Belépés
2020. július 05. vasárnap | 27. hét | 187. nap | 04:43 | Emese, Sarolta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A prágai Ady Endre Diákkör kapta a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat
Az ünnepségen Balog Zoltán azt mondta, a kitüntetést a csehországi magyar fiatalok eredményes megszólításáért, a prágai magyar közösség építéséért, kiemelkedő és hiánypótló magyar programok szervezéséért, lebonyolításáért, a magyar hagyományok ápolásáért ítélték oda.

A miniszter a korábbi évek díjazottjait felsorolva megjegyezte, hogy fiatalokat elismerni mindig kockázatos, mert nem tudni, mi lesz belőlük öt-tizenöt év múlva.

Az idén elismert szervezet egységes "világmagyarságban" gondolkodik, nem akarja, hogy különbség legyen a határon belül és azon kívül élő magyarok között az odafigyelés mértékében - emelte ki. Ezzel egybecseng a kormányzati álláspont: jövő januártól, bárhol születik magyar gyermek, ugyanúgy jár utána az anyasági támogatás, és babakötvény is igénybe vehető - tette hozzá.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: az Ady Endre Diákkör minden tagja bebizonyította az alapítása óta eltelt hatvan évben, hogy magyarnak lenni nem pusztán állapot, hanem magatartás.

Szent István kardját évszázadok óta a prágai székesegyházban őrzik. Ezzel a fegyverrel övezték fel az ifjú Istvánt 997-ben, amikor a Koppány elleni viadalra készült - ismertette.

A két ország történelme azonban nem csupán a régmúltban kapcsolódott össze - jelezte. Felidézte, hogy éppen hetven éve indult meg a lakosságcsere keretében az első, felvidéki magyarokkal teli vonat Csehszlovákiából. Csaknem százezer magyarnak kellett elhagynia azt a Felvidéket, amely évszázadokon át elválaszthatatlan része volt a magyar hazának.

A házelnök azt hangoztatta, hogy a világpolitika a kényszerkitelepítésekkel is be akart avatkozni az európai nemzetállami viszonyokba, a feszültségeket azonban csak szőnyeg alá söpörni lehetett, feloldani nem. A fentiek miatt is "jó okunk" van a migrációnak nevezett "területfoglalások, kényszerbetelepítések" elutasítására - fogalmazott.

A csehországi magyar közösség 1989-ig nem részesült az őt mint kisebbséget megillető nemzetiségi jogokból: nem használhatta anyanyelvét, nem alakíthatott érdekképviseleteket. Szakértők a csehországi szórványmagyarság asszimilálódását jósolták, de e tétel cáfolata a prágai magyar diákkör is - mondta.

A második világháború után a jogfosztottság jellemezte helyzet 1950 körül kezdett megváltozni, évről évre nőtt a Prágába jelentkező magyar hallgatók száma.

Az Ady Endre Diákkört hivatalosan sehol sem jegyezték be, 1990-ig alapszabálya sem volt, mégis a rendszerváltás előtt is valódi civil szervezet volt, "a mostoha sorssal dacolni akaró tudatos magyarok egymás megsegítésén alapuló közössége" - mondta.

A diákkörnek napjainkban példaereje van valamennyi, a szülőföldjén nemzeti önazonosságában megmaradni akaró európai nép számára - jelentette ki Kövér László.

Erdélyi Ágnes az elismerést megköszönve úgy fogalmazott, Prága sokuknak második hazája, az ő "szárazföldi szigetük", amelyen merik büszkén vállalni magyarságukat, bátran használni anyanyelvüket, ápolni kultúrájukat és az ősök hagyományait. Az elnök felemelőnek és megtisztelőnek nevezte, hogy ilyen rangos díjat vehetnek át. Hozzáfűzte: a kitüntetés a Nyitnikék néptánccsoportot is illeti. Egy csikóst idézve kijelentette: őrizni a jószágot kell, nem a hagyományt, a hagyományban élni kell.

Erdélyi Ágnes minden magyarországi és külhoni társának azt üzente: éljen a mának és összpontosítson a jövőre, hogy hatvan, sőt hatszáz év múlva is erős nemzet lakozzon Európa szívében.

A Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat 2006-ban alapította a Polgári Magyarországért Alapítvány. Az elismerés minden évben olyan 35 év alatti fiatalnak vagy túlnyomórészt 35 év alattiak olyan közösségének adományozható, aki/amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, példájával a jelenen túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és cselekvése jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget.

A kitüntetés egy plakettból és egy oklevélből áll, a díjjal járó juttatás 1,5 millió forint.

