Belépés
2019. június 16. vasárnap | 24. hét | 167. nap | 10:54 | Jusztin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Vigyázz, kész, rajt!
Mt 16, 21-27
Ettől az időtől kezdte Jézus jelezni a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia. Péter erre félrehívta őt, és kezdte lebeszélni: ,,Távol legyen ez tőled, Uram! Ez nem történhet meg veled." Ő azonban elfordult és azt mondta Péternek: ,,Távozz előlem, Sátán! Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével!" Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: ,,Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért? Mert az Emberfia eljön angyalaival Atyja dicsőségében, és akkor megfizet majd mindenkinek aszerint, amit cselekedett."

Bevezető ima: Uram Jézus, szavaid, hogy ,,legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5, 48) éppúgy kihívás elé állít engem ma, mint ahogy az elmúlt kétezer év során kihívás elé állított megannyi szentet és bűnöst. Uram, kérlek, add meg nekem a kegyelmet, hogy az életszentség felé vezető úton követni tudjalak, azzal, hogy megtagadom önmagam (a megtisztulás útja), felveszem a keresztem (a megvilágosodás útja), és követlek téged (az egyesülés útja).

Kérés: Uram, lobbantsd fel lelkemben az életszentség iránti mélységes vágyakozást, hogy megtagadjam önmagam, felvegyem keresztem és kövesselek!

1.A megtisztulás útja. A mai evangéliumban Krisztus három utat mutat a keresztény tökéletesség elérésére: ,,Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem." Az első lépést, az önmegtagadást egyes teológusok a megtisztulás útjának hívják. Észrevetted már valaha, hogy ahhoz, hogy valamiben előrébb juss, szükséged van egy bizonyos időre a megtisztuláshoz. A forró augusztusban a bajnok futballcsapatoknak keményen kell dolgozni a napi két edzésen. A várandós kismama kilenc kényelmetlen hónap után hoz világra egy új életet. Még az Egyház is felajánlja az adventet és a nagyböjtöt, mint a megtisztulás idejét hitünk titkainak ünneplése előtt. Ugyanez mondható el az életszentségre való törekvésünkről; meg kell tisztulnunk, méghozzá sokféle módon. Alapvetően fontos, hogy utáljuk a bűnt, és azt mi nden áron távol tartsuk magunktól a kísértések leküzdésével. Érzelmeinket, szenvedélyeinket, emlékezetünket és képzeletünket a hit, az értelem és az akarat uralma alá kell helyeznünk. Az imaélet elkezdése erőfeszítéseket, küzdelmet és rendszerességet igényel. Az életszentség eléréséhez vezető utunkon nincs nehezebb feladat, mint a megtisztulás folyamata. Ugyanakkor nincs nagyobb öröm és beteljesedés annál, mint amit azok a lelkek éreznek, akik vállalják az önmegtagadást, hogy Krisztus napról napra teljesebben uralkodhasson bennük.

2. A megvilágosodás útja Lelki életünk második lépését a következőképpen lehet összefoglalni: ,,vedd föl kereszted". A lélek ebben a lépésben már elért egy bizonyos szintű önkontrollt szenvedélyei felett, tartózkodik minden súlyos bűntől, és mély meggyőződése van hitünk igazságairól. Jelenlegi feladata az, hogy fejlődjön a jó tulajdonságokban, különösen a felebaráti szeretetben. Arra vágyakozik, hogy Krisztus erényeivel ékesítse magát, és hogy Krisztus legyen gondolatai, szeretete és cselekedetei középpontjában. Ez a lélek olyan, mint egy tapasztalt anyuka, aki legkisebb gyermekét neveli, vagy egy atléta, aki rendelkezik az alapokkal és maximális teljesítményt nyújt. Milyen boldog és kiegyensúlyozott az életünk, amikor megérkezünk a lelki élet ezen fokára. Krisztus hív minket barátságának erre a szintjére, nekünk csupán ig ent kell mondanunk, keményen kell dolgoznunk, és bíznunk kell Isten kegyelmében!

