Belépés
2020. július 11. szombat | 28. hét | 193. nap | 10:54 | Nóra, Lili
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Jézus a béke, napfény, derű
Jézus a béke, napfény, derű

Szívemben édes, szent béke él,
Mióta Jézus lett az enyém.
Jézushoz fordulj, ha békéd nincs,
S vele tiéd is e drága kincs.

Szívemben napfény, derű honol,
Jézustól kaptam, én tudom jól.
Komor, sötét szív hozzá siess,
Szívednek fénye Jézusod lesz.

Örömed nincsen, nincs szeretet?
Jézusban ezt is meglelheted.
Szeretet, öröm, mind tiéd már,
Szívedben ha Ő lett a király.

Hited tán gyenge, erőtelen?
Hit-gyümölcsöt már rég nem terem?
Jézusban újra erős lehet:
Hited, reményed, szereteted.

Jézus a béke, napfény, derű...
Jézussal minden teher könnyű.
Bízd reá bátran az életed,
Add neki újra egész szíved!

Almási Mihályné
kalmanpiroska, 2020. május 30. szombat, 08:19
Címkék: Mióta Jézus, Almási Mihályné, meglelheted, gyümölcsöt, szereteted, szívedben,
Kommentek
Móra László: Az édesanya magyar költők verseiben
kereszt alatt
Térdeljünk le ketten,
S mondjuk el, mint régen:
Hiszek egy Istenben...

S mikor a tisztalelkű, szelíd, végtelen jóságú lélekorvos, a jó édesanya örökre elszunnyadt, a temetés után így tört ki a bánat, elszomorodás Móra Ferenc lelkéből és szállt a félegyházi öreg szőlőkbe, a homoki világba:

Temetés után

Barackfáimnak mén az üzenet:
Ne várjanak már haza engemet,
A sárgarigófészkes ághegyen
Legszebb gyümölcsük én már nem eszem.
Mióta termőfám nélkül maradtam:
Nem hiszek én már a csengő barackban..

Vén almafáinknak is üzenek:
Alattuk többé én nem heverek...
Zöld sátorukba már hiába járnék,
Nem követne a kedves öreg árnyék
S kezem szorítva meg nem vigasztalna:
Ne sírj, fiam, lesz még mosolygó alma!

A szóló szőlőknek is üzenek:
Többet akár sose teremjenek.
Fürtetlenül gyászolja venyigéjük,
Ki soha vissza nem tér már közéjük,
Hajtsanak inkább sűrű
menusgabor, 2020. május 23. szombat, 22:00
Az én Királyom
Az én Királyom

Amikor e világba lépett,
ő volt a legszegényebb kisded.
Nem volt pólyája, patyolatja,
nem volt bölcsője, gyerekszobája.
De csillag jelezte érkezését,
s az angyalok szívébe zengték
a jóakaratú embereknek,
hogy ő az ég és föld örök Királya.

Mióta királya lett szívemnek is,
ámulva látom hatalmának és
kicsinységének drága csodáit,
miknek nincs felső s alsó határa:
Övé a föld és annak teljessége,
és nem volt, hová fejét lehajtsa.
Megvetette a gazdagok kincsét,
s az özvegy két fillérét elfogadta.
Magasságban lakozik, de alant is,
alázatos és megtört szívekben.
Lénye betölti a mindenséget,
mégis elfér egy emberi szívben.
Szegényen jött, de meggazdagítja,
aki őt itt lent szívébe zárja.

