Belépés
2018. december 15. szombat | 50. hét | 349. nap | 02:07 | Valér
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A csend
A CSEND - IDÉZETEK

A csendet hallgatom,
a csend, az jó barát.
A gyertya lángja ég,
Benne egy új világ.

Edda

milyen csodálatos a csend
behunyom fáradt szemem
lassan felolvadok az időben
s lebegek magam felett.

Komáromi János

Ne szólj, szól helyetted a csend.
Ne nézz, hunyt pillád mögött vagyok.
Ne hívj, hívnak az álmaink.
Ne keress, hisz úgyis ott vagyok.

Szabolcsi Erzsébet

A Csönd Szigete az én kis otthonom .
Itt béke van! Jöjj el, ha elfáradtál nagyon...
Itt elkerülheted a rohanó világ zaját,
és elfeledheted az Idő vad rohamát...

Itt nem kérdez senki, hát nem kell, hogy felelj ,
és nem kell hogy " jó " légy, hogy "modorra" ügyelj.
Az sem kell, hogy köszönj; csak jöjj be, és pihenj!
Hogy erőd legyen küzdeni, ha már muszáj, hogy menj...

Az Élet egy küzdőtér, hol vad harcok dúlnak,
hol döntő szerepe van minden órának, és napnak.
S tán még a perced sem lehet egészen a Tiéd!
Föl kell áldoznod azt is; a túlélés tüzén...

Nem érsz rá Szeretni! Virágot nevelni,
s ha gyermeked kérdez - nincs időd felelni...
Mindennapi harcod foggal - körömmel vívod...
jöjj hát ide pihenni, ha már végképp nem bírod...

Itt nincs IDŐ, nincs HARC, s nincs HATALOM
Itt a CSEND lépdel körötted, puha lábakon...
Itt szabad sírni, és szabad semmit sem tenni...
Itt szabad csak úgy egyszerűen;
EMBERNEK LENNI ...

Tandari Éva: A Csönd Szigete vár...

Tégy minden jót, amire képes vagy,
És tedd olyan csendben,
Ahogyan csak lehetséges.

Charles Dickens
Pázsitos berekben együtt üldögélünk,
Csak a szerelemnek angyala van vélünk.
A virág se suttog, egy fűszál se rezzen,
A bogár se zümmög, egy madár se rebben,
Hallgat a fészekben.

Valami bűvös csend borul a berekre,
Tán behunyta szemét s elaludt örökre!
Csak a mi szívünknek hallik dobogása,
Csak a mi lelkünknek virágsuttogása,
Madárdalolása.

Pósa Lajos: Csend

...ahol a szív együtt dobban,
ahol a láng égig lobban,
ahol két út eggyé válik,
mi elvezet mindhalálig;
ott nincs szükség szavakra...

Koszpek Ferenc

Tökéletes csendet csak a halál hozhat.

Baktay Ervin

"Sok ember fél a csendtől, a magánytól. Fél a tükörtől, amelyet a csend, a magány tart eléje. Mert az ember sohasem az, akinek társaságban látszik, akinek emberek között mutatja magát. Az ember mindig az, aki csendben, magányban... szembenéz önmagával."

Bozzay Margit

Im, szerelmem ekkép változik, de
Soha meg nem szűnik, mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelidebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!

Petőfi Sándor

Ha a csend beszélni tudna
Hol nevetne hol meg sírna
Fekete is fehér volna talán
Vallomások, látomások
Víziók és hazugságok
Érzések és kívánságok
Megtörnének, széttörnének
Tükörfalán a beszédnek...

Adamis Anna

Ne kérdezz semmit, csak ölelj,
s ha én kérdezek, ne felelj, csak ölelj,
mert most erre van szükségünk.
A hangtalan melegre, a néma üzenetre,
hogy legyünk szeretve
egymás által nagyon,
túl minden határon
az életig, a halálig


a szenvedésig, a boldogságig,
hogy elfeledjük a jelent,
hogy kit te szeretsz,
s kit én is, messze ment.

Életünk elhagyott,
de egymásnak megmaradtunk,
hogy feledjünk, s szeressünk nagyon.

Hát ne kérdezz semmit, csak ölelj.

Őri István: Csend

Karodba bújnék, de hazudok, és nem teszem,
Szavakat súgnék, de hagyom, hogy a csend takarja szívem.

Cserháti Zsuzsa

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Márai Sándor

Te vagy a csend
Te vagy a társ
Te vagy?...

