Belépés
2020. július 12. vasárnap | 28. hét | 194. nap | 18:45 | Izabella, Dalma
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szeptember 29. a kávé világnapja
Szeptember 29. a kávé világnapja. Mi, magyarok Európában az évi 2-2,5 kilogrammos kávéfogyasztással nem számítunk a komoly kávékedvelő nemzetek közé. Összehasonlításképpen: a finnek évente csaknem 12 kilogramm kávét fogyasztanak, az olaszok háromszor, a spanyolok kétszer többet isznak, mint mi (5,7 és 4,5 kiló/év). Négy kávéfogyasztóból három a klasszikus pörkölt kávékat részesíti előnyben, ugyanakkor a fiatalabbak között egyre népszerűbbek az instant kávék és a kapszulás megoldások is.
A kávé felfedezéséről többféle mendemonda kering, a leghitelesebb történet a XIV. századra nyúlik vissza, amikor is állítólag egy jemeni pásztor arra lett figyelmes, ha kecskéi a kávécserje termését legelik, felélénkülnek. A pásztor begyűjtötte a cserje piros bogyóit, s elvitte a közeli kolostor szerzeteseinek. Azok forró főzetet készítettek a bogyókból - megfőzték az első kávét. Az ital hatásosnak bizonyult, felélénkültek tőle, ezért rendszeresítették, főleg az éjszakai szertartások, imaórák előtt ittak a főzetből.

A kávé története

A kávé egyik legnépszerűbb és legismertebb italunk. Néhány évszázad alatt a világ minden részén elterjedt. Diadalmas útjában nem tudták feltartóztatni sem a vallási tilalmak, sem az uralkodók rendelkezései, melyek a kávéfogyasztást igyekeztek korlátozni vagy betiltani. A kávét ma már az egész világon szeretik, becsülik nemes ízéért, finom illatáért, frissítő, élénkítő hatásáért. Térhódítása ma sem szűnt meg, fogyasztása ma is folyamatosan növekszik.
Ennek a nagyszerű italnak- a teához hasonlóan - nem ismerjük sem a származási helyét, sem felfedezésének történetét és idejét. Csak azt tudjuk, hogy a kávét kb. 1000 éve fogyasztják.
Hazánkban a kávéfogyasztás valóságos szenvedéllyé vált. Otthon és munkahelyünkön, utazás vagy szórakozás közben rendszeresen kávét iszunk, vendégeinket is azzal kínáljuk. Mindennapi életünk szerves részévé vált a kávé.
Más népek ugyancsak nagy becsben tartják. Az araboknál pl. évszázados kultusza van főzésének és ivásának, ami szinte szertartásként megy végbe. A Korán ugyanis tiltja az igaz hívőknek a borivást, de tiltott és a muzulmánoknál hiányzó bort jól helyettesíti a kávé, amit az "iszlám borának" is neveznek.

Kávé Legendák és Hagyományok

A kávé származásáról, ahogy már említettük, nincsenek hiteles adataink. Annál több legenda terjedt el viszont felfedezéséről és első felhasználási helyeiről. E legendák elsősorban az iszlám országaiban keletkeztek, és igyekeztek a kávé származását visszavezetni a vallás elterjedésének első szakaszaiba, erősítve azt a hitet, hogy a kávét az iszlám fedezte fel, annak szent itala.
Egyik ilyen hagyomány szerint az első csésze kávét Allah nevében Gábriel arkangyal nyújtotta át. Mohamed prófétának, hogy elűzze testi fáradtságát és megőrizze szellemének frissességét. Így vált a kávé "isteni itallá".

