Belépés
2018. december 16. vasárnap | 50. hét | 350. nap | 04:50 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Moson Megyei Műhely című folyóirat, 2010. 11-12. szám
1956 emlékezete a Mosonmagyaróvári Városi Kollégiumban

Bevezető

A 2007-ben alapított intézmény megalakulásától kezdve híven őrzi, ápolja városunk ötvenhatjának emlékét. Ennek az évek óta tartó, széles társadalmi összefogással folyó munkának az eredményeit mutatja be Simon Zsuzsanna, a Városi Kollégium igazgatója, Varga Bálint, kollégiumi nevelő, történelem szakos tanár és Beregszászi Balázs, mosonmagyaróvári levéltáros.

A Városi Gyásznap és a Gyásztér

1990-ben, a város képviselő testülete október 26-át, Városi Gyásznappá nyilvánította. Már ebben az évben ötvennégy kopjafát állítottak fel az emlékezők. Németh Alajos és Horváth Gábor fafaragók, az 1989-ben elkészített harangláb elé, négy sorban helyezték el az áldozatok nevét is tartalmazó emlékoszlopokat.
1991-ben került sor Rieger Tibor: Golgota című emlékművének felavatására.
1992-ben a volt határőrlaktanya előtti területet hivatalosan 56-os emlékparknak nevezték el, a helyiek azonban - a tragédiára való utalásként is - Gyásztérnek hívják az emlékhelyet.
A kollégisták minden évben lefestik a kopjafákat,a haranglábat és rendbe teszik a területet. A Gyásznapi megemlékezéseken intézményi szinten minden évben részt vesznek, koszorúznak, meggyújtják az emlékezés mécseseit, tanáraik pedig megemlékező beszédeket tartanak.

Az '56-os kaszinó és történelmi játék

Mosonmagyaróváron, 1997. óta a Hunyadi Szakképző Iskola keretén belül, Bérci Csaba tanár úr szervezi ezt a népszerű városi történelmi vetélkedőt. A kollégium csapata 2007. óta vesz részt a találkozókon. Kezdetben a harmadik helyezést érték el, de a következő évben már elsők lettek, sőt a Hansági Múzeum különdíját is a kollégium érdemelte ki. A csapatot minden évben Varga Bálint, történelem szakos tanár készíti fel.

Az emlékezet megőrzése a digitális világban

A Mosonmagyaróvári Városi Kollégium, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság megalakulásának 10.évfordulója alkalmából, Anatole France gondolatának, ,, Az ősök sírjai avatják az országot hazává" szellemiségében hirdetett honlapkészítő pályázati kiírására készítette el a www.emlekhely1956-movar.egalnet.hu című weboldalát.
Az intézmény a honlapot a Magyar Telekom, Internettel az egyenlő esélyekért elnevezésű programja segítségével hozta létre és 2009. április 17-én aktiválta.
Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjkiosztóra 2009. november 6-án, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megrendezésre kerülő VIII. Kegyeleti Konferencia keretében került sor. Az országos pályázatra beérkezett harminckét pályázatból a Mosonmagyaróvár,1956 című pályázat az első helyezést érte el. Az emléklapot a kollégium
képviseletében Simon Zsuzsanna, igazgató és Kaschik Marion kollégista, Dr. Boross Pétertől, a Kegyeleti Bizottság Elnökétől vette át.
A honlap a mosonmagyaróvári 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak, a tragédia sebesültjeinek, túlélőinek, a megtorlások mártírjainak, valamint a községek forradalmi eseményeinek és hőseinek emlékére készült. Létrehozása a Mosonmagyaróvári Városi Kollégium diákjai, pedagógusai, munkatársai, a helyi levéltár szakembere, Beregszászi Balázs, a környékbeli falvak polgármesterei, helytörténészei, tanárai együttes tevékenységének köszönhető. A honlap képanyagának összeállításában sok segítséget kaptak, Szentkuti Károlytól, a Hansági Múzeum igazgatójától (Archívum, Gyűjtemények, "In Memoriam 1956"). Az ajánlott irodalmak, a különböző újságcikkek összegyűjtésében, a Huszár Gál Városi Könyvtár Helytörténeti gyűjteményének vezetője, Kimlei Péter segített.
A honlap létrehozásával az volt a céljuk, hogy bemutassák a város múltjának legtragikusabb eseményét, a sortűz áldozatait, a sebesülteket, a túlélőket, a megtorlások mártírjait, az emlékhelyeket, a volt járás területén lezajlott forradalmi eseményeket.
A kollégium nevelőtestülete kötelességének érzi, hogy minden kollégista diák tudjon a város tragédiájáról és az ártatlan hősök emlékét őrizze. Ezért az almenük tartalmaznak olyan pontokat is, melyek az intézmény eddig végzett tevékenységét, jövőbeni terveit mutatja be ('56-os kaszinó, Pályázatok, Tanulmányok).
További kutatásra, ismeretek bővítésére alkalmas az Ajánlott irodalom, a Hasznos linkek, és a Tanulmányok című menüpont alatt található dolgozatok. De saját készítésű képeiket is bemutatják a különböző fotógalériákban (Emlékművek,emléktáblák,a Gyásztér, Gyűjtemények, Síremlékek).
Szintén a múlt iránti tisztelet fejeződik ki az In memoriam 1956 című menüpont alatt található versek bemutatásával, melyek mosonmagyaróvári költők alkotásai. A menüpont különlegessége, hogy különböző képzőművészeti alkotásokat is bemutat.
Kiemelten fontosnak tartják a város és környéke Emlékműveinek, Emléktábláinak, Síremlékeinek, Közterületi elnevezéseinek felkutatását és azok bemutatását a honlapon. Külön figyelmet fordítanak a helyi Hansági Múzeum és egyéb gyűjtemények képes bemutatójára a Gyűjtemények menüpontban. Tanulságos az időrendi sorrendben egymás után következő Megemlékezések szónoklatait, sajtóhíreit olvasni, fotóit nézegetni illetve a Visszaemlékezések menüpontot megtekinteni.
Az 1956. október 26-ai események feltárásában, az emlékezet megőrzésében nagy szerepe volt/van a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesületnek.
A szervezetet külön menüpontban mutatják be. Több évtizedes elhallgatás után kezdődhetett meg a Sortűz per, Dr. Zétényi Zsolt ügyvéd képviseletével. A honlap kiemelten foglalkozik még a város Gyásztere és a laktanya épülete Emlékhellyé válásának történetével is.
Az egyes menüpontok sorrendjét az abc határozta meg. A weboldal további információkkal, menüpontokkal folyamatosan bővül.
A honlapon kívül a kollégium különböző prezentációk elkészítésével is igyekszik az ötvenhatos emlékeket megőrizni, azokat az interneten bemutatni.
Ezek a videók a www.youtube.com című portálon tekinthetők meg, varosikollegium feltöltő név alatt, illetve az interneten az alábbi linken:
http://www.emlekhely1956-movar.egalnet.hu/object.62FC2AC2-55DA-490 0-A63E-CECF6191D56F.ivy
Ugyanezt a célt szolgálják a helyi illetékességű www.duoinfomovar.hu című közösségi portálra feltöltött képgalériák, valamint a Közép és Kelet - európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány www.magyarforradalom1956.hu weboldala, 1956 - Forradalom és szabadságharc almenüjén keresztül elérhető, A forradalom emlékezete menüpontban található fotógyűjtemény, melyre harminchat emléktábla, emlékmű képét töltette fel a kollégium.