Őri István: Te vagy a csend

Egy szép nyári este megismertelek,
Megláttalak és megszerettelek.
Csendben az úton jöttél énfelém,
és nem történt más, csak fújt közben a szél.

Delhusa Gjon

Partról partra szállok, mennyi új virág és íz!
Millió sok ember vár, aki új reményben hisz.
Ők is tűrtek csendben, némán,
Szemükben ott van az igazság.
Még kicsi a Föld, hol élünk, és túl nagy a hazugság,
De hol a szerelemélmény? Veled ott partot érnék.

Dobrády Ákos

A mi csendünk az csendesebb
mint bárki mások csendje,
a mi csendünk az olyan mintha
folyton csendesedne,
s mennél halkabb annál jobban
lehet hallani,
és úgy üvölt, hogy néha már
ki kell mondani.

Kormányos Sándor: A mi csendünk

Hangod hallom, ha fúj szél,
Mondd, hol maradsz, ha a csend kísér?
Elsuttognám minden titkomat,
Vágyom rád, oly` messze vagy.

Zanzibar

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk
mosolyogva, csendesen.

Johann Wolfgang von Goethe

És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél,
S örök valók csupán mély álmaink.

Juhász Gyula

Többségünk csendesen, minden felhajtás nélkül éli végig életét e földön.
Aligha fogadnak bennünket vörös szőnyeggel, nem emelnek tiszteletünkre
pompás emlékműveket. Ez azonban nem csökkenti fontosságunkat.
Százszámra várják ugyanis az emberek, hogy egy magunkfajta odalépjen
hozzájuk: emberek, akik hálásak lesznek a mi együttérzésünkért,
bátorításunkért... Valakinek boldogabb lesz az élete, mert nem sajnáltuk
az időt, hogy megosszuk vele, amit adni tudunk. Többnyire alábecsüljük
egy mosoly, egy simogatás, egy kedves szó, egy figyelő tekintet, egy
őszinte bók, vagy csekélyke törődés erejét, pedig mind képes rá, hogy új
irányt szabjon az életnek. Nem is gondolnánk, mily végtelen sok lehetőség
adódik nap mint nap, hogy szeretetünket kimutassuk.

Leo Buscaglia

Jó a jó és jó a szép,
jó a csend, az álmodás,
de veled lenni alva vagy ébren
többet ér, mint bármi más.

Lakatos Menyhért

...Hallgatom hát e csendet,
Mit nem tör meg semmi sem,
de egyszer odakerülök én is,
Síromon virág lesz,
S a csendben, a sírok között
Majd egy leszek én is...

Hamza Anikó Julianna: A temető csendje

A tehetség csendben alakul ki, de a jellem a világ viharaiban.

Johann Wolfgang von Goethe

Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok.
Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret,
csendet, pár halk szót, jó könyvet és kevés embert. De az aztán Ember
legyen!

Fekete István

A csend nem csupán a természet hangja, hanem az ember legbelső szükséglete.

Hioszi Tatiosz

Várunk a csendes félhomályban
Valami csodás balzsamot,
Mely elfeledtet mindent, mindent
S meggyógyít minden bánatot...
Leolvasom sápadt arcodról
A rád erőszakolt hitet
És megdöbbenve sejtem, látom,
Hogy nem hiszel már senkinek!...

Ady Endre

Miért van az, hogy az emberek képtelenek csendben maradni, és állandóan
hangokat kell hallaniuk? Lehetőleg a sajátjukat.

Nora Roberts

Tanulj meg csendben maradni! A lehetőség néha igen halkan kopogtat.

H. Jackson Brown
Kis falumon néma csend ül,
De a mezőn kasza csendül,
Otthon csak a beteg maradt,
A többi mind búzát arat.

Merre nézek, kalásztenger,
Mindenfelé dolgos ember:
Hull a földre verejtéke,
S szaporodik, gyűl a kéve.

Benedek Elek

Mint amikor a gyermekek sírnak,
Ha éjjel rossz álmot látnak,
Belül úgy izzik a bánat.
Az emlékek csendben fájnak.

Ossian

Csend kell ahhoz, hogy megérezzük a mindenséget, hogy meghallhassuk az
örökkévalóság szavát. A Csend az örökkévalóság alkotórésze. A világ elmúlik,
de a Csend megmarad, azért érezzük azt, hogy mérhetetlen erő és el nem
érhető bölcsesség rejlik a Csendben.

Széchenyi Zsigmond

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.

Teréz anya

Furcsa, mennyire fáj, amikor egy barát elköltözik - és amit hátrahagy, csupán a csend.

