Belépés
2019. augusztus 24. szombat | 34. hét | 236. nap | 00:17 | Bertalan
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Vigyázz, kész, rajt!
Mt 16, 21-27
Ettől az időtől kezdte Jézus jelezni a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia. Péter erre félrehívta őt, és kezdte lebeszélni: ,,Távol legyen ez tőled, Uram! Ez nem történhet meg veled." Ő azonban elfordult és azt mondta Péternek: ,,Távozz előlem, Sátán! Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével!" Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: ,,Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert az Emberfia eljön angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek aszerint, amit cselekedett."

Bevezető ima: Uram Jézus, szavaid, hogy ,,legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5, 48) éppúgy kihívás elé állít engem ma, mint ahogy az elmúlt kétezer év során kihívás elé állított megannyi szentet és bűnöst. Uram, kérlek, add meg nekem a kegyelmet, hogy az életszentség felé vezető úton követni tudjalak, azzal, hogy megtagadom önmagam (a megtisztulás útja), felveszem a keresztem (a megvilágosodás útja), és követlek téged (az egyesülés útja).

Kérés: Uram, lobbantsd fel lelkemben az életszentség iránti mélységes vágyakozást, hogy megtagadjam önmagam, felvegyem keresztem és kövesselek!

1.A megtisztulás útja. A mai evangéliumban Krisztus három utat mutat a keresztény tökéletesség elérésére: ,,Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem." Az első lépést, az önmegtagadást egyes teológusok a megtisztulás útjának hívják. Észrevetted már valaha, hogy ahhoz, hogy valamiben előrébb juss, szükséged van egy bizonyos időre a megtisztuláshoz. A forró augusztusban a bajnok futballcsapatoknak keményen kell dolgozni a napi két edzésen. A várandós kismama kilenc kényelmetlen hónap után hoz világra egy új életet. Még az Egyház is felajánlja az adventet és a nagyböjtöt, mint a megtisztulás idejét hitünk titkainak ünneplése előtt. Ugyanez mondható el az életszentségre való törekvésünkről; meg kell tisztulnunk, méghozzá sokféle módon. Alapvetően fontos, hogy utáljuk a bűnt, és azt mi nden áron távol tartsuk magunktól a kísértések leküzdésével. Érzelmeinket, szenvedélyeinket, emlékezetünket és képzeletünket a hit, az értelem és az akarat uralma alá kell helyeznünk. Az imaélet elkezdése erőfeszítéseket, küzdelmet és rendszerességet igényel. Az életszentség eléréséhez vezető utunkon nincs nehezebb feladat, mint a megtisztulás folyamata. Ugyanakkor nincs nagyobb öröm és beteljesedés annál, mint amit azok a lelkek éreznek, akik vállalják az önmegtagadást, hogy Krisztus napról napra teljesebben uralkodhasson bennük.

2. A megvilágosodás útja Lelki életünk második lépését a következőképpen lehet összefoglalni: ,,vedd föl kereszted". A lélek ebben a lépésben már elért egy bizonyos szintű önkontrollt szenvedélyei felett, tartózkodik minden súlyos bűntől, és mély meggyőződése van hitünk igazságairól. Jelenlegi feladata az, hogy fejlődjön a jó tulajdonságokban, különösen a felebaráti szeretetben. Arra vágyakozik, hogy Krisztus erényeivel ékesítse magát, és hogy Krisztus legyen gondolatai, szeretete és cselekedetei középpontjában. Ez a lélek olyan, mint egy tapasztalt anyuka, aki legkisebb gyermekét neveli, vagy egy atléta, aki rendelkezik az alapokkal és maximális teljesítményt nyújt. Milyen boldog és kiegyensúlyozott az életünk, amikor megérkezünk a lelki élet ezen fokára. Krisztus hív minket barátságának erre a szintjére, nekünk csupán ig ent kell mondanunk, keményen kell dolgoznunk, és bíznunk kell Isten kegyelmében!

3. Az egyesülés útja A lelki élet harmadik lépése, az egyesülés útja, így magyarázható meg Krisztus szavaival: ,,Kövess engem!". Amint átesünk a testi-lelki megtisztuláson és elmerülünk az erények gyakorlásában, készek vagyunk arra, hogy Krisztus legközelebbi követői, a szentek közé tartozzunk. Ezen a szinten elszakadunk a teremtett dolgoktól, és elsősorban a Teremtő jelenlétére figyelünk, aki szívünkben lakik. Isten szeretete lesz életünk hajtóereje, és együtt mondhatjuk az Úrral, hogy ,,mindig azt teszem, ami tetszésére van". (Jn 8, 29) Az Istennel való mély egyesülés az imában, a soha nem szűnő kegyelem, és a tökéletes uralom önmagunkon segít a kereszteket és a nehézségeket nagy örömmel fogadni. Így érkezett meg sok lélek már a földön a mennyországba, köztük II. János Pál pápa, Teréz anya, és megannyi ismeretlen fér j és feleség, diák és hallgató, üzletember és háziasszony, akik komolyan vették Krisztus hívását és mindenekfelett követték Őt. ,,Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved?"

