Belépés
2020. május 27. szerda | 22. hét | 148. nap | 10:52 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az én Mesterem az én Istenem
Az én Mesterem az én Istenem

,,...az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében..." (Mt 28,19)

Jézus halála és István halála nagyon hasonlít egymáshoz. A Szentlélek azért mondatta el nekünk István halálának történetét, hogy megmutassa, hogyan tanulhat a tanítvány tanítójától. István megtanulta Jézustól, hogy mint kell imádkoznunk: ,,Atyám, bocsáss meg nekik, ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt!" És megtanulta István azt is, hogy hogyan kell meghalni. ,,A te kezedbe teszem le az én lelkemet!"
Van azonban egy lényeges különbség Jézus utolsó szavai és István utolsó szavai között. Jézus Istenhez, az ő Atyjához imádkozott: ,,Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!" István Krisztushoz beszélt: ,,Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!" Jézus Istenhez, az Atyához imádkozott, István pedig Istenhez, a Fiúhoz.
Amivel itt találkozunk, az nem csupán egy probléma. Problémákat meg lehet oldani. A Biblia legnagyobb titkához jutottunk el itt - magának Istennek a lényéhez.
Az Ó- és Újszövetség mindenütt arra tanít minket, hogy a menny és a föld egy és egyedüli Istenében higgyünk. Ugyanakkor Jézus nevét (különösen így: Úr Jézus) szabadon használja, amikor az egyetlen Isten a megszólított. Mégsem kapunk sohasem engedélyt arra, hogy Istenre másként gondoljunk, mint az egyetlenegyre. Minden ilyen irányú célzást elvet a Biblia.
Isten létét illetően sok minden van, amit nem értünk meg. El kell ismernünk, hogy Isten akihez Jézus imádkozott, és Isten, akit István szólított meg, ugyanaz az Isten, mert egy az Isten. És Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt.
Nem mi vagyunk az elsők, akiket zavarba ejt, ez a ,,különbözőség az egységben". Hívők évszázadokon át erejüket megfeszítve igyekeztek ezt a titkot szavakba önteni. És jóllehet a szavak nem alkalmasak egészen arra, hogy megmondjuk, kicsoda is Isten, az egyház végül is megfogalmazta a Szentháromságban, avagy ,,az isteni hármas egységben" való hitét, Isten három személyben létezik: Atya, Fiú és Szentlélek. Mégis egy az Isten.
Ez a tanítás nem valamiféle járulékos bibliai tanítás, hanem tiszteletteljes visszatükrözése annak, amit a Biblia mond nekünk Istenről. A Szentháromságról való tanításhoz akkor jutunk el, ha mélyen elgondolkodunk Jézus és István megindító imáin.

Napi gondolat
Milyen kérdéseket tennél fel Istennek Istenről?

Andrew Kuyvenhoven
kalmanpiroska, 2020. március 27. péntek, 08:04
Címkék: Jézus Istenhez, István Krisztushoz, Ugyanakkor Jézus, Istennek Istenről, Andrew Kuyvenhoven, tanítvány tanítójától,
Kommentek
Illés Judit versei
érez

Amíg lehet
Addig add át életed
Jézus kezébe
A lelkedet.A TE AKARATOD


Nem is tudom, miért ragaszkodom hozzá,
Miért nem akarom elengedni?

Miért ellenkezem
Veled ?
Te tudod , Uram, ez az emberi természetem.

Bátortalanul, de mégis bízó hittel
Ma hozzád fordulok,
Szabadíts meg kérlek
Önző énemtől:
Legyen meg a Te akaratod:
Akarom-e akaratod ?
Te tudod, Uram, Istenem.
Hányszor elhagyom útadat,
De szereteted irgalmat mutat.

Ez a legnehezebb:
Önző énem letenni.