Pam Brown

Kívánom neked a csend szépségét, a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét,
a láng hatalmát, a víz és a föld higgadt erejét, a levegő édességét és a szeretetet,
mely ott található minden dolgok gyökerében. Az élet csodáját kívánom neked.

Pam Brown

Várlak, hogy elmondhassam: légy nyugodt, vagyok és leszek Neked. (...) Meleget
kell egymásra fújnunk. Szeretetkötelekkel kell összekötnünk magunkat. Hideg a világ.
Kihunynak a tüzek. Kell a tűz. Kell a fény. Kellünk egymáshoz. Hajtson egymáshoz
a vihar. Kergessen egymáshoz a csend. Ne engedjük kihűlni magunk. Mert egyedül,
egyedül olyan iszonyatos.

Latinovits Zoltán

Úgy tűnik, csak az öregek képesek úgy ülni egymás mellett, hogy szavak nélkül is
élvezik egymás társaságát. A türelmetlen fiatalok nem bírják ki, hogy ne törjék meg
a csendet. Pedig a csend tiszta és áldott. Összeköti az embereket, mert csak azok
tudnak szótlanul ülni a társuk mellett, akik szeretik egymást.

Nicholas Sparks

Mély, fémfényű, szürke, szépszínű szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem:
az látja csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!

Babits Mihály

Hallgatom a csendet, amelyet időről időre megszakít a mellettem alvó lélegzetvétele.
Megsimogatom a kezét, de vigyázok, hogy ne ébredjen fel. A szavak mellett fontosak
a tapintások, simogatások, ölelések, cirógatások.

Csernus Imre

Az én hazámban van minden, ami a szemnek kedves. Vannak égbe nyúló bércei,
tetejükön örök hóval, vannak csendes, paradicsomi szépségű völgyei, titokzatos
tengerszemekkel, rengeteg erdői, bennük rég elmúlt, regényes lovagkor elomló
várromjai. Vannak száz meg száz mérföldre terjedő sík pusztaságai, hatalmas
folyamai, kristálytiszta patakjai. Földje megtermi a világ legjobb búzáját, borát, s
aranyat, ezüstöt és sót ásnak ki mélyéből... Óh, de szép ország ez, asszonyom,
ha csak egyszer látta volna, soha el nem felejtené... (...) S a nép, mely benne lakik,
épp oly árva, mint én. Se testvére, se apja, se anyja, se rokona nincs Európában.
A nyelve elüt minden más nyelvtől, a dalai, a zenéje egészen mások, mint a többi
nemzetéi. Szomorú, mert sokat szenvedett, és vad, szilaj, mert sokat harcolt.
Vérével és könnyeivel áztatta a földet, melyet hazájának nevez, azért oly drága
és kedves az neki... Nekem pedig, akinek senkije sincs a világon, százszorosan
drága ez a nagy árva: az én kis nemzetem, az én édes, szeretett szülőföldem.

Rákosi Viktor

Téged hallak, ha tompán zúg a hullám
és partra döng;
a ligetben ha néma csend borul rám,
téged köszönt.

Lelkünk egymástól bármily messze válva
összetalál.
A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára.
Oh, jössz-e már?!

Johann Wolfgang von Goethe

Nagy a csönd szívemben,
sosem hallott némaság,
halk szellő kereng,
mozdul egy-egy ág.
A fehérre meszelt ég alatt
elvesztek a csillagok,
kereslek téged is,
hiába, nem vagy ott.

Paudits Zoltán

Milyen furcsa... - bátortalankodtak lelkében tétova kicsi gondolatok - milyen furcsa,
hogy a világ így emberek nélkül olyan csöndes, és olyan békés, és olyan szép.
Csak éppen az ember nem akar békében élni, nem akarja a csendet, és elfut a
széptől. Milyen különös is az ember!

Wass Albert

Milyen ritka egy meghitt beszélgetés! Egy csendes óra. Egy nyugodt nap. Külső
erők rángatnak állandóan, s te függsz tőlük. Így élünk.

Müller Péter

Mi volna hangod nélkül ez a csend?
Csak némaság, és üresség hona...
de így, hogy szavad még fülemben cseng,
a csendnek is van titkos dallama.

Harcos Katalin

A csend az élet varázsa, mely bennünket magával ragad.
Hallgasd, mert számunkra mindent megmutat.

Ismeretlen

Nem akarlak és rád gondolok,
menekülnék és nem tudok,
nyugalom kellene, béke, csend,
de itt visszhangzol, idebent.

