 1Jn 5,1-5

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Szeresd Uradat Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint saját magadat.
Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták."
Ezek az evangélium igéi. Mt 22,34-40

*
- Magyar kurír oldalon 2018 évben Link
1590-91 telén éhínség és pestis pusztított Itáliában. A Római Kollégium növendékei is beálltak az önkéntes ápolók sorába. Alajos az utcán összeesve talált egy beteget, akin a pestis minden jele látható volt. Késlekedés nélkül a vállára vette, és a kórházba vitte. A huszonhárom éves ifjú elkapta a betegséget. Hosszú szenvedés után, 1591. június 21-én halt meg.
..........................


Tizennégy évvel később boldoggá, 1726. december 31-én pedig szentté avatták. Ünnepét 1842-ben vették föl a római kalendáriumba. XI. Piusz 1926-ban nyilvánította a katolikus ifjúság védőszentjévé.
Istenünk, minden mennyei ajándék szerzője, te Gonzága Szent Alajosban egyesítetted a csodálatos tisztaságot a bűnbánó lelkülettel. Ha ártatlanságában nem is követtük, érdemeiért és közbenjárására add, hogy legalább a bűnbánatban utánozzuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

- Wikipedia oldalon Link

- Új misszió oldalon - Megszólaló Szentkép
...................


Egy lap Bukovenszki Zoltán atya szentkép gyűjteményéből -, s a képhez íródott gondolatai:
Lemondás - Tisztaság - Áldozat
Becsukom a szemem, s lélekben gyermekkorom színhelyén, a füzesabonyi templomban találom magam. A bal oldali mellékoltár Gonzaga Szent Alajost ábrázolja: imádságba merülve térdel Szűz Mária képe előtt. Ahogy e nevet olvasom, három szó kavarog bennem: Lemondás - Tisztaság - Áldozat.
Lemondás. Lombardiai őrgrófi család sarja. Nagy tettekre volt hivatott, a trónszék helyett mégis a térdeplőt, uralkodás helyett a szolgálatot választotta. Attribútumai között ezért látjuk a koronát, olykor felfordítva. Ma mennyi mindenhez ragaszkodunk: ház, vagyon, örökség, pénz, hatalom, szenvedélyek... Néme- lyikhez foggal-körömmel, azt hisszük, ezek tesznek minket boldoggá. Ideig-óráig lehet, de ezek mind múló örömök. Hamis csillogásuk, igézésük hamar elcsábítanak sokakat. Vajon én le tudok-e mondani a számomra fontosnak vélt dolgokról?... Hiába tudjuk: nem viszünk el semmit a ,,fejünk alatt", mégsem tudunk lemondani a földi örömökről. Alajos a jobbik rész választotta, mint Márta - nem is veszítette el soha.
Tisztaság. Gyermekkorában apródnak állt, s megrémítette a katonák trágár beszéde. Aztán meg is szólta őket... Ha a tisztaságról esik szó, szinte minden alkalommal az érzékiség bűneit emlegetjük. Sajnos egy olyan világban kell élnünk, ahol szinte mindennapossá váltak az ilyen bűnök. A sajtóban a jó mellett a szenny is teret kap. A filmek többsége, a hírek, a valóságshow-k, internetes oldalak, a bulvár ontja magából, a tisztaság elleni bűnöket -, belopóznak mindennapjainkba. Pont a Szent Alajossal egykorúak, a fiatalok vannak legjobban kitéve a lelki, testi beszennyeződésnek. Talán emiatt sem véletlen, hogy az ifjúság védőszentje. De az alkohol, drog és egyéb szenvedélyek, a beszéd bűnei ugyanúgy megfertőzik az egyén, a család és egy közösség életét is. Elég, ha a választások idején tapasztalt súlyos alpáriságra gondolunk. Szent Alajos példát ad a mai embernek testi- és lelki tisztaságból. Az Istenszülő volt a példaképe, aki a legtisztább ember, s mint ahogy Mária kezében, úgy az övében is ott a liliom, a tisztaság jelképe.
Áldozat. Jezsuita novíciusként készült a szerzetesi életre. 1590-ben kitör Rómában a pestisjárvány, ő többedmagával ápolja a betegeket, míg megkapja a halálos kórt, ami 23 évesen végez vele. Tudta, milyen veszély leselkedik rá, mégis vállalta az áldozatot... A mai elkényelmesedett világban nehezen szánjuk rá magunkat áldozatok hozatalára. Alajos vállalta a veszélyt, hogy másokon segítsen. Áldozatot hozott, ami őt felőrölte. Igen, az áldozat ezzel jár. Jézus int bennünket: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát és úgy kövessen. (Mt 16, 24) Az áldozathoz kell, hogy a saját önző akaratunkat háttérbe szorítsuk egy nagyobb jó érdekében. Ő megmutatta, hogy kell áldozatot hozni a másikért, és erre hív meg bennünket is. Amikor azt mondja: Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért."(Mk 10, 45) Szent Alajos komolyan vette a jézusi felszólítást és szolgálva hozott áldozatot. Ma minket hív ugyanerre a Mester! Merem vállalni?
maroka, 2019. június 21. péntek, 09:43
Címkék: Gonzága Szent Alajos, SZENTLECKE Szent János, Isten Fia, EVANGÉLIUM Szent Máté, Szeresd Uradat Istenedet, Római Kollégium,
Kommentek
Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító
elkerülni a kinevezéseket, ezért is lett jezsuita, de alázattal engedelmeskedett. Sokat kellett küzdenie rendszeres fejfájásával. 1605-től haláláig ismét Rómában tartózkodott. A trentói zsinatnak és a katolikus megújulásnak egyik főszereplője, hittudósa volt.
1586-ban hatalmas művet adott ki a protestáns tanítások cáfolatára és a katolikus tanítás védelmére: Vitás hittanitások korunk eretnekségeivel szemben címmel. (Ez a műve ihlette Pázmány Kalauzát is!) Pázmány Péternek mestere és példaképe, és Gonzága (Szent) Alajos lelki vezetője volt. VIII. Kelemen pápa halála után csaknem pápává választották.
Rómában, 1621. szeptember 17-én halt meg. Bár a szentté avatási eljárása már hat évvel halála után megindult, csak 1923-ban avatta boldoggá és 1930-ban avatta szentté XI. Piusz pápa. 1931-ben került az egyháztanítók sorába. Sírja a San Ignazio-templomban van.
*

- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
Egészségnél és szépségnél jobban szerettem a
maroka, 2019. szeptember 17. kedd, 08:33
Gonzága Szent Alajos szerzetes
köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták."
Ezek az evangélium igéi. Mt 22,34-40

Gonzága Szent Alajos szerzetes ...

- Wikipedia oldalon

- Saját blogom

- Magyar kurír oldalon
Gonzága Szent Alajos szerzetes
2018. június 21. csütörtök
Gonzága Szent Alajosra, az ifjúság példaképére és védőszentjére emlékezünk június
maroka, 2018. június 21. csütörtök, 11:33
Gonzága Szent Alajos szerzetes....
Gonzága Szent Alajos szerzetes
Róma lett élete utolsó állomása: 1590-91 tele ugyanis éhínséget és pestist hozott Olaszországra, márpedig e betegséggel szemben az akkori emberek szinte tehetetlenek voltak. Az önkéntes ápolók sorába a Római Kollégium növendékei is beálltak, ám Alajos egy napon, amikor egy, az utcán összeesett pestisest próbált megmenteni, maga is megfertőződött, mindössze 23 évesen. Fájdalmas betegeskedése csaknem fél év után ért véget, a Római Kollégiumban 1591. június 21-én bekövetkezett halálával. Már 1605-ben boldoggá, 1726. december 31-én pedig szentté avatták; ünnepét 1842-ben vették föl a római kalendáriumba.

Gonzága Szent Alajosra, az ifjúság példaképére és védőszentjére emlékezünk június 21-én...............
Alajos még gyermek volt, amikor elhatározta,
maroka, 2017. október 14. szombat, 18:16
Gonzága Szent Alajos szerzetes
SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia, legyőzi a világot.
Testvéreim!
Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Az ő parancsai nem nehezek.
Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
Ez az Isten igéje.
1Jn 5,1-5

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Istenem, te vagy nékem * az én örökségem! Vö. 5a. vers.
Előénekes: Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom! * Azt mondom Uramnak: ,,Istenem te vagy nékem."
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom.
Hívek: Istenem, te vagy nékem *
maroka, 2017. június 21. szerda, 10:03
Gonzaga Szent Alajos
GONZAGA SZENT ALAJOS
Június 21.
* Castiglione, 1568. március 9. + Róma, 1591. június 21.

