Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 22:00 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Rédey Tivadar: Hamvazó.
Rédey Tivadar:

Hamvazó.

Le a maszkkal : halld, kong az óra !
Vén bűnös, megyek hamvazóra ;
Havanna hamva hullj fejemre . . .
Farsangi ékem megfakult ám,
S most, a mámor órái multán,
Nem maradt más, csak szürke pernye.

Duzzadt ajak, kékkarikás szem -
Nem ismerne rám most anyám-sem.
Egyre faggat egy felsiró vád . . .
Vetnék keresztet - s kezem reszket,
Haj, szörnyűségesen kikezdték
A hajnaliglan éber órák !

Nagy tolvaj voltam : csókot loptam,
Igaz, hogy pezsgős állapotban,
De fényes éjjel! . . . elit-bálba' !
S ah (e bűnöm a leghitványabb !)
Egyszer a karom egy kislánynak
Odaloptam őzderekára . . .

Aztán a vétkem egyre több lett :
Gyújtogattam is. (Az ördögnek
Gyújtottam egy-egy árva gyertyát) -
Gyilkoltam is, hej, szánom-bánom :
Elföldeltem az ifjúságom,
- Hadd tartok hát hamvazó szerdát !

Szánom sok főbenjáró vétkem,
Szánom, hogy oly könnyelműn éltem,
Szánom a sok jó pénzt, mi ráment -
S főként, hogy e szent hamvazóra
- Mint Macbeth, az álom bakója -
Nem birok kinyögni egy áment . . .

a_het_1909. febr. 21.
marcyt, 2017. december 15. péntek, 06:20
Címkék: Rédey Tivadar, Mint Macbeth, mámor órái, hajnaliglan éber, vétkem egyre, álom bakója,
Kommentek
Rédey Tivadar: Mért este jöttél ? . . .
Rédey Tivadar:

Mért este jöttél ? . . .

E néma boltívek alatt én
Rég elfeledtem: mi a napfény,
Ez örök árnyu cinterem
Minden szint szürke folttá mos szét -
(S az én szemem, szegény szemem
Egy régi fénytől kapatos még !)

Jó estét - Így köszönsz belépve, -
Hadd maradok itt te veled . . .
Jó estét - felelek.

S elindulok lassan elédbe,
Kezem - kinyújtva, botorkálva,
Mint, ha kilép a napsugárba
Ki bus börtön falak közt él . . .

Mért este jöttél ? - -

Tolnavármegye és a Közérdek, 1914. január 1.
marcyt, 2018. június 12. kedd, 07:06
Rédey Tivadar: Férfi-szívvel.
Rédey Tivadar:

Férfi-szívvel.

Ma alkonyórák békéje hajol rám
Dúsan és lágyan, mint ravatal-bársony,
Ma könnyet ejtek minden halott rózsán,
Ma rajtavesztek egy ellágyuláson.

Hivalkodó és ünnepi szavaknak
Nem szítom lángját olyan pazarul már,
De érzi, a ki ma szavamra hallgat:
A szó mögött egy férfi szive bujkál.

Egy férfi-szív, megadó és szemérmes,
S erős, - ily erőt csak száz lemondás ad,
Száz könnyön szerzett jogot melegéhez
Az áhítatos terád-gondolásnak.

Rádgondolásom alabástromából
Építek gátat távolnak, időnek,
Te járhatsz künn a messzeségbe bárhol:
Én ott vagyok - ölelésnyire tőled.

Rádgondolásom simogat szelíden
(Mint oltárkép felé szállong a tömjem
És melegétől mosolyog rád minden:
Szobádban .. . Utczán... Operai zsöllyén.

Ma - férfi-szívvel - megvigasztalódom;
Ti, lázadó napok, lidérczes esték:
Ma mosolygok minden
marcyt, 2018. május 05. szombat, 07:16
Rédey Tivadar: Vonatok.
Rédey Tivadar:

Vonatok.

A föld megindult . . . Mennek és dalolnak
(Mennek: birokra vészszel és viharral) -
Távolból az egetvivó, szilaj dal
Megrázó imádságra olvad.

A felvirágozott vonat zsolozsmáz,
A napsütésbe' vágtat énekelve -
(Az ut során hány jő majd véle szembe
Sinek fölött iramló kórház ! . . .)

Uj gárda kell a kidőltek helyébe -
És mennek ők . . . mind ! Mennek és dalolnak.
(Hess, denevérszárny : véresárnyu holnap !)
Ott száguld - milliók reménye !

Üdv, szent Erő ! - A gyöngeség ma : vétek.
Üdv, vonatok, ti messzeségbe zengők !
- Itt állok s mint egy tépett selyemkendőt:
A lelkem lengetem felétek . . .

a_het_1914. szept. 6.
marcyt, 2018. április 22. vasárnap, 06:19
Rédey Tivadar: Május elé.
Rédey Tivadar:

Május elé.

Lázas éjin deczembernek
barna gondból vetettem még
nyoszolyád:

büszke szépem koldus ágyban,
nem hintett rád, csak a vágyam
ibolyát.

Furcsa éj volt, fáradt, bódult,
hamvas égből árva hó hullt
csöndesen.

Bárcsak inkább május volna
- így vágyódtál rámhajolva
kedvesem.

S én feleltem : május ! bárcsak
orgonának volna s hársnak
évada!

Volna párás és szerelmes,
illatokkal áldva terhes
éjszaka!

Mikor a hold könnyű, halvány
sugarán a bokrok alján
vágy susog

s vi a lélek néma harczot
s fájnak mind az elmulasztott
májusok . . .