Szabó Lőrinc

Most tél van, és csend, és hó, és halál.

Vörösmarty Mihály

A csend titokban elmond mindent
Csak figyelned kell, s hinned, hogy megértheted
A csend mélyén hangok rejlenek
Csak hinned kell, hogy te is elérheted

A csend beszél, ha értő szív hallgatja
A mélységek legmélyét is meghallja
A csend hangjai az érintést nem tűrik
Ha látni akarod, azonnal eltűnik

Dévényi Erika

Úgy fáj már minden, minden idebenn:
A szó, s a mozdulat, s a csend is fáj,
Minden, mi általreszket szívemen,
Legyen az ember, muzsika, vagy táj,
Úgy fáj már minden, minden idebenn.

De néha egy-egy halk szó símogat,
S rejtekúton a szívembe talál,
S álomba ringatja a kínokat,
Elaltatja a multat, s a jövőt.
Pedig be nehéz megtalálni már
Az ösvényt, a szívembe vezetőt.

Reményik Sándor

A nők többsége csendben tűr, csak szenved, a semmiért adja oda magát, és
mindennap némán imádkozik azért, hogy a sok-sok csalódással, megaláztatással
töltött perc és óra egyszer értelmet nyerjen és legalább egy kicsit visszakapjon
abból a sokból, amit önzetlenül adott. Ám ezek a nők soha nem merik ténylegesen
benyújtani a számlát és kikövetelni maguknak az élettől, a férjüktől, a fiújuktól, a
szeretőjüktől azt, ami nekik járna. Elfojtják az érzéseiket, különösképpen a dühüket,
megfosztják önmagukat az alapvető szükségleteiktől. Megalázkodnak, lassan
elvesztik egyéniségüket, és egyszer csak azt veszik észre, hogy elszállt felettük
az idő és közben csak egy másodperc erejéig voltak boldogok. Mindenüket
odaadták, de közben folyamatosan éheztek.

Szalai Vivien

Lennék a könnycsepp arcodon,
Lennék egy dallam ajkadon,
Lennék én az út, hol csendben jársz.

Lennék a kéz, mely felsegít,
Lennék egy szó, mely felvidít,
Lennék én a hír, mit régen vársz.

Szekeres Adrien

"Az ilyen tavaszi csönd a legcsodálatosabb valami. Egységes és tömör, mint maga
a természet ébredő és követelő rendje. De ugyanakkor valósággal mozaikszerű:
ezer, meg ezer apró hangból és színből tevődik, mozdulatból és mozdulatlanságból,
az ember el se hinné, mennyi minden van együtt egy ilyen tavaszi csöndben."

Wass Albert

A hallgatózó kert alól
a fa az űrbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.

Pilinszky János

Istenem, milyen hamar itt lesz az idő, amikor többé nem látom, nem hallom a
határozott, megnyugtató lépteit a házban, nem találom az asztalon a virágait!
És mit értem el eddig? Álmodoztam, ringatóztam az élvezetben, ahelyett, hogy
megnyertem volna, hogy harcoltam volna érte, hogy örökre magamhoz vonzottam
volna! Minden eszembe jutott, amit valaha az igaz szerelemről mondott, száz
finom, figyelmeztető szó, száz csendes csábítás, ígéret talán. S én kezdtem velük
valamit? Semmit! Semmit!

Hermann Hesse

Ez a Csend az én Csendem
Bennem él, belülről magába zár
bár izzik, forr köröttem az Élet
és zsibongva ül agyamra az utca,
s még ezer lánggal perzsel a Nyár
de én a magam Csendjébe zárva lépek
a Lét valószerűtlenné vált talaján

Tandari Éva

A szív az üzlet leghitványabb tárgya
S eladják mégis minden szent hevét.
Akad vevő rá, egymást licitálja,
Hogy a holmit atomként szedje szét.
Folyik a vásár harsogó zsivajban,
Az egyik kinál, másik meg veszen,
Csak néhol egy-egy végképen kiárult,
Kifosztott lélek zokog csendesen.

Ady Endre

A legnagyobb dolgok (...) a csendben történnek velünk.

Müller Péter

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Keresztury Dezső

Ha az élet nagy pillanataiban olyasmit akarunk közölni, amire szavunk nincs -
akkor elhallgatunk. S a lelkek e csendben oly mélységesen megértik egymást,
mint egyébként soha.

Maurice Maeterlinck

Jól esik látnom: csendesen pihen
Minden bútor és békén feketül,
S az iszonyú és néma semmiben
Föllélegzem: nem vagyok egyedül...

