Belépés
2019. május 23. csütörtök | 21. hét | 143. nap | 23:29 | Dezső
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Isten tekintete rajtunk van...
,,Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein." (1Pt 3,12)

Írd be ezt a verset szilárd hittel a szívedbe, és meglásd, békességet és jót hoz neked. Ha hinni tudod, hogy Isten a magasságban van és nem alszik, nem néz másfelé, és téged nem felejtett el, hanem éber, nyitott szemekkel tekint az igazakra, akik erőszak és igazságtalanság miatt szenvednek, miért panaszkodsz hát, és miért fog el rosszkedv a kár és szenvedés miatt, amely téged ér, ha egyszer kegyelmes szemét rád veti, és neked mint igaz bíró és Isten segíteni akar? Ezt a szemet a világ minden kincsével megvásárolnám, meg én, ezt a hitet is, ha lehetne, mert bizonyára [semmi] nem múlik az ő tekintetén, hanem csak a mi hitünkön. Emellett fülei is nyitva vannak az igazak imádságára. Ahogy kegyelmes, mosolygó szemekkel rád tekint, úgy hallgatja csendesen, nyitott fülekkel a te panaszodat, sóhajodat és kérésedet; és szívesen, örömmel hallgatja, úgyhogy, ahogy megszólalsz, meghallgat és igennel válaszol.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. május 16. csütörtök, 07:17
Címkék: Luther Márton, igazakon vannak, verset szilárd, világ minden, igazak imádságára, igazságtalanság,
Kommentek
Isten Igéje világosság
,,Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága." (Zsolt 119,105)

Ha ez igaz - minthogy hamis nem lehet -, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy Isten Igéjén kívül minden emberi tanítás és bölcsesség csupán sötétség, ha mégoly szépen tündököl és fénylik, és a lehető legcsodálatosabb is. Az értelem is világosság, méghozzá szép világosság ugyan, de az utat, mely a bűnökből és a halálból az igazságra vezet, nem tudja bevilágítani, valamint a lábat, melynek oda kell eljutnia, nem tudja irányítani, ezek sötétségben maradnak. Ahogyan a mi viaszgyertyáink képtelenek eget és földet bevilágítani, csupán a ház szűk sarkait, a Nap viszont eget, földet, mindent beragyog, így Isten Igéje az igazi Nap, amely nekünk az örök nappalt ajándékozza, hogy éljünk és vidámak legyünk. Boldog az, aki kedvét leli ebben, és ezt a világosságot szívesen látja, mert ez örömest fényeskedik. Azonban a vakondok és a denevérek - ez a világot jelenti - nem
kalmanpiroska, 2019. május 22. szerda, 12:49
A keresztyéneket Krisztustól lehetetlen elszakítani
,,Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele." (Mt 13,33)

Ha egyszer az evangélium mint új kovász az emberi nemzetségbe (ezt jelenti a tészta) elegyíttetett, nem fogja erejét veszíteni a világ végeztéig, hanem áthatja mindazt a tömeget, amelynek üdvözülnie kell, mindenkihez eljut, akit erre méltattak, a pokol kapui ellenére is. És amiképpen lehetetlen, hogy a kovászt, miután a tésztába elegyítették, a tésztától valaha is szétválasszák, mert a tészta természetét már megváltoztatta, úgy lehetetlen az is, hogy a keresztyéneket Krisztustól elszakítsák. Mert ők Krisztust mint kovászt bekebelezték, így egy testté, egy anyaggá, egy tésztává, egy kenyérré lettek. Ezért hiábavaló az ördög fáradozása, hogy az egyházat a világból kiűzze és üldözze, vagyis hogy Krisztust a hívőktől, a kovászt a tésztától el akarja választani. Mert amiképpen az ember képtelen elkülöníteni a belekevert kovászt a tésztától, úgy az
kalmanpiroska, 2019. május 21. kedd, 18:40
Tisztaság és tisztátalanság
,,Valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében." (Mt 5,28)

Ha semmi mást nem parancsoltak volna meg nekünk, csak a tisztaságot, az is elég vesződséget jelentene, mert a tisztátalanság olyan veszélyes, bősz szenvedély, hogy minden testrészünkben tombol: a szívünkben gondolatokkal, szemeinkben a látvány révén, fülünkben a hallottakkal, szánkban a szavakkal, a kezekben, lábakban és egész testünkben a cselekedetekkel. Miatta még a szentek is panaszkodtak és sírtak. Ám ha sikerül megőriznünk a tisztaságot, akkor ösztönzést nyerünk sok más jó cselekedetre, böjtölésre, mértékletességre a tobzódás és részegeskedés ellenében, munkára és fáradozásra a henyélés ellenében. Mert evés, ivás, sok alvás, lustálkodás és henyélés a tisztátalanság fegyverei. Mindezek ellen a leghatásosabb védekezés az imádkozás és Isten Igéje, tehát ahol a gonosz kívánság jelentkezik, az ember meneküljön az imádságba, hívja segítségül Isten kegyelmét, az evangéliumra
kalmanpiroska, 2019. május 20. hétfő, 08:16
Luther Márton idézet
Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal." (1Pt 4,1)
Krisztus az ő szenvedésével nemcsak megszabadított minket az ördögtől, a haláltól és a bűnöktől, hanem példát is hagyott, amelyet nekünk szenvedésünkben követnünk kell. És noha a mi szenvedésünktől és keresztünktől nem gondolhatjuk, hogy általuk üdvözülhetnénk, vagy a legkisebb érdemet is megszerezhetnénk, szenvedésében mégis követnünk kell Krisztust, hogy hozzá hasonlóvá legyünk. Nos, ha keresztyén akarok lenni, akkor viselnem kell a keresztyének udvari öltözetét, kedves Krisztusunk nem ad más köntöst az udvarának; szenvedésnek lennie kell. Ha nem akarsz szenvedni, akkor tudnod kell, hogy nem leszel Krisztus udvartartásának részese. Azt teheted, ím, a kettő közül, amit akarsz: szenvedni, vagy Krisztust megtagadni.

