Belépés
2020. július 15. szerda | 29. hét | 197. nap | 08:08 | Henrik, Roland
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A csend
A CSEND - IDÉZETEK

A csendet hallgatom,
a csend, az jó barát.
A gyertya lángja ég,
Benne egy új világ.

Edda

milyen csodálatos a csend
behunyom fáradt szemem
lassan felolvadok az időben
s lebegek magam felett.

Komáromi János

Ne szólj, szól helyetted a csend.
Ne nézz, hunyt pillád mögött vagyok.
Ne hívj, hívnak az álmaink.
Ne keress, hisz úgyis ott vagyok.

Szabolcsi Erzsébet

A Csönd Szigete az én kis otthonom .
Itt béke van! Jöjj el, ha elfáradtál nagyon...
Itt elkerülheted a rohanó világ zaját,
és elfeledheted az Idő vad rohamát...

Itt nem kérdez senki, hát nem kell, hogy felelj ,
és nem kell hogy " jó " légy, hogy "modorra" ügyelj.
Az sem kell, hogy köszönj; csak jöjj be, és pihenj!
Hogy erőd legyen küzdeni, ha már muszáj, hogy menj...

Az Élet egy küzdőtér, hol vad harcok dúlnak,
hol döntő szerepe van minden órának, és napnak.
S tán még a perced sem lehet egészen a Tiéd!
Föl kell áldoznod azt is; a túlélés tüzén...

Nem érsz rá Szeretni! Virágot nevelni,
s ha gyermeked kérdez - nincs időd felelni...
Mindennapi harcod foggal - körömmel vívod...
jöjj hát ide pihenni, ha már végképp nem bírod...

Itt nincs IDŐ, nincs HARC, s nincs HATALOM
Itt a CSEND lépdel körötted, puha lábakon...
Itt szabad sírni, és szabad semmit sem tenni...
Itt szabad csak úgy egyszerűen;
EMBERNEK LENNI ...

Tandari Éva: A Csönd Szigete vár...

Tégy minden jót, amire képes vagy,
És tedd olyan csendben,
Ahogyan csak lehetséges.

Charles Dickens
Pázsitos berekben együtt üldögélünk,
Csak a szerelemnek angyala van vélünk.
A virág se suttog, egy fűszál se rezzen,
A bogár se zümmög, egy madár se rebben,
Hallgat a fészekben.

Valami bűvös csend borul a berekre,
Tán behunyta szemét s elaludt örökre!
Csak a mi szívünknek hallik dobogása,
Csak a mi lelkünknek virágsuttogása,
Madárdalolása.

Pósa Lajos: Csend

...ahol a szív együtt dobban,
ahol a láng égig lobban,
ahol két út eggyé válik,
mi elvezet mindhalálig;
ott nincs szükség szavakra...

Koszpek Ferenc

Tökéletes csendet csak a halál hozhat.

Baktay Ervin

"Sok ember fél a csendtől, a magánytól. Fél a tükörtől, amelyet a csend, a magány tart eléje. Mert az ember sohasem az, akinek társaságban látszik, akinek emberek között mutatja magát. Az ember mindig az, aki csendben, magányban... szembenéz önmagával."

Bozzay Margit

Im, szerelmem ekkép változik, de
Soha meg nem szűnik, mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelidebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!

Petőfi Sándor

Ha a csend beszélni tudna
Hol nevetne hol meg sírna
Fekete is fehér volna talán
Vallomások, látomások
Víziók és hazugságok
Érzések és kívánságok
Megtörnének, széttörnének
Tükörfalán a beszédnek...

Adamis Anna

Ne kérdezz semmit, csak ölelj,
s ha én kérdezek, ne felelj, csak ölelj,
mert most erre van szükségünk.
A hangtalan melegre, a néma üzenetre,
hogy legyünk szeretve
egymás által nagyon,
túl minden határon
az életig, a halálig


a szenvedésig, a boldogságig,
hogy elfeledjük a jelent,
hogy kit te szeretsz,
s kit én is, messze ment.

Életünk elhagyott,
de egymásnak megmaradtunk,
hogy feledjünk, s szeressünk nagyon.

Hát ne kérdezz semmit, csak ölelj.

Őri István: Csend

Karodba bújnék, de hazudok, és nem teszem,
Szavakat súgnék, de hagyom, hogy a csend takarja szívem.

Cserháti Zsuzsa

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Márai Sándor

Te vagy a csend
Te vagy a társ
Te vagy?...

Őri István: Te vagy a csend

Egy szép nyári este megismertelek,
Megláttalak és megszerettelek.
Csendben az úton jöttél énfelém,
és nem történt más, csak fújt közben a szél.

Delhusa Gjon

Partról partra szállok, mennyi új virág és íz!
Millió sok ember vár, aki új reményben hisz.
Ők is tűrtek csendben, némán,
Szemükben ott van az igazság.
Még kicsi a Föld, hol élünk, és túl nagy a hazugság,
De hol a szerelemélmény? Veled ott partot érnék.