Tanulmányok

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint az 1956. október 26-ai mosonmagyaróvári sortűz 54. évfordulójára tanulmánykötet jelent meg a mosonmagyaróvári Városi Kollégium gondozásában, ,,Az 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak sírjai a mosoni temetőben" címmel.
A tanulmány egy 2009-ben indult sorozat második része, amely sorozat célja, hogy a fellelhető, összegyűjthető információk, dokumentumok, ismeretek felkutatásával és történeti igényű rendszerezésével hozzájáruljon Mosonmagyaróvár forradalmi napjainak jobb megismeréséhez, valamint a forradalom örökségének megőrzéséhez.
A tanulmány nemcsak összegyűjteni igyekszik a kapcsolódó dokumentumokat és ismereteket, hanem új területeket is nyit Mosonmagyaróvár 1956-os történetének kutatásában.
Az 1989 után meginduló és az 1990-es évek első felében kiteljesedő kutatások központi célja az október 26-ai terrorsortűz előzményeinek, körülményeinek feltérképezése, a katonai szereplők (elsősorban Dudás István laktanya parancsnok) szerepének és felelősségének megítélése, valamint a sortűzben elhunyt áldozatok számának lehetőleg minél pontosabb összeírása voltak. Nem utolsósorban felül kellett írni és objektíven tisztázni kellett mindazokat a koncepciózus, politikával átitatott ferdítéseket és félreértéseket, melyek a hallgatás évtizedei alatt körbefonták a Mosonmagyaróváron történteket.
Mivel ma már alapvetően jól tudjuk körvonalazni mind a békés tüntetés, mind a gyilkos sortűz körülményeit, a 2009-ben indult tanulmánysorozat elsősorban a sortűzben elhunyt mosonmagyaróvári lakosoknak igyekszik emléket állítani. A tanulmányok az áldozatok sírjainak felkutatásával, rendszerbe állításával, az egyes áldozatokhoz tartozó dokumentumok tanulmányba szerkesztésén keresztül dolgozzák fel a forradalom napjainak mosonmagyaróvári történéseit.
A tanulmánysorozat első, 2009 őszén megjelent, ,,Hunyadis áldozatok a mosonmagyaróvári sortűzben" című része arról a hat ipari tanulóról, Kardos Miklósról, Meszlényi Istvánról, Őri Lászlóról, Paár Jenőről, Tolnay Lászlóról, Wilhelm Mihályról emlékezik meg, akik a mai Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola jogelődjének számító Ipari Iskola diákjai voltak. A néhai diákokról készült tanulmány a Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány pályázatán a III. helyezést érte el. A pályamű megjelent A hőseink voltak című tanulmánykötetben, amely az alapítvány gondozásában jelent meg,valamint az 56-os Szövetség (www.56osszovetseg.hu) Híradó című kiadványában is.
A második, 2010 őszén megjelent tanulmány azokat az áldozatokat veszi sorra, akiket a sortüzet követően október 28-án a mosoni temetőben helyeztek örök nyugalomra. Jelenlegi ismereteink alapján bizonyíthatóan kilenc áldozatot: Bárdics Tihamért, Ferenczi Lajost, Domonkos Antalt, Gyécsek Istvánt, Hornyák Bélát, Paár Jenőt, Wachtler Lajost, Wilhelm Mihályt és Wojnesitz Istvánnét temették el a mosoni temetőben. A tanulmány külön foglakozik a mosoni temetőben található szimbolikus síremlék történetével is.
Mindkét tanulmány gazdagon illusztrált, nemcsak az ismert korabeli archív fotókat és az áldozatokkal kapcsolatos dokumentumokat használja fel, hanem a kutatás során a családok által felajánlott, eddig ismeretlen képeket és az összes áldozat arcképét is tartalmazza, sírjaik fényképével és helyrajzi számával együtt.

