Belépés
2020. július 06. hétfő | 28. hét | 188. nap | 13:25 | Csaba
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az Eucharisztia liturgiája
MI TÖRTÉNIK A SZENTMISÉN?
...........................


Amikor valaki ki akarja fejezni szeretetét és barátságát irányodba, majdhogynem mindig meghív az otthonában. Két fontos dolog kerül előtérbe a következőkben: a párbeszéd és az étkezés. A szentmisében Jézus arra hív minket, hogy barátai legyünk, melyben szintén összetalálkozik ez a két fontos momentum: a párbeszéd, amikor Jézus megszólít minket, s mi pedig az imádságban válaszolunk; illetve az étkezés, amikor az Eucharisztikus lakomában nekünk adja Testét és Vérét.
Az Eucharisztia liturgiája a szentmise legfontosabb része. Három része van: felajánlás, átváltoztatás (ami az egész liturgia középpontja) és a szentáldozás. Reméljük, hogy ez az írás segítségül szolgál az apostoli küldetésedben!

Áldozati adományok felajánlása
Ez az a rész, amikor két egyszerű ételt, a kenyeret és a bort az oltárra hozzák, melyet a pap felajánl Istennek, ahogy Jézus meghagyta az utolsó vacsorán, az Eucharisztia megalapításakor. Ezeknek az ételeknek az egyszerűsége a gyermek felajánlására emlékeztet bennünket: az öt halra és két kenyérre, amelyet Jézusnak adott. Ez volt mindene, de bármilyen kicsi is volt, Jézus kezébe helyezve bőséges és elegendő táplálékká vált sokak számára, s még maradt is belőle. Ehhez hasonlóan, a mi egyszerű felajánlásunk is a kenyérben és a borban, az Úr kezeibe helyezve, szintén nagy bőséggé fog válni, Krisztus Testévé és Vérévé, amely számtalan embert táplál, akik az Istennel való kapcsolatot éhezik. A szentmiséken mi mindannyian ez a sokaság vagyunk. A kenyérrel és a borral mi magunkat is az Istennek ajándékozzuk. Felajánljuk neki erőfeszítéseinket, áldozatvállalásainkat, örömeinket, nehézségeinket. Felajánljuk neki gyengeségünket, hogy nagy dolgokat cselekedjen általa. Amikor Isten a kenyeret és a bort az ő Testévé és Vérévé változtatja, minket is átalakít, jobbá tesz minket.

Felajánló könyörgés
Az áldozati adományok bemutatása után a pap az oltár irányába hajol, majd alig hallhatóan imádkozik. (Számos ilyen alkalom van a szentmisén, amikor a pap nagyon halkan beszél.) Ebből az alkalomból így imádkozik: “Alázatos lelkünkkel és bűnbánó szívünkkel fogadj el minket Urunk, és neked rendelt áldozatul, a Te dicsőségedre, Urunk." Ez egy fontos pillanat, mivel ez azt mutatja be számunkra, hogy amikor a pap bemutatja a misét, valóban imádkozik, nem pedig gépies gesztusokat ismételget, hanem Istennel folytat valódi párbeszédet.

Prefáció
A prefáció két latin eredetű szóból, a “pre" és “factum" szavakból származik, azt jelenti: bevezetés. Azért hívják így, mert ez közvetlenül azelőtt a rész előtt van, amely az egész szentmise legfontosabb része: az Eucharisztikus imádság előtt található, amely az átváltoztatás pillanatával van körülölelve.
A prefációban párbeszédben vagyunk a pappal: “Emeljétek fel szíveteket" - mondja a pap; “Felemeltük az Úrhoz" - felelik rá a hívek.
Köszönetet mondunk Istennek, méltatjuk szeretetének megnyilvánulásait és dicsőítjük őt. Mindezzel emeljük fel hozzá a szívünk. Ezzel a belső cselekedettel hív minket a szertartás arra, hogy felkészüljünk a legfontosabb pillanatra, amikor Krisztus ajándékká lesz számunkra Testével és Vérével. Emiatt mondta Benedek pápa: “Szívünk felemelése az Úrhoz nem pusztán egy rituális válaszadás, hanem sokkal inkább annak kifejezése, hogy mi zajlik a szívben, mely felemeli önmagát és egybekapcsolódik másokéval."