- Jő a május : szent, piros, láng!
Ránk talál most, jó lesz hozzánk,
enyhe lesz,

enyhe és jó, mint az álom
hajnáltájon. - Kicsi párom
mért remegsz ?

a_het_1918. ápr. 21.
marcyt, 2018. április 20. péntek, 07:45
Rédey Tivadar: Örök félúton.
Rédey Tivadar:

Örök félúton.

Napok . . .
Tükörből nézek a szemembe
S a tükör taván tünö árny rezeg:
Ki - tegnap voltam. S fürkészem remegve
Az ismeretlent, ki - holnap leszek.
Kisért a tegnap, hiteget a holnap -
S én állok közbül, örök félúton,
S a két talányt, mely egygyé sose olvad,
Magam-áltatva egygyé hazudom.

Várok. Egy napra. Titkot megnyitóra,
Melyen majd hittel harsogom : vagyok !
- - S jő árnyak lomhán lépő légiója,
Szegényen, szürkén, szomorún . . .
Napok.

a_het_1910. aug. 28.
marcyt, 2018. március 27. kedd, 08:00
Rédey Tivadar: Passi-flóra.
Rédey Tivadar:

Passi-flóra.

Kis vértanu-virág, ravatal-rózsa,
Lásd, igazad volt: visszajöttem hozzád,
Nagy jóságodnak örökös adósa.

Lásd, tavasz multán csak hazataláltam,
- Tavaszi lázak beteg elgyötörtje -
A te napfényes, tiszta küszöbödre.

Ma szerelemnél jobb nekem a jóság -
Hadd tűzzelek ma téged a szivemre,
Nyárutón nyiló bus Golgotha-rózsát.

Tünt tavaszomból nem jött velem semmi,
Tünt tavaszomat nem fáj megtagadnom,
Csak te tudj újra hozzám édesedni.

Csak te ne érezd, én kicsiny virágom,
- Nyárutón nyiló, bársonyszirmu, tiszta -
Hogy a szivemet holtan hoztam vissza . . .

a_het_1910. aug. 28.
marcyt, 2018. március 22. csütörtök, 07:37
Rédey Tivadar: Elzüllött . . .
Rédey Tivadar:

Elzüllött . . .

Sutfogni fognak : "Hja . . . elzüllött... "
S ha nincs szél, nem zug a haraszt:
Hiúság ellene szegülnöd,
Ha kit a világ elmaraszt.
Tudom : lakol, ki parancsot szeg,
S hogy: szenvedés csak bűnnek bére -
És mégis im, bocsássatok meg,
- Szegény fiu ! -
Ha egy szavam van - védelmére.

Se jobb, se rosszabb, mint a többi -
Csak fáradt volt és csüggeteg,
De sebeit el tudta födni:
Nem - publikumnak volt beteg.
Szemérmes volt és nagyon gyáva.
Szörnyen gyáva. - S mig a világ lesz:
Szemérmes koldus tarisznyája
- Szegény fiu ! -
Mindig üres. Régi románcz ez . . .

S egy perczben (van perez, mely: halálos)
Azt hitte, - ez is régi dal -
Hogy: joga van a boldogsághoz,
S azt érezte, hogy - fiatal!
Valami szent csodára várt . . . S lám :
Egyszer - melegen néztek rája,
Megfürdött-két mély szem sugárán
- Szegény fiu ! -
És - az
marcyt, 2018. március 21. szerda, 08:42
Rédey Tivadar: Perc-szonett
Rédey Tivadar:

Perc-szonett

(Egyperces hanglemezre)

Török Sophienak

Egy perc enyém: mig a lemez korongja
suhanva száll a rezgő tű alatt, -
egy perc a vers, a rím egy pillanat,
és nincs idő, nincs tér, mely visszazsongja.

Egy perc enyém, mit olykor szívszorongva
lesünk, de jő és némán elszalad,
egy perc: amíg a szárnyas gondolat
nagy messzi útra szárnyait kibontja.

Egy perc enyém, mig útját futva rója
az életem riadt percmutatója.
Kérdezzelek? Hiába. Nem felelsz.

Egy perc enyém, elég bánatra bőven:
mert elenyész a végtelen időben,
ha a korong megáll s lejárt a perc.

Nyugat 1936.
marcyt, 2018. március 13. kedd, 07:29
Képek, videók
Tivadar
szicu
2016. május 13. péntek, 08:57
Tivadar napra.jpg
agica2004
2016. április 23. szombat, 13:24
Tivadar.jpg
agica2004
2016. április 23. szombat, 13:24
csontvary_kosztka_tiva dar
borigit
2016. január 22. péntek, 11:43
Csontváry_Kosztka_Tiva dar
borigit
2016. január 21. csütörtök, 14:21
csontvary_koszka_tivad ar_
borigit
2016. január 21. csütörtök, 14:19
TIVADAR.gif
1951anna
2015. június 25. csütörtök, 06:14
Bor Ambrus - A mámor mind
sanci81
2018. január 21. vasárnap, 18:22
Mi mámor volt.jpg
chillik
2017. november 25. szombat, 04:53
Mámor.jpg
chillik
2017. szeptember 13. szerda, 05:05
Öszi mámor.jpg
chillik
2017. augusztus 20. vasárnap, 05:09
mámoros pillanatok.jpg
bbbarbara
2017. május 21. vasárnap, 21:01
Mámor 01.jpg
chillik
2017. február 03. péntek, 06:24
Mámor 02.jpg
chillik
2017. február 03. péntek, 06:23
Mámoros szavak - v..png
anci-ani
2016. március 30. szerda, 15:34
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.