Elveszni Te akkor sem engedsz

Elveszni Te akkor sem engedsz,
Bár én legyek százszor engedetlen.
Százegyedszer is hozzám hajolsz,
Szólsz , hívsz a keskeny útra, a Te utadra.
Bár tövis az út porát belepi,
Ma már azon szeretnék Hozzád menni.
Nem baj, ha felsebzi lábam,
Nem baj, ha néha
menusgabor, 2020. május 25. hétfő, 21:00
Ima a koronavírusos betegek s gyógyulásért Pio atyával
Ima a koronavírus elleni védelemért és a gyógyulásért Pio atyán keresztül:
Istenem, aki Pio atyának erőt és képességet ajándékoztál a gyógyításhoz és a csodák végrehajtásához. Fogadd el az értünk való közbenjárását, hogy megvédj minket a koronavírussal szemben és add, hogy a hitük és reményük növekedjen mindenkinek az egész világon, akik már megbetegedtek és térjen vissza az egészségük minél hamarabb.
Uram, te vagy a hatalom és a bölcsesség. Pio atya közbenjárása révén világosítsd meg a kutatók és a tudósok elméjét, áld meg őket, irányítsd a gondolataikat, a kezüket, hogy minél hamarabb hatékony gyógyszert és megelőző védőoltást találjanak a koronavírus ellen.
Pio atya által adj erőt és kitartást azoknak az orvosoknak, akik kórházakban dolgoznak, a koronavírusos betegeket kezelik. Tedd a szívüket együtt érzővé és adj nekik bölcsességet, hogy minden betegben felismerjék Jézus urunk.
Szeretettel köszönetet mondok a már meggyógyított koronavírus-páciensekért, köszönet azokért a személyekért
maroka, 2020. május 25. hétfő, 08:42
Petőfi Sándor: A hegyek közt
Ott alant, alant, a mélyben,
A kék messzeség ködében,
Ott a város... csak úgy rémlik,
Mint a múlt, amelyet félig

Átadott immár a lélek
A felejtés éjjelének.
Kinn vagyok a természetben,
Fönn magasra nőtt hegyekben;

Magas e hely, itt pihen meg
Koronként a vándor felleg,
S ha itt volnék éjjelenként,
Csillagokkal beszélgetnék.

Lenn a völgyben, lenn a mélyben,
A kék messzeség ködében,
A város távol zajában
Hagytam gondod, hazám s házam!

Ott lenn hagytam minden gondot,
Mely szívem fölött borongott,
Melynek sötét árnyékában
Mint rideg kőszikla álltam.

Ne bántsatok, ne bántsatok,
Ha egy rövid napot lopok
A magam mulatságának,
Hisz eleget élek másnak!...

Minden lenn maradt, ami bánt,
Nem hoztam föl magammal mást,
Csak ami boldogságot ad,
Kedvesemet és lantomat.

Kedvesem, ki egy személyben
Asszony s gyermek, örömében
Jön és
maroka, 2020. május 24. vasárnap, 20:36
Biblia gyerekeknek
- Az irgalmas szamaritánus videó

- A farizeus és a vámos bűnbánata videó
Folytatása: Mert aki felemeli magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felemelik!" (Lukács 18.14) videó
Két ember felment a Templomba imádkozni: egy farizeus meg egy vámszedő. A farizeus egyedül megállt, jó távol a vámszedőtől, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy én nem vagyok olyan rossz, mint a többiek. Nem vagyok sem tolvaj, sem csaló, sem házasságtörő. Nem vagyok olyan, mint ott az a vámszedő. Hetente kétszer böjtölök, és minden keresetemből tizedet adok. A vámszedő, aki távolabb állt, még a tekintetét se merte az égre emelni. Szomorúságában a mellét verte, és így imádkozott: »Istenem, könyörülj rajtam, mert bűnös vagyok! Mondom nektek, hogy a vámszedőt és az imádságát Isten elfogadta, és
maroka, 2020. május 23. szombat, 13:07
Móra László versei
éjbe'
Egy új angyal szállt az égbe.
A többiek körülvették,
Becézgették, kérdezgették.
Adtak neki fehér szárnyat,
Kis kezébe rózsaszálat
S örvendezve vezették be
Az alkotó Úr elébe

Ült az Úr a fényes trónján,
S mint a nap a magyar rónán,
Szelíd szemmel nézett szerte
Az angyali szent serege.
Az új angyalt megcsókolta..
A szívéhez odavonta
S figyelemmel meghallgatta.
Mit kíván az új angyalka:

,,Kérlek, szépen, jó Istenem,
Hogy a földre jöjj le velem!
Országok közt egy országban,
Ahol fájó nehéz gyász van:
Gyűlölködő kósza népek
Minden álmot összetéptek
És azóta gyermek s atyja
Egymást nem is csókolhatja!

Az élete csak gyötrelem,
Kertje, földje könnyet terem.
Erdeiben rablók járnak,
Törnek-zúznak: fákat vágnak
Hősök sírját eke szántja,
A szent rögöt meg nem szánva.
Szegény ország szemfedőjét
Hamis kezek már megszőtték

Szépen
menusgabor, 2020. május 22. péntek, 21:30
Csendes imádság
Uram, szólnék de érzem nincs ereje szavamnak,
Kegyelmet kérnék, de én nem adnék magamnak
Szeretetet kérnék, hogy igazán tudjak szeretni,
Erőt, hogy minden gondom el tudjam feledni.