Dobrády Ákos

A mi csendünk az csendesebb
mint bárki mások csendje,
a mi csendünk az olyan mintha
folyton csendesedne,
s mennél halkabb annál jobban
lehet hallani,
és úgy üvölt, hogy néha már
ki kell mondani.

Kormányos Sándor: A mi csendünk

Hangod hallom, ha fúj szél,
Mondd, hol maradsz, ha a csend kísér?
Elsuttognám minden titkomat,
Vágyom rád, oly` messze vagy.

Zanzibar

Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit egy életen át hordunk
mosolyogva, csendesen.

Johann Wolfgang von Goethe

És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél,
S örök valók csupán mély álmaink.

Juhász Gyula

Többségünk csendesen, minden felhajtás nélkül éli végig életét e földön.
Aligha fogadnak bennünket vörös szőnyeggel, nem emelnek tiszteletünkre
pompás emlékműveket. Ez azonban nem csökkenti fontosságunkat.
Százszámra várják ugyanis az emberek, hogy egy magunkfajta odalépjen
hozzájuk: emberek, akik hálásak lesznek a mi együttérzésünkért,
bátorításunkért... Valakinek boldogabb lesz az élete, mert nem sajnáltuk
az időt, hogy megosszuk vele, amit adni tudunk. Többnyire alábecsüljük
egy mosoly, egy simogatás, egy kedves szó, egy figyelő tekintet, egy
őszinte bók, vagy csekélyke törődés erejét, pedig mind képes rá, hogy új
irányt szabjon az életnek. Nem is gondolnánk, mily végtelen sok lehetőség
adódik nap mint nap, hogy szeretetünket kimutassuk.

Leo Buscaglia

Jó a jó és jó a szép,
jó a csend, az álmodás,
de veled lenni alva vagy ébren
többet ér, mint bármi más.

Lakatos Menyhért

...Hallgatom hát e csendet,
Mit nem tör meg semmi sem,
de egyszer odakerülök én is,
Síromon virág lesz,
S a csendben, a sírok között
Majd egy leszek én is...

Hamza Anikó Julianna: A temető csendje

A tehetség csendben alakul ki, de a jellem a világ viharaiban.

Johann Wolfgang von Goethe

Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok.
Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret,
csendet, pár halk szót, jó könyvet és kevés embert. De az aztán Ember
legyen!

Fekete István

A csend nem csupán a természet hangja, hanem az ember legbelső szükséglete.

Hioszi Tatiosz

Várunk a csendes félhomályban
Valami csodás balzsamot,
Mely elfeledtet mindent, mindent
S meggyógyít minden bánatot...
Leolvasom sápadt arcodról
A rád erőszakolt hitet
És megdöbbenve sejtem, látom,
Hogy nem hiszel már senkinek!...

Ady Endre

Miért van az, hogy az emberek képtelenek csendben maradni, és állandóan
hangokat kell hallaniuk? Lehetőleg a sajátjukat.

Nora Roberts

Tanulj meg csendben maradni! A lehetőség néha igen halkan kopogtat.

H. Jackson Brown
Kis falumon néma csend ül,
De a mezőn kasza csendül,
Otthon csak a beteg maradt,
A többi mind búzát arat.

Merre nézek, kalásztenger,
Mindenfelé dolgos ember:
Hull a földre verejtéke,
S szaporodik, gyűl a kéve.

Benedek Elek

Mint amikor a gyermekek sírnak,
Ha éjjel rossz álmot látnak,
Belül úgy izzik a bánat.
Az emlékek csendben fájnak.

Ossian

Csend kell ahhoz, hogy megérezzük a mindenséget, hogy meghallhassuk az
örökkévalóság szavát. A Csend az örökkévalóság alkotórésze. A világ elmúlik,
de a Csend megmarad, azért érezzük azt, hogy mérhetetlen erő és el nem
érhető bölcsesség rejlik a Csendben.

Széchenyi Zsigmond

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.

Teréz anya

Furcsa, mennyire fáj, amikor egy barát elköltözik - és amit hátrahagy, csupán a csend.

Pam Brown

Kívánom neked a csend szépségét, a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét,
a láng hatalmát, a víz és a föld higgadt erejét, a levegő édességét és a szeretetet,
mely ott található minden dolgok gyökerében. Az élet csodáját kívánom neked.

Pam Brown

Várlak, hogy elmondhassam: légy nyugodt, vagyok és leszek Neked. (...) Meleget
kell egymásra fújnunk. Szeretetkötelekkel kell összekötnünk magunkat. Hideg a világ.
Kihunynak a tüzek. Kell a tűz. Kell a fény. Kellünk egymáshoz. Hajtson egymáshoz
a vihar. Kergessen egymáshoz a csend. Ne engedjük kihűlni magunk. Mert egyedül,
egyedül olyan iszonyatos.

