Belépés
2019. május 26. vasárnap | 21. hét | 146. nap | 21:23 | Fülöp, Evelin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
SOMOGYI IMRE - ÉGI TŰZBEN, ZÚGÓ SZÉLBEN... Égi tűzben, zúgó

SOMOGYI IMRE - ÉGI TŰZBEN, ZÚGÓ SZÉLBEN...

Égi tűzben, zúgó szélben
jött el egykor Isten Lelke,
hogy a Krisztus kis seregét
a szent harcra elvezesse.

Lángra gyúltak hívő szívek
és megnyíltak bezárt ajkak, -
fénye lobbant, öröme kélt
a győzelmi virradatnak!

Boldogságtól repdesett a
tanítványok árva lelke,
a szerető Mester karja
valamennyit átölelte...

Heteken át imádkozva,
szent egységben várva-vártak, -
pünkösd napján a remények
ímé, mind valóra váltak.

A krisztusi gondviselés
Vigasztalót adott nékik,
hisz a válás perceitől
fájó szívük most is vérzik...

De mit a Mester ígért:
vigaszt, erőt, mindent nyernek,
mert nagy hatalma van
az isteni szeretetnek!

Apostolok, hős férfiak
lángoszlopok gyanánt járnak,
a mennyei üzenetet
elviszik a nagy világnak.

Szentléleknek erejében
békét, áldást, üdvöt visznek
és egyre nő a tábora
a krisztusi igaz hitnek.

Égi tűzzel, zúgó széllel
ma is eljön Isten Lelke,
szent harcunkat: Krisztus ügyét
Vele visszük győzelemre...

Ha ránk fúj a mennyei szél:
ma is tüzet fog a lelkünk,
ma is veszünk ajándékot
ha az Úrhoz hittel esdünk!

Ó, Szentlélek, áldj meg minket,
add erődet bő mértékben,
küzdő zarándokok kérnek
sok bajban és kísértésben.

Keskeny úton a cél felé
törtet a mi fáradt lábunk, -
segíts, hogy a célhoz érjünk
s feleúton meg ne álljunk!
koszegimarika, 2019. május 15. szerda, 20:41
Címkék: Isten Lelke, szent harcra, győzelmi virradatnak, szerető Mester, krisztusi gondviselés, válás perceitől,
Kommentek
Gyermekemnek
Dobosi Györgyné: Gyermekemnek

Gyermeknap

De rég volt, mikor hoztalak,
még bölcsőben ringattalak,
meséltem is oly sok szépet.
Van még róla emlékképed?

Szívemből idézek párat:
- hallgatom mesélni szádat,
a bánatos kis lelkedet,
és felfeded érzelmedet.

Próbállak vigasztalni,
szeretetet sokat adni,
az örömödben osztozni,
Istennek hálát mondani.

Szeretlek nagyon, angyalom,
Te vagy a kincsem, hajnalom,
mában érző tegnapom,
egyben a féltő holnapom.

Már felnőttél, férjhez mentél,
sok-sok szeretetre leltél,
de engem el nem feledtél,
és szeretni meg nem szűntél.

Mert Néked el kell hogy mondjam,
szeretetem szívből adtam,
az érzésem változatlan,
és ezt vissza kell hogy kapjam.

Forrás: Poet.hu
taltos1, 2019. május 26. vasárnap, 14:52
Tisztel atyádat és anyádat
,,Tiszteld atyádat és anyádat." (2Móz 20,12)

Az ifjúságnak a lelkére kell kötni, hogy úgy tekintsenek szüleikre, mint Istenre, és azt is gondolják meg, hogy legyen bár személyük csekély, szegény és törékeny, mégis édesapák és édesanyák, akiket Isten rendelt. Tisztességüktől nem fosztja meg őket magatartásuk vagy tévedésük. Ezért tanuld meg először is, hogy a szülőkkel szembeni tisztelet azt jelenti, hogy tartsd őket mindennél, a világ legdrágább kincsénél is becsesebbnek és kiválóbbnak. Másodszor, ha szólsz, légy tisztelettudó, gonoszul rájuk ne förmedj, ne zsörtölődj, ne zsémbeskedj, hanem adj nekik igazat, és hallgass, még ha túl is lépik a mértéket. Harmadszor: cselekedetekkel is tiszteld őket, azaz teljes mivoltod és vagyonod őket szolgálja, segítse, róluk gondoskodjék, ha öregek, betegek, törékenyek vagy szegények, és mindezt ne csupán szívesen tedd, hanem Istennek kijáró alázattal és tisztelettel. Mert aki tudja, mi módon tartsa meg szüleit a szívében, az nem fogja hagyni,
kalmanpiroska, 2019. május 26. vasárnap, 07:47
Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Mi birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak.
Testvéreim!
A Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, ha nem az ember lelke, amely benne van? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Szentlelket, hogy megismerjük, amit Isten kegyelemből nekünk ajándékozott.
Ezeket hirdetjük, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy a Szentlélek tanítja - lelki embereknek lelkieket nyújtva. Az érzéki ember nem fogja fel, ami Isten Lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik előtte, és nem képes megérteni, mert lelkileg kellene azt elbírálnia. A lelki ember mindent el tud bírálni, de őt nem tudják helyesen megítélni. ,,Vajon ki látta át az Úr gondolatait, hogy oktathatná őt?" Mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét.
Ez az Isten igéje. 1Kor 2,10b-16

EVANGÉLIUM
maroka, 2019. május 25. szombat, 14:39
Az isteni akarat
Az isteni akarat

Ráfonta lelkem pázsitjára
aranysugarát a kelő nap,
előttem térdelt a világ,
s én úr fölötte és szabad.