Megemlékezések a Városi Kollégiumban

A tragédiára a kollégium minden évben intézményi szinten is megemlékezik. Előadásokat szervez, emlékfaliújságot állít össze illetve részt vesz a városi megemlékezéseken. Október 26-a, Városi Gyásznappá nyilvánításának 20.évfordulója tiszteletére, a kollégium nevelőtestülete úgy döntött, hogy a jubileum alkalmából egy rendhagyó történelem órát rendez és ajánl a város lakossága figyelmébe is, valamint könyvbemutatót tart és egy kiállítás létrehozásával emlékezik a sortűz áldozataira.
Október 21-én a nagyszámú érdeklődő közönséget, a kollégista diákokat Simon Zsuzsanna igazgató és dr. Farkas László, az 56-os Szövetség Alelnöke köszöntötte. A hallgatóság Nády Mária , Böröndi Lajos és Cser Zoltán költők alkotásait hallgathatták meg. Majd, Konrád Szilvia, kollégiumtitkár által készített vetítettképes előadásban megtekinthették a sortűz áldozatainak, mártírjainak valamennyi,eddig felkutatott sírját, valamint egy prezentációt , a marispusztai 56-os múzeumról. Ezután Varga Bálint kollégiumi nevelő, középiskolai történelem tanár tartott kiadvány ajánlást a sortűz mosoni temetőben nyugvó áldozatairól. Ezt követően a Mosonmagyaróvár,1956 című emlékkiállítást dr. Nagy István polgármester,országgyűlési képviselő nyitotta meg. A megemlékezők még egy '56-os emlékkitűzőt és egy emlékképeslapot is átvehettek a kollégium jóvoltából.