3. Az egyesülés útja A lelki élet harmadik lépése, az egyesülés útja, így magyarázható meg Krisztus szavaival: ,,Kövess engem!". Amint átesünk a testi-lelki megtisztuláson és elmerülünk az erények gyakorlásában, készek vagyunk arra, hogy Krisztus legközelebbi követői, a szentek közé tartozzunk. Ezen a szinten elszakadunk a teremtett dolgoktól, és elsősorban a Teremtő jelenlétére figyelünk, aki szívünkben lakik. Isten szeretete lesz életünk hajtóereje, és együtt mondhatjuk az Úrral, hogy ,,mindig azt teszem, ami tetszésére van". (Jn 8, 29) Az Istennel való mély egyesülés az imában, a soha nem szűnő kegyelem, és a tökéletes uralom önmagunkon segít a kereszteket és a nehézségeket nagy örömmel fogadni. Így érkezett meg sok lélek már a földön a mennyországba, köztük II. János Pál pápa, Teréz anya, és megannyi ismeretlen fér j és feleség, diák és hallgató, üzletember és háziasszony, akik komolyan vették Krisztus hívását és mindenekfelett követték Őt. ,,Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved?"

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, kérlek, adj nekem bátorságot, hogy továbbra is kövessem hívásodat az életszentségre. Segíts meglátnom, hogy miben kell még inkább hozzád hasonlítanom, és add meg nekem az erőt, hogy azzá a szentté alakítsam magam, akiről mindig is álmodtál. Szűzanyám, lelki életemet a te anyai gondoskodásodra bízom. Vezess engem úgy, ahogy Szent Fiadat is vezetted!
wegnerzs, 2014. szeptember 03. szerda, 16:53
Címkék: Akkor Jézus, Uram Jézus, János Pál, Beszélgetés Krisztussal, Szent Fiadat, időtől kezdte,
Kommentek
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 06.15
Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is."
Ezek az evangélium igéi. Lk 6,27-38

Könyörgés a Szentasszonyokhoz
Pap: Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának
maroka, 2019. június 15. szombat, 17:45
10. évközi hét szombat 06.15
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Isten bűneinkért való áldozattá tette Krisztust, hogy általa megigazuljunk.
Testvéreim!
Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk.
Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő
maroka, 2019. június 15. szombat, 17:36
Útravaló – 2019. június 14.
Törékeny cserépedény - nehéz volna ennél találóbb képet találnunk emberségünkre, hitünkre, Istennel való kapcsolatunkra. Szent Pál apostol figyelmeztetése int bennünket: figyelmesen, óvatosan, szakértő módon bánjunk lelkünkkel, életünkkel. Egyrészt kell lennie lelki finomságnak bennünk, hogy a cserépedény ne sérüljön, de a finomsággal mindig határozottságnak is párosulnia kell. Erre buzdít ma bennünket Jézus kemény beszéde. A határozott véleményre, különösen a bűnök tekintetében, határozott véleményre magammal kapcsolatban, a bűneimmel, gyengeségeimmel kapcsolatban. Akkor tudunk sikeresen küzdeni, hogy jobbak legyünk, ha határozottan tudjuk, hogy kinek hittünk.
maroka, 2019. június 14. péntek, 12:00
Ferenc pápa: Istennel nem lehet kereskedni
szívünket. Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, megnyitjuk a szívünket, hogy ez az ingyenesség jöjjön el.
Az ingyenességen kívül nincsen más az Istennel való kapcsolatunkban. Lelki szükségleteinkben, amikor kegyelemre szorulunk, gyakran így fogadkozunk: Most aztán böjtölök, bűnbánatot tartok, kilencedet mondok! Rendben van, de ez nem fizetség a kegyelemért. Ez kegyelem, amihez ki kell tárnunk a szívünket, hogy befogadhassuk a kegyelmet. Isten minden java ingyenes - folytatta a pápa -, probléma akkor van, ha a szív összehúzódik és bezárul. Ekkor nem képes befogadni az ingyenes szeretetet. Istennel nem lehet kereskedni, nem üzletelhetünk vele.
Isten kegyelmét ingyenesen kell továbbadni. Ez főként az Egyház pásztoraira vonatkozik, hogy ne bocsássuk áruba Isten kegyelmét. Nagyon rossz dolog, amikor vannak olyan pásztorok, akik üzletelnek Isten kegyelmével: ,,Én megcsinálom ezt, de ez ennyibe, az pedig annyiba kerül..." Isten kegyelme ingyenes. Isten kegyelme ingyenes, ingyen is
maroka, 2019. június 12. szerda, 17:03
10. évközi hét szerda 06.12
merészelte a parancsokat. De ha már ennek a szolgálata is oly dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcába annak múló ragyogása miatt, mennyivel inkább dicsőséges a Szentlélek szolgálata.
Ha ugyanis már a mózesi törvény szolgálata, amely az ember bűnösségét bizonyította, dicsőséges volt, mennyivel inkább dicsőséges az (Isten) igazságosságának szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, ennek túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges. Ha ugyanis a mulandó oly dicsőséges volt, akkor az örökké megmaradó még sokkal dicsőségesebb.
Ez az Isten igéje. 2Kor 3,4-11

................
EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus beteljesíti az Ószövetség tanításait és parancsait.
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem
maroka, 2019. június 12. szerda, 16:35
Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa!
,,Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa!"
..................
Hogy örömhírrel induljon minden nap... - Mt 10,7-13
Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok.