Körülhordoztam tekintetem.
Fenséges angyal-szemeként,
de szívem szorította valami,
s én gyáván beleremegék.

Észrevettem, hogy térden állok,
megalázva, szolgája bűnnek.
Árnyék suhant bele a fénybe,
s a szememben könnycseppek ültek.

Csak még egyszer szabadnak lenni! -
szakadt fel lelkemből a vágy.
Gyűlöltem a bűnömet, vétkemet,
s gyűlöltem nagyon a Sátánt.

És felálltam a térdeimről,
s a fény újra befont, rám borult,
úr lettem ismét és szabad:
Krisztus a szívembe vonult.

Előttem térdelt a világ,
és én úr fölötte és szabad.
Nem szolgának, embernek születtem:
ez az isteni akarat!

Páskulyné Kovács Erzsébet
kalmanpiroska, 2019. május 25. szombat, 10:08
Az igaz ember hitből él
,,Az igaz ember pedig hitből él." (Róm 1,17)

A próféta szava egybehangzik a Mózesével, aki azt mondja: Az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik (5Móz 8,3). Mert a hit nem csupán a történetek ismeretét jelenti, hanem rendületlen bizalmat Isten irgalmasságában, amelyet ő nekünk Krisztusért Igéjében megígér, amely Istennek ereje, mely üdvözíti azokat, akik benne hisznek. Eszerint a hittel elfogadott és megragadott Ige megújítja az embert külsőleg és bensőleg, testében és lelkében, és erről van szó szent Pál levelében: aki szívvel hisz, az megigazul (Róm 10,10), és hogy minden lehetséges a hívőnek (Mk 9,23). Mert az Ige, melyen a hívő csügg, mindenható.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. május 24. péntek, 08:16
2019. június 22-én imádkozzunk együtt egy órát
Jézus a megéhezett tömeg láttán ezt mondja tanítványainak: Ti adjatok nekik enni! A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve erre hív minket Jézus. Enni adni az éhezőknek, de észrevenni azokat is, akiknek a lelke éhezik a szeretetre, Istenre.
Téged is hívunk, hogy 2019. június 22-én, Úrnapja szombatján a világ minden részén imádkozzunk együtt egy órát az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztus előtt, aki önmagát adta értünk.
A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban a szentmisét, majd a vesperást követően kezdődik az egy óra időtartamú szentségimádás Dr. Osztie Zoltán plébános úr vezetésével.
A Te odaadott egy órányi imáddal is enyhíted mások lelki éhségét.
maroka, 2019. május 23. csütörtök, 12:24
Assisi Szent Ferenc kilenced - Szentatya látogatására!
kilencedet...ha
követitek oldalunkat így minden reggel ezzel indíthatjátok a napot:
KILENCED ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE május 23-31.
...................
A kilenced egymás után, megszakítás nélkül kilenc napon át (vagy kilenc
egymást követő hét/hónap meghatározott napján) valamely szándékra
végzett rendszeres, várakozást kifejező, kérést nyomatékosító imádság,
amellyel állhatatosságunkat bizonyítjuk Isten előtt. Mintája az Urunk
mennybemenetele és a pünkösd napja közötti 9 nap, amikor a Boldogságos
Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a
Szentlélek eljövetelét.
Ereje az állhatatosságban, a fáradhatatlan, intenzív imádságban rejlik. Ha az evangéliumi
özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben a sem Istennel, sem emberrel nem
törődő bíró nem tudta elutasítani a szegény özvegy állhatatos könyörgését, mennyivel
maroka, 2019. május 23. csütörtök, 12:01
Újabb világméretű szentségimádás Úrnapja szombatján!
velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül. Idén Magyarországon Úrnapját június 23-án, vasárnap ünnepeljük. Előtte szombaton ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. Vegyünk részt ezen a közös imádáson minél többen, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!"
...............
Jézus a megéhezett tömeg láttán ezt mondja tanítványainak: Ti adjatok nekik enni! A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve erre hív minket Jézus. Enni adni az éhezőknek, de észrevenni azokat is, akiknek a lelke éhezik a szeretetre, Istenre. Téged is hívunk, hogy június 22-én, Úrnapja szombatján a világ
maroka, 2019. május 22. szerda, 14:33
Képek, videók
Isten szeret
dandej
2019. május 25. szombat, 23:43
Bízzunk Istenben
dandej
2019. május 20. hétfő, 21:55
Isten vígasztalása
dandej
2019. május 17. péntek, 12:35
Isten szabadításának öröm
dandej
2019. május 16. csütörtök, 17:58
Meghallgat Istenem
dandej
2019. április 23. kedd, 22:36
szeretet isten szívében04
maroka
2019. április 06. szombat, 21:38
Harcra hívlak.jpg
chillik
2017. június 18. vasárnap, 06:52
Harcra fel.gif
pacsakute
2015. február 24. kedd, 15:05
harcra kész.jpg
agica2004
2013. október 20. vasárnap, 15:33
9Harcra készülö hölgy.gif
csalogany13
2010. augusztus 31. kedd, 11:18
Dani tűzoltónk harcra kés
bazitatiovi
2010. február 06. szombat, 11:12
Harcra fel! :)
sarkadykati
2009. június 02. kedd, 02:53
Harcra Születtek.hu.jpg
rambobby
2007. szeptember 19. szerda, 21:30
harcra kész.JPG
xxxaz
2007. július 11. szerda, 11:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.