Belépés
2020. június 01. hétfő | 23. hét | 153. nap | 20:37 | Tünde
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hallgass a szomjadra! Gondolatok Nagyböjt 3. vasárnapjára
,,Adj innom!" - fordul kérésével Jézus a szamariai asszonyhoz. ,,Adj innom!" - visszhangozza felénk is az Üdvözítő szavait az evangélium. A Mesterét, akit nemsokára úgy látunk, mint a keresztfán szomjazót. Ő felénk is kifejezi: szomjazza a hitünket.
Mennyire természetesnek tűnik az európai civilizált élet mindennapjaiban, hogy megnyitjuk a csapot, és vég nélkül folyik belőle a felbecsülhetetlen értékű ivóvíz! Milyen hamar megéreznénk a hiányát, ha nem így volna! Elég a nyári hőségben néhány óra komoly szomjazás, folyadékvesztés, és máris minden csepp vizet meg tudunk becsülni.
,,Hallgass a szomjadra!" - hallhattuk régebben egy üdítőital reklámjában. Nagyböjt elém hozza a kérdést: hallgatok valójában a lelki szomjúságomra? A lelki életben is megtapasztaljuk: az Istenre szomjazó ember sokszor ,,tüneti kezelésként" akarja csillapítani lelki szomjúságát különféle értéktelen ígéretekkel, praktikákkal, mágiával, áll misztikummal, új pogány kultuszokkal. Ám azoktól - miként testünk is a túlédesített, mesterségesen színezett, ízfokozókkal ,,felturbózott" műitaloktól - igazából csak még szomjasabb lesz. ,,Hallgass a szomjadra!" - lehetne ez a szent negyven nap lelki felszólítása is: hallgassunk a belső Isten-szomjra, és lépjünk oda Krisztushoz, az ,,élő vizek forrásához", akinél nemcsak felüdülhetünk, hanem meg is tisztulhatunk.
Néhány éve az egyik idős otthonba látogatva egy elhanyagolt, régóta szomjazó beteg kért inni. Amikor odanyújtottam neki az ágyától számára elérhetetlen távolságban hagyott vizet, remegő kézzel, mohón itta, míg teljesen ki nem fogyott a palack. Szent Ferenc szavai jutottak eszembe: ,,Áldott légy, Uram, Víz húgunkért. Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos." A kiszáradt test követeli a vizet. Újra meg újra megszomjazunk: a folyadékot állandóan pótolni kell.
,,Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, nem szomjazik meg soha" - ígéri Jézus. A boldogság, a valódi szabadság, az örök élet vágyát csak ő tudja betölteni a szívünkben. Aki már ivott az ő Forrásából, nem is vágyik igazán másra, zavaros, holt állóvízre. Jobb a csobogó forrásvízből innunk, mint a régóta állott tartalékból. A kegyelmet sem ,,konzerválhatjuk" magunknak csupán karácsonyi és húsvéti szentségvételekkel. Életadó forrásukhoz folyamatosan kell járulnunk. Jézust mindig ott fogjuk találni, és rádöbbenünk: nemcsak mi szomjazunk rá, hanem ő is ránk!
Nem elég csak egyszer-egyszer meglátogatni az életadó vízforrást. Az igaz ember ,,olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak" (Zsolt 1,3). Ez a ,,kegyelmi élet vize" nem e világ víz háztartásának körforgásába illeszkedik, hanem ,,örök életre szökellő vízforrás". Keresztségünk vizéből életre támadva létünk, szomjúságunk állandóan Krisztus felé hajt bennünket. Jöjjünk bátran, és hívjunk másokat is, hogy a közelben lakozva soha ne fogyjon ki vizünk (vö. Iz 33,16), és hálaadással mondhassuk: ,,Minden forrásom belőled fakad" (Zsolt 87,7).