Már megnyitom számat, de szó nem jön ki belőle,
Hogy kezem összefogjam, ahhoz is szükség van erőre,
De mégiscsak imára kulcsolódik kezem,
S magamban szólok: " Én Uram, én Istenem".

Lelkemből áradnak a kimondatlan szavak,
Uram kérlek hallgasd meg az én imádságomat,
Bocsásd meg nekem, ha bántásodra voltam,
Bocsásd meg, ha szóltál, s én nem válaszoltam.

Őrizd meg éltemet, s lelkemet a rossztól,
Tisztítsd meg szívemet minden gonosztól.
Plántálj belém hitet, reményt, szeretetet,
Hogy el tudjam fogadni magam s az embereket.

Hiszem, hogy létezel és meghallgatsz engem,
Hiszem, hogy szeretsz és munkálkodsz bennem,
Egykor pogány voltam, de többé már nem,
Mert te velem vagy, s imámra te mondod,
suzymama, 2020. május 22. péntek, 14:10
Pio atya felajánló imája Szent Mihálynak
szeretnék igaz tisztelőid közé tartozni, és ezért ma Neked ajánlom és Neked ajándékozom magam.
Éber, őrző oltalmad alá helyezem magamat, családomat, barátaimat és mindazt, ami csak hozzám tartozik.
Kicsi az én felajánlásom, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogadd szívesen szívem szeretetét.
Emlékezz, hogy ha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben!
Szerezd meg nekem a sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes Üdvözítőmet,
Jézust, Édesanyját, Máriát, minden embertestvéremet, akiket az Atya szeret, és a Fiú megváltott.
Eszközöld ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljussak a dicsőség Koronájához!
Védj meg mindig lelkem ellenségeitől, különösen életem utolsó pillanataiban! Jöjj el akkor, ó dicsőséges arkangyal, segíts engem a küzdelemben, és taszítsd távol tőlem, a pokol szakadékaiba azt a törvényszegő, és gőgös angyalt, akit az égi ütközetben
maroka, 2020. május 22. péntek, 13:40
Kecske
Kecske

Vettem kecskét,
kis kedveskét.
Nagy örömben
hoztuk ölben.
Tejben ma még
nagy hiány van,
isszuk majd friss
csapolásban.
Szép kis fehér, kecses állat.
Elneveztük Zsuzsikának.

Lett ám cirkusz, nagy nevetség:
ni, háztetőn jár a kecskénk! -
Táncolt, bukfenceket vetett,
tördelte a cserepeket,
néha felcsapott madárnak:
fára szállt. Szép gyümölcsfámat
letarolta, tönkretette.
Nyakkendőmet is megette!
Ahogy nőtt, úgy nőtt a kárunk.
Nincs nyugalom már minálunk.
Ha a botot előveszem,
néz esennen, szerelmesen,
bízik bennem, meg se retten,
s hajam tépem, hogy megvettem.
Ennél szörnyűbb házi-lény már
nincs. (Csak a motorkerékpár.)
Rosszabb az istenverésnél.
Mért vettem? Nem voltam észnél.

Alig fogadott el férjet.
Tizedszerre állt kötélnek.
Most a háznép velem perel:
én fejjem meg, ha majd tejel.
...Nézd a költőt, ahogy sután
sámlin
kalmanpiroska, 2020. május 16. szombat, 20:44
Képek, videók
Az én Istenem.jpg
chillik
2017. április 15. szombat, 11:22
Erős váram az én Istenem.
pacsakute
2012. december 14. péntek, 18:03
Köszönöm Istenem az Edesa
margoboszi
2010. május 07. péntek, 10:33
Jézuson át Istenhez
sacimama
2013. július 27. szombat, 21:52
Út Istenhez Jézussal
sacimama
2013. április 01. hétfő, 22:59
Krisztushoz jövünk
sacimama
2014. február 23. vasárnap, 15:48
ugyanott, ugyanakkor
majek
2009. augusztus 09. vasárnap, 20:02
Én ugyanakkor
tvsz
2007. április 08. vasárnap, 12:15
Dicsőség Istennek
dandej
2017. augusztus 21. hétfő, 09:50
Istennekvan.png
sz719eszter
2016. november 29. kedd, 13:16
Az ismeretlen Istennek 01
chillik
2016. november 19. szombat, 03:54
Az ismeretlen Istennek 02
chillik
2016. november 19. szombat, 03:54
Istennek hálával.jpg
anci-ani
2016. október 03. hétfő, 12:14
CsZs Istennek Tett
sanci81
2016. augusztus 20. szombat, 19:33
Az Istennek viselöje.jpg
chillik
2016. július 31. vasárnap, 07:30
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.