Latinovits Zoltán

Úgy tűnik, csak az öregek képesek úgy ülni egymás mellett, hogy szavak nélkül is
élvezik egymás társaságát. A türelmetlen fiatalok nem bírják ki, hogy ne törjék meg
a csendet. Pedig a csend tiszta és áldott. Összeköti az embereket, mert csak azok
tudnak szótlanul ülni a társuk mellett, akik szeretik egymást.

Nicholas Sparks

Mély, fémfényű, szürke, szépszínű szemedben, édesem,
csodálatos csillogó csengők csilingelnek csöndesen,
csendesen, - hallani nem lehet, talán látni sem:
az látja csak, aki úgy szeret, mint én, édesem!

Babits Mihály

Hallgatom a csendet, amelyet időről időre megszakít a mellettem alvó lélegzetvétele.
Megsimogatom a kezét, de vigyázok, hogy ne ébredjen fel. A szavak mellett fontosak
a tapintások, simogatások, ölelések, cirógatások.

Csernus Imre

Az én hazámban van minden, ami a szemnek kedves. Vannak égbe nyúló bércei,
tetejükön örök hóval, vannak csendes, paradicsomi szépségű völgyei, titokzatos
tengerszemekkel, rengeteg erdői, bennük rég elmúlt, regényes lovagkor elomló
várromjai. Vannak száz meg száz mérföldre terjedő sík pusztaságai, hatalmas
folyamai, kristálytiszta patakjai. Földje megtermi a világ legjobb búzáját, borát, s
aranyat, ezüstöt és sót ásnak ki mélyéből... Óh, de szép ország ez, asszonyom,
ha csak egyszer látta volna, soha el nem felejtené... (...) S a nép, mely benne lakik,
épp oly árva, mint én. Se testvére, se apja, se anyja, se rokona nincs Európában.
A nyelve elüt minden más nyelvtől, a dalai, a zenéje egészen mások, mint a többi
nemzetéi. Szomorú, mert sokat szenvedett, és vad, szilaj, mert sokat harcolt.
Vérével és könnyeivel áztatta a földet, melyet hazájának nevez, azért oly drága
és kedves az neki... Nekem pedig, akinek senkije sincs a világon, százszorosan
drága ez a nagy árva: az én kis nemzetem, az én édes, szeretett szülőföldem.

Rákosi Viktor

Téged hallak, ha tompán zúg a hullám
és partra döng;
a ligetben ha néma csend borul rám,
téged köszönt.

Lelkünk egymástól bármily messze válva
összetalál.
A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára.
Oh, jössz-e már?!

Johann Wolfgang von Goethe

Nagy a csönd szívemben,
sosem hallott némaság,
halk szellő kereng,
mozdul egy-egy ág.
A fehérre meszelt ég alatt
elvesztek a csillagok,
kereslek téged is,
hiába, nem vagy ott.

Paudits Zoltán

Milyen furcsa... - bátortalankodtak lelkében tétova kicsi gondolatok - milyen furcsa,
hogy a világ így emberek nélkül olyan csöndes, és olyan békés, és olyan szép.
Csak éppen az ember nem akar békében élni, nem akarja a csendet, és elfut a
széptől. Milyen különös is az ember!

Wass Albert

Milyen ritka egy meghitt beszélgetés! Egy csendes óra. Egy nyugodt nap. Külső
erők rángatnak állandóan, s te függsz tőlük. Így élünk.

Müller Péter

Mi volna hangod nélkül ez a csend?
Csak némaság, és üresség hona...
de így, hogy szavad még fülemben cseng,
a csendnek is van titkos dallama.

Harcos Katalin

A csend az élet varázsa, mely bennünket magával ragad.
Hallgasd, mert számunkra mindent megmutat.

Ismeretlen

Nem akarlak és rád gondolok,
menekülnék és nem tudok,
nyugalom kellene, béke, csend,
de itt visszhangzol, idebent.

Szabó Lőrinc

Most tél van, és csend, és hó, és halál.

Vörösmarty Mihály

A csend titokban elmond mindent
Csak figyelned kell, s hinned, hogy megértheted
A csend mélyén hangok rejlenek
Csak hinned kell, hogy te is elérheted

A csend beszél, ha értő szív hallgatja
A mélységek legmélyét is meghallja
A csend hangjai az érintést nem tűrik
Ha látni akarod, azonnal eltűnik

Dévényi Erika

Úgy fáj már minden, minden idebenn:
A szó, s a mozdulat, s a csend is fáj,
Minden, mi általreszket szívemen,
Legyen az ember, muzsika, vagy táj,
Úgy fáj már minden, minden idebenn.

De néha egy-egy halk szó símogat,
S rejtekúton a szívembe talál,
S álomba ringatja a kínokat,
Elaltatja a multat, s a jövőt.
Pedig be nehéz megtalálni már
Az ösvényt, a szívembe vezetőt.

