Belépés
2020. május 25. hétfő | 22. hét | 146. nap | 16:38 | Orbán
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A nővér, aki tanúja volt Pio atya és Mindszenty bíboros ....
A nővér, aki tanúja volt Pio atya és Mindszenty bíboros találkozásának.
Pietrelcinai Szent Pio szentté avatási eljárásának dokumentumaiban olvasható, hogy Pio atya egy alkalommal megjelent Mindszenty bíboros cellájában, ahol a két pap együtt misézett és beszélgetett.
Képen: Az eseményt megörökítő mozaik a Pio atya síremlékéhez vezető folyosón látható San Giovanni Rotondóban.
.............


- Hozzászólásom: Ez a kép Pio atya bilokációja Mindszenty bíborossal. Szoros lelki kötődése volt Mindszenty bíborossal. Mindszenty bíboros rab ruhában, míg Pió atya szerzetesi ruhában van jelen a képen. Ez a kép az Pio atya kápolnában is meg van festve.-

Egybehangzó tanúvallomások százai igazolják (150 eset), hogy Szent Pio atya a bilokáció különleges isteni ajándékával rendelkezett, vagyis egyszerre két helyen is jelen tudott lenni. Ismeretes az is, hogy Szent Pio atya és Mindszenty bíboros között erős lelki kapcsolat volt. (Érdekesség, hogy Mindszenty álmát, a római magyar zarándokház létrehozását első adományozóként Pio atya támogatta.) Titokzatos, börtönbeli találkozásuk tényét maga Szent Pio atya erősítette meg.
,,Amikor Mindszentyt kiszabadulása után erről különböző helyeken kerdezték, sohasem nyilatkozott ezzel kapcsolatban" - írja Mészáros István történész. Legalább egy személynek mégis beszélhetett róla bizalmasan, mivel Pio atya szentté avatási irataiból kiderül, hogy az eljárás során tanúvallomást tevő Angelo Battisti egy Budapestről érkezett paptól értesült az esetről. (Forrás)
A Positio 2. kötetének 1638. oldalán olvasható vallomásában Angelo Battisti, Pio atya közvetlen munkatársa elmondja, hogy évekig nem merte megkérdezni Pio atyától, valóban megtörtént-e az eset. 1965 márciusában azután rákérdezett: ,,Atyám, Mindszenty bíboros felismerte önt?" - ,,Találkoztunk és beszélgettünk, gondolod, hogy nem ismert föl?" - idézi Pio atya válaszát a dokumentum.
- A rendkívüli találkozás kevésbé ismert tanúja Rita Montella Ágoston rendi nővér volt.
.....................................