Kovács Zoltán rektor

Magyar kurír 2020.03.15
maroka, 2020. március 15. vasárnap, 13:54
Címkék: Gondolatok Nagyböjt, Szent Ferenc, Kovács Zoltán, szamariai asszonyhoz, keresztfán szomjazót, európai civilizált,
Kommentek
A szívünk mélyén keressük az Urat
Nagyböjt 5. vasárnapja - Gondolatok az evangéliumhoz (Jn 11,1-45)

Jobb élőként meghalni, mint halottként élni, mert ahogyan az ember meghal, úgy marad örökre" - áll a római kapucinus kripta bejáratánál. Lázár feltámasztásának evangéliuma a húsvéti ünnepekhez közeledve a halál, a feltámadás és az örök élet témáját állítja a figyelmünk középpontjába. A jelen helyzetben, amikor a koronavírus terjedése miatt különösen fenyegetettnek éljük meg az életünket, ezeknek a gondolatoknak sajátos súlyuk van.
Nem könnyű közel engedni magunkhoz a feltámadás témáját, mert a halálnak és az utána következő állapotnak nincs helye sem a képzeletünkben, sem a gondolatainkban. Érezzük a gyerekes fantáziaképek elégtelenségét, és sejtjük, hogy nem úgy fogunk előjönni a sírunkból, mint Lázár. Érezzük azt is, hogy a ,,hol leszünk a halálunk után?", a ,,mi lesz velünk?", a ,,milyen testünk lesz?" kérdések megválaszolhatatlanok egy olyan koordinátarendszerben,
maroka, 2020. március 31. kedd, 18:54
Az Úr veled van! - Fény és vakság
Nagyböjti ráhangoló: 2020.03.22 videó

Ma örvendezés vasárnapja van.

...................
Vak ember újra lát
...................
- Sebestyén Péter írása: Fény és vakság Katolikus ma oldalon
maroka, 2020. március 22. vasárnap, 08:29
2. nagyböjti hét szombat
hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.«"
Ezek az evangélium igéi. Lk 15,1-3.11-32

Imádság
Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek, rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!

Elmélkedés
A gonosz szőlőmunkásokról szóló tanítás után újabb példabeszédet olvasunk a mai evangéliumban, a tékozló fiú történetét. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy szép történet, Jézus legszebb példabeszéde. Valóban, a történetben nagyon szép, amikor a fiú hazatér, atyja már várja, visszafogadja őt és új ruhába öltözteti. Azonban előtte és utána is vannak még
maroka, 2020. március 14. szombat, 14:19
Küzdelem életünk sivatagában
2020. február 29.Nagyböjt 1. vasárnapja - Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 4,1-11)

A nagyböjti időszak a bűnbánat, az imádság, a böjt és a jó cselekedetek ideje. A szentmisék olvasmányai is erre készítenek föl bennünket. Az első vasárnap Jézus böjtjére és megkísértésére helyezi a hangsúlyt, és a hívő embert az ezekben való helytállásban segíti. Jézus úgy jelenik meg itt, mint az új Ádám, aki az első Ádámmal ellentétben nem bukik el, hanem ellenáll a kísértésnek. Ő egyben az új Izrael képviselője, aki a választott néppel ellentétben, mely negyven évig vándorolt a sivatagban, életét Isten kezébe helyezi, míg Izrael népe sokszor visszautasította Isten vezetését. Ahogy a választott népet Isten vezette ki Egyiptomból és vezette a sivatagon át az Ígéret földjére, úgy Jézust is a Lélek vezeti a pusztába, ahol a sátán megkísérti.
Mindhárom kísértés, amiről a vasárnapi evangéliumban hallunk, végső soron az Istenbe vetett bizalomról szól. Már az Ószövetségben olvassuk: ,,Halld, Izrael!
maroka, 2020. február 29. szombat, 23:11
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása
Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása.

Felismerni a Feltámadottat.