A sok legenda közül, melyek a kávéról keletkeztek, kiemelkedik Abd el Kadír írása. Eszerint Ali ben Omar mesterével, Shadhelivel elindult Mekkába, hogy részt vegyen a Korán által előírt zarándoklaton. Ezt az utat életében egyszer minden mohamedánnak meg kell tennie, hogy áhítatos szívvel imádkozzék a próféta sírjánál és az ottani szent helyeken. Útjuk elején a mester elmondta Omarnak, hogy nem képes végigjárni a zarándoklatot, meg fog halni, Omar azonban menjen tovább Mekkába. A nehéz úton, mely a sivatagon vezet keresztül Shadheli majd segíti őt: szelleme meg fog jelenni előtte, hogy parancsaival irányítsa. Így is történt. Ahogy Omar nagy szomorúan haladt előre, egyik este megjelent neki Shadheli szelleme, és forrást fakasztott, hogy Omar olthassa szomját. Felszólította Omart, hogy amint ivott, merítsen is egy edénybe a vízből, és az edényt jól zárja le. Ha majd észreveszi, hogy a víz nem mozdul meg az edényben, ne folytassa tovább útját. Omar eljutott Mokha falai alá, ahol megnézte a vizet, ás látta, hogy nem mozdul meg, nem lehet kiönteni az edényből. Shadheli parancsa szerint nem ment tovább, hanem a városba sietett, ahol nagy pestisjárvány dühöngött. A szenvedések láttán Omar buzgón imádkozott és Allah segítségével sok beteget meg is gyógyított imájával.

Ennek híre eljutott a mokhai királyhoz, akinek a lánya szintén megkapta a betegséget. A király az udvarba hívta Omart, aki buzgó imájával meggyógyította a leányt. Az uralkodó kérdésére, hogy mivel jutalmazhatja meg, Omar kérte, adja hozzá feleségül a leányát, akit megszeretett. A király erre nagy haragra gyúlt., és elűzte Omart. A férfi szomorúan hagyta el a várost, és céltalanul bolyongott a sivatagban. Szégyenében újra mestere szellemét idézte. Imája közben csodálatos madarat hallott. Feltekintve, egy ismeretlen fa ágán megpillantott egy Allah dicsőségét zengő, pompás kis madarat. Közelebbről is megnézte a fényes, csillogó levelű fát : sok fehér virágot és érett bogyókat látott rajta. Megkóstolta a gyümölcsöket és jól lakott velük. Felfrissülve hálát adott Shadhelinek majd a zsebét megtömte bogyókkal. Estére tüzet rakott és vízben megfőzte a magával hozott gyökereket, valamint a jó ízű bogyókat. A leves felfrissítette, fáradtsága eltűnt: így fedezte fel a kávét.
Eddig a legenda. Több változatát megtaláljuk más országokban is, pl. Indiában, Iránban vagy Etiópiában. Egyik változat szerint Omar, Mokhából való elűzetése után, mikor felfedezte csodálatos hatását, az oázisok lakóival és a zarándokokkal is megismertette a kávét. Ennek híre ment, mire a mokhai király visszahívta Omart, aki vele ugyancsak megkedveltette a kávéivást. A király engedélyével ezután Omar Mokhában maradt, és mérte a kávét az ottani lakosoknak.

Augustus Naironi professzor, a páduai egyetem tudósa, 1671-ben megjelent könyvében összegyűjtötte a kávéval kapcsolatos értesüléseit. A kötetben szerepel egy olyan történet is, melyet azóta a világ minden részén átvettek és - bár nincs hiteles alapja - úgy tekintik, mint a kávé felfedezésének történetét.

Abesszínia Kaffa nevű tartományában élő kopt szerzetesek kecskenyáját a kolostor közelében legeltették. A pásztor egyik nap tanácsot kért a szerzetesektől, mi lehet az oka annak, hogy a kecskék az elmúlt éjszakákon nem pihentek, hanem nyugtalanul mozgolódtak. A pásztor semmiről sem tudott számot adni, ami ezt a szokatlan jelenséget megmagyarázhatná. A papok, hogy megfejtsék a rejtélyt, kimentek a legelőre. A kecskék éppen egy élénkzöld levelű, fehér virágokkal és érett bogyókkal telt fáról lakmároztak.
A szerzetesek arra gyanakodtak, hogy ez az ismeretlen növény okozza az állatok nyugtalanságát. Megkóstolva a fa gyümölcsét, kellemes ízűnek találták. Vittek belőle a kolostorba, hogy ott közelebbről is megvizsgálják. Este szokott ájtatosságuk előtt, megfőzték a gyümölcsöket, hogy a bennük lévő kemény magvakat megpuhítsák. A levesnek jó íze volt. Éjszaka meglepetve tapasztalták, hogy nem álmosak, holott máskor alig tudták nyitva tartani a szemüket a fáradtságtól. Ettől kezdve rendszeresen fogyasztották az új italt, melyről elterjedt a környéken, hogy felfrissíti az embert.
Így fedezték fel - e történet szerint - a kávét Kaffában, Abesszíniában, ahonnan később a világ minden részére átterjedt a fogyasztása.