(FOTÓ)

Forrás: MTI
velemenyezd, 2017. május 29. hétfő, 19:14
Címkék: Endre Diákkör, Polgári Magyarországért, Balog Zoltán, Kövér László, Szent István, Endre Diákkört,
Kommentek
Március 15. - A csehországi magyarok megemlékeztek a szabadságharc évfordulójáról
námestí).

A Rákóczi-emléktábla az 1989-es rendszerváltás óta hagyományos helye a csehországi központi március 15-i ünnepségeknek. A megemlékezés a belvárosi Görgey Artúr emléktáblánál ért véget. A szabadságharc nagy hadvezére és a neves vegyész, aki egykoron a Károly Egyetem diákja volt és a Moldva-parti metropolisban nősült, 2012 májusban kapott emléktáblát Prágában.

Az ünneplők között nagy számban voltak szlovákiai, magyarországi, erdélyi és vajdasági magyar fiatalok is, akik a prágai Ady Endre Diákkör (AED) meghívására a már hagyománnyá vált "márciusi bulira" érkeztek a cseh fővárosba. Az AED idén ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját, és az egykori Csehszlovákia területén ez a legrégebben működő magyar diákklub.

Az elhangzott szónoklatok méltatták az 1848/1849-es forradalmi események történelmi jelentőségét, illetve azok mához szóló üzenetét.

Március 15. alkalmával megemlékezéseket tartanak a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének néhány helyi szervezetében is, többnyire
velemenyezd, 2017. március 11. szombat, 17:02
Görgey Artúrra emlékeztek a csehországi magyarok Prágában
elsősorban a vegyész Görgeynek állít emléket. Prágai tartózkodása végén Görgey meg is nősült, feleségül vette Adéle Aubouint, tanára és barátja családjának francia nevelőnőjét.

Palágyi I. György, a GAT elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Görgey Artúr nemcsak az 1848-49-es magyar szabadságharc hős fővezére volt, hanem a laurinsav felfedezésével a kémia történetébe is beírták a nevét.

Az emléktábla megkoszorúzásán a GAT, a CSMMSZ, a Csehországi Magyar Orvosok Társulata és az Ady Endre Diákkör, valamint a prágai magyar nagykövetség képviselői vettek részt.

A koszorúzás után az emlékünnepség a prágai Magyar Intézetben folytatódott, ahol tudományos előadások hangzottak el Görgey Artúr életéről és munkásságáról. Lacza Tihamér szlovákiai magyar tudománytörténész a tudós Görgey személyiségét és munkásságát hozta közelebb a népes hallgatósághoz, Gyóni Gábor magyarországi történész Görgey és a cári udvar kapcsolatait vette számba, míg H. Tóth István magyarországi nyelvész a mai magyar fiatalok
velemenyezd, 2016. május 21. szombat, 20:10
Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában
magyar nagykövetség képviselői koszorúkat helyeztek el a motoli köztemetőben, a csehországi kommunizmus áldozatainak központi emlékhelyén, ahol az emlékműre Esterházy János emléktáblája is felkerült.

Az emlékünnepséget, amelyre a politikus halálának 59. évfordulója alkalmából került sor, a közelmúltban alakult Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, a Coexistentia-Együttélés politikai mozgalom, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének prágai alapszervezete és az Ady Endre Diákkör szervezte közösen. A megemlékezésen részt vettek a csehországi Politikai Foglyok Szövetsége Konföderációjának, valamint a révkomáromi Selye János Gimnáziumnak a képviselői is.

A magyar, lengyel és cseh szónokok ünnepi beszédeikben méltatták Esterházy János életművét és annak a jelenhez szóló üzenetét. Egybehangzóan azt hangsúlyozták, hogy a csehországi magyaroknak kötelességük megőrizni és ápolni a mártír politikus emlékét.

A beszédekben elhangzott: a csehországi magyar szervezetek
velemenyezd, 2016. március 12. szombat, 19:25
Üzenet egykori iskolámba
Kipke Tamás
Üzenet egykori iskolámba