Mosonmagyaróvár, 1956 -emlékkiállítás-

2010. október 21-én, a rendhagyó történelem óra keretén belül nyílt meg a Mosonmagyaróvár,1956 című kiállítás. A tárlat a Hansági Múzeum, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület, a Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára Mosonmagyaróvári Részlege, a kollégium és magánszemélyek gyűjteményeiből került összeállításra. A kiállításnak a kollégium teljes földszinti területe adott otthont.
A bejáratnál Mosonmagyaróvár város neve, és a magyar forradalom és szabadságharc évének gyászkeretes felirata fogadta a látogatókat. Alatta Gondár Zsuzsa, helyi művész nagyméretű festménye, a magyar zászlókkal lefedett halottak sokasága a gyászolók tömegével.
Az előtéren áthaladva az '56-os Magyarok Világszövetsége zászlaja volt látható, majd következtek a 2010-ben előkerült archív felvételek felnagyított képei. Ezeket a fotókat - készítője jóváhagyásával - a közönség, először itt, a kollégiumban tekinthette meg. Külön falitáblára kerültek azok az oklevelek, emléklapok, melyek a Városi Kollégium emlékmegőrző munkájának az elismeréseit mutatta be. Mellettük a Flesch Károly Nonprofit Kft. által készített nagyméretű plakát, az 56-os városi megemlékezések programjaival és egy, az erre a kiállításra készült meghívóval.
A következő rész a magyaróvári Mezőgazdasági Akadémia áldozataira emlékezett. Bemutatta a hat akadémista hallgató, Szalai István Veszprém, Wesztergom Imre Lébény, Nagy Árpád Sarród, Horváth Gyula Szany, Pintér Gizella Iván, Varga Erzsébet Töltéstava síremlékeinek,emléktábláinak fotóit,és a balatonföldvári Bognár József, volt akadémiai hallgató visszaemlékezését egy díszkeretes oklevél formájában, melyben eredeti nemzetiszínű szalagjának egy darabját is elhelyezte. Az emlékfalat Gondár Zsuzsa, a Magyaróvári Várról és Várkapuról készített festményei keretezték.
Ezután két eredeti - vér és rozsda nyomait viselő - zászló következett, melyek a Városi Kollégium címeres díszzászlóját fogták közre.
Ezután egy újabb festmény volt látható, mely egy korabeli fénykép nyomán, szintén Gondár Zsuzsa művészi alkotása, a határőr laktanya oldaláról, mely előtt az emberek összetörik a levert ötágú vörös csillagot.
Talán a legszomorúbb részt a falra szegelt lyukas zászló körül a néhai Iparitanuló Iskola áldozatainak sírjai mutatták, akik tizenévesen haltak mártír- halált: Tolnay László Mosonszolnok, Meszlényi István, ifj. Kardos Miklós, Őri László magyaróvári temető, Wilhelm Mihály, ifj. Paár Jenő mosoni temető. Paár Jenőnek látható volt még a Magyar Köztársaság Elnökétől 1991-ben kapott posztumusz 56-os emlékérem és kitüntetés oklevele.
A következő falrészlet, a mosoni városrész temetőjében nyugvó áldozatoknak: Bárdics Tihamér, Domonkos Antal, Ferenczi Lajos, Gyécsek István, Wachtler Lajos, Wojnesitz Istvánné, Hornyák Béla és a három hunyadis fiú sírjaival és arcképeikkel állít emléket.
Hornyák Bélának látható még az '56-ban megszerzett vízvezeték szerelői szakmunkás bizonyítványa, házassági anyakönyvi kivonata és az eredeti temetői fejfája, amelyen az 1956-os évszám a nemzeti színekre van felfestve.
E jobb oldali folyosó rész a mosonmagyaróvári '56-os emlékpark, azaz a Gyásztér, 1991. október 26-án felavatott monumentális emlékművével zárul. Ehhez kapcsolódott még 1990-ből, az ,,1956. október 26-i mosonmagyaróvári sortűz és a forradalmat követő megtorlások áldozatainak örök emlékére mementóként" c. plakát, amely közadakozásra szólít fel. Az elkészült emlékmű fényképeken látható, koszorúhalmokkal a tövénél, előtte az ötvennégy darab kopjafa jobb és baloldali kettős sorával és az emlékmű bronz reliefjével, hogy állíttatta a város, hazai és külföldi adományokból és alkotóik nevével: Rieger Tibor szobrász, Horváth Gábor és Németh Alajos fafaragók. Az emlékfalon még Murányi Imre, ,,In Memoriam 1956" című festménye is helyet kapott.
A bejárattól balra, az épület emeleti szárnyára vezető lépcsők előterében, három nagyméretű paravánon folytatódott a kiállítás. Az elsőn különböző újságcikk címek láthatók, fekete szegéllyel, mintegy gyászjelentések: ,,105 halott vére az égbe kiált!, Csak a fiúnk hiányzik, Halál az 56-os negatívon, Mosonmagyaróvár nyitott seb, A borzalmak délelőttje, 17 évesen lőtték agyon, Mészárlással viszonzott szabadságkeresés, Máig sajgó sebek, Az igazságtétel máig elmaradt, Mosonmagyaróvár a megfélemlített város, Bocsánat ott van, ahol bocsánatkérés" stb.
Ezt követte a Magyarok Világszövetsége által kiadott, Fekete Pál szegedi történész -nem lezárt - kutatásai alapján készült ,,Sortüzek Magyarországon 1956." című térképe, melyen hatvanhárom vidéki helyszín van jelölve a budapestieken kívül.
A falrészletet négy helyi költő Erdős Anna, Cser Zoltán, Böröndi Lajos és Nády Mária hét megrendítő vers és prózai alkotása zárta. Itt kaptak még helyet a 2006.évi, 50. évforduló nagyméretű színes plakátjai, a Magyarok Világszövetségének ,,Az élő '56-osok emlékezete a hőseinkre a 301-es parcellában" című emléklapja, a Corvin köziek és a Baross tér emlékezetére Mindszenthy József, Szabó bácsi, Pongrácz Gergely és Nagy Imre arcképeivel.
A sort egy a folyosón keresztbe állított könyves szekrény zárta, mely négy polcon kínálta az 56-os Szövetség Híradó c. lapjának számait, a Szövetség által állított budapesti emlékmű fotóit (Budapest, XI.ker. Műegyetem rakpart 3.), a mosonmagyaróvári '56-os eseményekkel foglalkozó könyveket, Reisinger Attila irodalmi alkotásait, dr. Székelyhidi László volt országgyűlési képviselő parlamenti felszólalás gyűjteményét,melyben az 1956-tal foglalkozó beszédei is megtalálhatók,a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület dokumentumgyűjteményét, az Emlékmű Kuratórium működéséről,valamint a kollégium különböző cikkgyűjteményeit. A szervezők egy asztalt és székeket is kihelyeztek, hogy az érdeklődők, mintegy olvasósarokként használhassák a területet.
Kis kiugrással, a harminc méternyi hosszú folyosón, mintegy harmincöt asztalból álló egybefüggő soron, üveglapok alá kihelyezve következtek az eredeti és másolt dokumentumok, életrajzok és fényképek hatalmas mennyisége.
Az asztalok mögött nyolc paravánon tizenkét eredeti képzőművészeti alkotás volt látható, melyeket a kollégium egységes, fekete keretbe foglalt. Az alkotások a Hansági Múzeum által 2006-ban, az 50. évfordulóra készített ,,In memoriam 1956" c. grafikai album részei.
Az első asztalon főként levéltári dokumentumok voltak láthatók. Az 1990. október 19-ei Mosonmagyaróvár városának alakuló képviselőtestületi ülésén hozott 1990/1. számú határozat, amely október 26-át Városi Gyásznappá nyilvánította, és az '56-os áldozatok megsegítését és a felelősségre vonást tartalmazta. Látható volt a ritkaságszámba menő mosonmagyaróvári Nemzeti Tanács körbélyegzőjének Kossuth címeres lenyomata az 1956. novemberi Végrehajtó bizottsági meghívón. Olvasható volt a korabeli 1956. december 14-ei Vb. jegyzőkönyv 158. sz. határozata, amelyben a város lakossága az ötvenegy áldozatot követelő sortűz kivizsgálását kérte.
Mosonmagyaróváron a rendszerváltás kori pártok és társadalmi szervezetek: MDF, MSZMP, HNF, SZDSZ, Fidesz, Városvédő Egyesület, Környezetvédő Egyesület, Múzeumbarátok Egylete, 1989. augusztus14-én, kötelezettségvállalást fogalmaztak meg ,,Mosonmagyaróvár 1956. október 26." néven emlékműállításra, és ezt alapító okiratban rögzítették.
Még ebben az évben, az emléknapon, megtörtént Csurka István író által az emlékmű alapkőletétele. Harminchárom év után az első szabad emlékezés során, először járták végig az emlékezők, gyertyákkal a kezükben a Tanácsházától a Határőr laktanyáig tartó útvonalat. A következőkben az 1990 és 1991 évi Gyásznapi meghívókról idézték fel az első gyásznapok illusztris meghívott vendégeit. 1990-ben Németh Boldizsár túlélő, Horváth Balázs belügyminiszter, Göncz Árpád Köztársasági Elnök, Pozsgai Imre, Orbán Viktor, külön bélyegzővel utólag benyomva. A taxisblokád miatt az előzetesen felkértek nem tudtak eljönni. A nehéz viszonyok közt Orbán Viktor helikopterrel érkezett és tartott megemlékező beszédet, de nem az ,,ekkor már haranglábas, kopjafás virágágyásokkal teli" sortűz helyszínén, hanem a Városháza erkélyén.
1991-ben, Göncz Árpád Köztársasági Elnök volt jelen az elkészült emlékmű avatásánál.
