Belépés
2019. december 14. szombat | 50. hét | 348. nap | 03:14 | Szilárda
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Bálványimádás
"Mindnyájan túlzottan hajlamosak vagyunk arra, hogy mint keresztyének nagy bizalmunkat helyezzük azokba a férfiakba, akiket Isten végtelen kegyelmében a keresztyén gyülekezet vezetőivé tett... Ha Isten egy férfit ajándékoz a Gyülekezetének, aki képes a gyülekezetet gyarapítani, megerősíteni és megszilárdítani, akkor kegyelme szövetségének bőséges áldásait adja neki. Fennáll azonban a veszély, hogy mi... erre a férfira, a tekintélyére és a képességeire egy bizonyos mértékű babonás bizalommal tekintünk - kénytelen vagyok ezt így nevezni. Testvérek, vannak hazaköltözött szentjeink. Visszariadunk a gondolattól, hogy hódoló tiszteletben részesítsük őket, és mégis lassanként elkezdünk kanonizálni, és tulajdonképpen egy sor szentet állítunk ki magunk közül.
Nem úgy van, hogy egyesek szinte imádják szent Kálvint és szent Luthert? Nem tudnak túllépni a tanaikon. Szent John Wesley vagy szent Charles Simeon tiszteletet parancsoló kormánypálcája vezérli őket... Ha túlbecsüljük azokat az áldásokat, amelyeket tanítóinkban és igehirdetőinkben kapunk, akkor Isten elveheti őket tőlünk. Nem a nádszálat kell nagyra tartanunk, hanem a víz forrását. A világosságot nem az ablaknak, hanem a napnak kell megköszönnünk. Az ennivalót pedig nem a kosárnak, amelyben volt..., hanem az isteni Mesternek, aki megáldja és megsokasítja a kenyeret, és megvendégeli a sokaságot... Szeressétek Krisztus prédikátorait, de ne essetek abba a hibába, hogy az érckígyóhoz hasonlóan tisztelitek őket, mert ez a tisztelet emberszolgákká alacsonyít le benneteket."

- C. H. Spurgeon -
kalmanpiroska, 2019. november 16. szombat, 17:38
Címkék: Szent John Wesley, Charles Simeon, Szeressétek Krisztus, keresztyén gyülekezet, férfit ajándékoz, gyülekezetet gyarapítani,
Kommentek
Bálványimádás
"Halljon meg a nevem mindenütt, felejtsenek el a barátaim, ha ez előre viszi az áldott Jézus ügyét. Én a lelkeket nem egy pártnak akarom megnyerni, hanem arra akarom elvezetni őket, hogy megérezzék elveszettségüket, és igaz hitre jussanak Jézus Krisztusban. Kicsoda Kálvin, kicsoda Luther? Fordítsuk el a tekintetünket a nevekről és a pártokról, és nézzünk fel Jézusra, a hitünk szerzőjére és beteljesítőjére, hogy Őt prédikáljuk... Tudom, hol a helyem: mindenki szolgája vagyok. Nem akarom, hogy legyenek olyan emberek, akik rólam nevezik el magukat."

- George Whitefield -
kalmanpiroska, 2019. november 16. szombat, 17:47
Bálványimádás
Ahogyan az érckígyó, ugyanúgy Krisztus keresztje is babonás szokások kialakulására adott alkalmat. Megcsókolni az "igazi kereszt" egy darabkáját, vagy egy darab fémet vagy elefántcsontot tisztelni, amely a kereszten haldokló Urat ábrázolja, általános szokás a keresztyénség nagy részénél. Az ember csügg egy jelképen, és valamilyen értéket vagy különleges jellemzőt tulajdonít neki. A jelképből megalkotja a maga istenét. Jobb ez, mint az a bálványimádás, amely Isten tulajdonságait teszi istenekké? Bizonyára nem, ez ugyanolyan bálványimádás, mint amaz, és még annál is veszélyesebb, mert egy olyan tárgyra terjed ki, amely amazoknál szentebb: a keresztre, Isten minden tanácsvégzésének a középpontjára, az örök szeretet jelképére, hogy abból csináljon bálványképet, amelyet a testi szem láthat, és az ajak megcsókolhat, miközben annak magának nincs szeme, hogy lásson, és nincs füle, hogy halljon. A hit elveti ezeket a dolgokat, és annak veszi őket, amik: nem többnek és nem kevesebbnek, mint egy darab fának vagy
kalmanpiroska, 2019. november 16. szombat, 17:25
A te javadra
elrontják életünkben a legkisebb örömöt is. Pedig ez nem így van! Isten azt akarja, hogy jól menjen dolgunk, hogy örüljünk az életünknek, és ebből a célból adta minden parancsolatát.

Lássunk például néhányat a Tízparancsolatból. Miért mondja Isten, hogy ne imádjunk idegen isteneket? Azért, mert tudja, hogy az ember mindig ahhoz válik hasonlóvá, akit imád, és hogy a hamis istenek csak romlásba visznek.

Miért mondja, hogy ne csináljunk magunknak faragott képeket? Azért, mert a bálványimádás szoros kapcsolatban áll a démonizmussal, ,,...amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek (démonoknak) áldozzák, és nem Istennek" (1Kor 10,20). Az ördögök szándéka pedig mindig az emberek megrontása volt.

Miért rendel Isten a hét napjai közül egyet a nyugalom napjának? Azért, mert Ő teremtette az embert, és tudja, hogy az ember egész lényének a munka után szüksége van a nyugalomra. Azok az országok, amelyek bevezették a tíznapos munkahetet, hamarosan megállapíthatták, hogy az emberek
kalmanpiroska, 2019. október 12. szombat, 12:06
Kapzsiság
dolgokat is, mígnem zsúfolásig megtelik kamrája, pincéje.

