Belépés
2019. augusztus 20. kedd | 34. hét | 232. nap | 05:43 | István
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten tekintete rajtunk van...
,,Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein." (1Pt 3,12)

Írd be ezt a verset szilárd hittel a szívedbe, és meglásd, békességet és jót hoz neked. Ha hinni tudod, hogy Isten a magasságban van és nem alszik, nem néz másfelé, és téged nem felejtett el, hanem éber, nyitott szemekkel tekint az igazakra, akik erőszak és igazságtalanság miatt szenvednek, miért panaszkodsz hát, és miért fog el rosszkedv a kár és szenvedés miatt, amely téged ér, ha egyszer kegyelmes szemét rád veti, és neked mint igaz bíró és Isten segíteni akar? Ezt a szemet a világ minden kincsével megvásárolnám, meg én, ezt a hitet is, ha lehetne, mert bizonyára [semmi] nem múlik az ő tekintetén, hanem csak a mi hitünkön. Emellett fülei is nyitva vannak az igazak imádságára. Ahogy kegyelmes, mosolygó szemekkel rád tekint, úgy hallgatja csendesen, nyitott fülekkel a te panaszodat, sóhajodat és kérésedet; és szívesen, örömmel hallgatja, úgyhogy, ahogy megszólalsz, meghallgat és igennel válaszol.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. május 16. csütörtök, 07:17
Címkék: Luther Márton, igazakon vannak, verset szilárd, világ minden, igazak imádságára, igazságtalanság,
Kommentek
Isten jót hoz elő a keresztből
,,Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem." (Zsolt 73,24)

Valahányszor bánatosak leszünk és megkísértetünk, álljunk ellene testünknek férfiasan, ha az a kísértésben megdühödik és türelmetlen lesz, és mondjuk ezt: - Hogy miért hagyott el engem most Isten, nem tudhatom, abban azonban nem kételkedem, hogy a szerető, irgalmas Atya jó és bölcs megfontolásból teszi azt, ami végül hasznomra és javamra válik, noha ezt az én bűnös testem nem látja sem nem érti, hanem zúgolódik és a Lélek ellen törekedik. Ezt a keresztet hittel és türelemmel kell legyőzni. Elszenvedem hát türelemmel. - A test ugyan gyenge ehhez, sóhajtozik, sír és panaszkodik, de Isten azt mondja: - Semmit sem tudsz, bolond vagy. Az én akaratom és szándékom az, hogy e keresztből nagy jót hozzak elő.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. augusztus 18. vasárnap, 07:33
Ne lopj!
,,Ne lopj!" (2Móz 20,15)

E parancsolatból kitűnik, hogy minek tart minket Isten, tudniillik, hogy mi Isten és a világ előtt mindnyájan, kivétel nélkül tolvajok vagyunk. Mert a tolvaj, ha Isten nem tartja vissza, vagy a hóhér nem rettenti el, a legdurvább módon lát munkához. De ne gondold, hogy lopni csupán annyit jelent, hogy elveszed azt, ami a felebarátodé. Ha látod, hogy felebarátod szükséget lát, éhezik és szomjazik, nincs szállása, lábbelije és ruhája, de nem segítesz neki, bizony akkor is lopsz, pontosan úgy, mint amikor valaki a pénzes zacskóból vagy a szekrényből ellopja a másik ember pénzét. Mert tartozol neki azzal, hogy kisegítsd bajából. Hiszen javaid nem a tieid. Te azok sáfárává rendeltettél, hogy kioszd azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Ezért azok az emberek, akiknek vannak javaik, de nem adnak a szükséget szenvedőknek, nem gondoskodnak felebarátjaik szükségleteiről, hanem elhanyagolják azokat, a tolvajok sorába tartoznak, és abba a nyilvántartásba, amelyben a tolvajok
kalmanpiroska, 2019. augusztus 17. szombat, 08:09
Egyetlen egyház van
,,Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik." (Ef 4,6)