Reményik Sándor

A nők többsége csendben tűr, csak szenved, a semmiért adja oda magát, és
mindennap némán imádkozik azért, hogy a sok-sok csalódással, megaláztatással
töltött perc és óra egyszer értelmet nyerjen és legalább egy kicsit visszakapjon
abból a sokból, amit önzetlenül adott. Ám ezek a nők soha nem merik ténylegesen
benyújtani a számlát és kikövetelni maguknak az élettől, a férjüktől, a fiújuktól, a
szeretőjüktől azt, ami nekik járna. Elfojtják az érzéseiket, különösképpen a dühüket,
megfosztják önmagukat az alapvető szükségleteiktől. Megalázkodnak, lassan
elvesztik egyéniségüket, és egyszer csak azt veszik észre, hogy elszállt felettük
az idő és közben csak egy másodperc erejéig voltak boldogok. Mindenüket
odaadták, de közben folyamatosan éheztek.

Szalai Vivien

Lennék a könnycsepp arcodon,
Lennék egy dallam ajkadon,
Lennék én az út, hol csendben jársz.

Lennék a kéz, mely felsegít,
Lennék egy szó, mely felvidít,
Lennék én a hír, mit régen vársz.

Szekeres Adrien

"Az ilyen tavaszi csönd a legcsodálatosabb valami. Egységes és tömör, mint maga
a természet ébredő és követelő rendje. De ugyanakkor valósággal mozaikszerű:
ezer, meg ezer apró hangból és színből tevődik, mozdulatból és mozdulatlanságból,
az ember el se hinné, mennyi minden van együtt egy ilyen tavaszi csöndben."

Wass Albert

A hallgatózó kert alól
a fa az űrbe szimatol,
a csend törékeny és üres,
a rét határokat keres.

Pilinszky János

Istenem, milyen hamar itt lesz az idő, amikor többé nem látom, nem hallom a
határozott, megnyugtató lépteit a házban, nem találom az asztalon a virágait!
És mit értem el eddig? Álmodoztam, ringatóztam az élvezetben, ahelyett, hogy
megnyertem volna, hogy harcoltam volna érte, hogy örökre magamhoz vonzottam
volna! Minden eszembe jutott, amit valaha az igaz szerelemről mondott, száz
finom, figyelmeztető szó, száz csendes csábítás, ígéret talán. S én kezdtem velük
valamit? Semmit! Semmit!

Hermann Hesse

Ez a Csend az én Csendem
Bennem él, belülről magába zár
bár izzik, forr köröttem az Élet
és zsibongva ül agyamra az utca,
s még ezer lánggal perzsel a Nyár
de én a magam Csendjébe zárva lépek
a Lét valószerűtlenné vált talaján

Tandari Éva

A szív az üzlet leghitványabb tárgya
S eladják mégis minden szent hevét.
Akad vevő rá, egymást licitálja,
Hogy a holmit atomként szedje szét.
Folyik a vásár harsogó zsivajban,
Az egyik kinál, másik meg veszen,
Csak néhol egy-egy végképen kiárult,
Kifosztott lélek zokog csendesen.

Ady Endre

A legnagyobb dolgok (...) a csendben történnek velünk.

Müller Péter

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Keresztury Dezső

Ha az élet nagy pillanataiban olyasmit akarunk közölni, amire szavunk nincs -
akkor elhallgatunk. S a lelkek e csendben oly mélységesen megértik egymást,
mint egyébként soha.

Maurice Maeterlinck

Jól esik látnom: csendesen pihen
Minden bútor és békén feketül,
S az iszonyú és néma semmiben
Föllélegzem: nem vagyok egyedül...

Tóth Árpád

Körbenézel, s látsz egy házat,
mit a napfény elkerül,
kopogj csendben, meleg szívvel,
úgy már nem lesz egyedül.

Csondor Katalin

Csitt, kedvesem!
ajkam ajkadra teszem,
hogy a hang ne sodorjon el
tőlem-tőled
hogy a szó
ne takarjon el
előlem-előled
most a csend beszél
nekem-neked
most valami elkezdődik
életem-életed...
(...)
Csitt, kedvesem!
beszélgessünk
szavak nélkül
szerelmesen.

Őri István

Ha szerelmes vagy, akkor nincs szükség a beszédre. Akkor minden mozdulat,
de még maga a csend is ékesen beszél.

Osho

Ne félj a csendtől. Minden fontos dolog a csendben történik. Csendben sarjadnak
a növények, csendben fejlődik a magzat, csendben cikáznak a gondolatok,
csendben borít el a szerelem.

Popper Péter

Még a legszebb zenében is ott van egy kis csend, pusztán azért, hogy tanúi
lehessünk a csend fontosságának.

Andrea Bocelli

Sóhajok a levegőben, lecsorduló könnycseppek az arcokon. Sokan voltunk, és
ebben az embertömegben hallgatott a csend, mely most az egyszer mégis oly
sok mindent elárult. Elárulta, - mit a tudatalattiban mindenki hordoz - ide jutunk,
mindannyian ide. Nincs menekvés. Születésünkkel kezdődött a halálunk.

A temető csendje - Dányi krónika

Mielőtt megszólalnál, gondold végig, hogy amit mondanál, szebb-e, mint a csend,
amit meg akarsz törni.