Rita (világi nevén Christina) Montella a Nápoly környéki Cèrcolában született 1920. április 3-án. Már gyermekkorában voltak természetfeletti élményei. 1940 augusztusától 1992 novemberében bekövetkezett haláláig a toscanai Santa Croce sull'Arnó-i ágostonrendi nővérek közösségében élt. Számos tanúvallomás igazolja mély lelkiségét és rendkívüli karizmáit, köztük a bilokáció képességét. Boldoggá avatási eljárása folyamatban van.
Rita nővér Pio atya lelki leánya volt. A negyvenes években több ízben teljesített engesztelő ,,missziókat" bilokációban. A második világháború éveiben a rászorulókat és a rabokat segítette, hol egyedül, hol Pio atyával együtt. Többször járt Mindszenty bíborosnál. Első alkalommal, 1949-ben Pio atyával együtt látogatta meg: ő vitte a szentmiséhez szükséges felszerelést. A látogatásról előre szólt lelki vezetőjének, Teofilo dal Pozzo atyának. Életrajzában a következőket olvashatjuk az esetről:
,,A negyvenes évek vége felé egyik nap Rita nővér odament elöljárójához, Matilde Gazzarini anyához, és azt mondta: ,,Pio atya megkért, hogy kísérjem el Mindszenty bíboroshoz a börtönbe, és vigyem el neki a szentmiséhez szükséges kellékeket." Az elöljáró anya azt felelte: ,,Talán az engedélyemre van szükséged?!" Kérdésére, hogy mikor kell menniük, azonnal azt felelte, hogy másnap este. Ekkor az elöljáró anya engedélyezte, hogy Rita nővér összeszedje és előre vigye be a szobájába a kellékeket. Induláskor pedig bemehet hozzá, és mindent elvihet.
Másnap este Gazzarini kulcsra zárta a szobáját, és imádkozva várakozott. Erős szorongás és izgatottság vett erőt rajta, szíve a torkában vert. Egyszer csak kopogtatást hallott. ,,Tessék!" - mondta rögtön, noha tudta, hogy zárva az ajtó. Rita nővér belépett a szobába, odament az előkészített asztalkához, fogta a kellékeket, majd ahogy jött, távozott. Az ajtó nyitva maradt; a főnöknő próbálta követni és figyelni a távolodót. Rita nővér egyszerre eltűnt a szeme elől. Ekkor sietve odament a szobájához, hogy megnézze, ott van-e testileg: ott látta az ágyában. Kissé elámulva tért vissza cellájába, melyet megmagyarázhatatlan módon zárva talált. Kulccsal kellett kinyitnia, majd ismét kulcsra zárta. Imádkozva várta a nővér visszatérését. Sokára érkezett meg, s megismétlődött ugyanaz a jelenet, mint első érkezésekor: kopogott, bejött a zárt ajtón keresztül, és mindent visszatett az asztalkára. Azután jó éjszakát kívánt, és távozott.
- Teofilo atya meghagyta Rita nővérnek, hogy valamelyik ,,állítólagos" látogatása alkalmával kérje meg a bíborost, hogy írjon egy üdvözlőlapot a pápának. A különleges kérés hamarosan teljesült. Következő alkalommal, amikor a lelkivezető a kolostorba látogatott, megkapta a nővértől, amit a bíborostól kért: egy kis szentképet, rajta a Szűzanya a Gyermekkel. Hátoldalán latinul írott üzenet Pacelli (XII. Piusz) pápának: ‘Deo gratias. Me benedic. Additissimus filius Joseph Mindszenty. XXVI-V-MCMXLIX' (Istennek hála. Áldjon meg. Legodaadóbb fia, Mindszenty József. 1949. május 26.)"