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, kérlek, adj nekem bátorságot, hogy továbbra is kövessem hívásodat az életszentségre. Segíts meglátnom, hogy miben kell még inkább hozzád hasonlítanom, és add meg nekem az erőt, hogy azzá a szentté alakítsam magam, akiről mindig is álmodtál. Szűzanyám, lelki életemet a te anyai gondoskodásodra bízom. Vezess engem úgy, ahogy Szent Fiadat is vezetted!
wegnerzs, 2014. szeptember 03. szerda, 16:53
Címkék: Akkor Jézus, Uram Jézus, János Pál, Beszélgetés Krisztussal, Szent Fiadat, időtől kezdte,
Kommentek
20. évközi hét péntek 08.23
elbúcsúzott anyósától, és visszatért a moábitákhoz. Rut azonban hűségesen kitartott anyósa mellett. Noémi így biztatta:
,,Látod, sógornőd visszatért népéhez és vallásához. Menj te is vele!"
Rut azonban így felelt:
,,Hogy elhagyjalak, arra ne is kényszeríts, mert bárhová mégy, én úgyis veled megyek.
Ahol te megtelepszel, én is ott lakom:
néped az én népem, és Istened az én Istenem lesz."
Így jött el Noémi a Moábita Ruttal idegen földről Betlehembe, ahol éppen akkor kezdték aratni az árpát.
Ez az Isten igéje. Rut 1,1.3-6.14b-16.22

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Legfontosabb dolgunk a földön: szeretni Istent és az embereket.
Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: ,,Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?"
Jézus így válaszolt: ,,Szeresd az
maroka, 2019. augusztus 23. péntek, 16:43
Harmónia......
kártya széles látókörű világnézetre utal. Jelképezi az őserőt, az ősi tudást, az intuíciót. A tenger, akár csak az emberi testben a víz -a Föld többségét elfoglalja. A tenger a teljes egységet is mutatja. A cseppek összeolvadásának helyszíne, ezért sokan - például a törzsi kultúrákban - a mennyek országával azonosítják. A csepp a különálló ember, a tenger pedig a kollektív tudat, az univerzum egységének jelképe. Ár-apálya az érzelmek hullámzását jelképezi, a világ poláris jellegére utal. A tenger ugyanakkor sós víz - nem lehet meginni, mégis körforgásban tartja a bolygó vizeit. Halai enni adnak, s így a legfontosabb táplálék források egyike a világon. Áramlatai olyanok, akár az emberiség háborúi.

Szerelmi üzenete: Az eggyéválásról, az összeolvadás élményéről, akár ha úgy tetszik, a teljes orgazmusról szól. Akár párkapcsolatban, akár párkeresőben vagy, tanítása azonos: A teljes egység megélése az igazi szerelem, melyben a két fél egyesül.

Ezt mondja neked:
Benned van a teljesség,
agica2004, 2019. augusztus 22. csütörtök, 18:12
Boldogságos Szűz Mária királynő
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Magyar Kurír

*
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Gyermek születik és Fiú adatik nekünk.
A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midián idejében.
Mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a Seregek Urának
maroka, 2019. augusztus 22. csütörtök, 16:33
Márianosztra templom többi oltárai
ahol a vándorló magyar törzsek a későbbiekben átvonultak - hirdette az Úr evangéliumát. Görög földön, X formára ácsolt kereszten lelte halálát 60-ban. A hat angyal keretezte kartus alakú oltárkép - vélhetően Endrődy Mihály pálos atya műve - Szt. András apostolt keresztjével ábrázolja. A golyvázott párkány fölötti baldachin alatt Szt. Anna képe látható a gyermek Szűz Máriával. Az oltár Szalkovics András nosztrai szabados ajándékaként készült el már 1726-ra, de fölszentelését Esterházy Károly - akkor váci püspök - 1760 augusztusában végezte el.
.................

................
3) Boldog Özséb oltár
Az oltárkép a magyar alapítású pálos rend fogantatásának pillanatát ábrázolja. Boldog Özséb esztergomi kanonok a zilált XIII. század derekán lemondva javadalmairól a
maroka, 2019. augusztus 21. szerda, 18:53
Szent István király, Magyarország fő védőszentje
...........
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből
Szent István király intelme: Járjunk az igaz úton.
Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei.
Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek.
Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.
Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen ez a te életed!
Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj!
Hagyd el s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat!
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.
A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg.
Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre!
Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved
maroka, 2019. augusztus 20. kedd, 20:18
Hivatalt betöltő személy
,,Jézus mondja: Szeressétek ellenségeiteket, áldjáttok azokat, akik titeket átkoznak, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket."
(Mt 5,44)