Későbbi évekről is, de főként a 2006-os 50. évfordulóhoz kapcsolódó díszes meghívók voltak még láthatók: Október 22-éről, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által készített 56-os emlékplakettek átadásáról, és ,,A nyugat kapujában, a szabadságharc küszöbén" című történelmi szimpóziumról a magyaróvári Egyetemen. Október 26-áról a Megyei Önkormányzat dísztermében tartott ,,1956-os forradalom és szabadságharc eseményei Győr-Sopron Megyében" című konferenciáról, melyen Mosonmagyaróvár '56-járól Papp Gyula tanár úr tartott előadást, az 50. évforduló Gyásztéri ünnepi meghívójáról, Sólyom László Köztársasági Elnökkel, az ,,In memoriam 1956." címmel a II. Országos Képzőművészeti Kiállításról, a Flesch Károly Kulturális Központban, ill. ugyanezen a néven a Hansági Múzeum által meghirdetett grafikai album anyagából rendezett kiállításról.
De 1957-es dokumentumok is bemutatásra kerültek, mint például a kórház dolgozóinak szóló dicsérő szavak a helytállásukért, néhány sor letartóztatásról és hivatali elbocsátásról a forradalmi eseményekben való részvétel miatt, jelentés az iskolák működéséről, mely tartalmazza, hogy száznyolcvan gyermek távozott külföldre a szüleivel.
A dokumentumok és meghívók után sorban következtek a magyaróvári '56-os események különböző emlékhelyeinek és emlékműveinek bemutatása. Elsőként a mosoni temetőben, az 1986. október 30-án, Ladányi - Lunczer István '56-os amerikai emigráns által állított jelképes sír.
Majd a következtek a városi emlékművek, emléktáblák fotói: az Akadémia emléktáblája (1989) és emlékműve (1990), a Hunyadi Iskola emléktáblája (1990), a Polgármesteri Hivatal emléktáblája a Nemzeti Tanács megalakulásáról (1992), a Fő utca 23. sz. alatti épületen Antal József Miniszterelnök emléktáblája az 1956-os Földes per négy mártírjának újratemetésén való részvételéről (1998), a Kisalföldi Erdőgazdaság által, a Wittmann Antal Parkban állított kopjafa és jelképes sírkő az erdészet áldozatainak emlékére (1995), a Budapesten meggyilkolt Magyar Katalin táblája a Bolyai Iskolában (1996), a Karolina Kórház emléktáblája (2006), a Polgármesteri Hivatal domborműve, Rosemarie Szalai alkotása (2006),
a magyaróvári temető '56-os áldozatainak emlékfala, előterében a már korábban készített kopjafával (1989), a 2007-ben átnevezett Dohy János és Gulyás Lajos utcák névtáblái, valamint Gulyás Lajosnak, a róla elnevezett utcában, 2008-ban elhelyezett emléktáblája.
Külön volt elhelyezve a négy óvári mártír: Czifrik Lajos, Kiss Antal, Zsigmond Imre és Weintráger László felravatalozott koporsóiról, a 34 évvel későbbi 1991. március 23-ai újratemetésükről készült kép. Őket gyászjelentésük alapján a város, saját halottjaként temette el, melyek, Zsigmond Imre doborgazszigeti sírjának kivételével, a Nemzeti Sírkert részeivé lettek 2010-ben.
A sor a magyaróvári és a vidéki temetőkben nyugvó sortűz áldozatok sírjairól készült fotók bemutatásával folytatódott: ifj. Pandúr György, Picher Béla, Robl Ferenc, Letenyei Ferenc, Miks József, egy kettős sír Neuberger Flóriánné született: Rácz Margit és Rácz Anna, Szimhardt Károly, Demeter János, Dózsa Katalin, Pápai Ferenc, Savanyú Józsefné,szül: Mátyus Erzsébet, Virág Vendelné, szül.:Farkas Margit, Wachek Lőrinc Zsoldos Mihályné, újabb kettős sír Meszlényi István és Meszlényi József, és Rehling Zoltán.
Halásziban Sipos Gyula és Szuhányi József, Répceszemerén Lackovics Dezső, Pusztasomorján Kelemen Rezső. Tizenegy név pedig gyászkeretbe foglalva, akiknek sírjai ez idáig nem ismeretesek.
Következtek az ún. Földes-perben 1957-ben elítélt és 1957-ben és 1958-ban kivégzettek arcképei, életrajzuk és sírjaik: a magyaróvári Czifrik Lajos, Kiss Antal, Weintráger László, a dunaszigeti Zsigmond Imre, Földes Gábor Budapest 301-es parcella, Tihanyi Árpád Győr, nádorvárosi temető, Szigethy Attila, akinek 34 évvel későbbi gyászjelentése is látható, hogy Kapuvár városa díszsírhelyen temeti el maradványait, és sírja a Nemzeti Sírkert része,Gulyás Lajos, református lelkész, Levél községbeli díszsírhelye, ami szintén a Nemzeti Sírkert része. Róla a község emlékparkot nevezett el, 2006-ban emléktáblát állított és a református gyülekezet emlékszobát is berendezett tiszteletére.
További tizenöt asztalon a Városi Kollégium 2010. évi 56-os kiadványának: A mosonmagyaróvári 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak sírjai a mosoni temetőben című, képanyagban rendkívül gazdag tanulmánya volt laponként kihelyezve.
A folyosó végén két zárt tárlóban kaptak helyet a különböző relikviák, emlékérmék, emléklapok.
Elsőként a német Bild-Telegraf in Ungarn című lap korabeli 1956.október 29-ei száma a magyaróvári sortűzről és két egykorú személyes irat, Pintér Gizella, akadémista iváni temetéséről, a helybeliek búcsúztató beszéde és egy ismeretlen óvári lakos naplórészlete, a személyesen átélt eseményekről valamint egy, a Városi Nemzeti Tanács által október 29-én kiállított, karszalagviselési igazolvány is látható volt, mely szabad bejárást biztosított az összes államhatalmi szervhez és az üzemek nemzeti tanácsaihoz.
A második tárlóban volt látható a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület által a sírokra kihelyezett ,,Pro Patria, Pro Libertate 1956. okt. 26." bronz relief, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából ,,A nemzet szolgálatában és a haza védelmében szerzett érdemei elismeréseként" Gábor Józsefné túlélő nevére szóló oklevél és emlékplakett, mely plakett néhány áldozat sírján szintén megtalálható.
A tárlóban kapott helyet még a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület ,,Pro Urbe Mosonmagyaróvár" oklevele és emlékplakettje. A város legmagasabb rangú kitüntető címét, a forradalom 50. évfordulóján kapta a szervezet. Több egyéb érem is bemutatásra került, mint a ,,Vértanuk emlékére című,amit a Magyar Demokrata Fórum veretett 1989-ben, vagy a Magyar Köztársaság Elnöke által ,,A nemzeti helytállásért 56-os emlékérem-kitüntetés, 1991-ből.
Itt kapott helyet a kiállítás megnyitója után a Városi Kollégium Kósa Pál plakettje és oklevele, melyet ,,A nemzet szolgálatában, 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenységük
elismeréseként" kapott az intézmény, és a Simon Zsuzsanna igazgatónőnek adományozott 1956-os emlékplakett és oklevél is.
A kiállítótér legvégét Simon József káplán által készített archív fotósorozat és az idén, a helyi múzeumnak ötvennégy év után, inkognitóban beadott, eddig publikálatlan megrázó fényképek alkották.
A fényképek közé kerültek a mosonmagyaróvári halotti anyakönyvi kivonatok, amelyek döbbenetes súllyal közölték a tényeket, hogy ki, hol, mikor, hány évesen, és milyen sérülések következtében hunyt el.
A folyosó végén visszafordulva, a másik oldalon voltak láthatók a Sopronkőhida - Jánostelepi rabtemető területén 1989-ben kialakított '56-os emlékhely kopjafáiról készült képek, ahol a kivégzetteket hantolták el. Ez a hely a Kőhidai 301-es parcellaként is ismert. Visszafelé sétálva, befejezésként az 1991.óta működő Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület életéről voltak fotók, melyeken koszorúzásokat, taggyűléseket, kirándulásokat örökítettek meg.
A rendhagyó történelem óra és a kiállítás színvonalas létrehozásában valamint a tanulmány kiadásában Mosonmagyaróvár Önkormányzata és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat anyagi támogatásban részesítette a kollégiumot. Az Aqua Kft, palackozott Friss Ivóvizével, a Török Virágbolt, díszcsokraival, asztali díszeivel segítette a rendezvényt.
A tárlat összeállításában és kivitelezésében kimagasló munkát végzett Beregszászi Balázs levéltáros és Hoskó János kollégiumi portás kolléga.
A kiállítás először 2010. november 30-ig lett volna látogatható, de egy pápai diákcsoport bejelentkezése miatt december 4-ig meghosszabbította a kollégium.
Az eltelt időszakban magánszemélyek, közművelődési intézmények vezetői, szakemberei, családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, több százan tekintették meg a kiállítást. A kihelyezett vendégkönyvben olvasható bejegyzések és szóbeli megnyilvánulások alapján az emlékkiállítás méltó módon emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 54.évfordulójára.

