Belépés
2019. szeptember 23. hétfő | 39. hét | 266. nap | 15:37 | Tekla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Panaszkodás vagy hálaadás
"De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal." 1Korintus 10,10

Az izraeliták zúgolódók voltak a pusztai vándorlás alatt. Panaszkodtak a vízre, a táplálékra. Panaszkodtak a vezetőikre. Mikor Isten mannát adott nekik az égből, hamarosan megunták azt is, és siránkoztak az egyiptomi hagymák, uborkák és fokhagymák után. És noha a pusztában nem volt semmiféle áruház, Isten mégis mindig gondoskodott számukra 40 éven át élelmiszerről, és saruikat nem kellett újjal pótolniuk. Mégis ahelyett, hogy hálásak lettek volna a csodálatos gondoskodásért, gyakran panaszkodtak.

Az idők azóta sem változtak. Az emberek panaszkodnak az időjárás miatt: túl meleg vagy túl hideg, túl nedves vagy túl száraz. Panaszkodnak az eledelre: a mártás csomós, a pirítós megégett. Panaszkodnak a munkájukra, a keresetükre vagy a munkanélküliségre. Panaszkodnak a kormányzatra, az adókra, és egyre több szolgáltatást és kedvezményt követelnek. Bosszankodnak más emberek miatt, autójuk miatt, az éttermi kiszolgálás miatt. Panaszkodnak egészen apró dolgok miatt, szeretnének magasabbak, karcsúbbak, csinosabbak lenni. Akármilyen jó is volt hozzájuk Isten, mégis azt mondják: ,,Ugyan, mit tett értem az utóbbi időben?"

Hogyan is tud Isten elviselni olyan embereket, mint amilyenek mi vagyunk? Hiszen Ő olyan jó hozzánk, nemcsak a legfontosabb életszükségleteket elégíti ki, hanem még olyan kényelmet is nyújt, amelyben az ő Fiának nem volt része, amikor itt a földön járt. Jó ételeket eszünk, friss vizet iszunk, nagy házakban lakunk, bőségesen van ruházatunk. Van látásunk, hallásunk, étvágyunk, emlékezőtehetségünk, és még sok más ajándékunk, amiket természetesnek tartunk. Mind ez idáig megtartott, vezetett minket, és gondoskodott rólunk. És ami a legtöbb: örök életet ajándékozott nekünk az ő Fiába, a Jézus Krisztusba vetett hit által. És milyen hálát kap mindezért tőlünk? Többnyire nem hall mást, mint siránkozást és sóhajtozást.

Évekkel ezelőtt volt egy barátom Chicagóban, aki arra a kérdésre: ,,Hogy vagy?" - tudott egy nagyon jó választ: ,,Bűn volna, ha panaszkodnék." Mindig rá kell gondolnom, ha kísértésbe esem, hogy zúgolódjam. A panaszkodás: bűn. Ellenszere pedig: a hálaadás. Ha végiggondoljuk, hogy mi mindent tett értünk az Úr, akkor világos lesz előttünk: semmi okunk nincs a panaszra!