Forrás: christianae.wordpress oldal
maroka, 2020. január 05. vasárnap, 15:27
Címkék: Pietrelcinai Szent Pio, Giovanni Rotondóban, Szent Pio, Amikor Mindszentyt, Mészáros István, Angelo Battisti,
Kommentek
1972. május 2-án a lengyel főpapok a következő levelet .....
1972. május 2-án a lengyel főpapok a következő levelet küldték Jasna Górából VI. Pál pápának:
,,Szentséges atyánk, bizonyosak vagyunk afelől, hogy a kapucinus atyák szerzetesrendjében Pietrelcinai Pio atya méltó arra, hogy a katolikus egyház felvegye őt Isten szentjeinek sorába, azok közé a férfiak és nők közé, akik életük során ragyogó erényekkel ékeskedtek, haláluk után pedig az emberek szentként tekintettek rájuk.
Közülünk néhányan saját szemükkel látták Pio atyát és az ő apostoli munkáját, mások azoktól kaptak erre nézve felvilágosítást, akik maguk látták vagy hallották őt, illetve írtak róla. Mindannyian tökéletesen meg vagyunk győződve ezen egyházi ember életszentségéről és arról, hogy Isten különleges küldetéssel bízta meg őt.
Ezt támasztja alá az atya hosszú, erényekkel ékes és példás élete, amely különösképpen az állandó imádság jegyében telt. Ismeretes továbbá az atya különleges, áhítatos szeretete, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedése, valamint a Szentséges Szűz Mária
maroka, 2020. május 19. kedd, 08:38
II János Pál pápa, boldoggá avatja Pio atyát
1999 Május 2 án II János Pál pápa, boldoggá avatja Pio atyát Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után
,,Pietrelcinai Szent Pio atya egész életében mind jobban igyekezett hasonlítani a keresztre feszítettre: mindvégig annak teljes tudatában volt, hogy arra hivatott, egészen különleges módon legyen a megváltás művének munkatársa. E nélkül a folytonos keresztre való utalás nélkül nem lehet megérteni az ő életszentségének titkát. Isten szemében ugyanis a kereszt az üdvösség valódi eszközévé vált, az egész emberiség számára, az az út, amelyet maga Jézus is ajánl mindazok számára, akik Őt követni akarják" - fogalmazott a szentmise homíliájában II. János Pál pápa.
maroka, 2020. május 05. kedd, 09:04
A Szenvedés Enyhítésének Háza
kérlek, mentsd meg őket mind; én áldozatul ajánlom magam mindenkiért. Erősíts meg, fogadd el ezt a szívet, töltsd meg szereteteddel, aztán rendelkezz velem akaratod szerint." E rendkívüli önátadás előtt értetlenül állnak az emberek, s nem mindig alkotnak róla helyes véleményt, mert maguk szenvedéseikkel, érdemeikkel, hibáikkal, és akár abbéli vágyaikkal is, hogy hasznosak legyenek a világ számára, gyakran követnek el hibákat. A lényeg az, hogy mindenkit a jóhiszeműség vezéreljen. Márpedig a pietrelcinai szerzetes meg van győződve róla, hogy ha ő az embereket az egyeneslelkűség mércéjével méri, akkor egyáltalán nem kételkedhet a jóhiszeműségükben. Ha valaki óvatosságra inti a túlzottan könnyelmű emberekkel szemben, szellemességgel vegyes belenyugvással közli, hogy még a Krisztust követő első tizenkét tanítvány között is akadt egy áruló. Buzgalom, találékonyság, szent öntudatlanság, vasakarat, rendíthetetlen hit - ezek a legfontosabb összetevői annak a lendületes erőnek, mely hegyeket mozgathat
maroka, 2020. május 05. kedd, 08:44
1912. május 1-jén volt a Madonna az oltárhoz kísérte .....
PIO ATYA: "MÁJUS AZ ÉV LEGSZEBB HÓNAPJA"
1912. május 1-jén volt a Madonna az oltárhoz kísérte Pio atyát
1912. május 1-jén Pio, a pietrelcinai fiatal pap pap franciául levelet írt Agostino atyának. Elmagyarázza állításának okát: " Május az év legszebb hónapja "
" Kedves apa, ó! le joli mois que le mois de mai! C'est le plus beau de l'année . Igen, apám, ebben a hónapban milyen jól prédikálja Mária édességét és szépségét ! Gondolkodva a számtalan haszonra, amelyet ez a kedves anya tett nekem, szégyelltem magamat, hogy soha nem szeretettel néztem a szívére és a kezére, amely ilyen jósággal osztotta meg őket velem;
Hányszor adtam át ennek az anyának, hogy izgatott szívemnek fájdalmas szorongása van! és hányszor vigasztalt engem! De mi volt a hálám? ... A legnagyobb szenvedésemben nekem úgy tűnik, hogy már nincs anyám a földön; de nagyon szánalmasnak kell lennie az égben. De hányszor nyugodt volt a szívem, szinte mindent elfelejtettem; Majdnem elfelejtettem még a hála kötelességét is ennek az
maroka, 2020. május 02. szombat, 12:44
1999 Május 2 án II János Pál pápa, boldoggá avatja Pio atyát
1999 Május 2 án II János Pál pápa, boldoggá avatja Pio atyát Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után

,,Pietrelcinai Szent Pio atya egész életében mind jobban igyekezett hasonlítani a keresztre feszítettre: mindvégig annak teljes tudatában volt, hogy arra hivatott, egészen különleges módon legyen a megváltás művének munkatársa. E nélkül a folytonos keresztre való utalás nélkül nem lehet megérteni az ő életszentségének titkát. Isten szemében ugyanis a kereszt az üdvösség valódi eszközévé vált, az egész emberiség számára, az az út, amelyet maga Jézus is ajánl mindazok számára, akik Őt követni akarják" - fogalmazott a szentmise homíliájában II. János Pál pápa.
maroka, 2020. május 02. szombat, 12:40
Litánia Szent Pio atya tiszteletére
..
LITÁNIA PIETRELCINAI SZENT PIO ATYA TISZTELETÉRE.....Imádkozzál értünk a vírus megállásáért