Forrás: Kovács Kálmán TVN blogja
maroka, 2019. május 19. vasárnap, 17:33
Jöjjetek!
"Jöjjetek énhozzám mindnyájan akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." (Mt 11,28)

A mindenható Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen (Ez 18,23). Komoly akarata és szándéka ez, sőt, öröktől fogva elrendeltetett parancsa, hogy minden ember üdvözüljön, és az örökké tartó öröm részese legyen. Az ő irgalma napkeltétől napszálltáig, déltől éjfélig tart, és mindenkit beárnyékol, aki megtér, igazi megbánást érez és bűnbánatot tart, az ő irgalmasságából merít, és az ő segítségét kívánja. Ehhez valódi hitre van szükség, amely minden csüggedést és kételkedést elűz, amely a mi igazságunk, ahogy a Róma 3,22-ben írva áll: Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek . Jegyezzétek meg ezeket a szavakat: mindazokhoz - mindazoknak, hogy nem azokhoz tartoztok-e, nem azokkal vagytok-e egyek, akik a bűn zászlaja alatt állnak. És ha szívetek netán erről tesz nektek bizonyságot, álljatok meg, és ne
kalmanpiroska, 2019. május 19. vasárnap, 11:40
Az evangélium tanítása és ereje
,,A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük." (Róm 3,31)

Íme, ez az evangélium tanítása és ereje, valamint az a kincs, amely által üdvözülünk, amely arra ösztönöz minket, hogy elkezdjük a törvényt betölteni. Mert ahol a Krisztus nagy, alaptalan szeretetét és jótéteményét felismerik, és abban hisznek, ott felbuzog Isten és a felebarát iránti szeretet. Mert a Szentlélek ily felismerés és vigasztalás által arra indítja a szívet, hogy az Istenért dobogjon, dicséretére és az iránta érzett hálából szívesen tegye, amit kell, óvakodjék a bűntől és engedetlenségtől, adja magát örömmel mindenki szolgálatára és segítségére, s ha mindezekben gyengeséget érez, akkor Istent hívva segítségül harcoljon a test és az ördög ellen stb. Ebben a hitben mindig fölfelé törve Krisztushoz igazodik, és ha a törvénynek nem tesz eleget, azzal vigasztalódik, hogy Krisztus azt már betöltötte, az ő gazdagságát és erejét ajándékba adja, így mindörökre a mi
kalmanpiroska, 2019. május 18. szombat, 11:30
Együtt szenvedni Krisztussal
"Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg." (Róm 8,17)

Ha te az Úr Jézus Krisztus örököstársa akarsz lenni, de nem akarsz vele együtt szenvedni, nem akarsz a testvérévé és hozzá hasonlóvá válni, akkor az utolsó napon bizonyosan nem fog téged testvérnek és örököstársnak elismerni, hanem azt fogja kérdezni, hol van a te töviskoronád, a kereszted, hol vannak a szögek és a téged ért ostorcsapások, utálata voltál-e az egész világnak, mint ahogy az ő tagjai azok voltak a világ kezdetétől fogva. Ha ezeket nem tudod bizonyítani, akkor ő sem tekinthet téged testvérének. Tehát a szenvedést nem lehet elkerülni, és mindenkinek hasonlóvá kell válnia Isten Fiához, különben nem fogunk vele együtt megdicsőülni. Igen, aki Krisztus testvére és örököstársa akar lenni, az tekintse magát vértanúnak és vele együtt szenvedőnek.

Luther Márton
kalmanpiroska, 2019. május 17. péntek, 09:38
Képek, videók
Luther Márton a reformáci
furaila
2016. október 30. vasárnap, 20:05
Luther Márton
simonmveronika
2007. február 06. kedd, 19:17
iGAZAK MARGITKATOL 100112
charlotteani
2016. március 10. csütörtök, 14:04
igazak-a-skót-viccek.j pg
menusgabor
2015. január 12. hétfő, 20:03
A z igazak ösvénye
bbszabrina
2013. november 07. csütörtök, 10:23
Az igazak
sacimama
2013. szeptember 18. szerda, 11:19
Amik csak igazak.gif
charlotteani
2012. október 20. szombat, 20:05
mert az igazak lakják a
jakabgasparne
2010. március 18. csütörtök, 08:48
Maradnak az igazak és a j
jakabgasparne
2009. március 11. szerda, 05:40
maradnak az igazak....
jakabgasparne
2009. január 22. csütörtök, 07:44
Az Igazak.hu.jpg
rambobby
2007. február 23. péntek, 08:03
szilárd név.jpg
zsokica45
2018. június 01. péntek, 16:50
Március 11. Szilárd
rushlilly
2018. január 27. szombat, 12:08
szilárda névvv.jpg
zsokica45
2016. december 14. szerda, 17:22
Szilárdság-ÖT
1vargaildyko
2016. szeptember 08. csütörtök, 06:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.