Johann Christian Friedrich Hölderlin

Az én csendem nehéz, mint az árvák könnye,
vádol, majd könyörög, úgy zuhan a földre,
hideg és kőkemény, mint késben a szándék,
legforróbb szavad is megdermedt ajándék.
Az én csendem konok, mint ránc a homlokon,
s úgy telepszik reád, mint nem kívánt rokon,
szívós és kitartó, akár földben a mag,
gyökeret ereszt, mint a felszított harag.

De a csendem lágy is, mint az alkonyi kék,
mint éjben a neszek, mint ringató mesék,
végtelen és áldott, mint templomok csendje,
mintha némák lelke együtt énekelne.
Az én csendem szelíd, akár a hajnalok,
mikor az égre az első fény fellobog,
s ha fáj neked olykor ezerarcú csendem,
hagyj kicsit magamra, és megszólalsz bennem.

Netelka

A csend íze

Hallgat a vers. Nem szól hozzám se rím,
se dallam, ritmust is csak a szívem ver
halkan, épp csak, hogy tudjam: élek.
Finom a csönd, íze van.
Mint a csöppenő dinnyének.
Ritka pillanat, mikor a lélek
szinte kézzel fogható,
kevés a betű és méltatlan a szó,
tán még az idő is megállt,
oly' szokatlanul néma a világ.
Ma hallgat a vers. Vár, mint táj
a hajnal hasadtára, mikor az ég
éjsötét vásznára vöröslő
csíkot húz a virradat.
Vár, mint vihar előtt a madarak
puha fészkük ölén,
vár, mint harmatcsepp a Napot,
éj az esthajnalcsillagot,
betű a papírt, éjfél a holnapot.
Vár, akár földben a mag,
álmok mélyén az elfojtott gondolat.
S mint borban a zamat,
a szó tán megérik

Sárhelyi Erika

Mögöttünk örök csend, előttünk is örök csend, és létünk rövid idejét úgy kell
leélnünk, hogy a futó pillanat boldogságával töltsük be a csend egész
megmérhetetlen ürességét.

A. Tolsztoj

Ülj hát le!
Pihenj meg velem.
Ha gondod van, mondd el nekem.
Figyelj rám, bíznod kell bennem,
titkainkat őrzöm szívemben... csendesen.

Ossian

Ha a csend beszélni tudna
Négymilliárd hangon szólna
Mindarról, mi bennünk rejtve él
Vágydal szólna száz szólamra
Minden gondolat dobolna
Millió szó összefolyna
Ezer nyelven kavarogna
S a világnak nem lenne titka.

Adamis Anna

Várlak, hogy itt légy,
hogy eljöjj és megörvendeztess.
Várom a lombzajt.
Várom a harmatcseppek
piciny csengetését.
Várom az apró füvek suttogását.
Várlak Téged!...
... Szívem ős mély dobbanását
várom a csendes éjben.

Bartalis János

A csend: a bölcsesség várószobája.

Szent-Gály Kata

A kertet választom és a könyvtárszobát, a hallgatag sétákat, a szótlan imát és a
csendes üldögélést. Miért? Mert így lemérhetetlenül többet kapok abból, amire
szükségem van. A magányban élt élet a nyilvánosnál határtalanul gazdagabb.
Életemben magamnak akarok élni, nem pedig a nyilvánosságnak.

Hamvas Béla

A szerelem nyelve nem a beszéd. A szerelmespárnak a csend a tökéletes érintkezés. Szavak nélkül is jól megértik egymást.

Osho

A csendes emberek mindig figyelő emberek. A hallgató emberek mindig többet
hallanak meg, mint a saját hangjuktól mámorosak.

Szepes Mária

Vágyam kergeti a szél
Fájó, sötét minden éj
Hangtalan üzen a Végtelen
Érzem elrepül a félelem
És egy könnycsepp a szélben a szerelem
szárnyán felém száll
Rám talál.
Nekem a csend a dalom.

Dalszöveg - The Sound Of Silence

A csend is más... Pedig ugyanúgy csend. A szó, a hang hiánya. Mégsem ugyanaz.
Mert nem mindegy, kivel vagy csendben. És miért. A csend lehet teljesen süket.
De lehet hihetetlenül zajos. Lehet benne nyomasztó üresség, de lehet benne madárdal,
tengermoraj, erdősusogás, esőkopogás, szerelmes suttogás. Bármi lehet. Mert csak
attól függ, kivel vagy csendben.

Csitáry-Hock Tamás

Megyek utamon némán, csendesen
S merengek édesbús emlékeden,
Lábam a sápadt avart zörgeti,
Szemem el nem sírt könnyel van teli.

Endrődi Sándor

Rólad szól minden reggel,
Hozzád vezet minden út.
A világ nélküled már semmit nem jelent,
A világ nélküled, meghalt a szó és a csend.

Republic

Együtt voltam ma a csenddel
némaság volt a szívemben.
És ahogy a csendre leltem
dallam csendült a lelkemben.

