Belépés
2019. november 20. szerda | 47. hét | 324. nap | 01:06 | Jolán
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Lélek ösztönzése
2019. március 9. szombat.
Jézus ,,a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra" (Lk 4,1). Már az előző várakozási időben, adventben is találkoztunk egy pusztába vonuló emberrel: Keresztelő Jánossal, aki azért jött, hogy utat készítsen az Üdvözítőnek. Most pedig maga az Isten Fia vonul ki a pusztába, hogy messiási küldetésére lélekben felkészüljön. Egyedül, de mégsem magányosan, hiszen később azt mondja: ,,nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van" (Jn 16,32). Jézusnak, az Isten Bárányának, ,,aki elveszi a világ bűneit" (Jn 1,29), nyilvánvalóan nincs mitől megtisztulnia: böjtje által inkább velünk vállal közösséget, s a visszavonulás megszentelt csöndjében megnyitja szívét a mennyei Atya hívó szava előtt. A Lélek ösztönzi őt erre, s kíséri mindvégig: istenemberi személyében a teljes Szentháromság jelen van akkor is, amikor a kemény böjttől igénybe vett testét és a kísértések által megpróbált lelkét szemléljük.
-Ugyanaz a Lélek bennünket is ösztönöz: legyünk mi is készek elhagyni lelki komfortzónánkat, és negyven napon át visszafogottabban élni, a ,,pusztába vonulni", hogy rátaláljunk Istenre, ő pedig miránk. De senkit ne érjen meglepetés: aki egy kicsit is komolyan gondolja, hogy találkozni akar Istennel, az a kísértővel is találkozni fog. A gonosz már az ősszülők életében is megjelent, felajánlva nekik, hogy ha rá hallgatnak, olyanok lesznek, mint Isten. A mi igyekezetünk is hasonló: egyre hasonlóbbakká szeretnénk válni Istenhez. Ám ez korántsem a ,,hazugság atyjának" (Jn 8,44) praktikáival valósul meg, hanem a Krisztust követő lelki élettel.
- A Lélek ösztönzésével vonul a pusztába Jézus. A Lélek az, aki kezdeményez, aki éltet, kísér, vezet, vigasztal, eltölt kegyelemmel. Nekünk is a Lélekre van szükségünk, mielőtt a ,,pusztába vonulnánk", azaz megkezdenénk a szent negyven nap lelki zarándokútját. Ne is várakoztassuk őt, hiszen már kopogtat szívünk ajtaján: jönne, hogy átformáljon, gyógyítson, hogy eltöltsön új erővel és jóra törekvő igyekezettel. Hadd lépjen be az életünkbe, hadd tevékenykedjék: már most, a böjti idő elején hívjuk be életünkbe megtisztító lángját, hogy a bűnbocsánat szentsége által igazán szabaddá vált emberekként élhessük meg e megszentelt időszakot! És hogy mire is hív igazán a Lélek az idei év nagyböjtjében? Meg fogja súgni, ha az imádság csendjében közel lépünk hozzá, ha kitartóan járjuk ezt a rögös utat, ha az elcsendesedett szív most még állhatatosabban keresi Jézus arcát. Az istenarcot, amely e szent negyven nap vége felé egyre meggyötörtebben áll majd előttünk, de élő remény számunkra: az ő útján járni minden áldozatot megér.
- A nagyböjti időszakot - az adventihez hasonlóan - nem túlélnünk kell, hanem lélekben mélyen megélnünk Krisztussal, hogy aztán vele örvendhessünk feltámadásának ünnepén. A megkísértett, megkínzott, ,,értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért" a halált is valóságosan megízlelő, de végül győztes Üdvözítő diadala vezessen most a lélek pusztáján át, hogy megtapasztalhassuk életünkben és halálunkban a húsvét szabadító valóságát!

