Belépés
2020. július 05. vasárnap | 27. hét | 187. nap | 18:22 | Emese, Sarolta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Bálványimádás
"Mindnyájan túlzottan hajlamosak vagyunk arra, hogy mint keresztyének nagy bizalmunkat helyezzük azokba a férfiakba, akiket Isten végtelen kegyelmében a keresztyén gyülekezet vezetőivé tett... Ha Isten egy férfit ajándékoz a Gyülekezetének, aki képes a gyülekezetet gyarapítani, megerősíteni és megszilárdítani, akkor kegyelme szövetségének bőséges áldásait adja neki. Fennáll azonban a veszély, hogy mi... erre a férfira, a tekintélyére és a képességeire egy bizonyos mértékű babonás bizalommal tekintünk - kénytelen vagyok ezt így nevezni. Testvérek, vannak hazaköltözött szentjeink. Visszariadunk a gondolattól, hogy hódoló tiszteletben részesítsük őket, és mégis lassanként elkezdünk kanonizálni, és tulajdonképpen egy sor szentet állítunk ki magunk közül.
Nem úgy van, hogy egyesek szinte imádják szent Kálvint és szent Luthert? Nem tudnak túllépni a tanaikon. Szent John Wesley vagy szent Charles Simeon tiszteletet parancsoló kormánypálcája vezérli őket... Ha túlbecsüljük azokat az áldásokat, amelyeket tanítóinkban és igehirdetőinkben kapunk, akkor Isten elveheti őket tőlünk. Nem a nádszálat kell nagyra tartanunk, hanem a víz forrását. A világosságot nem az ablaknak, hanem a napnak kell megköszönnünk. Az ennivalót pedig nem a kosárnak, amelyben volt..., hanem az isteni Mesternek, aki megáldja és megsokasítja a kenyeret, és megvendégeli a sokaságot... Szeressétek Krisztus prédikátorait, de ne essetek abba a hibába, hogy az érckígyóhoz hasonlóan tisztelitek őket, mert ez a tisztelet emberszolgákká alacsonyít le benneteket."

- C. H. Spurgeon -
kalmanpiroska, 2019. november 16. szombat, 17:38
Címkék: Szent John Wesley, Charles Simeon, Szeressétek Krisztus, keresztyén gyülekezet, férfit ajándékoz, gyülekezetet gyarapítani,
Kommentek
A sötétségből a világosságba
felmagasztalta Őt, feltámasztotta, és Ő az apostoloknak és több száz embernek személyesen bizonyította a halál fölötti győzelmét. Ezek mind tanúskodnak arról, hogy Ő valóban feltámadt.
Nietzsche, a 19. század nagy német filozófusa elhagyta hitét, s azt hirdette, hogy Isten meghalt és nem támadt föl. Azóta uralomra jutottak olyan emberek, akik magukat istenítették, és sokan hittek bennük: például Hitler, Sztálin, Mao Ce-tung. Az első és a második világháború és a lágerek borzalmai mutatták ennek a bálványimádásnak félelmetes következményeit. Ma a milliárdosok akarják uralni a világot, nekik több pénzük lesz, és ugyanakkor látjuk: egyre több ország lesz az ő adósuk, látjuk a szegénység és a nyomor növekedését, szörnyű, egyre súlyosabb járványok terjedését. ,,Hol van az Isten?" - kérdezik ma is sokan. ,,Alszik? Meghalt?" Sokan még a nagyszombat várakozásában élnek, sokan még azt gondolják, hogy Isten valóban nincs, vagy nagyon távol van. Nagyszombat titka: az Isten Fia
maroka, 2020. április 16. csütörtök, 16:48
Ferenc pápa a hajléktalanokért ajánlotta a kedd reggeli ....
- folytatta Ferenc pápa. - A nép a kígyóban a bűnt látja, azt a rosszat, amit elkövetett. Ekkor Mózeshez mennek, és azt mondják neki: ,,Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened beszéltünk. Kérd az Urat, hogy távolítsa el tőlünk ezeket a kígyókat." Bűnbánatot tartanak. Ez történt a pusztában. Mózes pedig könyörgött a népért, mire az Úr így szólt hozzá: ,,Csinálj magadnak egy kígyót, tűzd egy fémpóznára, s akit a kígyó megmart, és rátekint, az életben marad."