Itt különbséget kell tenni a közönséges keresztyének és a hivatalt betöltő személyek között. Mert míg azok önmagukért jóságosak, imádkoznak azokért, akik őket bántják és üldözik, [ezeknek] hivatalból a jogot és a büntetést is gyakorolni kell. Helytelen lenne, ha ezt irgalmasságból késleltetnék. Így a gonosznak segítenének, azt erősítenék, és annak adnának helyet. Olyan ez, mintha ellenségeimnek, akik az evangéliumot és az azt követő embereket üldözik és lábbal tiporják, ezt mondanám: - Kedves urak, jutalmazzon meg titeket a jóságos Isten, kegyes emberek és szent atyák vagytok stb. -, vagy ha hallgatnék és őket imádnám vagy a lábukat csókolnám. Nem, kedves testvéreim, mert én prédikátor vagyok, akinek éles nyelve kell hogy legyen, harapnia és csípnie kell, és az igazságot kell
kalmanpiroska, 2019. augusztus 19. hétfő, 21:16
Az örökség Van egy különös, különleges ország Európában
király mellszobra - már huszonharmadik alkalommal ünnepeltek együtt a szövetség tagjai.

A magyar Országgyűlés elnöke a találkozó fővédnökeként hangsúlyozta, az előző nemzedékek bebizonyították, hogy sem külső, sem belső ellenség nem tudja úgy lesújtani a magyar hazát és nemzetet, hogy azt Szent István örökségének őrzői ne tudnák újra magasba emelni. Az ünnepség egyik egyházi szónoka István király művét Jézus Krisztus fundamentumletevéséhez hasonlította, másikuk pedig arra intett, hogy akkor maradhat meg népünk, ha Isten igéje a zsinórmértékünk, és minden döntésünket aszerint hozzuk meg.

Hogy milyen méltósággal bírt Szent István, azt a legtömörebben első magyar nyelvű életrajzának szerzője, az ismeretlen karthauzi szerzetes fogalmazta meg a mohácsi vész idején: ,,Istentül adatott nemes királyság, dicséretes apostolság, doktorság. Ó, bizonyával nagy isteni ajándék, kinek ilyen és ennyi malaszt engedtetik." Vagyis István egy személyben volt államalapító király,
koszegimarika, 2019. augusztus 19. hétfő, 07:51
Nyolcvanadik születésnapját ünnepelte Borsos József pálos
között Kiss László márianosztrai polgármester, a márianosztrai plébánia közössége, valamint az Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusának képviselői köszöntötték lelkipásztorukat.

- Az ünnepelt Borsos János néven Polgáron született 1937. szeptember 21-én. Polgár buzgó katolikus lelkületű falu volt, így nem csoda, hogy kisgyermek korától kezdve nagyon szeretett templomba járni, és már ötéves korában ministrált. ,,Gyermekként is szerettem imádkozni, jól éreztem magam a templomban, és már akkor úgy éreztem, hogy pap szeretnék lenni. Emiatt később az iskolában néhány hasonló gondolkodású társammal együtt gyakran nevetségessé tettek, és szinte mindig a legrosszabb magaviseleti jegyet kaptam. Édesapám erre mindig azt mondta, hogy nem törődik azzal, mit írnak az értesítőbe, de rosszat ne halljon rólam. Középiskolába a felvételi kérelmemet az osztályfőnököm nem küldte el, ennek ellenére azonban, a Gondviselésnek hála, szinte az utolsó percben mégis sikerült az Esztergomi Ferences Gimnáziumba
maroka, 2019. augusztus 18. vasárnap, 22:33
Képek, videók
A-nő-akkor-válik-nővé- ha-
menusgabor
2019. május 07. kedd, 22:40
csak akkor öregszel meg.j
sz719eszter
2018. augusztus 09. csütörtök, 13:25
akkor vagyunk.jpg
sz719eszter
2018. július 10. kedd, 07:59
akkor vagy szép.jpg
sz719eszter
2018. július 10. kedd, 07:59
az eletben akkor kapsz el
relisisi
2018. július 07. szombat, 14:59
Csak is akkor !!
alvaro-hopihe
2018. június 28. csütörtök, 16:39
Akkor igazi a szerelem
sanci81
2018. június 12. kedd, 18:23
A szülők akkor a legboldo
irmus
2018. május 03. csütörtök, 08:45
csak akkor.jpg
sz719eszter
2018. április 21. szombat, 07:11
akkor-most Hódi Pamela.jp
agica2004
2018. április 12. csütörtök, 19:12
akkor.mostSchorbert N..jp
agica2004
2018. április 12. csütörtök, 18:59
akkor és mostWill Smith.j
agica2004
2018. április 12. csütörtök, 18:57
ÚK-ÚJ-URAM,JÉZUS.JPG
keresztenyhivek
2015. október 28. szerda, 18:09
Tarts meg Uram Jézus
sacimama
2015. október 04. vasárnap, 09:28
ÚK-URAM,Jézus.jpg
keresztenyhivek
2015. szeptember 29. kedd, 11:52
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.