Kapcsolatok

A sortűz körülményeinek feltárása, az ötvenhatos emlékek összegyűjtése és méltó megőrzése érdekében, 1991-ben alakult meg a Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület.
A húszéves múltra visszatekintő szervezetbe, a kollégium 2010-ben kérte felvételét. Belépésük után közös látogatást szerveztek a Bács-Kiskun megyei
Kiskunmajsa közelében, Marispusztán található 56-os Múzeumba, Budapestre a Rákoskeresztúri Újköztemetőbe, a 300-as és a 301-es parcellák megtekintésére, a sopronkőhidai volt rabtemető területén kialakított 56-os emlékhelyre, valamint a vidéki temetőkben nyugvó áldozatok sírjainak felkutatására. Az intézmény részt vesz az egyesületi üléseken és segít a megemlékezések, programok szervezésében. Támogatásukkal az egyesület önálló standdal részt vett a XI. Mosonmagyaróvári Civil Napon is. A kollégium kapcsolatban áll még a város valamennyi közművelődési intézményével, több civil szervezetével, az országos 56-os Történelmi Alapítvánnyal, valamint teljes jogú tagja az 56-os Szövetségnek.

Elismerések, díjak, kitüntetések

Az elért eredmények alapján a kollégium többféle elismerésben részesült. A történelmi vetélkedőkön, a különböző pályázatokon elért díjak mellett, 2010. október 21-én, az 56-os Szövetség az intézménynek, 1956 eszméinek az ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Kósa Pál plakettet adományozott, a kollégium igazgatóját pedig 1956-os Emlékérem kitüntetésben részesítette.

Médiamegjelenések

A kollégium tevékenységéről, eredményeiről mind a helyi, mind az országos média termékek rendszeresen tudósítanak. Az alábbiakban a megjelent cikkekből válogatott összeállítás olvasható:
1. Ahogy halottainkat tiszteljük, úgy viselkedünk az élőkkel is
Kisalföld, 2009.11.10.
2. Győztes honlap a sortűzről
Kisalföld, 2009.11.16.
3. Nyertes mosonmagyaróvári weboldal
Lajta Press, 2009.11.17.
4. Az ősök sírjai
Köznevelés, 2009.11.27.
5. Másfél év, harmincezer látogató
Mosonvármegye, 2010.10.01.
6. A sortűz mosoni áldozatai
Mosonvármegye, 2010.10.23.
7. Emlékkiállítás a Városi Kollégiumban
Kisalföld, 2010.10.23.
8. Emlékezés a sortűz mosoni áldozataira
www.kisalfold.hu, 2010.10.24.
9. Lyukas zászló a Városi Kollégiumnak
Lajta Press, 2010.10.26.
10. Megemlékezés és koszorúzás a mosonmagyaróvári Gyásztéren
www.kisalfold.hu, 2010.11.07.
11. 1956-os megemlékezés Ausztriában
www.kisalfold.hu, 2010.11.07.
12. Ötvenhat elhullajtott levelei
Mosonvármegye,2010.11.13.

