Belépés
2020. július 12. vasárnap | 28. hét | 194. nap | 06:09 | Izabella, Dalma
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Krisztus és a Lélek
Krisztus és a Lélek

,,Akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által." (Róm 8,9-10)

Az Újszövetség azt tanítja, hogy mindenkiben van Szentlélek, aki Krisztusban van. Tévednek azok a keresztyének, akik úgy gondolják, hogy az embernek először Krisztusban kell hinnie, és később, mintegy magasabb fokára hágva a létrának, kapja a Szentlelket.
Természetesen igaz, hogy különbség van a Krisztushoz való közelségünk tekintetében, és abban a mértékben, ahogyan átadtuk magunkat az ő Lelkének. Ha azt mondjuk, hogy ,,bennünk van a Lélek", ez nem ugyanaz, mint hogy ,,megtelítődni a Lélekkel". Ha ,,a Lélek által élünk", ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy megtanultunk a ,,Lélek által járni" is.
Senki nem lehet azonban Krisztusban, hacsak nincs benne Szentlélek. Alapjában véve az egyetlen módja, hogy megtudjuk, valakiben van-e Szentlélek, az, hogy megkérdezzük tőle, miként gondolkodik Jézus Krisztusról (1Kor 12,3; 1Jn 4,2).
A Biblia olykor felváltva használja a Krisztus és a Szentlélek neveket. Ez történik a Római levél 8-dik fejezetének abban a részletében is, amelyet épp most olvastunk. ,,A Lélek bennetek" vagy a ,,Krisztus bennetek" kifejezések ugyanazt a valóságot jelentik. Arról van szó, hogy a halál állapotából az élet állapotába léptünk át. Testünk minden bizonnyal alá van még vetve a halálnak. Jelenlegi létformánk még nem hagyta el a bűn és a nyomorúság felségterületét. Ugyanakkor - már élünk. Ez az új élet Krisztusból árad, aki meghalt, és ismét feltámadott. Az új élet a Szentlélek által van bennünk.
Ez a naponkénti megelevenedés és naponkénti meghalás teszi a keresztyén életet olyan megfeszítetté, és néha olyan nehézzé. Soha nem szabad megelégednünk azzal, ami lelkileg már a miénk, mert míg ebben a testben vagyunk, még nem érkeztünk célhoz. Mindig több elfelejteni - és megtanulni valónk van. Többet kell elveszítenünk régi önmagunkból, hogy többet kapjunk Istenből.
Ne zavarjuk azonban meg egymást azzal, hogy elválasztjuk Krisztus munkáját a Lélek munkájától. Krisztusban növekedni és Lélek által élni egy és ugyanaz. És ez mindent megér.

Napi gondolat
,,Soha nem szabad megelégednünk azzal, ami lelkileg már a miénk." Mit jelent ez az állítás a számodra?

Andrew Kuyvenhoven
kalmanpiroska, 2020. május 30. szombat, 08:07
Címkék: Krisztus Lelke, Jézus Krisztusról, Andrew Kuyvenhoven, igazság által, embernek először, egyetlen módja,
Kommentek
Ferenc pápa vasárnap délben: 07.05
alázatos", nem a lemondóan kesergők mintaképe, nem is egyszerűen áldozat, hanem az az Ember, aki ,,szívből" éli ezt az állapotot, teljes áttetszőségben az Atya szeretete, azaz a Szentlélek felé.
Ő a ,,lélekben szegények" mintaképe, és az evangélium összes többi ,,boldogjának", akik teljesítik Isten akaratát és tanúságot tesznek az ő országáról.
Aztán Jézus azt mondja, hogy ha hozzá megyünk, felfrissülést találunk: a ,,felfrissülés", melyet Krisztus az elfáradtaknak és elnyomottaknak kínál, nem csupán pszichológiai megkönnyebbülés vagy bőséges könyöradomány, hanem a szegények abból fakadó öröme, hogy hirdették nekik az örömhírt és egy új emberiség építői lehetnek. Ez a megkönnyebbülés: az öröm, az öröm, melyet Jézus ad nekünk. Ez egyedülálló öröm, az az öröm, amely őt magát eltölti. Ez az üzenet valamennyiünkhöz, minden jóakaratú emberhez szól. Jézus ma is ezzel az üzenettel fordul a világhoz, mely azokat magasztalja, akik gazdagok és hatalmasok.
maroka, 2020. július 06. hétfő, 08:48
Évközi 14. vasárnap 07.05
és Jeruzsálemben a lovakat. Széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig.
Ez az Isten igéje. Zak 9,9-10