Tóth Árpád

Körbenézel, s látsz egy házat,
mit a napfény elkerül,
kopogj csendben, meleg szívvel,
úgy már nem lesz egyedül.

Csondor Katalin

Csitt, kedvesem!
ajkam ajkadra teszem,
hogy a hang ne sodorjon el
tőlem-tőled
hogy a szó
ne takarjon el
előlem-előled
most a csend beszél
nekem-neked
most valami elkezdődik
életem-életed...
(...)
Csitt, kedvesem!
beszélgessünk
szavak nélkül
szerelmesen.

Őri István

Ha szerelmes vagy, akkor nincs szükség a beszédre. Akkor minden mozdulat,
de még maga a csend is ékesen beszél.

Osho

Ne félj a csendtől. Minden fontos dolog a csendben történik. Csendben sarjadnak
a növények, csendben fejlődik a magzat, csendben cikáznak a gondolatok,
csendben borít el a szerelem.

Popper Péter

Még a legszebb zenében is ott van egy kis csend, pusztán azért, hogy tanúi
lehessünk a csend fontosságának.

Andrea Bocelli

Sóhajok a levegőben, lecsorduló könnycseppek az arcokon. Sokan voltunk, és
ebben az embertömegben hallgatott a csend, mely most az egyszer mégis oly
sok mindent elárult. Elárulta, - mit a tudatalattiban mindenki hordoz - ide jutunk,
mindannyian ide. Nincs menekvés. Születésünkkel kezdődött a halálunk.

A temető csendje - Dányi krónika

Mielőtt megszólalnál, gondold végig, hogy amit mondanál, szebb-e, mint a csend,
amit meg akarsz törni.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Az én csendem nehéz, mint az árvák könnye,
vádol, majd könyörög, úgy zuhan a földre,
hideg és kőkemény, mint késben a szándék,
legforróbb szavad is megdermedt ajándék.
Az én csendem konok, mint ránc a homlokon,
s úgy telepszik reád, mint nem kívánt rokon,
szívós és kitartó, akár földben a mag,
gyökeret ereszt, mint a felszított harag.

De a csendem lágy is, mint az alkonyi kék,
mint éjben a neszek, mint ringató mesék,
végtelen és áldott, mint templomok csendje,
mintha némák lelke együtt énekelne.
Az én csendem szelíd, akár a hajnalok,
mikor az égre az első fény fellobog,
s ha fáj neked olykor ezerarcú csendem,
hagyj kicsit magamra, és megszólalsz bennem.

Netelka

A csend íze

Hallgat a vers. Nem szól hozzám se rím,
se dallam, ritmust is csak a szívem ver
halkan, épp csak, hogy tudjam: élek.
Finom a csönd, íze van.
Mint a csöppenő dinnyének.
Ritka pillanat, mikor a lélek
szinte kézzel fogható,
kevés a betű és méltatlan a szó,
tán még az idő is megállt,
oly' szokatlanul néma a világ.
Ma hallgat a vers. Vár, mint táj
a hajnal hasadtára, mikor az ég
éjsötét vásznára vöröslő
csíkot húz a virradat.
Vár, mint vihar előtt a madarak
puha fészkük ölén,
vár, mint harmatcsepp a Napot,
éj az esthajnalcsillagot,
betű a papírt, éjfél a holnapot.
Vár, akár földben a mag,
álmok mélyén az elfojtott gondolat.
S mint borban a zamat,
a szó tán megérik

Sárhelyi Erika

Mögöttünk örök csend, előttünk is örök csend, és létünk rövid idejét úgy kell
leélnünk, hogy a futó pillanat boldogságával töltsük be a csend egész
megmérhetetlen ürességét.

A. Tolsztoj

Ülj hát le!
Pihenj meg velem.
Ha gondod van, mondd el nekem.
Figyelj rám, bíznod kell bennem,
titkainkat őrzöm szívemben... csendesen.

Ossian

Ha a csend beszélni tudna
Négymilliárd hangon szólna
Mindarról, mi bennünk rejtve él
Vágydal szólna száz szólamra
Minden gondolat dobolna
Millió szó összefolyna
Ezer nyelven kavarogna
S a világnak nem lenne titka.

Adamis Anna

Várlak, hogy itt légy,
hogy eljöjj és megörvendeztess.
Várom a lombzajt.
Várom a harmatcseppek
piciny csengetését.
Várom az apró füvek suttogását.
Várlak Téged!...
... Szívem ős mély dobbanását
várom a csendes éjben.