A Városi Kollégium tervei az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója tiszteletére
Az intézmény a jövőben angol nyelvű sajtótermékek és szakirodalmak fordításával folytatja kutatómunkáját, továbbá újabb kiadványt tervez megjelentetni, melyben megemlékezik a húszéves jubileumát ünneplő Mosonmagyaróvári 56-os Egyesületről és a húsz éve felállított Golgota emlékműről is. Legfőképpen azonban mindent megtesz azért, hogy Mosonmagyaróvárnak méltó 56-os Múzeuma legyen az 55. évfordulóra.

Írták: Beregszászi Balázs,Simon Zsuzsanna,Varga Bálint
otvenhatoshagyomanyorzo, 2016. január 30. szombat, 08:20
Címkék: Moson Megyei Műhely, Mosonmagyaróvári Városi Kollégiumban, Simon Zsuzsanna, Városi Kollégium, Varga Bálint, Beregszászi Balázs,
Kommentek
A névadó, Id. Timaffy Endre volt
Szigetköz, az ezer sziget országa - a névadó, Id. Timaffy Endre volt

Timaffy Endre ( 1860-1919) Cikolasziget első kőiskolájának első és legnagyobb hatású, mártírsorsú tanítója, a falu mindenese, lámpása, a szigeti emberek szószólója, az akkori Mosonvármegye ,, A Dunai Szigetekről" cikksorozat írója.

Ő nevezi elsőként Szigetközt az ,, Ezer sziget országának".

Tudom meg mindezt a Moson Megyei Műhely 2011/1. számában olvasott cikkből. ( Karácsony István: Id. Timaffy Endre - Egy messziről jött Mester, aki a falu mindenese lett)

Így most már nem csak egy könyv címe (1988), de névadója is van a Szigetköz Natúrpark/ Egyesület (2018) jelmondat író pályázatán nyertes jelmondatnak.

Szomorú, hogy ez megtörténhetett. Remélem a kiírók, döntők és a nyertes is elgondolkodnak ezen és a használt molinóikra felírják majd Id. Timaffy Endre nevét!
zoldkaszino, 2018. április 04. szerda, 09:19
Érsek Imre 1890-1967
Miközben nagy kedvvel és szorgalommal szerkesztem a Szigetköz, a Duna gyöngysora című legújabb facebook oldalamat, a hozzávaló anyaggyűjtés során itt is szembe jön velem '56.

tt van például Érsek Imre életútja, " aki kiváló tanító, szónok, helytörténész,
gazdálkodó és amatőr újságíró volt, igazi polihisztor. Mosondarnón
született 1890-ben, tősgyökeres darnói családban. A szomszédos
Novákpusztán és Kisbodakon volt tanító, a dunaremetei hajóállomás
létrehozója, egykori mosonmagyaróvári járási tűzvédelmi felügyelő, e
mellett kiváló gazdálkodó is volt. Nagy érdemeket szerzett a
zöldségfélék, különösképpen a paprikatermelés meghonosításában a
Szigetközben. Nyugdíjba vonulása után, az '56-os eseményekben való
részvétele miatt el kellett hagynia szeretett faluját, Csongrádban
hunyt el 1967. november 4-én." infoszigetkoz.hu

Máshol:

" A nyugdíjba vonuló kiváló tanító búcsúztatását 1956. október 7-én tartották, de nem sokáig élvezhette a
azenujsagom, 2018. április 04. szerda, 01:38
1848=1956 emlékhelyek
forradalom és szabadságharc 170.évfordulója tiszteletére jelent meg Csorna 1848-1849-es emlékhelyei címmel Szalay Balázs kiadványa. Az ötven példányban kiadott, harminckét oldalas kötet bemutatója a csornai Nyugdíjas Akadémia következő előadásán, március 21-én, szerdán 16 órától lesz a Művelődési Központban.

Mosonmagyaróváron is lehetne külön kötetet szentelni az 1848-as emlékhelyeknek.
Ahogy az 1956-os emlékhelyeknek is.

De, ha nem külön kiadványban, akkor mondjuk lehetne a Moson Megyei Műhelyben. Vagy annak keretén belül egy tematikus számban.

Vagy, ahogy az '56-os emlékévi pályázatban nyert támogatásból szervezett konferencia és a mégiscsak készülő konferencia kötet formájában. Ha abban megjelenne Simon Zsuzsanna 1956-os emlékhelyek Mosonmagyaróváron c. előadása is, akkor az '56-os emlékhelyek megjelenése már ki lenne pipálva. De neki nem szóltak, hogy adja le az előadásának írott, képes változatát.

S hogy a csornai '48-as könyv a csornai nyugdíjas
azenujsagom, 2018. március 15. csütörtök, 06:28
Hosszú hétvége - rámfér (ne)
A múltheti ledolgozás után most hosszú hétvége vár ránk, benne Március 15. ünnepével.
A kollégista gyerekekkel tegnap emlékeztünk Soós János '48-as nemzetőrre. Idén lesz 170 éve, hogy hősi halált halt Magyaróváron a kecskeméti önkéntes. Síremlékműve is 156 éves. Utána még tettünk egy '48-as történelmi sétát is a magyaróvári belvárosban. (Nem tudom a Moson Megyei Műhelyben van-e róla tanulmány. A Mosonvármegyében és a Civil Szemlében olvastam néhány cikket.) A megemlékezésen verset Nemes Bálint mondott, beszédet én tartottam.

Ma Dunakilitin Beregszászi Balázs levéltáros lesz az ünnepi szónok.

Március 15. alkalmából

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott:

Varga György festő-, szobrász- és iparművész, a Mosonmagyaróvári Képzőművész Alkotók Stúdiójának volt művészeti vezetője,
kitüntetésben részesül szülőföldje, a Szigetköz iránti elkötelezettséget tükröző alkotói pályájáért, sokrétű kulturális szervező tevékenységéért.

Magyar Ezüst
azenujsagom, 2018. március 14. szerda, 04:58
2018-ban húszéves a Moson Megyei Műhely
1998-ban indult útjára Mosonmagyaróvár tudományos,ismeretterjesztő,helytörténeti stb ... periodikája évi két számmal.