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
Testvéreim!
Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta ,Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.
Ez az Isten igéje. Róm 8,9.11-13

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Én szelíd vagyok és alázatos szívű - mondja az Úr.
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt
maroka, 2020. július 05. vasárnap, 08:14
Az Úr biztosan megtartja szavát
,,[Beszédem] ... beteljesedik a maga idejében" (Lk 1,20).
,,Beteljesednek azok, amiket az Úr mondott" (Lk 1,45)

Az Úr biztosan megtartja szavát,
Ezt jól szívébe zárja Mária,
Engedelmesen átadja magát,
S ott áll helyt, ahol kell szolgálnia.
Szívében megfogan az ég Szó,
S úgy tesz, mint mondta a Mindenható.

Az Úr biztosan megtartja szavát,
Megterhelt lélek, bízd Őrá magad,
Nemsokára ismét csodát élsz át,
Add fel hittel az aggodalmakat!
Ne ejtsen tőrébe a Vádoló!
Úgy lesz, mint mondta a Mindenható!

Az Úr biztosan megtartja szavát,
Higgy benne, soha ne nyugtalankodj,
Kapaszkodj Istenbe egész napon át,
Bár nem látszik se Nap, se csillagok!
Hit által szűnik minden akadály.
Tűnik a felhő, oszlik a homály.

Az Úr biztosan megtartja szavát,
Bizakodással vesd el a hit magot,
Reményed eléri diadalát,
S a vetés százszorosát aratod!
Hajnalra kitárulnak a
kalmanpiroska, 2020. július 04. szombat, 06:41
A menny ajtaja nyitva áll
,,Íme, egy nyitott ajtó volt a mennyben" (Jel 4,1).

Emlékeznünk kell arra, hogy János akkor írta ezeket a szavakat, amikor Patmosz szigetén volt. ,,Isten beszédéért és Jézus bizonyságtételéért" került oda (Jel 1,9). Erre a szigetre száműzték, ami félreeső, sziklás és barátságtalan börtön volt. Mégis itt, a nehéz körülmények között - elkülönítve minden Efezusban lakó szeretett társától, kizárva az imádkozó gyülekezetből, és arra ítélve, hogy csak kellemetlen rabtársai társaságában legyen - kapta meg ezt a látomást, mint különleges kiváltságot. Fogolyként látta, hogy ,,egy nyitott ajtó volt a mennybe".
Emlékeznünk kell arra is, hogy Jákób, aki a sivatagban lefeküdt aludni, miután távozott apja házából, ,,álmot látott: íme, egy létra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte... És íme, az Úr állt rajta..." (1Móz 28,12-13)
A menny ajtói megnyíltak nemcsak e két személy előtt, hanem sok más embernek is. A világ becslése
kalmanpiroska, 2020. július 01. szerda, 06:54
Dr. Gyökössy Endre
vagy szó nélkül - bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.
Hogy adjon isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd őt legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.
Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd' mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
Hogy nevelés közben - te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.
Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium örömhír Csak így emelheted át testi-lelki nehézségein. Csak így gondot majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.
Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel
menusgabor, 2020. június 29. hétfő, 22:00
Egy varrónő, mint a kegyelem eszköze
Egy varrónő, mint a kegyelem eszköze

,,Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát." (ApCsel 9,36)