Szent vagy.....
A prefáció azzal az énekkel végződik, melyben az Istent dicsérjük. A szöveg teljes egészében a Szentírásból származik. Az ének első részét az angyalok karától hallottuk, amelyet Izajás próféta hallott énekelni Isten trónusa körül. A “szent" szó háromszori megismétlése a Szentháromság három isteni személyére emlékeztet bennünket. Az ének, az akklamáció második részét a tömeg zengi, amikor Virágvasárnap Jézus szamárháton bevonul Jeruzsálembe: “Áldott, aki az Úr nevében jön, hozsanna a magasságban." Az örömmel fogadott Jézus, a régóta várt király, belép a városba. A szentmisében mi is Krisztust köszöntjük, aki érettünk ajándékká lesz. Így elmondhatjuk, hogy a “Szent vagy" az angyalok és az összes szentek dala, mely egybegyűjt minket Isten dicséretében.

A Szentlélek lehívása
Ez az a pillanat, amikor a Szentlelket lehívja a pap a felajánlott kenyérre és a borra, amelyet bemutatunk a szentmisén. Ebben a pillanatban, a pap kitárja kezeit az áldozati adomány felett. Ahogyan Mária is eltelt a Szentlélekkel, akitől ajándékként méhében Jézus fogantatott; mi is a Szentlelket hívjuk, hogy áradjon ki ezekre az ajándékokra, s tegye láthatóvá Krisztust közöttünk.

Az utolsó vacsora megjelenítése
Elérkeztünk az Eucharisztikus imádság szívéhez, a szentmise legfontosabb pillanatához. Miként Jézus meghagyta tanítványainak: “Tegyétek az én emlékezetemre."; a pap, Krisztus személyét megjelenítve mondja az Eucharisztia megalapításának szavait, ugyanúgy, ahogy azt Jézus tette az Utolsó vacsorán. Ezeknek a szavaknak teremtő ereje van. Úgy, ahogyan Isten mondta, ,,Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre és emelkedjék ki a száraz", az úgy is történt. Amikor Jézus azt mondja a bénának: “Fogd az ágyadat, kelj fel és járj!", a béna, aki sohasem járt, megemelte lábait és járni kezdett. Vagy amikor azt mondta a barátjának Lázárnak, miután már három napja sírban feküdt: “Lázár, jöjj ki!", Lázár feltámadt és kijött a sírból. Ahogyan Istennek, Jézusnak is engedelmeskednek a teremtmények.
A szentmisén, amikor Isten szól a papon keresztül: “VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK...", “VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN. MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ...", ezekkel a hatásos szavakkal a felajánlott kenyér és bor megszűnik annak lenni, s valóságosan Krisztus Testévé és Vérévé változik; valóságos Testévé, Vérévé, Lelkévé és valóságosan istenivé.

Miatyánk
Mielőtt szentáldozáshoz járulunk, az Egyház arra hív minket, hogy mondjuk el együtt azt az imát, amit Jézus tanított nekünk. Szent Ciprián azt mondta: “Mely imádság az, amelyet az Atya szívesebben hall, mint az, amelyet egyetlen Fiától, Jézus Krisztustól hallott?" Amikor a Miatyánk imádságát imádkozzuk, az Atya felismeri bennünk az Ő egyszülött Fiának hangját. Tehát, amikor az Úr imáját mondjuk, hanem a saját szavainkkal imádkozunk, hanem Istenével, ugyanazokkal a szavakkal, amelyekkel Jézus tanított minket imádkozni. Az imádság neve nem az, hogy az én Atyám, hanem a MI Atyánk. Ez a szeretetközösségre, a testvériességre és a megbékélésre hív minket. Ferenc pápa tisztán kifejezte, hogy " Ez az imádság nem imádkozható gyűlölettel a szívünkben." Ez az imádság az, ami felkészíti a közösségi létre a szívünket.