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj értünk!
Assziszi Szent Ferenc, Könyörögj értünk!
Pietrelcinai Szent Pio, Könyörögj értünk!
Szent Pió, Isten szentje, Könyörögj értünk!
Az Atyaisten hűséges szolgája, Könyörögj értünk!
A Fiúisten küldötte, Könyörögj értünk!
A Szentlélek edénye, Könyörögj értünk!
Az isteni szeretet áldozata, Könyörögj
maroka, 2020. április 11. szombat, 16:12
Pio atya csodás gyógyítása
2000. január 20-án, a dél-olasz San Giovanni Rotondo városkában iskolába indul egy hétéves kisfiú. Matteo Colellát azonban már a délelőtt folyamán haza kell, hozzák a szülei. A gyermeknek láza van, és feltűnően rázza a hideg. Estére pedig tovább romlik az állapota. Kilenc körül már saját édesanyját sem ismeri fel, nem sokkal később pedig az intenzív osztályra viszik. A kezelések ellenére Matteo szíve másnap reggelre már csak 23-at ver percenként, a vérnyomása nem mérhető, ráadásul 9 szerve leáll, ami gyakorlatilag a klinikai halál állapota. Ahol pedig a tudomány tanácstalan, ott csak a hit marad...
A fiú édesanyja Pio atya sírjánál imádkozik, ahol egyszer csak furcsa jelenése lesz. Egy szakállas öreg szerzetest lát, aki két erős karjával segít lábra állni egy ágyban fekvő gyermeket. Ezzel egy időben pedig különös dolog történik a kómában fekvő Matteóval is. Álmában fehér szakállas, barna ruhás öregember keresi fel, akit három fényes angyal kísér. És a fiú nemsokára jobban lesz. A megmagyarázhatatlan
maroka, 2020. március 09. hétfő, 09:30
Pio atya - Ég és föld között 1. rész 2019.12.25.
Giulio Base színész-rendező kétrészes életrajzi filmje, melyet az olaszok szeretett szentjéről, Pietrelcinai Szent Pioról készített. A címszereplőt a Polip című sorozatból is ismert neves színész, Michele Placido alakítja, míg a zenei aláfestést a csodálatos filmzenéket komponáló szerző, Ennio Morricone írta.
Pio atya lelki gyermeke, az immár idős Emilia egy vatikáni bíborosnak idézi fel azt a közel fél évszázadot, amit a kapucinus pap szerzetes közelében töltött férjével, Dr. Gugliemo Sanguinettivel együtt. A történet 1918-ban kezdődik, amikor is az éppen lelki válságban lévő Pio atya jelet kap az Úrtól, és testén megjelennek az egész életét megváltoztató stigmák. Láthatjuk, hogyan tart ki a helybéliek által rajongva szeretett személyiség, amikor irigyei ártani akarnak neki, ahogy azt is, hogy miként valósítja meg dédelgetett álmát, és alapítja meg kórházát a szegények számára.

Mtv videó
Lejátszási idő: 1 óra 35
maroka, 2020. február 21. péntek, 20:44
Képek, videók
pio atya és a szent szív0
maroka
2020. március 06. péntek, 18:42
Szent_Pio_atya.jpg
paka68
2016. január 30. szombat, 16:41
Szent Pio
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:15
Rotondó - Pio zarándoklat
sacimama
2014. február 04. kedd, 23:29
zeg_mindszenty ház1109_2.
maroka
2019. november 09. szombat, 10:40
zeg_mindszenty ház1109.jp
maroka
2019. november 09. szombat, 10:39
mindszenty idézet.jpg
maroka
2019. október 23. szerda, 18:08
zeg_mindszenty ház.jpg
maroka
2019. október 11. péntek, 17:37
mindszenty józsef pere
lacipecsenye
2012. augusztus 29. szerda, 19:26
Mindszenty József Kiss S
garaferi
2011. június 08. szerda, 06:21
Mindszenty József biboros
farkas1945
2011. április 08. péntek, 23:52
Mindszenty József.jpg
ujjozsef
2009. február 07. szombat, 14:43
Mindszenty szobor.jpg
csokegyorgy
2008. augusztus 20. szerda, 14:50
Mindszenty József
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:15
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.