Reggel nézegetem a postámat - ami manapság már elsősorban az elektronikus levelek (magyarul ímélek) és a közösségi oldalon közzétett közlemények böngészését jelenti. És ma reggel (szeptember 8.) éppen azt olvasom, hogy ,,Ma 84 éves az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium." Ismerősök születésnapjának híre megnyilatkozásra készteti többnyire az embert, vagy legalább egy rövid köszöntésre. Nem akarok kitérni a késztetés elől: Isten éltesse hát egykori iskolámat - erőben, egészségben, jókedvben, bőségben, és nyújtson feléje védő kart, ha küzd(ne) ellenséggel.
Nyolcvannégy év - szép kor. Egy intézmény életében is, különösen olyan időszakban, amikor havonta-évente szerveznek át mindenfélét, szüntetnek meg és gründolnak köz- és felsőoktatási intézményeket, mert az újabb és újabb kihívások (bocsánat: cselendzsek) hatására folyton-folyvást változnak az egyedül üdvösnek vélt szempontok (pardon: koncepciók és preferenciák):
suzymama, 2015. szeptember 18. péntek, 19:13
Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában
A magyar szervezetek, valamint a prágai magyar nagykövetség képviselői koszorúkat és virágcsokrokat helyeztek el a motoli köztemetőben, a csehországi kommunizmus áldozatainak központi kegyhelyén, ahol az emlékműre Esterházy János emléktáblája is felkerült.

Az emlékünnepséget, amelyre Esterházy János halálának 58. évfordulója alkalmából került sor, a Coexistentia-Együttélés politikai mozgalom, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének prágai alapszervezete és az Ady Endre Diákkör szervezte.

Az ünnepségen elhangzott beszédekben a szónokok méltatták Esterházy János életművét és annak a jelenhez szóló üzenetét. Egybehangzóan azt hangsúlyozták, hogy a csehországi magyaroknak kötelességük megőrizni és ápolni a mártír politikus emlékét.

A beszédekben elhangzott: a csehországi magyar szervezetek feladatuknak érzik azt is, hogy mindent megtegyenek Esterházy János teljes rehabilitációja érdekében.

A megemlékezés végén a néhány tucatnyi résztvevő közösen elénekelte a magyar
velemenyezd, 2015. március 07. szombat, 14:52
KÖzép-Európa 1989 - Prágai megemlékezés a bársonyos forradalom 25. évfordulójáról
Az ünnepi megemlékezést a cseh parlament két háza szervezte, és azon külföldi vendégek is részt vettek. Magyarországot Gulyás Gergely, az Országgyűlésfideszes alelnöke képviselte.

1989. november 17-én Prágában a hivatalosan engedélyezett diáknagygyűlés az akkori rendszer elleni tüntetéssé változott, amelyet a rendőrség erővel oszlatott fel. Ez a "bársonyos forradalom" kezdete, melynek következtében a kommunista rendszer Csehszlovákiában is megbukott.

"Csehszlovákiába 25 évvel ezelőtt visszatért a szabadság és a demokrácia" - jelentette ki Bohuslav Sobotka miniszterelnök. Kifejtette: a demokratikus politikai rendszer és a piacgazdaság kiépítése nem volt könnyű folyamat, a sikerek mellett számos hiba is történt. A kormányfő szerint a demokratikus rendszert ma is veszélyek fenyegetik, elsősorban "a közöny demokráciája", mert csökken a lakosság érdeklődése a közügyek iránt.

A parlamenti pártok politikusainak beszédeiben az 1989-es rendszerváltás méltatása mellett aktuálpolitikai vélemények is
velemenyezd, 2014. november 14. péntek, 16:12
Képek, videók
Ipi bácsiról diákként.jpg
szagosbukkony
2011. augusztus 25. csütörtök, 16:49
diakknt.jpg
juditmama
2010. június 21. hétfő, 13:51
magyarország-trianon.p ng
koszegimarika
2020. június 10. szerda, 08:05
vérző magyarország0604.pn
maroka
2020. június 02. kedd, 13:49
magyarország karácsonya12
maroka
2019. december 22. vasárnap, 13:12
Magyarország az én hazám.
menusgabor
2019. november 21. csütörtök, 19:49
Magyarországon Nick V.
dandej
2019. október 22. kedd, 12:09
Nagy-Magyarország térképe
furaila
2019. július 13. szombat, 14:10
magyarország szeretlek012
maroka
2019. január 21. hétfő, 10:10
Magyarország
dandej
2019. január 09. szerda, 13:04
BUÉK Magyarország.jpg
menusgabor
2018. december 30. vasárnap, 19:22
magyarország-dunakanya r.j
menusgabor
2018. szeptember 19. szerda, 21:03
nőnapi ünnepségen0306.jpg
maroka
2020. március 09. hétfő, 22:26
emlék ünnepségen.jpg
maroka
2018. február 11. vasárnap, 08:49
Ünnepségen
agica2004
2012. április 30. hétfő, 11:47
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.