Kovács Zoltán - Magyar kurír
maroka, 2019. március 10. vasárnap, 08:35
Címkék: Keresztelő Jánossal, Isten Fia, Isten Bárányának, Kovács Zoltán, pusztába vonult, előző várakozási,
Kommentek
Szent családok ünnepe - szeretet bölcsője
karácsony nyolcadába eső vasárnapon ünnepeljük a Szent Családot.
A Szent Családot a 14. század óta ábrázolják. Szintén században jelent meg a ,,menekülés Egyiptomba" képtípus, melynek számos példája ismert. A Szent Családot útjukon, pihenés közben, vagy egy ház belsejében ábrázolták. 1500 körül alakult ki az egyiptomi életét ábrázoló képtípus, melyen József mint ács dolgozik, Mária ruhát készít Jézusnak, a Gyermek játszik vagy Szent Józsefnek segít. Az itáliai reneszánsz a gyermek Keresztelő Jánost mint a gyermek Jézus játszótársát ábrázolta e képeken. Később a Szent Család názáreti életének jeleneteit ábrázolták.
Képen: Bartolomé Esteban Murillo: A Szent Család a gyermek Szent Jánossal (1655-60)
...........................
- Ez a Család - amely a földkerekségen egyetlen - miután megtapasztalta az üldözöttséget és a száműzetést, szegény, névtelen és hallgatag életét
maroka, 2018. december 29. szombat, 20:25
Angyal szó - Újjászületésre várva; Örömmel a szívünkben
érezzük, hogy nem készültünk fel teljesen, máskor pedig annyira hiányzik már a te közelséged.
Taníts minket őszinte bűnbánattal készülni a betlehemi Gyermekkel való találkozásra! Taníts minket türelmesen várakozni az ünnep örömére! Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy földi életünk éveiben, évtizedeiben, és köszönjük, hogy az örökkévalóságba hívsz minket. Irgalmad vezessen a te Fiadhoz, a betlehemi Gyermekhez!
*
- Újjászületésre várva
Advent 3. vasárnapján, az öröm vasárnapján Keresztelő Jánossal találkozunk az evangéliumban.
Miután az elmúlt vasárnap meghallgattuk bűnbánatra indító szavait, lélekben elindulunk a Jordánhoz. Odaérve láthatjuk, hogy nem vagyunk egyedül, katonák, vámosok és más nyilvános bűnösök veszik körül Jánost, vagy talán helyesebb azt mondani, hogy valamennyien bűnbánók. Azok, akik nem tartják magukat bűnösnek, otthon maradtak..
Bűneiket megbánó emberek tömege veszi körül Jánost, a szent embert, aki Isten szavát hirdeti, és azt mondja, hogy hamarosan eljön a
maroka, 2018. december 17. hétfő, 17:42
Advent 3. vasárnapja 12.16
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Ez az Isten igéje. Fil 4,4-7

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Hogyan készüljünk a Megváltó eljövetelére?
Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: ,,Mit tegyünk?"
,,Akinek két ruhája van - válaszolta -, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen."
Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: ,,Mester, mit tegyünk?"
Ezt felelte nekik: ,,Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva."
Megkérdezték őt a katonák is: ,,Hát mi mit
maroka, 2018. december 16. vasárnap, 08:58
Márk evangéliuma 1 fejezet 1-45-ig terjedő fejezetei
1fejezet (Márk 1:1-45)

1A Jézus Krisztusról szóló jó hír kezdete:2Mint ahogy meg van írva Ézsaiás prófétánál -,,(Íme!Elküldöm követemet színed előtt, aki előkészíti utadat.)3Figyeljetek! Valaki kiált a pusztában:Készítsétek elő Jehova útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!"-,4megjelent a keresztelő János a pusztában, prédikálva a keresztséget, mint ami a bűnök megbocsátásához vezető megbánás jelképe.5Kiment pedig hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Bűneiket nyíltan megvallották, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.6János pedig teveszőr ruhát és dereka körül bőrövet viselt, és sáskát meg vadmézet evett.7És így prédikált:,,Énutánam olyasvalaki jön, aki erősebb nálam;nem vagyok méltó arra, hogy lehajoljak, és megoldjam a saruszíját.8Én vízzel kereszteltelek titeket, ő pedig majd szent szellemmel fog keresztelni titeket."9Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban.10És azonnal, ahogy
charlotteani, 2016. szeptember 21. szerda, 20:46
Jeles napok -szép ünnepek
Jeles napok -szép ünnepek

Jeles napok - szép ünnepek

Július 2. Sarlós Boldogasszony napja

A "Nehézkes Máriának" Erzsébetnél - Keresztelő Szent János édesanyjánál való látogatásának ünnepe.
Régen erre célozva a ház kapujába egy székre pohárba vizet is tettek, hogy Mária azon megpihenhessen és felfrissülhessen.
Ezen a napon kezdődött az aratás.