A nagyböjti idő negyven napja elmúltával elérkezett húsvét napja, Krisztus feltámadásának ünnepe, amikor a keresztények az egész világon mindenütt hirdetik: Valóban feltámadt az Úr, alleluja! Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!
Húsvéti örvendezésünk nem egyetlen napig tart csupán, hanem ötven napon keresztül, egészen pünkösdig, a Szentlélek eljöveteléig. A húsvét mai napja és aztán ezt követően az egész 7 hétig tartó húsvéti idő a feltámadt Krisztussal való találkozásra hív minket, ami abból is kiderül, hogy ezen időszak alatt az evangéliumok e találkozásokat írják le és tárják elénk.

Éppen ezért nehéz a húsvét titkáról beszélni, hiszen az én részemről a feltámadottról szóló tanítás nem helyettesítheti a vele való személyes találkozásomat. A másik oldalról, a hívek részéről pedig a feltámadottról szóló beszédek hallgatása szintén nem helyettesítheti a feltámadt Úrral való találkozást. Ebből
taltos1, 2019. április 21. vasárnap, 01:22
Nagyböjti gondolatok - Virágvasárnap
Szombathelyi Egyházmegye
Közzététel: 2019. ápr. 12.
Nagyböjti gondolatok - Virágvasárnap - Heiter Róbert Gottfried gondolatai

Videó

...........

*
- Dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét.
Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül a feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Szombathelyen a Székesegyházban dr. Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét.
A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, melynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a
maroka, 2019. április 12. péntek, 19:04
Életközösségben az Atyával
2019. március 30., szombat | 16:00
Nagyböjt 4. vasárnapja - Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 15,1-3.11-32)
A tékozló fiú története Jézus egyik legtöbbet elemzett példázata. Olykor azonban nagyobb figyelmet szentelünk a ,,kódolt üzenet" feloldásának, mint maguknak a személyeknek, akiknek az életében a történések lejátszódnak. Pedig megéri elmélkedni róluk, a belső megmozdulásaikról, de legfőképpen a közöttük lévő viszonyokról.
A fiatalabb (a tékozló) fiú ösztönössége, megfontoltságának hiánya, vakmerősége és lázadása mellett meglátjuk az idősebbik kötelességtudatát, folyamatos önkorlátozását és szabálykövetését. Azt is mondhatnánk, ő igazi elsőszülött fiú. Kettejük között ott áll az atya. Egyfelől mintha túl erőtlen, engedékeny, passzív és megalázkodó lenne, másfelől mégis ott van benne az atyaság megélésének egy sor aktív, cselekvő vonása. Mindennap kimegy a kapu elé vagy fel a háztetőre, hogy várja a kisebbik fiú hazatérését. Amikor elérkezik ez a pillanat, magához
maroka, 2019. március 30. szombat, 23:20
Képek, videók
gyötrő gondolatok.jpg
menusgabor
2020. február 04. kedd, 18:29
angyali-gondolatok.jpg
lilagondolatok
2019. április 06. szombat, 07:52
Hatso_Gondolatok_felno tt_
menusgabor
2019. március 21. csütörtök, 20:31
Gondolatok
karoly49
2018. október 10. szerda, 12:00
gondolatok_2061123_397 5.j
menusgabor
2018. augusztus 11. szombat, 21:56
gondolatok.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:47
Nőnapi gondolatok
irmus
2018. március 09. péntek, 16:00
Egy hely a gondolatoknak
dandej
2018. március 06. kedd, 12:52
Angyali gondolatok
sanci81
2018. március 03. szombat, 17:11
Gondolatok.
alvaro-hopihe
2018. január 01. hétfő, 10:12
Gondolatok 01.jpg
chillik
2017. október 24. kedd, 04:28
Hivatások vasárnapjára
sacimama
2016. április 17. vasárnap, 13:41
Húsvét vasárnapjára K.Mar
csalogany13
2011. április 24. vasárnap, 15:32
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.