Bartalis János

A csend: a bölcsesség várószobája.

Szent-Gály Kata

A kertet választom és a könyvtárszobát, a hallgatag sétákat, a szótlan imát és a
csendes üldögélést. Miért? Mert így lemérhetetlenül többet kapok abból, amire
szükségem van. A magányban élt élet a nyilvánosnál határtalanul gazdagabb.
Életemben magamnak akarok élni, nem pedig a nyilvánosságnak.

Hamvas Béla

A szerelem nyelve nem a beszéd. A szerelmespárnak a csend a tökéletes érintkezés. Szavak nélkül is jól megértik egymást.

Osho

A csendes emberek mindig figyelő emberek. A hallgató emberek mindig többet
hallanak meg, mint a saját hangjuktól mámorosak.

Szepes Mária

Vágyam kergeti a szél
Fájó, sötét minden éj
Hangtalan üzen a Végtelen
Érzem elrepül a félelem
És egy könnycsepp a szélben a szerelem
szárnyán felém száll
Rám talál.
Nekem a csend a dalom.

Dalszöveg - The Sound Of Silence

A csend is más... Pedig ugyanúgy csend. A szó, a hang hiánya. Mégsem ugyanaz.
Mert nem mindegy, kivel vagy csendben. És miért. A csend lehet teljesen süket.
De lehet hihetetlenül zajos. Lehet benne nyomasztó üresség, de lehet benne madárdal,
tengermoraj, erdősusogás, esőkopogás, szerelmes suttogás. Bármi lehet. Mert csak
attól függ, kivel vagy csendben.

Csitáry-Hock Tamás

Megyek utamon némán, csendesen
S merengek édesbús emlékeden,
Lábam a sápadt avart zörgeti,
Szemem el nem sírt könnyel van teli.

Endrődi Sándor

Rólad szól minden reggel,
Hozzád vezet minden út.
A világ nélküled már semmit nem jelent,
A világ nélküled, meghalt a szó és a csend.

Republic

Együtt voltam ma a csenddel
némaság volt a szívemben.
És ahogy a csendre leltem
dallam csendült a lelkemben.

Simogattam, melengettem,
hangtalanul átöleltem.
S ahogy a csendet öleltem,
dalra kélt a szeretetem

Gősi Vali: A csend hangja

A hársfaágak
csendes árnyán,
ahol kettőnknek ágya volt,
ott láthatjátok
a gyeppárnán,
hogy fű és virág meghajolt.
Fölöttünk az ág bogán
ejhajahujj!
dalolt ám a csalogány!

Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán

Van, amikor a csend
hangosabban beszél,
és a legnagyobb vigaszt
az nyújtja, ha valaki
csak ott van mellettünk.

William Daul Young

A világ hatalmas, lehetőségekkel teli. Amíg élek, bármit megtehetek, bármit
kipróbálhatok, bármit megélhetek. Megmászhatom akár a Mount Everestet,
áthajózhatok óceánokat, bejárhatom a világot, de akár az űrbe is eljuthatok.
Vagy ülhetek csendben egy szobában, ábrándozva mások valóságán. Bármit
lehet. Építhetek házat, tanulhatok zenét, írhatok könyveket, festhetek képeket,
faraghatok szobrokat. Vagy kifekhetek a fűbe a csillagos ég alá, és élvezhetem
az éjszaka csendjét. A döntés az enyém. Igen, bármit lehet az életben. Csak
élni nem. Nélküled.

Csitáry-Hock Tamás

Aki a csendet hallgatja, boldog lesz, elégedett és békesség tölti el, mert a csend
hangjai a lélek hangjai.

Őri István

Adj egy percet a csendnek,
Végre üvölthessen benned,
Tanítsa jó modorral,
Hogy kell embernek lenned!

Adj egy percet csendnek
S ne másnak:az embernek
Ősi szálait fondd újra
Kemény szövetté:a lelket!

Adj egy percet a csendnek
És hallgasd,hogyan serceg
Benned hangja,fájón
A tünődő őrületnek...

Orbán Balázs: Adj egy percet

Hallgatni csak a bölcs tud. Mert a bölcs számára beszélni szinte teher; a bölcs csak
akkor beszél, ha beszélnie kell. A tanult ember pedig azért beszél, mert nem képes
csendben maradni. Ez óriási különbség, bár lehet, hogy kívülről nem észrevehető,
hisz mindketten beszélnek.