Nem bálványimádás ez? - töprengett a Szentatya. - Ott van a kígyó, egy bálvány, de egészséget ad. Nem érti az ember, eszével fel nem foghatja, mert ez egy jövendölés; arra vonatkozik, ami történni fog, ahogy az evangéliumban hallottuk: ,,Ha majd az Emberfia felemeltetik, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól" (Jn 8,28).
A keresztre emelt Jézus. (...) Jézust felemelik, mint a kígyót, hogy üdvösséget szerezzen. Ám a történet lényege, hogy Jézus bűnné lett
maroka, 2020. április 01. szerda, 09:32
Üzenet a Vatikánból
,,Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!" (2Kor 5,20)
............
A böjti időszak egy lehetőség arra, hogy felkészüljünk Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére - írta Ferenc pápa.
A húsvét titka keresztény hitünk alapja és lényege. Értelmet ad életünknek, megszabadít minket a földi pokoltól, attól, hogy az értelmetlenség mélyébe zuhanjunk.
Az életben mindig - de a böjti időszakban leginkább -, az imádság több mint kötelesség: egy dialógus, ami szívtől szívig, barát és barát között zajlik. Viszonzása Isten szeretetének, ami mindig megelőz és megsegít minket, megpuhítja a mi kemény szívünket.
A húsvéti titkot állítani az élet középpontjába azt jelenti, hogy együttérzéssel fordulunk a megfeszített Krisztus sebei felé, amelyek a mai napig is jelen vannak a világban - a háborúk ártatlan áldozataiban, az életellenes beavatkozásokban a meg nem
maroka, 2020. március 28. szombat, 18:32
A harag a szeretet másik arca?
a nép erejéről szól - talán Izrael és Júda feszültségéről is, mintha a kardforgató férfiak egymás ellen is fordulhatnának. A másik egy szorongó királyról, a szív emberéről, aki mindjárt magában keresi a hibát, kész irányt váltani, ha hibázott is.
Dávid minden hirtelensége ellenére bölcs tanítóként szólal meg: Jobb az Úr kezébe esni (mert az Úr könyörületes), mint emberekébe... Ez a mondat bátorít. Az Úr könyörületének, irgalmasságának megvallása Mózes kiáltására emlékeztet, aki a bálványimádásba süllyedő nép nevében lépett újra Isten elé, s ekkor nevezte az Urat irgalmasnak, hosszan tűrőnek, hűségesnek és könyörülőnek (vö. Kiv 34,6). Amikor egy évezreddel később Jézus megjövendöli szenvedését, többek között azt mondja, hogy az Emberfiát ,,emberek kezébe adják, megölik, de harmadnapra feltámad" (Mk 9,31). Dávid vélekedése Isten könyörületét és igazságosságát sejti meg. Egy másik lehetséges büntetés ugyanis ellenséges támadástól való menekülés lett volna (13. vers). Az emberek gyakran
maroka, 2020. március 24. kedd, 08:36
Ferenc pápa nagyböjti üzenete 2020.02.25
titkot állítani az élet középpontjába azt jelenti, hogy együttérzéssel fordulunk a megfeszített Krisztus sebei felé, amelyek a mai napig is jelen vannak a világban - a háborúk ártatlan áldozataiban, az életellenes beavatkozásokban a meg nem születettektől egészen az idős emberekig, az erőszak számos megnyilvánulásában, a környezeti katasztrófákban, a föld javainak egyenlőtlen elosztásában, az emberkereskedelem minden formájában és a profit iránti csillapíthatatlan vágyban, ami nem más, mint bálványimádás.
Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk. Ebből kifolyólag az idei nagyböjtben, 2020. március 26-28. között fiatal
maroka, 2020. február 25. kedd, 16:37
Ferenc pápa: Az ördög érzéstelenítővel kísért, álljunk ellen
Ferenc pápa: Az ördög érzéstelenítővel kísért, álljunk ellen neki!
Súlyos bűnünk e lassú lecsúszás az életben. Igaz, ellene lehetne vetni: ,,De hiszen mindenki ezt csinálja, nincs baj..
A lassú lecsúszás veszélyére hívta fel a figyelmet Ferenc pápa február 13-án, a Szent Márta-házban bemutatott reggeli szentmise homíliájában. Utalva Salamon király rossz példájára, aki öregkorára apránként vesztette el az Úr iránti hűségét, és a bálványimádás bűnébe csúszott.