Simogattam, melengettem,
hangtalanul átöleltem.
S ahogy a csendet öleltem,
dalra kélt a szeretetem

Gősi Vali: A csend hangja

A hársfaágak
csendes árnyán,
ahol kettőnknek ágya volt,
ott láthatjátok
a gyeppárnán,
hogy fű és virág meghajolt.
Fölöttünk az ág bogán
ejhajahujj!
dalolt ám a csalogány!

Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán

Van, amikor a csend
hangosabban beszél,
és a legnagyobb vigaszt
az nyújtja, ha valaki
csak ott van mellettünk.

William Daul Young

A világ hatalmas, lehetőségekkel teli. Amíg élek, bármit megtehetek, bármit
kipróbálhatok, bármit megélhetek. Megmászhatom akár a Mount Everestet,
áthajózhatok óceánokat, bejárhatom a világot, de akár az űrbe is eljuthatok.
Vagy ülhetek csendben egy szobában, ábrándozva mások valóságán. Bármit
lehet. Építhetek házat, tanulhatok zenét, írhatok könyveket, festhetek képeket,
faraghatok szobrokat. Vagy kifekhetek a fűbe a csillagos ég alá, és élvezhetem
az éjszaka csendjét. A döntés az enyém. Igen, bármit lehet az életben. Csak
élni nem. Nélküled.

Csitáry-Hock Tamás

Aki a csendet hallgatja, boldog lesz, elégedett és békesség tölti el, mert a csend
hangjai a lélek hangjai.

Őri István

Adj egy percet a csendnek,
Végre üvölthessen benned,
Tanítsa jó modorral,
Hogy kell embernek lenned!

Adj egy percet csendnek
S ne másnak:az embernek
Ősi szálait fondd újra
Kemény szövetté:a lelket!

Adj egy percet a csendnek
És hallgasd,hogyan serceg
Benned hangja,fájón
A tünődő őrületnek...

Orbán Balázs: Adj egy percet

Hallgatni csak a bölcs tud. Mert a bölcs számára beszélni szinte teher; a bölcs csak
akkor beszél, ha beszélnie kell. A tanult ember pedig azért beszél, mert nem képes
csendben maradni. Ez óriási különbség, bár lehet, hogy kívülről nem észrevehető,
hisz mindketten beszélnek.

Osho

A nyugati égbolt alját még a naplemente festette bíborszínűre, de már feljött a hold is,
és a tó vize, mint egy nagy, ezüst álom nyújtózott a fényében. (...)
- Nagyon hallgatag vagy, Anne...
- Attól félek, hogy ha szólok, vagy megmozdulok, megtörik a csend - és vele a varázs,
és szertefoszlik ez a szépség.

Lucy Maud Montgomery

Minden bajra két orvosság van: az idő és a csend.

Alexandre Dumas

menusgabor, 2017. február 08. szerda, 19:03
Címkék: Komáromi János, Szabolcsi Erzsébet, Csönd Szigete, Tandari Éva, Charles Dickens, Pósa Lajos,
Kommentek
Idén 43 díjazottnak adták át a KÓTA díjait
Bizottságának elnöke, Hartyányi Judit, a KÓTA elnökségi tagja, Saltzer Géza, a KÓTA Nemzetiségi Szakbizottságának elnöke és Somogyváry Ákos, a KÓTA Tanácsadó Testületének elnöke adta át a magyar kultúra napja alkalmából, január 26-án Budapesten.

Idén először nagydíjat is odaítéltek, amelyet az életmű kategóriában Párkai István Kossuth-díjas karnagy, zongoraművész, tanszékvezető egyetemi tanár, a KÓTA tiszteletbeli elnöke vehetett át - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.

Kórus kategóriában a komáromi Concordia Vegyeskar, a Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa, a Marczibányi téri Kodály Iskola Leánykara és a Vasas Művészegyüttes Vass Lajos Kórusa, karnagyok kategóriában Arany János, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Református Gimnáziumban tanára, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Kollégiumi Kántus társkarnagya és a budapesti Psalterium Hungaricum kórus alapítója és jelenlegi vezetője; Cseri Zsófia, az Erkel Ferenc Vegyeskar karnagya,
velemenyezd, 2020. január 27. hétfő, 11:31
140 milliós fejlesztés a komáromi Selye János Kórházban
Mézesné Lőrinczi Enikő hozzátette, az összeg hatvan százalékát a munkakörülmények javítására fordítják, korszerűsítik a sebészeti műtő világítását, szigetelik a gazdasági hivatalt és felújítják a gasztroenterológiai ambulanciát.

A támogatás fennmaradó részéből pótolják az intenzív igénybevétel miatt elhasználódott műszereket és informatikai eszközöket vásárolnak, valamint a nővéreknek új védőfelszereléseket biztosítanak.

A főigazgató szólt arról, hogy 2019 végére készült el a 24 órás szolgálatot ellátó gyermekambulancia teljes felújítása, közel tízmillió forintból. Az összeg felét az önkormányzat fedezte.