Ó, drága Jézus, szívem Királya!
Szegényebb helyet kínálok Neked,
mint az a hajlék, amit nyújthatott
Názáreted vagy kis Betlehemed.
Méltatlan szívem mégis arra
kalmanpiroska, 2020. április 28. kedd, 08:54
A félelemtől az érett emberségig
meggyőződések foglalatát nyújtotta.
A Katolikus Egyház történetében ez volt az első alkalom, hogy egyházfő átfogó szöveget adott ki az emberrel összefüggő problémákról: a Redemptor hominis az első enciklika, amely áttekinti a keresztény antropológiát.
Ám nem akárhogy, hanem saját korának horizontján, a nacionalizmussal, az emberi jogok jelentőségével, a technikai fejlődéssel és az emberiség küszöbön álló katasztrófáival szembenézve.
Nem is egyszerű azonban jól olvasni egy pápai körlevelet. Mióta XIV. Benedek 1740-ben kiadta Ubi primum kezdetű levelét (bár enciklikának még nem nevezte), a pápák rendszeresen közrebocsátottak az enciklika műfajába tartozó tanító dokumentumokat: a legtöbbet, 85 szöveget XIII. Leó, a legkevesebbet, mindössze kettőt egyelőre Ferenc pápa. Aki kézbe vesz egy-egy enciklikát, jó, ha legalább három kívánalomnak eleget tesz. Először is érdemes tudnia, hogy az egyházi tanítóhivatal igen magas szintű megnyilatkozásával van dolga, a tanítóhivatali tekintély olyan
maroka, 2020. április 24. péntek, 18:29
Részesedni az Ő szenvedésében
sajátos fajtája a szenvedésnek, mely csak azoknak jut osztályrészül, akik a Krisztuséi.
Mielőtt Krisztust megismertük, nem indított meg minket az emberi nyomorúság, ahogy most
megindít. Mielőtt Krisztust megismertük, mondhattuk: ,,Boldoguljon minden ember a maga
módján." Most már tudjuk, hogy csak egy életmód van, és hogy minden más út a halálba vezet.
Mielőtt megismertük Krisztust, olyan dolgok miatt izgultunk, amilyenek most már alig tudnak
felkavarni minket. Mióta ismerjük Krisztust, megszabadultunk azoktól a terhektől, amelyek
súlyosan nehezednek azokra, akik nem ismerik őt. Megszabadultunk a bűn terhétől, és a legtöbb mindennapi aggodalom, mely gyötri a mindennapi embert, vagy elvétetik tőlünk, vagy jelentős mértékben csökken. De új terheket is kapunk, melyről a megváltást nem ismerők mit sem tudnak.
Ha valaki az Úr igéjét befogadja, az Úr munkájában foglalatoskodik. Örömünnep az, amikor Krisztus feltámadásának erejét megtapasztalod életedben. De ez
kalmanpiroska, 2020. április 03. péntek, 19:59
A váltságdíj
odaadott. Jézus élete számunkra példát jelent. Halála szabaddá tesz minket, hogy kövessük ezt a példát.
Halála váltságdíj volt. A váltságdíj szót akkor olvassuk az újságban, amikor valakit elrabolnak. ,,Az emberrablók 200000 dollár váltságdíjat követelnek. Ha nem kapják meg, megölik a bankár lányát."
A váltságdíj a fogoly szabadon bocsátásának ára, rendszerint olyan fogolyé, akit halálra ítéltek. Viszonzásul a váltságdíjért a fogoly visszanyeri az életét is, a szabadságát is.
Mióta Krisztus váltságdíjul adta életét azokért, akik hisznek benne, többé már nem vagyunk ,,az ős-bűnöző" hatalmában. Új parancsolónk van. Most már Atyánk házában élhetünk. Csakhogy az ő házirendje szerint kell élnünk, annak a példája szerint, aki azért jött, hogy szolgáljon, és nem azért, hogy szolgáljanak neki.
Jézus azt mondta, hogy ő ,,sokakért" adja magát váltságdíjul. A ,,sokak" nem foglal magában mindenkit. Ő az övéiért halt meg. De amikor ezt mondja, nem is azt
kalmanpiroska, 2020. március 17. kedd, 21:46
Ábrahám, mint közbenjáró
por és hamu vagyok." (27. vers)
,,Ne induljon fel az én Uram." (30. és 32. vers) A merészségnek és alázatnak, a szabadságnak és félelemnek ez a keveredése teszi Ábrahámot az imádság emberévé. Ábrahám és gyermekei nem azért hívattak ki a világból, mivel Isten el akar feledkezni a többi emberről, hanem mert szándékában áll minden embert megáldani általuk. Az első és leglényegesebb módja annak, ahogy a hívők áldássá válnak a világ számára, az, hogy imádkozzanak a világért. Különösen mióta Krisztus eljött, Isten nyilvánvaló terve az, hogy az ő ügyét képviseljük az emberek előtt, és az, hogy Istennel a világ üdvösségéért tusakodjunk.
Imádkoznunk kell azokért, akik nem imádkoznak. Kérnünk kell Istent, hogy fordítsa el haragját. Nem az a dolgunk, hogy átadjuk városainkat az égből jövő tűznek. Imádkozzunk és dolgozzunk úgy, hogy Jézus nevének zenéje legyen hallható minden városban.