A szentmise Királyok első könyvéből vett olvasmánya (1Kir 11,4-13) Salamonról szól, aki öregkorára bálványimádásba süllyedt, büntetésként fia elvesztette az ország nagyobbik részét. Hittagadó lett a király; asszonyai elcsavarták a fejét, hogy idegen isteneket kövessen. Pedig ,,derék férfi" volt korábban, aki az Úrtól a bölcsesség adományát kérte, ami által messze földön híressé vált.
A történet hátteréhez Ferenc pápa magyarázatként hozzáfűzte, hogy abban a korban több feleséget is tarthatott a férfi, de ezzel
maroka, 2020. február 14. péntek, 11:05
5. évközi hét csütörtök 02.13
OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
Salamon öregkorára bálványimádásba süllyed; büntetésül a fia elveszíti az ország nagyobbik részét.
Amikor Salamon király megöregedett, pogány származású feleségei idegen istenek szolgálatára csábították. Nem ragaszkodott már olyan tántoríthatatlanul az Úrhoz, az ő Istenéhez, mint atyja, Dávid, hanem Astóretet tisztelte, a szidoniak istennőjét, meg Milkómot, az ammoniták bálványát. Ezzel Salamon olyat tett, ami nem tetszett az Úrnak, nem követte olyan állhatatosan az Urat, mint atyja, Dávid.
Ekkoriban épített Salamon szentélyt Kámosnak, a moábiták bálványának a Jeruzsálemmel szemben fekvő hegyen; aztán meg Mólóknak, az ammoniták bálványának. Így tett a kedvére többi pogány származású feleségének is, akik a maguk istenének gyújtottak tömjént, és mutattak be áldozatot.
Az Úr megharagudott Salamonra, mivel szíve elfordult Urától, Izrael Istenétől. Az Úr kétszer is megjelent neki, és megparancsolta, hogy ne kövessen idegen isteneket, de ő mégse tartotta meg,
maroka, 2020. február 13. csütörtök, 09:54
2. évközi hét hétfő 01.20
amalekitákat is elpusztítottam. A nép pedig azért választotta ki a zsákmányból az áldozatnak való legjavát, az aprójószágot és a marhát, hogy áldozatul mutassa be az Úrnak, a te Istenednek, Galgalában."
De Sámuel ezt válaszolta neki: ,,Azt hiszed, jobban tetszik az Úrnak az égő- és a vágóáldozat, mint ha engedelmeskedel szavának? Bizony, többet ér az engedelmesség, mint az áldozat; és többet ér a szófogadás, mint a juhok hájának bemutatása. Babonaság bűnével ér fel az ellenszegülés, és a bálványimádás vétkével az engedelmesség megtagadása. Mivel megvetetted az Úr szavát, téged most ő vet el, hogy többé ne lehess király."
Ez az Isten igéje. 1Sám 15,16-23

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus az Újszövetség szerzője: övéit már nem kötelezik a régi előírások.
Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: ,,Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai
maroka, 2020. január 20. hétfő, 08:41
Képek, videók
John Wesley.jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 17:43
Wesley Sneijder Hollandia
agica2004
2014. július 02. szerda, 14:38
wesley.jpg
babi610805
2014. július 02. szerda, 06:42
LL Cool J és Wesley Schul
farkas1945
2013. február 24. vasárnap, 11:36
John Wesley idézet.jpg
pacsakute
2012. október 20. szombat, 18:06
wesley-snipes-blade.jp g
ria6406
2011. január 16. vasárnap, 17:30
wesley800.jpg
konoksag
2008. október 20. hétfő, 00:05
Wesley_Sneijder_ NL.jpg
captainbodlair
2008. június 13. péntek, 07:40
Wesley-Snipes--6.jpg
janikanita
2007. november 16. péntek, 14:50
Wesley-Snipes--33.jpg
janikanita
2007. november 16. péntek, 14:49
Wesley-Snipes--6595.jp g
janikanita
2007. november 16. péntek, 14:49
Zoey és Wesley.jpg
tunderke82
2007. július 19. csütörtök, 14:10
0 a Dr Charles Ronald.jpg
lovaszmarika
2019. szeptember 14. szombat, 12:31
0 a a Charles Dr. David J
lovaszmarika
2019. augusztus 06. kedd, 16:59
0 a CharlesDr Laboratory.
lovaszmarika
2019. június 29. szombat, 17:09
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.