William MacDonald
kalmanpiroska, 2019. május 15. szerda, 08:17
Címkék: Mikor Isten, Hiszen, Jézus Krisztusba, William MacDonald, pusztító angyal, izraeliták zúgolódók,
Kommentek
Útravaló – 2019. július 21.
lábánál! A Jézust szerető és szolgáló Márta tesz szemrehányást Jézusnak testvére, Mária miatt. Mi, keresztények is ki vagyunk téve annak a kísértésnek, hogy odaadó szolgálatunk közben panaszra fogjuk a dolgot éppen azzal az Istennel szemben, akit valóban szeretünk és buzgósággal szolgálunk! A magunk tevékenységét ismerve és sokra tartva, sokszor túlbecsülve szeretnénk segítséget kapni az Úrtól. De nem kapunk, ahogy a panaszkodó Márta sem kapott! Valójában föl sem fogta, milyen kivételes helyzetben van. Panaszkodása, féltékenysége feledtette testvéri szeretetét. Pusztán azért, mert nem érezte magán Jézus elismerő tekintetét. Szinte látom, ahogy sürög-forog a sok teendőben, de közben szeme sarkából figyeli testvérét, Máriát, ahogy ül Jézus lábainál, és hallgatja. Őt pedig hagyja ,,egyedül szolgálni".
Valami hasonló probléma jelentkezik Jézusnak Péterrel folytatott párbeszédében is. Feltámadása után, amikor Jézus Péter vértanúhalálát jövendöli meg, és Péter fölteszi a kérdést Jánosra
maroka, 2019. július 21. vasárnap, 15:29
Aranyosi Ervin: Teremtsünk a tiszta szóval!
mit okoz,
hogy az ember is teremthet, s nem létezik a gonosz!
Élnünk kéne napjainkat, élvezni az életet,
azon kéne elmélkednünk, jobbá válnunk hogy lehet?
Ám mi mégis gyakran bántunk, olyat is aki szeret.
valahogy a jó szívekbe sem jut el az üzenet.
Szeretetlenség virágzik, értetlenség, düh, harag,
nem próbáljuk megérteni a megfáradt másikat.
A pozitív gondolatok csak lesajnált közhelyek,
hiába is súgom, használd, hisz nem nélkülözheted.
Gyakori a panaszkodás, siránkozás, bú-beszéd,
és az ember búslakodni használja csak az eszét.
Pedig tudjuk, a gondolat képes csak teremteni,
de mit okoz, ha az ember sirámokkal eteti?
Ne siránkozz, használd inkább pozitívan szavadat,
hálás szívvel emeld végre fel a porból magadat!
Teremtsünk egy szebb világot, hálás szívvel, okosan,
olyat, amit rég szeretnénk, miben álmunk benne van.
Legyen egy szebb világképünk, teremtsünk egy szebb jövőt,
szeretettel, figyelemmel, fájdalmakat
eva6, 2019. június 25. kedd, 16:21
Zúgolódás és panaszkodás
,,Mi váltja ki belőled a zúgolódást és panaszkodást? Talán az, hogy elveszítetted a bevételedet vagy a munkahelyedet? Hatalmas adósság terhel? Túl sok gyermeked van? Nem született gyermeked? Vagy panaszkodásod férjed ellen irányul?... Amikor panaszkodunk, ezt mondjuk: Elégedetlen vagyok ezzel a férfival, akivel annyira nehéz együtt élni. De lényegében Isten ellen zúgolódunk."

-Linda Dillow-
kalmanpiroska, 2019. május 06. hétfő, 19:20
Egyház
,,Megértette-e az Egyház, hogy az ő valódi állapota, és azok a szenvedések, amelyeken átment, Isten büntetése lehetnek a hitetlenségért és hitehagyásért? Száz éven keresztül az Egyház cáfolta a természetfeletti jelenségeket és a csodákat, kétely alá vetette Jézus Krisztus istenségét, és a filozófiát a kijelentés elé helyezte. Hát panaszkodhat-e a nehéz időkre? Megtért-e zsákba öltözve, és hamuba ülve? Megvallotta-e bűneit? Nézzünk csak saját népünkre arra a népre, amelyet Isten olyan sok esetben felhasznált az Ő céljaira, és amelynek oly sok áldást ajándékozott. Zúgolódhat-e? Hogyan viszonyult az őt megáldó Úrhoz? Toporzékolhatunk-e, ha megértettük, hogy eltértünk a lelki zsinórmértéktől? Van-e a világnak egy kis joga is a panaszkodásra, és az elégedetlenségre? Isten haragja a mi alázatunkhoz vezetett-e? Megtértünk-e? Ha igen, akkor hol találjuk azt?"

-Martyn Lloyd-Jones-
kalmanpiroska, 2019. április 16. kedd, 14:28
Könnyek...
nők. Egyszer megkérdezte a Legfelsőbb Hatalmat.
- Mondd Atyám, miért sírnak a nők olyan könnyen?
Az Atya elgondolkozva válaszolt:

- Mikor a nőt teremtettem, valami különlegeset alkottam.

Oly erőssé tettem vállát, hogy a világ terheit elbírja, mégis oly gyengéddé, hogy vigasztalást is
tudjon adni. Oly belső erőt adtam neki, ami lehetővé teszi, hogy akkor is tovább menjen, amikor már mindenki más feladja, hogy a betegségek és a bánat idején is ellássa családját panaszkodás nélkül

Oly mély érzéseket adtam neki, amelyekkel gyermekeit mindig és minden körülmények között szereti, még akkor is, hogy a gyermek őt mélyen megbántotta. Oly erőt adtam neki, mellyel a férjét minden hibájával együtt szereti és elviseli, és azért alkottam a férfi oldalbordájából, hogy vigyázzon férje szívére.