Napi gondolat
Vajon mit változtat meg ez a bibliai szakasz és ez a magyarázat a mindennapi
kalmanpiroska, 2020. február 21. péntek, 20:28
A meghallgatott imádság - Szomorú, de tanulságos történet
Imádkozás közben egy Nammy nevű tízéves kislány az Úr elé vitte a hallottakat azzal az egyszerű őszinteséggel, ahogy az afrikai gyerekek szokták:
Mondhatott ilyen imára őszintén áment a misszionáriusnő? Az igazat megvallva, nem nagyon hitte, hogy Isten ezt a kérést meghallgatja. Abban természetesen nem kételkedett, hogy az Úr mindent megtehet. Hiszen hányszor énekelt erről, és mennyiszer hallotta a prédikációkban! Valóban lehetséges, hogy Isten ezzel az üggyel is foglalkozik?
A három év alatt, mióta itt él - töprengett Helen -, még egyszer sem kapott csomagot. Ilyesmi ide nem érkezik. Levél még csak jön hébe-hóba, ha akad olyan, aki egyenesen errefelé utazik és elhozza. No, de tegyük fel, hogy valaki otthonról, Nagy-Britanniából csomagot küldene - kinek jutna eszébe meleg vizes tömlőt tenni bele? Hiszen itt forró az éghajlat!
- Aztán körülbelül a délután közepén - mesélte a misszionáriusnő -, amikor éppen az ápolónők iskolájában tanítottam, valaki ezzel az értesítéssel
maroka, 2020. január 20. hétfő, 08:47
Képek, videók
miota-kiprobaltam-ezt- rec
koszegimarika
2020. április 08. szerda, 20:24
Mióta elmentél 01.jpg
chillik
2017. április 11. kedd, 07:34
Mióta elmentél 02.jpg
chillik
2017. április 11. kedd, 07:33
gywwd2miota.gif
lilagondolatok
2015. január 12. hétfő, 00:19
Mióta az okos enged
sanci81
2014. december 29. hétfő, 14:25
jószay magdolna...mióta.j
erzsikepuskas
2014. augusztus 30. szombat, 18:11
PP Mióta
sanci81
2014. július 08. kedd, 20:33
Mióta megismertelek,....j
jucinenadov
2013. október 30. szerda, 01:11
Mióta ismerlek....jpg
pacsakute
2013. július 30. kedd, 13:35
nem tudom mióta és
tnemarika
2012. szeptember 29. szombat, 07:01
Mióta elmentél..
groszmadel
2012. március 12. hétfő, 08:16
miota_elmentel.jpg
lyzbet3
2011. október 30. vasárnap, 23:17
páhi mihályné.jpg
zsokica45
2018. január 06. szombat, 20:19
Huszár Mihályné.gif
sz719eszter
2017. május 28. vasárnap, 14:31
Mihalyne Barcza Nagyon s
jucinenadov
2017. január 11. szerda, 21:34
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.