Osho

A nyugati égbolt alját még a naplemente festette bíborszínűre, de már feljött a hold is,
és a tó vize, mint egy nagy, ezüst álom nyújtózott a fényében. (...)
- Nagyon hallgatag vagy, Anne...
- Attól félek, hogy ha szólok, vagy megmozdulok, megtörik a csend - és vele a varázs,
és szertefoszlik ez a szépség.

Lucy Maud Montgomery

Minden bajra két orvosság van: az idő és a csend.

Alexandre Dumas

menusgabor, 2017. február 08. szerda, 19:03
Címkék: Komáromi János, Szabolcsi Erzsébet, Csönd Szigete, Tandari Éva, Charles Dickens, Pósa Lajos,
Kommentek
Átadták a felújított esztergomi kerektemplomot
Erdő Péter a szentmise homíliájában arról beszélt: a kerektemplom Esztergom egyik jelképe, az ismét régi fényében ragyogó "kupola csillogása pedig így, karácsony előtt, talán a legszebb dísz ennek a közösségnek a karácsonyfáján".

A kupola "szelíd csillogásával otthonosságot áraszt", olyan, mint a "családi tűzhely, amely körül jó együtt lenni" - tette hozzá.

Erdő Péter kitért arra: a kerektemplom "mintegy rímel az esztergomi bazilikára", és ezzel "eszünkbe juttatja, hogy a helyi közösségekből tevődik össze az egyházmegye nagy közössége, az egyházmegyékből pedig a világegyház".

A templom felújítása során újjáépítették nagykupoláját: kicserélték favázának több mint felét és aranyszínű vörösrézlemezekkel burkolták a csaknem kétezer négyzetméternyi felületet.

A nagykupola fölötti kiskupola szintén felújításra szorult, ugyanis még a második világháborúban találat érte, és azóta egy 15 centiméter átmérőjű lyuk volt rajta.

Emellett szigetelték az épület lábazatát, újrafestették a
velemenyezd, 2018. december 09. vasárnap, 12:31
Komáromi János: ÁLMOK
Komáromi János: ÁLMOK


az álmok ébren elkísérnek
nappal is utolérnek
és finom rezdüléssel rád talál
amiről azt hitted nincsen
úgy érzed csak rád vár
miért élnél bilincsben

mint gyönyörű keret,
úgy fog körbe a képzelet
és minden tettünk, amit szeretetünk diktál
megdicsőül a szenvedély tisztító tüzében
és lelkünk az égbe száll
egyetlen őszinte ölelésben

légből nőtt karok ölelnek
rád nevetnek távoli szép szemek
egy mosoly jelenti ...az életet
vorosrozsa66, 2018. november 14. szerda, 00:04
Komáromi János: Hajnal lánya
Komáromi János: Hajnal lánya

álom legyen
minden Holdam
legyek ott,
hol sosem voltam

álljak várak
bástyafokán
üljek padok
barna során

szálljak felhők
párnáiban
szellő vigyen,
tovasuhan

csillagszikra
gyúljon nekem,
a Napot is
megkeresem

fűszál ágyam
rét vesse meg
altatóm kék
virág legyen

álmom őrzi
sóhaj tündér
vágyam édes
titokfüzér

csókjaim
az éjnek adom
reggel majd mind
visszakapom

hajnal lánya
reám nevet
halkan súgja
a nevemet

haja lebben
szellő szárnyán
égen ívelő
szivárvány

karcsú teste
hajlik, táncol
örökre
magához láncol

karom nyújtom
elfogadja
szívem adom
kikacagja
vorosrozsa66, 2018. november 13. kedd, 23:40
Birkózó-vb - Misét celebráltak a budapesti vb tiszteletére
A vb hírlevele szerint a misén jelen volt Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Schmitt Pál NOB-tag, volt köztársasági elnök, Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke és Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, továbbá Varga János olimpiai bajnok birkózó, Komáromi Tibor háromszoros világbajnok birkózó és Farkas Tibor, a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára.

A misét követően az altemplomban megemlékeztek a 2010-ben elhunyt olimpiai bajnok birkózóról, Polyák Imréről. Németh Szilárd beszédében hangsúlyozta: a háromszoros világbajnok Polyákot nemcsak az eredményei, hanem a mérhetetlen kitartás és mély elhivatottság emelte ki a többiek közül. Az elnök távollétében is köszöntötte az olimpiai bajnok özvegyét és sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehetett ott személyesen.
velemenyezd, 2018. október 28. vasárnap, 18:27
Október 6 Az Aradi vértanúk napja
legfelsőbb kézirata Haynaut arra kötelezte, hogy " ... a halálbüntetést csak a legbűnösebb és legveszedelmesebb egyéneken hajtsák végre ...", de a halálbüntetés tényéről csak utólagosan kellett jelentést tennie az uralkodónak. Schmerling ugyan némi erőtlen kísérletet tett arra, hogy elérje: Haynau csak a halálos ítéletek bécsi megerősítése után hajtathassa végre az ítéleteket.