Ez a megállapítás, bár nincs történelmi alapja vagy hitelessége, közel állhat a valósághoz, hiszen az egész világon elterjedt a kávé, és ezzel együtt szinte nemzetközivé vált a kávé név is.

Az abesszíniai Kaffa városnév és a kávé szó közötti összefüggés a világ különböző népeinek nyelvében a következőképp tükröződik:
A kávé arabul : quahwa, törökül: kahve, görögül: coféo, románul: cofea, oroszul: kophe, lengyelül: kawa, csehül: káwa, németül: Kaffee, olaszul: café, spanyolul: café, portugálul: café, franciául: café, hollandul: koffie, dánul: koffe, svédül: koffe, norvégül: koffe, angolul: coffee stb…

Van azonban olyan feltevés is, hogy a kávé szó az arab guhwaból származik, ami igatót, serkentőt jelent. A mohamedánok általános felfogása szerint viszont a kávé az kahveh szóból ered, hiszen a kávé " az iszlám bora" és ez a szó bort jelent.
A Közel-Kelet minden kávéfogyasztó országa magának tulajdonítja a kávé felfedezését, és ezt a legkülönfélébb hagyományokkal igyekszik igazolni. Egyesek pl. a kávé szót a perzsa Kawus Kai király nevéből származtatják. A király ugyanis - mint a hagyomány tartja - szerette a kávét és elfogyasztása után "szárnyas kocsin utazott a felhők között az égbe". Ez az utazás természetesen a kávéfogyasztással járó felemelkedést, a szellem magasabb régióiba való "szárnyalást" jelképezi.

Önkéntelenül felmerül a kérdés : ha a kávé valóban Kaffából származik, és innen is kapta nevét, akkor a kávé helyett olyan gyakran használt mokka szó honnan ered? Feltehetően jemeni Mokha városából származik. Izgató ez a kérdés, különösen azután, ha elolvastuk hazánkfia, F. Almási Balogh Pál, a híres orvostudós 1831-ben megjelent könyvét, mely a kávé, a tea és a csokoládé történetével, természetrajzával és orvosi vonatkozásaival foglalkozik. E könyv érdekessége, hogy írója Széchenyi Istvánnak, majd rövid ideig Kossuth Lajosnak volt háziorvosa.

Balogh Pál a kávé származási helyeként, az előzőkkel ellentétben, Adent tünteti fel. Adenből Mekkába, majd innen Medinán keresztül a 16. században Kairóba is eljutott a kávé, írja a neves orvostudós. E feltevés szerint tehát ugyancsak lehetséges a kávé kaffai származása. Kaffából esetleg Adenen keresztül jutott el Mekkába, a zarándok találkozóhelyére. Ők a mekkai kávéivó helyeken megismerték, majd megszerették a kávé nagyszerű tulajdonságait, és a kávéivás szokását magukkal vitték saját hazájukba: az iszlám országaiba, Észak-Afrikába, továbbá a törökökhöz, a perzsákhoz, sőt Indiába is.

eva6, 2018. szeptember 29. szombat, 18:52
Címkék: Kávé Legendák, Eszerint Ali, Ahogy Omar, Felszólította Omart, Omar Mokhában, Augustus Naironi,
Kommentek
Kohut Katalin: Középkori szerelem M-nek
Kohut Katalin: Középkori szerelem
M-nek

Mikor szólított 
Nevemen
Lágy hangon 
Kedvesen
Szívem 
Megremegett
  A hang, amelyre 
Vártam
Oly' sokáig hiába
 

Középkori 
Találkozás
Megkésett
 Szerelem
 Vérvörös 
Nappalok  
Házak 
És autók
Fekete 
Kirakatok
Régi, dicső dalok
Legendák
Mítoszhősök
Korait éljük 
Régóta már
Előkerült a 
Fekete talár
Bűvös mérlegével
 Justiciának

Könyvekben 
A nemesség
Történelem-író 
Fegyvert felvenni 
Nem bíró
Rafinált 
Eszesség

Szívemhez 
Szólt a hang
Megérintett 
Forró fuvallat
Bárki is vallat
Nincs válasz 
Csak a harang
Felel déli 
Napszakon
Ebédre híváskor:
Kelj fel más kor 
Egyél sok húst
 E napon 