Szentáldozás
Hányszor előfordult már velünk, hogy azt mondtuk: “Éhen halok!". A testünk nehezen viseli az éhségérzetet, ezért fejezzük ki magunkat ezen a módon. Bár rendelkezünk egy ennél jóval mélyebb éhségérzettel, amikor az Istennel való kapcsolatra sóvárgunk. Krisztus étellé lett számunkra, hiszen nem akar ezzel az érzéssel hagyni bennünket. Azért jött, hogy életünk legyen, s hogy azt bőségben éljük. Ez a szentáldozás (lat. communio szóból, ami közösséget, lelki közösséget is jelent - ford.) pillanata. Ekkor a pap előrejön, hogy kiszolgáltassa az Eucharisztikus lakomát. Amikor Krisztus testét magunkhoz vesszük, személyes és mély kapcsolatba, közösségbe kerülünk Vele. Amikor valaki eszik valamit, amikor az mondhatni testének részévé válik, eggyé lesz azzal vele, s senki sem tudja elvenni tőle. Amikor magunkhoz vesszük Krisztus testét, valami egészen más történik, nemcsak elfogyasztunk valamit, hanem végeredményben azzá válunk, amit eszünk, Krisztushoz hasonlókká leszünk. Ez az örök élet eledele, s aki ebből eszik, örökké élni fog.

Áldás és elbocsátás
A szentmise úgy fejeződik be, ahogyan elkezdtük, a keresztvetéssel. Békével mehetünk, találkoztunk Istennel a szentmisén és ebből a találkozásból fakadó, megújult erővel folytathatjuk munkánkat, amelyet Istentől kaptunk. A liturgia végén a pap megáld minket. Az áldás szó a latin benedictio szóból származik, amely két szóból áll, a “bene" és “dicere" szavakból, ami azt jelenti, hogy “jót mondani" valakire, megáldani valakit. Általában, ha valaki áldást mond ránk, az nem tesz minket sem jobb, sem rosszabb emberré. Ugyanakkor, amikor Isten áld meg minket, szavai határozottan megváltoztatnak bennünket. Kegyelemmel ajándékoz meg bennünket, hogy megvívjuk a jó harcot. Ily módon, mikor a szentmise véget ér, kellő erővel folytathatjuk tovább keresztény életünket.

Ezt a cikket Tóth Evelin önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul. - 777 blog
maroka, 2020. május 22. péntek, 10:22
Címkék: Krisztus Testévé, Amikor Isten, Virágvasárnap Jézus, Ahogyan Mária, Miként Jézus, Amikor Jézus,
Kommentek
Pio atya és az Oltáriszentség
A világon semmiért se hanyagolja el a mindennapi szentáldozást!
Megvetéssel nézzen minden kételyre, amely ezzel kapcsolatban megtámadja...
Amíg az ember nem biztos abban, hogy súlyos bűnt követett el, nem kell távol tartani magát a szentáldozástól.
* * *
Padre Pio a legcsekélyebb hanyagságot sem tűri el az Eucharisztiát megillető tiszteletben. Az "éppen csak" módon végzett térdhajlítások, az olyanféle gyors "látogatások, melyek tisztelik a szenteket és megfeledkeznek a Királyról", a tabernákulum előtti kevésbé korrekt magatartás: mindez az ő szemében súlyos sérelmet jelent a valláserkölcsre, de az "isteni foglyot" megillető szeretetre nézve is.