Oly bölcsességet adtam neki, hogy tudja egy jó férj, soha nem sérti meg a feleségét, mégis néha próbára tesz a nő érzéseit, határozottságát és kitartását, hogy szikla
menusgabor, 2019. március 18. hétfő, 21:30
A sátáni kísértésnek csak az egyik oldala.....
becstelen te is, stb! Valami rossz vesz körül, amivel elégedetlen vagy! Nézd, én jobbat, többet, megoldást kínálok neked!"
Igen ám, csakhogy a sátán által elénk hozott kínálmányokról gyorsan kiderül, hogy nem valós értékeket takarnak. Ha utánuk kapunk, csak még szegényebbek, még elesettebbek, még inkább elégedetlenek leszünk.
Nekünk is érdemes Jézus példáját követnünk a kísértésekkel kapcsolatban! Higgyük el, hogy a keserves helyzetünk fölötti bánkódás, az állandó elégedetlenség és panaszkodás bizony könnyen lehet a bűn előszobája!
*
Ne dőljünk be annak a hazug mesének, hogy a bűn útján jobbra, többre, szebb dolgokra teszünk szert, hanem tanuljunk az első emberpár bukásából!
Ha változtatni akarunk sokszor bizony nehéz helyzetünkön, küzdelmekkel teli életünkön, ezt mindig Istennel összhangban tegyük, ne az Ő akarata, törvényei ellenére!
(dr. Finta József atya)
*
A MEGVÁLTÓ JÉZUSHOZ
Megváltó Jézus, Uram és Istenem, Istenem és mindenem,
aki
maroka, 2019. március 18. hétfő, 08:02
Szelídség
,,A Lélek gyümölcse pedig: ...szelídség..." Galata 5,22

Ha a ,,szelídség" szót használjuk, hajlamosak vagyunk arra, hogy kapcsolatba hozzuk a gyöngeséggel, lágysággal, félénkséggel. Pedig a szelídség, mint a Lélek gyümölcse, valami egészen mást jelent: természetfölötti erőt.

Először is arra vonatkozik, hogy a hívő ember készségesen aláveti magát mindannak, amit Isten vele cselekszik. A szelíd ember ellentmondás, kérdezés és panaszkodás nélkül meghajlik Isten akarata előtt. Tudja, hogy ,,Isten túlságosan bölcs ahhoz, hogy tévedjen, és túlságosan szeretetteljes ahhoz, hogy irgalmatlan legyen". Annak tudatában, hogy nincs vak véletlen, hiszi, Isten úgy munkálkodik az ő életében, hogy végül minden a javára válik!

A szelídség a hívő embernek másokkal való kapcsolatára is vonatkozik. A szelíd ember önzetlenül cselekszik, nem öntudatosan, alázatos, és nem fennhéjázó. Gyakorlatilag összetöretettségben él. Ha valami helytelent mondott, vagy cselekedett, legyőzi
kalmanpiroska, 2019. március 09. szombat, 11:26
Képek, videók
A panaszkodás egy ....jpg
pacsakute
2013. március 16. szombat, 19:07
Mikor az Isten alszik 01.
chillik
2017. január 23. hétfő, 07:09
Mikor az Isten alszik 02.
chillik
2017. január 23. hétfő, 07:09
Mikor Isten Anyát teremte
margoboszi
2014. május 21. szerda, 22:17
Mikor Isten Anyát teremte
cipello
2014. május 04. vasárnap, 14:07
Mikor ugy érzed isten elh
csomajulianna
2010. március 23. kedd, 05:44
Márai Sándor Mikor Istenr
jakabgasparne
2010. január 08. péntek, 17:58
Élvezd a napot, hiszen a
irmus
2016. október 07. péntek, 08:40
Hiszensem.png
sz719eszter
2016. május 24. kedd, 14:49
Hiszen ha jól.jpg
pacsakute
2012. december 22. szombat, 17:38
Üdvösség Jézus Krisztusba
sacimama
2014. március 13. csütörtök, 20:57
Shauna Macdonald
gabris808
2012. szeptember 03. hétfő, 22:12
edmonton macdonald hotel
lacipecsenye
2011. november 19. szombat, 21:19
macdonald5.jpg
csild
2008. szeptember 16. kedd, 10:46
macdonald4.jpg
csild
2008. szeptember 16. kedd, 10:46
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.