Letűnt idők 
Igéje: vár
Nyelvtan órák
 Anyaga
Nem kezdetben 
Volt
kohlinka, 2017. október 23. hétfő, 16:59
Eddig kiadatlan Rejtő Jenő-szövegeket tartalmazó emlékkötet jelent meg
hogy hol járt, kivel találkozott és mit csinált, Rejtő esetében alig vannak hasonló információink. Nagyon csekély a kéziratos és dokumentum-hagyatéka is, mivel arra a "ponyvaiparra", amelynek keretein belül dolgozott - és amelyet humoros kalandregényeivel meg is újított -, nem volt jellemző a kéziratok megőrzése. Hiányoznak a szerződések, és a hivatalos levelezés nagy része is, azonban főleg a kéziratok csekély száma az, ami megnehezíti az irodalmi életmű rekonstruálását.

A Rejtővel kapcsolatos legendák burjánzását okozta az is, hogy nem csupán keveset lehetett tudni róla - a régebbi lexikonokban alig pársoros életrajza volt olvasható - , de paradox módon rendkívül népszerű is volt. A Kádár-korban több millió példányt adtak ki a könyveiből - fűzte hozzá Thuróczy Gergely, aki 2015-ben Az ellopott tragédia című könyvében is foglalkozott már az író tragikus életútjával és munkásságával.

A kutató úgy vélte: Rejtő "folklorizálódott", alakja köré az olvasói igény szerint, népköltészetszerűen városi
velemenyezd, 2017. február 13. hétfő, 16:58
Szent Szirakuzai Lucia
LUCIA

Ókeresztény szent szűz. Ünnepe: december 13.


A szent Szirakuzai Lucia /neve magyarul: világító/, az ősegyházi nagy vértanúk közé tartozik. A legendák szerint előkelő szicíliai családból származott, fiatalon felvette a keresztény vallást.
*
A legenda szerint Lucia (283 - 303 v. 304) a nemesi családból származó fiatal lány vérfolyásban szenvedő édesanyjával elzarándokolt Cataniába, Szent Ágota sírjához, hogy a szenttől kérjen gyógyulást anyjának. A csodálatos felépülés után Lucia szüzességi fogadalmat tett, anyja hozzájárulásával lemondta közelgő esküvőjét, és hozományát szétosztotta a szegények között. Kérője ezt képtelen volt elviselni, bosszúból a bíróság elé állíttatta, bűnösségének kimondása után pedig a legkülönfélébb kínzásoknak vetették alá. Végül bordélyházba akarták meggyalázni, ám Lucia testét még az ökörfogat sem tudta kimozdítani a helyéről. Mivel képtelenek voltak a leányt megbecsteleníteni, máglyára vetették, ám nem fogott rajta sem a tűz,
furaila, 2016. december 13. kedd, 16:19
Ady Endre – Megállt a sors
Ady Endre - Megállt a sors

Ha voltatok valamikor, most gyertek,
Legendák, őrültek, Jézusok
S Jézus-kori, kávé-szín fejedelmek,
Csodálatosak, ajándékosak,
Hajbókolók jászol-bölcső előtt,
Hol születik örök-ujból a Gyermek,
Hol születik s mindig mi születünk,
Okvetetlen, didergő Jézusok
S talán egy a többinél Jézusabb:
Gyertek már, legendák, őrületek.

Józan, szabályos eszünkben elhunynak
Józan szabályok, mert lángol a Föld,
Mert vér-szekérnyoma van a Tejútnak,
Mert lángol az Ember, lángol az Ég,
Mert látjuk a futóknak seregét,


De nem tudjuk, avajjon merre futnak,
Óh, hogy olyan titkosak a futók
S hogy néha úgy látszik: a Sors megáll
S talán megfagy mindannyiunk szive,
De mégse, hajrá, mert lángol a Föld.

Iszonyatban születnek ma a kölykök
S a most haló: dühödt,
chillik, 2016. augusztus 24. szerda, 07:16
Krónika 3. rész (interpellációk)
hogy az azóta az NB1-ből kiesett felcsúti futballklubról beszélgettek - tette hozzá.

A megbeszélésen miért nem jutott hely olyan fontos témáknak, mint a magyar vidék vagy a földjeiktől megfosztott falvak helyzete - tette fel a kérdést. Kap-e figyelmeztetést Bitay Márton, hogy a munkaidejében azért jár kávézni, hogy a futballról beszélgessen - vetette fel a politikus.