*
- Az aggodalom az egyik legnagyobb csapda, amelybe az igazi erény és a vallásos buzgóság beleeshet. Úgy tűnik, mintha a jóra sarkallana, ehelyett azonban elhidegít, gátol, megakaszt, ezért minden helyzetben óvakodnunk kell tőle, különösen az imádságban.
Jó lesz emlékeznünk, hogy az imádság kegyelmei nem a föld vizei,
maroka, 2020. július 03. péntek, 22:47
Szent II. János Pál pápa máriás tanítása
Mária el nem választható Fiától a szentmise áldozatban sem, ahol ,,az Eucharisztia mintegy folytatja a megtestesülést", és ahol az oltár nemcsak az ő méhéhez, hanem a Golgota hegyéhez is hasonlít.
Kovács Zoltán rektor a szent pápa születésének centenáriuma alkalmából készült írását olvashatják a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén.
Száz éve született Szent II. János Pál, az ezredforduló pápája. Péteri szolgálatának bő huszonhat esztendeje alatt számos tanítóhivatali dokumentum látott napvilágot. A Szűzanyát érintő megnyilvánulásaiban különösen is érezhető iránta való személyes lelkesedése, izzó szeretete, melyet talán édesanyjának korai elveszítése is még jobban megalapozott lelkében. Szenteljük most e sorokat - a teljesség igénye nélkül - hálás megemlékezésül II. János Pál pápa máriás tanításának!
A legfontosabb dokumentumok között a Redemptoris Mater enciklikát (1987) kell megemlítenünk, mellyel a Szentatya a 2000. év nagy jubileumára készülve az
maroka, 2020. június 20. szombat, 13:49
Erdő Péter bíboros áldotta meg a Jézus Szíve Jezsuita ......
mondja az Üdvözítő" - utalt a bíboros a templom főhajójának boltívén is olvasható mondatra.
,,Amikor pedig Krisztus kereszthalálának történetében azt találjuk, hogy a katona lándzsája átverte Jézus oldalát és sebhelyéből vér és víz folyt, erről Szent János apostol olyan ünnepélyesen tesz tanúságot, hogy biztosak lehetünk benne: ő ebben a jelenetben hitünk egyik legnagyobb, központi igazságát látta. János evangéliuma alapján a legrégibb keresztény szerzők is a keresztség és az Eucharisztia jelképét látták ebben a vízben és ebben a vérben" - folytatta szentbeszédét a főpásztor
Nem véletlen - pontosabban a körülmények sajátos alakulásának következménye -, hogy a Jézus Szíve-templom búcsúja adott alkalmat tíz felnőtt katekumen megkeresztelésére és bérmálására. Eredetileg idén húsvétkor részesültek volna a szentségekben, a szertartást azonban a járvány miatt el kellett halasztani.
És ha már így alakult, szerencsés lehetőségként kínálkozott a mostani
maroka, 2020. június 20. szombat, 13:14
Carlo Acutis tizenöt éves milánói fiú tanúságtevő élete
Február 22-én tették közzé a Vatikánban azt a dekrétumot, mely elismeri Carlo Acutis tizenöt éves milánói fiú tanúságtevő életét, és közbenjárásának egy csodát tulajdonít. A dekrétum közzététele után nem sokkal robbant ki a koronavírus-járvány, amely egy időre lehetetlenné tette a tervezést. Azóta megszületett a döntés: Carlo Acutist október 10-én avatják boldoggá Assisiben.
...............
Az örömteli eseményről Angelo Becciu bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. A dátummal kapcsolatos kérdésre elmondta: ,,Kitűztünk egy napot, de mint tudjuk, a dolgok másként alakultak a koronavírus-járvány miatt, mely megakadályozta az ilyen fontos szertartásokat. Ezért Assisi püspökével együtt úgy döntöttünk, hogy később, október 10-én tartjuk a boldoggá avatást. Reméljük, hogy ebben az időpontban már sokan részt vehetnek a szertartáson. (...) éppen két nappal Carlo mennyei
maroka, 2020. június 18. csütörtök, 11:42
Babits Mihály: Eucharisztia - vallásos
Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az igazság,
másik karja a Szeretet...
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket
maroka, 2020. június 18. csütörtök, 10:35
Erdő Péter úrnapján: 06.14
Az Eucharisztia a legreálisabb jelenlét és részesedés igazságát tárja fel
.................
Erdő Péter bíboros, prímás szentmisét mutatott be úrnapján, Krisztus szent teste és vére főünnepén, június 14-én a budapesti Szent István-bazilikában. Az alábbiakban a főpásztornak az idei rendhagyó, a járványveszély miatt körmenet nélküli, csendesebb ünnepen elhangzott homíliáját olvashatják.
Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Fokozatosan oldódnak fel a járvány miatt bevezetett korlátozások. A mai ünnepen helyenként már kimerészkedik a közösség a templomon kívülre és megtartják az úrnapi körmenetet. Mi itt, a pesti bazilikában még a templomon belül hódolunk majd az Oltáriszentség előtt. Az úrnapi körmenetnek ugyanis fontos üzenete van és az a kívánatos, főleg itt, a város szívében, hogy minél nagyobb tömeg gyűljön egybe. Erre azonban most még nincs lehetőség. Különös alkalmunk van tehát az idén
maroka, 2020. június 16. kedd, 10:33
Úrnapja egyházmegyéinkben 06.14
Az Eucharisztiát, Krisztus szent testét és vérét ünnepelte június 14-én a magyar katolikus egyház. Az egyházmegyék tudósításaiból készült összeállítást adjuk közre úrnapja ünnepéről.
............