2006-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából az egyik szám csak ötvenhatról szólt.

A tízéves jubileumot még külön írásban is összefoglalták a 2007/2 számban. ( Szirányi Péter: Az első évtized - Tíz éves a Moson Megyei Műhely)

Aztán 2011/2. után már nem jelent meg se egy, se két szám öt éven keresztül, holott a főszerkesztő, Tuba László még bizakodva írta, hogy " A Moson Megyei Műhely kiadójának ( művelődési központ) szándéka szerint folyóiratunk a 2012. évtől évente egy összevont számmal jelenik meg."

Majd 2017-ben, új felelős kiadóval ( múzeum) egy számmal letudták az ötéves kihagyást 2012-2017.

Lehet-e ezután ünnepelni ennek a hányatott sorsú ( több felelős kiadó, öt év kihagyással) helyi kiadványnak jubileumát?

Nos, nemcsak lehet, hanem kötelező is, ismerve a húsz év termését, ha nem lett
azenujsagom, 2018. január 13. szombat, 05:11
2006-tól 2016-ig
Az 50. évforduló

2006. november 27. (Kisalföld)

Félmúltunk forrásai

Két azonos témájú kiadvány jelent meg a napokban Mosonmagyaróváron: Dokumentumok Mosonmagyaróvár 1956 címmel egy forrásgyűjtemény, illetve a Moson Megyei Műhely (MMM) 1956-os különszáma. Mindkettő alapvető Mosonmagyaróvár félmúltjának feltérképezéséhez, megértéséhez. A napokban a két kiadványt Tuba László, Böröndi Lajos, Garamvölgyi György és dr. Deák Ernő mutatta be a közönségnek.

A Dokumentumok a bécsi Integráció Kiadó gondozásában jelent meg. Nem könnyű olvasmány, hiszen számos ma is élő, közismert személyiség nevére bukkanhatunk benne. A dokumentumokat adattár és magyarázó jegyzetek egészítik ki.
A források közül az első egy feljegyzés az akadémia tanárairól, hallgatóiról. Igazoló jelentések arról, ki mit csinált 1956. október 26-án, a véres sortűz idején, illetve a forradalom napjaiban.
Ezt követi a Földes-Tihanyi per elsőfokú ítéletével, majd egy Feltérképezés című forráshalmaz a
azenujsagom, 2018. január 05. péntek, 05:55
Helyiek és környékbeliek a XVII. Győri Könyvszalonon
13:00
Hámor Vilmos:
Mosolyszüret java-borsa
Beszélgetőtárs: Kurcsis László
Helyszín: Győri Nemzeti Színház - Pódiumszínpad

16:20
Horváth Miklós-Lébényi Zoltán Lőrinc-Székely Zoltán:
Megtalált emlékek
Ismeretlen fotósorozat a forradalmi Budapestről
Bemutatja: Katona Csaba tudományos munkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár - Rendezvényterem

16:40
Moson Megyei Műhely 2012-2017
Bemutatja: Dr. Nemes Gábor
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár - Rendezvényterem

2017. november 18. szombat

14:00
Kálóczi Csaba: Mihály könyve
(Mosonvármegye Kiadó)
Beszélgetőtárs: Böröndi Lajos és Burján Imre
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár - Muzeális Gyűjtemény

14-16 óra
Nády Mária dedikálja Lélekfüzér c. legújabb verskötetét
Helyszín: Győri Nemzeti Színház - győri szerzők standja

2017.
azenujsagom, 2017. november 17. péntek, 05:34
Moson Megyei Műhely
Megjelent az évekig pihenő Moson Megyei Műhely A Hansági Múzeum tudományos és kulturális folyóirata XIV - XX. évfolyam / 2012- 2017 összevont szám.

Főszerkesztő: Székely Zoltán
Szerkesztő:tuba László és Székely Zoltán
Olvasószerkesztő:Nemesné Matus Zsanett

Kiadványterv:Kelemen Benő Benjamin
Nyomdai előkészítés: Sáfár Szabolcs

A folyóirat számai megvásárolhatók a Hanság Múzeumban, a Huszár Gál Városi Könyvtárban és a Flesch Károly Kulturális Központban.

13 írást tartalmaz a most megjelent kiadvány amelynek az ára 1000.-Ft

A 132. oldalon megtalálható :Mészely József: "Amit nem írunk meg és nem olvasható, az elveszett történelem." Beszélgetés L. Burda Zsuzsával

A kiadványban érdemes lapozgatni, igényes jó írásokat, kutatómunkákat nyomokban követhetjük.
A kiadvány borítóját kiemelném, gyönyörű!
bzsuzsanna, 2017. május 19. péntek, 22:07
Képek, videók
Szilágy megyei Hosszúrév
dandej
2016. június 13. hétfő, 23:06
megyei verseny
ladaek
2014. november 05. szerda, 18:15
megyei,korhaz.jpg
relisisi
2014. október 14. kedd, 19:42
Erdély megyéi.jpg
maria_kadar_148
2014. április 09. szerda, 15:15
A Megyei-korház.jpg
farkas1945
2013. december 26. csütörtök, 18:52
Megyéink.png
kicsoda57
2013. június 09. vasárnap, 23:10
heves megyei népujság
lacipecsenye
2013. február 18. hétfő, 18:16
Megyei kórház_1960.jpg
apabybe
2012. december 05. szerda, 08:12
borsod és heves megyei k.
lacipecsenye
2012. szeptember 23. vasárnap, 21:23
Hargita megyei székely-ka
farkas1945
2012. szeptember 17. hétfő, 11:17
M.o régi megyéi.jpg
dnemethk
2012. június 07. csütörtök, 00:41
szeged megyei tanács
lacipecsenye
2012. június 02. szombat, 21:53
- az 1728-ban alapított J
farkas1945
2012. november 18. vasárnap, 12:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.