Nagy István, a földművelésügyi tárca államtitkára a kérdést a "politikai legendagyártás" kategóriájába sorolta, megjegyezve, a legendák pedig köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. A képviselő egy valótlan feltételezés és egy összeesküvés-elmélet mentén fogalmazta meg az interpellációját - közölte.

A valóság az, hogy a földárverések a harmadik fázisba jutottak, eddig 10,5 ezer gazda tudott földet vásárolni, az ellenzék pedig próbálja elleplezni ezt a sikert - jelentette ki. Ma senki nem tud 300 hektárnál több földet szerezni, a nyilvános liciteken pedig fel sem merülhet, hogy valaki mások rovására kerüljön előnybe -
velemenyezd, 2016. május 09. hétfő, 16:44
Piacon jártam . . .
italt.

(Az ínyesmester szakácskönyve, 1932)
Parampampoli

Az olasz parampampolinak a boron és az olvasztott cukron kívül alapalkotóeleme a híres olasz törkölypálinka, a grappa, kávé, méz és egyéb ízesítők is.

<< Megkóstoltuk a karácsonyi vásárok italait: Krampampuli és társai

Az idei karácsonyi vásárok legnépszerűbb itala a krampampuli, amit a legendák szerint bányászok vagy egyetemisták találtak ki, hogy minél olcsóbban berúgjanak. Vannak, akik a forralt borba vesznek egy kis töményet. A vöröshöz ágyas cigánymeggyet, a fehérhez fahéjas-mandulás almapálinkát
snbela44, 2015. december 19. szombat, 05:37
Kávé...
mint gyógyító növényi kivonat.

Származásáról nincsenek hiteles adatok, annál több történetet, legendát jegyeztek fel az eredetéről, felfedezéséről.

Az iszlám országaiban hitként tartják, hogy a kávé szent ital, amelyet Allah nevében, Gábriel arkangyal hozott el Mohamed prófétának, hogy elűzze testének fáradtságát, és megőrizze szellemi frissességét.

Augustus Naironi professzor, a páduai egyetem tudósa, 1671-ben megjelent könyvében összegyűjtötte a a kávéval kapcsolatos legendákat, ismereteket.
Közülük a legismertebb az abesszíniai Kaffa nevű tartományban történtek.

Egy pásztor, aki a kopt szerzetesek kecskenyáját legeltette a kolostor közelében, tanácsért fordult a szerzetesekhez, hogy mi oka lehet annak, hogy a kecskék az elmúlt éjszakákon igen nyugtalanok voltak, jóformán semmit sem pihentek, és állandóan mozgolódtak. Ő maga nem talált magyarázatot a szokatlan viselkedésükre. A szerzetesek kimentek és azt látták, hogy a kecskék egy élénkzöld levelű, fehér
simocsi, 2015. december 15. kedd, 08:35
Képek, videók
a legendák.jpg
sz719eszter
2018. május 23. szerda, 19:05
a legendák szerint.jpg
bbbarbara
2016. november 30. szerda, 18:48
A legendák....jpg
pacsakute
2015. november 24. kedd, 11:44
legendák klubja sorozat
elisha24
2014. április 24. csütörtök, 09:54
legendák klubja
elisha24
2014. február 11. kedd, 11:27
A legendák azt mondják...
pacsakute
2013. július 19. péntek, 19:04
Futball - Legendák - Rona
rambobby
2007. szeptember 18. kedd, 09:03
eszer esküvői.jpg
zsokica45
2015. január 16. péntek, 17:04
Észerek
esztella75
2013. január 17. csütörtök, 21:02
ahogy nincs szivárvány.jp
sz719eszter
2018. november 02. péntek, 13:37
ahogy megváltoztatod.jpg
sz719eszter
2018. november 02. péntek, 13:37
érzed ahogy.jpg
sz719eszter
2018. szeptember 24. hétfő, 12:36
0 ahogy idősödöm, azon ka
lovaszmarika
2018. június 21. csütörtök, 15:59
ahogy múlnak az évek.jpg
sz719eszter
2018. május 23. szerda, 18:56
ahogy minden élőlény.png
sz719eszter
2018. május 23. szerda, 18:56
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.