Egyetlen egyház van szerte a nagyvilágban, így annak nincs más evangéliuma, más Szentírása, más keresztsége vagy úrvacsorája, más hite és más lelke, más Krisztusa és Istene, más miatyánkja és más imádsága, nincs más reménysége és más örök élete, mint amivel mi itt, egyházunkban bírunk. Annak püspökei egyenlők a mi püspökeinkkel, lelkipásztorainkkal és prédikátorainkkal, egyik sem ura vagy szolgája a másiknak, mindnyájan egy értelemmel és egy szívvel vannak, és minden, ami az egyház lényege, megegyezik. Kivéve, hogy egy-egy prédikátornak vagy keresztyénnek erősebb hite lehet, mint egy másiknak, más és több ajándékkal bírhat a többieknél. Az egyik jobban ért az írásmagyarázathoz, a másik a kormányzáshoz, az egyik jobban ért a prédikáláshoz, a másik a lelkek megítéléséhez, az egyik jobban tud vigasztalni, a másik jobban ért a nyelveken szóláshoz és így tovább. De ezek
kalmanpiroska, 2019. augusztus 16. péntek, 08:27
Imádkozás
,,Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg." (Zsolt 65,4)

Ne mondd ezt: - Most nem vagyok alkalmas az imádkozásra, szeretnék egy kicsit várni és eközben valami mást tenni, míg alkalmasabbá leszek. - Mert így mindinkább eltávolodsz tőle, óráról órára, napról napra, úgy, hogy végül erővel kell [hajlamaidnak] ellenállnod és tovább imádkoznod, amikor magad a legalkalmatlanabbnak érzed. Mert jól mondják, hogy aki ma alkalmatlan, az holnap még alkalmatlanabb lesz, és hogy a halogatással senki sem válik alkalmassá. Ha azért nem tanulsz imádkozni, mert alkalmatlan vagy, és nehézkesnek érzed magad, akkor soha nem is fogsz megtanulni. Mert amikor az édes áhítat jön: - Hej, most alkalmas vagyok, most igazán akarok imádkozni! -, akkor maga az ördög van jelen, aki imádságodat bűnné és gyalázattá teszi! Ezért annak igazi tudománya, hogy az imádkozásra alkalmassá válj, ebben áll: ott kezdd el, ahol magad alkalmatlannak érzed, ezt pedig tárd Isten elé. Így bizonyára alkalmasabbá leszel, és
kalmanpiroska, 2019. augusztus 15. csütörtök, 07:38
Isten Igéje
,,Sokan hittek benne annak az asszonynak a beszédéért, és sokkal többen hittek a maga beszédéért."
(Jn 4,39 és 41)

Bárcsak úgy akarná Isten, hogy minden tanító magyarázata megsemmisüljön, és minden keresztyén egyedül az Írásra és a tiszta Igére támaszkodjon. E fecsegésemből is láthatod, mennyire mérhetetlenül más Isten Igéje, mint mindenféle emberi szó, és azt is, milyen képtelen az ember arra, hogy Istennek akár egyetlen Igéjét is elégségesen felérje, és valamennyi szavával megmagyarázza. Ez az Ige végtelen, csak csendes lélekkel fogható meg és szemlélhető, ahogy a zsoltár mondja: Hallgatom, amit Isten maga beszél bennem. Ezt az Igét az ily csendes és szemlélődő lelken kívül senki sem érti meg. Aki képes idáig magyarázó jegyzetek és értelmezés nélkül eljutni, annak nincs szüksége az én magyarázatos jegyzeteimre, sem másokéra, sőt, azok csak akadályoznák őt. Ezért gyerünk, gyerünk, kedves keresztyének, használjuk a magam és minden más magyarázó értelmezését állványnak az igazi
kalmanpiroska, 2019. augusztus 13. kedd, 12:34
Cserépedény
,,Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van." (2Kor 4,7)