Magyar Kurír
maroka, 2019. június 11. kedd, 11:29
Szűz Mária, az Egyház Anyja 06.10 - húsvét hétfő
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az Egyház Anyjának kötelező emléknapját, melyet pünkösdhétfőn ünnepelünk a liturgiában.
Szent Ambrusnál találkozunk először az Egyház ősmintája (Ecclesiae typus) kifejezéssel, mely Máriának a megkereszteltek iránt megmutatkozó anyaságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az Egyházat Christus totusként szemléli, tehát ha Mária anyja a Főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az Egyháznak is.
A II. vatikáni zsinat végén, 1964 novemberében VI. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát mint az Egyház Anyját (Mater Ecclesiae) is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a pásztoroknak. A pápa e titulussal Máriának a Krisztusban megkereszteltekkel és ezáltal az Egyház tagjaival fennálló lelki anyaságát kívánta hangsúlyozni.
1980 óta a loretói litániában megszólítjuk a Szűzanyát az Egyház Anyjaként
maroka, 2019. június 10. hétfő, 18:11
Ferenc pápa új ünnepet rendelt el.
és János jövője, és velük együtt a tanítványok, az Egyház jövője ,,megpecsételődött": Jézus Anyját Jánosra, Jánost pedig Anyjára hagyja. Az Üdvözítő felbecsülhetetlen értéket hagy maga után: Édesanyját. Ez is jele és kifejezése annak a szeretetnek és gondviselésnek, mellyel Jézus az övéi, vagyis az Egyház tagjai iránt viseltetik.
,,Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett" (19,28) - írja János ezt követően. A ,,beteljesedésnek" tehát része volt, hogy Jézus Máriát az Egyházra bízta, melyet ott és akkor János apostol jelenített meg. Jézus gyermeki gondoskodása édesanyjáról, illetve a Szűzanya lelki anyaságának kifejezése így jelennek meg János megfogalmazásában.
Az Egyház szimbóluma itt ,,a szeretett tanítvány", aki most már saját anyjaként is tekint Jézus Anyjára. Mária lelki anyasága egyetemes, mert az üdvösség műve is egyetemes. Mély lelki anyaság fűzi mindazokhoz, akik a keresztség által a kegyelem rendjében Fiának testvéreivé lettek, így a totus Christus irányában teljesedik ki igazán
lilagondolatok, 2019. június 10. hétfő, 12:30
Képek, videók
A-nő-akkor-válik-nővé- ha-
menusgabor
2019. május 07. kedd, 22:40
csak akkor öregszel meg.j
sz719eszter
2018. augusztus 09. csütörtök, 13:25
akkor vagyunk.jpg
sz719eszter
2018. július 10. kedd, 07:59
akkor vagy szép.jpg
sz719eszter
2018. július 10. kedd, 07:59
az eletben akkor kapsz el
relisisi
2018. július 07. szombat, 14:59
Csak is akkor !!
alvaro-hopihe
2018. június 28. csütörtök, 16:39
Akkor igazi a szerelem
sanci81
2018. június 12. kedd, 18:23
A szülők akkor a legboldo
irmus
2018. május 03. csütörtök, 08:45
csak akkor.jpg
sz719eszter
2018. április 21. szombat, 07:11
akkor-most Hódi Pamela.jp
agica2004
2018. április 12. csütörtök, 19:12
akkor.mostSchorbert N..jp
agica2004
2018. április 12. csütörtök, 18:59
akkor és mostWill Smith.j
agica2004
2018. április 12. csütörtök, 18:57
ÚK-ÚJ-URAM,JÉZUS.JPG
keresztenyhivek
2015. október 28. szerda, 18:09
Tarts meg Uram Jézus
sacimama
2015. október 04. vasárnap, 09:28
ÚK-URAM,Jézus.jpg
keresztenyhivek
2015. szeptember 29. kedd, 11:52
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.