Az új létesítmény teljesen elkülönül a felnőtt rendeléstől, évente 7000 gyermeket lát el, 95 százalékukat helyben gyógyítják.

Molnár Attila (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, a kórház az utóbbi 5-6 évben közel kétmilliárd forintot fordíthatott fejlesztésre. A közel ötvenezer lakost ellátó intézmény éves költségvetése közel egymilliárd forint, gazdálkodása stabil.

A komáromi
velemenyezd, 2020. január 22. szerda, 16:01
Légfegyveres Eb - Huszonhét magyar Wroclawban
A kontinensviadalra három válogatóversenyen lehetett kivívni a szereplést. A névsor egyetlen nagy hiányzója az olimpiai hatodik, 25 méteren Eb-győztes Csonka Zsófia, aki csak ötödik lett a női pisztolyosok összevetésében.

A keretben ott van mindhárom tokiói kvótás, a pisztolyos Major Veronika, illetve a puskás Mészáros Eszter és Péni István. Mészáros ugyanakkor a juniorok között indul majd.

Győrik Csaba közölte, 5-7 érem, köztük egy arany és egy olimpiai kvóta megszerzése a célkitűzés.

"Természetesen nem fogok bánkódni, ha ennél több magyar sportlövő is kvalifikálja magát a tokiói olimpiára, hiszen eddig három versenyzőnk harcolta ki az indulás jogát. Fábián Sára és Klenczner Márton fiatal kora ellenére azért került be a felnőtt csapatba, mert olyan szintű eredményre képesek, amivel a felnőttek között is a döntőbe kerülhetnek. A futócéllövő férfiaknál bár a válogatókon Sike József volt a legjobb, nem kívánt indulni, mert az eredményei saját elvárásának nem feleltek meg" - jelentette ki a
velemenyezd, 2020. január 20. hétfő, 17:12
Szijjártó: hatpontos akcióterv garantálja az Electrolux munkavállalóinak elhelyezkedését
de ehhez Jászberénynek, a jászberényieknek "semmi köze nincsen", hiszen Svédországban született a döntés.

Az Electrolux jászberényi gyáregységeinek egy részében dolgozó mintegy 800 munkavállalót a jövő évtől ütemezetten tervezik elbocsátani.

Szijjártó Péter elmondta: Magyarország történetében nem ez az első alkalom, hogy egy globális vállalati döntés negatívan vagy pozitívan érinti az országot. Felidézte, hogy 2014-ben a Microsoft megvásárolta a Nokiát, amelynek következtében bezárt a Nokia komáromi gyára, mert az európai termelést áttelepítették Ázsiába. Akkor tízezernél több ember sorsát oldották meg sikerrel, nem maradt munkanélküli - emlékeztetett.

Leszögezte: akik a jászberényi vezetőket hibáztatják az Electrolux globális döntéséért, azok "szimplán hazudnak".

Közölte: az Electrolux a termelést alacsonyabb intenzitással fogja folytatni.

A kialakult helyzet megoldására a hat pontból álló akcióterv első elemeként két kormányzati megállapodás jött létre két új beruházásáról - mondta
velemenyezd, 2019. november 07. csütörtök, 10:51
Önkormányzat 2019 - Tízezernél több lakosú települések polgármesterei - Baranya megye - EREDMÉNY
Komló (100 százalék)

1. Polics József (FIDESZ-KDNP) - 50,72 százalék (4177 szavazat)

2. Ferenczy Tamás (Komló Összeköt Egyesület) - 49,28 százalék (4059 szavazat)Mohács (100 százalék)

1. Csorbai Ferenc (MSZP) - 100,00 százalék (1867 szavazat)Pécs (100 százalék)

1. Péterffy Attila (Mindenki Pécsért Egyesület) - 53,15 százalék (27 622 szavazat)

2. Vári Attila (FIDESZ-KDNP-ÖPE) - 41,02 százalék (21 319 szavazat)

3. Dr. Kóbor József (LMP) - 3,76 százalék (1955 szavazat)

4. Komáromi István (Független) - 1,04 százalék (539 szavazat)

Pap András (Független) - 1,04 százalék (539 szavazat)Szigetvár (100 százalék)

1. Dr. Vass Péter ("SZIGETVÁRÉRT TISZTESSÉGGEL" EGYESÜLET) - 64,51 százalék (2767 szavazat)

2. Dr. Simon János (FIDESZ-KDNP) - 35,49 százalék (1522 szavazat)
velemenyezd, 2019. október 14. hétfő, 07:09
Evezős ob - Trónfosztás a férfi és a női nyolcasoknál
versenyzők - az ob-ról egészségi okokból hiányzó Pétervári-Molnár Bendegúz kivételével - saját számaikat magabiztosan nyerték meg.