A Gonzaga család nevének abban az időben jó csengése volt. Egyik elődjük a brandenburgi választófejedelem leányát vette feleségül. A terület, amelyen a Gonzagák uralkodtak, kicsi volt. Ezért vagy a császár szolgálatába szegődtek, és vakmerő katona, esetleg kíméletlen zsoldosvezér lett belőlük, vagy az Egyház szolgálatába álltak, s ott tűntek ki. A Gonzagákat nem ritkán két bíboros is képviselte a szent kollégiumban. Kétségkívül tetterős, becsvágyó és életrevaló nemzetség volt a Gonzaga család.

Alajos 1568. március 9-én született Castiglione őrgrófja, Ferrante Gonzaga elsőszülöttjeként, s őt még hét testvére követte. Születése -- mint trónörökösnek -- előre meghatározta várható életútját. Alig volt tíz éves, amikor a toszkán nagyherceg udvarába került apródnak. Ott megtanulhatott mindent, ami akkoriban társadalmi rangjához szükséges volt: udvari viselkedést és fellépést, a klasszikus és élő
hidaszl, 2015. június 21. vasárnap, 12:14
JÚNIUS 21. – GONZÁGAI SZENT ALAJOS
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)
Alajos székelyföldi alakjában Alojzi, azaz Gonzágai Szent Lajos (1568-1591) a Jézus Társaság tagja volt, 1726-ban avatták szentté a lengyel Kosztka Szaniszló (1550-1568) társaságában. Ez alkalommal a hazai jezsuita kollégiumokban fényes ünnepségeket rendeztek. Színjátékokat adott elő tiszteletükre Kassa, Komárom, Pécs, Trencsén (1727), Selmecbánya (1731), Ungvár (1754) gimnáziumainak ifjúsága.

[...]
Alajos tisztelete a XVIII. században virágzott, főleg azokban a városokban, vidékeken, ahol jezsuiták működtek. Kápolnája van a Társaság székesfehérvári templomában, továbbá Garábon, az egykori promentrei apátság romjain. Ómalomsok, Nagymágocs (1833) templomának patrónusa.
Segítő közbenjárását főképpen a tiszteletével egybekötött panis Divi Aloysii, vagy másképpen farina Aloysiana használatán át éreztette a benne bizakodók között. A Szent Alajos kenyere elterjedt barokk szentelmény volt. Főleg láz és gyermekbetegségek
akiram45, 2015. június 21. vasárnap, 07:25
Képek, videók
Speedy Gonzales.gif
szicu
2014. december 13. szombat, 15:15
Eloy Gonzalo García szobr
szagosbukkony
2013. március 02. szombat, 22:05
Eva Gonzales.jpg
orsi1
2012. június 21. csütörtök, 15:14
Javier Gonzalez.jpg
boraborella
2011. június 22. szerda, 18:52
Paco Gonzales képe
lovaszmarika
2011. április 13. szerda, 12:59
000000106826-eva_gonza lez
cicuska40
2010. szeptember 02. csütörtök, 20:56
1_gonzalo_ordonez_part _2.
klaresz69
2008. július 08. kedd, 15:51
A nk nem szeretik a bloga
menusgabor
2019. május 01. szerda, 22:22
Akik valóban szeretik egy
alvaro-hopihe
2018. szeptember 08. szombat, 08:37
0 a nő szereti a feketét
lovaszmarika
2018. július 01. vasárnap, 18:12
Akik Istent szeretik
dandej
2018. június 27. szerda, 11:46
Aki a virágot szereti.gif
borigit
2017. november 15. szerda, 11:50
aki_szereti_a_magyar_f old
menusgabor
2017. szeptember 16. szombat, 18:07
Aki a virágot szereti, ro
cuppika59
2017. augusztus 26. szombat, 21:11
Akik szeretik egymást...
cuppika59
2017. augusztus 12. szombat, 10:54
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.