Éppen ezért a gonosz lélek semmitől sem riad vissza, és bátran csapdos, hátha össze tudná törni ezeket az edényeket. Mert annyira szúrják a szemét, hogy azt nem bírja elviselni. A mi Urunk Istenünk nézi ezt egy darabig, és szorult helyzetbe juttat minket, hogy megtapasztaljuk: a kicsiny, gyenge, nyomorult Ige erősebb, mint az ördög és a pokol kapui. A palotát megrohanhatja, de ott olyasmit talál, ami megizzasztja, és ami miatt mégsem veheti be azt. Mert van egy kőszikla, amelyet Krisztusnak neveznek, azt nem lehet bevenni. Szenvedjük el hát, ami nekünk kijut, így megtapasztalhatjuk, hogy Isten segítségünkre van, minket az ellenség és minden serege ellen védelmez és oltalmaz.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. augusztus 12. hétfő, 08:37
Az Úr a mi erősségünk
,,Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak." (Róm 8,1)

A szenteknek birkózniuk kell az ördöggel, és dulakodniuk kell a halállal. Ily harcban az segít leginkább győzelemre, ha megtanuljuk a szenteknek ezt az énekét énekelni, vagyis magunkat megtagadni, és megtanulunk az Isten jobbjába kapaszkodni. Az ördög így nagyon ráfázik, bizony szalmát fog csépelni, mert hát: én semmi sem akarok lenni, minden én erősségem az Úr. Ha így teszek, megüresedtem magamtól és mindattól, ami az enyém, és szólhatok: - Mit harcolsz, te ördög? Hiába próbálsz saját erőmből végzett jó cselekedeteim és szentségem miatt Isten előtt bevádolni, én nem bírok ilyenekkel. Az Úr az én erősségem. Be akarsz vádolni bűneim miatt? Hát azok sincsenek nekem. Ítt az Úr hatalma van, azt addig vádolhatod, míg jólesik. Magamban nem ismerek sem bűnt, sem szentséget. Semmiről, semmiről sem tudok magamban, csak Isten erejéről. - Mit tehet hát az ördög, ha ily üres lelket talál, amely sem
kalmanpiroska, 2019. augusztus 11. vasárnap, 07:28
Ördög
,,Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett." (Mt 10,1)

Az ördög valóban hol így, hol úgy mutatkozik és hallat magáról. De hívd segítségül Istent, és imádkozzál, aztán hagyd, hogy kaparjon és dörömböljön, ameddig csak akar, te biztonságban vagy tőle. Mondd bátran a szemébe: - Te ördög vagy és az is maradsz. De én keresztyén vagyok, és az én Uram erősebb, mint te vagy. Így hát hagyj engem békén! - Velem gyakran megtörtént, hogy dörömbölést csapott a házban, és meg akart engem rettenteni. De hivatásomra mutattam, és ezt mondtam: - Tudom, hogy engem Isten helyezett e házba, hogy annak ura legyek. Ha a te megbizatásod feljebb való, mint az enyém, és úr vagy ebben a házban, akkor maradj itt. De én jól tudom, hogy itt nem vagy úr, te máshová tartozol: a pokol mélyére. - Visszaaludtam hát ezek után, hagytam, hogy gonoszkodjék, mert tudtam, hogy nekem semmit sem árthat.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. augusztus 10. szombat, 07:25
Képek, videók
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
iGAZAK MARGITKATOL 100112
charlotteani
2016. március 10. csütörtök, 14:04
igazak-a-skót-viccek.j pg
menusgabor
2015. január 12. hétfő, 20:03
A z igazak ösvénye
bbszabrina
2013. november 07. csütörtök, 10:23
Az igazak
sacimama
2013. szeptember 18. szerda, 11:19
Amik csak igazak.gif
charlotteani
2012. október 20. szombat, 20:05
mert az igazak lakják a
jakabgasparne
2010. március 18. csütörtök, 08:48
Maradnak az igazak és a j
jakabgasparne
2009. március 11. szerda, 05:40
maradnak az igazak....
jakabgasparne
2009. január 22. csütörtök, 07:44
Az Igazak.hu.jpg
rambobby
2007. február 23. péntek, 08:03
szilárd név.jpg
zsokica45
2018. június 01. péntek, 16:50
Március 11. Szilárd
rushlilly
2018. január 27. szombat, 12:08
szilárda névvv.jpg
zsokica45
2016. december 14. szerda, 17:22
Szilárdság-ÖT
1vargaildyko
2016. szeptember 08. csütörtök, 06:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.