Eredmények:

a vasárnapi győztesek:

férfiak:

--------könnyűsúlyú kétpár (7 induló/olimpiai szám): Fenyődi Tamás, Galambos Péter (Vác VEC)könnyűsúlyú kettes (7): Forrai Dávid, Szabó Bence (Győri AC)négypár (11/o. sz.): Szklenka Bence, Ács Kristóf, Bácskai Máté, Varga Tamás (Vác VEC)nyolcas (8/o. sz.): MEC-Vasas (Horváth László, Molnár András, Tamás Bence, Komáromi Máté, Kiss Norbert, Gerei Tamás, Hopp Márton Péter, Dobai Tamás, kormányos: Kiss Gabriella)

nők:

----könnyűsúlyú kétpár (8/o. sz.): Kas Natália Luca, Csepel Zsófia (Vác VEC)négypár (7/o. sz.):Rozmaring Flóra, Preil Nikolett, Preil Vivien, Gadányi Zoltána (Budapest Evezős Egyesület)nyolcas (7/o. sz.): Budapest Evezős Egyesület (Rajki Erika, Sramkó Petra, Hatos Anna, Fekete Beatrix, Preil Nikolett, Preil Vivien, Rozmaring Flóra, Gadányi Zoltána, kormányos: Majoros Nóra)

a szombati
velemenyezd, 2019. szeptember 22. vasárnap, 18:32
Pénteken kezdődik a Progress Sopron amatőrszínházi fesztivál
A jövő hét szerdáig tartó programsorozatot idén a Páneurópai Piknik és a vasfüggöny lebontásának harmincadik évfordulója jegyében rendezik.

Komáromi Sándor rendező, a fesztivál művészeti vezetője elmondta, hogy harminc csoport jelentkezett a felhívásra és ebből választottak ki nyolc produkciót Pataki Andrással, a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, valamint Regős Jánossal, a Magyar Szín-Játékos Szövetség elnökével.

A külföldi színjátszók anyanyelvünkön, vagy angolul mutatják be a darabokat, ezekhez az előadásokhoz magyar nyelvű leírások készültek.

A megnyitó szeptember 20-án este fél nyolckor kezdődik a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban, előtte hat órakor Abigél titkai címmel Piros Ildikó Kossuth-díjas művész önálló estet tart. A megnyitót követően Progjazz címmel dzsesszkoncertet ad Binder Károly Erkel Ferenc-díjas zongoraművész és Borbély Mihály Kossuth- és Liszt-díjas szaxofonos duója, valamint Varga Gábor zongoraművész dzsesszkvartettje.

A
velemenyezd, 2019. szeptember 19. csütörtök, 17:11
Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk
7-én.
Márk 1588-ban született Križevacban. Családi neve valószínűleg Stjepinac volt. Középiskolai tanulmányait Grazban végezte, ugyanott hallgatott bölcsészetet is. Majd a zágrábi egyházmegye papnövendékeként került Rómába, a római Collegium Germanicum et Hungaricumba 1611-ben, ahonnan pappá szentelve tért haza négy év múlva. Hamarosan Pázmány Péter érsek fölfigyelt rá, és meghívta elöljárónak az Oláh Miklós prímás által létesített nagyszombati papnevelő intézetbe. 1618-ban már esztergomi kanonok, komáromi főesperes, valamint a káptalan Széplakon levő birtokának uradalmi igazgatója Márk. Itt is kapcsolatban maradt nevelőinek és tanárainak szerzetesrendjével, a jezsuitákkal. Széplaki jószág igazgatósága idején részt vett 1619 júliusában azon a nyolcnapos lelkigyakorlaton, amelyet Homonnán tartottak, s amelynek végén Márk későbbi vértanútársa, Menyhért letette utolsó szerzetesi fogadalmát.
- Menyhért, családi neve Grodziecki, a sziléziai Cieszynben született egy - a galíciai Grodekből származó
maroka, 2019. szeptember 07. szombat, 09:16
Képek, videók
Komáromi János: földig ér
sanci81
2015. május 01. péntek, 10:01
Komáromi János
sanci81
2015. március 06. péntek, 17:54
komáromi jános c sak képz
feviroza
2015. február 08. vasárnap, 14:10
KOMÁROMI JÁNOS TÉLI ÉJ.jp
feviroza
2015. február 08. vasárnap, 12:03
KOMÁROMI JÁNOS RABBÁ TESZ
feviroza
2015. február 06. péntek, 18:11
KOMÁROMI JÁNOS NE HIDD.jp
feviroza
2015. február 03. kedd, 19:40
KoMÁROMI JÁNOS SZavaid TÜ
erzsikepuskas
2014. szeptember 29. hétfő, 12:18
Komáromi János(1).jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 17:18
Komáromi János(2).jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 17:18
Komáromi János 1
taltos1
2014. február 15. szombat, 23:24
Komáromi János 2
taltos1
2014. február 15. szombat, 23:21
Komáromi János:Lemondás..
margo511
2011. április 12. kedd, 20:04
Szabolcsi Erzsébet 2
taltos1
2014. január 13. hétfő, 20:17
Szabolcsi Erzsébet 1
taltos1
2014. január 13. hétfő, 20:17
Szabolcsi Erzsébet Pozití
mester126mari
2012. április 22. vasárnap, 10:14
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.