Július 13. Mérges Margit - Pisis Margit

A népi megfigyelés szerint ez a nap többnyire esős, zivataros. Ilyenkor kezdték meg a szabadban, folyókban, tavakban a fürdést.

Július 20. Illés napja

,,Illés meg Jakab Annát kergeti"

Mindhárom napon esők, viharos szelek várhatók.

Illés napján nem tanácsos a földeken dolgozni, mert a mennykő könnyen belecsaphat az emberbe.

Július 25. Jakab napja

Jakab zománcképe ott van a magyar Szent Koronán is. Péterrel és Jánossal ő is elkísérte Jézust a Táborhegyre. A zarándokok védőszentje, ezért jele a
klementinagidro, 2016. július 29. péntek, 00:00
Jézus megkeresztelkedésének ünnepe
termő vidéket, amely a Jordánt övezi. A folyó partján két olyan hely is van, ahol Jézus megkeresztelésének emlékét őrzik.
Amíg a felső, a Genezáreti-tóhoz közelebb eső Yardenit nevű hely békésebb, kiépített, összkomfortos zarándokhely, ahol a vízben kisebb harcsák úsznak, és felettük sirályok játszanak, addig a Holt-tengerhez és az esszénus közösség qumrani településéhez közelebbi emlékhelyhez aknamezők és kerítések között visz az út, de talán ez a történelmileg hitelesebb. A Jordán a prófétáktól Keresztelő Szent Jánosig a megtérés, a megtisztulás, a kezdet és az élet szimbóluma volt. Ott járva a zarándokot is újrakezdésre, bűnbánatra és megtisztulásra hívja a víz és a jézusi keresztség emléke, ezért sokan ma is fehér ruhát húznak, és alámerülnek. Jézus nyilvános működése itt, a Jordánnál kezdődik, amikor felnőtt, érett emberként lép elénk, aki határfolyóhoz érkezett. János felismeri őt, és ki is mondja, hogy inkább neki lenne szüksége Jézus keresztségére, de Jézus már döntött, és meg kell tenniük,
radvanszki_jozsef, 2016. január 10. vasárnap, 15:46
2015. december 6., Advent 2. vasárnapja:
Az adventi koszorú mai gyertyája a szeretetet és Keresztelő Szent Jánost jelképezi, aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez.
Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt, hogy
az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.
János bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: ,,A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét." (Lk 3,1-6)
Ma, advent második vasárnapján Keresztelő Jánossal találkozunk az evangéliumban, aki "a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára". A hozzá járuló emberek pedig meghallgatták szavát és meghallották figyelmeztetését. Saját életükre gondolva mintha csak ezt
lenke1964, 2015. december 06. vasárnap, 17:41
Képek, videók
keresztelő.jpg
maroka
2019. február 10. vasárnap, 09:15
keresztelő_2.jpg
maroka
2019. február 10. vasárnap, 09:14
Vilmos-Lajos keresztelője
agica2004
2018. szeptember 14. péntek, 21:37
Harry-Meghan a keresztelő
agica2004
2018. július 19. csütörtök, 20:30
Katalin-keresztelők.jp g
agica2004
2018. július 19. csütörtök, 20:26
A keresztelő
sanci81
2018. január 01. hétfő, 16:20
Keresztelő St.János Széke
pacsakute
2017. december 19. kedd, 21:35
Cody keresztelője
ttolnai
2017. szeptember 14. csütörtök, 08:38
keresztelő fiú
goldenapple
2017. augusztus 25. péntek, 14:18
keresztelő lány
goldenapple
2017. augusztus 25. péntek, 14:16
keresztelő szentjános_2.j
maroka
2017. június 24. szombat, 13:36
keresztelő szentjános.jpg
maroka
2017. június 24. szombat, 13:29
Jézus Isten fia, él!
dandej
2019. szeptember 02. hétfő, 08:05
Isten fia,Jézus él!
dandej
2017. december 23. szombat, 17:39
isten hatalmas fia.jpg
maroka
2017. augusztus 27. vasárnap, 17:27
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.