...........
Itt olvasható
maroka, 2020. június 16. kedd, 10:24
A sérült fiú, aki nem tudott Eucharisztia nélkül élni
Rohan Kemu június 4-én halt meg az indiai Uttanban, Mumbaitól délre, egy szerzetesnővérek által fenntartott szeretetházban. 18 éves volt, testi és szellemi fogyatékossággal élt. Életét az Eucharisztia iránti szeretet határozta meg, az őt ápoló nővérek szerint szent életet élt, az életszentség lengte körül halálát is.
A szeretetház elöljárója, Julie Pereira így emlékszik vissza: ,,Rohan tizenöt éven át, hároméves korától tizennyolc éves koráig ajándék volt számunkra. Megadta annak örömét és kegyelmét, hogy Jézus Testét érinthettük."
Halála előtt húsz napon át folyamatosan lázas volt, Julie nővér éjjel-nappal a karjában tartotta, nem hagyta magára, nem tette be az ágyába: ,,Egy széken ültem, az ölemben volt, és az isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkoztam. Azokban a pillanatokban éreztem Isten jelenlétét, és Jézusét, aki azt mondja nekem: »Én vagyok az. Az én testemet tartod; tedd ezt az én emlékezetemre; mindent, amit érte tettél, Jézusért tetted.« Rohan megtanított
maroka, 2020. június 15. hétfő, 10:42
Képek, videók
eucharisztia0504.png
maroka
2020. május 04. hétfő, 15:30
eucharisztia0227.jpg
maroka
2019. február 27. szerda, 11:28
eucharisztia
kellnerjudit
2016. november 17. csütörtök, 09:56
Eucharisztia
sacimama
2015. augusztus 19. szerda, 00:26
Krisztus az eucharisztiáb
sacimama
2014. február 03. hétfő, 19:27
Krisztus teste
sacimama
2016. március 26. szombat, 09:18
Az egyház Krisztus teste
sacimama
2014. október 08. szerda, 08:27
Krisztus teste Amen
sacimama
2014. március 26. szerda, 10:18
Krisztus Teste Ámen
sacimama
2014. február 23. vasárnap, 15:43
Krisztus teste Ámen
sacimama
2013. június 07. péntek, 21:49
Krisztus Teste és Vére
sacimama
2010. január 22. péntek, 22:43
Krisztus Teste
sacimama
2010. január 22. péntek, 22:10
amikor Isten.jpg
sz719eszter
2018. július 15. vasárnap, 13:52
amikor Isten bezár.jpg
sz719eszter
2018. július 15. vasárnap, 13:51
Amikor Isten megteremtett
cipello
2016. január 02. szombat, 14:45
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.