Schwarzenberg miniszterelnök, Bach és Haynau azonban megakadályozták a királyi kézirat mérséklését. Eközben Haynau - a komáromi várvédőkkel történő egyezkedés közepette - Ernsttől, a vértanúk perének tárgyalásvezető hadbírájától megkapta az ítéleteket megerősítés végett. A "bresciai hiéna" azonban még vár, október 2-án rendelkezik csak a kivégzés módozatairól. Október 6-ára, Latour halálának évfordulójára tűzte ki a kivégzéseket. Az aradi foglyok még reménykedtek, október 4-e, az uralkodó névnapja, lehet, hogy amnesztiát hirdet.

De minden remény szertefoszlott ezen a napon, mert amnesztia helyett Haynau végzése
eva6, 2018. október 06. szombat, 09:37
Emlék már
Komáromi János

emlék már csak az a néhány év
és emlék már csak a szó
emlék már ami régen volt
és tekinteted, az az álmodozó

álmodtam annyit én is
és hittem, megérem majd mind
persze ma már minderre
az ember csak lemondón legyint

repültem néha mégis
bár szárnyaim nem voltak soha
de mindig visszahulltam én is
testem hallhatatlan lelkem otthona

visszahulltam, mint annyi más
mint az a sok reszkető bolond
és kérdőn néztem az égre
hogy hová lett? - hová lett az álom mondd?

az a sok-sok megvalósulatlan vágy
azok az elmúlt csodás évek
nem adtam fel semmit belőlük
bennem még most is élnek

emlék már csak az a néhány év
de mégsem emlék csak a szó
hiszen új utakra kísér
tekinteted, az az álmodozó
klarika47, 2018. szeptember 14. péntek, 08:32
Nézlek...
Komáromi János :

Nézlek...

Csak nézlek.

Nekem egy egész világ vagy.
Világegyetemek mélységeit
látom a szemedben.

Végtelen az út,
mit a szemedig
megtesz a fény.

Végtelen titok,
hogy amíg nézlek,
mit érzek én.

Csak nézlek
aranyoslila, 2018. szeptember 04. kedd, 20:32
Komáromi János
Komáromi János

Álmok

az álmok ébren elkísérnek
nappal is utolérnek
és finom rezdüléssel rád talál
amiről azt hitted nincsen
úgy érzed csak rád vár
miért élnél bilincsben

mint gyönyörű keret,
úgy fog körbe a képzelet
és minden tettünk, amit szeretetünk diktál
megdicsőül a szenvedély tisztító tüzében
és lelkünk az égbe száll
egyetlen őszinte ölelésben

légből nőtt karok ölelnek
rád nevetnek távoli szép szemek
egy mosoly jelenti ...az életet

...
horvathzsoka, 2018. augusztus 29. szerda, 06:49
Képek, videók
Komáromi János: földig ér
sanci81
2015. május 01. péntek, 10:01
Komáromi János
sanci81
2015. március 06. péntek, 17:54
komáromi jános c sak képz
feviroza
2015. február 08. vasárnap, 14:10
KOMÁROMI JÁNOS TÉLI ÉJ.jp
feviroza
2015. február 08. vasárnap, 12:03
KOMÁROMI JÁNOS RABBÁ TESZ
feviroza
2015. február 06. péntek, 18:11
KOMÁROMI JÁNOS NE HIDD.jp
feviroza
2015. február 03. kedd, 19:40
KoMÁROMI JÁNOS SZavaid TÜ
erzsikepuskas
2014. szeptember 29. hétfő, 12:18
Komáromi János(1).jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 17:18
Komáromi János(2).jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 17:18
Komáromi János 1
taltos1
2014. február 15. szombat, 23:24
Komáromi János 2
taltos1
2014. február 15. szombat, 23:21
Komáromi János:Lemondás..
margo511
2011. április 12. kedd, 20:04
Szabolcsi Erzsébet 2
taltos1
2014. január 13. hétfő, 20:17
Szabolcsi Erzsébet 1
taltos1
2014. január 13. hétfő, 20:17
Szabolcsi Erzsébet Pozití
mester126mari
2012. április 22. vasárnap, 10:14
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.