Krisztus közössége nem nagyon tesz különbséget anyagi és lelki szolgálat között. Mindkettő isteni forrásból ered, és mindkettő Isten dicsőségét tartja szem előtt. Teljesen lelki szolgálatról van szó, mert mindkettőt az egy Lélek használja.
A kölcsönös segítségért érzett felelősség nem korlátozódik az egyház tisztségviselőire. Nem is korlátozódik az egyik nemre. Mindazoknak, akiket Isten kegyelme elért, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy Isten kegyelmének folyama általuk tovább áradjon.
Ajándékaink nem egyformák, és nem ugyanarra a munkára vagyunk alkalmasak. Dorkász olyan nő volt, akiben a segítségnyújtás ajándéka volt meg. Mégpedig a lehető legnagyobb mértékig megvolt. ,,Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát." Nem olyan valaki volt, aki arra szorítkozott, hogy olykor-olykor egy-két dolgot megcsinált egy szükségben levő emberi lénynek. Nem, számára
kalmanpiroska, 2020. június 29. hétfő, 07:05
Érseki szentmise Szent László ünnepén Mezőkövesden
Ha csupán történelmi személyiségként tekintünk Szent Lászlóra, nem értjük meg a mai ünnep jelentőségét. Az öröklött javakat meg kell becsülni, értékelni és gazdagítani kell. Minden generációnak hozzá kell járulnia az elődök munkájához, és meg kell hoznia saját elfogadó döntéseit.
Június 27-én szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek Mezőkövesden, a Szent László-templom felszentelésének 250. évében. A szertartáson jelen volt a nagyváradi Szent László-ereklye.
.................
A szentmise elején a közösség képviselői köszönetet mondtak a hívek, az önkormányzat és az érsekség támogatásáért, melynek köszönhetően új oltár és ambó kerülhetett a templomba.
A főpásztor az ambó megáldásakor úgy fogalmazott: az ambó Isten igéjének asztala, innen kapjuk keresztény életünk lelki táplálékát. A főpásztor szentbeszédében a felújítás alatt álló egri bazilika freskóira, a mezőkövesdi származású Takács István alkotásaira
maroka, 2020. június 28. vasárnap, 21:00
A kegyelem eggyé tesz
A kegyelem eggyé tesz

,,A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt." (ApCsel 4,32)

A Szentlélek annak a kegyelemnek az összessége, melyet Isten ad nekünk, amikor Jézusban hiszünk. Krisztus teljes gazdagsága - a bocsánat, a megújulás, a jövő ígérete, igen, magának az Atyának a szeretete - öntetik ki a szívünkben, amikor kapjuk a Lelket. És ennek a kegyelemnek áramlania kell személy és személy között. A Lélek azonnal egyesít bennünket, azokkal akik Krisztusban vannak, és sürget, hogy közöljük az evangéliumot azokkal, akik ,,kívül vannak Krisztuson". Ezek nem csupán a hívők új közösségének adott parancsok, hanem belülről fakadó késztetések is. Így fedi fel a Lélek a maga természetét.
Az őskeresztyének ,,szívükben és lelkükben egyek" voltak. Gyökeresen megújultak és egyesültek. Minden szív szerette Krisztust, és minden lélek dicsérte az
kalmanpiroska, 2020. június 26. péntek, 07:10
Képek, videók
krisztus szelid fénye0202
maroka
2020. február 02. vasárnap, 19:49
Jézus Krisztus Isten fia
dandej
2020. január 04. szombat, 16:18
krisztus füzére.gif
maroka
2019. szeptember 18. szerda, 11:13
krisztus kereszt auasztrá
maroka
2018. november 28. szerda, 14:29
krisztusunk1103.jpg
maroka
2018. november 03. szombat, 20:49
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
KRISZTUS-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 09. csütörtök, 10:55
evangélium-krisztus-k- -.j
katolikusokoldala
2018. június 28. csütörtök, 14:48
Krisztus éjszakája 01.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 02.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:29
Krisztus éjszakája 03.jpg
chillik
2018. június 07. csütörtök, 05:28
Az yperni Krisztus elött
chillik
2018. június 03. vasárnap, 03:07
Krisztus Lelkének fénye
sacimama
2014. december 23. kedd, 01:18
Krisztus Lelke
sacimama
2014. május 29. csütörtök, 08:37
Krisztus Lelke Szentlélek
sacimama
2014. május 29. csütörtök, 08:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.