Kapzsiságról tanúskodik a karácsonyi és születésnapi ajándékok hagyománya. Fiatalok és öregek aszerint értékelik a karácsonyt, amennyi ,,zsákmányt" kaptak.

Kapzsiságot látunk az örökségek elosztásánál. Amikor valaki meghal, rokonai és ismerősei látszatkönnyeket ontanak, hogy aztán a keselyű mohóságával vessék magukat az örökségre. Gyakran kisebbfajta családi háború keletkezik belőle.

A kapzsiság azonos a bálványimádással (vö. Ef 5,5; Kol 3,5). A saját akaratot Isten akarata helyébe teszi. Elégedetlenségét fejezi ki azzal szemben, amit Isten adott, és elszánt arra, hogy többet szerezzen magának (kerül amibe kerül!).

A kapzsiság hazugság is, mivel azt a benyomást ébreszti az emberben, mintha a boldogság a földi javak birtoklásától függene! Ismerek egy történetet egy emberről, aki mindent megkapott, amit csak kívánt. Kastélyt, szolgákat, mercedest, jachtot. Eleinte mindez nagy örömére volt, de ahogy lassan
kalmanpiroska, 2019. augusztus 15. csütörtök, 07:24
Engedelmesség
Erre a király megpróbálta elleplezni az engedetlenséget azzal, hogy részben a népre hárította a bűnt. Azt mondta: ,,A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák javát, hogy feláldozza Istenednek, az Úrnak Gilgálban."

Ebben a pillanatban Isten prófétája az ítélet szavaival sújtotta Sault: ,,Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás."

Az engedelmesség fontosabb, mint a szertartás, az áldozat és az adományok. (Hallottam egyszer egy családról, ahol az idős édesanyával szemben hideg megvetéssel és engedetlenül viselkedtek. Mikor azonban az anya meghalt, testét valódi Dior-kosztümbe öltöztették. Megvetendő és hiábavaló kísérlet arra, hogy hosszú évek tiszteletlenségét és lázadását jóvátegyék!)

Gyakran halljuk, ahogy egyesek a Szentírásnak meg nem felelő felfogásukat vagy kapcsolataikat azzal mentegetik, hogy ily
kalmanpiroska, 2019. május 26. vasárnap, 07:51
Lélekmentés
minket pedig azért nem üldöznek, mert alig vagyunk keresztyének. Ők annyira komolyan vették a Megváltó országának hirdetését, hogy nyűggé váltak a kor számára, amelyben éltek. Ők nem nyugodtak bele a tévhitekbe. Nem fogadták azt a véleményt, hogy maguknak kell megőrizniük az igazságot, a többi embert pedig hagyniuk kell tévelyegni anélkül, hogy megpróbálnák rájuk erőszakolni a véleményüket. Ehelyett úton-útfélen prédikálták Jézus Krisztust, és tanúbizonyságot tettek minden bűn ellen. Elítélték a bálványimádást, és tiltakoztak a babonaság ellen, amíg a világ, félve, hogy felforgatják, meg nem elégelte: 'Ezt akarjátok? Akkor megégetünk, börtönbe zárunk és megsemmisítünk benneteket.'
Erre a keresztyének ezt válaszolták: 'Elfogadjuk a kihívást, és nem tágítunk a szándékunktól, hogy meghódítsuk a világot Krisztus számára.'
Végül a keresztyén Gyülekezet tüze kiégette az istentelen világ üldözését.
De mi olyan kedvesek és csendesek vagyunk, mi nem használunk erőteljes nyelvet mások véleményével
kalmanpiroska, 2019. április 08. hétfő, 17:06
Siker
,,Aki az indokoltnál nagyobb jelentőséget tulajdonít a sikereinek, éspedig saját értékessége mércéjét látva benne, az hajlamos az élet minden más területén is szakavatottnak hinni magát. Ez persze a legkülönbözőbb rossz döntésekhez vezethet. A torz énkép is része annak a vakságnak, amely a Biblia tanítása szerint a bálványimádás elkerülhetetlen következménye."

-Timothy Keller-
kalmanpiroska, 2019. március 03. vasárnap, 19:00
Képek, videók
John Wesley.jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 17:43
Wesley Sneijder Hollandia
agica2004
2014. július 02. szerda, 14:38
wesley.jpg
babi610805
2014. július 02. szerda, 06:42
LL Cool J és Wesley Schul
farkas1945
2013. február 24. vasárnap, 11:36
John Wesley idézet.jpg
pacsakute
2012. október 20. szombat, 18:06
wesley-snipes-blade.jp g
ria6406
2011. január 16. vasárnap, 17:30
wesley800.jpg
konoksag
2008. október 20. hétfő, 00:05
Wesley_Sneijder_ NL.jpg
captainbodlair
2008. június 13. péntek, 07:40
Wesley-Snipes--6.jpg
janikanita
2007. november 16. péntek, 14:50
Wesley-Snipes--33.jpg
janikanita
2007. november 16. péntek, 14:49
Wesley-Snipes--6595.jp g
janikanita
2007. november 16. péntek, 14:49
Zoey és Wesley.jpg
tunderke82
2007. július 19. csütörtök, 14:10
0 a Dr Charles Ronald.jpg
lovaszmarika
2019. szeptember 14. szombat, 12:31
0 a a Charles Dr. David J
lovaszmarika
2019. augusztus 06. kedd, 16:59
0 a CharlesDr Laboratory.
lovaszmarika
2019. június 29. szombat, 17:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.